Sunteți pe pagina 1din 8

RATINGULDEPERFORMANA

SISTEMULUIBANCARDIN

REPUBLICAMOLDOVA

ExpertGrup

Chiinu,2011

AceststudiuestepublicatncadrulproiectuluiPromovareabuneiguvernri
prinanaliziprognozeconomicindependent,finanatdeFundaia
SorosMoldova.
Not:afirmaiileiopiniileexprimatencadrulacestuistudiuaparin
exclusivautoruluiinusuntneapratmprtitedeorganizaia
finanatoare.

ExpertGrup

I NTRODUCERE
RatinguldeperformanbancarafostelaboratdeExpertGrupcuscopulevalurii
obiective i comparrii evoluiei bncilor comerciale din Republica Moldova. Acest
studiu reflect activitatea bncilor pentru primul trimestru 2011 n comparaie cu
sfritulanului2010.Ratingulestebazatpeoseriedeindicatoricarerelevnivelul
de solvabilitate/lichiditate, eficien, profitabilitate i calitate. Astfel, ratingul ne
permite s analizm n complex care sunt factorii care determin nivelul de
performana a bncilor comerciale i s urmrim evoluia n timp a acestei
performane.
Mai mult dect att, prin intermediul setului de indicatori utilizai putem aprecia
caracterul politicii de management a fiecreia dintre bnci: fie aceasta este una
conservatoare, orientat n mare parte spre meninerea indicatorilor nali de
lichiditate i minimizare a riscurilor, fie promoveaz o politic de creditare mai
activ,ceeaceimpliciasumareaunorriscurimaimari.Credemcunasemenea
ratingesteutilattpentrupublicullarg,ctipentrunseibncilecomerciale,care
lar putea utiliza n calitate de surs analitic independent i util pentru
informareadeciziilordepoliticbancar.
Ratingul urmeaz s fie publicat trimestrial. Subliniem faptul c datele utilizate la
calcularea indicatorilor din rating nu reprezint secret comercial, sursa acestora
fiind rapoartele financiare publicate de bncile comerciale pe paginile web ale
acestora.Totodat,menionmcratingulnuaremenireasatestecarebncisunt
bune/rele,cidoarscompareperformaneleacestora,nlimitelemetodologiei
deratingutilizate.

M ETODOLOGIA
nvedereaevaluriiobiectiveaperformaneifiecreibncicomercialenpartedin
Republica Moldova, ExpertGrup a elaborat ratingul bancar bazat pe 11 indicatori
grupaidup4criterii:solvabilitate,eficien,profitabilitateicalitate.Descriereai
interpretareafiecruiaesteprezentatntabelul1.
Poziiafiecreibncinratingafoststabilitconformurmtoareloretape:
1) Colectarea datelor din rapoartele financiare trimestriale a bncilor comerciale,
disponibilepesiteurilebncilorcomerciale(Anexele1i2)
2)Calculareaindicatorilormenionaintabelul1
3) Normalizarea fiecrui indicator n dependen de valoarea maxim ((Anexa 3)).
Indicatorii care au impact negativ asupra valorii de rating se scad din 1 (1 minus
valoareanormalizataindicatorului).
4) Calcularea, pentru fiecare banc comercial, a valorii de rating, prin sumarea
valorilorobinutelaetapa3.

2|P a g i n a

ExpertGrup

Tabelul1:IndicatoriiRatinguluidePerformanBancar

Denumireaindicatorului

Comentarii

SOLVABILITATE
Indicelelichiditiipetermenlung(activecu
Msoar capacitatea bncii de a face fa
termenulmaimarede2ani/resurse
eventualelor retrageri de depozite cu maturitatea
financiarecutermenulmaimarede2ani)
financiar de peste 2 ani. Un indicator mai mare
relev o discrepan mai mare dintre scadenele
activelor i pasivelor bncii i un risc mai mare de
lichiditate.
Indicele lichiditii curente (active lichide / Msoar capacitatea bncii de a face fa unor
totalactive)
eventualeretrageridedepozitecuscadenadepn
la 2 ani sau altor cereri de plat. Un indicator mai
mare relev un grad mai nalt de solvabilitate a
bncii.
Totaldepozite/totalcredite
Msoarcaracterul conservator/agresivalpoliticiide
creditareabncii:cepartedindepoziteleatrasesunt
utilizatesubformadecredite.
PROFITABILITATE
Veniturilenet/mediaactivelor(ROAA)
Msoar rentabilitatea activelor. Un indicator mai
maresemnificoprofitabilitatemaimare.
Venitulnet/mediacapitaluluiacionar(ROAE) Msoar rentabilitatea capitalului. Un indicator mai
mare semnific o profitabilitate mai mare pentru
acionari.
Venitulnetpnlaimpozitare/totalcredite
Msoar profitabilitatea aferent activitii de
creditare. Un indicator mai mare semnific o
profitabilitatemaimare.
EFICIEN
Capitalponderatlarisc^2
Msoareficienautilizriicapitaluluiipresupuneo
relaieptraticcapitalulponderatlariscpnlaun
anumit nivel este binevenit, relevnd imunitatea
bncii,nsunindicatorpreamaredenotopolitic
investiionalpasiv,costurideoportunitatenaltei
oineficiennaltaactivitiibncii.
(Venitul net aferent dobnzilor + venituri Msoar eficiena operaional a bncilor. Astfel,
neaferente dobnzilor) / cheltuieli neaferente creterea cheltuielilor ce nu in nemijlocit de
dobnzilor
activitatea bancar se reflect prin diminuarea
indicatoruluideeficien.
Valorilemobiliaredestatnet/totalactive
Msoarcepartedinactivelebancaresuntinvestite
nVMS.Bnciledeobiceirecurglacreditareastatului
n condiiile cnd au acumulat anumite resurse care
nu au reuit s fie direcionate n plasamente mai
profitabile.Prinurmare,ovaloaremaimareaacestui
indicator semnific o ineficien mai mare a
managementului financiar n creditarea sectorului
privat.
CALITATE
Crediteneperformante/totalcredite
Msoar gradul de ,,intoxicare a portofoliului de
credite. Un indicator mai mare semnific o calitate
maiproastaportofoliuluidecrediteipierderimai
mari.
Reduceri la pierderi / total credite Servete drept aproximare pentru structura
neperformante
creditelor neperformante, astfel nct creterea
volumului reducerilor la pierderi (care este
reglementat de BNM), reflect i agravarea
structurii creditelor neperformante (de ex. creterea
ponderiicreditelorcompromise).

3|P a g i n a

ExpertGrup

R EZULTATELERATINGULUI
nurmaaplicriimetodologieiprezentatencapitolulprecedentamobinut
urmtoarelerezultate(vedeiTabelul2).Dupcumsepoateconstata,nratingul
pentrutrimestrul1alanuluicurentsauprodusschimbriimportantecomparativcu
ratingulntocmitpentrutrimestrul4alanului2010.Aceastadenotcsistemul
bancarmoldovenescnuesteunulrigid,bncilecomercialeurmrindatentpoliticile
promovatedeconcureniincercndsiadaptezecontinuucomportamentulde
pia.
Tabelul2:RatingulPerformaneiBancare,trimestrul1,2011

BC"MoldovaAgroindbank"
S.A.
BC"Victoriabank"S.A.
BC"Moldindconbank"S.A.
BC"MobiasbancGroupe
SocieteGenerale"S.A.
BC"BancaSocial"S.A.
BCRChiinuS.A
BC"Energbank"S.A.
BCBancadeEconomiiS.A.
BC"EuroCreditBank"S.A.
BCComerbankS.A.
BC"FinComBank"S.A.
BC"EximbankGruppoVeneto
Banca"S.A.
BC"ProCreditBank"S.A.
BC"Unibank"S.A.
BC"Universalbank"S.A.

Poziianrating,
trimestrul1,
2011

Lichiditate

Profitabilitate

Eficien

Calitate

Valoare
derating

Poziianrating,
trimestrul4,
2010

1,8233

3,0000

2,3449

1,5630

8,7312

2
3

2,0631
1,4558

2,2457
1,3098

2,1838
2,1316

1,5028
1,6181

7,9954
6,5153

1
4

2,1908

0,9256

1,5670

1,5912

6,2746

5
6
7
8
9
10
11

1,3375
1,7227
1,9303
1,4508
2,3115
1,9074
1,4963

1,1135
1,4176
0,7156
0,3310
0,4796
0,9626
0,7281

2,2235
1,7598
1,8090
2,6563
1,3121
1,0424
1,8682

1,5540
1,1861
1,5993
1,4930
1,5026
1,4337
1,1857

6,2285
6,0862
6,0542
5,9311
5,6058
5,3461
5,2783

3
15
5
9
10
7
14

12

1,1501

0,6823

2,2219

0,9187

4,9730

13

13
14
15

0,8479
2,7576
1,2512

0,0527
2,2721
1,9283

2,1657
0,5931
2,0904

1,2930
1,4934
0,9793

4,3593
2,5721
2,3926

11
8
12

C ONCLUZIILERATINGULUI
n continuare prezentm o interpretare general a principalelor rezultate ale
ratinguluiperformaneibancare.
Conform ratingului performanei bancare, dup primul trimestrul al anului curent,
banca care a nregistrat cele mai bune performane este BC Moldova
Agroindbank S.A.. Aceasta a obinut valoarea n rating de 8,7413 fa de 6,6853
nregistratntrimestrulprecedent,ceeaceiapermissurceotreaptnrating.
Evoluiarespectivsadatorat,nspecial,indicatorilordeeficieniprofitabilitate
mainalifaderestulbncilor.Pelocul2i3sauplasatB.C.VictoriabankS.A.i
BC Moldindconbank S.A., cu 7,9954 i respectiv 6,5153 puncte n rating. Spre
deosebire de liderul clasamentului, acestea nregistreaz indicatori mai mici de
eficien, ns o duc foarte bine la capitolul profitabilitate, calitate (n cazul
Moldindconbank)ilichiditate(ncazulVictoriabank).Pelocul4estepoziionat
BCMobiasbancGroupeSocieteGeneraleS.A.,atuurilecreiasuntlichiditatea
i calitatea portofoliului de credite. Top5este ncheiatde BC BancaSocialS.A.
carenregistreazindicatoribunideeficien.
Peultimulloc,nratingulperformaneibancare,sasituatB.C."Universalbank"S.A.,
datorit unei caliti mai sczute a portofoliului de credite, fapt ce a avut impact
corespunztor asupra indicatorilor de profitabilitate i lichiditate. Totodat, pe
penultimullocsaplasatB.C."Unibank"S.A.bancacucelemaimiciindicatoride
eficieniprofitabilitate.

4|P a g i n a

ExpertGrup

Cea mai vizibil evoluie n rating a avut BCR Chiinu S.A, care n comparaie cu
trimestrul precedent a srit de pe ultimul loc pe locul 6. Dei, problema calitii
portofoliuluidecreditelabancarespectivpersist,aceastaestetreptatatenuat,
fapt ce a influenat pozitiv indicatorii de profitabilitate. O alt evoluie pozitiv n
ratingafostnregistratdeB.C.FinComBankS.A.,graiembuntiriisubstaniale
aindicatorilordeprofitabilitate.Totodat,problemamajoraacesteibncirmne
aficalitateasczutaportofoliuluidecredite.
Sepoateobservaccelemaimicidiferenentrebncisuntnregistratelacapitolul
calitate aportofoliului. Aceasta se datoreaz n mare msur efectuluisistemic pe
carelaavutcrizafinanciardinanul2009,toatebncilefiind,nliniimari,expuse
similar. De asemenea, dispersia este destul de mic i la capitolul lichiditii
bancare. Cele mai mari diferene se constat atunci cnd este vorba de
profitabilitateabncilor.
Per ansamblu, sistemul bancar, pe parcursul primului trimestru al anului curent, a
nregistrat o serie de tendine pozitive, susinute de mbuntirea situaiei i
ateptrilor macroeconomice. Astfel, ratele medii ale dobnzilor la credite sau
meninutlaminimeistorice(14,6%nmonednaionali9,09%nvalutstrin),
iarbncileaurecurstreptatlareducereaprimelorderisc1pnla3p.p.unnivel
de 2,5 ori mai mic fa de trimestrul precedent. Prin urmare, volumul total de
credite noi a crescut cu 21,5% n lei i 39,2% n valut fa de aceeai perioad a
anului precedent. n mod evident, aceasta a avut un impact pozitiv asupra
indicatorilordeprofitabilitateieficiendinsistemulbancar.

1
Primelemediideriscaufostcalculatedreptdiferenadintreratelemediila
creditelenmonednaionaliratelemediilaVMS,pentruaceeaiperioadde
timp.
5|P a g i n a

ExpertGrup

ANEXA1:Indicatoriicolectaidinbilanurilecontabilealebncilorcomerciale,tr.
1,2011

Credite

Reduceri

Depozite

VMS

Active

B.C.ComerbankS.A.

251.732.195

8.827.166

315.378.874

112.842.917

519.453.438

B.C.BancaSocialS.A.

2.050.291.626

146.459.412

1.838.956.167

321.328.368

2.871.074.169

B.C.VictoriaBankS.A.

4.042.081.688

332.426.245

5.867.307.038

1.453.851.587

7.147.309.865

B.C.MoldovaAgroindbank
S.A.
B.C.MoldindconbankS.A.

5.585.212.966

381.452.228

5.826.919.567

1.458.833.002

8.810.805.942

3.436.429.610

180.960.150

4.129.416.035

785.255.603

5.484.003.493

B.C.BancadeEconomiiS.A.

3.137.539.338

289.468.756

3.886.488.976

473.657.069

5.407.721.278

B.C.EuroCreditBankS.A.

143.579.789

9.059.721

212.022.355

30.129.620

393.725.402

B.C.UnibankS.A.

175.654.215

14.143.029

259.706.910

140.668.071

444.545.826

B.C.FinComBankS.A.

884.309.548

109.542.812

985.041.257

288.584.162

1.606.437.963

B.C.UniversalbankS.A.

235.906.181

7.112.801

257.244.892

998.277

446.482.236

B.C.EnergbankS.A.

771.755.985

172.995

1.084.090.792

375.854.739

1.502.896.944

1.129.979.822

33.458.142

462.568.279

122.895.236

1.477.288.527

590.595.415

78.050.374

713.890.527

119.173.434

1.073.094.829

B.C.EximbankS.A.

2.533.002.659

300.319.973

1.805.006.270

467.759.314

3.460.060.755

B.C.MobiasbancGroupe
SocieteGeneraleS.A.

1.484.733.290

84.484.511

1.936.729.682

647.528.946

2.849.359.208

B.C.ProCreditBankS.A.
BCRChiinuS.A.

6|P a g i n a

ExpertGrup

Anexa2:Indicatoriiselectaidinrapoarteleprivindactivitateafinanciari
raportulprivindprofitulipierderile,tr.1,2011

ROAE,%

Capital
ponderat
larisc,%

Credite
neperformante,mii
MDL

3,47

92,33

3696,27

Venitulnet
pnla
impozitare,
miiMDL
1626907

L1

L2,%

Indicele
eficienei,%

B.C.ComerbankS.A.

0,72

42,3

129,53

1,3

B.C.BancaSocialS.A.

0,78

27,87

161,08

1,38

8,2

27,87

163173,00

9937829

B.C.VictoriaBankS.A.

0,63

38,56

221,86

2,32

18,40

27,02

413779,00

41220115

0,5

33,46

232,45

3,76

19,72

27,26

441626,00

81874348

ROAA,%

B.C.MoldovaAgroindbank
S.A.
B.C.MoldindconbankS.A.

0,92

30,75

154,46

1,36

11,59

20,4

187755,00

18154206

B.C.BancadeEconomiiS.A.

0,9

28,05

248

0,37

2,4

26,82

284337,00

5100437

B.C.EuroCreditBankS.A.

0,68

53,71

116,17

0,6

1,23

99,13

17565,00

542384

B.C.UnibankS.A.

0,24

53,73

147,1

2,85

6,92

103,66

19418,10

2995133

B.C.FinComBankS.A.

0,9

35,03

119,87

0,81

5,03

22,58

194260,00

3339634

B.C.UniversalbankS.A.

0,99

27,6

75,06

2,68

8,1

46,96

1549,00

2783100

B.C.EnergbankS.A.

0,78

41,27

183,56

0,81

4,51

38,9

98160,00

3071292

B.C.ProCreditBankS.A.

0,83

22

115,22

0,06

0,48

19,67

10762,00

205238

BCRChiinuS.A.

0,65

30,18

59,13

0,78

4,89

37,04

127733,26

8330237

B.C.EximbankS.A.

0,81

26,13

186,2

0,3

6,3

33,06

804716,00

10508593

B.C.MobiasbancGroupe
SocieteGeneraleS.A.

0,48

42,63

126,04

1,13

4,89

48,96

71600,00

8207174

7|P a g i n a

ExpertGrup

Anexa 3: Un exemplu de normalizare a indicatorilor care au intrat n ratingul


performaneibancare

B.C.ComerbankS.A.
B.C.BancaSocialS.A.
B.C.VictoriaBankS.A.
B.C.MoldovaAgroindbankS.A.
B.C.MoldindconbankS.A.
B.C.BancadeEconomiiS.A.
B.C.EuroCreditBankS.A.
B.C.UnibankS.A.
B.C.FinComBankS.A.
B.C.UniversalbankS.A.
B.C.EnergbankS.A.
B.C.ProCreditBankS.A.
BCRChiinuS.A.
B.C.EximbankS.A.
B.C.MobiasbancGroupeSociete
GeneraleS.A.

Valoareamaxim

ROAA,
%
1,30
1,38
2,32
3,76
1,36
0,37
0,60
2,85
0,81
2,68
0,81
0,06
0,78
0,30
1,13

ROAA
Normalizat
0,35
0,37
0,62
1,00
0,36
0,10
0,16
0,76
0,22
0,71
0,22
0,02
0,21
0,08
0,30

3,76

8|P a g i n a