P. 1
Chestionar de Auto-evaluare Estuar ( Finalizat)[1]

Chestionar de Auto-evaluare Estuar ( Finalizat)[1]

|Views: 257|Likes:
Published by Radu George

More info:

Published by: Radu George on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

Chestionar de auto-evaluare Fundatia Estuar I.Organizare si administrare I.1.

 Care sunt principalele obiective pentru următorii 3 – 5 ani?

Misiunea fundatiei Estuar este aceea de a oferi optiuni sociale si alternative adultilor cu probleme de sanatate mintala pentru reintegrarea lor in comunitatea romaneasca. Obiective
In acest sens, Fundatia Estuar isi propune ca, pentru perioada 2005-2010, sa atinga cinci mari obiective principale care sa consolideze rezultatele obtinute in planul strategic al organizatiei din perioada 2001-2004: 1. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru cre[terea gradului de autoreprezentare a beneficiarilor no[tri [i integrarea lor ;n cele 5 comunit\]i> Bucure[ti, Boto[ani, Cluj, Constan]a, Ploie[ti (servicii de intergrare [i destigmatizare a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\) • servicii de zi adaptate nevoilor evaluate ale beneficiarilor • activit\]i lucrative [i ocupa]ionale • men]inerea serviciului actual de locuin]e protejate c=t [i crearii de locuinte protejate noi • puncte de informare ;n spitalele de psihiatrie conduse de beneficiari • servicii pentru integrarea ;n munc\ [i facilitarea accesului la munc\ a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\ • [coala p\rin]ilor

2. Campanii de promovare a drepturilor omului [i a s\n\t\]ii
• • • • mintale pentru a influen]a deciziile privitoare la s\n\tatea mintal\ la nivel local, regional, na]ional advocacy [i lobby ;n domeniul s\n\t\]ii mintale [i drepturile persoanelor afectate de boala psihic\ al\turi de alte organiza]ii similare de promovare, educare, con[tientizare campanii ;n [coli, licee, universit\]i implicarea tuturor actorilor sociali ;n a stabili direc]ii de ac]iune ;n domeniul s\n\t\]ii mintale [i pentru a influen]a decizii dezvoltarea serviciilor de asisten]\ [i consiliere juridic\

3. Dezvoltarea activit\]ilor generatoare de venituri ;n vederea
a. autosus]inerii, durabilit\]ii organiza]iei • crearea [i implementarea serviciului de catering

activitate aduc\toare de venituri ca servicii de instruire [i consiliere pentru sectorul de afaceri • crearea [i implementarea planului de ob]inere de fonduri • diversificarea metodelor [i surselor de ob]inere de fonduri b. cre[terii independen]ei sociale a persoanelor cu probleme de s\n\tate mintal\ - beneficiari ai Estuarului • crearea de puncte de lucru pe l=ng\ fiecare punct de contact/centru social in concordanta cu resursele locale, abilit\]ile specifice ale beneficiarilor [i mediului de afaceri •

4. Cooperare

interna]ional\/Promovarea

a

noi

forme

de

parteneriat crearea de parteneriate, transfer de know-how [i modele de servicii de s\n\tate mintal\ ;n tarile membre UE si tarile din spatiul Ex-sovietic

5. Dezvoltarea organiza]ional\ [i a personalului
• • • • • • • • crearea unui grup de instructori din r=ndul personalului Estuar pentru a oferi instruire ;n domeniul s\n\t\]ii mintale pentru sectorul privat [i institu]ii publice cre[terea nivelului profesional al angaja]ilor pe baza obiectivelor generate de procesul anual de evaluare standardizarea ocupa]iilor [i serviciilor oferite de Estuar in conformitate cu legislatia actuala schimb de experien]\ pentru pesonalul angajat si voluntarii Fundatiei Estuar revizuirea permanent\ a standardelor, politicilor [i procedurilor ;n concordan]\ cu nivelul de dezvoltare extinderea centrului social din sectorul 6, reparatii si amenajari in locuinte si toate locatiile, dotari suplimentare crearea modelelor de sevicii de sanatate mintala pe care le ofera fundatia si brevetarea acestora crearea unui centru regional de instruire in sanatate mintala

 Cum este implementată politica în organizaţie? Implementarea politicii organizationale se realizeaza prin intermediul consultarilor si informarilor regulate dintre consiliu director-comitet managerialpersonal angajat-beneficiari & apartinatori si voluntari; prin conceperea coparticipativa de proiecte si initierea de parteneriate care sa indeplineasca obiectivele strategice propuse; prin instruiri regulate care sa ridice permanent capacitatile si abilitatile personalului Fundatiei la nivelul misiunii si viziunii acesteia.

 Ce documente de politică pot fi identificate în organizaţie?
Documente de politica identificabile in Estuar - Manualul de politici si standarde (aflat in revizuire) si Planurile strategice ale Fundatiei Estuar  Cum este personalul implicat în dezvoltarea strategiei?

O data pe an, membrii consiliului director, ai comitetului managerial, coordonatorii locali si ceilalti angajati, beneficiari si voluntari se intalnesc in cadrul unui team-retreat pentru a se consulta pe marginea strategiilor Fundatiei. Totodata personalul este incurajat sa-si exprime opiniile si sugestiile pentru a fi luate in consideratie in cadrul sedintelor lunare ale comitetului managerial si trimestriale ale consiliului director.

I.2
• Cum sunt diseminate planurile strategice ale organizaţiilor către factorii de interes? Acestea sunt diseminate prin rapoarte de activitate, buletine de stiri, conferinte si comunicate de presa, intilniri de informare parteneriat publicprivat, evenimente spatiu-deschis, comitete de initiativa, campanii de informare. • Cum sunt comunicate personalului aceste planuri? Planurile sunt comunicate personalului prin comunicari periodice, buletine de stiri/newsletters, intilniri de echipa si supervizare, sedinte comitet managerialcoordonatorii si coordonatori-personal, team-retreat anual, intalniri de proiect. • Ce eforturi se fac pentru asigurarea înţelegerii planului strategic de către toate părţile interesate?

Eforturile se manifesta prin activitati de supervizare, evaluari anuale ale personalului, consultatii regulate, comunicare permanenta intre comitetul managerial si coordonatori.

I.3
Ce metode sunt utilizate pentru a verifica câţi dintre diferiţii factori de interes cunosc şi înţeleg planul strategic? Enumeram ca metode utilizate: participarea in comitete mixte de initiativa si dezbatere, analiza rapoartelor de activitate si statistice, analiza rapoartelor de intilnire Board-Comitet Managerial-Coordonatori, analiza fiselor de evaluare a satisfactiei beneficiarilor, monitorizarea articolelor de presa, analiza comunicarilor inter-institutionale intre parteneri Cum sunt utilizate rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea metodei de evaluare? Comitetul Managerial este informat si se consulta in mod regulat asupra rezultatelor evaluarilor si hotareste modul de imbunatatire a metodei de comunicare/ evaluare – ex. standardizarea si specializarea raportului statistic; note informative catre DGASPC si alti parteneri etc

I.4
• Care sunt principalele materiale de promovare ale organizaţiei? Principalele materiale de promovare ale organizatiei: plannere, brosuri, fluturasi, pliante, postere, vederi, materiale promotionale folosite in campaniile antidiscriminare a adultilor cu probleme de sanatate mintala; revistele si produsele beneficiarilor; brosuri informative despre sanatatea mintala, raport anual, manuale de informare pe diverse subiecte, ghiduri de bune practici, website, fise de informare (de atitudine).

recreative si terapeutice precum si asistarea beneficiarilor catre forme organizate de auto-reprezentare. activitati educative. deschidere si abolirea prejudecatilor existente fata de acest grup. psihologie. modelul integrat de suport care se regaseste atit in serviciul de Locuinte Protejate cit si in cel al Centrelor Sociale cu program de zi – consiliere psihiatrica si juridica. De asemenea materialele ofera informare pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala care nu au cunoscut servicii comunitare complementare celor oferite de stat. ONG-uri in domeniu sau domenii conexe.• Cum contribuie aceste materiale la o societate din ce în ce mai deschisă şi mai incluzivă? Acestea transmit mesaje indreptate impotriva stigmatizarii adultilor cu probleme de sanatate mintala. promulgata sistematic si prin intermediul activitatilor de lobby si advocacy. Fundatia Estuar intotdeauna a creat mesaje specializate in functie de grupurile tinta la care se adreseaza: adulti cu probleme de sanatate mintala. In fiecare an Fundatia Estuar organizeaza campanii de strangere de fonduri cu ocazia Craciunului si a Pastelui tocmai pentru ca adultii cu probleme de sanatata mintala. fie prin contributii financiare sau materiale. al directiilor de asistenta sociala si protectia copilului in organizarea acestor evenimente. psihiatri. tineri si copii. reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale. beneficiari ai serviciilor Estuar. Mentionam ca Fundatia Estuar a beneficiat de sprijinul constant al primariilor. ofera informatii publicului larg si neavizat. studenti la facultatile de asistenta sociala. Constanta. In ultimii trei ani Fundatia Estuar a creat o Gala in sanatatea mintala unde sunt premiate persoanele care au avut o contributie majora fie prin modele de comportament sanatos. sociologie. . Ca viziune trebuie mentionat accentul pus pe oferirea de alternative sociale pentru integrarea beneficiarilor nostri in comunitatea romaneasca. etc.5  Care sunt principalele inovaţii ale organizaţiei? Ca prima organizatie non-profit de mare impact in domeniul sanatatii mintale din Romania. sa aiba parte de un moment de caldura si un strop de traditie romaneasca care sa ii introduca in lumea „normalului”. I. Cluj. atit prin viziune cit si prin servicii. al consiliilor locale. militeaza pentru incluziune. prima retea de centre sociale in sanatate mintala. • Cum este organizaţia implicată în activităţile de promovare? Organizatia se implica activ si regulat in campanii de promovare care reprezinta activitati nelipsite in fiecare proiect Estuar. . a Europei. Fiecare campanie isi are propriul grup tinta. Botosani si Ploiesti organizeaza campanii stradale de distribuire de materiale de promovare precum si expozitii sau conferinte de presa. o abordare inovativa in sprijinirea adultilor cu probleme de sanatate mintala. Ca servicii. fundatia Estuar a oferit din 1993. a sanatatii mintala toate centrele sociale din Bucuresti. juristi/avocati. De ziua sanatatii. mass media. parlamentari.

departamentul serviciilor sociale locale.1  Care sunt criteriile de eligibilitate şi intrare pentru diferitele tipuri de servicii furnizate? Criteriile principale de eligibilitate sunt: persoana trebuie sa fi implinit virsta de 18 ani (criteriu impus obiectiv prin numarul mic de organizatii care deservesc adultii cu probleme psihice) si sa aiba probleme de sanatate mintala. II. Estuarul este prima organizatie care a implementat intalnirile de tip spatiu deschis. Organizatii neguvernamentale.Drepturi II. parteneriate nationale si internationale pe proiecte comune. (grup de oameni ce lucreaza impreuna si reprezinta autoritatile locale. apartenenta etnica – fapt consfiintit si prin Politicile si Standardele Fundatiei Estuar. absenta unui spatiu de locuit si lipsa sprijinului familial. expertiza si bunele practici. religie. 16 locuri de munca protejate pentru adultii cu probleme de sanatate mintala. Fundatia Estuar respinge orice forma de discriminare pe baza de statut social. politia.  În ce activităţi de cercetare şi dezvoltare este implicată organizaţia? Organizatia ofera date calitative si cantitative institutiilor statutului interesate de cercetarea fenomenului sanatatii mintale (ex. Metodele sunt variate: comitete de initiativa. alte organizatii si potentiali angajatori. expertiza şi bunele practici în cadrul sectorului? Fundatia Estuar este renumita pentru maniera deschisa prin care isi disemineaza informatiile. un eveniment cu un maxim de participare si implicare. sex. beneficiari si voluntari) Estuarul este unul dintre initiatorii si fondatorii Consiliului National al Dizabilitatii.  Cum împărtăşeşte şi cum diseminează organizaţia informaţiile. organizatie umbrela pentru ONG-urile din domeniu. Una dintre putinele organizatii care are un plan de dezvoltare organizational ca urmare avem un numar de 61000 de persoane care au vizitat centrele noastre si au beneficiat de serviciile noastre pana in prezent. universitati. autoritatea nationala pentru persoanele cu handicap.rapoarte catre ANPH) si sprijina eforturile studentilor si profesionistilor interesati sa investigheze mai profund problematica integrarii adultilor cu probleme de sanatate mintala. instruiri adresate profesionistilor din domeniu. avand solutii ce pot fi aplicate de a doua zi. orientare sexuala.  Cum sunt aplicate aceste criterii în practică la persoanele trimise la organizaţie sau care solicită un serviciu? . presa. participari la consultatii pe marginea elaborarii de proiecte legislative privind sectorul sanatatii mintale.De asemenea Fundatia Estuar a fost cea care a implementat modelul comitetelor de initiativa la nivel national. un numar de 50 de angajati cu norma intreaga si partiala. materiale de promovare specializate grupurilor tinta. In paralel incearca sa-si dezvolte serviciile prin o relationare mai buna intre beneficiarii sai si agentiile guvernamentale. Pentru serviciul de Locuinte Protejate se mai ia in calcul si precaritatea materiala a beneficiarului.

3  Care este principiul drepturilor (vezi mai sus) reflectate în Carta Drepturilor a organizaţiei dumneavoastră? Principiul drepturilor este respectarea drepurilor fundamentale ale omului privitoare la calitatea vietii. autorealizare. non-discriminare. posibilitatea de a face propriile alegeri. (Dosarul de acreditare ar trebui să includă o copie a Cartei Drepturilor) II. confidentialitate si intimitate.  Cum sunt beneficiarii şi angajaţii informaţi cu privire la această Cartă a Drepturilor ? Daţi câteva exemple legate de modul în care Carta Drepturilor este aplicată în procesul de furnizare a serviciilor Atat beneficiarii cat si angajatii sunt incurajati sa se informeze si sa studieze Standardele Fundatiei Estuar (Cartea interna a Drepturilor). Urmeaza o perioada de acomodare in cadrul programelor Fundatiei in care beneficiarul este indrumat sa decida daca are nevoie de serviciile Fundatiei si. in caz afirmativ. drepturi si indatoriri ale beneficiarilor in locuri vizibile in cadrul Centrelor Sociale. Mai enumeram chestionarele de evaluare a satisfactiei beneficiarilor. Apoi urmeaza ancheta sociala pe baza careia se elaboreaza un plan personalizat de interventie cu ajutorul caruia beneficiarul este conectat la serviciile ce ii sunt necesare. activitati si relatii inter-umane. II. de care anume. Beneficiarii sunt incurajati sa participe la elaborarea deciziilor privind viata si activitatile in Centrul Social. II. sexualitate. igiena. sedintele saptamanale comune de consultare a beneficiarilor. independenta. mecanismul de rezolvare a plangerilor beneficiarilor.Toate persoanele sunt intimpinate de un lucrator Estuar care va stabili ca potentialul beneficiar indeplineste criteriile principale de eligibilitate. Ex.4  Sunt descrise responsabilităţile şi îndatoririle beneficiarilor (într-un contract cu beneficiarul sau în alt mod)? . imputernicire.2  Care sunt mecanismele de control pentru a asigura tratamentul egal al beneficiarilor? Postarea setului/fiselor de reguli.

5  Descrierea procedurilor referitoare la prevenirea abuzurilor beneficiarului şi împotriva personalului care livrează serviciile. In locuintele protejate „intotdeauna lucratorii asteapta incuviintarea de a intra in camera de odihna. responsabilitati si indatoririle beneficiarilor din Centre constituie obiectul planului personalizat de interventie. Ei sunt informati ca pot semnala potentialele abuzuri coordonatorilor de programe sau Comitetului Managerial/Consiliului Director. Aceste principii etice se regasesc in Standardele Fundatiei Estuar. II. in perioada urmatoare se vor realiza contracte de servicii cu acei beneficiari care solicita interventii aprofundate.  Cât de frecvent este revizuit Codul de etică? Codul de Etica se revizuieste anual dar si in cazuri exceptionale. . foi de monitorizare si observatie. beneficiarii din Locuintele Protejate au responsabilitatile si indatoririle consemnate intr-un contract de acordare a serviciilor specifice  Cum verificaţi dacă beneficiarii au înţeles într-adevăr care le sunt îndatoririle? Prin consultari comune si individuale. rapoarte de activitate. . prin redactarea impreuna a contractului si a planului de interventie personalizata. atunci cand un beneficiar a solicitat linistea” III Etica III. Principiul confidentialitatii este respectat pentru toti beneficiiarii Fundatiei Estuar.  Cum este respectată intimitatea beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor? Beneficiarii sunt consultati inainte de orice masura ca le-ar putea afecta intimitatea in procesul de furnizare a serviciilor si nu se intreprinde nimic fara acordul lor prealabil. Personalul este instruit la angajare cum sa se comporte in cazul unor potentiale abuzuri din partea beneficiarilor. Instruiri ulterioare specifice muncii in domeniu ajuta personalul in prevenirea abuzurilor posibile.  Cum sunt evaluate responsabilităţile şi îndatoririle beneficiarilor cu personalul? Personalul Estuar intocmeste liste de prezente. Ex.1  Cum este reflectat principiul eticii (vezi mai sus) în Codul de Etică al organizaţiei dumneavoastră? Fundatia Estuar respecta principiile eticii in relatia cu beneficiarii sai.Liste de responsabilitati si indatoriri generale ale beneficiarilor sunt afisate in fiecare locatie Estuar. împotriva Beneficiarii sunt informati asupra drepturilor si obligatiilor la momentul in care se decid sa solicite serviciile Fundatiei.

III. 2. in scris. 4. dezvaluirea informatiilor confidentiale are loc doar in masura in care este absolut necesara si este confirmata protejarea intereselor beneficiarilor. III. resursele şi condiţiile furnizării de servicii? Beneficiarii sunt incurajati sa-si exprime opinia atit in sedintele individuale de suport. La angajare personalul este instruit in domeniul pastrarii confidentialitatii si semneaza un acord explicativ in acest sens.2  Cum sunt dezvăluite informaţiile confidenţiale altor furnizori de servicii şi agenţii de finanţare şi cum sunt ele autorizate de persoana deservită sau de reprezentantul său legal? Fundatia Estuar trateaza cu maxima seriozitate fiecare caz de acest gen. 3.Va exista intotdeauna un loc pentru discutii particulare cu beneficiarii.  Daţi câteva exemple concrete legate de modul în care Codul de Etică este aplicat în procesul de furnizare a serviciilor ?Dosarul de acreditare ar trebui să includă o copie a Codului de etică Exemple: Respectarea confidentialitatii ca standard de etica in Fundatia Estuar 1.  Care sunt procedurile de dobândire a accesului la informaţii şi documentaţii de către personal şi cum este personalul informat/instruit cu privire la acestea? Pentru dobandirea accesului la informatii este nevoie in prealabil de acordul superiorului ierarhic. in caz de nevoie.Datele personale se pastreaza in securitate. situational. chestionare sau percepţia personalului în legătură cu acest subiect)? Verificarea are loc regulat.3  Cum îşi exprimă beneficiarii opiniile cu privire la facilităţile. interviuri cu beneficiarii. in intilnirile comune de consultare cit si prin intermediul chestionarului de evaluare a gradului de satisfactie. atit prin intermediul sedintelor individuale de suport. de cite ori este nevoie.Personalul nou angajat va primi instruire asupra tuturor aspectelor legate de confidentialitate. . informeaza si solicita mai intai acordul beneficiarilor. Cum sunt informaţi beneficiarii şi personalul dumneavoastră cu privire la acest Cod şi cât de frecvent ? Beneficiarii nostri sunt informati despre standardele etice la inceputul participarii lor in activitatile Fundatiei si.  Cum se verifică dacă beneficiarii sunt satisfăcuţi în legătură cu confidenţialitatea (spre exemplu. verbal sau. intilnirilor comune de consultare a beneficiarilor cat si prin aplicarea chestionarului de evaluare a satifactiei beneficiarilor.Toti lucratorii sunt discreti in manipularea informatiilor personale si incunostiintati de importanta deosebita a confidentialitatii.

De aceea exista un sistem de supervizare si suport atat pentru . III. beneficiarii nemultumiti au dreptul sa apeleze direct la Comitetul Managerial. masura in care planul de servicii a contribuit la aspecte specifice integrarii sociale: relatia cu familia. Fundatia Estuar si-a revizuit permanent serviciile si personalul pentru ca sa raspunda cit mai bine necesitatilor beneficiarilor. in cazul in care se considera nedreptati. scrisa.  Ce acţiuni sunt întreprinse în legătură cu plângerile identificate? Plangerile identificate urmeaza un curs pre-stabilit: anchetarea si analizarea cazului. Urmeaza o investigare a reclamatiei. sa realizeze o plingere scrisa (exista un format tip de reclamatie care le este pus la dispozitie) care sa fie oferita coordonatorului local pentru solutionarea problemei. Totodata.5  Organizaţia are un inventar al riscurilor cu privire la mediul beneficiarilor şi al personalului? Fundatia Estuar este constienta de riscurile cu privire la mediul beneficiarilor si al personalului. In caz ca se necesita imbunatatiri structurale ale serviciilor acestea sunt discutate in sedintele de Comitet Managerial si in intilnirea anuala de team-retreat. In cazul in care se impune. luarea masurilor care se impun si comunicarea deciziei in scris a factorului de raspundere implicat. III. sanctionare cu scadere din salariu sau concediere. in prezent aceasta tendinta este aproape non-existenta. tipuri de reclamaţii. în diferite domenii)  Ca orice organizatie ce a intreprins o munca de pionierat. comunicarea in scris a rezultatului investigatiei fata de beneficiar si personalul implicat.4  Care sunt procedurile pentru formularea contestaţiilor şi reclamaţiilor? Beneficiarii sunt incurajati ca. Daca in primii ani ai activitatii sale s-a constatat o anumita tendinta de prezenta regulata a unor reclamatii (pe care Fundatia le-a folosit in mod activ pentru rafinarea ofertei sale de servicii si a manierei de actiune).  Care este evoluţia reclamaţiilor? (creşterea/ descreşterea numărului de plângeri. atitudinea si profesionalismul manifestate de catre personal fata de beneficiarii. numarul de internari etc  Sunt analizate tendinţele nivelului de satisfacţie şi cum utilizează organizaţia răspunsurile primite din partea beneficiarilor pentru a-şi îmbunătăţi serviciile? Da. se stabileste daca rezultatul anchetei conduce la mentinerea sau revizuirea deciziei reclamate de beneficiar. personalul este pasibil de avertizare verbala. aceste tendinte sunt analizate de coordonatorii locali in consultatie cu Comitetul Managerial care adapteaza sau initiaza servicii noi in acord cu necesitatile beneficiarilor. Care sunt zonele/elementele în care clientului i se cere să îşi exprime gradul de satisfacţie? Zonele investigate cu precadere sunt: natura serviciilor existente in Fundatie.

sa respecte regulile elementare care previn potentiale probleme sau accidente. . Atat unii cat si ceilalti sunt instruiti in privinta acestor norme. sustinere de comitete de initiativa. parteneriate in cadrul anumitor proiecte. Facultati de Sport si Teatru. Aceasta comunicare mentinuta cu grija isi are scopul de a rezolva cit mai plenar problemele beneficiarilor.  Cum asigură organizaţia un mediu sigur pentru beneficiari şi personal? Fundatia Estuar are responsabili cu protectia muncii si sanatatea in locatiile sale.numarul de beneficiari implicati in activitatile proprii sau de parteneriat ale fundatiei .1  Cum asigură organizaţia diversificarea proceselor de furnizare a serviciilor (timp. beneficiarii sunt monitorizati si asistati permanent in activitatile lor. Abordarea comprehensivă IV. Crucea Rosie.  Există un plan privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă pentru personal şi beneficiari? Fundatia Estuar respecta in acest sens standardele si procedurile existente in Manualul de politici si proceduri ale organizatiei. Personalul este supus controalelor periodice de sanatate. corespondenta telefonica si email. AJOFM. etc  Cum se realizează comunicarea cu furnizorii de servicii complementare? Comunicarea cu furnizorii de servicii complementare are loc prin consultatii de proiect.calitatea colaborarii cu alti parteneri de proiecte . este instruit si consultat pe marginea imbunatatirii normelor de lucru si a prevenirii oricaror situatii de risc. IV. locaţie. proceduri care sunt in concordanta cu legislatia in domeniu. Totodata exista instruiri periodice privind protectia muncii.gradul de integrare sociala a beneficiarilor – gasirea si mentinerea unui loc de munca . mentinerea unor relatii de colaborare stransa cu acestia. logistică …)? Fundatia Estuar este in relatie si cautare permanenta de parteneriate cu alti furnizori de servicii care sa poata acoperi cit mai plenar necesitatile beneficiarilor sai (DASPC-uri.numarul de parteneriate focalizate pe beneficiari . Se pune foarte mult accent pe lucrul in echipa in situatiile de criza pentru a evita intamplarile neplacute in cadrul centrelor sociale.gradul de independenta a beneficiarilor.beneficiari cat si pentru personal tocmai pentru a minimiza riscurile si pentru a evita burnoutul si impovararea.numarul de solicitari ale apartinatorilor pentru rezolvarea problemelor . alte organizatii neguvernamentale cu profil medical si psiho-social)  Care sunt indicatorii pentru a măsura realizarea unei game diversificate de servicii sociale? Printre indicatorii de evaluare enumaram: .

necesare activitatilor de asistenta complexa din centre si extra-muros – medic psihiatru. suport material.  Cum este evaluată contribuţia sub-contractanţilor? Printre indicatori de evaluare a contributiei sub-contractantilor enumeram: . In functie de necesitati. Faceţi referire la CV-urile şi fişele de post ale personalului cheie. etc. de sorginte medicala.  Daţi câteva exemple legate de modul în care diferitele servicii dintr-o organizaţie se organizează în interesul beneficiarului (de ex. juridica sau ocupationala. Tot personalul cheie are calificari si competente de natura psiho-sociala precum si experienta in munca din domeniul sanatatii mintale si/sau in domeniul social (absolventi ai facultatilor sau colegiilor de psihologie. managerial. cu alti beneficiari in functie de activitatile necesare. In plus unii angajati poseda calificari si competente specifice. sociologie si a programelor postuniversitare de profil).4  Care sunt profesioniştii implicaţi în diferitele etape ale furnizării de servicii şi care este rolul lor? . IV. si sunt coordonati de un angajat cu studii de asistenta sociala si experienta (acest angajat ocupa postul de Coordonator Serviciu).sporirea gradului de integrare sociala a beneficiarilor.IV. Acesti specialisti au rolul de a sprijini si superviza beneficiarii in activitati care conduc la o mai buna integrare a lor in societate.2  Care este contribuţia sub-contractanţilor în procesul de furnizare a serviciilor? Contributia sub-contractantilor se manifesta sub forma de informatii. O atentie deosebita este acordata serviciului de mediere a relatiei beneficiar-familie.gradul de satisfactie al beneficiarilor . terapeut-ocupational. la randul sau. asistentul social responsabil de cazul sau il va ajuta pe beneficiar sa stabileasca o relatie consistenta de colaborare atat cu ceilalti profesionisti din centre – jurist.gradul de evaluare a imbunatatirii calitatii vietii beneficiarilor .numarul de activitati auxiliare la care participa beneficiarii nostri . contabil. excursii etc. jurist. precum şi la organigramă. beneficiarul este consultat in privinta planului sau individualizat de interventie. asistenta sociala.3  Descrierea calificărilor şi competenţelor personalului cheie . etc IV. Personalul administrativ are competente si calificari specifice postului: financiar. business. medic psihiatru. raspunde in fata directorului executiv al fundatiei. cursuri de instruire. dezabatut si revizuit regulat de catre echipa interdisciplinara Estuar. instructor ocupational. Planul individualizat este monitorizat. Intreg personalul din servicii se afla sub monitorizarea unui director de programe si servicii care. management de caz …) In urma anchetei sociale.numarul de beneficiari implicati in activitati auxiliare . cat si cu alti parteneri si colaboratori ai Fundatiei.

 Cum este monitorizată şi evaluată abordarea multidisciplinară? Sarcina monitorizarii sistematice ii revine coordonatorului. realizarea observatiei sistematice si evaluarea progresului beneficiarului etc Psihiatru-consultant – ofera informatii. suport si consiliere de sorginte psihiatrica legate de managementul bolii beneficiarului conform planului prescris de medicul curant Jurist-consultant – ofera informatii.gradul de incredere a beneficiarilor in serviciile oferite .numarul sesiunilor de informare si instruire . decizia finala apartinind coordonatorului.gradul de aplicare a cunostintelor si abilitatilor obtinute .nivelul calitatii vietii beneficiarilor . agreeaza asupra actiunilor ulterioare care se cer intreprinse. materialelor obţinute.numarul de beneficiari care conduc activitati . suport si consiliere de sorginte juridica legate de diferite aspecte ale integrarii beneficiarului in comunitate Terapeut ocupational/instructor – asista beneficiarul. mentinerea relatiei cu apartinatorii.nivelul de participare si implicare in campaniile de advocacy Metode de evaluare standard pentru indicatorii prezentati in chestionarul de auto-evaluare al Fundatiei Estuar: • • • analiza jurnalului proiectului. inclusiv ale rapoartelor de activitate ale angajaţilor observaţia directă analiza nevoilor identificate pe parcursul proiectului .numarul de plangeri ale beneficiarilor .calitatea sesiunilor de instruire.Asistent/lucrator social – rol in ancheta sociala. informare . co-elaborare plan individual.numarul de parteneriate create datorita planurilor de interventie .gradul de satisfactie a beneficiarilor . saptamanal asupra evolutiei beneficiarilor.calitatea materialelor si obiectelor noi produse de beneficiari . iar evaluarea se face in functie de mai multi indicatori: .gradul de implicare al autoritatilor in cadrul proiectelor .gradul de integrare sociala a beneficiarilor . ofera propuneri si solutii de imbunatatire a metodelor si resurselor folosite.gradul de implicare a beneficiarilor in deciziile care se iau in centrele sociale si in fundatie . mentinerea relatiei cu alti parteneri care pot asista beneficiarul. atat din punct de vedere teoretic cit si practic. sprijinirea si monitorizarea beneficiarului. implicarea beneficiarului in activitati specifice. in dobandirea de abilitati specifice care sa-l ajute atat in procesul de mentinere a echilibrului psihic cat si in cel de gasire a unui potential loc de munca Coordonatorul – monitorizarea serviciilor si a modului integrat in care acestea raspund necesitatilor individuale si colective a beneficiarilor fundatiei  Care sunt mecanismele de consultare şi luare a deciziilor în cadrul echipelor multidisciplinare? Membrii echipelor multidisciplinare se intilnesc si se consulta regulat.calitatea implicarii participantilor in toate evenimentele .

 Cum evaluează o organizaţie dacă metodele şi instrumentele de evaluare identifică în mod corect (toate) nevoile beneficiarului şi dacă acestea sunt potrivite şi acceptabile? Opiniile beneficiarilor. precum şi ale personalului. informari bazate pe evolutia grupului de beneficiari si statistici. V.2. analiza comparată analiza apariţiilor şi publicaţiilor în mass media planul individual de intervenţie reacţie la feedback-ul dat de parteneri.• • • • • • • • feed-back discuţie/grup de discuţie analiza listelor diverse de participanţi chestionare de evaluare ale participanţilor evaluarea personalului Estuar (conform procesului) • statistici. team-retreat si sedintele de .5  Cum sunt împărtăşite şi diseminate informaţiile în rândul partenerilor relevanţi? In principiu informatiile sunt impartasite si diseminate in randul partenerilor relevanti sub forma de rapoarte generale de activitate. sunt relevante în acestă privinţă. şi alti actori sociali IV. newslettere.Centrarea pe persoane V. Rezultatele chestionarelor de evaluare sunt confruntate cu opiniile personalului in cadrul consultatiilor de echipa interdisciplinara. studii.) şi cerinţele de confidenţialitate (standard III. benficiari.  Cum stabileşte organizaţia un echilibru între împărtăşirea informaţiilor (standard IV.5. mai intai prin intermediul interviului. apoi cu ajutorul anchetei sociale si a consultatiei pe marginea planului individualizat.1  Când şi cum sunt evaluate nevoile beneficiarilor? Nevoile beneficiarilor sunt evaluate la momentul exprimarii dorintei acestora de a deveni clienti ai fundatiei. ulterior prin chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor. in caz de forta majora si spre avantajul lor indiscutabil.) ? Fundatia Estuar se asigura ca impartasirea informatiilor nu va dauna confidentialitatii cazurilor si ca datele personale ale beneficiarilor nu vor fi folosite decat cu acordul prealabil al acestora.

supervizare organizate de directorul de programe&servicii iar ale beneficiarilor in sedintele individuale si comune.4  Care este procedura de elaborare a unui Plan individual de intervenţie? Procedura de elaborare a unui plan individual de interventie cuprinde: interviul preliminar.  Cum sunt utilizate rezultatele evaluării în elaborarea planului individual de intervenţie? Rezultatele evaluarii traseaza liniile principale de actiune ale planului individual de interventie iar tusa finala este conferita prin verificarea acestuia cu beneficiarul. acordul si implicarea beneficiarului asupra planului individual  Cum este comunicată şi/sau explicată această procedură beneficiarilor? Beneficiarii care doresc sa devina subiectii unui plan individualizat de actiune sunt informati despre aceasta procedura la momentul exprimarii de a deveni client regulat al Fundatiei. in functie de posibilitati. trasarea planului final in cadrul sedintei interdisciplinare. elementele necesare progresului pe caz.  Cum este obţinut şi utilizat feedback-ul implementarea planului de intervenţie? din partea beneficiarului în Consultatiile cu beneficiarul continua regulat pe perioada implementarii planului. ultimele retusuri. V. V. . ancheta sociala. elaborarea schitei de plan in consultatie cu beneficiarul.2  Descrieţi comunicarea/cooperarea dintre echipa de evaluare şi echipa care elaborează planul individual de intervenţie ? Asistentii sociali care evalueaza prin interviu si ancheta sociala necesitatile beneficiarilor se consulta in sedinta saptamanala de lucru cu intreaga echipa interdisciplinara pe marginea planului individual de interventie. prin consultatii succesive pana la obtinerea acordului si a cooperarii ferme in vederea atingerii obiectivelor stabilite in comun de catre el si a personalului Estuar implicat. V. respectiv prin re-consultarea si acordul beneficiarului. feed-back-ul este discutat in sedinta de echipa interdisciplinara care ajusteaza.3  Cum este implicat beneficiarul în elaborarea planului individual de intervenţie? Beneficiarul este consultat in permanenta. inca din faza incipienta de elaborare a planului individual de interventie.

o capacitate superioara de comunicare a nevoilor. Care sunt diferitele elemente şi secţiuni ale Planului individual de intervenţie? La modul general – profil personal. VI.  Cum sunt măsurate rezultatele după ce beneficiarul părăseşte serviciile? Fundatia Estuar mentine legatura cu beneficiarii si apartinatorii odata ce planul de interventie s-a incheiat.gradul de aplicare a cunostintelor si abilitatilor obtinute in urma instruirilor  Cum este măsurat progresul sau cum sunt măsurate rezultatele în timpul procesului de furnizare a serviciilor şi ce informaţii sunt utilizate în planul individual de intervenţie? Progresul si rezultatele sunt masurate pe baza foilor de prezenta. Participare VI.imbunatatirea relatiei cu apartinatorii . indatoriri/obligatii/drepturi. nevoi identificate. dobandirea abilitatii de a gati neasistat.gradul de auto-reprezentare a beneficiarului . perioade de re-evaluare. apartinatori si alte instante co-interesate in rezolvarea cazului.  Cum sunt planurile comunicate şi/sau explicate beneficiarilor şi personalului implicat? Atat beneficiarii cat si lucratorii Estuar sunt implicati de la inceput in conceperea planului.5  Ce rezultate sunt măsurate şi ce indicatori sunt utilizaţi? Rezultatele masurate sunt specifice in acord cu planul individualizat (ex.1  În ce comitete sau organisme ale organizaţiei sunt reprezentaţi beneficiarii şi care este statutul reprezentării lor? Fundatia Estuar incurajeaza capacitatea de auto-reprezentare a beneficiarilor sai astfel incat acestia sa initieze organizatii de sine statatoare pe care sa le conduca ei insisi (exemplu: Asociatia Aripi-– organizatie neguvernamentala de useri in sanatate mintala). . tel si obiective (termen scurt sau lung). rapoartelor de activitate iar informatiile utilizate provin de la beneficiar. sentimentelor. informatiile suplimentare si de verificare sunt obtinute de beneficiar in sedintele individuale iar de catre personal in sedintele interdisciplinare saptamanale de lucru. observatie si monitorizare. abilitatea de a redacta un CV si de a se prezenta la un interviu. cai de actiune. se asigura ca beneficiarul isi consolideaza rezultatele obtinute si este pregatita sa-si re-ofere serviciile in caz de necesitate. acord. doleantelor etc) iar printre indicatori enumeram: .imbunatatirea calitatii vietii beneficiarului .gradul de incredere in sine a beneficiarului . V.

naţionale sau internaţionale ale organizaţiei? In masura posibilitatilor oferite.adultii cu probleme de sanatate mintala si sa incurajeze alti beneficiari (cei cu retard mintal) spre organizatii specifice. Finantatorul acestui proiect este Fundatia pentru o Societate Deschisa. finantatorii la nivel local sau national.  Cum şi cu cine este discutată şi evaluată participarea beneficiarilor? Participarea beneficiarilor este discutata si evaluata cu apartinatorii. delegatiile si evenimentele publice Estuar includ cel putin cite un beneficiar care sa reprezinte interesele directe ale grupului deservit din care face parte.2  Cum sunt discutate politica şi strategia cu beneficiarii? In acest sens o consultatie ampla are loc in cadrul team-retreatului anual. Deasemenea Fundatia Estuar deruleaza si proiecte specifice in care prezenta beneficiarilor este o conditie sinequa-non. VI. listele de propuneri. chestionarele de evaluare a satisfactiei.  Care este nivelul de influenţă a beneficiarilor asupra politicii şi strategiei? Influenta beneficiarilor asupra politicii si strategiei Estuar este importanta – exemplu – la ora actuala Fundatia incearca sustinut sa se axeze din ce in ce mai mult cu serviciile sale pe grupul sau tinta. Informatii despre propunerile lor sunt diseminate si la nivel international organizatiilor cu profil in sanatate mintala. co-participarea in cadrul team-retreat-ului. partenerii de proiecte la nivel local. prin programul Est-Est). si cu Comitetul Managerial.  Cunosc angajaţii şi beneficiarii aceste proceduri şi utilizează efectiv beneficiarii aceste oportunităţi? . Ucraina si Romania. VI. Cum sunt implicaţi beneficiarii în parteneriatele locale.  Câte persoane din grupurile beneficiarilor sunt incluse în rândul personalului? In medie 2-3 beneficiari pe locatie sunt inclusi in randul personalului. (exemplu: proiectul de cooperare transfrontaliera in parteneriat cu organizatii de sanatate mintala din Moldova si Ucraina in care din delegatia Estuar face parte si un beneficiar ce participa la evaluarea modului in care declaratia europeana pe sanatate mintala este implementa in Republica Moldova. relatia cu Comitetul Managerial direct sau via coordonatorul local.3  Care sunt procedurile de implicare a beneficiarilor în conceperea noilor servicii/metodologii? Intilnirile saptamanale de consultatie a beneficiarilor. echipa interdisciplinara.

 Câte persoane din comunitatea locală au participat efectiv la activităţile furnizorului de servicii. în ce măsură au interacţionat cu beneficiarii? O estimare pe ultimii 3 ani releva un numar aproximativ de 1500 persoane dintre care o parte semnificativa au interactionat direct cu beneficiarii.  Ce evoluţii (creşterea/ descreşterea numărului. pentru acoperirea acestei nevoi). spectacole de teatru si expozitii organizate cu sprijinul beneficiarilor. anunturi specifice in centre legate de activitatile locale din comunitate. In felul acesta. de divertisment) de care fundatia afla din surse generale de informare sau prin intermediul parteneriatelor sale. beneficiarii au intalnirile saptamanale prestabilite si anuntate si data lor este afisata etc  Asupra căror servicii/metodologii au avut beneficiarii o influenţă efectivă? Beneficiarii au avut o influenta efectiva asupra structurarii serviciilor in functie de categoriile de dizabilitate precum si a tipurilor de interventie necesara in cazul lor. . conferintele de presa. scoli ale parintilor pentru apartinatori si cei interesati de domeniu. cresterea participarii la targurile de oferte de munca. VI.5  Cu ce ocazii/la ce evenimente au fost invitaţi membrii comunităţii locale la furnizorul de servicii? Printre ocazii si evenimente enumeram: comitetele de initiativa pentru parteneri si potentiali parteneri. vizionarea programelor TV. instruiri pentru profesionisti locali si voluntari existenti sau posibili.4  În ce fel de activităţi din comunitatea locală sunt implicaţi beneficiarii? Beneficiarii sunt incurajati sa participe la cit mai multe evenimente locale (culturale. cresterea interesului pentru activitatile terapeutice si de instruire. VI. intr-o maniera pozitiva si incurajatoare.Angajatii sunt instruiti in acest sens. evenimente de tip spatiu deschis pentru consultarea actorilor sociali.  Cum sunt diseminate informaţiile referitoare la activităţile din comunitate către beneficiari? Beneficiarii au activitati de informare prin citirea presei si revistelor. multe prejudecati si stereotipii au fost eliminate. socio-profesionale. ce tip de activităţi) pot fi identificate în ceea ce priveşte implicarea beneficiarilor în activităţile din comunitate? Ca tendinte evolutive putem remarca: Scaderea timpului dedicat divertismentului in centrele Estuar (beneficiarii au gasit nise exterioare – evenimente culturale standard.

atat din tara cat si din strainatate . atit cu institutiile de stat cat si cu organizatiile private. insa pentru evenimente de mai mare impact public a inchiriat spatii sau le-a obtinut temporar prin parteneriat public-privat.intierea si consolidarea parteneriatelor cu alte retele de actori sociali din comunitatea romaneasca care pot ajuta la integrarea sociala a beneficiarilor Estuar VII.  Organizaţia are o strategie privind parteneriatele şi cum este aceasta elaborată? Strategia Estuar privind parteneriatele se fundamenteaza pe urmatoarele axe: . de parteneriat. Telul acestora a fost precis indreptat spre acoperirea vacuumului de viziune. in principal cu institutiile de stat (vezi DGASPC –urile si Primariile in care isi are punctele de contact) dar si cu partenerii sai neguvernamentali. VII Parteneriat VII. in forma scrisa. Furnizorul de servicii îşi pune spaţiile/logistica la dispoziţia activităţilor de integrare (sau le închiriază)? In mare parte Fundatia Estuar si-a folosit locatiile proprii.  Cu cine a semnat organizaţia convenţii de parteneriat? Printre partenerii din Romania enumeram (fara ca aceasta lista sa se pretinda a fi exhaustiva): Parteneri implicaţi în desfăşurarea activităţilor Fundaţiei Estuar Forma parteneriatului .mentinerea si intarirea relatiilor de lucru cu organizatiile neguvernamentale care actioneaza in domeniul sanatatii mintale. Fundatia Estuar a fost un pionier al promovarii parteneriatelor. Toate acestea au obiective si responsabilitati precise cuprinse pe proiectele Estuar de asistare a beneficiarilor sai. din ce in ce mai accentuat in ultimii ani.2  Ce tip/tipuri de convenţii de parteneriat utilizează organizaţia? Fundatia Estuar utilizeaza conventii formale.consolidarea colaborarilor cu institutiile statutului responsabile pentru asistarea directa a grupului tinta de beneficiari Estuar sau care pot ajuta la elaborarea de servicii conexe .1  Cum este reflectat principiul „Parteneriatului” în politica organizaţiei? De la inceputul activitatii sale din 1993 si pana in prezent. retele de suport si servicii privitoare la integrarea sociala in comunitate a adultilor cu probleme de sanatate mintala. In plus foloseste si acordurile de parteneriat.

Pantelimon” Cluj Fundatia Umanitara Mistral Cluj Biblioteca Judeteana „O Goga” Cluj Eirene Neuvied – International Christian Service for Peace Primaria Cluj-Napoca – Serviciul de Protectie Sociala Primaria Cluj-Napoca – Serviciul de Autoritate Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Cluj Consiliul Judeţean Constanţa Prefectura Constanţa Primăria Constanţa Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Constanţa Direcţia pentru Tineret şi Sport Constanţa Agenţia pentru Ocupare şi Formare în Muncă Constanţa Direcţia pentru Asistenţă Socială Constanţa Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Constanţa Direcţia de Sănătate Publică Inspectoratul Scolar Judeţean Constanţa Inspectoratul Judeţean de poliţie Constanţa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • protocol de colaborare « Tu esti normal » protocol de colaborare protocol de colaborare « Tu esti normal » conventie de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Acord de cooperare Acord de cooperare Protocol de colaborare Acord de cooperare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Acord de cooperare Protocol de colaborare Contract de servicii de voluntariat Colaborare Colaborare Colaborare Colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare • . Crestina pt Sanatate „Solatium” Cluj Liga Apararii Drepturilor Omului .filiala Cluj Asociatia „HAR” Cluj World Vision – zona Cluj Centrul de Voluntariat Pro Vobis Cluj Policlinica „Sf.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare – Primăria Ploieşti Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic filiala Prahova Inspectoratul Judeţean de Poliţie– Compartimentul Prevenirea Criminalităţii Cj Consiliul Judetean Cluj – Serviciul Public de Asistenta Sociala Fundaţia Agape pentru Ocrootirea Vietii Cluj Universitatea Babeş – Bolyai Cluj – Catedra de Asistenţă Socială Asoc.

Universitatea Andrei Şaguna Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa Teatrul Ovidius Constanţa Teatrul de Balet Oleg Danovschi Constanţa Muzeul de Artă Constanţa Tipografia Muntenia Constanţa Ziarul Telegraf Constanţa Televiziunea Neptun Constanţa Televiziunea M.C.T.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Poliţia Municipiului Constanţa Spitalul Judeţean Constanţa – secţia de psihiatrie Centrul de recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol Constanţa Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Psihologie – Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Asistenţă Socială . Constanţa Ziarul Observator Constanţa Ziarul Ziua Constanţa Radio Constanţa Radio Neptun Constanţa Radio Contact Constanţa Radio Sky Constanţa Organizaţia World Vision Constanţa Organizaţia „ Şi Tu” Constanţa ASCHF-R Constanţa Asociaţia Carmen Sylva Constanţa ARAS Constanţa CENTRAS Constanţa APD Constanţa Asociaţia „ Copii Mării „ Constanţa Coaliţia pentru o Comunitate Sănătoasă Constanţa Primăria Botoşani Prefectura Botoşani Direcţia de Sănătate Publică-serviciul de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate –Botoşani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Convenţie de colaborare Protocol Protocol Protocol Protocol Protocol Protocol de de de de de de colaborare colaborare colaborare colaborare colaborare colaborare Protocol de colaborare .

• • • • • • • • • • • Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” – Botoşani Şcoala Postliceală Sanitară “V.Alecsandri” – Botoşani Grup Şcolar – Şcoala Postliceală Sanitară – Botoşani Şcoala Nr.Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Primăria sector 3 . Alecsandri” Laboratoare de Sănătate Mintală în sectoarele 4 şi 5 din Bucureşti Policlinici de medicină generală din sectoarele 4 şi 5 – Bucureşti • • • • • • • • • • Protocol de colaborare Protocol de colaborare Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de iniţiativă Convenţie pentru prestarea de servicii de asistenţă socială Acord de colaborare • • • • • • • Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Partener în cadrul Comitetului de Iniţiativă Acord de colaborare Protocol de colaborare • • • • • • • • • • • • • • • • • . Obregia” (Bucureşti) Şcoala Postliceală Sanitară Botoşani Şcoala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Şcoala Postliceală Sanitară ”V. 12 – Botoşani Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Botoşani Inspectoratul Teritorial pentru Persoane cu Handicap-Botoşani (are o denumire nouă acum –Agenţia naţională a persoanelor cu dizabilităţi) Asociaţia “Activ”.Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Circa 22 Poliţie Bucureşti Staţionarul de zi Titan (Bucureşti) Spitalul ”Al.Botoşani Organizaţia “Tineretului Liber” – Botoşani Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului –Botoşani Spitalul de Psihiatrie – Botoşani Fundaţia Judeţeană de Tineret – Botoşani “SOMAX” televiziunea locală – Botoşani ”MONITORUL” de Botoşani – ziar local “JURNALUL” de Botoşani – ziar local Radio “MERIDIAN” Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale prin Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti Universitatea Bucureşti .Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Primăria sector 6 – Serviciul pentru relaţii cu sociatatea civilă Primăria sector 6 .

Bucureşti Agenţia Locală de Ocupare şI Formare Profesională . – aplicant principal Istoricul cooperării cu solicitantul Direcţia pentru Sport Constanţa se află într-o relaţie partenerială cu Fundaţia Estuar încă din 2002 Printre acţiunile derulate împreună Se pot enumera: „ Dizabilitatea nu-i o indiferenta ta poate fi” bariere. Parteneri in derularea urmatoarelor proiecte: „ Cine e normal?” „Tu Esti Normal?” „ Dizabilitatea nu-i indiferenta ta poate fi” o bariera .C.• • • Secţia 19 şI sectia 15 de Poliţie – Bucureşti Comisiile de Expertiză Medicală . imprimante 4 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta Rom\n= Autoritate publica locala Constanta str. telefon: Nr. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus „Ziua Adolescentului & Zilele Tineretului” Ziua Municipului Constanţa „Disabilitatea nu este o barieră” „Flacăra Olimpică” „Competiţia Învingătorilor” Parteneriat in proiectul „ Centru Comunitar pentru Adultii cu Probleme de Sanatate Mintala” – D.P.708480 0241. scanner. cameră video. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante reg_cta@gmb.ro 120 În cadrul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta funcţionează în subordine Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive fără personalitate juridică proprie.S. Ion Bănescu nr.Bucureşti Exemple de parteneri pe proiecte concepute anterior completarii acestui formular: Partener 1 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 2 Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa Română Autoritate publica locala Str.694137 Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr. Decebal 22 Petre Dinica 0241 .A. 2 Elena Frîncu 0241614012 0241617021 dsj@dsjconstanta.ro 34 Sedii de desfăşurare a activităţilor Mijloace fixe şi bunuri de inventar Parteneriate cu alte organizaţii ale statului şi societăţii civile Fonduri publice Experienţa altor proiecte similare.G. Computere 4.

dar a nevoii de servicii in nevoilor nevoilor mai ales sociale. beneficiarilor.„Poveste de Craciun” „ Flacara Olimpica” „Poveste de Craciun” Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Identificarea de locaţii. Gral Vasile Milea bl. spaţii pentru derularea activităţilor sportive Ne-am implicat identificarea locale.A7 nr. la evaluarea şi raportările legate de proiect Se implică în campaniile de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului Pune la dispozitie un spatiu adecvat desfasurarii activitatilor proiectului conform planului de activităţi aprobat Srijină cu mijloacele de care dispune activităţile proiectului Participă la activităţile de instruire. schimburi de experienţă.44-46 parter Ploieşti Miron Oprea Persoana de contact . schimburi de experienţă. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Pune la dispozitie un spatiu adecvat desfasurarii activitatilor sportive Srijină cu mijloacele de care dispune activităţile proiectului Participă la activităţile de instruire. organizate de fundaţia Estuar prevăzute în proiect Participă la întâlniri. la evaluarea şi raportările legate de proiect Se implică în campaniile de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului Partener 3 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 4 Administraţia Serviciilor Fundaţia oamenilor Sociale Comunitare Ploieşti ştiinţă Prahova Română Autoritate publică locală str. Cantacuzino Ploieşti Doina Căpuz Română Organizaţie neguvernamentală de Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Grigore Str. organizate de fundaţia Estuar prevăzute în proiect Participă la întâlniri. Gh.

protectia copilului.806 6 assc@ploiesti. a participat la identificarea şi analiza problemelor. asistenta sociala. telefon: Nr. drepturi si obligatii cetatenesti. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Colaborăm sistematic din anul 1999. relatii de munca. terenuri.ro 94 Sedii. Discuţii. sediu. regimul proprietatii. protectia consumatorului. de informare. asigurari sociale. Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Pune la dispoziţia cetăţenilor interesaţi informaţiile primite de la Fundaţia Estuar privind Pune la dispoziţia personalului Fundaţiei EstuarCentrul Social Ploieşti spaţiul necesar desfăşurării (4 . voluntari. oferta de spaţii pentru sedii şi pentru desfăşurarea activităţilor organizaţiilor partenere. proceduri notariale. s-a implicat în activităţile de evaluare a beneficiarilor. lucru în parteneriat cu puţinele organizaţii neguvernamentale din municipiul Ploieşti. materiale publice şi private. echipa formată. am oferit trei sedii. am implementat în parteneriat proiecte. am identificat unele soluţii pentru cazurile sociale. fonduri mobilier. servicii publice. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 0244-146.161 - 0244-525. mijloce fixe de Echipamente. implicare în strângere de fonduri şi donaţii pentru sărbători pentru cei în nevoie.Nr. Proiectul “Birou de Consiliere pentru Cetăţenii Municipiului Ploieşti” urmareste informarea si consilierea cetatenilor în domenii ca: sanatate. birotică. dintre care unul pentru atelierul protejat. servicii oferite de ONG-uri. Servicii sociale şi prestaţii. am oferit o locuinţă socială unuia dintre beneficiarii Fundaţiei Estuar. am evaluat împreună nevoile grupurilor ţintă vizate. determinarea rolului partenerilor şi stabilirea metodelor de lucru. Experienţa altor proiecte similare. taxe. inventar. Oferă sediul pentru desfăşurarea activităţilor proiectului. educatie.

Activităţi de stradă.org Organizaţia funcţionează numai cu voluntari Sedii.10 bl. Napoca sc. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus . Participă la evenimentele prevăzute în proiect.Tatra nr. Partener 5 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 6 Serviciul Public Asistenţă Socială Cluj Română Autoritate publică locală de Asociaţia MediClass Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr. fonduri publice şi private.2.com 10 0264-521974 medit@mediclass. fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 0264-192401 ISTPH_cluj@hotmail. iniţierea de evenimente comune. consiliere. se implică în activităţile de evaluare a beneficiarilor. asistenţă socială şi prestaţii sociale. Serviciul nou creat continuă lucrul în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale privind serviciile sociale. colaborarea pentru planificarea acestora.serviciile pe care aceasta le oferă adulţilor cu probleme de sănătate mintală. Oferă sediul pentru desfăşurarea activităţilor proiectului. Se implică în diseminarea informaţiilor referitoare la sănătate mintală şi servicii sociale. mijloce fixe de inventar. parteneriat pentru promovarea sănătăţii. Cluj-Napoca Nicoleta Molnar 0264-194941 0264-192401 Radu Drasovean 0264-521974 Nr. telefon: Română Persoană juridică fără scop patrimonial Piaţa Muzeului nr. îndrumare a locuitorilor municipiului Ploieşti referitor la domeniile: sănătate mintală şi servicii sociale. 5 Cluj. participă la comitetele de iniţiativă. organizare de festivaluri studenţeşti.T5. Experienţa altor proiecte similare. ap.11.Str. ore/săptămână) activităţilor de informare. Se implică în promovarea imaginii Fundaţiei Estuar.

sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului . conduce grupurile de educaţie pentru sănătate.participă la întâlniri.04. Bucureşti Braila Leonardo 212. . Se implică în evenimentele locale. Serviciul Public de Asistenţă Socială Cluj: . Mareşal nr. Corelarea acestui proiect cu ofertele serviciului. fax: Averescu. conturarea rolurilor.222.222. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus Partener 7 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 8 Direcţia Generală de Serviciul Public de Asistenţă Asistenţă Socială Sector 1 Socială Sector 6 Română Autoritate publică locală Bdul. Calea Plevnei nr.69. telefon: Nr.sprijină buna desfăşurare a activităţilor .Istoricul cooperării cu solicitantul Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Partneri în programe proiecte şi - Evaluarea nevoilor Discuţii şi analiza rolului beneficiarilor.7622 021.05 - . oferta de spaţiu.se implică în diseminarea de informaţii privind drepturile şi modalităţile de acesare ale acestor drepturi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Participă la comitetele de iniţiativă. 147 – 153. Negocieri pentru protocolului de colaborare. evaluări.se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07. raportări .7621 Română Autoritate publică locală Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr.10. Definirea partenerilor. Oferă informaţii şi suport pe teme medicale pentru beneficiari.17 Bucureşti Dănuţ Fleacă 021. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10..se implică în campanii de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului .

Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante 1114 124 Sedii. Parteneri în programe. contribuie la sensibilizarea potenţialilor angajatori. Ofera sprijin pentru organizarea întâlnirilor prevăzute în proiect. Equilibre. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. World Vision. CENTRAS. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus şi Parteneri în programe şi Discutarea obiectivelor. CENTRAS. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. private. proiecte Proiecte de asistenţă sociomedicală derulat în parteneriat cu Crucea AlbGalbenă. Se implică în organizarea expoziţiilor cu produse realizate de beneficiari. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare. Caritas. stimulând încadrarea în muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Participă la procesul de planificare a activităţilor proiectului şi la evaluarea acestuia. Grado. contribuie la sensibilizarea potenţialilor angajatori. Proiecte de asistenţă sociomedicală derulat în parteneriat cu Crucea AlbGalbenă. Caritas. mijloce fixe de Sedii. World Vision. Oferă sprijin şi supervizare adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în programul de reintegrare socială prevăzut în parteneriat. Ateliere Protejate. proiecte Experienţa altor proiecte similare. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus . Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. Oferă sprijin şi supervizare adulţilor cu probleme de sănătate mintală implicaţi în programul de reintegrare socială prevăzut în parteneriat. fonduri publice şi publice şi private. stabilirea metodelor de comunicare. mijloce fixe de inventar. stabilirea metodelor de comunicare. Alternativa 2003. rezultatelor. terenuri. Fundaţia Sensiblu. Participă la procesul de planificare a activităţilor proiectului şi la evaluarea acestuia. Se implică în organizarea expoziţiilor cu produse realizate de beneficiari. Fundaţia Sf. Ofera sprijin pentru organizarea întâlnirilor prevăzute în proiect.Ana. Ateliere Protejate. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare. rezultatelor. stimulând încadrarea în muncă a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. Discutarea obiectivelor. fonduri inventar.

Mareşal I. instituţie înfiinţată prin descentralizarea serviciilor de asistenţă socială. bunuri de inventar şi mijloace fixe.89 nr. Antonescu Str. derulând în comun parteneriate de . fax: Adresa e-mail Număr de angajaţi Alte resurse relevante Autoritate publică locală Str.com 0231-581977 357 Locaţie.Partener 9 Denumirea oficială completă (numele organizaţiei) Partener 10 Serviciul Public de Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani Publică Botoşani Română Autoritate publică locală Română Sănătate Naţionalitate Statut juridic Adresa oficială Persoana de contact Nr. fonduri publice şi programe de finanţare. bunuri de inventar şi mijloace fixe. a iniţiat parteneriate pentru promovarea sănătăţii. pentru public. în legătură cu rolul în implementarea proiectului propus Istoricul cooperării cu solicitantul Serviciul Public de Există Asistenţă Socială este o lucru. În ultimii ani s-a a iniţiat campanii de promovare a sănătăţii în şcoli. Marchian nr. 13 Botoşani Dorin Burlacu 0231-581977 Tamara Ciofu 0231-513525 0231. inclusiv identificarea acelor organizaţii cu care să poată lucra pentru reducerea excluziunii sociale. dar angajaţii acestuia vin din Direcţia de Asistenţă Socială care a avut în responsabilitate asigurarea asistenţei sociale la nivelul municipiului Botoşani. Serviciul este nou înfiinţat.515112 djspbotosani@yahoo. telefon: Nr. dar care practic a preluat atribuţiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap. Experienţa altor proiecte similare. 167 Locaţie. Colaborăm în mod sistematic la evaluarea bolnavilor psihic. fonduri publice. a elaborat materiale de informare şi educare pentru sănătate. cu care Fundaţia Estuar a colaborat încă de la început.

se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07.sprijină buna desfăşurare a activităţilor . Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. stabilirea metodelor de comunicare.participă la întâlniri. Determinarea rolului şi responsabilităţilor în proiect. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10. In cadrul conventiilor formale apar elemente suplimentare de genul perioadelor de raportari. rezultatelor.04.se implică în diseminarea de informaţii privind drepturile şi modalităţile de acesare ale acestor drepturi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Direcţia de Sănătate Publică Botoşani se angajează: -să desfăşoare anumite activităţi de prevenţie -să producă şi să editeze materiale cu caracter preventiv şi informativ -organizarea şi susţinerea săptămânală a grupului cu tema „ educaţie pentru sănătate” destinat adulţilor cu probleme de sănătate mintală -sprijină buna desfăşurare a activităţilor -sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului -se implică în organizarea evenimentelor legate de Ziua Mondială a sănătăţii – 07. planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Direcţiei de Sănătate Publică.10. Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus Discutarea obiectivelor. stabilirea metodelor de comunicare.sprijină cu mijloace de care dispune activităţile proiectului . planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al Serviciul Public de Asistenţă Socială. Rolul şi implicarea în implementarea proiectului propus VII.3  Care sunt principalele elemente/secţiuni ale acordurilor de parteneriat? Pentru acordurile de parteneriat mentionam ca elemente: motivatia si scopul parteneriatului. în sprijinul persoanelor cu probleme de sănătate mintală.proiecte şi programe.se implică în campanii de promovare şi advocacy organizate în cadrul proiectului . evaluări. Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10.. modalitati de implementare. masuri in cazul nerespectarii conventiei etc. rezultatelor. Serviciul Public de Asistenţă Socială Botoşani: .04. raportări .10. drepturi si obligatiile fiecarui partener. Discutarea obiectivelor. . ..

intilnirile echipei de proiect) si ori de cate ori este necesar. nevoia de activitatile culturale si sportive. personal Estuar si partneri în toate evenimentele • calitatea sesiunilor de instruire. spatii de desfasurare a unor activitati punctuale etc.  Cum pot servi obiectivele din fiecare acord de parteneriat interesele beneficiarilor? (vezi relaţia cu standardul VII. nevoile materiale si de sanatate. daca nu chiar totala. De aceea putem declara ca partenerii nostri isi indeplinesc intr-o foarte mare masura. in masura in care modalitatile nu sunt fixate in detalii rigide care sa nu permita o potentiala ajustare la schimbarile/dificultatile neprevazute.  Care sunt indicatorii pentru a măsura valoarea adăugată prin parteneriate? Indicatorii de masurare a valorii adaugate prin parteneriate sunt: • număr de beneficiari cuprinse in activitatile partenerilor • calitatea serviciilor oferite beneficiarilor pe baza de parteneriat • gradul de integrare socială a beneficiarilor in urma activitatilor comune ale partenerilor • calitatea discuţiilor dintre parteneri. revizuirea. consolidarea si eficientizarea parteneriatelor sale cu institutiile de stat sau neguvernamentale. obligatiile stipulate in acordurile de parteneriat.4  Când şi cum sunt evaluate parteneriatele? Parteneriatele sunt evaluate la inceputul. atat prin evaluari individuale cit si comune (vezi comitetele de initiativa. informare a discuţiilor Estuar-parteneri • numărul de apariţii în presă – cresterea clara a gradului de vizibilitate in urma parteneriatelor • gradul de încredere a beneficiarilor în serviciile oferite • eficienţa cheltuielilor .  În ce măsură îşi respectă/ îndeplinesc partenerii obligaţiile stipulate în acordurile de parteneriat? Fundatia Estuar are o lunga experienta in initierea. cu alţi actori sociali implicaţi • nivelul informaţiilor şi materialelor adunate cu ajutorul partenerilor • numărul sesiunilor de informare şi instruire Estuar-parteneri • calitatea implicării participanţilor – beneficiari. VII.1) Obiectivele din fiecare acord de parteneriat servesc interese punctuale ale beneficiarilor si fiecare dintre acestea tinteste un serviciu potential pe care Fundatia singura le indeplineste doar intr-o masura limitata: nevoia de instruire profesionala. divertisment si informationale. cu beneficiarii. mijlocul si sfirsitul proiectelor. Modalităţile sunt suficient de detaliate pentru a permite o cooperare eficientă? Da.

VIII. comitete mixte de initiativa.5  Ce canale de diseminare sunt utilizate pentru informarea factorilor de interes? Intilnirile informative si de dezbateri.1 (evaluarea resurselor umane.• • • • • • • • • • • • • • gradul de comunicare a angajaţilor Estuar cu partenerii la încheierea proiectului număr de beneficiari care conduc activităţi noi generate de parteneriate numărul de plângeri ale beneficiarilor nivelul calitatăţii vieţii beneficiarilor in urma parteneriatelor desfasurate gradul de auto-reprezentare al beneficiarilor gradul de încredere în sine a beneficiarilor calitatea materialelor şi obiectelor produse noi şi de beneficiari • gradul de aplicare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute în urma sesiunilor de instruire calitatea relaţiilor de muncă şi relaţiilor de colaborare cu alte organizaţiipartenere numărul de voluntari ai Fundaţiei Estuar.numarul total al proprietatilor .Orientarea spre rezultate VIII.numarul specialistilor colaboratori pe proiecte Evaluarea resurselor materiale . rapoarte. revistele beneficiarilor. statistici. nivelul lor de implicare în viaţa organizaţiei si a celor partenere calitatea contribuţiilor partenerilor şi beneficiarilor la dezvoltarea proiectului gradul de vizibilitate a serviciilor oferite de Estuar în comunitate gradul de implicare al autorităţilor în cadrul proiectului numărul de solicitări ale cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor lor şi calitatea contribuţiei lor nivelul de participare şi implicare în campaniile de advocacy  Câţi membri ai personalului (procentual) şi din ce unităţi sunt implicaţi în cooperarea cu partenerii externi? 26%.  Ce tip de informaţii sunt distribuite? Bilantul activitatilor si al rezultatelor.numarul voluntarilor .numarul angajatilor cu studii de specialitate . VII.numarul angajatilor cu experienta in instruiri si proiecte de profil . materiale si financiare)  Ce indicatori sunt utilizaţi? Evaluarea resurselor umane: . analize. Comitet Managerial/coordonatori locali.numarul total angajatilor . materiale scrise de beneficiar (gen testimoniale).

an ) Cost serviciu per centru Cost serviciu per fundatie Cost administrativ per centru Cost administrativ per fundatie Cost lunar centru x per proiect Ponderea cheltuielilor de tip x in total cheltuieli Ponderea veniturilor din sursa x in total venituri Total venituri din sursa x Cost serviciu repartizat per beneficiar numar de finantari obtinute gradul de acoperire a nevoilor organizatiei/beneficiarilor prin finantarile in derulare suma obtinuta prin strangere de fonduri tipuri de nevoi acoperite din fondurile stranse din comunitate gradul de acoperire a nevoilor din fondurile stranse din comunitate  Cum sunt colectate datele? statistici rapoarte (in special raport anual) chestionare de evaluare .numarul de unelte.suma stransa din comunitate prin campanii de strangere de fonduri sau generare de venituri  Cum sunt colectate datele? Rapoarte de activitate.numarul locatiilor cu activitate Estuar numarul de mijloace fixe folosite in centrele si locuintele protejate Estuar . acte de inchiriere. dosarele si CVurile angajatilor. este de crestere a resurselor.numarul proiectelor contractate . rapoarte statistice.2 (masurarea rezultatelor financiare)  Ce indicatori sunt utilizaţi? Cash –Flow per proiect Cash –Flow per fundatie ( per trimestru. o sporire a numarului de beneficiari. de la an la an. semestru. procese verbale. rapoarte de evaluare. a proiectelor si a parteneriatelor.numarul proiectelor estimate a fi contractate . o specializare a personalului.gradul de acoperire a nevoilor organizatiei/beneficiarilor prin proiectele aflate in derulare . hotarari ale Consiliului Local  Care sunt tendinţele identificate? Tendinta generala identificata constant. aparate si materiale folosite in activitatile beneficiarilor Evaluarea resurselor financiare . atat cu organizatii private cit si cu institutiile de stat. o diversificare a serviciilor. VIII. acte de proprietate.

numarul activitatilor de suport .numarul de beneficiari care primesc subventii de stat . ale finantatorilor. organizatii in domeniul dizabilitatii. locatia unde s-a efectuat cheltuiala. De subliniat: . O alta tendinta este crestetea ponderii cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in total cheltuieli.numarul de instruiri tinute in/de Estuar .Procedurile de colectare a datelor in Fundatia Estuar s-au format si dezvoltat pe parcursul anilor.numarul de activitati terapeutice .numarul de activitati reacreative . Am identificat cresteri in cadrul veniturilor din surse publice autohtone.numarul de internari . previziuni.mai putine fonduri Phare primite (datorate programelor mai mici pentru societatea civila. data. Datele sunt colectate la fiecare sfarsit de luna.numarul de cazuri inchise . linia de buget a cheltuielii respective. Dupa verificarea conformitatii formularelor electronice cu documentele originale. ale obiectivelor interne ale fundatiei (situatii financiare. etc ).  Care sunt tendinţele identificate? Tendintele identificate sunt urmatoarele: cresterea numarului de activitati nu a condus la cresterea costului administrativ. datorita procesului de aderare la UE a Romaniei) VIII.mai multe fonduri stranse din comunitate fata de anul 2000 . in functie de caracteristicile fiecarui proiect derulat ) prin completarea unor formulare electronice care permit prelucrarea lor in functie de obiectivele dorite. (sau la un moment dat.numarul de activitati educationale .numarul de apartinatori . Formularele completate contin date de genul: proiectul pe care se deconteaza o cheltuiala. datele sunt extrase si sortate in functie de cerintele legislatiei romanesti. odata cu cresterea numarului si a dimensiunilor serviciilor oferite. tipul cheltuielii. Au crescut cheltuielile cu instruirea personalului. factura.numarul de beneficiari angajati de/prin serviciile fundatiei . valoare . dar si odata cu extinderea acestora in tara. persoana care a facut cheltuiala. Cresterea numarului de beneficiari a dus la scaderea costului administrativ per beneficiar.numarul total de beneficiari . etc ).mai multe fonduri contractate in colaborare cu autoritatile locale .numarul proprietatilor  Cum sunt colectate datele? . date de identificare a cheltuielii ( nr.3 (evaluarea performantei organizationale)  Ce indicatori sunt utilizaţi? .numarul de specialisti colaboratori .numarul de voluntari .numarul centrelor sociale .numarul de cazuri deschise .numarul activitatilor specializate .

mape de prezentare). chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor. imputernicire a beneficiarilor. feed-back-uri de la parteneri  Care sunt tendinţele identificate? Tendintele identificate sunt de crestere organizationala. publicului larg. aceste institutii analizeaza resursele si parteneriatele iar apoi initiaza proiecte care sa tinteasca imbunatatirea sau diversificarea serviciilor. IX. brosuri. Imbunatatirea continua IX.  Cum utilizează furnizorul informaţiile referitoare la rezultate? Pe baza acestor informatii sunt concepute noi strategii. simpozioane. materiale informative (postere.  Ce metode/tehnici sunt utilizate pentru diseminarea informaţiilor referitoare la rezultatele financiare şi non-financiare? Rapoarte de activitate. . partenerilor.Rapoarte de activitate.5  Cum sunt beneficiarii rezultatelor? şi personalul implicaţi în analiza şi evaluarea Analize locale regulate au loc la intalnirile de consultare a beneficiarilor pe locatii. pliante. conferinte de presa. finantatorilor. rapoarte statistice. precum si in cadrul de analiza si evaluare in comun a rezultatelor oferit de teamretreat. specializarea personalului. website. VIII. intregului staff Estuar. seminarii. organizatiilor interesate. constituirea unui model pentru alte organizatii romanesti in domeniu sanatatii mintale. informari in cadrul comitetelor de initiativa VIII. respectiv Consiliului Director. colaboratorilor.4 (sistem de raportare)  Cui sunt comunicate informaţiile referitoare la rezultate? Beneficiarilor.1  Care este metodologia de îmbunătăţire a serviciilor? Noile doleante ale beneficiarilor sunt consemnate de catre personalul pe locatii care le transmit Comitetul Managerial. proiecte si parteneriate necesare ca fundatia sa se apropie cit mai mult de interesele beneficiarilor. clarificare a telurilor dezirabile.

2  Care sunt principalele elemente pe care intenţionează să le îmbunătăţească organizaţia pe termen scurt (6 luni) sau pe termen mediu (1-2 ani)? Fundatia Estuar doreste atat sa-si imbunatateasca serviciile tintite pe grupul sau principal de beneficiari – adultii cu probleme de sanatate mintala cat si sa disemineze intr-o proportie mult mai mare informatii despre aceasta categorie stigmatizata a societatii prin campanii de informare si sensibilizare a publicului larg (campanii anti-stigma si anti-discriminare). scrisori personale. benchmarking-ul nu a fost posibil pana la acest moment.  Cum este utilizat feedback-ul din partea personalului şi beneficiarilor în elaborarea planurilor de îmbunătăţire? Feed-back-ul provenit din partea personalului si beneficiarilor este sintetizat si analizat regulat in sedintele comitetului managerial si ale Consiliului Director si se identifica directiile dezirabile de actiune pe baza carora se elaboreaza planurile de imbunatatire. Un stimulent principal pentru incurajarea personalului sa imbunatateasca lucrurile il reprezinta instruirea continua. Un altul – sporirea in timp a numarului de beneficiari angajati si mentinerea acestora in structura organizationala. IX.  Cum se compară organizaţia cu alte organizaţii (similare) (benchmarking)? Deoarece Fundatia Estuar este singura organizatie neguvernamentala romaneasca. materiale scrise pentru revistele beneficiarilor. care activeaza pe plan national in domeniul reintegrarii sociale a adultilor cu probleme de sanatate mintala. team-retreat. sprijinita de catre Fundatie. Ce aspecte au fost îmbunătăţite? Un exemplu il constituie structurarea clara a serviciilor in cadrul programelor din centrele sociale. atit in tara cit si in strainatate.3  Ce indicatori sunt utilizaţi pentru evaluarea nevoilor comunităţii? numarul organizatiilor care se ocupa de adultii cu probleme de sanatate mintala tipul serviciilor pentru adultii cu sanatate mintala calitatea interventiilor comunitare pentru adultii cu sanatate mintala numarul centrelor de zi pentru reintegrarea adultilor cu probleme de sanatate mintala numarul locuintelor protejate pentru adultii cu sanatate mintala calitatea serviciilor din locuintele protejate .  Îmbunătăţirea este recompensată sau măcar recunoscută şi ce stimulente sunt utilizate pentru încurajarea personalului să îmbunătăţească lucrurile? Beneficiarii recunosc si isi manifesta recunostinta pentru imbunatatirea serviciilor Estuar prin intalnirile comune de consultare. IX.

in munca de zi cu zi a personalului. web-site. Cum sunt nevoile evaluate luate în considerare în elaborarea planului strategic (perioada de referinţă poate fi aleasă de candidat) (a se vedea standardul I.)? In aceasta etapa. Fundatia Estuar deruleaza un proiect finantat cu 24.950 euro. pe baza unei necesitati profesionale. un proiect in valoare de 29. prin formari teoretice si practice. Eficienta formarii profesionale este evaluata anual prin procesul de evaluare a personalului Estuar. Intregul personal este incurajat sa puna pret pe auto-educatie si este sustinut in procesul de formare continua. personalul Fundatiei Estuar beneficiind de acest proiect. Utilizarea know-how-ului este asigurata de cerintele beneficiarilor si a programelor de servicii specifice. retele de specialitate. noile provocari la nivelul comunitatii.  Cum sunt promovate serviciile organizaţiei? Prin campanii de informare publica. in domeniul sanatatii mintale a adultilor.1. intilniri de parteneriat public-privat. consolidarea si diversificarea intereselor si aspiratiilor in randul beneficiarilor.600 euro este dedicata organizarii si platii serviciilor de instruire  Cum sunt identificate nevoile de formare şi cum sunt selectaţi oamenii pentru formare? Specializarea si structurarea progresiva a serviciilor Estuar.  Cum se asigură utilizarea know-how-ului/expertizei dobândite de către personal în organizaţie? Cum se evaluează eficienţa formării profesionale? Expertiza este dobandita. revizuirile legislative sunt cativa factori care conduc la identificarea nevoilor de formare. candva perpetuu candidati la spitalizare psihiatrica regulata si pe termen lung sau la izolare/stigma sociala. comitete de initiativa . Tot in 2004. IX. Fundatia Estuar considera ca.000 USD alocata pentru acesta. Proiectul a continuat in 2005 cu suma de 25. comunitatea are nevoie de cit mai multe servicii si specialisti de sorginte comunitara care sa lucreze pentru reintegrarea sociala a beneficiarilor. materiale promotionale. In anul 2005. Din aceasta suma. colaborari pe diferite rapoarte. evenimente speciale. 4400 euro au fost cheltuiti direct pentru plata serviciilor de instruire. obiective si concrete. avand ca obiectiv instruirea personalului. 17.898 USD a fost in intregime destinat instruirii.4  Câţi bani (din resurse interne şi externe) sunt cheltuiţi pe formarea personalului? In anul 2004. pe baza evaluarilor si feed-backurilor sale anuale.

estuar.org) . Este măsurată eficienţa materialelor şi acţiunilor de promovare? La finalul fiecarui an se analizeaza eficienta materialelor si actiunilor de promovare folosite in proiecte si concluziile sunt folosite pentru ajustarea viitoare necesara (vezi modificarea web-site-ului Estuar .www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->