LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea. achizitia de marfuri. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. cauze sau tehnologice. .monopol natural desfacerea. Articolul 6. c) activitatea concurentei. lezarii intereselor legitime ale consumatorului.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. . Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. din transportul. naturale. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. Articolul 4. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. de grupe de marfuri interschimbabile. In domeniul concurentei. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: .abuzul de situatia dominanta pe piata. tipuri de servicii. b) concurenta neloiala. ale traditiilor si regulilor de corectitudine. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei.

d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. e) stabilire marfurilor. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). Articolul 7. in modul stabilit. c) mentinere reducerii. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. acumularii de marfuri sau pe alte cai. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. livrarii. pofida existentei limitarii productiei. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. rabaturi. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). b) majorarea. f) limitarea accesului pe piata. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. e) limitarea productiei. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare.precum si ale persoanelor fizice. limitarea adaosuri concurentei. de alte bunuri. inlaturarea de pe piata a altor . inclusiv prin stabilirea de cote. marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. intre 35 forma si este considerat nul.

asemenea cu mentionate pentru alin. iar sau partial. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. g) renuntarea anumiti stabilit. inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. si este considerat nul. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. Concurentei lichidarea In are caz contrar. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. in modul al stabilit. (2) Este interzis integral economici piata. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari). aviz.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. Agentia in dreptul sa ceara. (3) Este interzis integral economici sau partial. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. coordonare.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. (6) La cererea Concurentei. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori.

e) sa obtina al unui alt agent economic.Articolul 8. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. modul si locul fabricarii. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. la utilitatea consumului. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. de deservire integral a altor sau partial. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. sa copieze forma. (2) Agentii economici. la livrarea prioritara a unor de cumparatori. d) sa foloseasca comerciala. la proprietatile de consum. . sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. Articolul 9. sa le foloseasca sau sa le divulge. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. cu sau asupra producerii activitate. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. industriale.

precum concurentei. c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). . SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. in conformitate cu legislatia. a autoritatilor administratiei publice. departamente si pentru precum si marfurilor. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. alte interdictii si restrictii. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. lezeaza interesele legitime consumatorului. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici. reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. care limiteaza independenta agentilor economici. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. c) crearea de bariere iesirii pe piata. exceptionale. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. dezvoltarea epidemiilor. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. straina. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. dintre o similara.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. publice ale sau formarea de ministere. neprevazute lege. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor).

limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. d) elaboreaza. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. economici ei. b) da explicatii concurentei. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste.Concurentei. parte integranta a prezentei legi. f) constata situatia dominanta pe piata. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. recomandari concurentei. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. urmatoarele realizare. dezvoltarea concurentei. i) adopta. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. expus in anexa. g) exercita controlul protectia concurentei. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. componenta lichidarea divizarea lor. c) prevenirea. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. competentei. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. Articolul 12. Articolul 11. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. functionarea controleaza executarea lor.

n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber). Prezentarea informatiei pentru Agentie . sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. k) emite pentru executorii ele. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. cu locuit ale persoanelor fizice. contractelor concurentei. agentilor economici. Articolul 14. incheierea de contracte cu alti agenti economici. p) exercita control pe pietele economici. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale.contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. Articolul 13. de investitii straine. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. si. pot lua cunostinta de documentele necesare. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile.

Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. holdingurilor. cererea informatie ei. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. Articolul 15. autoritatile administratiei verbale. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . d) crearii de financiare. conducatorii lor. Controlul de stat asupra crearii. Articolul 17. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. la documentele necesare. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. e) formarii preturilor. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. publice. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate.Agentii economici. asociatiilor acestora. extinderii reorganizarii. lichidarii agentilor economici. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor.

modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. extinderii. (3) Agentia. c) extinderii.(1). reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii. Articolul 18. (4) Referitor la demersul amintit la alin. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. consecintelor decide negative mentionate. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. b) sa-l satisfaca. b) crearii. a demersului despre date. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor.(2).a) crearii. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. si a decizia emisa. fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. reorganizarii. d) lichidarii productiei pe piata. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin. extinderii. astfel de care decid asupra crearii. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. fara acordul Agentiei sint interzise. b) agentul economic situatie dominanta . daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. agenti economici.

neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri.19 alin.(2). subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. c) posibilitatea economici. Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege. . Articolul 19. . b) sa satisfaca demersul: . d) imposibilitatea. (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni. constituindu-se ca persoane juridice. de pe aceeasi piata de marfuri. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare.(1). b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin. de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice.daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie.

d) actelor normative corespunzatoare. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. livreze marfuri catre un anumit consumator. Articolul 20. masurile speciale cazurile. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. Articolul 21. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. Articolul 22. statul producatorilor nationali. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. precum . satisfacerea necesitatii poate lua. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. in unele cazuri. (2) In toate masurile marfii fabricate. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi.

in 5 zile de la emitere. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. Capitolul VII ADOPTAREA. in conformitate cu Codul civil. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. (2) Cazul de facuta publice. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. aprobat de Guvern. persoanelor interesate. Articolul 25.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. in modul stabilit. cazul de incalcare a legislatiei. (2) Decizia emisa expediata in scris. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. de agentul economic le-a cauzat. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. Articolul 26. Agentia este obligata sa examineze.

Capitolul VIII . (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii.economic. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. de conducatorul lui. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. integral sau partial. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. Articolul 27. integral sau partial. anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. pe lor. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial.

de alte acte normative si de prezentul regulament. 4. Principii generale 1. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. Sarcinile principale ale Agentiei . 5. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. II. dispune de balanta. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. 1103-XIV. Personalul Agentiei. prezenta lege. 2. cont de decontari. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. 6. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. Articolul 29 Guvernul. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. inclusiv valutar. de are statut de persoana juridica. Pentru a atinge obiectivele propuse. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. Agentia este 3. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. Nr. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. 30 iunie 2000.

c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. c) prevenirea. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. e) elaboreaza. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. in competentei. b) ofera explicatii concurentei. de limitare a activitatii monopoliste. Agentia. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. Functiile Agentiei 8. f) constata situatia dominanta pe piata.7. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. masurilor a concurentei. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. III. economici ei. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. i) emite.

ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. Accesul la informatie 9. necesare. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. pentru actiuni anticoncurenta. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. economici. incetarea ce incalcarilor.ele. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . atragerii mixte. 10. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. V. obtinute de Agentie sale. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. In cazul in care de legislatie. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. IV. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. Administrarea Agentiei 11. Agentiei au dreptul. Datele ce procesul constituie secret comercial. p) exercita control pe pietele de economici. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. in exercitiul functiunii. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. acordarea de fiscale. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. Colaboratorii acces publice.

Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. Deciziile majoritatii conform singur vot. de catre pentru pentru general Parlament economie. 12. la propunerea Presedintelui Parlamentului. incalcarea legislatiei concurentei. 14. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. f) condamnare la privatiune de libertate. Directorul a) demisie. 16. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. sa fie actiuni. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. Directorul functie Comisiei juridice. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. ale Agentiei. b) expirare a termenului de aflare in functie. In baza de dispozitii. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. 15. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. Prin prescriptii. privire la protectia concurentei examinate. si instructiuni. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. in caz de: . de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. 13. e) alegere in o alta functie. Consiliul dispozitii de adjunctii lui.2 adjuncti ai acestuia. Prin hotariri. d) imposibilitate sanatate. efectueaza verificari si expertize.

concurentei. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. concurentei. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. j) emite decizii referitor la adresari. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. 17.g) incalcare a legislatiei. al adaosurilor si primelor. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. k) emite alte decizii in limitele competentei. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. amenzi. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. plingeri si propuneri. i) formuleaza prescriptii. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. d) acorda consultatii. d) angajeaza personalul Agentiei. actiuni . ordine. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. 18. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza. Directorul general: a) organizeaza administrativ. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. g) semneaza hotariri. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. masurile de stimulare si sanctionare. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. e) intreprinde. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. f) in conformitate muncii.

Bugetul Agentiei si anul financiar 22. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. b) taxele de examinare a cererilor. 12 salarii minime . 21. 23.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. pedagogice si de creatie. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei. k) asigura pregatirea 19. prevazute operarea de de la protectia concurentei. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. orice de cenzori si ai altor remunerata. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. despre activitatea Agentiei din anul precedent. intreprinderilor cu . In cazul general reciclarea cadrelor. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. e) din alte surse prevazute de legislatie. ai consiliilor comisiilor alta administrative. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. sau cu administrare ale agentilor economici.pentru examinarea cererilor privind procurarea . b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice.pentru examinarea cererilor privind extinderea. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. lipsei temporare a directorului general. consiliilor organe de de directiilor. d) incasarile pentru publicari.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. in cazurile modificari in documentele de constituire. pina la 15 noiembrie. c) o parte din amenzile aplicate. pentru de stat. Anual. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. incheie contracte in probleme si financiare. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. VI. Directorul 20. companiilor de holding.

10 salarii minime 5 salarii minime . Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. Anual. Monitorul al Republicii . Agentia transfera amenda. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Darea de publicata centrala. 25. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ.pentru examinarea cererilor privind extinderea. Consiliul In acest scop. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. VII. 24. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. 27. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. Transparenta activitatii 26. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului.pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. Deciziile 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful