Freonii si efectul lor asupra stratului de ozon

FREONII
Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportând astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. Freonul este numele comercial pentru fluidul inodor, incolor, neinflamabil, şi necorosiv chlorofluorocarbon şi hydrochlorofluorocarbon agenţi frigorifici, care sunt utilizaţi în aer condiţionat, instalaţii frigotehnici, şi unele sisteme de stingere a incendiilor. Freonii reprezintă derivaţi dublu halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (CH ), obţinuţi prin înlocuireaparţială sau completă a atomilor de hidrogen prin atomi de fluor sau brom. Formula generală a freonilor este C H F Cl Br , unde x+y+z+u = 2n+2. Pentru a permite funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, agenţii termodinamici de lucru din acestea, preiau căldură prin vaporizare şi cedează căldură prin condensare, la temperaturi scăzute sau apropiate de ale mediului ambiant, deci trebuie să fie caracterizate de unele proprietăţi particulare, care îi deosebesc de agenţii termodinamici din alte tipuri de instalaţii. Acesta este motivul pentru care agenţii de lucru din instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, poartă denumirea de agenţi frigorifici. Proprietăţi ale agenţilor frigorifici: Proprietăţile agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelurilede temperatură alecelor două sursede căldură. Câteva dintre aceste proprietăţisunt următoarele:

. la altitudinile respective nu depaseste 10 parti la un milion. Inainte de a trece mai departe.căldura specifică în stare lichidă trebuie să fie cât mai mică. pentru a se asigura debite masice reduse. contribuie la încălzirea globală aplanetei. stratul de ozon nu este nici pe departe o patura groasa. ale compresoarelor. să aibă o contribuţie nulă la încălzirea globală.să nu fie poluanţi (este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici şi anume câteva tipuri de freoni. referitoare la radiatiile ultraviolete. inseamna foarte putin. explozie şi toxicitate.căldura preluată de un kilogram de agent. va trebui sa facem cateva mici precizari. agenţii frigorifici au fost denumiţi freoni. sunt simbolizaţi prin majuscula R. trebuie sa remarcam. .. . Concentratia acestuia. .volumul specific al vaporilor trebuie să fie cât mai redus. fenomen denumit şi efect de seră). Proprietăţi ce trebuie să le prezinte un agent frigorific : să nu fie coroziv. Inseamna foarte putin din punct de vedere cantitativ. ceea ce. pentru a se obţine dimensiuni de gabarit reduse. care are numai 2 (O2). .Refrigerant) şi li s-a asociat un număr determinat în funcţie de compoziţia chimică. . să nu prezinte pericol de inflamabilitate. pentru a nu apare vidul în instalaţie. (de la denumireaînlimbaengleză .presiunea de vaporizare trebuie să fie apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia. pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi pentru a se realiza consumuri energetice mici în procesele de comprimare impuse de funcţionarea acestor instalaţii. Pentru a nu se utiliza denumirile chimice complicate ale acestor substanţe. trebuie să fie câtmaimare. trebuie sa spunem ca ozonul este o molecula speciala de oxigen.presiunea de condensare trebuie să fie cât mai redusă. dar foarte mult din punct de vedere al efectelor sale benefice pentru viata de pe Terra. . pentru a nu apare pierderi mari prin ireversibilităţi interne. spre deosebire de molecula de oxigen obisnuita. . prin vaporizare. care contine 3 atomi (O3). contribuie la distrugerea stratului de ozon al stratosferei terestre). să nu fie poluant.să prezinte o contribuţie cât mai scăzută la încălzirea globală (este conoscut că o serie de substanţe utilizate în tehnică odată ajunse în atmosferă. Dar cum apare acest ozon? De ce apare el numai la altitudini mari? In primul rand.să nu prezinte pericol de inflamabilitate. explozie şi toxicitate. în procesele de laminare adiabatică. OZONUL Dispus la altitudini cuprinse intre 19 si 30 km.

de asemenea. Freonii sunt folositi ca agenti frigorifici în agregatele frigorifice si ca propulsanti pentru producerea aerosolilor de produse cosmetice sau medicamentoase. Pentru formarea ozonului sunt importante radiatiile UV-C. la degradarea stratului de ozon. cu lungimi de unda cuprinse intre 315 si 400 nm. CH4. + CI . ele au o viata lunga în atmosfera (probabil între 40 si 150 de ani) si astfel au destul timp pentru a difuza spre stratosfera. hidrogen (H2O si H2). cu lungimi de unda mai mici de 280 nm. CFC13 + hv ------------. b) Difuzia spre straturile superioare ale stratosferei ale unor combinatii ale carbonului cu fluorul: diclordiflormetanul CF2C12 (freon 12) sau triclormono-fluormetanul CFCb (freon 11) contribuie.> CI + 0 2 Productia freonului a crescut foarte mult în ultimele decenii.Acestea sunt impartite in trei game. hidrocarburi). care ataca ozonul. Fiind destul de stabili din punct de vedere chimic. Aceste elemente intervin în reactiile chimice care se produc în troposfera si stratosfera. provenite din activitatea umana. ceea ce a facut ca tone de astfel de substante sa ajunga anual în atmosfera. în principal NO2). clor (freonii). Degradarea stratului de ozon se datoreaza emisiei în atmosfera a unor gaze nocive. ceea ce determina o descrestere pronuntata a concentratiei ozonului. dar în stratosfera sunt descompusi de razele ultraviolete. Freonii nu sunt distrusi în troposfera. de care se ataseaza. UV-A. iar rezultatul este ca apar atomi liberi de clor. O3. cele din conductele frigiderelor ajung si ele în atmosfera. cu lungimi de unda cuprinse intre 280 si 315 nm si UV-C. Procesul descris de noi poarta numele de fotoliza. formand molecula de ozon. Reactiile care au loc sunt: CF2C12 ---.> CFC12 .^ CF2C1 . Gazele din spray-uri sunt împrastiate direct în atmosfera. azot (NOX. CIO + O»----------. CO. Aceste gaze au în continutul lor carbon (CO2. UV-B.----. Acesti atomi liberi se deplaseaza nestanjeniti prin stratosfera. pana in clipa in care au norocul sa intalneasca o molecula de oxigen. + CI . brom (halonii). . care au suficient de multa energie pentru a rupe molecula de oxigen in doi atomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful