Freonii si efectul lor asupra stratului de ozon

FREONII
Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportând astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. Freonul este numele comercial pentru fluidul inodor, incolor, neinflamabil, şi necorosiv chlorofluorocarbon şi hydrochlorofluorocarbon agenţi frigorifici, care sunt utilizaţi în aer condiţionat, instalaţii frigotehnici, şi unele sisteme de stingere a incendiilor. Freonii reprezintă derivaţi dublu halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (CH ), obţinuţi prin înlocuireaparţială sau completă a atomilor de hidrogen prin atomi de fluor sau brom. Formula generală a freonilor este C H F Cl Br , unde x+y+z+u = 2n+2. Pentru a permite funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, agenţii termodinamici de lucru din acestea, preiau căldură prin vaporizare şi cedează căldură prin condensare, la temperaturi scăzute sau apropiate de ale mediului ambiant, deci trebuie să fie caracterizate de unele proprietăţi particulare, care îi deosebesc de agenţii termodinamici din alte tipuri de instalaţii. Acesta este motivul pentru care agenţii de lucru din instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, poartă denumirea de agenţi frigorifici. Proprietăţi ale agenţilor frigorifici: Proprietăţile agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelurilede temperatură alecelor două sursede căldură. Câteva dintre aceste proprietăţisunt următoarele:

Pentru a nu se utiliza denumirile chimice complicate ale acestor substanţe. va trebui sa facem cateva mici precizari. care contine 3 atomi (O3). . fenomen denumit şi efect de seră). să aibă o contribuţie nulă la încălzirea globală. Concentratia acestuia. referitoare la radiatiile ultraviolete. să nu fie poluant.să nu prezinte pericol de inflamabilitate. pentru a se asigura debite masice reduse.să prezinte o contribuţie cât mai scăzută la încălzirea globală (este conoscut că o serie de substanţe utilizate în tehnică odată ajunse în atmosferă.presiunea de condensare trebuie să fie cât mai redusă. Proprietăţi ce trebuie să le prezinte un agent frigorific : să nu fie coroziv. . ceea ce.. trebuie să fie câtmaimare. în procesele de laminare adiabatică. OZONUL Dispus la altitudini cuprinse intre 19 si 30 km. stratul de ozon nu este nici pe departe o patura groasa.să nu fie poluanţi (este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici şi anume câteva tipuri de freoni. explozie şi toxicitate.presiunea de vaporizare trebuie să fie apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia. sunt simbolizaţi prin majuscula R. . contribuie la distrugerea stratului de ozon al stratosferei terestre). spre deosebire de molecula de oxigen obisnuita. . care are numai 2 (O2). (de la denumireaînlimbaengleză . ale compresoarelor. Inainte de a trece mai departe. explozie şi toxicitate. Inseamna foarte putin din punct de vedere cantitativ. . pentru a nu apare vidul în instalaţie.volumul specific al vaporilor trebuie să fie cât mai redus. . prin vaporizare. să nu prezinte pericol de inflamabilitate. pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi pentru a se realiza consumuri energetice mici în procesele de comprimare impuse de funcţionarea acestor instalaţii.căldura preluată de un kilogram de agent. pentru a nu apare pierderi mari prin ireversibilităţi interne. trebuie sa spunem ca ozonul este o molecula speciala de oxigen. pentru a se obţine dimensiuni de gabarit reduse. trebuie sa remarcam.căldura specifică în stare lichidă trebuie să fie cât mai mică.Refrigerant) şi li s-a asociat un număr determinat în funcţie de compoziţia chimică. la altitudinile respective nu depaseste 10 parti la un milion. . . agenţii frigorifici au fost denumiţi freoni. inseamna foarte putin. Dar cum apare acest ozon? De ce apare el numai la altitudini mari? In primul rand. dar foarte mult din punct de vedere al efectelor sale benefice pentru viata de pe Terra. contribuie la încălzirea globală aplanetei.

în principal NO2). care au suficient de multa energie pentru a rupe molecula de oxigen in doi atomi. care ataca ozonul. CFC13 + hv ------------. UV-A. CH4. ele au o viata lunga în atmosfera (probabil între 40 si 150 de ani) si astfel au destul timp pentru a difuza spre stratosfera. UV-B. cele din conductele frigiderelor ajung si ele în atmosfera. ceea ce determina o descrestere pronuntata a concentratiei ozonului. cu lungimi de unda cuprinse intre 280 si 315 nm si UV-C. ceea ce a facut ca tone de astfel de substante sa ajunga anual în atmosfera. Degradarea stratului de ozon se datoreaza emisiei în atmosfera a unor gaze nocive. Aceste gaze au în continutul lor carbon (CO2. formand molecula de ozon. Aceste elemente intervin în reactiile chimice care se produc în troposfera si stratosfera. cu lungimi de unda cuprinse intre 315 si 400 nm. CO. de care se ataseaza. hidrocarburi). de asemenea. brom (halonii).Acestea sunt impartite in trei game. CIO + O»----------. + CI . O3. pana in clipa in care au norocul sa intalneasca o molecula de oxigen. iar rezultatul este ca apar atomi liberi de clor.^ CF2C1 . Freonii nu sunt distrusi în troposfera. Fiind destul de stabili din punct de vedere chimic.> CI + 0 2 Productia freonului a crescut foarte mult în ultimele decenii. Gazele din spray-uri sunt împrastiate direct în atmosfera. Acesti atomi liberi se deplaseaza nestanjeniti prin stratosfera. clor (freonii).> CFC12 . la degradarea stratului de ozon. hidrogen (H2O si H2). .----. Freonii sunt folositi ca agenti frigorifici în agregatele frigorifice si ca propulsanti pentru producerea aerosolilor de produse cosmetice sau medicamentoase. Reactiile care au loc sunt: CF2C12 ---. cu lungimi de unda mai mici de 280 nm. Procesul descris de noi poarta numele de fotoliza. dar în stratosfera sunt descompusi de razele ultraviolete. provenite din activitatea umana. Pentru formarea ozonului sunt importante radiatiile UV-C. azot (NOX. b) Difuzia spre straturile superioare ale stratosferei ale unor combinatii ale carbonului cu fluorul: diclordiflormetanul CF2C12 (freon 12) sau triclormono-fluormetanul CFCb (freon 11) contribuie. + CI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful