Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 5 - Bugetarea cheltuielilor de capital

Procesul de bugetare al cheltuielilor de capital consta in: - identificarea necesitatii unei investitii, - analiza directiilor de actiune ce se impun pentru a reaspunde acestei necesitati - intocmirea rapoartelor catre manageri - alegerea celei mai bune alternative - repartizarea fondurilor destinate cheltuielilor de capital pe diferite destinatii Participanti la procesul de bugetare (din cadrul companiei): - analisti financiari informatii cu nivelul estimat al costului capitalului sau a ratei rentabilitatii dorita si o estimare a sumei care poate fi cheltuita anual ptr. investitii - specialistii in marketing previzioneaza tendintele de evolutie a vanzarilor si cererea ptr noile produse (determinand astfel operatiunile care au nevoie de extindere, de echipamente noi) - personalul managerial de la toate nivelurile identifica nevoile de active fixe estimari ale cheltuielilor de capital vizate aplica proiectul selectat monitorizeaza proiectul - contabilul de gestiune colecteaza si organizeaza informatiile pentru luarea deciziilor aplica una sau mai multe metode de evaluare a deciziilor asupra informatiilor colectate pentru fiecare alternativa, si anume: metoda ratei rentabilitatii contabile metoda perioadei de recuperare a investitiei metoda valorii nete prezente... Indicatorii de venituri si cheltuieli relevanti in bugetarea cheltuielilor de capital 1. Beneficiul estimat al proiectelor - profitul net (metoda ratei rentabilitatii contabile) - fluxul de trezorerie net pozitiv (intrari- iesiri de mijloace banesti din operatii de capital) (celelalte metode) In anumite cazuri deciziile privind inlocuiri de echipamente implica alternative care nu majoreaza veniturile. In aceste situatii economiile de cheltuieli determina beneficiile ce rezulta din investitia de capital propusa. Observatie: Fluxurile de trezorerie pot fi egale sau inegale pe durata de viata a activului. 2. Valoarea contabila a activului. In procesul deciziilor de inlocuire, valoarea activului net este relevanta? Dar profitul net obtinut din vanzarea activului? 3. Cheltuielile cu amortizarea activului - cheltuiala nemonetara relavanta deoarece afecteaza fiscal decizia luata

4. Valoarea reziduala valoarea de vanzare a activului ce se va incasata sfarsitul duratei de viata estimate a unui activ. 5. Valoarea in timp a banilor Fluxuri de lichiditati de valori egale, dar separate de un interval de timp au valori inegale. Rapunzatoare ptr aceasta inegalitate este doband compusa. METODA RATEI RENTABILITATII CONTABILE Avantaje: metoda usoara de calcul performantelor estimate Rata rentabilitatii contabile = profit net mediu anual dupa impozitare al investitiei / cost mediu al investitie Cost mediu al investitiei = (investitie totala + valoare reziduala) /2 Exemplu: Achizitionarea unui utilaj de imbuteliere. Managementul va lua in considerare doar acele proiecte care au o rentabilitate estimata de peste 16%. Estimarile aferente investitiei cuprind: - cresteri ale veniturilor de 17.900 lei/an - cresteri ale cheltuielilor de exploatare de 8.500 lei/an (inclusiv amortizare) - costul utilajului este de 51.000 lei iar valoarea reziduala este de 3.000 lei. - Cota de impozit pe profit este de 34%. Ar trebui compania sa investeasca in acest utilaj ? Dezavantaje: - profitul net dupa impozitare se bazeaza pe un venit net calculat ca o medie pentru intreaga perioada - daca veniturile medii anuale difera de la un an la altul metoda esueaza - valoare in timp a banilor nu este luata in calcul.

METODA PERIOADEI DE RECUPERARE SI FLUXUL DE LICHIDITATI Scopul: determinarea timpului minim necesar pentru recuperarea investitiei Managementul va alege investitia care determina recuperarea costului initial intr-o perioada cat mai scurta. Perioada de recuperare = costul investitiei / fluxul net de lichiditati mediu anual Fluxul net de lichiditati mediu anual = venituri monetare cheltuieli monetare impozite Exemplu: Achizitionarea unui utilaj de imbuteliere. Managementul va lua in considerare doar acele proiecte care au o rentabilitate estimata de peste 16%. Estimarile aferente investitiei cuprind: - cresteri ale veniturilor de 17.900 lei/an - cresteri ale cheltuielilor de exploatare de 8.500 lei/an (inclusiv amortizare) - costul utilajului este de 51.000 lei iar valoarea reziduala este de 3.000 lei. - Cota de impozit pe profit este de 34%. Ar trebui compania sa investeasca in acest utilaj ? Durata de amortizare este de 10 ani iar metoda de amortizare = lineara Observatii: 1. Ce se intampla daca veniturile generate sunt inegale pe durata proiectului? Dac intrarile de numerar sunt inegale, perioada de recuperare se determina prin deducerea fiecarei sume (in ordine cronologica) din costul investitiei. Atunci cand se ajunge la zero, acel moment reprezinta perioada de recuperare. Avantaje: - usor de aplicat Dezavantaje: - metoda nu determina profitabilitatea investitiei - nu tine cont de valoarea in timp a banilor - pune accent pe durata de recuperare a investitiei si nu pe rentabilitatea pe termen lung a acesteia.

METODA VALORII NETE PREZENTE - Inlatura dezavantajele metodelor prezentate anterior Pentru a calcula valoarea in timp a banilor metoda utilizeaza coeficienti calculati prin corelarea: - ratei minime a rentabilitatii programate cu - durata de viata a activului Daca valoarea prezenta a tuturor fluxurilor pozitive viitoare de lichiditati este mai mare decat valoarea investitiei curente, investitia respecta limita minima a rentabilitatii si ea trebuie realizata. Utilizarea metodei: 1. daca fluxurile nete anuale de lichiditati sunt egale se va folosi un tip de coeficient 2. daca fluxurile nete anuale de lichiditati difera de la un an la altul, suma aferenta fiecarui an trebuie actualizata separat Exemplu: Pret de achizitie Valoare reziduala Durata de viata estimata Fluxuri de lichiditati nete pozitive estimate An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Utilaj albastru Utilaj negru 16.500 16.500 0 0 5 ani 5 ani 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000

Rata rentabilitatii minima programate dupa impozitare este 16% Utilaj albastru Sume Valoarea prezenta a intrarilor de bani (5.000*3.274) 16.370,00 Minus valoarea investitiei 16.500,00 Valoare prezenta neta negativa -130,00 Utilaj negru Valoarea prezenta a intrarilor de bani An 1 (6.000*0,862) An 2 (5.500*0,743) An 3 (5.000*0,641) An 4 (4.500*0,552) An 5 (4.000*0,476) Total Minus valoarea investitiei Valoare neta prezenta pozitiva

5.172,00 4.086,50 3.205,00 2.484,00 1.904,00 16.851,50 16.500,00 351,50