Sunteți pe pagina 1din 1

UzuIrucLuI vIuger

1. Definitia uzufructuIui
Conform art.517 Cod civil, "uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia,
intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta".
Uzufructul este un mijloc de a procura folosinta complexa asupra lucrului, fara ca proprietarul sa piarda dreptul de
proprietate asupra lucrului.
. ObiectuI uzufructuIui
Pot face obiectul dreptului de uzufruct orice fel de bunuri, mobile si imobile, corporale si incorporale, fungibile si
nefungibile, ca, de exemplu, case, terenuri, masini, animale, marfuri, creante, actiuni etc.
Pot constitui obiect al uzufructului si lucrurile care nu se consuma dar se deterioreaza prin intrebuintare, cum sunt
hainele, rufele, mobila din casa.
In cazul terenurilor si constructiilor nu este nevoie de nici o autorizatie pentru constituirea uzufructului.

S-ar putea să vă placă și