Sunteți pe pagina 1din 1

AVIZARE CONDUCERE CONTINUTUL SOLUTIEI

Citre

GoNDUCEREA FACULTATil gTilNTE ECONOMTCE DE

Subsemnatul la Facultatea $tiinle Economice, de forma de inveldmint Zl, an de studiu specializarea Prinprezenta solicit.............. an univ

studenUd

Solicitcelede mai sus din urmitoarelemotive:


4.

2 . ................
?"

...............:

Anexezurmetoareledocumentejustifi cative:
1.

4 ........,...,.....

?.

Vi multumesc anticipat! Oradea


(data) SEMNATURA STUDENTULUI

Confirmarea situatiei studentului, consemnate de cetre secretara de facultate, specializare sau an de studiu

PRECIZARI: 1. Acest model de cere.ese adapteaza funclie de speciticulsolicitiiriistudentului:opentrureducere ln taxe de studiu, intrerupere studii, retragere continuare studii,solicltareactede studii,retragere transfur. de de sau , 2, Toatesolicitirile se vor depunela Registratura Secretariatului Faculttlii de gtiinte Economice. 3. Comunicarea eliberarea documentelor solicitatese facein ulma avizirii acestora. 9i