Freonii si efectul lor asupra stratului de ozon

FREONII
Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportând astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. Freonul este numele comercial pentru fluidul inodor, incolor, neinflamabil, şi necorosiv chlorofluorocarbon şi hydrochlorofluorocarbon agenţi frigorifici, care sunt utilizaţi în aer condiţionat, instalaţii frigotehnici, şi unele sisteme de stingere a incendiilor. Freonii reprezintă derivaţi dublu halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (CH ), obţinuţi prin înlocuireaparţială sau completă a atomilor de hidrogen prin atomi de fluor sau brom. Formula generală a freonilor este C H F Cl Br , unde x+y+z+u = 2n+2. Pentru a permite funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, agenţii termodinamici de lucru din acestea, preiau căldură prin vaporizare şi cedează căldură prin condensare, la temperaturi scăzute sau apropiate de ale mediului ambiant, deci trebuie să fie caracterizate de unele proprietăţi particulare, care îi deosebesc de agenţii termodinamici din alte tipuri de instalaţii. Acesta este motivul pentru care agenţii de lucru din instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, poartă denumirea de agenţi frigorifici. Proprietăţi ale agenţilor frigorifici: Proprietăţile agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelurilede temperatură alecelor două sursede căldură. Câteva dintre aceste proprietăţisunt următoarele:

la altitudinile respective nu depaseste 10 parti la un milion. OZONUL Dispus la altitudini cuprinse intre 19 si 30 km. ale compresoarelor. . va trebui sa facem cateva mici precizari. fenomen denumit şi efect de seră). referitoare la radiatiile ultraviolete. . să aibă o contribuţie nulă la încălzirea globală. să nu prezinte pericol de inflamabilitate.căldura specifică în stare lichidă trebuie să fie cât mai mică. pentru a se asigura debite masice reduse. trebuie să fie câtmaimare.să nu fie poluanţi (este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici şi anume câteva tipuri de freoni. trebuie sa spunem ca ozonul este o molecula speciala de oxigen. pentru a nu apare pierderi mari prin ireversibilităţi interne. . agenţii frigorifici au fost denumiţi freoni. în procesele de laminare adiabatică. sunt simbolizaţi prin majuscula R.presiunea de condensare trebuie să fie cât mai redusă. contribuie la distrugerea stratului de ozon al stratosferei terestre). contribuie la încălzirea globală aplanetei.să prezinte o contribuţie cât mai scăzută la încălzirea globală (este conoscut că o serie de substanţe utilizate în tehnică odată ajunse în atmosferă.Refrigerant) şi li s-a asociat un număr determinat în funcţie de compoziţia chimică. spre deosebire de molecula de oxigen obisnuita. Concentratia acestuia. prin vaporizare. pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi pentru a se realiza consumuri energetice mici în procesele de comprimare impuse de funcţionarea acestor instalaţii. trebuie sa remarcam. (de la denumireaînlimbaengleză . ceea ce.să nu prezinte pericol de inflamabilitate. explozie şi toxicitate. care are numai 2 (O2). Inainte de a trece mai departe. . Pentru a nu se utiliza denumirile chimice complicate ale acestor substanţe.volumul specific al vaporilor trebuie să fie cât mai redus. Inseamna foarte putin din punct de vedere cantitativ. . inseamna foarte putin. .căldura preluată de un kilogram de agent. care contine 3 atomi (O3). . Proprietăţi ce trebuie să le prezinte un agent frigorific : să nu fie coroziv. Dar cum apare acest ozon? De ce apare el numai la altitudini mari? In primul rand. pentru a nu apare vidul în instalaţie. dar foarte mult din punct de vedere al efectelor sale benefice pentru viata de pe Terra. . explozie şi toxicitate. stratul de ozon nu este nici pe departe o patura groasa..presiunea de vaporizare trebuie să fie apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia. să nu fie poluant. pentru a se obţine dimensiuni de gabarit reduse.

azot (NOX. + CI . care au suficient de multa energie pentru a rupe molecula de oxigen in doi atomi. hidrocarburi). Aceste gaze au în continutul lor carbon (CO2. cele din conductele frigiderelor ajung si ele în atmosfera. Gazele din spray-uri sunt împrastiate direct în atmosfera. cu lungimi de unda cuprinse intre 280 si 315 nm si UV-C. care ataca ozonul. ceea ce a facut ca tone de astfel de substante sa ajunga anual în atmosfera. Procesul descris de noi poarta numele de fotoliza. pana in clipa in care au norocul sa intalneasca o molecula de oxigen. brom (halonii).^ CF2C1 . cu lungimi de unda cuprinse intre 315 si 400 nm. Degradarea stratului de ozon se datoreaza emisiei în atmosfera a unor gaze nocive.----. b) Difuzia spre straturile superioare ale stratosferei ale unor combinatii ale carbonului cu fluorul: diclordiflormetanul CF2C12 (freon 12) sau triclormono-fluormetanul CFCb (freon 11) contribuie. .> CI + 0 2 Productia freonului a crescut foarte mult în ultimele decenii. la degradarea stratului de ozon.> CFC12 . cu lungimi de unda mai mici de 280 nm. CIO + O»----------. + CI . Reactiile care au loc sunt: CF2C12 ---. iar rezultatul este ca apar atomi liberi de clor. Acesti atomi liberi se deplaseaza nestanjeniti prin stratosfera. Aceste elemente intervin în reactiile chimice care se produc în troposfera si stratosfera. provenite din activitatea umana. ele au o viata lunga în atmosfera (probabil între 40 si 150 de ani) si astfel au destul timp pentru a difuza spre stratosfera. O3. de asemenea. UV-A. CH4. de care se ataseaza. UV-B. Fiind destul de stabili din punct de vedere chimic. Freonii nu sunt distrusi în troposfera. CFC13 + hv ------------. clor (freonii). CO. ceea ce determina o descrestere pronuntata a concentratiei ozonului. formand molecula de ozon. Freonii sunt folositi ca agenti frigorifici în agregatele frigorifice si ca propulsanti pentru producerea aerosolilor de produse cosmetice sau medicamentoase.Acestea sunt impartite in trei game. în principal NO2). Pentru formarea ozonului sunt importante radiatiile UV-C. dar în stratosfera sunt descompusi de razele ultraviolete. hidrogen (H2O si H2).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful