Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

Făget.industria. din punct de vedere al întinderii. Gătaia. Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8. cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ).II . .9B.6% din teritoriul României. 4 Organizarea administrativă a judeţului. comune). Recaş si Sânnicolau Mare ).transportul. 0256 499 335. telefon: 0256 499 334. oraşe. 300081 Timişoara. Indicatori demografici : . fax: 0256 499 332.695 locuitori din care în mediul rural: 257. precum si un număr de 89 de comune Capitol.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . Jimbolia. Gheorghe Lazăr. nr. .445 locuitori in mediul urban: 422. Deta. la data de 31 decembrie 2010. . comunicaţiile. . 0256 292 735. opt oraşe ( Buziaş.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. Ciacova.comerţul şi serviciile.total populaţie la 1 iulie 2010: 679.697 km².Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str. reprezentând 3.

. serviciile şi compartimentele independente. 4. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) .director executiv adjunct ec. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. 7. Mircea-Florin CĂLIN . Gabriela IONESCU . Administraţia Finanţelor Publice Timişoara. Aurelian CÂNDEA .2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1. la 31.trezorier şef ec.director executiv adjunct ec. Structuri organizatorice teritoriale. 6.12.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală.ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: . . 2.coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului. 3. Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare .email: info.adm@dgfptm. 8. Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş. unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale.coordonează direct serviciile interne. Administraţia Finanţelor Publice Buziaş. Dumitru POPOVICI . Administraţia Finanţelor Publice Deta. Administraţia Finanţelor Publice Făget. 5.director executiv ec.

după cum urmează: persoane juridice: 49.crt 1. Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.funcţionari publici: 653 . Structura personalului: dupa categoria postului .681. al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş . după nivelul atribuţiilor .execuţie: 618.studii superioare de lungă durata: 547 . 80 22 .studii medii: 134. pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr.Număr total contribuabili administraţi .evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18.personal contractual: 28.035 alţii: 131.840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010. 4.activi: 40.423 din care: .conducere: 63 .298.inactivi: 8.252 . 194 3. după nivelul studiilor .960 .199.

mii lei 779. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării.42 94. CONFORM STRATEGIEI A. la costuri  reduse.F.III – Management pe bază de obiective de performanţă A. 8.A. 6. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat. TIMIŞ. B. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide. din care 2010 mii lei %2010/09 1.761.G.N.95 Din care. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale.P. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.5. contribuabili mijlocii 2010 . 7. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) . PE ANUL 2010.786 98.074 112. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol. OBIECTIVELE D.F.678 366.

Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248.33% F3. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric).152 mii lei Nivel realizat 422. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice.cod 1001 ).86 % F5. Nivel stabilit 315.13%. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.538 mii lei F4.761. .19 102.41% F2.71 94.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33.67 % .589 3.95 271.850 91. 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010.75%.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10.678 mii lei din care: . Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute). ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.07 % F6. a fost în sumă de 745.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594.509 33. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri. exclusiv vamă.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri. Nivel stabilit Nivel realizat 4.15% faţă de anul 2009.58% faţă de anul 2009.876 mii lei înregistrând o creştere cu 15.733 mii lei .389 mii lei (pondere de 9. 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.416 (37. înregistrând o creştere cu 16.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1. . cu o pondere de 42.Alte venituri realizate: 172. Total venituri(exclusiv vamă) – 1.358 10. comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete).160. . Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.1.095.624 1.

Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit Nivel realizat . Nivel stabilit Nivel realizat 2.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice.500.000 lei/insp.64% F10.ANV F9. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice.F7.069. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice.00 F19. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.024.583 lei/insp.07 F13.03 F8. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.000 lei/insp.19% F14. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5. Nivel stabilit 2. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0.54% F20. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice.673 lei/insp F18. Nivel stabilit Nivel realizat 0. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64. F15. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Nivel realizat 4.995. Nivel realizat 1.694 lei/insp. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice.29 % F12.962 lei/insp F17. Nivel stabilit Nivel realizat . Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit 350. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti . F16. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401.

Nivel stabilit Nivel realizat .N. Nivel stabilit 800. pe tipuri de impozite. pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74.F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.42% F25.Număr persoane juridice 49. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor. IV – Rezultatele obţinute în anul 2009. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.81 % F22. . .423.37 % Capitol. Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A.7% Nivel realizat 100% F24.2010: 199.Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 . .755 lei/insp.298 din care: . potrivit legii.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129. Nivel stabilit 99.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată.12.A.918 . Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23. Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83.Număr asociaţii familiale 1006.03. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale. F23.% F26.000 lei/insp.Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867. aflate în administrare 1922.85. . Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice. Nivel realizat 878.73% F27. .71 % F21.

de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: .12.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31.2010.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.12.

.. 27.... astfel: ...Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336.3. Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate..........mii lei. .Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105.popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95.. republicat cu modificările si completările ulterioare.... . 322...154 mii lei. -Sume suplimentare atrase pe total: 353.. 28 din OG 92/2003... la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume.. din care pe categorii de contribuabili.persoane juridice .. .. conform prevederilor art.........somaţii.valorificări sechestre bunuri mobile…………………......767 mii lei.002. 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ...949 mii lei.13.........960 mii lei.913 mii lei..761 mii lei. ... in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117.persoane fizice. in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile........ ...320 mii lei..985 mii lei..... din: ....popriri pe venituri (la terţi)..87.. In anul 2010.........18........ în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici.. s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala..persoane juridice...2.... s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare........221.. ........ …………..553.... s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate......749 mii lei.persoane fizice..b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: ..773 din care: ..valorificări bunuri imobile indisponibilizate ………………............233...... -Debite total: 225...319 mii lei...........771.......... din care: .......961 mii lei... c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1..... prin aplicarea prevederilor art..... s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254..... Prin aplicarea măsurilor de executare silită.. .

Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .315 mii lei.impozit dividende 1.287 mii lei.accize . -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126. . -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4.alte impozite si taxe 6.004 .S.t. .349 5.în numerar 348.. .fond sanătate 776 mii lei.de natura: . Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3.valoarea prejudiciilor estimate de: 170. .in valoare de: 381 mii lei. .836.184.C.financiară 18 mii lei.366 4.fiscală 74.134 mii lei.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.accesorii 26.Alte soluţii .175 mii lei. . .332 (693 de capete de cerere) .bugetară 13. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87.a. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234. Număr conturi analitice de venituri bugetare 812. 2.086 mii lei.611 mii lei.290 .impozit salarii 801 mii lei. Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10. .397 mii lei. -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 .467 mii lei.21 ( 44 capete de cerere) . -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.742 3. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12.630 mii lei.245 mii lei.prin virament 2.fond şomaj 189 mii lei.impozit profit 53.119 (212 de capete de cerere) Capitol.Număr contestaţii admise (capete de cerere). din care: . -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511.532 (1.848 mii lei. . .370 din care: . -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764.Număr contestaţii depuse (capete de cerere).313 mii lei.A.050 capete de cerere) .v. e) Activitatea de Contestaţii .impozit nerezidenţi 761 mii lei. .561 2.impozit venituri micro 23 mii lei. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21. 159.mii lei. .550 mii lei. . INDICATORI NUMERICI 1. V . .

.. 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2........ În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti......306 8... număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010...Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate. Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32.... Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate .. total venituri bugetare încasate: 6.187 Capitol.. Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit...1......533 mii lei. autorizatii de exploatare 971.....activitati de indrumare: permanent II.activitati de verificare: 115 ... . 3.... 4.783.... nr. adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437.. 2.. referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş.1) de la plata TVA 2 organizatii.....421 din care : ....prin virament: 5..4......388 ........ total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8.Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%..556...180 din care: ....2.......prin virament: 8.în numerar: 29..... 4.. număr de operatori economici licentiati 12..............in numerar: 222..in numerar: 128... 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4....572 2.236 ..960 din care: .prin virament 521. adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3...840....... în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate... 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3. 2..VI ..6. 1.......44 mii lei.2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii...  atribuiri gratuite:.. În plus.993 .. INDICATORI VALORICI mii lei 1....552 mii lei Total valorificări:....185 7.. din care: prin vanzare:..... adrese radiere numere de ordine fiscale 396.912..1489mii lei..... conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş... 6) STI – participări la realizarea de programe informatice ...... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550..062.. 4.3......1.2.  ..

Capitol.536 lei.709.( 99.01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.947 lei (99.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2.000 lei.12.552.01 “Alte servicii publice generale” – 3.51. 3) Buget.01 “Alte servicii publice generale” – 3.542. Timiş sunt in sumă totala de 21. . din care: .F.99%) din care: .96 %) din care: Cap.95 %) Cap.evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor.54. din care: .536 lei ( 99.01 “Autoritati publice si actiuni ext. inclusiv lichidari voluntare : 2. Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.51.54.).242.000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.P.La nivelul D.000 lei Execuţia bugetară la data de 31.795.implementarea.517 lei provine din: .cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.243.G.95%) din care: .542. faliment si lichidari .12. TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.cheltuieli de personal – 18.2010 pentru D.000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.709.F. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31. .483 lei. reorganizare judiciara.000 lei .2010 Creditele bugetare deschise la data de 31. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .(99. contabilitate. etc.043 lei.” – 18.2010 in suma de 9. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2.000 lei. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF.G.000 lei Cap.785.775.99%) .cheltuieli de personal – 18.947 lei (99.12.P.552.2010 este in sumă de 21.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF. aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.12.

000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.682.76 %) .cheltuieli cu bunuri si servicii – 3. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea). etc. Capitol.achiziţie centrala telefonica – 4.2010 este in suma de 3. prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3. birourilor şi serviciilor. din care 22 cadre de conducere. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului.cheltuieli cu active fixe – 5.active fixe – 4. etc. Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş.000 lei . 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari.cheltuieli de personal – 9.767.795 lei (95. din care 49 cadre de conducere.772. din care: . Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare.Camera de Conturi Timiş În anul 2010.76 %) din care: .464 lei . 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora.000 lei. de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite. .bunuri si servicii – 3.795 lei ( 95. Comisia de Dialog Social. iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă.Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural.90%). Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale.687.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare .VIII .90 %). În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor. 4) Relaţii de colaborare cu ITM.701 lei (97.12. din care pentru: . organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate.496 lei ( 97.

baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I.ro.eguvernare.X.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria.Capitol.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. 2. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. s-a renunţat la impozitul minim. Totalul codurilor verificate este de 1429.P. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă. Începând cu data de 1 iulie 2010. În cursul anului 2010. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN).IX . plătitoare de impozit pe profit. în aplicarea prevederilor art. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii. cu modificările şi completările . 3. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF.(3) din Legea nr. urmând ca persoanele juridice. cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010. Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 17 alin. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. prin accesarea site-ului www. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010. 31/1990 privind societăţile comerciale. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. definiţi conform reglementărilor în vigoare. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda. republicată. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă.

în judeţul nostru. dacă este cazul. ne propunem pentru acest an. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă. 4. în contextul crizei economice globale. CAPITOLUL XI . creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. precum şi. actualizată. prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor.P. 3. care afectează fără milă. 202 (2^3). Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. 6.G. păstrarea locurilor de muncă). Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici. privind societăţile comerciale. capacitate de rambursare a creditelor bancare. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. 4. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. Având în vedere cele expuse. eficientizarea activităţii). 5. art. Asigurarea unui climat economic de stabilitate. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr.F. 31/1990 republicată. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. 2. atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. după caz. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. pe termen lung. datorită lipsei de disponibil. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza.Acţiuni propuse de D. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. spre exemplu. Astfel. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr.

prin : . 7.prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012. centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate.atragerea răspunderii solidare a administratorilor. Teslovici Adriana.sem. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. . ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare.executarea silită în termen a contribuabililor răi. Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . . 8. 9. asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică.II Master Administrare fiscala .. .actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale. precum şi încheierea de acorduri tripartite. .creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală.