Freonii si efectul lor asupra stratului de ozon

FREONII
Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportând astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. Freonul este numele comercial pentru fluidul inodor, incolor, neinflamabil, şi necorosiv chlorofluorocarbon şi hydrochlorofluorocarbon agenţi frigorifici, care sunt utilizaţi în aer condiţionat, instalaţii frigotehnici, şi unele sisteme de stingere a incendiilor. Freonii reprezintă derivaţi dublu halogenaţi ai hidrocarburilor saturate (CH ), obţinuţi prin înlocuireaparţială sau completă a atomilor de hidrogen prin atomi de fluor sau brom. Formula generală a freonilor este C H F Cl Br , unde x+y+z+u = 2n+2. Pentru a permite funcţionarea ciclică a instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, agenţii termodinamici de lucru din acestea, preiau căldură prin vaporizare şi cedează căldură prin condensare, la temperaturi scăzute sau apropiate de ale mediului ambiant, deci trebuie să fie caracterizate de unele proprietăţi particulare, care îi deosebesc de agenţii termodinamici din alte tipuri de instalaţii. Acesta este motivul pentru care agenţii de lucru din instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură, poartă denumirea de agenţi frigorifici. Proprietăţi ale agenţilor frigorifici: Proprietăţile agenţilor frigorifici sunt impuse de schema şi tipul instalaţiei, precum şi de nivelurilede temperatură alecelor două sursede căldură. Câteva dintre aceste proprietăţisunt următoarele:

căldura preluată de un kilogram de agent. referitoare la radiatiile ultraviolete. fenomen denumit şi efect de seră). trebuie să fie câtmaimare..presiunea de condensare trebuie să fie cât mai redusă. ceea ce. în procesele de laminare adiabatică.căldura specifică în stare lichidă trebuie să fie cât mai mică. să nu prezinte pericol de inflamabilitate. (de la denumireaînlimbaengleză . . inseamna foarte putin.volumul specific al vaporilor trebuie să fie cât mai redus. OZONUL Dispus la altitudini cuprinse intre 19 si 30 km. . la altitudinile respective nu depaseste 10 parti la un milion. stratul de ozon nu este nici pe departe o patura groasa. care contine 3 atomi (O3). spre deosebire de molecula de oxigen obisnuita. care are numai 2 (O2). contribuie la încălzirea globală aplanetei. . explozie şi toxicitate. pentru a se obţine dimensiuni de gabarit reduse. .presiunea de vaporizare trebuie să fie apropiată de presiunea atmosferică şi uşor superioară acesteia. Concentratia acestuia. . Proprietăţi ce trebuie să le prezinte un agent frigorific : să nu fie coroziv. Pentru a nu se utiliza denumirile chimice complicate ale acestor substanţe. să nu fie poluant. pentru a nu apare pierderi de agent frigorific şi pentru a se realiza consumuri energetice mici în procesele de comprimare impuse de funcţionarea acestor instalaţii. .să nu prezinte pericol de inflamabilitate.să prezinte o contribuţie cât mai scăzută la încălzirea globală (este conoscut că o serie de substanţe utilizate în tehnică odată ajunse în atmosferă. ale compresoarelor. Inseamna foarte putin din punct de vedere cantitativ. sunt simbolizaţi prin majuscula R. Dar cum apare acest ozon? De ce apare el numai la altitudini mari? In primul rand. .să nu fie poluanţi (este cunoscut faptul că unii agenţi frigorifici clasici şi anume câteva tipuri de freoni. va trebui sa facem cateva mici precizari. pentru a nu apare vidul în instalaţie. să aibă o contribuţie nulă la încălzirea globală. explozie şi toxicitate. . pentru a nu apare pierderi mari prin ireversibilităţi interne.Refrigerant) şi li s-a asociat un număr determinat în funcţie de compoziţia chimică. trebuie sa remarcam. Inainte de a trece mai departe. pentru a se asigura debite masice reduse. trebuie sa spunem ca ozonul este o molecula speciala de oxigen. prin vaporizare. agenţii frigorifici au fost denumiţi freoni. contribuie la distrugerea stratului de ozon al stratosferei terestre). dar foarte mult din punct de vedere al efectelor sale benefice pentru viata de pe Terra.

iar rezultatul este ca apar atomi liberi de clor. Freonii sunt folositi ca agenti frigorifici în agregatele frigorifice si ca propulsanti pentru producerea aerosolilor de produse cosmetice sau medicamentoase. CO. cele din conductele frigiderelor ajung si ele în atmosfera. pana in clipa in care au norocul sa intalneasca o molecula de oxigen. Fiind destul de stabili din punct de vedere chimic. Procesul descris de noi poarta numele de fotoliza. care au suficient de multa energie pentru a rupe molecula de oxigen in doi atomi.Acestea sunt impartite in trei game. brom (halonii). formand molecula de ozon. O3. cu lungimi de unda cuprinse intre 315 si 400 nm. UV-B. în principal NO2). ceea ce a facut ca tone de astfel de substante sa ajunga anual în atmosfera. dar în stratosfera sunt descompusi de razele ultraviolete. de care se ataseaza. Aceste gaze au în continutul lor carbon (CO2. CIO + O»----------. azot (NOX. care ataca ozonul. Aceste elemente intervin în reactiile chimice care se produc în troposfera si stratosfera. hidrocarburi). cu lungimi de unda cuprinse intre 280 si 315 nm si UV-C. ele au o viata lunga în atmosfera (probabil între 40 si 150 de ani) si astfel au destul timp pentru a difuza spre stratosfera. clor (freonii). + CI . Freonii nu sunt distrusi în troposfera. + CI . UV-A. Degradarea stratului de ozon se datoreaza emisiei în atmosfera a unor gaze nocive. hidrogen (H2O si H2). Acesti atomi liberi se deplaseaza nestanjeniti prin stratosfera. la degradarea stratului de ozon. de asemenea. Gazele din spray-uri sunt împrastiate direct în atmosfera. provenite din activitatea umana. . CH4.^ CF2C1 .> CFC12 . CFC13 + hv ------------. b) Difuzia spre straturile superioare ale stratosferei ale unor combinatii ale carbonului cu fluorul: diclordiflormetanul CF2C12 (freon 12) sau triclormono-fluormetanul CFCb (freon 11) contribuie. Reactiile care au loc sunt: CF2C12 ---.----. cu lungimi de unda mai mici de 280 nm.> CI + 0 2 Productia freonului a crescut foarte mult în ultimele decenii. Pentru formarea ozonului sunt importante radiatiile UV-C. ceea ce determina o descrestere pronuntata a concentratiei ozonului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful