LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei.monopol natural desfacerea. Articolul 6. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. din transportul. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. cauze sau tehnologice. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. c) activitatea concurentei.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. . o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. lezarii intereselor legitime ale consumatorului. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. achizitia de marfuri. ale traditiilor si regulilor de corectitudine. de grupe de marfuri interschimbabile.abuzul de situatia dominanta pe piata. . tipuri de servicii. naturale. In domeniul concurentei. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea. b) concurenta neloiala. Articolul 4. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri.

marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. Articolul 7. e) limitarea productiei. e) stabilire marfurilor. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. acumularii de marfuri sau pe alte cai. c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). f) limitarea accesului pe piata. b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. c) mentinere reducerii. inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. limitarea adaosuri concurentei. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. rabaturi. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. inclusiv prin stabilirea de cote. livrarii. intre 35 forma si este considerat nul. d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). b) majorarea. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. pofida existentei limitarii productiei. in modul stabilit. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping).precum si ale persoanelor fizice. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. inlaturarea de pe piata a altor . d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. de alte bunuri.

agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. aviz. asemenea cu mentionate pentru alin. g) renuntarea anumiti stabilit. (3) Este interzis integral economici sau partial. si este considerat nul. iar sau partial. coordonare. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. in modul al stabilit. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. Concurentei lichidarea In are caz contrar. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. (2) Este interzis integral economici piata.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. (6) La cererea Concurentei. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. Agentia in dreptul sa ceara. inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari).

ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. la livrarea prioritara a unor de cumparatori. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. e) sa obtina al unui alt agent economic. cu sau asupra producerii activitate. d) sa foloseasca comerciala. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. la utilitatea consumului. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. sa copieze forma. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. Articolul 9. (2) Agentii economici. industriale. sa le foloseasca sau sa le divulge. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. modul si locul fabricarii. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. la proprietatile de consum. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici.Articolul 8. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. . inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. de deservire integral a altor sau partial.

alte interdictii si restrictii. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. dezvoltarea epidemiilor. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. neprevazute lege. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. departamente si pentru precum si marfurilor. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei. exceptionale.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. publice ale sau formarea de ministere. de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. care limiteaza independenta agentilor economici. precum concurentei. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. in conformitate cu legislatia. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). straina. dintre o similara. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici. lezeaza interesele legitime consumatorului. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). . a autoritatilor administratiei publice. c) crearea de bariere iesirii pe piata. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea.

i) adopta. recomandari concurentei. componenta lichidarea divizarea lor. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. d) elaboreaza. urmatoarele realizare. dezvoltarea concurentei. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. functionarea controleaza executarea lor. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . Articolul 11. c) prevenirea. economici ei. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. g) exercita controlul protectia concurentei.Concurentei. b) da explicatii concurentei. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. competentei. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. parte integranta a prezentei legi. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. Articolul 12. f) constata situatia dominanta pe piata. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. expus in anexa. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice.

in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. Articolul 13. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. Prezentarea informatiei pentru Agentie . cu locuit ale persoanelor fizice. si. de investitii straine. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. Articolul 14. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. pot lua cunostinta de documentele necesare. k) emite pentru executorii ele. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. p) exercita control pe pietele economici. contractelor concurentei. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber). incheierea de contracte cu alti agenti economici.contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. agentilor economici. asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor.

Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. Articolul 15. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. autoritatile administratiei verbale. extinderii reorganizarii. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. e) formarii preturilor. holdingurilor. Articolul 17. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. publice. lichidarii agentilor economici. la documentele necesare. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. conducatorii lor. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. cererea informatie ei. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei.Agentii economici. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. Controlul de stat asupra crearii. asociatiilor acestora. d) crearii de financiare.

d) lichidarii productiei pe piata. fara acordul Agentiei sint interzise. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii. (4) Referitor la demersul amintit la alin. c) extinderii. agenti economici. a demersului despre date. (3) Agentia. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor. b) sa-l satisfaca. consecintelor decide negative mentionate. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. Articolul 18. astfel de care decid asupra crearii. reorganizarii. fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta.(2). daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. b) agentul economic situatie dominanta . Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. extinderii. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. si a decizia emisa. reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. extinderii.a) crearii. b) crearii.(1).

d) imposibilitatea. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. constituindu-se ca persoane juridice. (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic.(2). (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie. b) sa satisfaca demersul: . .procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin.daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei. neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare. Articolul 19. Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege.(1).19 alin. de pe aceeasi piata de marfuri.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. c) posibilitatea economici. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. .

si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. satisfacerea necesitatii poate lua.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. statul producatorilor nationali. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. masurile speciale cazurile. (2) In toate masurile marfii fabricate. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. Articolul 22. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. precum . dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. in unele cazuri. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia. Articolul 21. Articolul 20. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. d) actelor normative corespunzatoare. livreze marfuri catre un anumit consumator. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste.

aprobat de Guvern. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. Articolul 26. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. (2) Cazul de facuta publice. in 5 zile de la emitere. Agentia este obligata sa examineze. persoanelor interesate. in modul stabilit. in conformitate cu Codul civil. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. Articolul 25. Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. cazul de incalcare a legislatiei. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. de agentul economic le-a cauzat. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. (2) Decizia emisa expediata in scris. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. Capitolul VII ADOPTAREA.

Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit. (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. Articolul 27. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. de conducatorul lui. integral sau partial. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. pe lor. integral sau partial.economic. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. Capitolul VIII . (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil.

Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. Principii generale 1. Pentru a atinge obiectivele propuse. de alte acte normative si de prezentul regulament. de are statut de persoana juridica. Nr. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. dispune de balanta. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. 30 iunie 2000. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. Sarcinile principale ale Agentiei . 5. prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. 6. Personalul Agentiei. cont de decontari. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. 2. inclusiv valutar. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. 1103-XIV. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. Articolul 29 Guvernul. 4. II. Agentia este 3.

transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. Functiile Agentiei 8. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. de limitare a activitatii monopoliste. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. economici ei. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. f) constata situatia dominanta pe piata. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. in competentei. III. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . masurilor a concurentei. i) emite. Agentia. b) ofera explicatii concurentei. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. c) prevenirea.7. e) elaboreaza. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate.

pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. IV. precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. incetarea ce incalcarilor. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. Colaboratorii acces publice. Agentiei au dreptul. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). Datele ce procesul constituie secret comercial.ele. V. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. necesare. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. Administrarea Agentiei 11. in exercitiul functiunii. p) exercita control pe pietele de economici. 10. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. obtinute de Agentie sale. In cazul in care de legislatie. economici. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. acordarea de fiscale. Accesul la informatie 9. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. atragerii mixte. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. pentru actiuni anticoncurenta. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit .

asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. in caz de: . Directorul a) demisie. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. Prin hotariri. b) expirare a termenului de aflare in functie. Consiliul dispozitii de adjunctii lui. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente.2 adjuncti ai acestuia. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. 13. d) imposibilitate sanatate. 15. Prin prescriptii. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. 16. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. In baza de dispozitii. la propunerea Presedintelui Parlamentului. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. ale Agentiei. efectueaza verificari si expertize. de catre pentru pentru general Parlament economie. Deciziile majoritatii conform singur vot. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. e) alegere in o alta functie. 14. incalcarea legislatiei concurentei. Directorul functie Comisiei juridice. f) condamnare la privatiune de libertate. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. sa fie actiuni. privire la protectia concurentei examinate. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. si instructiuni. 12. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri.

masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. amenzi. ordine. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. k) emite alte decizii in limitele competentei. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. actiuni . e) intreprinde. al adaosurilor si primelor. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. j) emite decizii referitor la adresari. d) angajeaza personalul Agentiei. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. g) semneaza hotariri. d) acorda consultatii. concurentei. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. 18. masurile de stimulare si sanctionare. plingeri si propuneri. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. i) formuleaza prescriptii. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza.g) incalcare a legislatiei. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. f) in conformitate muncii. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. Directorul general: a) organizeaza administrativ. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. 17. concurentei.

raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. b) taxele de examinare a cererilor. 12 salarii minime . Directorul 20. lipsei temporare a directorului general. prevazute operarea de de la protectia concurentei. Anual. intreprinderilor cu . in cazurile modificari in documentele de constituire. companiilor de holding. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. ai consiliilor comisiilor alta administrative. 21. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. e) din alte surse prevazute de legislatie. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. consiliilor organe de de directiilor. 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici. k) asigura pregatirea 19. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. c) o parte din amenzile aplicate. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime .pentru examinarea cererilor privind procurarea . d) incasarile pentru publicari. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. Bugetul Agentiei si anul financiar 22. orice de cenzori si ai altor remunerata.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei. 23. incheie contracte in probleme si financiare. despre activitatea Agentiei din anul precedent.pentru examinarea cererilor privind extinderea. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. In cazul general reciclarea cadrelor. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. sau cu administrare ale agentilor economici. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. pina la 15 noiembrie. pentru de stat. VI. pedagogice si de creatie.

pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. Consiliul In acest scop. 24. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. Anual. Agentia transfera amenda. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Monitorul al Republicii . Darea de publicata centrala. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. VII. 25. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului. Deciziile 28. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. 27. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. 10 salarii minime 5 salarii minime .pentru examinarea cererilor privind extinderea. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. Transparenta activitatii 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful