Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

comerţul şi serviciile. Recaş si Sânnicolau Mare ).9B. Gheorghe Lazăr.industria. cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). Indicatori demografici : . 0256 499 335. 4 Organizarea administrativă a judeţului.695 locuitori din care în mediul rural: 257.445 locuitori in mediul urban: 422. Deta. 0256 292 735. fax: 0256 499 332.transportul.total populaţie la 1 iulie 2010: 679. reprezentând 3. la data de 31 decembrie 2010. . . Jimbolia. comunicaţiile. comune). precum si un număr de 89 de comune Capitol.6% din teritoriul României.697 km².II . opt oraşe ( Buziaş. oraşe.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8. Gătaia. .Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str. 300081 Timişoara.agricultura Organizare administrativă (număr municipii.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . . Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară. din punct de vedere al întinderii. telefon: 0256 499 334. Făget. Ciacova. nr.

3.director executiv adjunct ec.adm@dgfptm. la 31. Mircea-Florin CĂLIN . 2.director executiv adjunct ec. serviciile şi compartimentele independente.coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului. . Gabriela IONESCU .coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Administraţia Finanţelor Publice Buziaş. 8.trezorier şef ec. Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare . 4. Structuri organizatorice teritoriale. 7. Dumitru POPOVICI . 5.email: info. Administraţia Finanţelor Publice Deta. unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) . 6. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. Aurelian CÂNDEA . . Administraţia Finanţelor Publice Făget. Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş.director executiv ec.coordonează direct serviciile interne. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj.12.ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: .

al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş .681.conducere: 63 .423 din care: .studii medii: 134. pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr. Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.funcţionari publici: 653 . după nivelul atribuţiilor .Număr total contribuabili administraţi .crt 1. după nivelul studiilor .960 .298.execuţie: 618.199.840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010. 80 22 .evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18. după cum urmează: persoane juridice: 49.studii superioare de lungă durata: 547 .035 alţii: 131. Structura personalului: dupa categoria postului .personal contractual: 28.252 . 4.inactivi: 8.activi: 40. 194 3.

B. 6.G.mii lei 779. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat.761. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.F. contribuabili mijlocii 2010 . la costuri  reduse. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării.786 98. din care 2010 mii lei %2010/09 1.P. CONFORM STRATEGIEI A. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010. OBIECTIVELE D.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) .III – Management pe bază de obiective de performanţă A.N. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide.5. 7. PE ANUL 2010.F.95 Din care.42 94.678 366. 8. TIMIŞ. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale.074 112.A.

Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.58% faţă de anul 2009.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98. .Alte venituri realizate: 172.416 (37.07 % F6.95 271.13%.358 10.Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1. .15% faţă de anul 2009.19 102. . Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri.538 mii lei F4.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale.509 33.75%.095.160.1. înregistrând o creştere cu 16. 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.41% F2. 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010. Nivel stabilit Nivel realizat 4. Total venituri(exclusiv vamă) – 1. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare.33% F3. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.71 94.389 mii lei (pondere de 9.152 mii lei Nivel realizat 422. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute). Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete). comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric).589 3. exclusiv vamă.678 mii lei din care: . ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.86 % F5.cod 1001 ). Nivel stabilit 315. a fost în sumă de 745.876 mii lei înregistrând o creştere cu 15.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.624 1.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice.850 91.67 % .761.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594.733 mii lei . cu o pondere de 42.

Nivel stabilit 350. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice.F7. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10.ANV F9. Nivel stabilit Nivel realizat 2.07 F13. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice.54% F20.00 F19. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5.069.03 F8. Nivel realizat 1. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0.673 lei/insp F18. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti . urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401.19% F14.000 lei/insp.000 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat . urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.024.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11.962 lei/insp F17. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.500. F16. Nivel stabilit Nivel realizat 2.583 lei/insp.64% F10. Nivel stabilit 2.29 % F12.995. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.694 lei/insp. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice. F15. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel realizat 4. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat .

IV – Rezultatele obţinute în anul 2009.Număr persoane juridice 49.N.81 % F22. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96.000 lei/insp. potrivit legii. . . Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129.12. Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A. .Număr asociaţii familiale 1006. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale. .Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată.Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 .423.03. F23. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit 800. pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31.2010: 199.298 din care: .% F26.37 % Capitol. Nivel realizat 878. Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83.42% F25. pe tipuri de impozite. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor.918 . . Nivel stabilit 99.Nivel stabilit Nivel realizat . Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.A.F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7. aflate în administrare 1922.85.71 % F21.Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867.755 lei/insp.7% Nivel realizat 100% F24.73% F27.

12.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31.12. de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: .2010.

...18.popriri pe venituri (la terţi)...somaţii. ..... conform prevederilor art..773 din care: . s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254...Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105......13.... s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala....... in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117....... . din care: ........ republicat cu modificările si completările ulterioare... ..553... c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1. prin aplicarea prevederilor art....persoane juridice..320 mii lei........319 mii lei.. In anul 2010................Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336..761 mii lei........3....154 mii lei....961 mii lei..749 mii lei... …………. în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici..87.985 mii lei..... . s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare. Prin aplicarea măsurilor de executare silită.949 mii lei..771..persoane fizice... . in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile.... 28 din OG 92/2003. 322.767 mii lei.............002.persoane juridice ...valorificări bunuri imobile indisponibilizate ………………....913 mii lei.. -Sume suplimentare atrase pe total: 353. -Debite total: 225. s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate......persoane fizice............960 mii lei.valorificări sechestre bunuri mobile………………….233...... 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .... Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate.......... ....2. din care pe categorii de contribuabili......b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: ........... astfel: .. ... 27.. din: . la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume.mii lei....popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95.221.....

impozit salarii 801 mii lei.Alte soluţii . 2. .Număr contestaţii admise (capete de cerere).21 ( 44 capete de cerere) . .bugetară 13.fond sanătate 776 mii lei.de natura: .290 .mii lei. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21.impozit nerezidenţi 761 mii lei.175 mii lei.397 mii lei.Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .134 mii lei. din care: . -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.valoarea prejudiciilor estimate de: 170.004 .315 mii lei. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4.467 mii lei. .086 mii lei.t. . INDICATORI NUMERICI 1.fond şomaj 189 mii lei.184..332 (693 de capete de cerere) .prin virament 2. e) Activitatea de Contestaţii . -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764. Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3.S. -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511.impozit dividende 1. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12. Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10.370 din care: .611 mii lei.C.349 5. . .119 (212 de capete de cerere) Capitol. .impozit profit 53.287 mii lei. .alte impozite si taxe 6. V .Număr contestaţii depuse (capete de cerere). . . -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126.532 (1. .245 mii lei. 159.313 mii lei.fiscală 74.630 mii lei.financiară 18 mii lei. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234.în numerar 348. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87. -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 . .366 4.836. .accesorii 26.in valoare de: 381 mii lei.561 2.a.accize .550 mii lei.742 3.impozit venituri micro 23 mii lei.A.848 mii lei. .Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.v. Număr conturi analitice de venituri bugetare 812.050 capete de cerere) .

în numerar: 29..306 8...Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate..2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii... 4....2..062........activitati de indrumare: permanent II..388 ..prin virament: 5............ 1...in numerar: 128.552 mii lei Total valorificări:. 2. adrese radiere numere de ordine fiscale 396.. conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş.......556..in numerar: 222.1) de la plata TVA 2 organizatii. adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437. 4..........44 mii lei..... total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8..236 .1489mii lei. 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4. INDICATORI VALORICI mii lei 1... număr de operatori economici licentiati 12.... 6) STI – participări la realizarea de programe informatice .prin virament: 8.....4...6... Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate .  ....... ..185 7..... Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit...533 mii lei.......... autorizatii de exploatare 971....3.. Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32. 3. În plus... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550......... nr......... număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010.  atribuiri gratuite:.840.912........ referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş....187 Capitol....prin virament 521.activitati de verificare: 115 ...572 2.... din care: prin vanzare:.... adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3. 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2...1.....960 din care: ..993 .Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%..2..... În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti.783.1.VI . 4. 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3.. total venituri bugetare încasate: 6.....421 din care : ..180 din care: ... în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate... 2.

evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor. inclusiv lichidari voluntare : 2. etc. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA.cheltuieli de personal – 18.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2.000 lei Cap. din care: . 3) Buget.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2.947 lei (99.483 lei.000 lei.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.000 lei .536 lei.implementarea.95 %) Cap.542.043 lei.552.99%) din care: .000 lei. faliment si lichidari .G. . reorganizare judiciara.709. Capitol.242.542.96 %) din care: Cap.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31.La nivelul D.000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31.cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534. TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.(99.99%) .P. din care: . contabilitate.( 99.2010 pentru D.01 “Alte servicii publice generale” – 3.243. aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.947 lei (99.2010 in suma de 9. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa. Timiş sunt in sumă totala de 21. .01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.795.G.2010 este in sumă de 21.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică.51.775.12.P. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.552.12.F. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI.54.536 lei ( 99. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.95%) din care: . Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .785. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .709.12.” – 18.51.54.000 lei Execuţia bugetară la data de 31. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF.01 “Autoritati publice si actiuni ext.F.cheltuieli de personal – 18.01 “Alte servicii publice generale” – 3.517 lei provine din: .12.).

682. În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului. birourilor şi serviciilor. etc. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari.76 %) din care: . 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .795 lei (95. Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale. din care 22 cadre de conducere.000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.000 lei.76 %) .cheltuieli de personal – 9.464 lei . din care pentru: .000 lei . din care: .Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea).cheltuieli cu active fixe – 5. prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate.achiziţie centrala telefonica – 4. Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale.90%).VIII . .active fixe – 4. etc. organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate.12.bunuri si servicii – 3. Comisia de Dialog Social.795 lei ( 95. de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite. din care 49 cadre de conducere. iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă.687.Camera de Conturi Timiş În anul 2010. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora.772. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare .496 lei ( 97.cheltuieli cu bunuri si servicii – 3.2010 este in suma de 3.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3.701 lei (97. Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare..90 %).767. Capitol. 4) Relaţii de colaborare cu ITM.

cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. în aplicarea prevederilor art.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1. 17 alin. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF. republicată.X. În cursul anului 2010.eguvernare.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol.(3) din Legea nr. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. urmând ca persoanele juridice. definiţi conform reglementărilor în vigoare. Totalul codurilor verificate este de 1429. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii. s-a renunţat la impozitul minim. 31/1990 privind societăţile comerciale.Capitol. baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I. Începând cu data de 1 iulie 2010. 2. 3. cu modificările şi completările . prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă. plătitoare de impozit pe profit. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. prin accesarea site-ului www.P.ro. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă.IX . Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit.

Având în vedere cele expuse. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici. în judeţul nostru. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. păstrarea locurilor de muncă). precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. Asigurarea unui climat economic de stabilitate.Acţiuni propuse de D. 4. privind societăţile comerciale. art. care afectează fără milă. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. datorită lipsei de disponibil. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. 31/1990 republicată. după caz. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. dacă este cazul. în contextul crizei economice globale. pe termen lung. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare.P. spre exemplu. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. ne propunem pentru acest an. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă. actualizată. capacitate de rambursare a creditelor bancare. Astfel. 5.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens.G. 2. 3. creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. 4. eficientizarea activităţii). prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. precum şi. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr.F. 202 (2^3). afectat de criza financiară şi economică globală: 1. CAPITOLUL XI . Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare. 6. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată.

7.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante .executarea silită în termen a contribuabililor răi. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică.prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere. .atragerea răspunderii solidare a administratorilor.sem. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. precum şi încheierea de acorduri tripartite. . prin : . Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie. 9. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012. asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. Teslovici Adriana.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale. .II Master Administrare fiscala . centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate. 8. ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare.creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală..actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală. .