Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA

SC HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI si
SC DOMARCONS SRL

Cod formular
F-AQ/017/1994/3

Pagina 1 din 1

OBIECTUL : REABILITAREA

SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI


CANALIZARE IN ORASUL BUMBESTI JIU
SANTIER:DRUMURI
PCT. LUCRU:Bumbesti Jiu STRADA:

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. _______Data____________
Faza din lucrare supusa verificarii:
________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________
Elementele de identificare _____________________________________________________________
Obiectiv :

Alimentare cu apa

Canalizare menajera

Refacere sistem rutier

Verificarile s-au facut pe baza:


-prevederilor proiectului nr. ____________________________________________________________
-planselor nr. ________________________________________________________________________
-dispozitiilor de santier nr./ data__________________________________________________________
-au mai stat la baza verificarilor urmatoarele documente: Caiet de sarcini . Instructiuni de lucru
_____________________________________________________________________________________
CONCLUZII:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
PARTICIPANTI
MANAGER PROIECT
REPREZENTANT
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
REPREZENTANT
SC DOMARCONS SRL
CONSULTANT: ROMAIR CONSULTING
CTC SANTIER

Nume si prenume

Semnatura

REPREZENTANT APAREGIO