Sunteți pe pagina 1din 3

Emigratia

n Moldova este destul de acuta problema emigratiei si n totalitatea cazurilor motivul este, real si indiscutabil, saracia. Fenomenul migrator exista sub forma att legala ct si ilegala: este de ajuns de mentionat ca doar n Italia n anul 2003 s-au legalizat peste 30.000 cetateni moldoveni veniti n Europa ilegal n anii precedenti, n timp ce fluxul migrator dinspre Moldova este estimat la aproximativ 10.000 persoane lunar, majoritatea carora pleaca spre Europa. 47% din emigrantii moldoveni ar fi reprezentat de femei n vrsta cuprinsa ntre 16 si 64 de ani. Emigratia este o resursa sociala care implica, chiar si din punct de vedere emotiv, un numar destul de sporit de cetateni moldoveni: ideea de a pleca, de trai mai bine, de a cstiga, de a putea cumpara o casa, de a avea niste certitudini, reprezinta tinta dorita nespus de mult de catre cetateanul moldovean. O evaluare inversa demonstreaza totodata cum emigratia reprezinta un element de saracie sociala, mai ales pentru tnara generatie, deoarece exista fenomenul abandonarii studiilor (analfabetismul), se observa inutilitatea de a merge la universitate, chiar mai mult Universitatea este considerata parcarea somerilor si a celor ce nca nu sunt n conditia de a pleca n strainatate. n Europa sferele de lucru ocupate de catre moldoveni sunt n domeniile constructiilor, ajutorul casnic, agricultura, sfera alimentatiei publice, servicii hoteliere, asistenta sanitara sau n calitate de ngrijitori, mecanica, n genere n mica industrie, chiar daca nsusi moldovenii sunt n posesia titlurilor de studiu, chiar si universitare, care le-ar putea permite angajari n cmpul muncii la un alt nivel. Situatia este avantajoasa odata cu legalizarea, care este posibila conform legislatiilor unor anumite State Europene; riscul este sporit n schimb n situatia de clandestin, traind mereu cu frica de a fi expulzat, fapt ce astazi reprezinta n legislatia europeana un mare neajuns. Mai mereu se ntmpla, mai ales n Italia si Franta, ca cetateanul moldovean, prins de catre Politie ca clandestin pentru a nu fi expulzat cu nsotirea sa n tara de origine, cere azil politic, obtinnd permis de resedinta provizoriu, care nu-i permite totusi de a munci, asteptnd ca Statul caruia a fost adresata cererea sa dea sentinta, care n majoritatea cazurilor este negativa. Cererea de azil politic este doar o tehnica de evitare a expulzarii, dar nicidecum nu rezolva problema ncalcarii legislatiei din teritoriu. Astfel de sistem este astazi destul de des folosit de catre romni n Italia, prezenta clandestina a carora se estimeaza la circa 100 000 persoane. Emigratul moldovean are posibilitati bune de a putea parcurge un traseu social n Europa, deoarece temperamentul moldoveanului este n mare sintonie cu cel european, sunt apreciate capacitatea, taria de caracter si spiritul de sacrificiu. n Europa e raspndita parerea ca emigrantul moldovean constituie o resursa n cmpul muncii. Dar trebuie sa fim atenti la implicarea criminala, mai ales n ceea ce priveste traficul de fiinte umane, exploatarea ndreptata spre prostitutie, traficul de substante stupefiante si automobile furate. Superioritatea structurilor criminale romne fata de cele albaneze, care actualmente activeaza, se evidentiaza tot mai mult prin complicitatea cetatenilor moldoveni. Un sprijin spre integrare vine de la puternica asociere a comunitatii moldovenesti n tarile straine, deoarece odata cu intrarea pe teritoriul de sedere se creeaza un strns sens de colaborare, de ajutor reciproc, de ajutor la nevoie. Moldovenii, spre deosebire de romni si ucraineni, pna ce nu au dat viata unor forme de asociere stabile, care ar putea avea o majora eficacitate si mai ales ar putea oferi servicii valide celor sositi recent. Nu rareori poti ntlni cetateni moldoveni care locuiesc n baraci, pe sub poduri sau se afla n situatii degradante, deoarece, chiar daca au un loc de munca si un permis de resedinta nu sunt n stare de a-si putea permite chiria unei locuinte. Costul lunar pentru chiria unei locuinte ntr-un stat european este de circa 600-800 euro, o locuinta de 60-70 metri patrati, n care stau cel putin patru persoane, care mpart cheltuielile. La aceste cheltuieli se mai adauga produsele alimentare cotidiene, care constituie nu mai putin de 15 euro, si diferite cheltuieli de cel putin 10 euro pe zi, din care motive putem considera ca 900 euro lunar sunt cheltuiti pentru a supravietui si restul este trimis acasa, la un salariu ipotetic de la 1.200 la 1.500 euro. Si toate acestea n cazul unui loc de munca bun. Este posibil de a avea un mai mare cstig, dar evident este vorba de exploatare si de lucru care cu mult depaseste cele sapte ore zilnice prevazute. Diversa este munca asistentului sanitar, ce se ocupa de ngrijirea batrnilor, unde femeia are un salariu de la 800 la 1.000 euro, inclusiv cazarea si hrana. Rentabila este munca sezoniera, n special n sfera alimentatiei publice, dar nu si n agricultura. Un ajutor semnificativ vine din partea structurilor de binefacere ale Bisericii catolice, raspndite pe ntreg teritoriul european, care ofera servicii de asistenta, precum prnzuri, centre de ncredere, tutela drepturilor n sfera muncii, sprijin legal n procesul legalizarii sau documentare n obtinerea permisului de resedinta, angajarea n cmpul muncii, studierea limbii straine. n Italia, mai ales, se ntmpla ca multi cetateni moldoveni sa fie sustinuti de catre serviciile de binefacere a Bisericii catolice. Este clar ca moldoveanul emigrat este fortat la mari sacrificii, mai ales deoarece, n marea majoritate a cazurilor, are n spate datoriile acumulate pentru achitarea vizei de intrare structurilor criminale sau agentiilor ilegale. La toate acestea se adauga cererile insistente de bani ce vin din partea restului familiei ramase n tara. Trimiterile de bani, adica banii expediati de catre emigrat familiei sale, reprezinta adevaratul mare profit economic pentru Moldova. Aspectul negativ al acestui profit se datoreaza faptului ca emigratia este considerata unica posibilitate pentru depasirea conditiei de saracie, deci n Moldova reiese ca emigrnd se solutioneaza saracia economica individuala, dar accelereaza procesul de pauperizare sociala.

L'migration En Moldavie, l'immigration problme est assez aigu, et dans tous les cas, la raison est la pauvret relle et sans aucun doute. Phnomne migratoire existe comme lgales et illgales: il suffit de noter que

seulement en Italie en 2003 ont t lgaliss plus de 30.000 Moldaves venus illgalement en Europe dans les annes prcdentes, tandis que le flux migratoire de la Moldavie est estime environ 10.000
personnes par mois, la plupart de ce qui va l'Europe. 47% des migrs moldaves seraient reprsents par des femmes ges entre 16 et 64. L'migration est une ressource sociale qui implique, mme du point de vue motionnel, un nombre assez lev de citoyens moldaves: l'ide de quitter, pour vivre mieux, pour gagner, vous pouvez acheter une maison pour avoir une certaine certitude, est vivement souhaite par les citoyens moldaves cibles. Une valuation de l'migration inverse montre aussi comment la pauvret est un lment social, en particulier pour la jeune gnration, car il ya le phnomne de l'abandon de l'ducation (analphabtisme), nous voyons la futilit d'aller l'universit, l'Universit est considre comme encore plus stationnement des chmeurs et des ceux qui ne sont pas encore en tat d'aller l'tranger. Dans les rgions de l'Europe occupe par les Moldaves travaillant dans la construction, aide domestique, l'agriculture, la sphre de restauration collective, services de l'htel, les soins de sant ou en tant que gardiens, mcaniciens, gnralement dans la petite industrie, mme si les Moldaves lui-mme dans la possession de titres tude, mme l'universit, ce qui pourrait permettre l'emploi un autre niveau. La situation est avantageuse la lgalisation, ce qui est possible en vertu des lois de certains pays europens, le risque est accru en change de la clandestinit, vivant toujours dans la crainte d'tre expulss, ce qui aujourd'hui est une tache sombre dans la lgislation europenne. Arrive presque toujours, surtout en Italie et en France, le citoyen moldave, captur illgalement par la police pour ne pas tre expuls pour accompagner son pays d'origine, demande d'asile, l'obtention de permis de sjour temporaire, qui ne permet pas Cependant, pour travailler, en attendant que l'Etat qui a t pri de donner la sentence, qui dans la plupart des cas est ngatif. La demande d'asile est juste une technique pour viter l'expulsion, mais pas ne rsoudra pas le problme de la contrefaon territoire. Un tel systme est souvent utilis aujourd'hui par la Roumanie en Italie, cette clandestinit qui est estime environ 100 000 personnes. L'migration moldave a de bonnes occasions de partager un trajet en Europe, parce que le temprament est Moldaves grande harmonie avec celui de l'Europe, sont la capacit nominale, la force de caractre et l'esprit de sacrifice. En Europe, l'opinion largement rpandue selon laquelle l'immigrant moldave est une ressource de l'emploi. Mais nous devons faire attention l'implication pnale, notamment en matire de traite des tres humains, l'exploitation visant la prostitution, trafic de voitures voles et de stupfiants. La supriorit des structures criminelles roumaines de l'albanais, qui exploite actuellement, est de plus en plus met en lumire la complicit des citoyens moldaves. Soutien l'intgration vient de la forte association de la communaut moldave dans les pays trangers, car une fois entrer dans la rsidence cre un sentiment serr de la collaboration, soutien mutuel, l'aide ncessaire. Moldaves, contrairement la Roumanie et l'Ukraine, jusqu' ce qu'il abandonne les formes de vie stables association, qui pourrait avoir un effet majeur et pourrait fournir des donnes valides en particulier ceux arrivs rcemment. Il peut se rencontrent rarement les citoyens moldaves vivant dans les casernes, sous les ponts ou dans des situations dgradantes, parce que mme si elles ont un emploi et un permis de sjour ne sont pas en mesure de louer une maison pouvait se permettre. Le cot mensuel pour louer une maison dans un pays europen est d'environ 600-800 euros par 60-70 mtres carrs domicile, qui sont au moins quatre personnes partageant les frais. Ces frais sont ajouts nourriture quotidienne, ce qui n'est pas infrieur 15 euros, et divers frais pendant au moins 10 euros par jour, c'est pourquoi nous croyons que 900 euros par mois est pass pour survivre et le reste est renvoy la maison un salaire hypothtique de 1200-1500 euros. Et tout cela pour un bon travail. Il est possible d'avoir un plus grand gain, mais il est videmment travail et d'exploitation bien au-del des sept heures par jour stipul. La diversit est une infirmire travaillant qui prend soin de soins aux personnes ges, o elle a un salaire de 800 1.000 euros, y compris l'hbergement et la nourriture. La location est un travail saisonnier, en particulier dans la sphre de la restauration publique, mais pas dans l'agriculture. Un appui important provient de la structure de l'Eglise catholique de bienfaisance, rpartis dans toute l'Europe, qui fournit des services de soutien tels que les djeuners, les centres de confiance, les droits de

la tutelle dans le processus de travail, la lgalisation de soutien juridique et de documentation pour obtenir des permis de rsidence , l'emploi, tude des langues trangres. En Italie, en particulier, il arrive que de nombreux Moldaves tre pris en charge par les services du bien-tre catholique, l'glise. Il est clair que la Moldavie a migr pouss de grands sacrifices, surtout depuis que dans la plupart des cas, rembourser les dettes des agences de visa d'entre structures criminelles ou illgales. Pour cela, ajoutez les demandes insistantes de l'argent provenant du reste de la famille laisss derrire. Envoyer de l'argent, cet argent envoy par sa famille a migr pour reprsenter le vritable profit conomique que pour la Moldavie.L'aspect ngatif de ce profit est parce que l'migration est considre comme seul moyen de vaincre la pauvret, afin de Moldova qui montre migrer pauvret individuelle conomique est rsolu, mais acclre le processus d'appauvrissement social.