LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

achizitia de marfuri.abuzul de situatia dominanta pe piata. de grupe de marfuri interschimbabile. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea.monopol natural desfacerea. b) concurenta neloiala. ale traditiilor si regulilor de corectitudine. tipuri de servicii. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. . cauze sau tehnologice. Articolul 6.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. din transportul. naturale. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. c) activitatea concurentei. Articolul 4. lezarii intereselor legitime ale consumatorului. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. In domeniul concurentei. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei. .

c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. Articolul 7. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. c) mentinere reducerii. inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. b) majorarea. pofida existentei limitarii productiei. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. e) limitarea productiei.precum si ale persoanelor fizice. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. inlaturarea de pe piata a altor . rabaturi. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). in modul stabilit. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. intre 35 forma si este considerat nul. limitarea adaosuri concurentei. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). inclusiv prin stabilirea de cote. scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. acumularii de marfuri sau pe alte cai. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. e) stabilire marfurilor. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. de alte bunuri. livrarii. f) limitarea accesului pe piata.

(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. asemenea cu mentionate pentru alin. in modul al stabilit. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. si este considerat nul. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. iar sau partial. Concurentei lichidarea In are caz contrar. g) renuntarea anumiti stabilit. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari). celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. (2) Este interzis integral economici piata. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. aviz. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii. (6) La cererea Concurentei. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. (3) Este interzis integral economici sau partial. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. coordonare. Agentia in dreptul sa ceara.

Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. la livrarea prioritara a unor de cumparatori. Articolul 9. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. e) sa obtina al unui alt agent economic. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. modul si locul fabricarii. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. .Articolul 8. d) sa foloseasca comerciala. industriale. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. (2) Agentii economici. la proprietatile de consum. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. la utilitatea consumului. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. sa le foloseasca sau sa le divulge. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. de deservire integral a altor sau partial. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. cu sau asupra producerii activitate. sa copieze forma. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor.

in conformitate cu legislatia. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. straina. care limiteaza independenta agentilor economici. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. alte interdictii si restrictii. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. publice ale sau formarea de ministere. departamente si pentru precum si marfurilor. neprevazute lege. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). a autoritatilor administratiei publice. dintre o similara. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. dezvoltarea epidemiilor. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei. precum concurentei. c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. lezeaza interesele legitime consumatorului. c) crearea de bariere iesirii pe piata.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. exceptionale. .

Articolul 11. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. expus in anexa. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. f) constata situatia dominanta pe piata. Articolul 12. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta.Concurentei. b) da explicatii concurentei. componenta lichidarea divizarea lor. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. functionarea controleaza executarea lor. urmatoarele realizare. d) elaboreaza. economici ei. c) prevenirea. g) exercita controlul protectia concurentei. parte integranta a prezentei legi. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. i) adopta. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. competentei. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . recomandari concurentei. dezvoltarea concurentei. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei.

constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber). r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. Articolul 13. asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. agentilor economici. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. Articolul 14. k) emite pentru executorii ele. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. cu locuit ale persoanelor fizice. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice.contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. incheierea de contracte cu alti agenti economici. Prezentarea informatiei pentru Agentie . si. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. p) exercita control pe pietele economici. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. pot lua cunostinta de documentele necesare. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. contractelor concurentei. de investitii straine. in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii.

publice. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. lichidarii agentilor economici. Controlul de stat asupra crearii.Agentii economici. Articolul 15. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. la documentele necesare. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. extinderii reorganizarii. holdingurilor. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. autoritatile administratiei verbale. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor. Articolul 17. inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. asociatiilor acestora. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. e) formarii preturilor. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. cererea informatie ei. conducatorii lor. d) crearii de financiare. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei.

reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. b) agentul economic situatie dominanta . reorganizarii. b) sa-l satisfaca. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. c) extinderii.(1). extinderii.(2). b) crearii. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor. astfel de care decid asupra crearii. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. d) lichidarii productiei pe piata. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. Articolul 18. fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. (4) Referitor la demersul amintit la alin. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. (3) Agentia. si a decizia emisa. extinderii. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. consecintelor decide negative mentionate. fara acordul Agentiei sint interzise. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. agenti economici.a) crearii. daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. a demersului despre date.

(2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare.19 alin.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin. de pe aceeasi piata de marfuri. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei. constituindu-se ca persoane juridice. Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective.(2). (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. d) imposibilitatea. c) posibilitatea economici.(1). neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. b) sa satisfaca demersul: .daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. . Articolul 19. .

pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. Articolul 20. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. precum .c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. d) actelor normative corespunzatoare. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. masurile speciale cazurile. statul producatorilor nationali. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. in unele cazuri. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. (2) In toate masurile marfii fabricate. livreze marfuri catre un anumit consumator. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia. Articolul 22. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. satisfacerea necesitatii poate lua. Articolul 21.

in conformitate cu Codul civil. (2) Cazul de facuta publice.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. Articolul 25. Capitolul VII ADOPTAREA. (2) Decizia emisa expediata in scris. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate. Articolul 26. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. in modul stabilit. Agentia este obligata sa examineze. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. in 5 zile de la emitere. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. cazul de incalcare a legislatiei. aprobat de Guvern. de agentul economic le-a cauzat. persoanelor interesate. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei.

(3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. pe lor. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. de conducatorul lui. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. Capitolul VIII . Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie.economic. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. integral sau partial. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. integral sau partial. Articolul 27. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit.

Principii generale 1. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. de are statut de persoana juridica. cont de decontari. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. II. Pentru a atinge obiectivele propuse. 1103-XIV. 30 iunie 2000. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. Nr. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. Agentia este 3. Sarcinile principale ale Agentiei . 5. 4. inclusiv valutar. prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. Articolul 29 Guvernul. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. dispune de balanta. 6. Personalul Agentiei. 2. de alte acte normative si de prezentul regulament. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici.

conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. e) elaboreaza. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . Functiile Agentiei 8. III. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. i) emite. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. Agentia. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. masurilor a concurentei. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. economici ei. in competentei. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. b) ofera explicatii concurentei. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. c) prevenirea. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei.7. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. de limitare a activitatii monopoliste. f) constata situatia dominanta pe piata.

pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). Agentia este condusa de un consiliu administrativ. V. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. IV. 10. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. obtinute de Agentie sale. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. atragerii mixte. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. Datele ce procesul constituie secret comercial. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. necesare. acordarea de fiscale. In cazul in care de legislatie. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. p) exercita control pe pietele de economici. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei.ele. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. in exercitiul functiunii. incetarea ce incalcarilor. Accesul la informatie 9. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. Administrarea Agentiei 11. Colaboratorii acces publice. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. Agentiei au dreptul. economici. pentru actiuni anticoncurenta.

14. e) alegere in o alta functie. ale Agentiei. 12. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. Prin prescriptii. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. in caz de: . Directorul a) demisie.2 adjuncti ai acestuia. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. si instructiuni. In baza de dispozitii. privire la protectia concurentei examinate. efectueaza verificari si expertize. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. sa fie actiuni. incalcarea legislatiei concurentei. b) expirare a termenului de aflare in functie. f) condamnare la privatiune de libertate. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. d) imposibilitate sanatate. la propunerea Presedintelui Parlamentului. 16. Prin hotariri. Deciziile majoritatii conform singur vot. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. Directorul functie Comisiei juridice. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. 15. 13. Consiliul dispozitii de adjunctii lui. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. de catre pentru pentru general Parlament economie. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani.

si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. i) formuleaza prescriptii. plingeri si propuneri.g) incalcare a legislatiei. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. e) intreprinde. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. f) in conformitate muncii. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. g) semneaza hotariri. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. amenzi. d) angajeaza personalul Agentiei. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. d) acorda consultatii. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. k) emite alte decizii in limitele competentei. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. Directorul general: a) organizeaza administrativ. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. j) emite decizii referitor la adresari. concurentei. concurentei. ordine. 17. actiuni . masurile de stimulare si sanctionare. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. al adaosurilor si primelor. 18. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza.

intreprinderilor cu . organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei. d) incasarile pentru publicari.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. VI. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. sau cu administrare ale agentilor economici. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. companiilor de holding. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. 12 salarii minime . despre activitatea Agentiei din anul precedent. consiliilor organe de de directiilor.pentru examinarea cererilor privind extinderea.pentru examinarea cererilor privind procurarea . lipsei temporare a directorului general. pina la 15 noiembrie. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. pentru de stat. Anual. e) din alte surse prevazute de legislatie.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. k) asigura pregatirea 19. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. pedagogice si de creatie. incheie contracte in probleme si financiare. 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. c) o parte din amenzile aplicate. 21. Bugetul Agentiei si anul financiar 22. in cazurile modificari in documentele de constituire. prevazute operarea de de la protectia concurentei. ai consiliilor comisiilor alta administrative. b) taxele de examinare a cererilor. orice de cenzori si ai altor remunerata. 23. In cazul general reciclarea cadrelor. Directorul 20.

Darea de publicata centrala. VII. Monitorul al Republicii . 24. 25. Consiliul In acest scop. Anual. 27. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului. 10 salarii minime 5 salarii minime .pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri.pentru examinarea cererilor privind extinderea. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. Transparenta activitatii 26. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. Deciziile 28. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. Agentia transfera amenda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful