P. 1
[1] Biom

[1] Biom

|Views: 37|Likes:
Published by Cristina Sambotin

More info:

Published by: Cristina Sambotin on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

PRINCIPALELE TIPURI DE BIOMI Biomul este o comunitate biotică caracterizată prin existenţa unor populaţii dominante de plante şi animale

, care trăiesc într-un anumit climat specific, de regulă unor zone geografice mai extinse. Biomul poate fi privit ca o asociaţie de biocenoze adiacente din punct de vedere geografic ceea ce le conferă particularităţi distincte. Deoarece, iniţial definirea biomului a fost aceea de „formaţiuni (asociaţii) vegetale”, majoritatea biomilor sunt denumiţi după tipul vegetaţiei dominante. Influenţaţi de latitudinea şi altitudinea geografice, de temperatură şi regimul precipitaţiilor, biomii tereştri sunt diferiţi şi includ variate tipuri de păduri, întinderi ierboase (savana, stepă, tundră etc.) şi zone deşertice. Aceşti biomi includ de asemenea comunităţile specifice bazinelor acvatice incluse (lacuri, bălţi, mlaştini, zone umede). Deşi aceste asociaţii de ecosisteme s-au format în zone geografice distincte, există unele similarităţi ca urmare a selecţiei naturale. Diversitatea speciilor de animale, precum şi a speciilor vegetale subdominante, care sunt de regulă caracteristice fiecărui biom, este controlată de condiţiile de mediu şi de productivitatea vegetaţiei dominante. În general, diversitatea speciilor este mai mare dacă producţia primară netă este suficient de mare şi există condiţii favorabile de umiditate şi temperatură. Adaptarea speciilor şi specializarea nişelor trofice pot fi observate foarte bine la nivelul biomilor. Organismele care ocupă nişe trofice asemănătoare, în ecosisteme similare dar separate geografic, aparţin unor specii diferite care au dezvoltat însă adaptări similare, ca răspuns la modificarea similară a factorilor de mediu. Principalele tipuri de biomi sunt prezentate succint în continuare. Tundra arctică şi alpină. Tundra este un biom caracterizat de o vegetaţie din care lipsesc arborii şi arbuştii de talie mare, dar în care există plante de talie mică, iar suprafaţa solului este umedă si are o structură spongioasă, larg răspândit în jurul latitudinii nordice de 60 grade. În adâncime, de câţiva centimetri până la câţiva metri, în funcţie de zona geografică şi evoluţia temperaturii, solul este îngheţat permanent alcătuind aşa numitul permafrost. Astfel se explică absenţa plantelor cu rădăcini viguroase (arbori, arbuşti etc.). În cadrul acestui tip de biom atât precipitaţiile cât şi procesul de evaporare au valori minime, iar în majoritatea zonelor temperatura medie în sezonul cald nu depăşeşte 10 0C. Chiar în sezonul umed, valoarea precipitaţiilor nu este mai mare de 25 mm, dar suprafaţa solului este deseori saturată cu apă datorită ratei extrem de scăzute a evapotranspiraţiei. Diversitatea speciilor care populează tundra este scăzută. Plantele sunt reprezentate de câteva specii de arbuşti pitici, câteva specii de plante ierboase, specii de plate cu flori, dintre care cele mai comune aparţin familiei Cyperaceae, muşchi şi licheni. Plantele cele mai caracteristice tundrei sunt lichenii, de tipul aşa numitei „iarba renului” (Cladonia sp.). Lichenii sunt plante mici, verzi, nevascularizate care aparţin clasei Musci , filumul Bryophyta. Mamiferele sunt reprezentate de ierbivore ca renii, boul moscat, mamifere din familia Leporidae, genul Lepus (asemănătoare cu iepurii, dar cu urechile şi picioarele mai mari), rozătoare ale genului Microtus (asemănătoare cu şobolanii) şi lemingi (rozătoare aparţinând genului Lemmus). Dintre speciile carnivore mai frecvente sunt vulpea arctică, ursul polar şi lupii. Atât reptilele cât şi amfibienii sun slab reprezentate sau lipsesc datorită temperaturilor scăzute. Tundra alpină este în oarecare măsură similară tundrei arctice, dar lipseşte permafrostul iar suprafaţa solului nu este la fel de umedă, datorită unei drenări mai bune a apei. Pădurile boreale de conifere. Acest biom este reprezentat de păduri umede şi reci de conifere (sau taiga) care se întind pe suprafeţe vaste, pe mai multe continente, între paralelele de 45 şi 57 grade latitudine nordică. Climatul este rece şi foarte rece cu un surplus de umezeală în timpul verii. Vegetaţia predominantă este reprezentată de diferite specii de conifere dintre care cele mai comune sunt: Picea glauca, Abies balsamea, Pinus resinosa, Pinus strobus, Picea mariana,

De asemenea. Solul pădurilor boreale este caracterizat de o litieră adâncă şi o descompunere lentă a materiei organice datorită temperaturilor scăzute.5 şi 2 metri. de obicei. Acest biom este caracterizat de un climat moderat şi arbori cu frunze căzătoare (foiase). care în cele mai multe zone deşertice nu depăşesc valoarea anuală de 25 milimetri.. Acolo unde există. Chaparral-ul (pădurea sclerofilă. Datorită condiţiilor climatice favorabile. aceste tipuri de păduri au fost extrem de mult reduse ca suprafaţă. plantele situate pe verticală la nivelul inferior sunt mai slab reprezentate. datorat zonei de subtropicale de înaltă presiune. carnivore şi unele specii de reptile şi amfibieni. din primăvara până toamna târziu. Artemisia tridentata etc. Acest tip de biom are o distribuţie spaţială particulară fiind prezent în zone limitate între 32 şi 40 grade latitudine nordică şi sudică. În cazul în care precipitaţiile sunt aproape absente. care suportă o umiditate mai scăzută. datorită procesului rapid de descompunere a materiei organice.. Salix sp. Pădurile de foioase din zonele temperate.. cu un deficit de substanţe minerale datorită mineralizării lente şi a faptului ca apa de precipitaţii antrenează şi îndepărtează majoritatea mineralelor. În Europa şi Asia denumirea acestor zone este stepă iar în America de Sud acest tip de biom se numeşte pampas. Cele mai multe mamifere de deşert sunt specii nocturne care astfel evită căldura excesivă din timpul zilei. ca urmare a intervenţiei umane prin transformarea lor în zone agricole sau zone urbane. care alcătuiau dense zone ierboase cu înălţimi cuprinse între 1. Mamiferele sunt reprezentate de ierbivore mici şi rozătoare. sau zona cu vegetaţie săracă de tip mediteranean). Pinus ponderosa etc.). Această categorie defineşte un biom caracterizat prin prezenţa şi abundenţa vegetaţiei ierboase înalte sau mai puţin înalte. etc. Plantele aflate la nivelurile inferioare coronamentului arborilor sunt bine dezvoltate şi diversificate ca specii.Pinus contorta. Fertilitatea acestor ecosisteme a determinat exploatarea unor mari întinderi pentru culturi agricole cerealiere. predomină o specie de numai câţiva centimetri înălţime. vegetaţia poate lipsi în totalitate în unele zone deşertice. ce durează o bună parte a anului. Multe din aceste specii sunt ameninţate de distrugerea habitatului datorită extinderii culturilor agricole iar câteva sunt chiar pe cale de dispariţie. În zonele mai uscate ale acestor biomi. fauna este bine reprezentată de ierbivore. Înainte de intervenţia omului. fertilitatea solurilor poate fi influenţată de salinitate. În aceste zone se manifestă un climat uscat. vegetaţia este reprezentată de arbuşti rezistenţi la secetă (Larrea divaricata. Plantele dominante aparţin următoarelor specii: Acer sp. Buchloe dactyloides („iarba bizonului”).. În zonele cu precipitaţii mai reduse. de regulă. de genul cactuşilor. Ulmus sp.. Forma tipică de deşert este definită de existenţa unei vegetaţii slabe şi dispersate alcătuită mai ales din specii de arbuşti. preeriile cu iarbă înaltă erau formate mai ales din specii de Andropogon sp.) şi plante suculente capabile să păstreze apa. Carya sp. Solul este relativ fertil cu o litieră subţire. cu o pondere mare a cernoziomurilor. precum şi de unele insecte. Cele mai importante biomuri deşertice sunt localizate între paralelele de 25 şi 35 grade latitudine nordică şi sudică. Deşertul. Datorită ecranării energiei luminoase. Existenţa deşerturilor este condiţionată climatic şi se datorează în mare parte prezenţei curenţilor de aer descendenţi ce limitează formarea precipitaţiilor. Solul este de obicei foarte fertil. .. pe coastele vestice ale continentelor. în interiorul continentelor. Populus sp. Quercus sp. este un sol acid. Zonele ierboase. Fagus sp. precum şi de ierbivore de talie mare şi diferite specii de carnivore. Sunt bine reprezentate diferite reptile (şopârle şi şerpi) care sunt specii poichiloterme.

Frunzele plantelor care trăiesc şi caracterizează acest biom sunt însă foarte rezistente la condiţiile de secetă. Vegetaţia este foarte abundentă şi diversificată astfel încât un kilometru pătrat poate conţine până la 100 de specii diferite de arbori. Densitatea acestei păduri este mare. Din punct de vedere climatic aceste zone sunt caracterizate de un sezon umed şi un sezon secetos cu temperaturi ridicate pe tot parcursul anului. unele specii având înălţimi de până la 40 metri. pe aceeaşi suprafaţă. ţărmurile stâncoase sau nisipoase. Speciile de plante reprezentative sunt măslinul (Olea europea).4 luni). Climatul uscat nu facilitează descompunerea materiei organice în sol şi eliberarea mineralelor. pinul maritim (Pinus pinaster). iar majoritatea acestor precipitaţii cad într-o perioadă scurtă de timp (2 . stejarul pitic (Quercus dumosa) şi specii asemănătoare (Quercus suber. Savana tropicală. Chiar mediul marin şi oceanic este considerat de către unii ecologi ca având în structura lui biomi cum ar fi: largul oceanului. America de sud şi Australia. în care temperatura şi umiditatea sunt relativ crescute pe tot parcursul anului. Pădurea umedă tropicală „ascunde” de asemenea o mare varietate de animale. . Pădurile umede tropicale şi ecuatoriale. Media anuală a precipitaţiilor este de 300 până la 750 milimetri pluviometrici. Savanele tropicale sunt zone ierboase în care se găsesc cu o densitate redusă arbori şi arbuşti rezistenţi la secetă care nu au de obicei înălţimi mai mari de 10 metri. pe seama cărora există o varietate crescută de specii carnivore. Acest climat foarte special. iar înălţimea arborilor este frecvent de 25-30 metri. Savanele ocupă suprafeţe foarte mari în estul Africii. Quercus virginiana). Se întâlnesc specii de arbori şi arbuşti de talie redusă care nu îşi pierd frunzele în sezonul secetos. Vegetaţia acestora asigură sursa de hrană pentru o mare diversitate de animale erbivore. cu rol de apărare împotriva erbivorelor). estuarele sau zonele mlăştinoase asociate mareelor. Cele mai multe specii prezintă spini. Se presupune că 30 – 50% din toate speciile de animale de pe planetă se întâlnesc în acest tip de biom. ceea ce reduce mult fertilitatea solului şi deci nu permite plantelor să producă frunze noi la începutul sezonului (aşa cum se întâmplă la plantele foioase veritabile). Precipitaţiile sunt mai mari de 2000 până la 2500 milimetri şi sunt de regulă prezente pe tot parcursul anului.Precipitaţiile sunt prezente mai ales în lunile de iarnă şi sunt datorate deplasării frontului polar şi asocierii acestuia cu furtunile cicloanelor de latitudine medie. acacia. Acest tip de biom se întâlneşte într-o zonă largă în jurul Ecuatorului. zonele litorale. în zonele temperate există 3 sau 4 specii de arbori. zonele bentale. Pentru comparaţie. eucaliptul. determină ca vegetaţia existentă să dezvolte o serie de adaptări speciale pentru a rezista secetei şi focurilor naturale frecvente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->