Sunteți pe pagina 1din 50

Romeo Surdu

PORTOFOLII PROFESIONALE
Ghid practic
pentru unitile de nvmnt gimnaziale

Brlad 2010

PORTOFOLII PROFESIONALE
Ghid practic pentru
unitile de nvmnt gimnaziale

Brlad 2010

Tehnoredactare: Prof. Romeo Surdu


Grafica: Prof. Romeo Surdu

Romeo Surdu, Brlad, 2010.


ISBN 978-973-0-07434-5

Argument
Evaluarea ne permite s ne pronunm asupra strii unui fapt,
proces la un anumit moment, din perspectiva informaiilor pe care la
culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s msurm n
raport cu o anumit norm la care ne raportm (Etienne Brunswic).
Evaluarea unitilor de nvmnt presupune o activitate
extrem de complex ce vizeaz multiple domenii, de la procesul
instructiv educativ la probleme de gestionare a resurselor materiale
,financiare i umane. n practica colar, pentru a stabili gradul n care
au fost atinse finalitile generale propuse, se poate folosi ca metod
de evaluare, portofoliul.
Portofoliul se refer la totalitatea materialelor i documentelor
utile i necesare pentru buna desfurare a activitilor didactice. Se
recomand ca portofoliul s fie sintetizat ntr-un biblioraft, prefaat
de un opis, grupat n dosare dup criterii dinainte stabilite, pentru a
facilita utilizarea

sa n activitatea curent, pentru actualizarea

datelor, dar i pentru disponibilitatea prezentrii sale n cazul unei


solicitri.Este

preferabil

ca

documentele

portofoliului

fie

tehnoredactate, iar pentru situaiile statistice s se foloseasc


programe informatice specializate.
n lucrarea de fa sunt prezentate principalele portofolii
profesionale ce vizeaz desfurarea n bune condiii a activitilor
dintr-o unitate de nvmnt gimnazial. Att structura portofoliilor
ct si

documentele prezentate sunt concepute n mod orientativ,

lasnd la atitudinea aplicanilor

sa aleag nivelul optim pentru

obinerea unor evaluari ct mai pertinente.


Autorul

- 3-

Cuprins

1. PORTOFOLIUL DIRECTORULUI
Baza de date a unitii de nvmnt
Documente de planificare
Documente de proiectare
Documente de conducere operaional, control, evaluare
Legislaie
Documente personale
2. PORTOFOLII ALE CADRELOR DIDACTICE
Portofoliul educatoarei
Portofoliul nvtorului
Portofoliul profesorului
3. PORTOFOLIUL ELEVULUI
4. PORTOFOLII ALE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR I
NEDIDACTIC

- 4-

PORTOFOLII PROFESIONALE

Portofoliul
directorului
BAZA DE D
ATE A
U
N
IT

II
DE
1. Denumirea exact ( conform cu tampila): ...............................................
N
V

MNT
2. Adresa: ......................................................................................................

3. Telefon: secretariat ..........; contabilitate ...............; directori - ........


4. Fax: ...................................
5. E-mail: ..............................; website: ..........................
6. Cod potal: ................................
7. Director /director adjunct :

Nr.
Crt.

Nume, iniiala
tatlui,
prenume

Funcia Data
D/DA naterii

Adresa

Nr. telefon

Nr.
Data
decizie/
Nume, iniiala
Data
Specialita
expirrii
Nr.
ordin
tatlui,
numirii n
-tea
mandaCrt.
de numire funcie
prenume
tului

Nr. Nume, iniiala


tatlui,
Crt.
prenume

Funcia
D./D.A.

Data
naterii

Adresa email

Obs.

Nr.
Vechimea
contract n funcie
de
management

Cursuri de pregtire managerial


Denumirea

-5-

Anul

Nr.
Instituia
ore/credite organiz.

PORTOFOLII PROFESIONALE
8. nvmnt precolar:
Nr.
crt.
1

Grupa
Grupa mic

Grupa mijlocie

Grupa mare

Grupa pregtitoare

Grupa combinat

Nr. grupe

Nr. precolari

Obs.

Nr. elevi

Obs.

9. nvmnt de zi primar i gimnazial


Nr.
crt.

Clasa

1
2
3
4
5
6

Clasa I-a
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a

7
8

Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

Nr. clase

10. Personal didactic


Nr.
crt.

Numele i prenumele

Funcia
didactic

Specialitatea/
Statut

Adresa
Telefon

E-mail

Posturi / norme didactice n coal


Indicator

Total

Precolar

numr de posturi/norme
didactice
numr posturi/norme
ocupate cu cadre
didactice titulare
numr posturi
/normeocupate cu cadre
didactice suplinitoare

-6-

Primar

Gimnazial

PORTOFOLII PROFESIONALE
Posturi / norme didactice n coal
Indicator

Total

Precolar

Primar

Gimnazial

Numr de posturi/norme
didactice
Numr posturi/norme
ocupate cu cadre
didactice titulare
Numr posturi /norme
ocupate cu cadre
didactice suplinitoare

Catedre rezervate
Nr.crt.

Specialitatea

Persoana creia i este rezervat catedra /Motivul

Personal didactic angajat


Total

Precolar

Primar

Gimnazial

Cadre didactice titulare


Cadre didactice
suplinitoare

Distribuia pe grade didactice a personalului didactic angajat


Numr personal didactic calificat:
Cu doctorat

Cu grad I

Cu grad II

Cu
definitivat

Debutani

Personal
didactic
necalificat

Distribuia pe grupe de vechime:


Vechime

Debutant

3-5
ani

6-10
ani

10-15
ani

n
nvmnt
n unitate

-7-

16-20
ani

21-25
ani

26-30
ani

peste 30
ani

PORTOFOLII PROFESIONALE
Distribuia pe grupe de vrst (ani) i sexe:
sub 25 25-29 30-34

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 peste


65

M
F

11.Personal didactic auxiliar


Nr. Numele i
ctr. prenumele

Funcia

Nivelul
studiilor

Adresa

Telefon

E-mail

Distribuia personalului didactic auxiliar, n funcie de calificri


Funcia

Numrul de persoane

Calificarea Da/Nu

12. Personal nedidactic


Nr.
ctr.

Numele i prenumele

Funcia

Adresa

Telefon

E-mail

13. Inspecii:
Nr.
ctr.

Tipul inapeciei

Data inspeciei
Ziua

1
2

Inspecie general

Inspecie n specialitate

Luna

Anul

Starea
funcional

Dac necesit
reabilitare

Inspecie tematic

14. Baza material


Spaii colare:
Tipul de spaiu

Numr

Suprafa

Cldiri
Sli de clas
Laboratoare
Cabinete
Ateliere
Sli de sport
Altele

-8-

PORTOFOLII PROFESIONALE
Spaii auxiliare
Tipul de spaiu

Numr

Suprafa

Dac necesit
reabilitare

Stare
funcional

Numr

Suprafa

Dac necesit
reabilitare

Stare
funcional

Bibliotec/C.D.I.
Spaii de depozitare
Grupuri sanitare
Sal festiviti
Altele

Spaii administrative
Tipul de spaiu
Secretariat
Directori
Contabilitate
Administrativ
Altele

Utiliti
Telefon/fax

Internet

Inclzire
centralizat

-9 -

Ap curent

Transport auto
elevi

PORTOFOLII PROFESIONALE
DOCUMENTE DE PLANIFICARE

I.

PREZENTAREA UNITII COLARE

II.

1. Planul de dezvoltare
al colii (model)

Scurt istoric

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN


Analiza complex a comunitii
A.

Informaii cantitative:

suprafa, densitatea populaiei, elemente demografice;

situaia economic, resurse, structura ocupaional;

transporturi, drumuri, ci de acces ctre unitile colare;

resurse educaionale la nivelul comunitii;

reeaua sanitar;

parteneriate;

reeaua colar la nivel local


B.

Informaii calitative:

relaiile cu autoritile locale;

conflicte din comunitate (inter-etnice, religioase);

pregtirea profesional a populaiei;

gradul de satisfacere a nevoilor comunitii;

implicarea prinilor n activiti manageriale;

starea de sntate a populaiei;

probleme sociale;
C.

III.

Analiza P.E.S.T.E.

DIAGNOZ MEDIULUI INTERN


A.

Informaii cantitative:

numrul elevilor din coal;

dac acest numr este n cretere sau descretere;

- 10 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

vrsta elevilor;

rata abandonului colar;

procentul elevilor care trec n niveluri superioare de


nvmnt;

spaiul colar i starea cldirilor;

nivelul de dotare cu resurse educaionale manuale, material


didactic, echipamente;

numrul angajailor din coal;

dac posturile sunt sau nu ocupate;

rata micrii personalului (ci dintre profesorii din anul curent


vor pleca anul urmtor la alt unitate colar)

dac ocupanii posturilor au nivelul de calificare cerut.


B.

Informaii calitative:

ambiana;

relaiile;

mediul social de provenien a elevilor;

calitatea personalului;

modul de comunicare;

managementul unitii colare.


C.

Analiza S.W.O.T.

IV.

MISIUNEA UNITII DE NVMNT

V.

TINTE I OPIUNI STRATEGICE

.P.
Avizat n C
.A.
Aprobat n C

de colarizare
2.Proiectul planului
arizare
entarea planului de col
Criteriile pentru fundam
v;
sunt: criteriul legislati
ic;
om
criteriul econ
criteriul demografic;
Avizat n C.A.
criteriul geografic;
ic;
m
no
co
-e
Aprobat n C.P.
criteriul socio
.
al
on
ai
uc
ed
ta
er
of
- 11 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

3. Planul anual de activitate i programele semestriale (model)


Nr.
crt.

Scop,
obiective

Aciuni

Comisia
Indicatori
RESURSE
care rspunde Materiale Umane Financiare De timp
de
evaluare

si
Dezbtut
.
aprobat n C.P

4. Oferta educaional
Oferta educaional cuprinde:
Obiective,

finaliti,

resurse

materiale

umane,

curriculum la decizia colii


Oferta curricular cuprinde:
o

prezentarea finalitilor i a obiectivelor;

numrul de clase pe specializri i ani de studiu;

disciplinele de trunchi comun i numrul de ore alocat


acestora prin planul-cadru;

opionalele/pachetele de opionale pe care le ofer


coala

metodologia de selecie i de opiune n privina


curriculumului la decizia colii;

modaliti de evaluare a elevilor la disciplinele

si
Dezbtut
.
aprobat n C.P

opionale.

- 12 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

5. Programul activitilor educative colare i extracolare (model)


Nr. Componente Programe /
crt. educaionale proiecte

Activiti

Data

Educaia
Programul - program
pentru
1
artistic
respectarea Decembrie - depunere de
valorilor
coroane
culturale
- prezentare
referate

Director,

Participani

Persoane
responsabile

Profesori/
elevi

Parteneri
Centrul
Cultural
Primaria
Cercul
Militar

si
Dezbtut
Responsabil, aprobat n C.P.

6. Planul de activiti semestriale i anuale ale catedrelor/comisiilor


metodice i ale altor comisii de lucru (model)
Nr.
crt.

Obiective

Modaliti de
realizare

Termene
calendaristice

Director,

Responsabiliti Modaliti de
evaluare

Responsabil,

Observaii

si
Dezbtut
.
aprobat n C.P

7. Statele de funcii i statul de personal.


l
persona it pe baza
Stat de
in
cm
o
entat pr
etic, nt
Stat de funcii
Act sint funcii, reglem nalului
rso
r de
Document sub forma de satelo ia salarizrii pe t. 24 alin. 3

a
a
l
( r
legis
schem general ce
bugetar are cuprinde,
l
u
r
o
t
c
e
,c
din s
cuprinde posturile,
1/1993) ie public
8
2
.
.G
din H
axim
funciile, limitele de
e institu
u fiecar er), numrul m
r
t
n
e
p
salarizare i de ncadrare
buget
upe de
(unitate i, divizat pe gr ndului de
ale personalului dintr-o
r
fo
de postu cu precizarea
unitate economic sau
i

i
i
.
func
ztor
instituie.
orespun
salarii c

- 13 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
8. Proiectul de buget.
Finanarea de baz
?Cheltuieli de personal didactic, nedidactic i auxiliar aferent desfurrii n bune condiii a

procesului de nvmnt;
?Cheltuieli pentru perfecionarea personalului didactic;
?Cheltuieli pentru procurarea manualelor colare acordate n mod gratuit elevilor din

nvmntul preuniversitar obligatoriu;


?Dotri cu mijloace de nvmnt corespunztor curriculum-ului colar;
?Cheltuieli materiale i pnetru servicii curente;
?Cheltuieli pentru asigurarea unor faciliti de transport pe cale ferat acordate elevilor i

cadrelor didactice.

Finanarea complementar

?Cheltuieli de capital
?Cheltuieli cu cofinanarea unor programe naionale de reabilitare a infrastructurii colare
realizate cu finanare extern;

?Cheltuieli cu bursele elevilor;


?Cheltuieli cu subvenionarea activitii cantinelor i internatelor colare;
?Cheltuieli pentru finanarea unor programe naionale de sprijin al elevilor programul
Laptele i cornul, Rechizite colare, etc.;

?Cheltuieli

pentru asigurarea faciliti acordate elevilor i cadrelor didactice pentru


transportul auto;

?Cheltuieli pentru activiti cultural-educative.


Finanarea suplimentar
?Cheltuieli generate de colarizarea elevilor aparinnd minoritilor naionale;

?Cheltuieli

determinate de necesitatea atragerii i meninerii n nvmnt a copiilor i


tinerilor de vrst colar care manifest tendine de abandon colar;

?Cheltuieli generate de prezena n coal a unor elevi cu probleme sociale deosebite;


?Cheltuieli necesare pentru stimularea elevilor cu capaciti creative i de nvare deosebite;
?Cheltuieli determinate de colarizarea elevilor cu dizabiliti de nvare.
PROIECTUL DE BUGET AL COLII AVIZAT DE CONSILIUL DE
ADMINISTRAIE ESTE NAINTAT CONSILIULUI LOCAL
nsoit de:
nota de fundamentare a necesarului de fonduri pentru finanarea de baz
note de fundamentare ale necesarului de fonduri aferente finanrii
complementare i programele de finanare pe fiecare domeniu/activitate
nota de fundamentare a necesarului de fonduri aferente finanrii
suplimentare nsoit de programele respective i devizul
fiecrui program

- 14 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
DOCUMENTE DE PROIECTARE

1. Regulamentul Intern
n conformitate cu articolul 258 din Codul Muncii, regulamentul intern se
ntocmete de ctre angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentanilor salariailor, dupa caz, si cuprinde cel puin urmtoarele
categorii de dispoziii:
a) reguli privind protecia, igiena i securitatea n munc n cadrul unitii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminrii i al nlturrii
oricrei forme de nclcare a demnitii;
c) drepturile i obligaiile angajatorului i al salariailor;
d) procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale
salariailor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii n unitate;
f) abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinar;
h) modalitile de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice.
Regulamentul intern se aduce la cunotin salariailor prin grija
angajatorului i i produce efectele fa de salariai din momentul
ncunotinrii acestora. Obligaia de informare a salariailor cu privire la
coninutul regulamentului intern trebuie ndeplinit de angajator.
Modul concret de informare a fiecrui salariat cu privire la coninutul
regulamentului intern se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil
sau, dup caz, prin coninutul regulamentului intern.
Regulamentul intern se afieaz la sediul angajatorului i orice modificare ce
intervine n coninutul regulamentului intern este supus procedurilor de
informare prezentate mai sus.ncunotinrii

- 15 -

.A.
Avizat n C
.P.
Aprobat n C

PORTOFOLII PROFESIONALE
2. Organigrama unitii colare (model)

3. Documente C.A.

Tematica Consiliului de
administraie
ale
Registrul de procese-verb
aie
str
ini
adm
de
lui
liu
nsi
ale Co
de
Dosarul Consiliului
xele
administraie (conine ane
te,
oar
rap
e:
bal
ver
proceselor
,
ele
tab
,
ri
orm
inf
,
me
progra
ri
iz
ses
rii,
liste, solicitri, memo
etc.)

4. D

Temati ocument
profeso ca Consiliulue C.P.
ra
i
Registr l
u
l
d
e proce
ale Con
se-v
si
Dosaru liului profeso erbale
l
(conin Consiliului ral
e
p
verbal anexele pro rofesoral
ceselor
e: rapo
arte, p
inform
ro

solicit ri, tabele, lis grame,


te,
ri, mem
orii, se
sizri e
tc.)

- 16 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
5. Registrul de eviden al deciziilor i notelor de serviciu
Nr.
Data
Temeiul legal Persoana Funcia/ Semn Persoana care Semn- Data
decizie emiterii /Coninut
emitent decizia de tura
ntocmete
tura
aplicpe scurt
numire
decizia
rii

Unitatea............................................................
Localitatea ...........................Judeul................

Decizie (model)

DECIZIA NR.DIN..
privind aprobarea Regulamentului intern
Avnd n vedere:
propunerile i dezbaterile din Consiliul profesoral, ntrunit n edina extraordinar n ziua
de ., edint consemnat n registrul de procese-verbale,
avizul Consiliului profesoral,
hotararea Consiliului de administraie, intrunit n edina extraordinara n ziua de.,
edin consemnat n registrul de procese-verbale,
art. 6, art. 170, art. 31 d) si art. 28 o) din Regulamentul de organizare i funcionare a
unitailor de nvmnt preuniversitar,
art. 257, art. 14 (1), art. 262 (1), i art. 259 (4) din Codul muncii (Legea 53/2003),
n temeiul:
art. 145 (3) din Legea nvmntului (Legea 84/1995, republicat, cu modificarile i
completrile ulterioare),
art. 109 (4) din Statutul personalului didactic (Legea 128/ 1997, cu modificarile i
completrile ulterioare),
art. 19 d) din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar,
Deciziei/Ordinului nr. din emis de
DIRECTORUL
DECIDE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul intern prezentat n anex, parte integrant a acestei decizii.
Art. 2. Regulamentul intern se aduce la cunotin pan la data de.. ntregului
personal salariat, prin afiare n secretariat si sala profesoral, iar elevilor, pan la aceeai
dat, prin prelucrarea acestuia n cadrul unor lecii speciale pregtite i susinute de ctre
nvatorii/diriginii claselor.
Art. 3. Regulamentul intern produce efecte de la data de.
Art. 4. Respectarea Regulamentului intern este obligatoriu pentru tot personalul unitii,
pentru elevii i prinii care vin n contact cu unitatea.
DIRECTOR,

SECRETAR,

- 17 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

Not
No
de ser
t de
serv
vic
iciu
iu Nr
Nr.....
.../..
...........
/....
......
...
n atenia
ia::
Con
Co
nut
niinu
ull no
tu
not
te
eii::

T
errm
men
Te
en dde
e re
real
ali
izza
arre
e::
O
bs
er
Observa
vai
i::
ii
D
irre
ecct
Di
toor
r,,

6. Dosarele catedrelor/comisiilor metodice i a comisiilor de lucru

a) DOSARUL COMISIEI
METODICE

RAPORTUL DE ACTIVITATE
PLANUL DE ACTIVITATE
GRAFICUL ACTIVITILOR DE CATEDR

-tabelul cu cadrele didactice-membri ai catedrei/comisiei metodice,


specializarea, vechimea, grade didactice i ncadrarea acestora n anul
colar respectiv (filiera profil clasa; ore n trunchi comun i ore de
discipline opionale ) ;
Nr.
crt.

Numele i
prenumele

Specializarea

Vechimea
Grad didactic Nr ore/clase
nvamnt/unitate

Adresa/tel/
e-mail

-lista cu profilul claselor i numrul de ore/sptmna pentru fiecare tip


de clas la specialitatea respectiv, precum i clasele care au discipline
opionale;
-tabelul cu responsabilitile cadrelor didactice n catedra/comisie
metodic, la nivel de coal i/sau jude;
-propuneri pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i
strategia acesteia, cuprinznd obiective, finaliti, resurse materiale i
umane, curriculum la decizia colii;
- 18 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
-planul de activitate pentru anul colar in curs (care sa cuprind i
planificarea consilierii cadrelor didactice debutante) ;
-graficul anual (sau semestrial) al activitilor de catedra/comisie
metodic;
-mape didactice (programe colare, proiecte ale unitii de nvare,
proiecte de lecie model, lucrri metodice, colecii de teste utilizate ca
probe de evaluare la nivel de coal i/sau n examenele naionale, subiecte
date la olimpiadele i concursurile colare,tabele cu instructajul de
protecia muncii pentru disciplinele care au lucrri de laborator sau pentru
activitate practica, lista cu mijloacele de nvmnt de care dispune
disciplina respectiva , etc ).;
-analiza semestrial a performanelor colare ale elevilor;
-elaborarea planurilor de mbuntire ale catedrelor referitoare la :
? performana iniial i global a elevilor
? activitatea didactic desfurat ( CEACL) ;
-graficul activitilor de pregtire suplimentar cu elevii (n vederea
susinerii examenelor naionale, n vederea participrii la concursurile
colare i n scopul prevenirii eecului colar - recuperare) ;
-planificarea desfurrii orelor de recapitulare i evaluare:
? planificarea tezelor, subiectele administrate elevilor
? planificarea orelor de recapitulare, tema
-propunerile efului de catedr pentru calificativele anuale ale
membrilor catedrei catre consiliului de administraie;
-tabelul nominal cu membrii catedrei care au participat la activitile
tiinifico - metodice organizate la nivel de coala i/sau la nivel judeean,
inclusiv perfecionarea;
-dosarul cu documentele care atesta desfurarea aciunilor
programate: registrul de procese verbale (n care se consemneaz aciunile
desfurate i coninutul interveniilor membrilor colectivului respectiv),
materialele informative susinute, proiectele de lectie ale activitilor
demonstrative, etc.;
-proiecte de lucru individuale/colective iniiate i derulate n scopul
reorganizrii i amenajrii cabinetelor, laboratoarelor sau atelierelor n
scopul mbuntirii calittii procesului didactic (dac este cazul) ;
-nvaarea centrat pe elev-evidena lunar la nivelul fiecrei catedre :
? lecii interactive multimedia, n sistemul AEL, susinute la nivelul
fiecrei catedre
? lecii interactive bazate pe utilizarea soft-ului educaional (tipul de
soft, structura leciilor, fie de evaluare a activitii elevilor)
- 19 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

Raport de activitate (model)


Puncte tari / puncte slabe pentru:
?Proiectarea didactic
?Calitatea actului didactic
?Calitatea evalurii elevilor
?Nivelul atingerii standardelor educaionale de ctre elevi
?Curriculum-ul la decizia colii
Aspecte privind:
?Participarea perfecionri, simpozioane judeene/naionale
?Rezultate deosebite la concursuri colare
?Performane deosebite n inovarea didactic contribuii la elaborarea de cri
educaionale, reviste colare etc.
?Rezultate deosebite obinute n activitile educative organizate n coal
?Participarea la proiecte educaionale
Exemple de bun practic
Propuneri de mbuntire a activitii

Planul de activiti semestriale i anuale ale catedrelor/comisiilor


metodice (model)
Nr.
crt.

Obiective

Modaliti de realizare

Consilierea i
sprijinirea
profesorilor
debutani

-Sprijinirea activiii de mentorat


-Inspecii, asistene i
interasisene.
-Valorificarea portofoliului prof.

Termene Responsa- Modaliti Observaii


biliti
de evaluare

Director,

efii de
catedr
Comisia de
calitate

Rapoarte,
fise de
observaie,
asistenete

si
Dezbtut
.P.
Responsabil, aprobat n C

Graficul activitilor de catedr


Nr.
crt.

Denumirea activitii

Forma de realizare

1
2
3
4

Pregtirea Evaluarii naionale


Evaluare didactic
Violena n coal
Variante de proiecte didactice

Activitate demonstrativ
Referat
Studiu de caz
Atelier de lucru

Director,

Locul de
desfurare

Data

Responsabil,
- 20 -

Responsabili

PORTOFOLII PROFESIONALE
1. Convoca
Coninutul dosarului
toare
2
. Proiecte d
cu documentele care
id
3. Procese-v actice
atest desfurarea
erbale
4. Fie de o
aciunilor
bservare a le
ciei
5
. Referate
programate

Convocator
(Ziua), ....................... orele .............., se va desfura edina Comisiei metodice
.....................n sala.......... la coala cu clasele I-VIII ...............cu urmtoarea ordine de zi:
Desfurarea activitii:..................................................

Realizatori: ...................
.....................
Analiza activitii desfurate
Referet cu tema.......................................................
Nouti din domeniul nvmntului preuniversitar
Semntura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunotin:
1. .
2. .
.
Responsabil,

Proiect- Desfuttor de activitate


DATA:.
CLASA:...
PROPUNTOR-REALIZATOR:...
TEMA:.
LOCUL DE DESFURARE:...
TIPUL:.
NIVELUL EXPERENIAL AL ELEVILOR:
OBIECTIVE CADRU:
OBIECTIVE DE REFERIN:..
OBIECTIVE OPERAIONALE:
METODE I PROCEDEE:.
MIJLOACE DE NVMNT:..
MATERIAL DIDACTIC:...
FORMA DE ORGANIZARE:.
SRATEGIA DE ORGANIZARE:...
STARTEGIA DIDACTIC:...
BIBLIOGRAFIE:
Nr,
Crt.

EVENIMENTE
INSTRUCOINALE

ACTIVITATEA
CADRULUI DIDACTIC

- 21 -

ACTVITATEA
ELEVILOR

PORTOFOLII PROFESIONALE
Proces-verbal
ncheiat astazi,., n cadrul Comisiei metodice ......................., avnd
urmatoarea ordine de zi:
1. Desfurarea activitii: .
Propuntori :

2. Analiza activitii desfurate


3. Diverse/ propuneri
Abseni:.
Invitai:.....
D-l/D-na ..................................., care a/au realizat activitatea i prezint
obiectivele propuse i modul n care au fost
realizate .....................................
.
n continuare, d-l/d-na....., care a asistat la activitate, apreciaz proiectarea i
desfurarea activitii ca fiind .....................
D-l/D-na .. consider c obiectivele activitii au fost atinse prin
metodele i procedeele folosite ....................................................................................
D-l/D-na .................responsabil al Comisiei metodice a ................ concluzioneaz
c .i propune
D-l/D-na director.remarc
Drept care am ncheiat prezentul proces-verbal.
Secretar,
Responsabil,
Semntura participanilor :

B) DOSARUL CONSILIULUI PENTRU CURRICULUM:


-copie dup Decizia de constituire a Consiliului, pe care se face
meniunea Conform cu originalul i se certific prin semntura
directorului i aplicarea tampilei;
-planul cadru i ordinul ministrului prin care acesta este aprobat;
-oferta curricular elaborat de Consiliul pentru curriculum, aprobat
de Consiliul profesoral;
-procese verbale ale edinelor consiliului;
-alte documente elaborate de Consiliu i aprobate conform legislaiei n
uz.

- 22 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
Metodologia de selecie i opiune n privina CDS-ului
? Stabilirea criteriilor de selecie pentru ntocmirea C.D.S. n Consiliul
de administraie al scolii;
? Stabilirea opionalelor n cadrul edinelor de catedra i nmnarea lor
Consiliului pentru curriculum;
? Prezentarea C.D.S.- urilor n cadrul Consiliului Profesoral;
? Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate;
? Avizarea de ctre ISJ Vaslui a ofertei curriculare a scolii;
? Promovarea ofertei n coala i comunitate pan la sfritul lunii
aprilie a anului n curs;
? Vor fi prezentate fisele de opiuni ale elevilor(prinilor) ce vor
cuprinde pachetele de opionale;
? Elevii (prinii) claselor I-a i a V-a vor prezenta la secretariatul colii
pana n luna iunie a anului in curs fisele de opiuni completate.

Elaborarea programei de opional


Fi de aviza
ARGUMENT
re
a programei
OBIECTIVE CADRU
OBIECTIVE DE REFERIN

ACTIVITI DE NVARE

CONINUTURI
MODALITI DE EVALUARE
BIBLIOGRAFIE

Avizat I.S.J

Cerere adresat conducerii colii


Domnule Director,
Subsemnatul/subsemnata , printe al
elevului., din clasa , de la
.coala ........ ..... .,optez pentru disciplina opional
............., din oferta colii, pentru anul colar....................
Semntura printelui,
Data ..

Semntura elevului,

- 23 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

C) DOSARUL COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITII:

-copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea


Conform cu originalul i se certific prin semntura directorului i
aplicarea tampilei;
-regulament de funcionare;
-formulare tip n funcie de obiectivele propuse pentru a extrage
concluzii unitare;
-raportul de evaluare intern privind calitatea educaiei n unitatea de
nvmnt.

Raportul intern pentru evaluarea caitii


Partea I.
Informaii generale ( Conform ghidului CEAC)
Partea a II-a Descrierea activitilor de mbuntire acalitii realizate
?Elaborarea documentelor colare
?Activiti colare i extracolare
?Reabilitri i dotri
Partea a III-a Nivelul de realizare a indicatorilor de performan, conform
standardelor de acreditere i evaluare periodic
(se va bifa n dreptul nivelului de ndeplinire a indicatorului )
Nr.
crt.

Indicator de perfotman

Nesatis- Satisf- Bine


ctor
fctor

Constituirea bazei de date


a unitii de nvmnt

Foarte
bine

Excelent

Partea a IV-a Planul de mbuntire a calitii educaiei oferite pentru


anul colar urmtor
Punctul slab avut n vedere: Indicator 1. Constituirea bazei de date a
unitii de nvamnt
inte

Aciuni
necesare

Rezultate
msurabile

Responsabil

Prioritate

Reorganizarea
bazei de date

1.
2.
3.

Actualizare
a bazei de
date

Secretar

Mare

- 24 -

Terme- Monitorine
zare
Director
CEAC

PORTOFOLII PROFESIONALE

e) Dosarul comisiei P.S.i.:


-decizia conductorului instituiei privind stabilirea modului de organizare i a
responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor;
-instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la
locurile de munc;
-decizia conductorului instituiei privind lucrul cu foc deschis i a fumatului;
-decizia conductorului instituiei privind instruirea personalului;
-decizia conductorului instituiei de numire a cadrului tehnic sau a
personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor;
-msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioade caniculare
sau secetoase;
-fia obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de
planificare, organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a
situaiilor de urgen, aprobat de Ordinul Ministrului Administraiilor i
Internelor nr. 1474/2006;
-avizele/autorizaiile de securitate la incendiu, nsoite de documentaia vizat
spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora;
-registrul pentru evidena permiselor de foc;
-certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de protecie mpotriva incendiilor i echipamentele
specifice utilizate;
-planurile de protecie mpotriva incendiilor:
-planul de evacuare a persoanelor;
-planul de depozitare i evacuare a materialelor clasificate drept periculoase;
-planul de intervenie.
-evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu;
-fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
-lista substanelor periculoase existente pe raza instituiei, clasificate conform
legii;
-graficele de ntreinere, verificare i reparaii, conform instruciunilor
productorului/furnizorului, pentru diferite categorii de aparate, utilaje,
sisteme sau instalaii care pot genera incendii ori care se folosesc n caz de
incendiu;
-rapoarte ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii
de stat competente;
-organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc.
-scenariul de siguran la foc.

- 25 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

:
f) DOSARUL COMISIEI PENTRU INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
-decizia dat de directorul unitii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de
desfurare, componena comisiei centrale i a subcomisiilor;
-ntiinarea i procesul verbal de instruire a comisiei de ctre contabilul ef;
-declaraia de inventar;
-listele de inventariere i propunerile pentru casare;
-evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul,
stabilirea diferenelor;
-procesele verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar i a
mijloacelor fixe aprobate de conductorul unitii.

g) DOSARUL COMISIEI PENTRU ACORDAREA BURSELOR I


AJUTOARELOR SOCIALE:
-copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea
Conform cu originalul i se certific prin semntura directorului i
aplicarea tampilei;
-responsabilitile individuale ale membrilor comisiei aprobate de C.A.;
-copii dup anunurile afiate la unitatea de nvmnt;
-documentele elevilor;
-proceseverbale in care sunt consemnai elevii propui pentru acordarea
ajutoarelor;
-contestaii.

h) DOSARUL COMISIEI DE CERCETARE DISCIPLINAR:


-copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea
Conform cu originalul i se certific prin semntura directorului i
aplicarea tampilei;
-copie dup procesul-verbal n care se hotrte constituirea comisiei;
-raportul comisiei;
-sesizarea faptei svrite de salariat, nregistrat la unitatea de
nvmnt;
-comunicarea fcur salariatului pentru prezentare la audieri;
-proceseverbale ale edinelor de lucru;
-procese-verbale de audieri.

- 26 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
e) Dosarul comisiei pentru susinerea examenelor
organizate n unitatea de nvmnt:
I.(Examene de corijen, examen de ncheiere a
situaiei colare, examen de diferen):
-copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face
meniunea Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
-catalogul de examen;
- lucrri scrise i nsemnrile elevilor;
-variante de subiecte pentru proba scris;
-bilete de examen pentru proba orala.

II. Teste naionale:


-copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face
meniunea Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
- catalogul de examen;
-proceseverbale de preluare a subiectelor de la centrele de
comunicare;
- subiecte/ bareme pentru proba scris;
- proceseverbale de instruire a asistenilor;
- proceseverbale de instruire a evaluatorilor;
-borderoul de predare primire n care semneaz elevii pentru a
confirma numrul de pagini ale lucrrii elaborate;
-declaraii tip n care cadrul didactic precizeaz c i asum
responsabilitatea pentru respectarea ntocmai a prevederilor
legale;
- proceseverbale de predare/preluare a tezelor ctre evaluatori;
- proceseverbale de preluare a tezelor de la asisteni;
- borderouri de evaluare;
- lucrri scrise i nsemnrile elevilor;
- contestaii.

- 27 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
DOCUMENTE DE CONDUCERE OPERAIONAL,
MONITORIZARE, CONTROL/EVALUARE

a) Graficul de control semestrial(model)


Compartiment

Perioada

Tematica verificat

Monitorizare/control/
evaluare

Observaii

b) Planul operaional sptmnal(model)


Data/ziua

Activiti manageriale i
profesionale

Asistene

Obiective

Activiti
neprevzute

Observaii

c) Instrumente necesare evaluarii


?Fie de observaie a lecilor i activitilor extracurriculre
?Chestionare i interviuri
aplicate: educabililor, prinilor,

reprezentanilor comunitii
?Portofoliile cadrelor didactice
(documente de proiectare a activitii (planificarile calendaristice,
proiectele unitilor de nvare), documente privind evaluarea
rezultatelor colare i ale activitilor extracolare, portofolii,
auxiliare curriculare i material didactic, fie de progres, fie de
lucru (individual sau colectiv) etc;)
?Portofoliile elevilor
(lucrri scrise, lucrri practice, caiete, rezultate la probe de
evaluare)
?Documente emise de teri:
(diplome, adeverine i certificate, procese-verbale i alte
documente legate de inspecie, procese-verbale i alte documente
ale comisiilor metodice i ale catedrelor, rapoarte de
autoevaluare/evaluare intern i de evaluare extern etc.)
?Fia de evaluare anual

- 28 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
Fia de observare a leciei

oretroproiector/videoproiector
o videoplayer i TV
o PowerPoint
o flipchart
o tabl
o fie de lucru
o studiu de caz
o activitate de proiect
o joc de roluri
o exerciii scrise,tem pentru acas

o activiti practice
oTIC(utilizareacalculatorului)
o cri, articole etc.
o ntrebrile elevilor
o lucru n grup,perechi
o catalog de prezen
o caiet de evaluare, carnet de note
o nregistrri completate
o jurnal de activitate
o ......................................................
o ......................................................

- 29 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
Plan de aciune

Data

Cadrul didactic

DA

NU

a aranjat locul/sala/ n mod adecvat?


a aranjat i pregtit toate echipamentele?
a aezat la ndemn toate materialele ajuttoare/resursele adecvate?
a avut n vedere considerente/nevoi speciale?
a explicat n mod clar scopul, metodele i obiectivele leciei/sesiunii?
a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?
a oferit informaii pentru a evita lipsa de imparialitate i pentru a promova egalitatea anselor pentru elevi?
a identificat i a inut cont de cunotinele i experiena anterioar?
a inut cont de alctuirea /nevoile / capacitile grupului / elevilor?
a adaptat lecia/sesiunea pentru a rspunde nevoilor elevilor?
a stabilit inte individuale de nvare cnd acest lucru fost necesar ?
a mprit sarcina de nvare n pai mici de realizare?
a ncurajat angajamentul, concentrarea i eforturile elevilor?
a ncurajat nvarea autonom, centrat pe elev, nvarea n grup i nvarea n diferite contexte?
a folosit strategii diverse pentru a rspunde stilurilor individuale de nvare i nevoilor elevilor?
a redus la minim, ori de cte ori a fost posibil, preocuprile diferite i ntreruperile?
a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, rspunznd nevoilor lor diferite?
a prezentat informaii, fapte i idei clare, exacte i semnificative?
a verificat nelegerea i a formulat n mod clar ntrebrile?
a asigurat existena unor materiale clare, lizibile i care au sporit claritatea informaiilor?
a selectat o varietate de materiale i resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?
a ncurajat elevii s pun ntrebri?
a ncurajat elevii s participe pe tot parcursul leciei /sesiunii?
a rspuns ntrebrilor suplimentare ale elevilor furniznd informaii suplimentare clare?
a explicat scopurile i rezultatele ateptate ale exerciiilor i activitilor?
a oferit la timp feedback constructiv privind nvarea i progresul?
a implicat elevii n evaluare i le-a oferit feedback n legtur cu propriul progres?
a asigurat o evaluare formativ regulat, adecvat, riguroas, corect i exact?
a furnizat elevilor diferite tipuri de activiti de evaluare, care s rspund nevoilor lor?
a ncurajat elevii s i asume responsabilitatea pentru propriul proces de nvare?
a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, ngrijorri sau nevoi suplimentare?
a folosit n mod eficient temele pentru a consolida i extinde nvarea?
a atins scopurile i obiectivele leciei /sesiunii?
a demonstrat o bun stpnire a disciplinei predate i cunotine actualizate n domeniu?
a obinut feedback pentru propria dezvoltare i n scopul evalurii?
a completat i semnat cu exactitate documentaia i nregistrrile corespunztoare?
NOTA..............................

5 = excelent, 4 = foarte bine 3 = bine 2 = satisfctor 1 = nesatisfctor

Semntura cadrului didactic

Semntura observatorului

- 30 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

d) Rezultate ale evalurilor

Rapoarte
Note de control
Situaii statistice

- 31 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

Model
RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA I CALITATEA
NVMNTULUI N UNITATEA COLAR
I. Planificarea i organizarea activitii:
?Constituirea C.A.,responsabiliti, comisii metodice, comisii de lucru, orar,
repartizarea cadrelor didactice,etc.
II. Resurse umane
a) Elevi.
?colarizare.
?Frecven-cauzele absenteismului,msuri ameliorative.
?Rezultate la nvtur - promovabilitate-analiza, cauze, msuri ameliorative.
?Rezultate obinute la examene.
?Rezultate obinute la concursuri i olimpiade colare.
b)Cadre didactice.
?ncadrare pe niveluri de nvmnt, statut, studii, grade didactice.
c) personal didactic auxiliar i nedidactic.
III. Desfurarea procesului educaional
?Activitatea comisiilor metodice - analiz, eficien.
?Activitatea de perfecionare a cadrelor didactice.
?Evaluarea activitii didactice.
?Activitatea extracurricular.
IV. Parteneriat educaional
?Colaborarea cu prinii.
?Colaborarea cu autoritile locale, parteneriate.
?Programe i proiecte de integrare european.

V. Resurse materiale i financiare


?Baza material.
?Situaia financiar contabil.
?Ajutoare sociale acordate elevilor.

Dezbtut n

VI .Analiza S.W.O.T.

- 32 -

C.P.

PORTOFOLII PROFESIONALE

LEGISLAIE
Legi

n
Ordonane de urge
Hotrri de guvern
ise de M.E.C.T.S
Acte normative em

DOSAR PERSO
NAL
Ordinul M.E.C.T
.S/decizia I.S.J.
de numire n fu
ncie
Curriculum-vita
e(europass)
Contractul de m
anagement educ
aoinal
Fia individual
a postului
Calificativele an
uale acordate d
e I.S.j.

- 33 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

Portofolii ale
cadrelor didactice
Portofoliul educatoarei
DATE PERSONALE
?
Curriculum vitae(europass).
?
Fia postului.
?
Fia de evaluare a activitii didactice.
?
Raport de autoevaluare.
ACTIVITATEA LA CLAS
?
Catalogul grupei.
?
Structura anului scolar.
?
Orarul grupei.
?
Planul cadru.
?
Programa colar.
?
Planificarea semestrial/anual.
?
Planificarea activitilor opionale.
?
Programul educativ pe grup, extracurricularele proiectate,
(planificare, eviden, contribuii personale sau n echip).
?
Proiecte didactice adecvate curente i schie de proiect.
?
Modele de proiecte pentru toate categoriile de activiti i
mijloacele de realizare ale acestora, cum ar fi: memorizri, lecturi dup imagini,
povestiri ale educatoarei, povestiri ale copiilor, jocuri didactice, convorbiri,
lecturi ale educatoarei pentru Activitile de educare a limbajului ; activiti
cu material individual, jocuri didactice matematice, jocuri logice pentru
Activiti matematice;cntece, audiii, jocuri cu text i cnt, jocuri muzicale
pentru activitile de Educaie muzical,etc.
?
Teste de evaluare (iniial-predictiv, continu-evolutiv,
sumativ).
?
Trusa personal cu materiale elaborate de cadrul didactic:
referate metodico-stiinifice, parteneriate educaionale i instituionale,
- 34 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
activiti integrate, activiti incluzive, cari personale, eseuri,etc.
?
Fie de evaluare pentru prescolari, pe nivele de vrst i pe
categorii de copii( avansai, mai puin avansai ), grafice, aciuni, monitorizri,
?
Lista cu materialele didactice existente n sala de grup.
?
Componena comitetului de prini, mapa cu documente (
tematic, procese verbale, referate, sponsorizri, chitante, grafice, tabele,etc.).
?
Auxiliarele didactice utilizate de copiii precolari, precum i
auxiliarele folosite de cadrul didactic.
?
Registrul de eviden al precolarilor, completat la zi.
?
Registrul de eviden a activitii didactice.
?
Caietul cu observaii psihopedagogice ale precolarilor.
PERFECIONARE, PERFORMANE
?
Calendarul activitilor de perfecionare n cadrul comisiei
metodice, i n cadrul cercului pedagogic; aciunile de prfecionare organizate
de I.S.J.i C.C.D.
?
Descriptori de performan.
?
Tabel nominal cu copiii cu potenial intelectual i psiho-fizic
mare, sau cu probleme n dezvoltare pe diverse aspecte, aciuni concrete.
?
Proiecte, programe personale, parteneriate locale, judeene,
naionale, internaionale, etc.
?
Referate metodice-tiinifice,studii,articole.
?
Diplome, gradatii, ordine, distincii.
?
Publicaii personale i/sau n echip.
?
Reviste de pedagogie, de specialitate, programe, cri de
pedagogie, psihologie,etc.
LEGISLAIE
?
Legile educaiei .
?
Regulamentul de organizare i funcionare a nvmntului
precolar.
?
Norme, notificri.
?
Scrisori metodice pentru aplicarea programei de nvmnt
elaborate de M.Ed.C.T, I.S.J , sau de responsabilele cercurilor pedagogice.
?
Documente de incadrare, statut, miscare de personal,etc.
?
Adrese coresponden,
- 35 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
Portofoliol nvtorului

DATE PERSONALE
Curriculum vitae (europass) .
Fia postului .
Fia de evaluarea anual.
Raport de autoevaluare.

?
?
?
?

CURRICULUM
?
Structura anului colar.
?
Documente curriculare : planul cadru, programe colare.
?
Curriculum-ul disciplinei opionale.
?
Documente de proiectare : schema orar,
planificarea
calendaristic anual, planificri calendaristice semestiale, proiectarea
unitilor de nvare.
?
Proiecte de lecii.
?
Curriculum difereniat pentru elevii cu cerine educative
speciale.
MANAGEMENTUL ACTIVITII
Orarul clasei .
Portofolii individuale ale elevilor.
Lista materialului didactic existent.
Caietul nvtorului.
Documente n care sunt consemnate datele obinute n

?
?
?
?
?

activitatea de cunoatere a elevilor : fie de observaie, fie de observare


psihopedagogic.
?
Graficul edinelor cu prinii.
?
Tematica edinelor cu prinii.
?
Documente care s evidenieze activitatea de cunoatere a
familiei: chestionare, informri periodice.
?
Procese verbale ale edinelor cu prinii.
?
Documente care s evidenieze colaborarea cu comunitatea
local, cu diverse instituii, ONG-uri, parteneriate educaionale.
?
Documente care s ateste participarea la derularea unor proiecte
- 36 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
educaionale.
?
?

Graficul activitilor de recuperare .


Orarul activitilor de pregtire suplimentar.

EVALUAREA
?
Descriptorii de performan.
?
Teste de evaluare predictive, rezultatele acstora, observaii,
concluzii.
?

Teste sumative pentru fiecare unitate de nvare, teste aplicate la

sfrit de semestru i an colar.


?
Prelucrarea statistic statistice rezultatelor testelor aplicate.
?
Evaluarea alternativ (proiecte, portofolii individuale, referate
etc.)
?
?

Fie de lucru.
Evidena evalurilor pariale/sumative.

ACTIVITATEA EXTRACURRICULAR, PERFORMANE


?
Graficul activitilor extracurriculare
?
Scenarii didactice care atest organizarea i derularea
concursurilor i activitilor educative extracurriculare
?
Diplome obinute de elevi la concursuri, olimpiade, activiti,
festivaluri.
ACTIVITATEA DE PERFECIONARE
Cri educaionale, reviste colare, articole elaborate de ctre

cadrul didactic.
?
Prticipare la concursuri, festivale, simpozioane.
?
Activiti de perfecionare realizate la nivelul unitii de
nvmnt i la nivelul I,S.J./C.C.D.
?
Diplome, certificate, adeverine, distincii, ordine.

- 37 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
Portofoliol profesorului
DATE PERSONALE
?
?
?
?

Fia postului.
Fia de evaluare anual.
Curriculum Vitae(europass).
Raport de autoevaluare.

ACTIVITATEA DE LA CATEDR
Structura anului colar.
ncadrarea (clase, nr. de ore).
Orarul.
Calendarul activitilor pe anul n curs.
Programa colar.
Programele pentru opionalele propuse.
Planificarea materiei la toate disciplinile predate (planificarea
anual i planificarea pe uniti de nvare).
?
Proiecte didactice.
?
Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora i
observaiile - concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de
nvare sau testele date la sfrit de semestru sau an colar).
?
Evaluarea alternativ (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor
i portofoliilor ntocmite de elevi) .
?
Fie de lucru (pe clase, pe nivel de performan vizat).
?
Fisele de protecie a muncii ale elevilor care lucreaz n
laborator.
?
Catalogul profesorului.
?
Programa de pregtire pentru recuperarea cunotinelor.
?
Lista cu materialele didactice utilizate.
?
Fie cu asistenele la ore.
?
Material didactic de concepie proprie :
- subiecte pentru concursurile colare;
- subiecte la tezele semestriale;
- fie de lucru n laborator / pentru activiti teoretice;
- referate pentru orele de laborator tehnologic;
- suporturi de curs teoretice i cu caracter aplicativ;
- seturi de programe informatice pentru orele teoretice i
?
?
?
?
?
?
?

- 38 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
de laborator;
- materiale cu caracter metodic i pedagogic s.a.
PERFORMANE
?
Calendarul Olimpiadelor, concursurilor colare.
?
Descriptori de performan.
?
Subiecte propuse.
?
Tabel nominal cu elevii selecionai i pregtii pentru aceste
concursuri.
?
Planificarea pregtirii suplimentare.
?
Prezena la pregtiri.
?
Rezultatele obinute la diferite faze.
PERFECIONARE, PROIECTE
Evidena clar a activitilor de perfecionare organizate la
nivelul unitii de nvmnt (catedr, consilii profesorale) sau de C.C.D./I.S.J.
?
Diplome, certificate, adeverine, distincii, ordine.
?
Cri, auxiliare, reviste colare, articole elaborate de ctre cadrul
didactic.
?
Proiecte personale, parteneriate,
?
Scrisori metodice, regulamente, publicaii, adrese M.Ed.C/I.S.J.
?

ACTIVITATEA DE PROFESOR - DIRIGINTE


Structura anului colar.
Colectivul clasei.
Colectivul didactic al clasei.
Responsabiliti n cadrul colectivului.
Obiectivele activitii educative.
Sarcinile dirigintelui (fia postului).
Situaia la nvtur i a absenelor.
Elevii cu rezultate deosebite n activitatea colar i
extracolar
Situaia elevilor problem.
?
Situaia manualelor primite/predate.
?
Participarea elevilor la viaa colectivului.
?
?
Comitetul de prini.
?
Planificarea edinelor cu prinii.
?
Observaii asupra clasei.
?
?
?
?
?
?
?
?

- 39 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Fiele individuale ale elevilor.


Planuri de lecie (2 modele).
Orarul clasei.
Datele personale ale elevilor.
Testarea aptitudinilor (test tipuri de inteligen).
Stiluri de nvate (chestionare).
Programa colar pentru Consiliere i orientare.
Planificare dirigenie.
Legislaie colar, metodologii, regulamente.
Regulamentul de ordine interioar.
Fite de opiuni limbi moderne (clasa a V- a).
Fite de opiuni admitere liceu (clasa a VIII - a).
Repartizarea pe grupe de lucru a elevilor.
Situaia absolvenilor.
Chestionare absolveni.

Consiliul clasei
Evidena activitilor i produsul muncii se constituie ntr-un dosar.
Dosarul este ntocmit de diriginte i trebuie s conin:
a) proces verbal de constituire a consiliului clasei;
b) componena consiliului clasei;
c) procesele verbale de la edinele consiliului clasei;
d) schema orar a clasei;
e) componena comitetului de prini pe clas;
f) graficul edinelor cu prinii;
g) disciplinele opionale;
h) Evidene periodice privind numrul de absene;
i) Sanciuni aplicate elevilor clasei;
j) Graficul susinerii tezelor;
k) Activiti complementare cu elevii;
l) Notarea ritmic (observaii);
m) Evidena cererilor de nvoire;
n) Procese-verbale ale edinelor cu prinii;
o) Analiza semestrial a activitii
- 40 -

PORTOFOLII PROFESIONALE

Portofoliul
elevului
Coninutul portofiliului:
?lista coninutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecrei
lucrri/fie,etc. i numrul paginii la care se gsete);
?argumentaia care explic ce lucrri sunt incluse n portofoliu, de ce este
important fiecare i cum se articuleaz ntre ele ntr-o viziune de ansamblu a
elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;
?lucrrile pe care le face elevul individual sau n grup:
?rezumate;
?eseuri;
?articole, referate, comunicri;
?fie individuale de studiu;
?proiecte i experimente;
?temele de zi de zi ;
?probleme rezolvate;
?rapoarte scrise de realizare a proiectelor
?teste i lucrri semestriale;
?chestionare de atitudini;
?nregistrri, fotografii care reflect activitatea desfurat de elev
individual sau mpreun cu colegii si;
?observaii pe baza unor ghiduri de observaii;
?refleciile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz;
?autoevaluri scrise de elev sau de membrii grupului;
?interviuri de evaluare;
?alte materiale, hri cognitive, contribuii la activitate care reflect
participarea elevului/ grupului la derularea i soluionarea temei date;
?viitoare obiective pornind de la realizrile curente ale elevului/grupului,
pe baza intereselor i a progreselor nregistrate;

- 41 -

PORTOFOLII PROFESIONALE
?comentarii suplimentare i evaluri ale profesorului, ale altor grupuri de

nvare i/sau ale altor pri interesate, de exemplu prinii;


?rezultate ale lucrrilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul
profesional sau abiliti cheie
?rezultate ale activitilor de autoevaluare i dovezi ale discuiilor care au
?opiniile elevilor privind activitile desfurate;
?planuri de aciune/ evaluri/ activiti viitoare planificate i efectuate de
ctre elev;
?Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului

Portofolii ale
personalului didactic
auxiliar si nedidactic
Secretar
? Baza de date a unitii colare
? Registrul de inspectii.
? Statul de funcii i statul de personal al colii
? Fisele posturilor
? Cataloage (grupe, clase)
? Condica de prezen a cadrelor didactice i a personalului auxiliar
? Registre matricole
? Registre de eviden i eliberare a actelor de studii (diplome,
certificate, adeverine provizorii, cotoare diplome, stoc acte studii).
? Registrul de eviden cri de munc
? Caietul de procese-verbale ale profesorilor de serviciu pe coal
? Dosarele personale ale cadrelor didactice
? Contracte de munc individuale ale personalului din unitate
? Dosarele pentru examenele susinute n coal (corigen, diferene,
teste naionale)
? Documente privind nscrierea/examenele de absolvire ale elevilor
- 42-

PORTOFOLII PROFESIONALE
? Documente privind miscarea elevilor (legalitatea transferrilor,

examene de diferen, confirmri foi matricole trimise - primite)


? Registrul de intrri - ieiri
? Dosar cu bursele colare ale elevilor
? Registru note telefonice
? Dosare de coresponden cu I.S.J., M.Ed.C.T., alte institutii, actiuni,
comunicari, note, circulare etc).
? Existenta i starea arhivei.
Contabil
? Bugetul de venituri i cheltuieli.
? Evidena fondurilor extrabugetare - nchirieri, servicii, donaii,
sponsorizri de la prini sau de la alte persoane fizice sau juridice.
? Derularea programelor guvernamentale: investiii-reabilitare (HG),
Lapte-corn, Bani de liceu, Euro 200, etc.
? Modul de efectuare a inventarierii, casare, etc.
Laborant
? Curriculum vitae europass
? Fia postului
? Dosar cu Normele specifice de S.S.M. ale laboratoarelor de chimie,
fizic i biologie pentru instruirea elevilor ;
? Tabele tipizate pentru instruirea elevilor- model anexat;
? Setul de manuale alternative aprobate de M.Ed.C., achiziionate de
coal, spre a fi consultate n vederea pregtirii lucrrilor solicitate;
? Planificrile calendaristice realizate de cadrele didactice (copii xerox),
spre a le putea consulta din timp n vederea procurrii de substane,
materiale etc ;
? ncadrarea la nivelul catedrelor, pentru a asigura instruirea elevilor
privind de ssm obligatorii pentru executarea n condiii de securitate a
experimentelor de laborator ;
? Registrul de eviden a lucrrilor de laborator
? Procese-verbale i note de control, ntocmite de Comisiile SSM i PSI;
? Norme de SSM i PSI pentru laboratoare
? Planul de evacuare n caz de incendiu ;
? Prospectele truselor i aparatelor din laborator;
? Inventarul laboratorului .
Bibliotecar
? Curriculum vitae europass
? Fia postului
- 43-

PORTOFOLII PROFESIONALE
Programul bibliotecarului (orarul)
Program de activitate anual
Program de activitate semestrial
Registrul de organizare a fondului de carte - Registrul inventar
Registrul de intrri-ieiri
Registrul de eviden a cititorilor; fie de cititor
Evidena activitilor - organizarea sau participarea de / la aciuni
specifice:
w lansare de carte
w ntlniri literare
w simpozioane
w vitrine i expoziii de cri
w standuri de nouti sau de colecii de cri
w prezentri de manuale opionale, alternative, .a.
? Activiti de formare
? Regulamentul de organizare i funcionare a bibliotecii colare.
? Baza legislativ
? Grupul de sprijin al bibliotecii (format din elevi si profesori)
? Documente de la diferite activiti desfurate cu elevii
? Dri de seama (semestriale, anual)
? Procesul - verbal ncheiat n urma inventarierii
? Acte de primire a crilor
? Diverse documente primite (corespondena)
? Diverse
Administrator
? Asigurarea combustibilului, aprovizionarea cu alimente pentru cantine
? Administrarea colii autorizare sanitar de funcionare, ap curent,
starea localului, aspect exterior i interior, funcionalitate, predarea slilor
de clas diriginilor.
? ntreinerea bazei materiale: mobilier, sli de clas, ui, ferestre, table,
magazii alimente, sal de sport, teren de sport, spaii verzi, lot colar, etc.
?
?
?
?
?
?
?

- 44-

Bibliografie

1] Legea nvmntului( Legea 84/1995. republicat cu modificrile


i completrile ulterioare)
[2] Statutul personalului didactic(Legea 128/1997,modificat i completat
ulterior.
[3] Regulamentul de organozare i desfurare a inspeciei colare(RODIS)
[4] Dan Zaharia, Ghiorghi Iorga, Livia Liliana Sibiteanu, Ghidul practic al
directorului unitii de nvmnt preuniversitar, Editura Paralela 45,
2005.

ISBN 973007434-8

9 789730 074345 >