Sunteți pe pagina 1din 1

230

Numr de operator de date cu caracter personal -

CERERE PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND


PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI


Nume Iniiala tatlui Prenume Cod numeric personal

Jude

Sector

Localitate

Adresa

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITII NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
Suma: -lei RON-

Denumire entitate nonprofit

Cod de identificare fiscal al entitii nonprofit

Cont bancar (IBAN)

PAROHIA ODAIA BURSUCANI

13007221

Raiffeisen Bank

RO50RZBR0000060011828740

Documente anexate

Fia fiscal privind impozitul pe veniturile din salarii: - la funcia de baz (numr buci): .. - n afara funciei de baz (numr buci): .

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete. Data Semntur contribuabil.

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare. Data