Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară. cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). nr.Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str. 0256 499 335.697 km². oraşe. opt oraşe ( Buziaş. Jimbolia. Deta.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. . la data de 31 decembrie 2010. reprezentând 3. din punct de vedere al întinderii. . Gheorghe Lazăr.6% din teritoriul României. fax: 0256 499 332.II . Ciacova.comerţul şi serviciile.transportul. 300081 Timişoara. comune). 0256 292 735.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: .total populaţie la 1 iulie 2010: 679. Gătaia. comunicaţiile. Recaş si Sânnicolau Mare ).9B. 4 Organizarea administrativă a judeţului. Indicatori demografici : . telefon: 0256 499 334. Făget.445 locuitori in mediul urban: 422. .695 locuitori din care în mediul rural: 257.industria. . precum si un număr de 89 de comune Capitol.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8.

4.trezorier şef ec. . Dumitru POPOVICI .director executiv ec. serviciile şi compartimentele independente. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală. unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale.director executiv adjunct ec. 2. Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş. Gabriela IONESCU . 5. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) .12.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1. Administraţia Finanţelor Publice Buziaş. Administraţia Finanţelor Publice Făget. Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare .email: info. 6.coordonează direct serviciile interne. Administraţia Finanţelor Publice Deta. . 7. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara.director executiv adjunct ec.ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: . Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. Mircea-Florin CĂLIN . 8. Structuri organizatorice teritoriale.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. 3.adm@dgfptm. la 31. Aurelian CÂNDEA .coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului.

conducere: 63 .personal contractual: 28.960 . 4.crt 1.execuţie: 618.298.inactivi: 8.studii superioare de lungă durata: 547 .252 .423 din care: .evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18.199.studii medii: 134. 194 3. 80 22 . Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2. după nivelul studiilor . după nivelul atribuţiilor .840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010.Număr total contribuabili administraţi .035 alţii: 131.funcţionari publici: 653 . Structura personalului: dupa categoria postului .activi: 40.681. al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş . pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr. după cum urmează: persoane juridice: 49.

P. 6.A.42 94. TIMIŞ. CONFORM STRATEGIEI A. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.mii lei 779.F.761. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării.074 112. B.N. contribuabili mijlocii 2010 . OBIECTIVELE D.G.786 98. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale.678 366. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol. la costuri  reduse.95 Din care.III – Management pe bază de obiective de performanţă A. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat. 7.F. 8. PE ANUL 2010.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) . din care 2010 mii lei %2010/09 1.5.

876 mii lei înregistrând o creştere cu 15.15% faţă de anul 2009.761.75%.Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248. Total venituri(exclusiv vamă) – 1. Nivel stabilit 315.733 mii lei . .678 mii lei din care: . Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.624 1.1.13%.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594. exclusiv vamă.509 33.19 102.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.358 10. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10. 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale.58% faţă de anul 2009.095.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1.cod 1001 ).67 % .93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98. Nivel stabilit Nivel realizat 4. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare.95 271. .680 mii lei înregistrând o scădere cu 5. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete).Alte venituri realizate: 172. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric). 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010.589 3. .538 mii lei F4. comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2.07 % F6.389 mii lei (pondere de 9.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri.71 94. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri. ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.152 mii lei Nivel realizat 422. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute). înregistrând o creştere cu 16.160.86 % F5. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice. a fost în sumă de 745.850 91.416 (37.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.41% F2. cu o pondere de 42.33% F3.

000 lei/insp. Nivel stabilit 2.000 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Nivel stabilit 350. Nivel stabilit Nivel realizat 0. F15. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5. Nivel realizat 4.ANV F9.583 lei/insp. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti .19% F14. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64.024.64% F10. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice.54% F20. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Nivel stabilit Nivel realizat . Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10.07 F13.29 % F12.069.F7.694 lei/insp. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Nivel stabilit Nivel realizat 0. F16. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice.962 lei/insp F17. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.500. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel realizat 1.995. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0.00 F19. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice.03 F8. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat .673 lei/insp F18. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11.

% F26.73% F27.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129.03.Nivel stabilit Nivel realizat .42% F25.Număr asociaţii familiale 1006. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice. . pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31.F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată.Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.423. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor.A. Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83. F23. Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23. Nivel stabilit 800. potrivit legii. . pe tipuri de impozite. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96.81 % F22. IV – Rezultatele obţinute în anul 2009.37 % Capitol.Număr persoane juridice 49.755 lei/insp. Nivel stabilit 99. . .85. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74.N. Nivel realizat 878.918 .000 lei/insp. aflate în administrare 1922.71 % F21.7% Nivel realizat 100% F24.298 din care: .Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 . Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A. .12.2010: 199.

de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.12.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: . -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31.2010.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31.12.

....761 mii lei..... din care: ... la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume....949 mii lei..13.960 mii lei...valorificări sechestre bunuri mobile…………………... conform prevederilor art....... in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117. -Sume suplimentare atrase pe total: 353.....985 mii lei. Prin aplicarea măsurilor de executare silită.....221.. ......961 mii lei..... ......... c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1. in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile. In anul 2010..Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336.mii lei.....749 mii lei.....Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105... 322.. din: . s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate..18......319 mii lei.. ..somaţii..... astfel: ... ....... prin aplicarea prevederilor art.... s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare.. ..913 mii lei............ -Debite total: 225....popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95.773 din care: .154 mii lei.persoane fizice.......233.. 28 din OG 92/2003.. s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala..2.....320 mii lei.....persoane fizice.771........3. 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ........ s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254. 27..... .. Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate.. republicat cu modificările si completările ulterioare.........b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: .persoane juridice ....persoane juridice.. ..87..... în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici.valorificări bunuri imobile indisponibilizate ……………….. …………....767 mii lei.....553. din care pe categorii de contribuabili....popriri pe venituri (la terţi)........002........

Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21.accesorii 26.561 2.financiară 18 mii lei.A. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4.in valoare de: 381 mii lei.alte impozite si taxe 6.370 din care: .prin virament 2.848 mii lei.397 mii lei.de natura: . Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10.fond şomaj 189 mii lei. INDICATORI NUMERICI 1.Alte soluţii .050 capete de cerere) .836. . 2. .Număr contestaţii depuse (capete de cerere).467 mii lei. . -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234.valoarea prejudiciilor estimate de: 170. V . Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3.fond sanătate 776 mii lei.mii lei.086 mii lei.t.175 mii lei.impozit salarii 801 mii lei.bugetară 13.134 mii lei.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.impozit venituri micro 23 mii lei. .287 mii lei.184.611 mii lei. -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 .v. .742 3.Număr contestaţii respinse (capete de cerere) . .366 4.004 . . . .Număr contestaţii admise (capete de cerere). 159. din care: .349 5.290 . .245 mii lei. .332 (693 de capete de cerere) .630 mii lei. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87.532 (1. -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.313 mii lei.impozit profit 53.impozit dividende 1. . . Număr conturi analitice de venituri bugetare 812.S. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12. .C. -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126.impozit nerezidenţi 761 mii lei.accize .fiscală 74.550 mii lei. e) Activitatea de Contestaţii .în numerar 348..21 ( 44 capete de cerere) .119 (212 de capete de cerere) Capitol. -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511.a.315 mii lei.

 atribuiri gratuite:..44 mii lei.prin virament 521. autorizatii de exploatare 971.. În plus.4........3.VI ... 4.1) de la plata TVA 2 organizatii..... nr...421 din care : .. ...840...062.388 .1489mii lei...572 2....Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%..2.556.... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550... INDICATORI VALORICI mii lei 1.... Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate ..... total venituri bugetare încasate: 6.236 ..... 2..... adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437. 4...in numerar: 128.....783.180 din care: ....prin virament: 5.....in numerar: 222...960 din care: .187 Capitol.2... 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4..... 2.993 .. număr de operatori economici licentiati 12....în numerar: 29.... 3.......prin virament: 8... referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş..... număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010........ adrese radiere numere de ordine fiscale 396. total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8..185 7......2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii... în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate... În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti..1.... Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32.Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate.....912. 4..activitati de verificare: 115 .....533 mii lei.....306 8.1.. Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit....... din care: prin vanzare:...  ......552 mii lei Total valorificări:. 1. 6) STI – participări la realizarea de programe informatice ..... 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2. adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3...activitati de indrumare: permanent II........ conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş.. 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3.6.....

000 lei. faliment si lichidari .cheltuieli de personal – 18. din care: .cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.P.” – 18.51.536 lei ( 99.000 lei Cap.243.947 lei (99.542.G.785.implementarea. contabilitate.(99.517 lei provine din: .12.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2. reorganizare judiciara.000 lei .000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31.542. aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.F. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.cheltuieli de personal – 18. .01 “Alte servicii publice generale” – 3. din care: . Capitol.12. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI.evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor.043 lei.12.2010 este in sumă de 21. 3) Buget.54.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31.G.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.51.000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.242.2010 in suma de 9.F.775.96 %) din care: Cap.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.2010 pentru D.483 lei.01 “Autoritati publice si actiuni ext.P.95 %) Cap.01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.95%) din care: .99%) . TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.795.La nivelul D.552. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA. inclusiv lichidari voluntare : 2. Timiş sunt in sumă totala de 21.000 lei.536 lei. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .000 lei Execuţia bugetară la data de 31. etc.947 lei (99.).99%) din care: . Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .709.54.12. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.709.01 “Alte servicii publice generale” – 3. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF.552. .cheltuieli pentru despagubiri civile – 2. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.( 99.

prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului.VIII . Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare. de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite. din care 22 cadre de conducere.12. birourilor şi serviciilor.bunuri si servicii – 3. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş.76 %) din care: . În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3. .achiziţie centrala telefonica – 4.90%). etc. iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă.464 lei .701 lei (97.795 lei ( 95.2010 este in suma de 3.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare . Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale. organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora. 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României . Comisia de Dialog Social.772.000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31. din care 49 cadre de conducere.767. 4) Relaţii de colaborare cu ITM. Capitol. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea). 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari.cheltuieli de personal – 9.Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural.active fixe – 4. etc.687.000 lei . din care: .795 lei (95.76 %) . Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale. din care pentru: .496 lei ( 97.cheltuieli cu active fixe – 5.90 %).Camera de Conturi Timiş În anul 2010.cheltuieli cu bunuri si servicii – 3.682..000 lei.

au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. În cursul anului 2010.IX . cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010.eguvernare. republicată. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. plătitoare de impozit pe profit.ro. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). cu modificările şi completările . urmând ca persoanele juridice. 17 alin. în aplicarea prevederilor art. Totalul codurilor verificate este de 1429. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda.P. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv.X. Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă. definiţi conform reglementărilor în vigoare. prin accesarea site-ului www. Începând cu data de 1 iulie 2010. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria. 31/1990 privind societăţile comerciale. 2. 3. s-a renunţat la impozitul minim.Capitol. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1.(3) din Legea nr.

datorită lipsei de disponibil. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. CAPITOLUL XI . actualizată. în judeţul nostru. Astfel. 3. păstrarea locurilor de muncă). creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige.Acţiuni propuse de D. capacitate de rambursare a creditelor bancare. eficientizarea activităţii). precum şi. dacă este cazul. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. 2. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. 4. art. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr. 6. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. pe termen lung. Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici.P. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. după caz. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. privind societăţile comerciale. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. Asigurarea unui climat economic de stabilitate.F. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă. Având în vedere cele expuse. în contextul crizei economice globale.G. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. spre exemplu. 4. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare. ne propunem pentru acest an. 202 (2^3). care afectează fără milă. 5. 31/1990 republicată.

creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală. 7. centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate. .prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere.atragerea răspunderii solidare a administratorilor.executarea silită în termen a contribuabililor răi.actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală. 8. .. .II Master Administrare fiscala . 9. . Teslovici Adriana. Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale.sem. precum şi încheierea de acorduri tripartite. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012. ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . prin : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful