Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

comerţul şi serviciile. comune). la data de 31 decembrie 2010. Făget.Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str.industria. . nr.695 locuitori din care în mediul rural: 257. Deta. cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). comunicaţiile. Gheorghe Lazăr.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . . Recaş si Sânnicolau Mare ).II . telefon: 0256 499 334. din punct de vedere al întinderii.9B. 0256 499 335. Gătaia.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8.697 km².transportul. Indicatori demografici : . Ciacova. Jimbolia. reprezentând 3. oraşe. fax: 0256 499 332.445 locuitori in mediul urban: 422. opt oraşe ( Buziaş. . 4 Organizarea administrativă a judeţului. .total populaţie la 1 iulie 2010: 679. 0256 292 735.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. precum si un număr de 89 de comune Capitol. 300081 Timişoara.6% din teritoriul României. Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară.

Administraţia Finanţelor Publice Timişoara. .email: info.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Gabriela IONESCU . Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş. serviciile şi compartimentele independente. 4. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj.ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: . unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale.trezorier şef ec.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală.director executiv adjunct ec. 8. Administraţia Finanţelor Publice Deta. Aurelian CÂNDEA . 2. . Administraţia Finanţelor Publice Buziaş.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1.director executiv adjunct ec. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) . Dumitru POPOVICI . la 31. Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare . Structuri organizatorice teritoriale. 3.adm@dgfptm. 6.coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului.director executiv ec. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. 7. Mircea-Florin CĂLIN .coordonează direct serviciile interne.12. Administraţia Finanţelor Publice Făget. 5.

681. după nivelul atribuţiilor . al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş . după cum urmează: persoane juridice: 49.activi: 40.inactivi: 8. Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.252 . 80 22 . 4.Număr total contribuabili administraţi . pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr. după nivelul studiilor . 194 3.evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18.conducere: 63 .funcţionari publici: 653 .execuţie: 618.423 din care: .studii medii: 134.840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010.199.035 alţii: 131. Structura personalului: dupa categoria postului .crt 1.personal contractual: 28.960 .studii superioare de lungă durata: 547 .298.

Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării.678 366. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide.N.G. 8.074 112.5.F.III – Management pe bază de obiective de performanţă A. contribuabili mijlocii 2010 . concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale. B. la costuri  reduse.95 Din care. PE ANUL 2010. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.761. OBIECTIVELE D. TIMIŞ.mii lei 779.786 98.F.A. CONFORM STRATEGIEI A. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010.42 94. 7. 6.P. din care 2010 mii lei %2010/09 1. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) .

Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.86 % F5.589 3.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.160. ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.19 102. .761.1.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale.416 (37.850 91.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri.58% faţă de anul 2009.733 mii lei .15% faţă de anul 2009.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33.Alte venituri realizate: 172. 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010. .095.41% F2. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5.13%.33% F3.678 mii lei din care: .75%. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete). Nivel stabilit Nivel realizat 4.07 % F6. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute). comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice.71 94. . 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric). cu o pondere de 42. exclusiv vamă. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare.67 % .95 271.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594.358 10. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10.389 mii lei (pondere de 9. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri. a fost în sumă de 745.624 1.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248.152 mii lei Nivel realizat 422. Nivel stabilit 315. înregistrând o creştere cu 16.509 33. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.538 mii lei F4.876 mii lei înregistrând o creştere cu 15. Total venituri(exclusiv vamă) – 1.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1.cod 1001 ).

694 lei/insp. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Nivel realizat 1.07 F13. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice.069. F15. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice.19% F14.03 F8.024. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice.500. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.583 lei/insp. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice. F16. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Nivel realizat 4.54% F20.ANV F9. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit 350. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti . Nivel stabilit 2.962 lei/insp F17. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401.995.673 lei/insp F18.F7. Nivel stabilit Nivel realizat 2. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5.000 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat .000 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat . Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice.00 F19.29 % F12.64% F10.

% F26.Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 .Număr persoane juridice 49. . Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A.81 % F22.37 % Capitol. F23.918 .03. Nivel realizat 878.423. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96.298 din care: . . aflate în administrare 1922.73% F27.Nivel stabilit Nivel realizat . Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74.7% Nivel realizat 100% F24. Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23.2010: 199. . Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83.71 % F21. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.12.755 lei/insp.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor.N. .F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată. potrivit legii. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale. pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31.85.Număr asociaţii familiale 1006. pe tipuri de impozite. IV – Rezultatele obţinute în anul 2009.A.42% F25. Nivel stabilit 99. Nivel stabilit 800. .Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice.000 lei/insp.

de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.12. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31.12.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: .2010.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31.

valorificări sechestre bunuri mobile…………………. s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate.. s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala......persoane fizice... ...... 322...persoane juridice . -Debite total: 225... .....985 mii lei....................... …………. ..... conform prevederilor art..553. republicat cu modificările si completările ulterioare. 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .. -Sume suplimentare atrase pe total: 353...761 mii lei...Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336.popriri pe venituri (la terţi).mii lei.........13. s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare..... . c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1........ in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile.... .233....b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: ...... s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254.........popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95.... astfel: . din care: . din: .....960 mii lei.persoane fizice.....154 mii lei.. în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici.949 mii lei................ din care pe categorii de contribuabili. in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117... Prin aplicarea măsurilor de executare silită......valorificări bunuri imobile indisponibilizate ……………….320 mii lei. la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume.persoane juridice. ......somaţii...2. Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate.913 mii lei.961 mii lei.....771...87........767 mii lei. In anul 2010..749 mii lei.. prin aplicarea prevederilor art... ....221.773 din care: .Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105......................18...319 mii lei...3. 28 din OG 92/2003...002.. 27.

611 mii lei. . -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12.Număr contestaţii depuse (capete de cerere).in valoare de: 381 mii lei.086 mii lei.impozit nerezidenţi 761 mii lei.349 5.accize .050 capete de cerere) .184.Alte soluţii . . .alte impozite si taxe 6.313 mii lei.742 3. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87.accesorii 26.v.de natura: .prin virament 2.836.fond şomaj 189 mii lei. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21. . Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10. . -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764.245 mii lei.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.134 mii lei. -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.valoarea prejudiciilor estimate de: 170.în numerar 348. Număr conturi analitice de venituri bugetare 812.C.bugetară 13.175 mii lei.532 (1. . .397 mii lei.004 . ..Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .mii lei.630 mii lei.S.370 din care: .a.467 mii lei. 2. 159. .financiară 18 mii lei.290 .impozit venituri micro 23 mii lei. .848 mii lei. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4. din care: . Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234.119 (212 de capete de cerere) Capitol. V . INDICATORI NUMERICI 1.impozit dividende 1. .332 (693 de capete de cerere) .t. -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 . .21 ( 44 capete de cerere) .Număr contestaţii admise (capete de cerere). Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3. . .fond sanătate 776 mii lei.561 2.315 mii lei.366 4.550 mii lei.impozit salarii 801 mii lei.fiscală 74.impozit profit 53. -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126.287 mii lei. e) Activitatea de Contestaţii .A.

6.421 din care : ....în numerar: 29..prin virament 521...Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate......... adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437... 3... total venituri bugetare încasate: 6.... Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32...4. Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit..... 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4.. număr de operatori economici licentiati 12..1489mii lei...1..556... Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate ........ În plus....VI .388 .activitati de verificare: 115 ..in numerar: 128.960 din care: ...... 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2... 6) STI – participări la realizarea de programe informatice .1) de la plata TVA 2 organizatii... 1... 2. 2.533 mii lei. 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3...783... total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8.....2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii.. în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate....572 2.......2........2. număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010....  .......3.prin virament: 5.1.. nr..062.Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%.. INDICATORI VALORICI mii lei 1...in numerar: 222....180 din care: ....840. referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş...912. În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti.... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550..  atribuiri gratuite:......... adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3.185 7.993 ... adrese radiere numere de ordine fiscale 396.... 4.. autorizatii de exploatare 971.187 Capitol. 4...552 mii lei Total valorificări:...... 4...........prin virament: 8.306 8. din care: prin vanzare:.... ....44 mii lei. conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş....236 ..activitati de indrumare: permanent II.......

517 lei provine din: .000 lei .483 lei.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.709.(99. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI. faliment si lichidari . contabilitate.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31.cheltuieli de personal – 18.536 lei.01 “Alte servicii publice generale” – 3.01 “Autoritati publice si actiuni ext.243. din care: .552.” – 18.785.54.043 lei. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.709.96 %) din care: Cap.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică. inclusiv lichidari voluntare : 2.536 lei ( 99.01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.G.795. din care: .000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.542. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF.La nivelul D.99%) din care: . urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.2010 pentru D.000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31.54.99%) .51. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.95 %) Cap.000 lei Cap. reorganizare judiciara. etc.000 lei Execuţia bugetară la data de 31.01 “Alte servicii publice generale” – 3. Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .51.).P.2010 este in sumă de 21. .cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2.242.775.F. Timiş sunt in sumă totala de 21. .G.12. Capitol.2010 in suma de 9. TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.12.12.947 lei (99.cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.12. aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.implementarea.000 lei. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .542.552.P.F.000 lei.( 99.947 lei (99.evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA.95%) din care: . 3) Buget.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2.cheltuieli de personal – 18.

4) Relaţii de colaborare cu ITM.VIII . 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .682. etc.76 %) din care: .90%).795 lei ( 95.76 %) . etc.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3.cheltuieli cu bunuri si servicii – 3. iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă. din care pentru: . s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea).701 lei (97.687. de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite. prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate.795 lei (95.2010 este in suma de 3.. În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor. din care 49 cadre de conducere.Camera de Conturi Timiş În anul 2010.767.cheltuieli de personal – 9. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului.Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural.000 lei. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari. Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale.bunuri si servicii – 3.active fixe – 4. din care 22 cadre de conducere. organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate.12. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora. Comisia de Dialog Social.464 lei .000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.cheltuieli cu active fixe – 5. birourilor şi serviciilor.000 lei . Capitol.achiziţie centrala telefonica – 4. din care: .772. Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale.90 %). .cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare .496 lei ( 97. Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare.

Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1.Capitol. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). 17 alin. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF. cu modificările şi completările . Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010.eguvernare. republicată. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. prin accesarea site-ului www. 2.IX . în aplicarea prevederilor art.(3) din Legea nr. Începând cu data de 1 iulie 2010. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. În cursul anului 2010.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv.P. s-a renunţat la impozitul minim. 3. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.ro.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă. baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I. definiţi conform reglementărilor în vigoare.X. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria. urmând ca persoanele juridice. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. 31/1990 privind societăţile comerciale. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii. plătitoare de impozit pe profit. Totalul codurilor verificate este de 1429.

iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. în contextul crizei economice globale. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. datorită lipsei de disponibil. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. eficientizarea activităţii). actualizată. atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. 4.Acţiuni propuse de D. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. privind societăţile comerciale.F. 3. pe termen lung. prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. după caz. capacitate de rambursare a creditelor bancare. 202 (2^3). Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: .P. 2. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. Asigurarea unui climat economic de stabilitate. art. CAPITOLUL XI . Astfel. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr. ne propunem pentru acest an. Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. care afectează fără milă. 6. 31/1990 republicată. 5.G. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. păstrarea locurilor de muncă). Având în vedere cele expuse. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. în judeţul nostru. precum şi. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare. dacă este cazul. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. spre exemplu. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. 4.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă.

II Master Administrare fiscala . centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate.creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală. Teslovici Adriana.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale.executarea silită în termen a contribuabililor răi. 9. Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie. . 8. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele.sem. ..actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală. 7.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . . . precum şi încheierea de acorduri tripartite. ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare.atragerea răspunderii solidare a administratorilor.prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere. asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. prin : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful