Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8. Ciacova. fax: 0256 499 332. reprezentând 3.transportul.6% din teritoriul României. comune). Gătaia.695 locuitori din care în mediul rural: 257. la data de 31 decembrie 2010.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. nr. Gheorghe Lazăr.total populaţie la 1 iulie 2010: 679.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). opt oraşe ( Buziaş. din punct de vedere al întinderii. Indicatori demografici : . Jimbolia.9B. Recaş si Sânnicolau Mare ). telefon: 0256 499 334. .II . 4 Organizarea administrativă a judeţului. Făget. 300081 Timişoara. . Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară. .445 locuitori in mediul urban: 422. precum si un număr de 89 de comune Capitol. 0256 499 335.industria.Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str.697 km². 0256 292 735. oraşe. comunicaţiile.comerţul şi serviciile. Deta.

email: info. Structuri organizatorice teritoriale.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală. Gabriela IONESCU . Aurelian CÂNDEA .ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: .trezorier şef ec. 3. unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale. 6. 7. 8. Mircea-Florin CĂLIN . Administraţia Finanţelor Publice Buziaş.director executiv adjunct ec.adm@dgfptm. . la 31. . Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş.12. Dumitru POPOVICI . Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare . serviciile şi compartimentele independente.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1.director executiv ec.coordonează direct serviciile interne.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) . 5. Administraţia Finanţelor Publice Deta.coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului. 2. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. Administraţia Finanţelor Publice Făget.director executiv adjunct ec. 4.

194 3. 4.252 .681. după nivelul atribuţiilor . Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.studii medii: 134. al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş .Număr total contribuabili administraţi .423 din care: .298.crt 1.960 . Structura personalului: dupa categoria postului .execuţie: 618. pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr.personal contractual: 28.evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18.conducere: 63 .840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010.activi: 40. după cum urmează: persoane juridice: 49.studii superioare de lungă durata: 547 . după nivelul studiilor .funcţionari publici: 653 .199. 80 22 .035 alţii: 131.inactivi: 8.

din care 2010 mii lei %2010/09 1. 8. B. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide.G.786 98.N. PE ANUL 2010. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării. CONFORM STRATEGIEI A.678 366.mii lei 779.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) . oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol.5.P.F. TIMIŞ. la costuri  reduse.42 94. contribuabili mijlocii 2010 .A.F.95 Din care. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale.074 112. 6.III – Management pe bază de obiective de performanţă A. OBIECTIVELE D. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010.761. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat. 7. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.

Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.733 mii lei .19 102.761.389 mii lei (pondere de 9.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri.07 % F6.538 mii lei F4.416 (37.15% faţă de anul 2009. exclusiv vamă.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice.Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248.152 mii lei Nivel realizat 422. 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri. Nivel stabilit 315.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.1. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare. comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2.58% faţă de anul 2009.67 % . . Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric). Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete).876 mii lei înregistrând o creştere cu 15. a fost în sumă de 745. .71 94. cu o pondere de 42.095. înregistrând o creştere cu 16.850 91. Nivel stabilit Nivel realizat 4.624 1.Alte venituri realizate: 172.86 % F5.75%. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute).95 271.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5. .48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale.13%.41% F2.358 10.33% F3. ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.509 33.678 mii lei din care: .589 3. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10.cod 1001 ).160.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1. Total venituri(exclusiv vamă) – 1. 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.

Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.000 lei/insp.995.024.962 lei/insp F17. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice.000 lei/insp. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11.694 lei/insp.64% F10. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice.29 % F12.673 lei/insp F18. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice. Nivel stabilit Nivel realizat . urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice.19% F14. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat . F15. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice.03 F8. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti . Nivel stabilit 2. Nivel realizat 4. Nivel stabilit 350.F7. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice.54% F20. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.583 lei/insp. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel stabilit Nivel realizat 2.07 F13.00 F19.069.500. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.ANV F9. Nivel realizat 1. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10. F16.

Nivel realizat 878. Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A. IV – Rezultatele obţinute în anul 2009. .85. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74.N. Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83. .Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale.2010: 199. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice.37 % Capitol. F23.73% F27. pe tipuri de impozite. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.% F26.000 lei/insp.03.Număr persoane juridice 49. potrivit legii.918 . pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31. Nivel stabilit 99. . . Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată.Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 .42% F25.A.81 % F22. Nivel stabilit 800.7% Nivel realizat 100% F24.298 din care: .71 % F21.12. aflate în administrare 1922. Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23.Număr asociaţii familiale 1006.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129. .F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.423.755 lei/insp.Nivel stabilit Nivel realizat .

Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.12.12.2010.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: . de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.

. ... s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate....319 mii lei.. …………. Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate....... in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117.... s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala....960 mii lei.. la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume.. in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile.233....553... .... 27... republicat cu modificările si completările ulterioare. c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1.961 mii lei..949 mii lei...18..913 mii lei. din care: ................ ..Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105... ........popriri pe venituri (la terţi).......persoane fizice... -Debite total: 225..valorificări sechestre bunuri mobile…………………...persoane fizice...2..... ..valorificări bunuri imobile indisponibilizate ……………….....b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: . s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254..mii lei..002...Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336..320 mii lei. din care pe categorii de contribuabili...... prin aplicarea prevederilor art.........771. din: . s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare..popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95..154 mii lei. 28 din OG 92/2003....761 mii lei..13...767 mii lei.985 mii lei.............. astfel: . 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ........3.........somaţii..persoane juridice .. conform prevederilor art..persoane juridice................. -Sume suplimentare atrase pe total: 353. Prin aplicarea măsurilor de executare silită...........87..749 mii lei.. în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici. In anul 2010...... ... ... 322..773 din care: ...221..

Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3.fond sanătate 776 mii lei.134 mii lei.alte impozite si taxe 6. V . Număr conturi analitice de venituri bugetare 812. . Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10.impozit nerezidenţi 761 mii lei. . 2.175 mii lei. -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 .accesorii 26.332 (693 de capete de cerere) .004 . e) Activitatea de Contestaţii .184.t. .050 capete de cerere) .impozit salarii 801 mii lei.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.315 mii lei.bugetară 13.21 ( 44 capete de cerere) .550 mii lei.Alte soluţii . -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511.C. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4.fond şomaj 189 mii lei.accize .467 mii lei.impozit dividende 1.532 (1.prin virament 2. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234.742 3.313 mii lei.Număr contestaţii depuse (capete de cerere). 159.de natura: .impozit profit 53.349 5.in valoare de: 381 mii lei.financiară 18 mii lei. . din care: . INDICATORI NUMERICI 1.290 .370 din care: .611 mii lei.086 mii lei.119 (212 de capete de cerere) Capitol. . .397 mii lei.în numerar 348. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87.630 mii lei. -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764. .245 mii lei. .S.fiscală 74.848 mii lei.287 mii lei.A. -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.mii lei.836.366 4. . .valoarea prejudiciilor estimate de: 170. .v. -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126.a.Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .. . .Număr contestaţii admise (capete de cerere).561 2.impozit venituri micro 23 mii lei. .

număr de operatori economici licentiati 12. adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3... conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş.993 ... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550. Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate .6..3.......960 din care: .... autorizatii de exploatare 971......... număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010. 2. din care: prin vanzare:..........activitati de indrumare: permanent II..prin virament: 8.... adrese radiere numere de ordine fiscale 396. total venituri bugetare încasate: 6..2...2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii........... În plus......912..236 ..1...prin virament 521...062. Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit. 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4.783..  .........180 din care: .. 1.... 3....... INDICATORI VALORICI mii lei 1.......2.....prin virament: 5... adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437.... nr. total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8.. 4.....1) de la plata TVA 2 organizatii....activitati de verificare: 115 .. 6) STI – participări la realizarea de programe informatice ...in numerar: 222.Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate. în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate.......533 mii lei...... 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3........572 2..1...552 mii lei Total valorificări:.187 Capitol..  atribuiri gratuite:.in numerar: 128. În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti. ...în numerar: 29..185 7......4..421 din care : .306 8.388 . Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32..Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%..556... referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş. 2...... 4.1489mii lei.44 mii lei........840.. 4.VI ... 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2.

01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.2010 pentru D.( 99.). aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.01 “Autoritati publice si actiuni ext.2010 este in sumă de 21.947 lei (99. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .54. TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.2010 in suma de 9. din care: .000 lei Cap.95 %) Cap.000 lei. 3) Buget.P.cheltuieli de personal – 18. .12.P.000 lei .12.” – 18. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.G.96 %) din care: Cap.552.51.709.483 lei.95%) din care: .785. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF. contabilitate. Timiş sunt in sumă totala de 21.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2. faliment si lichidari . testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI.12.709.G.242.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2.552.01 “Alte servicii publice generale” – 3.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică.F.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.F.cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.54.536 lei.La nivelul D. din care: .01 “Alte servicii publice generale” – 3. reorganizare judiciara. inclusiv lichidari voluntare : 2.775. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA.99%) .(99. Capitol.000 lei Execuţia bugetară la data de 31.implementarea.795.evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.cheltuieli de personal – 18. etc.000 lei.536 lei ( 99.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31.542.243.043 lei. .542.000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.517 lei provine din: .947 lei (99.12.000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31.99%) din care: .51. Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .

prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari.cheltuieli cu active fixe – 5..Camera de Conturi Timiş În anul 2010.795 lei (95.90%).496 lei ( 97. Capitol.Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural. birourilor şi serviciilor. din care: .cheltuieli cu bunuri si servicii – 3.772. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea). etc. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului.76 %) din care: . organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare . În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor.000 lei . Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale. iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă.701 lei (97.000 lei.90 %). 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.VIII .cheltuieli de personal – 9.795 lei ( 95. din care pentru: . de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite. din care 49 cadre de conducere. etc.682.767.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3.active fixe – 4. din care 22 cadre de conducere. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora. Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare.687.bunuri si servicii – 3.2010 este in suma de 3.12.464 lei . 4) Relaţii de colaborare cu ITM. Comisia de Dialog Social.76 %) . . Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale.achiziţie centrala telefonica – 4.

care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv.Capitol. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. republicată. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii.eguvernare. Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010.ro. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă.(3) din Legea nr. 3.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). prin accesarea site-ului www. baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF. cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda. definiţi conform reglementărilor în vigoare.P. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă.X. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria. cu modificările şi completările . 17 alin. plătitoare de impozit pe profit. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol.IX . s-a renunţat la impozitul minim. urmând ca persoanele juridice. În cursul anului 2010. 2. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. în aplicarea prevederilor art. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010. Începând cu data de 1 iulie 2010. 31/1990 privind societăţile comerciale. Totalul codurilor verificate este de 1429.

datorită lipsei de disponibil. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. prin acţiuni adaptate la această conjunctură.P. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. eficientizarea activităţii). CAPITOLUL XI . ne propunem pentru acest an.G. dacă este cazul. 202 (2^3). în judeţul nostru. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. art. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. păstrarea locurilor de muncă). 3. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. precum şi.Acţiuni propuse de D. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. 31/1990 republicată. spre exemplu. pe termen lung. actualizată. atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 2. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. 5. capacitate de rambursare a creditelor bancare. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. Având în vedere cele expuse. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă.F. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. 6. Asigurarea unui climat economic de stabilitate. Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. în contextul crizei economice globale. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. după caz. privind societăţile comerciale. care afectează fără milă. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. Astfel. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. 4. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare. prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. 4.

.prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere. Teslovici Adriana. .actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . . . ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012.sem. 7.creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale. . 8.executarea silită în termen a contribuabililor răi.atragerea răspunderii solidare a administratorilor. Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie. asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate. 9. prin : . precum şi încheierea de acorduri tripartite.II Master Administrare fiscala . în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful