LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

achizitia de marfuri. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . cauze sau tehnologice. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. naturale. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. de grupe de marfuri interschimbabile.abuzul de situatia dominanta pe piata. . Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei.monopol natural desfacerea. ale traditiilor si regulilor de corectitudine. b) concurenta neloiala. tipuri de servicii. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. din transportul. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. Articolul 6.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. In domeniul concurentei. c) activitatea concurentei. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea. Articolul 4. . lezarii intereselor legitime ale consumatorului. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale.

marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. c) mentinere reducerii. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). inlaturarea de pe piata a altor . g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. pofida existentei limitarii productiei. Articolul 7. in modul stabilit. c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. b) majorarea. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). livrarii. acumularii de marfuri sau pe alte cai. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. de alte bunuri. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. rabaturi. sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere.precum si ale persoanelor fizice. e) limitarea productiei. e) stabilire marfurilor. f) limitarea accesului pe piata. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. limitarea adaosuri concurentei. inclusiv prin stabilirea de cote. b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. intre 35 forma si este considerat nul.

inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. in modul al stabilit. iar sau partial. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia. asemenea cu mentionate pentru alin. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. Concurentei lichidarea In are caz contrar. coordonare. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. si este considerat nul. Agentia in dreptul sa ceara.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . g) renuntarea anumiti stabilit.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. (6) La cererea Concurentei. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. aviz. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari). agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. (2) Este interzis integral economici piata. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. (3) Este interzis integral economici sau partial.

de deservire integral a altor sau partial. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. industriale. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri.Articolul 8. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. la proprietatile de consum. sa le foloseasca sau sa le divulge. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. la utilitatea consumului. sa copieze forma. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. e) sa obtina al unui alt agent economic. cu sau asupra producerii activitate. (2) Agentii economici. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. . d) sa foloseasca comerciala. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. Articolul 9. modul si locul fabricarii. la livrarea prioritara a unor de cumparatori.

de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. c) crearea de bariere iesirii pe piata. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. exceptionale. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. lezeaza interesele legitime consumatorului. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. alte interdictii si restrictii. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). precum concurentei. publice ale sau formarea de ministere. straina. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. dezvoltarea epidemiilor. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. dintre o similara. a autoritatilor administratiei publice. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. . (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. in conformitate cu legislatia. care limiteaza independenta agentilor economici. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). departamente si pentru precum si marfurilor. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei. c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. neprevazute lege. reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova.

b) da explicatii concurentei. recomandari concurentei. urmatoarele realizare. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator.Concurentei. economici ei. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. competentei. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. Articolul 11. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. i) adopta. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . componenta lichidarea divizarea lor. parte integranta a prezentei legi. f) constata situatia dominanta pe piata. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. functionarea controleaza executarea lor. dezvoltarea concurentei. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. g) exercita controlul protectia concurentei. d) elaboreaza. expus in anexa. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. c) prevenirea. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. Articolul 12. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei.

a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. cu locuit ale persoanelor fizice. Articolul 14. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. p) exercita control pe pietele economici. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. de investitii straine. pot lua cunostinta de documentele necesare. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. contractelor concurentei. k) emite pentru executorii ele. agentilor economici. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. Articolul 13. si. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. Prezentarea informatiei pentru Agentie . in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber).contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. incheierea de contracte cu alti agenti economici. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale.

pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. lichidarii agentilor economici. Articolul 15. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. Controlul de stat asupra crearii. asociatiilor acestora. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. Articolul 17. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. holdingurilor. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. e) formarii preturilor. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . publice. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze.Agentii economici. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. extinderii reorganizarii. d) crearii de financiare. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. la documentele necesare. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. cererea informatie ei. autoritatile administratiei verbale. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei. conducatorii lor. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor.

fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor. astfel de care decid asupra crearii. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. consecintelor decide negative mentionate. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare.(1). comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii.(2). daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. reorganizarii. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. d) lichidarii productiei pe piata. reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. si a decizia emisa. fara acordul Agentiei sint interzise. (4) Referitor la demersul amintit la alin. b) agentul economic situatie dominanta . b) crearii. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. Articolul 18. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. a demersului despre date. agenti economici. b) sa-l satisfaca. (3) Agentia.a) crearii. c) extinderii. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. extinderii. extinderii. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin.

de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni.(2).19 alin.daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie.(1). daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. Articolul 19. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic. (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. . (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. de pe aceeasi piata de marfuri. Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege. d) imposibilitatea. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. c) posibilitatea economici. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. constituindu-se ca persoane juridice. b) sa satisfaca demersul: . neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei. . (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin.

(2) In toate masurile marfii fabricate. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. Articolul 21. Articolul 22. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. satisfacerea necesitatii poate lua. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. d) actelor normative corespunzatoare. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. in unele cazuri. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. statul producatorilor nationali. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. precum . livreze marfuri catre un anumit consumator.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. Articolul 20. masurile speciale cazurile. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia.

de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. cazul de incalcare a legislatiei. persoanelor interesate. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. Articolul 25. (2) Decizia emisa expediata in scris. Capitolul VII ADOPTAREA. de agentul economic le-a cauzat. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. in conformitate cu Codul civil. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. (2) Cazul de facuta publice. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. aprobat de Guvern. in modul stabilit. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. in 5 zile de la emitere. Agentia este obligata sa examineze. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. Articolul 26.

se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. Capitolul VIII . (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit.economic. integral sau partial. pe lor. de conducatorul lui. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). Articolul 27. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. integral sau partial. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget.

de alte acte normative si de prezentul regulament. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. Nr. Agentia este 3. Sarcinile principale ale Agentiei . precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. dispune de balanta. Principii generale 1. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. prezenta lege. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. II. 30 iunie 2000. cont de decontari. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. inclusiv valutar. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. Pentru a atinge obiectivele propuse. 1103-XIV.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. 5. 6. Personalul Agentiei. Articolul 29 Guvernul. de are statut de persoana juridica. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. 4. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. 2. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova.

Functiile Agentiei 8. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. e) elaboreaza. in competentei.7. c) prevenirea. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. Agentia. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. b) ofera explicatii concurentei. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. de limitare a activitatii monopoliste. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. i) emite. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. III. economici ei. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. f) constata situatia dominanta pe piata. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. masurilor a concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei.

Accesul la informatie 9. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. 10. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri.ele. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). atragerii mixte. In cazul in care de legislatie. economici. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. IV. in exercitiul functiunii. incetarea ce incalcarilor. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. pentru actiuni anticoncurenta. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. Administrarea Agentiei 11. precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. Agentiei au dreptul. obtinute de Agentie sale. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . acordarea de fiscale. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. V. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. necesare. Datele ce procesul constituie secret comercial. pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. Colaboratorii acces publice. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. p) exercita control pe pietele de economici.

ale Agentiei. si instructiuni. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. in caz de: . la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. la propunerea Presedintelui Parlamentului. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. sa fie actiuni. 12. b) expirare a termenului de aflare in functie. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. f) condamnare la privatiune de libertate. Deciziile majoritatii conform singur vot. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. Directorul functie Comisiei juridice. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. de catre pentru pentru general Parlament economie. efectueaza verificari si expertize. 16.2 adjuncti ai acestuia. Consiliul dispozitii de adjunctii lui. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. e) alegere in o alta functie. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. Directorul a) demisie. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. privire la protectia concurentei examinate. Prin prescriptii. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. d) imposibilitate sanatate. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. incalcarea legislatiei concurentei. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. In baza de dispozitii. 13. Prin hotariri. 15. 14.

forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. d) acorda consultatii. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. Directorul general: a) organizeaza administrativ. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. al adaosurilor si primelor. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. k) emite alte decizii in limitele competentei. actiuni . j) emite decizii referitor la adresari. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. e) intreprinde. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin.g) incalcare a legislatiei. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. 18. f) in conformitate muncii. 17. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. amenzi. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. concurentei. i) formuleaza prescriptii. concurentei. plingeri si propuneri. g) semneaza hotariri. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. d) angajeaza personalul Agentiei. ordine. masurile de stimulare si sanctionare. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor.

pentru examinarea cererilor privind extinderea. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. pentru de stat. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. Bugetul Agentiei si anul financiar 22. in cazurile modificari in documentele de constituire. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei. 23. lipsei temporare a directorului general. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici.pentru examinarea cererilor privind procurarea . Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. Anual. b) taxele de examinare a cererilor. sau cu administrare ale agentilor economici. ai consiliilor comisiilor alta administrative. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. c) o parte din amenzile aplicate.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. 12 salarii minime . pina la 15 noiembrie. prevazute operarea de de la protectia concurentei.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. companiilor de holding. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. k) asigura pregatirea 19. orice de cenzori si ai altor remunerata. pedagogice si de creatie. d) incasarile pentru publicari. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. incheie contracte in probleme si financiare. 21. despre activitatea Agentiei din anul precedent. VI. Directorul 20. consiliilor organe de de directiilor. e) din alte surse prevazute de legislatie. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. In cazul general reciclarea cadrelor. intreprinderilor cu .

Darea de publicata centrala. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. 27. VII. 24. Deciziile 28. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. 25. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. Consiliul In acest scop. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului.pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. Monitorul al Republicii . Transparenta activitatii 26. Anual. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. 10 salarii minime 5 salarii minime .pentru examinarea cererilor privind extinderea. Agentia transfera amenda.