Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Timis

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş

CUPRINS: Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Capitol.II - Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Capitol.III – Management pe bază de obiective de performanţă Capitol.IV –Rezultatele obţinute în anul 2009, pe domenii de activitate Capitol. V - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Capitol.VI - Alte activităţi Capitol.VII – Funcţii suport Capitol.VIII - Relaţii Instituţionale Capitol.IX - Cooperare cu administraţii fiscale din alte state Capitol.X- Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală Capitol.I – Informaţii generale despre judeţ Aşezare geografică: Judeţul Timiş este situat in vestul ţării, învecinându-se în partea de vest cu Serbia şi Ungaria. La est este mărginit de judeţul Hunedoara, la sud-est de judeţul Caraş-Severin iar la nord de judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' (Lăţunas) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică.

. la data de 31 decembrie 2010. cuprinde două municipii ( Timişoara si Lugoj ). reprezentând 3. .transportul. Recaş si Sânnicolau Mare ).6% din teritoriul României. Gătaia. telefon: 0256 499 334.industria. comunicaţiile.Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş Date de contact ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judetului Timiş: str.9B. .II . precum si un număr de 89 de comune Capitol.Suprafaţă: Judeţul are o suprafaţă de 8. nr. oraşe. 300081 Timişoara.697 km².comerţul şi serviciile.445 locuitori in mediul urban: 422. 0256 499 335. opt oraşe ( Buziaş. 0256 292 735.250 locuitori Principalele ramuri ale economiei care caracterizează judeţul: . Ciacova. Aşa se face că judeţul Timiş ocupă locul I pe ţară. Jimbolia. .695 locuitori din care în mediul rural: 257.agricultura Organizare administrativă (număr municipii. Făget. Indicatori demografici : .total populaţie la 1 iulie 2010: 679. 4 Organizarea administrativă a judeţului. din punct de vedere al întinderii. Deta. Gheorghe Lazăr. comune). fax: 0256 499 332.

Administraţia Finanţelor Publice Deta. serviciile şi compartimentele independente. Gabriela IONESCU . Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş.trezorier şef ec. 8. Administraţia Finanţelor Publice Lugoj. Dumitru POPOVICI . Administraţia Finanţelor Publice Timişoara.director executiv ec.12. Aurelian CÂNDEA . 5.email: info.coordonează Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului. Administraţia Finanţelor Publice Sânnicolau Mare . 6.2010 Structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timis: 1. 7. orăşeneşti şi AFP pentru contribuabili mijlocii) .director executiv adjunct ec.coordonează Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. .adm@dgfptm.coordonează Activitatea de Inspecţie Fiscală. 4.director executiv adjunct ec. Administraţia Finanţelor Publice Buziaş. Structuri organizatorice teritoriale. la 31. Mircea-Florin CĂLIN . .coordonează direct serviciile interne. Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia. Administraţia Finanţelor Publice Făget. 3.ro Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş: . unităţile fiscale subordonate (administraţiile finanţelor publice municipale. 2.

pe categorii de vârstă şi sex: Sex Total Femei Bărbaţi Grupa 20-30 ani 18 9 9 Grupa 31-40 ani 204 137 67 Grupa 41-50 ani 235 173 62 Grupa 51-60 ani 202 135 67 Grupa >60 ani 22 1 21 TOTAL 681 455 226 Prezentarea structurilor teritoriale subordonate: nr. Structura personalului: dupa categoria postului .conducere: 63 . 194 3.298.960 . al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş . 4.activi: 40. după nivelul studiilor . după nivelul atribuţiilor . 80 22 .199.Număr total contribuabili administraţi .execuţie: 618.personal contractual: 28.035 alţii: 131.840 Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2010.studii medii: 134.studii superioare de lungă durata: 547 .funcţionari publici: 653 . după cum urmează: persoane juridice: 49.252 .crt 1.681.evidenţă specială: 211 persoane fizice: 18. Administraţii fiscale Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii Timiş Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Timişoara Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Lugoj Administraţia Finanţelor Publice a număr personal 28 2.423 din care: .inactivi: 8.

mii lei 779.G. Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării. contribuabili mijlocii 2010 . PE ANUL 2010.F. CONFORM STRATEGIEI A.5. 6.N. B.III – Management pe bază de obiective de performanţă A.A. din care 2010 mii lei %2010/09 1.42 94. REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE ÎN ANUL 2010 1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2010. concomitent cu reducerea costului unui leu  colectat.95 Din care.786 98. 7.678 366.648 Buget de stat 1 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănatate 2) . OBIECTIVELE D. la costuri  reduse.P. comparativ cu realizările anului 2009 ( în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi ) Venituri Total.F. TIMIŞ. 8. AU FOST: Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale precum şi a oricăror alte forme de evitare a  declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale. Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide. oraşului Buziaş Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Deta Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făget Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Jimbolia Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sânnicolau Mare 21 23 23 24 TOTAL 415 Capitol.074 112.761.

876 mii lei înregistrând o creştere cu 15.79%) 3)Principalii indicatori de performanţă F1.Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne ( minus restituiri.93% faţă de anul 2009 ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 33. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98. Nivel stabilit 86 % Nivel realizat 78.cod 1001 ).15% faţă de anul 2009.624 1. .33% F3.95 271. Nivel stabilit Nivel realizat 4.416 (37. exclusiv vamă.Impozitul pe venit (cod 0301 + cod 0601) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 594.86 % F5. a fost în sumă de 745.358 10.152 mii lei Nivel realizat 422.Bugetul asigurărilor sociale de stat 2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2) Buget consolidat 934.71 94.Impozitul pe profit (cod 0101) încasat în anul 2010 a fost în sumă de 248. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute). Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete).13%. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric). 2) cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezintă venituri.33% în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat. ponderea reprezentată în totalul veniturilor încasate la bugetul de stat fiind de 14.Alte venituri realizate: 172.509 33.680 mii lei înregistrând o scădere cu 5.538 mii lei F4.761.589 3.58% faţă de anul 2009. .1.095. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 98.07 % F6.41% F2.850 91.48% din total) 1) inclusiv sume şi cote defalcate la bugetele locale.160.678 mii lei din care: . înregistrând o creştere cu 16. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pentru persoane juridice.67 % . Nivel stabilit 315.75%. Nivel stabilit 10 % Nivel realizat 10.733 mii lei . 2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2010. comparativ cu anul 2009 în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi 2.19 102. Total venituri(exclusiv vamă) – 1. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituri. cu o pondere de 42. .389 mii lei (pondere de 9.

Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat . Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pe bază de estimare persoane juridice. Nivel stabilit Nivel realizat 0. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane fizice. Nivel stabilit 350. urmare inspectiei fiscale la contribuabili persoane fizice.03 F8. Nivel stabilit 20 Nivel realizat 10. Nivel realizat 1. Nivel stabilit Nivel realizat 2. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice. Nivel stabilit Nivel realizat . Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice.ANV F9.000 lei/insp.64% F10. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.995.07 F13.54% F20. F15. Nivel stabilit 2. Nivel stabilit Nivel realizat 0.000 lei/insp. Nivel stabilit >80 % Nivel realizat 64.în curs de realizare program de extragere a datelor de către ANAF F11. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili nerezidenti .00 F19. urmare inspectiei fiscale la contribuabili nerezidenti Nivel stabilit Nivel realizat 401. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.673 lei/insp F18.024.069.F7. F16. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspectie fiscala încheiate la contribuabili persoane juridice.583 lei/insp. Nivel stabilit Nivel realizat 2.694 lei/insp. urmare inspecţiei fiscale la contribuabili persoane juridice.29 % F12. Sume suplimentare stabilite prin estimare ce revin unui inspector. Nivel stabilit 32 Nivel realizat 5. Numar inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili nerezidenţi Nivel stabilit Nivel realizat 0. Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice.500. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector.19% F14. Nivel realizat 4.962 lei/insp F17. Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspectie fiscala pe bază de estimare persoane fizice.

Ponderea sumelor pentru care s-au pronuntat solutii de admitere si desfiintare în totalul sumelor solutionate pe fond de organele de solutionare a contestatiilor din cadrul A.03. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale. aflate în administrare 1922.755 lei/insp.37 % Capitol. Gradul de solutionare în termenul legal al adreselor. .81 % F22. .% F26. Nivel stabilit 800. .Număr persoane juridice 49.73% F27. potrivit legii.Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală Nivel stabilit >40% Nivel realizat 74.Alţi plătitori de impozite şi taxe 129.7% Nivel realizat 100% F24.423.Număr persoane fizice care exercită profesii libere 8867.298 din care: .F si DGFP judetene Nivel stabilit Nivel realizat 7.2010: 199.71 % F21. Nivel realizat 878.918 . IV – Rezultatele obţinute în anul 2009.A.42% F25. pe tipuri de impozite. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice.N. Nivel stabilit 100% Nivel realizat 96.Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 8162 . F23. .12. Rata sumelor admise de instanta în total sume contestate la instanta Nivel stabilit Nivel realizat 23.Număr asociaţii familiale 1006.85.Nivel stabilit Nivel realizat . Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale. pe domenii de activitate a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31. Nivel stabilit 99. Nivel stabilit 91% Nivel realizat 83. .000 lei/insp.

de sănătate: 21744 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii: 23590 -Număr contribuabili plătitori de impozit pe ţiţei si gaze naturale: 1 -Număr contribuabili plătitori de redevenţe miniere: 62 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 20155 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii: 20363 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): 1497 -Număr deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu opţiune de rambursare soluţionate: 1554 -Sume TVA restituite: 150.12.2010: Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la 31. -Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit: 37628 -Număr contribuabili plătitori înregistraţi in scopuri de TVA: 22820 -Număr contribuabili plătitori de accize: 146 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asigurări sociale: 21744 -Număr contribuabili plătitori contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 21696 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii fond de şomaj: 21744 -Număr contribuabili plătitori de contribuţii de asig.874 mii lei -Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate: 513 -Număr de certificate de rezidenţa emise: 90 -Număr certificate de cazier fiscal eliberate: 4413 -Număr fişe de înscriere fapte in cazierul fiscal: 4563 -Număr fişe de actualizare fapte înscrise în cazierul fiscal: 16 -Adrese către organele fiscale teritoriale referitor la determinarea 161 gradului de risc fiscal: .12.2010.Contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal la data de 31.

. 176 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ..771.. la bugetul general consolidat au fost încasate următoarele sume...popriri pe venituri (la terţi)..... c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate: 884  Număr răspunsuri prin e-mail (din totalul de 884 adrese): 254  Număr întâlniri de lucru cu contribuabili: 2  Număr articole si comunicate de presă editate 1243 (din care 37 comunicate de  presa): Număr participări la emisiuni radio şi TV: 305  Număr conferinţe de presă: 3  d) Activitatea de Control: Inspecţie fiscală: -Număr acţiuni de inspecţie realizate: 1.002.... astfel: . -Debite total: 225......985 mii lei....persoane juridice..2.......773 din care: .b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită: .. s-au întocmit un număr de 142 de dosare de insolvabilitate pentru creanţe fiscale in suma de 254..767 mii lei..... ......persoane juridice ...persoane fizice..761 mii lei........ din care pe categorii de contribuabili... In anul 2010....553............ …………...... ....319 mii lei.somaţii.......320 mii lei.. din care: ... .. Pentru valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate.. 322........ 28 din OG 92/2003..........87....18. .... Prin aplicarea măsurilor de executare silită.949 mii lei. s-au emis un număr de 9 decizii de atragerea răspunderii solidare. republicat cu modificările si completările ulterioare.... -Sume suplimentare atrase pe total: 353.233.961 mii lei. in vederea recuperării obligaţiilor restante in suma de 117...... .. in cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mica decât obligaţiile fiscale de plata sau care nu au venituri ori bunuri urmăribile.. din: ....960 mii lei..valorificări bunuri imobile indisponibilizate ……………….3. 27.. s-a procedat la monitorizarea permanenta a debitorilor si aplicarea modalităţilor de executare silita prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.......popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 95.Total număr de titluri executorii comunicate in anul 2010: 105. prin aplicarea prevederilor art........... în anul 2010: au fost organizate 372 licitaţii dar datorită crizei financiare numărul ofertanţilor şi implicit sumele încasate au fost mici......persoane fizice...154 mii lei...........221. .. s-a procedat la întocmirea documentaţiilor privind trecerea in insolvabilitate.valorificări sechestre bunuri mobile…………………...... conform prevederilor art.Totalul sumelor realizate la bugetul general consolidat din executare silită a fost de 336.......... .913 mii lei........13...749 mii lei.mii lei....

332 (693 de capete de cerere) .bugetară 13. .086 mii lei. . .in valoare de: 381 mii lei.impozit venituri micro 23 mii lei.S. -Sume suplimentare stabilite drept accesorii: 126. .impozit profit 53.Număr contestaţii admise (capete de cerere). .fiscală 74. -Valoarea bunurilor si sumelor confiscate: 12.550 mii lei. din care: . .134 mii lei.175 mii lei.a.impozit salarii 801 mii lei. Număr contribuabili (personae fizice şi juridice) la bugetul general consolidate 234. .397 mii lei. -Valoarea amenzilor contraveţionale aplicate: 4.Număr contestaţii respinse (capete de cerere) .630 mii lei.050 capete de cerere) .mii lei.366 4.313 mii lei. Număr operaţiuni de încasări venituri bugetare 3. .fond sanătate 776 mii lei..184.t.290 .742 3. Control financiar -Număr acţiuni realizate: 216 -Sume atrase pe total şi pe categorii de venituri: 87.Număr contestaţii depuse (capete de cerere).349 5.impozit nerezidenţi 761 mii lei. .accesorii 26. . -Numărul amenzilor contravenţionale aplicate: 764.004 .în numerar 348. Număr de conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la trezoreria statului: 21. . -Număr deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate este de: 511. -Număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 111 sesizări penale.119 (212 de capete de cerere) Capitol. Număr conturi analitice de venituri bugetare 812.561 2.alte impozite si taxe 6.315 mii lei. 2. 159.532 (1.prin virament 2. .C.370 din care: . .financiară 18 mii lei.valoarea prejudiciilor estimate de: 170.v. .21 ( 44 capete de cerere) . -Număr sancţiuni aplicate (amenzi contravenţionale): 74 .impozit dividende 1. INDICATORI NUMERICI 1.Alte soluţii .848 mii lei.287 mii lei.467 mii lei.fond şomaj 189 mii lei. e) Activitatea de Contestaţii .611 mii lei. V .accize .de natura: .245 mii lei.836. Număr instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 10.A.Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică I.

.783.. Număr operatiuni de plati dispuse din conturile de cheltuieli bugetare si de disponibilitati deschise la trezoreria statului: 550.. 2. din care: prin vanzare:....prin virament 521..........in numerar: 222.. număr de memorii fiscale preluate pentru analiza si exploatare: 1416 bucăţi 5) Activităţi de verificare achiziţii publice În anul 2010.6. 4....960 din care: ..1) de la plata TVA 2 organizatii...44 mii lei.421 din care : . În aceeaşi perioadă au mai fost emise un număr de 28 de Decizii de verificare şi ordine de serviciu în conformitate cu solicitările UCVAP Bucureşti.prin virament: 5.... 3) Operatori economici autorizaţi in domeniul jocurilor de noroc 3... INDICATORI VALORICI mii lei 1..  .Gradul de valorificare ((bunuri valorificate/bunuri de valorificat)60%... Compartimentul de Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul DGFP Timiş a întocmit.2..552 mii lei Total valorificări:...VI .. adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 3..388 . total plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi: 8. 4...... în cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr de 19 proceduri iniţiate şi publicate prin SEAP şi 17 proceduri finalizate.236 .840.533 mii lei. 1......activitati de verificare: 115 .556..993 .... 2) Operatori economici care au obtinut decizii de scutire: 2..activitati de indrumare: permanent II........ 4... adrese radiere numere de ordine fiscale 396.....2......... nr.......180 din care: .4... conform programelor înaintate de UCVAP Bucureşti un număr de 33 de Rapoarte de activitate privind procedurile de achiziţii publice iniţiate de diferite autorităţi contractante din judeţul Timiş...912.  atribuiri gratuite:.1... adrese modificare loc de instalare aparate de marcat electronice fiscale 437............. 4) Aparatele de marcat electronice fiscale 4... În plus..... Număr de activitati de verificare si indrumare efectuate ..în numerar: 29.prin virament: 8......306 8.3..... ...572 2. 6) STI – participări la realizarea de programe informatice ...Alte activităţi 1)Valorificarea bunurilor confiscate: Total bunuri confiscate....in numerar: 128.....2) de la plata drepturilor vamale 3 organizatii.... total venituri bugetare încasate: 6. număr de operatori economici licentiati 12. Număr de operaţiuni de deschidere/repartizare si retragere de credite bugetare: 32...... 2.. 3.......... autorizatii de exploatare 971....187 Capitol.....185 7..1..... referitor la procedurile de licitaţie coordonate de către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DGFP Timiş..1489mii lei.062..

P.709.51.12.775.95 %) Cap.000 lei Cap.).947 lei (99.95%) din care: .F. urmarire sau judecata in materie penala 157 -plangeri contraventionale 189 -insolventa 1325 -alte cauze 5466 Numar cauze : -castigate definitiv si/sau irevocabil 552 -pierdute definitiv si/sau irevocabil 193 Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa.54.947 lei (99. 3) Buget. faliment si lichidari .542.La nivelul D.cheltuieli de personal – 18.243.cheltuieli pentru despagubiri civile – 2. reorganizare judiciara.483 lei.cheltuieli pentru executarea silită a creanţelor bugetare:534.785.2010 in suma de 9.evaluarea activităţii de preluare şi procesare a declaraţiilor / deconturilor şi a celorlalte documente ce cuprind debitele contribuabililor.01 “Autoritati publice si actiuni externe” – 18.000 lei (100%) Disponibilul ramas neutilizat la 31.12.cheltuieli pentru despăgubiri civile: 2.54. -respectarea conformităţilor în domeniul rambursării TVA.2010 pentru D. din care: . ANAF si alte DGFP judeţene): Numar de dosare pe rolul instantelor .000 lei defalcate pe urmatoarele capitole: Cap.000 lei. aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii.extinderea schimbului de informaţii între administraţiile fiscale şi contribuabili pe cale electronică (dezvoltarea paginii de WEB de pe site-ul propriu şi portalul ANAF.cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare – 533.99%) . financiar: EXECUŢIA BUGETULUI DE CHELTUIELI LA DATA DE 31.( 99.043 lei.517 lei provine din: . etc. din care: . . TOTAL 8879 DIN CARE : -contencios administrative 318 -cercetare.G. contabilitate.709.12.01 “Alte servicii publice generale” – 3.536 lei ( 99. testarea şi punerea în exploatare de noi aplicaţii informatice pe portalul ANAF împreună cu DGTI.000 lei.2010 este in sumă de 21.01 “Alte servicii publice generale” – 3.cheltuieli de personal – 18.242.VII – Funcţii suport 1) Audit intern: Activităţi desfăşurate în anul 2010: 7 misiuni Principalele obiective de audit: -respectarea conformităţilor în domeniul trezorerie şi contabilitate publică. 2) Activitatea juridică (inclusiv la dosarele de reprezentare a MEF.542.(99. inclusiv lichidari voluntare : 2.552.P.536 lei. Capitol.96 %) din care: Cap. .F.12. -respectarea conformităţilor în domeniul procesului de fundamentare.99%) din care: .552.795.” – 18. Timiş şi a structurilor sale teritoriale acţiunile activităţii de tehnologia informaţiei au vizat următoarele aspecte: .000 lei .01 “Autoritati publice si actiuni ext.implementarea.000 lei Execuţia bugetară la data de 31.2010 Creditele bugetare deschise la data de 31. Timiş sunt in sumă totala de 21.51.G.

12. 4) Formare profesională: Dintr-un număr de 681 funcţionari au fost cuprinşi în cadrul programelor de instruire internă un număr de 656 funcţionari. s-a realizat o bună colaborare instituţională cu Camera de Conturi a judeţului Timiş.464 lei .795 lei ( 95. Comisia de Dialog Social.76 %) .cheltuieli pentru executarea silita a creantelor bugetare .682. Capitol.772..bunuri si servicii – 3.687. 5) Colaborare cu Curtea de Conturi a României .90%).Relaţii Instituţionale 1) Relaţii cu Instituţia Prefectului Multiple relaţii de colaborare prin participarea reprezentanţilor DGFP Timiş la lucrările Colegiului Prefectural.VIII . . prin comunicarea reciprocă de informaţii obţinute urmare verificărilor efectuate de instituţiile menţionate. din care 22 cadre de conducere. birourilor şi serviciilor.76 %) din care: .2010 este in suma de 3.000 lei.000 lei ( centrala telefonica pentru AFP Lugoj) Execuţia din fonduri proprii la data de 31.767. etc. din care: . În toate compartimentele de specialitate ale DGFP Timiş s-au făcut diseminări ca urmare a cursurilor la care au participat reprezentanţi ai compartimentelor. organizate în centrele zonale de către ANAF şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă cu lectori de specialitate.cheltuieli de personal – 9. 4) Relaţii de colaborare cu ITM.90 %). Garda Financiară şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş Se colaborează în vederea depistării şi combaterii fenomenelor de muncă fără forme legale. Grupul Tehnic de Lucru în vederea organizării alegerilor electorale.496 lei ( 97.000 lei .53 lei Din fonduri proprii s-a alocat suma de 3.active fixe – 4. Trimestrial este înaintată o machetă privind stadiul de implementare a Planului anual de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare. din care 49 cadre de conducere. din care pentru: .795 lei (95. 3) Relaţii cu Casele de Asigurări Sociale Evidenţierea activităţii de colectare a contribuţiilor sociale si realizarea schimbului de informaţii despre obligaţiile declarate si plăţile efectuate în contul acestora. etc. 2) Relaţii cu Consiliul Judeţean si Primării acordă asistenţă tehnică şi coordonarea activităţilor de elaborare a bugetelor locale repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ-teritoriale (număr operatii şi număr unitati teritoriale pentru care s-a realizat activitatea) repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit ( număr operaţii şi număr unităţi teritoriale pentru care s-a realizat activitatea). iar un număr de 247 funcţionari au fost cuprinşi în activităţi de formare continuă.achiziţie centrala telefonica – 4.Camera de Conturi Timiş În anul 2010.cheltuieli cu bunuri si servicii – 3. de obţinere de venituri nedeclarate sau ilicite.cheltuieli cu active fixe – 5. sau prin soluţionarea acţiunilor de control tematic solicitate de Instituţia prefectului.701 lei (97.

ro. Începând cu data de 1 iulie 2010.X. Serviciul Judeţean Informaţii Fiscale a emis un număr de 1521 rapoarte şi anume: 688 de rapoarte emise din baza de date comparativa a operatiunilor desfasurate pe  teritoriul Romaniei (D 394) 833 de rapoarte emise din baza de date VIES. au fost obligaţi la plata impozitului minim să calculeze şi să platească pentru trimestrul IV 2010 impozit pe profit. pe  parcursul anului 2010 Serviciul Judeţean de Informaţii Fiscale (fost Compartiment Schimb International de Informatii) a primit un numar de 215 solicitari de validitati coduri. a fost introdusă obligativitatea contribuabililor mari si mijlocii. Din aceste solicitari 197 au fost primite prin email. cu modificările şi completările . iar 18 cereri au fost primite prin corespondenţă scrisă. cu termen de declarare până la 25 noiembrie 2010.IX .Capitol. Introducerea obligativităţii depunerii declaraţiilor fiscale prin intermediul Sistemului Electronic Naţional de către contribuabilii mari şi mijlocii Începând cu obligaţiile aferente lunii octombrie 2010.Cooperare cu administraţii fiscale din alte state 68 solicitări de informaţii primite din alte state membre din care 52 de tip SCAC si 16 de tip Antifrauda. precum şi sediile secundare ale acestora de a depune declaraţiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. urmând ca persoanele juridice. Majoritatea solicitarilor au fost transmise către şi de către autorităţile fiscale ale statelor Germania si Ungaria.P. 31/1990 privind societăţile comerciale. republicată. care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv. prin accesarea site-ului www. în aplicarea prevederilor art.J Timis  65 pentru Garda Financiara-Sectia Timis  6 pentru DNA  Capitol. definiţi conform reglementărilor în vigoare. 50 solicitări de informatii trimise către alte state membre din care 19 de tip SCAC si 31 de tip Antifraudă. 2. În cursul anului 2010.Progrese procedurale şi legislative privind activitatea de administrare fiscală 1.eguvernare. 17 alin.(3) din Legea nr. contribuabilii utilizând internetul si portalul ANAF. baza de date comparativa a  operatiunilor intracomunitare Rapoartele mai sus menţionate au fost emise după cum urmează: 1407 pentru AIF  22 pentru Serviciul Antifrauda Vamala si Fiscala  21 pentru I. plătitoare de impozit pe profit. Renunţarea la impozitul minim Începând cu data de 1 octombrie 2010. Înfiinţarea Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. In ceea ce priveşte soluţionarea solicitărilor privind validităţile codurilor TVA. prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN). s-a renunţat la impozitul minim. 3. Totalul codurilor verificate este de 1429.

202 (2^3). Adoptarea unui regim riguros de cheltuire a banului public prin reducerea cheltuielilor inutile (restructurarea cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente. iar imposibilitatea stingerii datoriilor comerciale poate provoca o reacţie in lanţ care să agraveze criza. Scopul nostru trebuie sa includă prezervarea activităţii operatorilor economici.P. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 23 iunie 2010. 4. 6. privind societăţile comerciale. art. precum şi asigurarea securităţii sociale prin impunere echitabilă şi orientare înspre contribuabil. eficientizarea activităţii). acţiunile de colectare trebuie realizate cu discernământ. prin acţiuni adaptate la această conjunctură. TIMIŞ pentru anul 2011 Conjunctura economică actuală este foarte dificilă. 3. societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat. ne propunem pentru acest an. în contextul crizei economice globale. 5. iar evidenţa fiscală trebuie actualizată pe baza unei inventarieri cel puţin anuale prin concilierea datelor din evidenţa fiscală cu cele din contabilitatea operatorilor economici. Obiectivele şi acţiunile pe care ni le propunem sunt mai greu de stabilit întrucât atingerea acestora are cel puţin două tăişuri: încasarea cu precădere a sumelor datorate bugetului de stat poate duce la o creştere pe termen scurt sau chiar momentană a veniturilor bugetare.G. 4.ulterioare şi a Ordinului Preşedintelui ANAF nr. Creşterea eficienţei activităţii financiar-fiscale şi consolidarea credibilităţii administraţiei publice (organ fiscal şi instrument de gestionare a banului public) ca instituţie fundamentală a democraţiei prin: . Opoziţie la cedarea părţilor sociale În conformitate cu prevederile Legii nr. afectat de criza financiară şi economică globală: 1. operatorii economici pot ajunge in incapacitate de plată. Dinamizarea şi simplificarea acţiunilor şi proceselor din cadrul DGFP Timiş prin reducerea birocraţiei. care afectează fără milă. dacă este cazul. după caz. 2. prin realizarea de economii la utilizarea consumabilelor. Trebuie sa sperăm ca măsurile adoptate la nivel central vor include prevederi in acest sens. pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor publice în funcţie de periodicitatea sau permanenţa unei activităţi. spre exemplu. precum şi. 31/1990 republicată. 2112/2010 se instituie procedura de solicitare şi eliberare certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. păstrarea locurilor de muncă). pe termen lung. în judeţul nostru. actualizată. creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige. CAPITOLUL XI . atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. iar colectarea creanţelor bugetare sa asigure concomitent cu acest scop si realizarea programului anual de încasări. Protejarea intereselor economice ale populaţiei (putere de cumpărare.F. Având în vedere cele expuse. Eficientizarea activităţii funcţionarilor publici prin reorganizarea internă. datorită lipsei de disponibil. Astfel. capacitate de rambursare a creditelor bancare.Acţiuni propuse de D. Asigurarea unui climat economic de stabilitate.

prin : . Teslovici Adriana. .prelucrarea în timp real a declaraţiilor fiscale şi notificarea lunară a contribuabililor care nu au depus aceste declaraţii în scopul creşterii gradului de conformare la depunere.II Master Administrare fiscala . asociaţiilor şi terţilor care au determinat în mod voluntar starea de insolvabilitate a debitorilor bugetari pentru reducerea fenomenului de autolichidare şi transfer al activităţii spre alte societăţi nou înfiinţate. 8.atragerea răspunderii solidare a administratorilor. Promovarea Dialogului Social cu patronatele şi sindicatele. . precum şi încheierea de acorduri tripartite.inventarierea şi analiza permanentă a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la plată pentru a determina o capacitatea reală de recuperare a arieratelor curente şi restante . ca urmare a analizei de risc efectuate de administraţii pe baza informaţiilor existente în evidenta fiscala si corelarea datelor din evidenta fiscala cu datele raportate în situaţiile financiare.sem. .actualizarea permanentă şi sistematică a vectorului fiscal în scopul îmbunătăţirii calităţii informaţiilor din bazele de date privitoare la declaraţiile fiscale aşteptate la fiecare perioadă fiscală. 7. în scopul luării celor mai bune decizii de natură socio-economică.executarea silită în termen a contribuabililor răi. . Organizarea unei evidenţe corelative a actelor fiscale contestate şi actionate in justitie. Creşterea gradului de încasare având în vedere prevederile Programului de guvernare 2009 – 2012. centralizarea şi adoptarea de masuri in vederea eliminarii erorilor aparatului fiscal sau de administrare a veniturilor statului si responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate..creşterea calităţii si numărului actelor administrativ fiscale prin perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală si eficientizarea acţiunilor de inspecţie fiscală.programarea permanentă de inspecţii fiscale generale. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful