Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA LA GENPACT ROMANIA

1. 2. 3.

Act de identitate (copie) Curriculum vitae, de preferinta in limba engleza Certificat de natere (copie) Diploma de studii bacalaureat si licenta (copie) Adeverinta de student, daca este cazul Carnet de munc sau adeverinta de vechime Certificat de cstorie, daca este cazul (copie) Certificat natere al copiilor (copie) Cazier judiciar Pasaport (copie) 2 Fotografii tip pasaport Not de lichidare de la ultimul loc de munc (copie) Codul IBAN al contului personal curent in care se doreste virarea salariului. Salariatul trebuie sa fie titularul contului. Pentru persoane aflate in intretinere: sot/ sotie: act de identitate, declaratie acord aflare in intretinere sot/sotie si ca nu realizeaza alte venituri mai mari de 250 ron/luna copil minor: certificate de nastere, ADEVERINTA de la serviciu sot/sotie ca nu se afla in intretinerea acestuia/acesteia;

4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.
14.

Important! Documentele vor fi aduse in prima zi de angajare, mai putin carnetul de munca si nota de lichidare care vor fi aduse in cel mult o luna.

GENPACT ROMANIA SRL IRIDE Business Park Bd. Dimitrie Pompei nr.9-9A Cladirea 14, sector 2 Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 599 20 10 Fax: +40 21 500 20 11 www.genpact.com