LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

abuzul de situatia dominanta pe piata. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. Articolul 6. Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . In domeniul concurentei. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. naturale. achizitia de marfuri. Articolul 4. Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. de grupe de marfuri interschimbabile. c) activitatea concurentei. ale traditiilor si regulilor de corectitudine.monopol natural desfacerea. Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei. din transportul. cauze sau tehnologice. (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. . se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici. . b) concurenta neloiala. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea. lezarii intereselor legitime ale consumatorului. tipuri de servicii.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici.

de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate. inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. b) majorarea. f) limitarea accesului pe piata. scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. rabaturi. e) limitarea productiei. limitarea adaosuri concurentei. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. intre 35 forma si este considerat nul. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. de alte bunuri. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). inclusiv prin stabilirea de cote. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. c) mentinere reducerii. pofida existentei limitarii productiei. in modul stabilit. livrarii. acumularii de marfuri sau pe alte cai. Articolul 7. c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii.precum si ale persoanelor fizice. d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). inlaturarea de pe piata a altor . b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. e) stabilire marfurilor.

Nationala pentru agentului economic care efectueaza . g) renuntarea anumiti stabilit. Agentia in dreptul sa ceara. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori. Concurentei lichidarea In are caz contrar. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. (3) Este interzis integral economici sau partial. contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. iar sau partial. si este considerat nul. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari). unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. (6) La cererea Concurentei. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. in modul al stabilit. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. aviz. inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. asemenea cu mentionate pentru alin. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. (2) Este interzis integral economici piata. coordonare.

c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura. b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. . Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. cu sau asupra producerii activitate. la utilitatea consumului. d) sa foloseasca comerciala. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. sa copieze forma. la proprietatile de consum. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. modul si locul fabricarii. de deservire integral a altor sau partial. (2) Agentii economici. industriale. e) sa obtina al unui alt agent economic. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. Articolul 9. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic.Articolul 8. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. sa le foloseasca sau sa le divulge. la livrarea prioritara a unor de cumparatori. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic.

limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. alte interdictii si restrictii. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. care limiteaza independenta agentilor economici.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. lezeaza interesele legitime consumatorului. a autoritatilor administratiei publice. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. exceptionale. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). publice ale sau formarea de ministere. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. . de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. dintre o similara. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. in conformitate cu legislatia. neprevazute lege. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. dezvoltarea epidemiilor. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. c) crearea de bariere iesirii pe piata. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. precum concurentei. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. departamente si pentru precum si marfurilor. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. straina. Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei.

parte integranta a prezentei legi. i) adopta. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. Articolul 12. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . d) elaboreaza. expus in anexa. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. urmatoarele realizare. Articolul 11. f) constata situatia dominanta pe piata. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. b) da explicatii concurentei. recomandari concurentei. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. competentei.Concurentei. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. componenta lichidarea divizarea lor. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. dezvoltarea concurentei. economici ei. c) prevenirea. g) exercita controlul protectia concurentei. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. functionarea controleaza executarea lor.

asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. Prezentarea informatiei pentru Agentie . cu locuit ale persoanelor fizice. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. k) emite pentru executorii ele. competente precum recomandari acordarea referitor activitati. contractelor concurentei. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. si. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. agentilor economici. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. Articolul 14. p) exercita control pe pietele economici. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. pot lua cunostinta de documentele necesare. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber).contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. Articolul 13. incheierea de contracte cu alti agenti economici. de investitii straine. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state.

corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. la documentele necesare. holdingurilor. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. Controlul de stat asupra crearii. e) formarii preturilor. autoritatile administratiei verbale. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. publice. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. asociatiilor acestora. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. extinderii reorganizarii.Agentii economici. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. d) crearii de financiare. Articolul 17. conducatorii lor. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. cererea informatie ei. Articolul 15. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor. lichidarii agentilor economici.

extinderii. lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. a demersului despre date. astfel de care decid asupra crearii. agenti economici. b) agentul economic situatie dominanta . fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor. (4) Referitor la demersul amintit la alin.(2). Articolul 18. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. extinderii. reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor. fara acordul Agentiei sint interzise. reorganizarii. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. consecintelor decide negative mentionate. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii. d) lichidarii productiei pe piata. b) crearii. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata. (3) Agentia. si a decizia emisa.(1). b) sa-l satisfaca.a) crearii. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. c) extinderii. reorganizare sau de lichidare a agentului economic.

neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni. de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege.19 alin. constituindu-se ca persoane juridice. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare.(1). (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. d) imposibilitatea. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic.daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei. (4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. . un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie. . b) sa satisfaca demersul: . de pe aceeasi piata de marfuri.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei. c) posibilitatea economici. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. Articolul 19. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin.(2).

(2) In toate masurile marfii fabricate. Articolul 22. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. statul producatorilor nationali. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. in unele cazuri. precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. satisfacerea necesitatii poate lua. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. Articolul 21. d) actelor normative corespunzatoare. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. Articolul 20.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. masurile speciale cazurile. livreze marfuri catre un anumit consumator. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. precum .

si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. (2) Cazul de facuta publice. in 5 zile de la emitere. Agentia este obligata sa examineze. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. in conformitate cu Codul civil. Articolul 25. persoanelor interesate. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. Capitolul VII ADOPTAREA. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. cazul de incalcare a legislatiei. aprobat de Guvern. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul . de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. in modul stabilit. Articolul 26. de agentul economic le-a cauzat. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. (2) Decizia emisa expediata in scris. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei.

anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii.economic. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. integral sau partial. integral sau partial. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. de conducatorul lui. (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. Capitolul VIII . Articolul 27. decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. pe lor. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit.

Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I. II. Nr. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale. 30 iunie 2000. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. 1103-XIV. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. Pentru a atinge obiectivele propuse. Principii generale 1. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. cont de decontari. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. Articolul 29 Guvernul. Sarcinile principale ale Agentiei . a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. 5. 4. de alte acte normative si de prezentul regulament. de are statut de persoana juridica. Personalul Agentiei. 6. dispune de balanta. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. 2. Agentia este 3. prezenta lege. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. inclusiv valutar. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie.

componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. economici ei. Agentia.7. de limitare a activitatii monopoliste. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. f) constata situatia dominanta pe piata. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. in competentei. masurilor a concurentei. asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. b) ofera explicatii concurentei. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. e) elaboreaza. i) emite. Functiile Agentiei 8. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . j) emite pentru incetarea (sau) initiale. III. c) prevenirea. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici.

de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. Agentiei au dreptul. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. economici. in exercitiul functiunii. obtinute de Agentie sale. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. Accesul la informatie 9. Administrarea Agentiei 11. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. IV. atragerii mixte. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. necesare. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. Colaboratorii acces publice. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului.ele. acordarea de fiscale. pentru actiuni anticoncurenta. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. Datele ce procesul constituie secret comercial. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. V. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. p) exercita control pe pietele de economici. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . incetarea ce incalcarilor. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. 10. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. In cazul in care de legislatie. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice.

pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. 15. ale Agentiei. In baza de dispozitii. Consiliul dispozitii de adjunctii lui. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. in caz de: . b) expirare a termenului de aflare in functie. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. 16. Directorul a) demisie. Prin prescriptii. efectueaza verificari si expertize. sa fie actiuni. 13. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. 14. d) imposibilitate sanatate. f) condamnare la privatiune de libertate. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. incalcarea legislatiei concurentei. Prin hotariri. privire la protectia concurentei examinate. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. Deciziile majoritatii conform singur vot. la propunerea Presedintelui Parlamentului. si instructiuni. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. Directorul functie Comisiei juridice.2 adjuncti ai acestuia. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. de catre pentru pentru general Parlament economie. 12. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. e) alegere in o alta functie. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei.

aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. Directorul general: a) organizeaza administrativ. 18.g) incalcare a legislatiei. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. plingeri si propuneri. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. e) intreprinde. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. f) in conformitate muncii. concurentei. 17. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. masurile de stimulare si sanctionare. actiuni . Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. k) emite alte decizii in limitele competentei. concurentei. al adaosurilor si primelor. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. g) semneaza hotariri. ordine. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. d) angajeaza personalul Agentiei. i) formuleaza prescriptii. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. amenzi. j) emite decizii referitor la adresari. d) acorda consultatii.

pedagogice si de creatie. Directorul 20. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. companiilor de holding. c) o parte din amenzile aplicate. e) din alte surse prevazute de legislatie. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara.pentru examinarea cererilor privind extinderea. consiliilor organe de de directiilor. intreprinderilor cu . orice de cenzori si ai altor remunerata. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. VI. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. ai consiliilor comisiilor alta administrative. In cazul general reciclarea cadrelor. 21. incheie contracte in probleme si financiare. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. b) taxele de examinare a cererilor. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. lipsei temporare a directorului general. in cazurile modificari in documentele de constituire. sau cu administrare ale agentilor economici. pina la 15 noiembrie. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. despre activitatea Agentiei din anul precedent. prevazute operarea de de la protectia concurentei. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. Bugetul Agentiei si anul financiar 22.pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. pentru de stat. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici. 12 salarii minime . Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . 23. k) asigura pregatirea 19. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare.pentru examinarea cererilor privind procurarea . d) incasarile pentru publicari. Anual.

Darea de publicata centrala. VII. 24. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici.pentru examinarea cererilor privind extinderea. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative. Deciziile 28.pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. 10 salarii minime 5 salarii minime . 25. Consiliul In acest scop. administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. Transparenta activitatii 26. Agentia transfera amenda. Monitorul al Republicii . timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. 27. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Anual. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful