Sunteți pe pagina 1din 3

Functiile si principiile asigurarii.

Functii:

1. De compensare financiara a pierderilor din fondul de asigurare constituit ca urmare a incasarii


primelor.

2. de prevenire a pagubelor ce se rezolva prin finantarea unei activitati de prevenire special 3. 4. 5.


organizate si prin stimularea unor clauze contractuale care sa il oblige pe asigurat la o conduita diligenta si preventiva. financiara a pretului - asigura sa investeasca fond de asigurare constituit. de economisire ( asigurarea de viata) care ofera asiguratului posibilitatea sa isi economiseasca anumite sume de bani. de sprijinire a statului in domeniul protectiei sociale.

Principii:

1. Unitatii asigurarilor abordarea unitara a operatiunii de asigurare atat la nivelul sistemului cat si
la nivelul fiecarui asigurator

2. Universalitatii asigurarilor - o gama variata de riscuri ce sunt cuprinse in asigurari , de regula 3. 4. 5. 6. 7. 8.


nelimitat. Individualizarii asigurarilor asiguratorii nu acorda indemnizatii decat pentru riscurile asigurate prevazute in mod express in contract si numai asiguratului sau beneficiarilor nominalizati Despagubirii in asigurarea de daune asiguratorii sunt obligate sa acopere prejudiciul produs in momentul sinistrului. Realitatii asigurarii se manifesta in privinta datelor ce exista in calculele statistice ale asiguratorului. Mutualitatii presupune existenta unei comunitati de risc si constituirea unui fond comun alcatuit din primele platite de membrii comunitatii. Bunei credinte- se manifesta atat in timpul cat si la incheierea asigurarii Eficientei economice sa produca profit pentru asigurator si societate

Clasificarea legala si doctrinara a asigurarilor : Legea 32/2000 activ de Asigurare se grupeaza in 2 categorii: -asigurari de viata -asigurari generale . de principiu . Un asigurator nu poate desfasura/practica decat una din acestea 2. De viata , cuprinde mai multe tipuri de asigurari: a) asig de viata , referitoare la : termen de supravietuire ; de deces ; mixta ( de supravietuire + deces) ; de viata cu rambursarea primelor ; de casatorie ; de nastere. b) anuitati c) asig de viata suplimentare : - de deces prin accident ; vatamari corporale ; incapacitati permanente de boala ; incapacitate temporara de boala ; incapacitate din accident ; de spitalizare ; cheltuieli medicale ; asigurari de somaj. d) asig permanente de sanatate. Aceste 4 tipuri fiecare se clasifica in 4 clase. I. asig de viata , anuitati si asig de viata suplimentare II. asig de casatorie si nastere III. asig de viata si anuitati leg de fondul de investii IV. asig permanente de sanatate

Asigurarile generale sunt clasificate in 18 categorii anexa Legea 32/2000 Clasificarea doctrinara : In doctrina se utilizeaza 4 criterii. 1. dupa modul in care se stabilesc raporturile juridice de asigurare: - asigurari obligatorii - asigurari facultative pe calea principiului liberei vointe. 2. dupa domeniul de asigurare - asigurare de bunuri ce urmaresc acoperirea pagubelor cauzate de producerea sinistrului in patrimonial asiguratilor - asigurare de personae care da dreptul asiguratului / beneficiarului la plata sumei asigurate atunci cand riscul atinge unele atribute ale persoanei fizice - asigurarea de credite si garantii de pierderi financiare si alte asigurari in domeniu. 3. Dupa teritoriul pe care se acorda despagubirea - asigurari interne ce nu contin elemente de extranitate - asigurari externe ce contin dupa caz un element de extranitate , fie domiciliul / locul producerii cazului asigurat se afla in alta tara. 4. Dupa tipul raporturilor ce se stab intre asigurat si asigurati - asigurari directe - asigurari indirecte prin intermediari. PARTICIPANTII: Asiguratorii si reasiguratori, Intermediari pers fizice/ jur ce vand clientilor asigurati , polite de asigurare Asiguratorii potrivit legii, persoana juridica romana autorizata in conditiile legii sa desfasoare act de asigurare sucursala/filiala de asigurare dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau mutuale dintr-un stat memebru U.E care a primit o autorizare de la autoritatile competente a statului membru de origine. Art 11 din Legea 32/2000 entitati care pot deveni asiguratori in Romania sunt: - persoana juridica romana autorizata de CSA conform procedurii legii ce sunt constituite in una din urmatoarele forme juridice ( S.A , societate mutuala( nu mai exista) ). -asiguratori/ reasiguratori autorizati in statele membre ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in baza principiului libertatii de stabilire in oricare tara din U.E -sucursale/filiale apartinand unor societati mama ce sunt guvernate de legea unui tert dar sunt autorizate de CSA sa desfasoare asemenea activitati in Romania. -asigurator /reasigurator care adopta forma societatii europene in tratatul de la Nisa in 2000. Categorii de asiguratori ce sunt autorizati sa desfasoare activitati in Romania:

1. Asiguratori romani sunt obligati sa se constituie dupa caz intr-o Societate pe Actiuni 2.
S.A. sau mutuala dupa ce obtin autorizatia de la Casa de Sanatate si Asigurari Asiguratori Straini pentru a-si desfasura activitatea au un tratament diferit dupa cum au sau nu sediu in U.E ; Daca au sediu in U.E ,ele functioneaza in Romania in temeiul dreptului de libera stabilire si libertate a serviciilor . Libertatea de stabilire permite oricarui asigurator sa-si constituie o societate de asigurari , in orice stat membru in conditii de egalitate , tratament cu asiguratorii interni ai acelui stat. La nivelul U.E a fost stabilita licenta unica , conform careia un asigurator care a obtinut autorizatia de functionare in statul in care isi are sediul are dreptul sa opereze in orice alt stat membru in baza aceleiasi licente de functionare pe piata celorlalte state conform legilor acelora. Pentru ca un asigurator roman sa desfasoare activitate in U.E trb sa faca o notificare

3.

prealabila catre Casa de Sanatate si Asigurari ( autoritate statului membru dar putin detaliata) Asiguratorul si reasiguratorul din state terte sunt obligate sa-si inregistreze sucursalele si filiale in Romania care vor trebui sa fie inregistrate sau autorizate de comisia de supraveghere asigurata. Acestora le sunt aplicabile disp legii 31/1990 si legii speciale 32 / 2000

Autorizarea societatilor de asigurari 1. Avizarea prealabila in vederea constituirii e obligatorie pt inmatricularea in Registrul Comertului a unei societati ce are ca obiect asigurarea /reasigurarea inclusiv cei care poarta numele de intermediari . Avizul e dat de Casa de Sanatate si Asigurari pe baza unei documentatii ce vizeaza capitalul social minim si onorabilitatea persoanelor implicate in constituirea societatii. NU GARANTEAZA AUTORIZAREA DEFINITIVA 2. Autorizarea functionarii ca asigurator potrivit normelor Casei de Sanatate si Asigurari, societatile care doresc sa se constituie si sa functioneze ca asigurator trebuie sa aiba o forma juridica exclusiva de S.A ( societate pe actiuni ) si cu un capital social minim varsat integral in valoare baneasca astfel: - 8 mil RON pt asigurarile generale cu exceptia asigurarilor obligatorii ; 12 mil RON pt asigurarile de bunuri ; 12 mil Ron pt asigurarile de viata. CELE MAI IMPORTANTE DOCUMENTE SI CONDITII IMPUSE PT AVIZ: 1. Studiu de fezabilitate societatea dispune de resurse financiare suficiente pt a putea desfasura activitati oferind asiguratatilor o garantie 2. Denumirea trbs a contina cuv asig /reasig 3. obiect unic de activitate al Societatii sa constituie asigurarea sau reasigurarea 4. fondatorii sa nu fie asociati sau ca asigurati cu un intermediar si sa fie onorabil . Intermediari : sa realizeze in principal prin 2 categorii : 1 . Prin brokeri ; 2 . Agenti .