Freonii si efectul lor asupra stratului de ozon

FREONII
Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportând astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. Freonul este numele comercial pentru fluidul inodor, incolor, neinflamabil, şi necorosiv chlorofluorocarbon şi hydrochlorofluorocarbon agenţi frigorifici, care sunt utilizaţi în aer condiţionat, instalaţii frigotehnici, şi unele sisteme de stingere a incendiilor. Freonii reprezintă derivaţi dublu halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (CH ), obţinuţi prin înlocuireaparţială sau completă a atomilor de hidrogen prin atomi de fluor sau brom. Formula generală a freonilor este C H F Cl Br , unde x+y+z+u = 2n+2. Pentru a permite funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, agenţii termodinamici de lucru din acestea, preiau căldură prin vaporizare şi cedează căldură prin condensare, la temperaturi scăzute sau apropiate de ale mediului ambiant, deci trebuie să fie caracterizate de unele proprietăţi particulare, care îi deosebesc de agenţii termodinamici din alte tipuri de instalaţii. Acesta este motivul pentru care agenţii de lucru din instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, poartă denumirea de agenţi frigorifici. Proprietăţi ale agenţilor frigorifici: Proprietăţile agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelurilede temperatură alecelor două sursede căldură. Câteva dintre aceste proprietăţisunt următoarele:

ale compresoarelor. pentru a nu apare pierderi mari prin ireversibilităţi interne.căldura specifică în stare lichidă trebuie să fie cât mai mică. stratul de ozon nu este nici pe departe o patura groasa. explozie şi toxicitate. pentru a se asigura debite masice reduse. contribuie la încălzirea globală aplanetei. inseamna foarte putin. în procesele de laminare adiabatică.căldura preluată de un kilogram de agent. Concentratia acestuia. . să nu prezinte pericol de inflamabilitate.să prezinte o contribuţie cât mai scăzută la încălzirea globală (este conoscut că o serie de substanţe utilizate în tehnică odată ajunse în atmosferă. OZONUL Dispus la altitudini cuprinse intre 19 si 30 km. . la altitudinile respective nu depaseste 10 parti la un milion. trebuie sa spunem ca ozonul este o molecula speciala de oxigen. prin vaporizare.presiunea de vaporizare trebuie să fie apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia. care are numai 2 (O2). spre deosebire de molecula de oxigen obisnuita. Dar cum apare acest ozon? De ce apare el numai la altitudini mari? In primul rand. să nu fie poluant. . agenţii frigorifici au fost denumiţi freoni. contribuie la distrugerea stratului de ozon al stratosferei terestre). va trebui sa facem cateva mici precizari.volumul specific al vaporilor trebuie să fie cât mai redus. fenomen denumit şi efect de seră). dar foarte mult din punct de vedere al efectelor sale benefice pentru viata de pe Terra. Proprietăţi ce trebuie să le prezinte un agent frigorific : să nu fie coroziv. . sunt simbolizaţi prin majuscula R.. Pentru a nu se utiliza denumirile chimice complicate ale acestor substanţe. explozie şi toxicitate. .să nu prezinte pericol de inflamabilitate. . . (de la denumireaînlimbaengleză .presiunea de condensare trebuie să fie cât mai redusă. referitoare la radiatiile ultraviolete.să nu fie poluanţi (este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici şi anume câteva tipuri de freoni. pentru a se obţine dimensiuni de gabarit reduse. trebuie să fie câtmaimare. . Inainte de a trece mai departe. Inseamna foarte putin din punct de vedere cantitativ. să aibă o contribuţie nulă la încălzirea globală. pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi pentru a se realiza consumuri energetice mici în procesele de comprimare impuse de funcţionarea acestor instalaţii. pentru a nu apare vidul în instalaţie. ceea ce.Refrigerant) şi li s-a asociat un număr determinat în funcţie de compoziţia chimică. trebuie sa remarcam. care contine 3 atomi (O3).

pana in clipa in care au norocul sa intalneasca o molecula de oxigen. UV-B. cele din conductele frigiderelor ajung si ele în atmosfera. Freonii sunt folositi ca agenti frigorifici în agregatele frigorifice si ca propulsanti pentru producerea aerosolilor de produse cosmetice sau medicamentoase. Aceste elemente intervin în reactiile chimice care se produc în troposfera si stratosfera. O3. CFC13 + hv ------------.> CI + 0 2 Productia freonului a crescut foarte mult în ultimele decenii. + CI . Procesul descris de noi poarta numele de fotoliza. Pentru formarea ozonului sunt importante radiatiile UV-C. CO.^ CF2C1 . în principal NO2). ele au o viata lunga în atmosfera (probabil între 40 si 150 de ani) si astfel au destul timp pentru a difuza spre stratosfera. de asemenea. formand molecula de ozon.Acestea sunt impartite in trei game. Aceste gaze au în continutul lor carbon (CO2. Freonii nu sunt distrusi în troposfera. cu lungimi de unda cuprinse intre 315 si 400 nm. la degradarea stratului de ozon. Reactiile care au loc sunt: CF2C12 ---. Gazele din spray-uri sunt împrastiate direct în atmosfera. CIO + O»----------. CH4. UV-A. hidrocarburi). iar rezultatul este ca apar atomi liberi de clor. Acesti atomi liberi se deplaseaza nestanjeniti prin stratosfera. care ataca ozonul. Fiind destul de stabili din punct de vedere chimic. clor (freonii).----. ceea ce a facut ca tone de astfel de substante sa ajunga anual în atmosfera. Degradarea stratului de ozon se datoreaza emisiei în atmosfera a unor gaze nocive. b) Difuzia spre straturile superioare ale stratosferei ale unor combinatii ale carbonului cu fluorul: diclordiflormetanul CF2C12 (freon 12) sau triclormono-fluormetanul CFCb (freon 11) contribuie. dar în stratosfera sunt descompusi de razele ultraviolete. brom (halonii). ceea ce determina o descrestere pronuntata a concentratiei ozonului. . care au suficient de multa energie pentru a rupe molecula de oxigen in doi atomi. hidrogen (H2O si H2). cu lungimi de unda mai mici de 280 nm. azot (NOX. cu lungimi de unda cuprinse intre 280 si 315 nm si UV-C. de care se ataseaza. + CI .> CFC12 . provenite din activitatea umana.