Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . 4 Organizarea administrativă a judeţului.695 locuitori din care în mediul rural: 257. fax: 0256 499 332. oraşe. Gheorghe Lazăr.9B. opt oraşe ( Buziaş. Jimbolia.transportul.6% din teritoriul României. la data de 31 decembrie 2010. comunicaţiile. telefon: 0256 499 334.II . . . cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). Deta. precum si un număr de 89 de comune Capitol. Indicatori demografici : . .industria. Ciacova. 0256 499 335.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. Recaş si Sânnicolau Mare ). Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară. Făget. reprezentând 3. 300081 Timişoara. din punct de vedere al întinderii.comerţul şi serviciile. . 0256 292 735. comune).Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str. Gătaia.697 km².Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8. nr.445 locuitori in mediul urban: 422.total populaţie la 1 iulie 2010: 679.

Aurelian CÂNDEA . .director executiv adjunct ec. 4. unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale.12. Structuri organizatorice teritoriale.coordonează direct serviciile interne. Dumitru POPOVICI . Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare .director executiv ec. Gabriela IONESCU .ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: . 3.email: info.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1.adm@dgfptm. Administraţia Finanţelor Publice Făget. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. 5. 2. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) .coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului. la 31. 7.director executiv adjunct ec. Administraţia Finanţelor Publice Buziaş. . Administraţia Finanţelor Publice Lugoj. 6.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală. Mircea-Florin CĂLIN . serviciile şi compartimentele independente.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Administraţia Finanţelor Publice Deta.trezorier şef ec. 8. Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş.

Număr total contribuabili administraţi . 4. Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.298. 194 3. după cum urmează: persoane juridice: 49.studii superioare de lungă durata: 547 .681.960 .funcţionari publici: 653 .252 . pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr.execuţie: 618.activi: 40.studii medii: 134.conducere: 63 .035 alţii: 131. după nivelul atribuţiilor . al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş . 80 22 . după nivelul studiilor .423 din care: . Structura personalului: dupa categoria postului .crt 1.personal contractual: 28.evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18.inactivi: 8.199.840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010.

786 98. contribuabili mijlocii 2010 .5.F. OBIECTIVELE D. 7. PE ANUL 2010. 6.N.III – Management pe bază de obiective de performanţă A.mii lei 779. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol. din care 2010 mii lei %2010/09 1. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării.F.G.P. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat. la costuri  reduse. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide. TIMIŞ.074 112. CONFORM STRATEGIEI A. B.95 Din care. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010. 8.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) .678 366.42 94. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.A.761.

Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat.624 1.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri. 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice. Nivel stabilit 315. înregistrând o creştere cu 16.160. .733 mii lei . exclusiv vamă. Total venituri(exclusiv vamă) – 1.13%.67 % . Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric). comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2. 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010.33% F3.095. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete). Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri. .Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248.58% faţă de anul 2009.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale. Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10.152 mii lei Nivel realizat 422.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5. .Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594. cu o pondere de 42.876 mii lei înregistrând o creştere cu 15.509 33.358 10.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.389 mii lei (pondere de 9.07 % F6.15% faţă de anul 2009.678 mii lei din care: .761.75%.95 271. ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.41% F2.cod 1001 ). a fost în sumă de 745.850 91.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33.416 (37. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute).538 mii lei F4.1. Nivel stabilit Nivel realizat 4.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.86 % F5. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.71 94.589 3.19 102.Alte venituri realizate: 172.

urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice.03 F8.64% F10. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice.962 lei/insp F17.500. Nivel stabilit 2.ANV F9. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice.F7. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Nivel realizat 4.995.00 F19. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel realizat 1. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti . Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Nivel stabilit Nivel realizat .583 lei/insp.694 lei/insp. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat . F15. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.000 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat 2. F16. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401. Nivel stabilit Nivel realizat 0. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11.19% F14. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.069. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0.024. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10.000 lei/insp.54% F20. Nivel stabilit 350.673 lei/insp F18.07 F13.29 % F12. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64.

Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor. pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice.73% F27. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96. Nivel stabilit 800. F23.298 din care: .7% Nivel realizat 100% F24. pe tipuri de impozite.03.F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.423.N.81 % F22.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129. Nivel stabilit 99.42% F25.Nivel stabilit Nivel realizat . potrivit legii.71 % F21. Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale.12. Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23.Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată.37 % Capitol. Nivel realizat 878.000 lei/insp.% F26.Număr asociaţii familiale 1006.2010: 199. aflate în administrare 1922. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale.85.918 . . . IV – Rezultatele obţinute în anul 2009. Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A.A.Număr persoane juridice 49. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74. .755 lei/insp. .Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 . Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83. .

2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31.12. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: .2010. de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.12.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31.

221....... in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117...749 mii lei...960 mii lei... .......985 mii lei... in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile... 27.2......961 mii lei..3......valorificări sechestre bunuri mobile…………………. 322.. astfel: ................popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95..771.. din: ......761 mii lei... s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.. c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1...... s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate.154 mii lei.773 din care: ..13. Prin aplicarea măsurilor de executare silită........767 mii lei....persoane juridice.. -Sume suplimentare atrase pe total: 353..... ………….18..popriri pe venituri (la terţi).320 mii lei. -Debite total: 225.87.. prin aplicarea prevederilor art........persoane fizice. republicat cu modificările si completările ulterioare..Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105.. 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ..... Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate..... .. s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare. în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici............ 28 din OG 92/2003..b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: . . s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254. In anul 2010....233.... .........002.913 mii lei. din care pe categorii de contribuabili................. conform prevederilor art....persoane juridice ..949 mii lei.........319 mii lei..mii lei. . ....valorificări bunuri imobile indisponibilizate ………………........ din care: ... la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume..553..persoane fizice....Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336. ..somaţii........

.086 mii lei.370 din care: .742 3. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21.impozit nerezidenţi 761 mii lei.004 .532 (1.fiscală 74.impozit profit 53. Număr conturi analitice de venituri bugetare 812.de natura: .467 mii lei. .A.630 mii lei. . .366 4. . .21 ( 44 capete de cerere) .Număr contestaţii depuse (capete de cerere).349 5.550 mii lei. V .245 mii lei. . .financiară 18 mii lei.836.561 2. 2.287 mii lei.848 mii lei.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.134 mii lei. -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764.t. din care: .în numerar 348.119 (212 de capete de cerere) Capitol. .397 mii lei. . .. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234.050 capete de cerere) .v. -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4. e) Activitatea de Contestaţii .Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .mii lei.fond sanătate 776 mii lei.fond şomaj 189 mii lei.impozit dividende 1. Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10.184. . -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 .prin virament 2.bugetară 13. 159. -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511.175 mii lei. .accesorii 26.315 mii lei.Număr contestaţii admise (capete de cerere).611 mii lei. .313 mii lei.impozit salarii 801 mii lei.valoarea prejudiciilor estimate de: 170. Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3.a.impozit venituri micro 23 mii lei.332 (693 de capete de cerere) .accize . INDICATORI NUMERICI 1.in valoare de: 381 mii lei.Alte soluţii . -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12.C.S.290 .alte impozite si taxe 6. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87. -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126.

..306 8. 1...... 4..2.........prin virament: 8.552 mii lei Total valorificări:. adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3........421 din care : .. conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş. În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti....VI . Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32...187 Capitol.....783.556. nr...... În plus....  .. 2... 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2.. total venituri bugetare încasate: 6... Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit. 2.... adrese radiere numere de ordine fiscale 396.. 4.533 mii lei..1489mii lei.............. în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate.44 mii lei..... 4........activitati de indrumare: permanent II.... Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550.. INDICATORI VALORICI mii lei 1. număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010....  atribuiri gratuite:... 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4......... 6) STI – participări la realizarea de programe informatice .......6.activitati de verificare: 115 . referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş.236 ...Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate..prin virament 521..960 din care: .2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii. 3... 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3.. din care: prin vanzare:..912..... adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437..4. Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate .........993 .840...185 7.. număr de operatori economici licentiati 12.........1.388 ....prin virament: 5....180 din care: ...3..in numerar: 128.în numerar: 29... autorizatii de exploatare 971. total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8......2..572 2.1) de la plata TVA 2 organizatii..1..Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%.. ....in numerar: 222.062.

542.). aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.95 %) Cap.517 lei provine din: .000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.785. faliment si lichidari .54.P.54.000 lei .cheltuieli de personal – 18.000 lei. 3) Buget.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31.536 lei. .483 lei.242. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI.947 lei (99.01 “Alte servicii publice generale” – 3.000 lei.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică.F.96 %) din care: Cap. . TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare. etc.La nivelul D.947 lei (99.G.12.709.000 lei Cap.99%) din care: .cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.12.775. din care: .(99. ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.552. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.2010 pentru D.043 lei.542.cheltuieli de personal – 18.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2. inclusiv lichidari voluntare : 2. financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31. Capitol.000 lei Execuţia bugetară la data de 31. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA. Timiş sunt in sumă totala de 21. Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor. reorganizare judiciara.2010 este in sumă de 21.536 lei ( 99.12. contabilitate.2010 in suma de 9.795. din care: .implementarea.12.” – 18.51.243.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2.01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.01 “Alte servicii publice generale” – 3.51.F.95%) din care: .( 99.552.99%) .G.P.01 “Autoritati publice si actiuni ext.709.

cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare . .682.701 lei (97. organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari. din care 22 cadre de conducere.12.VIII . din care: . 4) Relaţii de colaborare cu ITM.cheltuieli de personal – 9. Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale.687. În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor.76 %) din care: .496 lei ( 97. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş.53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3.active fixe – 4. din care 49 cadre de conducere.464 lei . 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .achiziţie centrala telefonica – 4.000 lei. Comisia de Dialog Social. din care pentru: .2010 este in suma de 3.Camera de Conturi Timiş În anul 2010. etc. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea).bunuri si servicii – 3. Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare. etc.90%).. prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate.795 lei (95.795 lei ( 95. Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale.000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.76 %) . de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite.90 %).000 lei . iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă. birourilor şi serviciilor.cheltuieli cu active fixe – 5. Capitol.cheltuieli cu bunuri si servicii – 3.767.772.Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural.

a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF.P. cu modificările şi completările . Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. prin accesarea site-ului www. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă. În cursul anului 2010.Capitol.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda. în aplicarea prevederilor art. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol. Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010. urmând ca persoanele juridice. 2. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv. Începând cu data de 1 iulie 2010. cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri.eguvernare.(3) din Legea nr. s-a renunţat la impozitul minim.X. 17 alin. 3. 31/1990 privind societăţile comerciale. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. plătitoare de impozit pe profit.ro.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. definiţi conform reglementărilor în vigoare.IX . Totalul codurilor verificate este de 1429. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I. republicată. iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă.

Având în vedere cele expuse. 4. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. CAPITOLUL XI . 4. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. privind societăţile comerciale. datorită lipsei de disponibil.P. care afectează fără milă. atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. spre exemplu. 5. păstrarea locurilor de muncă).G. Asigurarea unui climat economic de stabilitate. Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. pe termen lung. 31/1990 republicată.F. după caz. în judeţul nostru. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. Astfel. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. 2. dacă este cazul. 202 (2^3). iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. capacitate de rambursare a creditelor bancare.Acţiuni propuse de D. acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. în contextul crizei economice globale. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. actualizată. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. 3. precum şi. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici. ne propunem pentru acest an. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. art. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare. Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr. 6. eficientizarea activităţii). prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare.

creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală. . precum şi încheierea de acorduri tripartite. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012.atragerea răspunderii solidare a administratorilor.sem. ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare. Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică. .inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . prin : . . asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. 9.. . Teslovici Adriana.prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. 7.executarea silită în termen a contribuabililor răi. centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate.actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală. 8.II Master Administrare fiscala .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful