LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

naturale. tipuri de servicii. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. Articolul 4. Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei. din transportul. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . de grupe de marfuri interschimbabile. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. b) concurenta neloiala. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. cauze sau tehnologice. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. . ale traditiilor si regulilor de corectitudine. achizitia de marfuri.abuzul de situatia dominanta pe piata. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. . Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. In domeniul concurentei.monopol natural desfacerea. c) activitatea concurentei. Articolul 6. lezarii intereselor legitime ale consumatorului.

intre 35 forma si este considerat nul. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. inclusiv prin stabilirea de cote. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. pofida existentei limitarii productiei. d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. de alte bunuri. limitarea adaosuri concurentei. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). in modul stabilit. Articolul 7. inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). inlaturarea de pe piata a altor . e) limitarea productiei. scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). c) mentinere reducerii. livrarii. e) stabilire marfurilor. marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). rabaturi. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. acumularii de marfuri sau pe alte cai.precum si ale persoanelor fizice. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. f) limitarea accesului pe piata. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. b) majorarea. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici.

(3) Este interzis integral economici sau partial. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. g) renuntarea anumiti stabilit. inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori. agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. in modul al stabilit. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari). modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. Concurentei lichidarea In are caz contrar. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. iar sau partial. si este considerat nul. asemenea cu mentionate pentru alin.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori. (6) La cererea Concurentei. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. Agentia in dreptul sa ceara. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. (2) Este interzis integral economici piata. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. coordonare. aviz. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia.

b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. cu sau asupra producerii activitate. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. sa le foloseasca sau sa le divulge. industriale. la utilitatea consumului. . b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. la proprietatile de consum. d) sa foloseasca comerciala. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. (2) Agentii economici. e) sa obtina al unui alt agent economic. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. de deservire integral a altor sau partial. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. la livrarea prioritara a unor de cumparatori.Articolul 8. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. modul si locul fabricarii. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. Articolul 9. sa copieze forma.

c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. neprevazute lege. alte interdictii si restrictii. in conformitate cu legislatia. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. publice ale sau formarea de ministere. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. departamente si pentru precum si marfurilor. dintre o similara. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. straina. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. lezeaza interesele legitime consumatorului. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. c) crearea de bariere iesirii pe piata. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. care limiteaza independenta agentilor economici. dezvoltarea epidemiilor. exceptionale. precum concurentei. a autoritatilor administratiei publice. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. .

decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. Articolul 12. functionarea controleaza executarea lor. dezvoltarea concurentei. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. d) elaboreaza.Concurentei. b) da explicatii concurentei. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. componenta lichidarea divizarea lor. c) prevenirea. Articolul 11. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. urmatoarele realizare. g) exercita controlul protectia concurentei. parte integranta a prezentei legi. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. expus in anexa. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. f) constata situatia dominanta pe piata. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . i) adopta. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. recomandari concurentei. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. economici ei. competentei. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta.

factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. k) emite pentru executorii ele. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. cu locuit ale persoanelor fizice. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber). contractelor concurentei.contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. si. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. Articolul 14. agentilor economici. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. p) exercita control pe pietele economici. incheierea de contracte cu alti agenti economici. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. de investitii straine. in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. Articolul 13. pot lua cunostinta de documentele necesare. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. Prezentarea informatiei pentru Agentie . asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului.

(2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. lichidarii agentilor economici. asociatiilor acestora. e) formarii preturilor. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica.Agentii economici. Articolul 17. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. publice. conducatorii lor. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. Articolul 15. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. Controlul de stat asupra crearii. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. holdingurilor. d) crearii de financiare. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . la documentele necesare. cererea informatie ei. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. extinderii reorganizarii. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. autoritatile administratiei verbale. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei.

a demersului despre date. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin.(1). reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. Articolul 18. fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. b) agentul economic situatie dominanta .(2). si a decizia emisa. (4) Referitor la demersul amintit la alin. d) lichidarii productiei pe piata. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. consecintelor decide negative mentionate. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. reorganizarii. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. astfel de care decid asupra crearii. extinderii.a) crearii. fara acordul Agentiei sint interzise. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. (3) Agentia. c) extinderii. b) crearii. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii. b) sa-l satisfaca. agenti economici. extinderii.

daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie.daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei.(2). Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege. constituindu-se ca persoane juridice. c) posibilitatea economici. .(1). (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri.19 alin. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare. b) sa satisfaca demersul: . (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective. . Articolul 19.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin. d) imposibilitatea. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. de pe aceeasi piata de marfuri. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei.

Articolul 20. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. Articolul 21. livreze marfuri catre un anumit consumator. satisfacerea necesitatii poate lua. precum . masurile speciale cazurile. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. Articolul 22. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. d) actelor normative corespunzatoare. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. statul producatorilor nationali. in unele cazuri. (2) In toate masurile marfii fabricate. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza.

din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. aprobat de Guvern. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. Articolul 25. Articolul 26. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. (2) Cazul de facuta publice. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. (2) Decizia emisa expediata in scris. in conformitate cu Codul civil. in 5 zile de la emitere. in modul stabilit. de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei. cazul de incalcare a legislatiei. de agentul economic le-a cauzat. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. Capitolul VII ADOPTAREA. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . Agentia este obligata sa examineze. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate. persoanelor interesate.

de conducatorul lui. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. integral sau partial. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. Articolul 27. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit. anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. Capitolul VIII . Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. pe lor. de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). integral sau partial. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei.economic. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor.

Personalul Agentiei. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. 4. II. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. 30 iunie 2000. prezenta lege. inclusiv valutar. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. Pentru a atinge obiectivele propuse. Articolul 29 Guvernul. Principii generale 1. de alte acte normative si de prezentul regulament.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. Sarcinile principale ale Agentiei . de are statut de persoana juridica. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. 6. dispune de balanta. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. cont de decontari. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. Agentia este 3. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. Nr. 5. 2. 1103-XIV. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I.

Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. c) prevenirea. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. de limitare a activitatii monopoliste. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. III. economici ei. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . e) elaboreaza. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. masurilor a concurentei. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. i) emite. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei.7. Functiile Agentiei 8. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. f) constata situatia dominanta pe piata. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. b) ofera explicatii concurentei. Agentia. in competentei.

V. 10. In cazul in care de legislatie.ele. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. Accesul la informatie 9. necesare. Administrarea Agentiei 11. IV. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. atragerii mixte. acordarea de fiscale. precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. p) exercita control pe pietele de economici. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. obtinute de Agentie sale. pentru actiuni anticoncurenta. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. in exercitiul functiunii. Agentiei au dreptul. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. incetarea ce incalcarilor. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . Datele ce procesul constituie secret comercial. economici. Colaboratorii acces publice. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca.

in caz de: . f) condamnare la privatiune de libertate. Deciziile majoritatii conform singur vot. sa fie actiuni. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. d) imposibilitate sanatate. 14. de catre pentru pentru general Parlament economie. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. Prin prescriptii. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. e) alegere in o alta functie. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. privire la protectia concurentei examinate. Directorul functie Comisiei juridice. efectueaza verificari si expertize. 16. Directorul a) demisie. la propunerea Presedintelui Parlamentului. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. incalcarea legislatiei concurentei. Consiliul dispozitii de adjunctii lui.2 adjuncti ai acestuia. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. In baza de dispozitii. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. 13. 12. Prin hotariri. ale Agentiei. 15. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. b) expirare a termenului de aflare in functie. si instructiuni. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri.

17. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. 18. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. i) formuleaza prescriptii. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza. e) intreprinde. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. k) emite alte decizii in limitele competentei. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. g) semneaza hotariri. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. plingeri si propuneri. masurile de stimulare si sanctionare. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. al adaosurilor si primelor. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. j) emite decizii referitor la adresari. ordine. Directorul general: a) organizeaza administrativ. f) in conformitate muncii. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. d) angajeaza personalul Agentiei. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. amenzi. actiuni . d) acorda consultatii.g) incalcare a legislatiei. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. concurentei. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. concurentei.

15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. in cazurile modificari in documentele de constituire. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. Bugetul Agentiei si anul financiar 22. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . 21.pentru examinarea cererilor privind extinderea. incheie contracte in probleme si financiare. e) din alte surse prevazute de legislatie. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. companiilor de holding. lipsei temporare a directorului general. 23. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. orice de cenzori si ai altor remunerata. intreprinderilor cu . ai consiliilor comisiilor alta administrative. pina la 15 noiembrie. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. d) incasarile pentru publicari. k) asigura pregatirea 19. VI. pedagogice si de creatie. In cazul general reciclarea cadrelor.pentru examinarea cererilor privind procurarea . c) o parte din amenzile aplicate. pentru de stat. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. Anual. Directorul 20. consiliilor organe de de directiilor. b) taxele de examinare a cererilor.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. 12 salarii minime . prevazute operarea de de la protectia concurentei. despre activitatea Agentiei din anul precedent. sau cu administrare ale agentilor economici. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei.

pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. Anual. Monitorul al Republicii . Consiliul In acest scop. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. 27. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. Darea de publicata centrala. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. 24. Transparenta activitatii 26.pentru examinarea cererilor privind extinderea. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. Deciziile 28. VII. 25. 10 salarii minime 5 salarii minime . Agentia transfera amenda. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful