Sunteți pe pagina 1din 36

Ecologia peisajului

dr. ing. Ciprian PALAGHIANU

Prezentarea 1

Structura cursului
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No iuni introductive Concep ii, teorii i modele specifice Rezolu ia spa ial n analiza peisajului Perturbrile i dinamica peisajului Analiza structurii tipare ale peisajului Conservarea i managementul peisajului Aplica ii ale ecologiei peisajului
2

1. NO IUNI INTRODUCTIVE
Ce este ecologia peisajului? Rela ia cu alte discipline Istoricul i evolu ia disciplinei No iuni i termeni specifici Bibliografie recomandat

Ce este ecologia peisajului?


Ecologia peisajului ramur a ecologiei care studiaz rela iile dintre tiparul spa ial i procesele ecologice ce se desfoar la diferite rezolu ii spa iale i nivele de organizare ale entit ilor biologice. Ecologia peisajului (Landscape ecology) tiin interdisciplinar care integreaz perspective diferite asupra fenomenelor i proceselor studiate biofizice, analitice, umaniste, sociale. Obiectul studiului PEISAJUL (compozi ia, structura i func ia acestuia).
4

Ce este peisajul?
Peisaj - accep iuni diverse i controversate Perspectiv artistic - gen de pictur sau de grafic

avnd ca obiect reprezentarea cu precdere a privelitilor din natur sau o descriere a naturii n opere literare. Accep iunea general - parte din natur care formeaz un ansamblu artistic i este prins dintr-o singur privire; privelite; aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultnd din combinarea factorilor naturali cu factorii crea i de om (DEX).
5

Peisaj vs Landaft
Peisaj - spa iu geografic eterogen caracterizat de interac iuni variate ale unor structuri elementare numite plcuri (patches) sau interac iuni ale ecosistemelor. Peisajul poate fi caracterizat prin rela iile dintre piesele elementare ale mosaicului ce formeaz un tipar/model spa ial. Landaftul - por iune din mediul bio-geografic cu

trsturi proprii diferite de cele ale por iunilor nvecinate

(DEX). n unele cazuri se poate ntlni chiar denumirea de ecologia landaftului.


6

Terasele din Yunnan

Terasele din Yunnan

Terasele din Yunnan

Viaductul de la Millau (343m)

10

Viaductul de la Millau

11

Peisaj mozaicat n Suceava

12

Principale direc ii de ac iune


Ecologia peisajului aplic principii proprii n formularea i rezolvarea unor probleme reale de mediu. Detectarea modelului spa ial i a scrii la care acesta este prezent i caracterizarea cantitativ a acestuia; Identificarea i descrierea agen ilor care au determinat formarea unui anumit tipar spa ial (regimul evenimentelor cu caracter perturbator); Explicarea implica iilor ecologice ale unui anumit model spa ial implica iile asupra popula iilor, comunit ilor i ecosistemelor; Caracterizarea cantitativ a dinamicii n spa iu i timp a modelului observat; Gestionarea peisajelor n scopul atingerii unor obiective impuse de societate. 13

Rela ia cu alte discipline


Ecologia peisajului este o fuziune ntre ecologie i geografie (biogeografie). Ecologia peisajului folosete numeroase tehnici mprumutate din domenii variate:
topografie, fotogrammetrie, teledetec ie, GIS; tiin e matematice: statistic, geostatistic, analiza spa ial; tiin a calculatoarelor: geometrie fractal, recunoaterea formelor, re ele neurale, teoria grafurilor.
14

Istoricul disciplinei
Carl Troll (1899 - 1975) ecologia peisajului (1939) combina n noua tiin abordarea orizontal asupra spa ului, specific geografiei, cu abordarea vertical, func ional, specific ecologiei peisajul - totalitatea spa ial i vizual a mediului ce

integreaz geosfera cu biosfera i cu artefactele induse de om mediului.

15

Dezvoltarea disciplinei
coala european - axat pe tipologia, clasificarea i nomenclatura peisajelor antropizate coala nord-american - studiul structurii i func iilor sistemelor naturale/seminaturale 1982 - Asocia ia Interna ional de Ecologia Peisajului (International Association for Landscape Ecology IALE) 1983 - workshopul de la Allerton Park (Illinois) - Paul Risser, James Karr i Richard Forman Ecologia peisajului studiaz dezvoltarea i dinamica eterogenit ii n spa iu, interac iunile i fluxurile dintre peisaje eterogene n timp i spa iu, influen a eterogenit ii n spa iu asupra proceselor biotice i abiotice i managementul eterogenit ii peisajelor 16

Teoria insulei biogeografice


Ecologia peisajului - extensie a teoriei biogeografiei insulare? (MacArthur, Wilson). Conceptul de insul biogeografic a fost abstractizat i adaptat plcurilor din mozaicul unui peisaj conform modelului metapopula iei a lui Levins. Tehnici i tehnologii moderne (teledetec ie, GIS, modele matematice, computere performante, instrumente software de analiz i clasificare a imaginilor) au permis evolu ia ecologiei peisajului ntr-o disciplin complex, de sine stttoare.
17

No iuni i termeni specifici


Peisajul, Scara Compozi ia - structura, func ia, eterogenitatea, tiparul spa ial Plcul, Matricea Concetivitatea - coridorul, re eaua, mozaicul Limite i margini Ecoton, ecoclin i ecotop Perturbrile i fragmentarea
18

Peisajul
Peisajul - o suprafa de teren eterogen ce con ine dou sau mai multe ecosisteme ce se nvecineaz.

19

Scara
Scara reprezint raportul dintre distan ele msurate n lumea real i cele reprezentate pe hart. La fiecare scar poate fi identificat un tipar spa ial diferit (compozi ie, structur i func ie) Compozi ia termen care se refer la numrul de tipuri de plcuri (patches) reprezentate ntr-un peisaj i frecven a lor relativ (de exemplu propor ia terenurilor mpdurite, lungimea lizierei pdurii, densitatea cilor de acces) structur, func ie, eterogenitate.
20

Influen a scrii

21

Influen a scrii

22

Influen a scrii

23

Influen a scrii

24

Influen a scrii

25

Plcul i mozaicul
Tipar spa ial definete con inutul i structura intern specific a unei por iuni eterogene din peisaj. Plcul (patch) reprezint o component elementar a peisajului, eterogen, care difer vizibil de celelalte componente vecine i poate s nregistreze o dinamic n timp sau spa iu. Plcul are o form i mrime spa ial (care difer n func ie de scar) i poate fi descris prin caracteristici structurale (numr de arbori, numr de specii, nl imea, diametrul coroanelor) Matricea reprezint un alt termen cheie i reprezint sistemul ecologic din fundal al unui peisaj, fiind caracterizat de un grad nalt de conectivitate.
26

Mozaic format de plcuri heterogene

27

Conectivitatea
Conectivitatea indicator care arat ct de conectate sunt elementele unui peisaj (coridoarele, re elele sau matricele). De exemplu, o matrice constituit de pdure cu pu ine goluri de regenerare va avea un nalt grad de conectare. Coridorul element de legtur ntre plcuri. Re ea un sistem de coridoare interconectate. Mozaic descrie tiparul spa ial al plcurilor, coridoarelor i matricelor ce compun un peisaj.
28

Conectivitatea

29

Limite i margini
Limitele dintre plcuri sunt mai mult sau mai pu in evidente. Limita reprezint zona de tranzi ie dintre dou ecosisteme adiacente. Marginea este por iunea situat n apropierea perimetrului plcului. Datorit efectului de margine (edge effect) pot exista diferen e n ceea ce privete mediul i procesele care se desfoar n zona de margine i cele care se desfoar n interiorul unui plc.

Tipuri de limit: ecoton, ecoclin i ecotop


30

Efectul de margine

31

Perturbri i fragmentare
Perturbri - evenimente care altereaz semnificativ tiparul de varia ie a structurii sau func iei unui sistem ( proces natural sau ac iuni perturbatoare umane directe sau indirecte). Fragmentarea este caracterizat de apari ia unor discontinuit i/goluri n habitate, ecosisteme sau suprafe e cu aceeai folosin . Fragmentarea provoac transformri ale peisajului, ceea ce conduce la o dinamic temporal. Frecvent fragmentarea este rezultatul unor ac iuni perturbatoare antropice.
32

Perturbri

33

Fragmentare

34

Bibliografie recomandat
Boyce, S.G., 1995, Landscape Forestry. Farina, A., 1998, Principles and Methods in Landscape Ecology, Forman, R. T. T., Godron, M., 1986, Landscape Ecology. Lafortezza, R., Chen, J., Sanesi, G., Crow, T.R., 2008, Patterns and

Processes in Forest Landscapes

Naveh, Z., Lieberman, A., 1984, Landscape ecology: theory and application. Perera, A.H., Buse, L.J., Crow, T.R., 2006, Forest Landscape Ecology - Transferring Knowledge to Practice, Sanderson, J., Harris, L. D., 2000. Landscape Ecology: A Top-Down

Approach

Turner, M.G., Gardner, R. H., 1991, Quantitative Methods in Landscape Ecology. Turner, M.G., Gardner, R. H., O'Neill, R. V., 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice. Wiens, J.A., Moss, M.R., 2005, Issues and Perspectives in Landscape Ecology. Cambridge University Press; Wu, J., Hobbs, R., 2007. Key Topics in Landscape Ecology. Cambridge University Press; 35

Alte surse de documentare


revista Landscape Ecology (1987) http://forestlandscape.wisc.edu/landscapeeco logy/ (arhiva articole gratuite 1987-1997) site-ul web al Asocia iei Interna ionale de Ecologia Peisajului (IALE)

36