Universitatea din Bucureşti Facultatea de Administraţie şi Afaceri Administrarea Afacerilor, an III

Plouarea Mării Negre

Prof. Coord.: Constantin Ghica

Studenţi: Ambrăuş Mirela Chirca Maria-Magdalena Crăciun Nicoleta

2011 1

Cuprins:

Marea Neagră.....................................................................................................3 Starea ecosistemului si resurselor vii marine. Situaţia speciilor marine............6 Surse de degradare……………………………………………….....................8 Efectele poluării...............................................................................................10 Biodiversitatea Mării Negre.............................................................................11 Eutrofizarea şi biodiversificarea Mării Negre…….….....................................12 Măsuri împotriva poluării Mării Negre........................................................... 13 Pentru a evita poluarea Mării Negre. Poluarea chimică……………………...14 Despre Comisia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării şi "Convenţia de la Bucureşti"………………………………………………………………18 Concluzii……………………………………………….........……………….19 Bibliografie......................................................................................................21

2

adevărata depresiune a Mării Negre. Marea Neagră face parte din categoria mărilor tipic continentale. Adâncimi mai mari. comunicând cu Marea Marmara prin strâmtoarea Bosfor şi cu Marea Egee prin strâmtoarea Dardanele. Bazinul Mării Negre are o formă aproximativ regulată. Adâncimea apelor din jurul malului românesc este mai mică. Este o mare de tip continental ceea ce face să exercite o influenţă climatică redusă asupra uscatului. Pe platforma continentală se întâlnesc 8 tipuri de bază de sedimente: 3 . de sub 2 000 m se întâlnesc în partea central-sudică a bazinului în apropierea ţărmului turc şi la est de peninsula Crimeea. O linie de traseu aproximativă Varna – Crimeea Sudică separă cele două arii atât de deosebite ale mării: la nord zona cu adâncimi reduse (Marea Azov nu coboară sub 14 m adâncime). hidrochimice şi biologice proprii. La această individualizare a contribuit şi evoluţia paleografică şi raportul acesteia cu celelalte mări în decursul timpului. Legătura foarte îngustă şi poziţia sa în interiorul continentului contribuie la individualizarea unor caracteristici hidrofizice. iar cuveta în dreptul ţărmului românesc este formată dintr-o întinsă platformă continentală cu adâncimi ce nu depăşesc 200 m. manifestată prin brize şi modificări termice pe o fâşie îngustă de la ţărm respectiv cu ierni blânde şi veri lipsite de caniculă. ca urmare a configuraţiei ţărmului şi reliefului submarin. iar adâncimea medie de 1 200 m. Suprafaţa mării este de 411 540 km² (462 000 km² împreună cu Marea Azov) fiind a treia ca mărime din Europa după Marea Mediterană şi Marea Nordului. România este o ţară pontică prin litoralul său de 244 km desfăşurat de la Braţul Musura al deltei secundare a Chiliei în nord până la Vama Veche în sud. Adâncimea maximă este de 2 246 m în regiunea central-sudică. hidrologice. MAREA NEAGRĂ Situată între 40°55’ şi 46°32’ latitudine nordică şi 27°27’ şi 41°42’ longitudine estică. situată pe aria străveche de scufundare a Mării Tethys. Reprezintă o componentă grafică de însemnătate europeană care defineşte poziţia geografică a ţării noastre. iar la sud. ţărmurile sunt puţin articulate şi în general lipsite de insule.

h) paleoscrădişul de tip caspic este format din cochilii fosile de scoici şi melci de apă dulce şi salmastră de la marginea platforme continentale.a) nisipul este un sediment mobil. pot fi galben – cenuşii până la cenuşii – negricioase sau albăstrui. pălămida. hamsia. calcanul. opac. . cu mâl în proporţie de 15 – 25 % ce acoperă fundurile puţin adânci. f) mâluri faseolinifere sunt mâluri de adâncime. cenuşii de grosimi de 5 – 20 cm. scrumbia. chefalul. cu granule distincte.zona sublitorală – are o adâncime de 70 – 230 m unde apa este slab oxigenată cu consecinţele de rigoare pentru pescuit. mai compacte şi unsuroase la pipăit. . prelungiri ale falezei în mare sau ca pietre izolate cu aspect morenaic sau de fundurile argilo – marnoase dispuse insular. e) mâluri cu mztilus sunt sedimente mobile de origine aluvionară dispuse în strat de 20 – 40 cm la adâncimi de 20 – 60 m. zona este frecventată de pescari. neaderente ce formează plajele şi acoperă fundurile de mică adâncime.zona prelitorală – care are o profunzime variabilă de-a lungul ţărmului unde adâncimea este de până la 12 m şi care este expusă valurilor. rândunica de mare.zona litorală – unde adâncimea poate ajunge de la 12 – 17 m şi unde pescuitul din ambarcaţiuni este optim până la maximum 50 m adâncime. cambula. morunul. Speciile de peşti cele mai răspândite sunt: guvidul. precum şi alţi peşti răpitori (specii de rechin ce ating 15 – 20 kg). c) scrădişul recent este constituit din îngrămădiri de fragmente de moluşte actuale. g) zona cu filifora populează mâlurile cu mztilus şi faseolinifere în care se dezvoltă alga roşie Philliphora. Platoul continental se poate delimita în trei zone: . b) nisipul mâlos este un sediment mobil aderent. 4 . foarte bogat în carbonat de calciu ce dau apei un aspect lăptos. d) substratul dur este reprezentat în general de calcare sarmatice ca platforme întinse de piatră.

trăiesc în prezent peste 165 milioane de oameni. Într-o primă fază. gunoaiele casnice şi poluarea aerului se adaugă în mod semnificativ. Ea este legată de uscat prin intermediul fluviului Dunarea care este transmiţătorul poluanţilor. În afara poluanţilor aduşi de marile fluvii. În bazinul Mării Negre. Dunărea contribuie la reţinerea sedimentelor poluante din domeniul continental. În cantităţi moderate. nutrienţii utilizaţi ca îngrăşăminte ( azotul şi fosforul ) sunt benefici. cantităţi importante sunt deversate în zonele litorale de localităţile costiere şi de activităţile de transporturi. cât şi dimensiunilor mari ale surselor de poluare de pe uscat. mai ales datorită utilizării pe scară largă a detergenţilor cu fosfaţi şi a extinderii agriculturii intensive. Dunărea aduce anual aproximativ 60 000 tone fosfor şi circa 340 000 tone azot anorganic. ca o adaptare la raportul 5 . Cea mai mare parte a Mării Negre. acesta fiind unul dintre motivele pentru care în ultimii ani s-au pescuit cantităţi mai mari de peşte. dar şi prin utilizarea apei pentru irigaţii. se modifică compoziţia fitoplanctonului. ei au ca efect creşterea generală a cantităţii de hrană ( mai multe alge microscopice. în special pescuitul şi turismul. Această practică. etc. Acestea afectează puternic atât flora şi fauna din apropierea ţărmului. fertilizatorii. mai mult şprot. ei fiind indispensabili pentru funcţionarea ecosistemelor. rămasă adesea neobservată este azi detectată prin intermediul sateliţilor şi cei vinovaţi pot fi trimişi în judecată. concomitent cu creşterea fenomenelor de înflorire a apei mării ca urmare a aportului Dunării şi a evacuărilor directe de substanţe biogen. Pe litoralul Mării Negre a scăzut aportul de sedimente adus de fluviu ca urmare a opririi acestora în lacurile de acumulare al căror număr şi importanţă au crescut în întreg bazinul hidrografic al Dunării. este puternic eutrofizată. Marea devine astfel un depozit imens pentru aceste colecţii amestecate de fertilizatori şi otrăvuri. care desfăşoară importante activităţi economice. Ţiţeiul şi alte substanţe petrochimice sunt principalii poluatori ai Mării Negre. răspândită în lumea întreagă. În ultimii 25 de ani a fost înregistrată o creştere dramatică a cantităţii de nutrienţi. Dar cantităţile excesive de nutrienţi pot avea efecte devastatoare. Pe măsură ce creşte cantitatea lor.). În ea se varsă apele a 17 ţări. cei mai mulţi dintre ei nefiind conştienţi că participă activ la poluarea uneia dintre cele mai degradate mări ale planetei. şi mai ales platforma continentală din partea sa nordvestică. Prin reducerea cantităţii de apă. Practica obişnuită de spălare a tancurilor petroliere deversează foarte mult ţiţei în mare. Se constată astfel o pronunţată eroziune a plajelor şi falezei. prin construirea barajelor şi a lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice. Substanţele chimice cum ar fi cele petroliere.Marea Neagră este una dintre cele mai poluate mări ale globului. mai multe sardine. Vulnerabilitatea bazinului Mării Negre se datorează atât izolării sale. pătrund în cele din urmă în Marea Neagră. alături de care apele uzate. În incidentele majore de poluare este întotdeauna implicat ţiţeiul. cât şi activităţile antropice. Substanţele chimice se înfiltrează prin pământ în apa râurilor şi sunt astfel purtate până la Dunare şi de acolo în Marea Neagră. insecticidele şi erbicidele care nu se descompun în contact cu solul.

zincul sau cromul. Mediul marin este adesea ameninţat de suprapopularea anumitor zone costiere. exploatarea şi . naţional şi/sau transfrontalier. cu toate că a fost interzis. Multitudinea şi complexitatea aspectelor pe care le implică explorarea. cu precădere cele costiere.aparţin grupelor diatomeelor şi peridineelor. 6 . nici ecosistemele marine. eroziune. specii invadatoare. Din nefericire. nichelul.modificat al nutrienţilor. care cele multe provin din industria şi transportul pe uscat. dar inexplicabil nivelul arsenului a scăzut. care scurtcircuitează lanţul trofic. epidemii/epizootii. Aceste perturbări. plumbul. Dintre respectivele specii.necesitatea protecţiei mediului marin atestă şi confirmă importanţa acordată dezvoltării ştiinţelor mării. ca şi abundenţa hranei. SITUAŢIA SPECIILOR MARINE Ecosistemele şi biodiversitatea sunt periclitate în mod îngrijorător la nivel planetar.  STAREA ECOSISTEMULUI ŞI RESURSELOR VII MARINE. permit proliferarea meduzelor şi a ctenoforelor. Metale grele cum ar fi cadmiul. utilizata ca pesticid şi care persistă în mediu este încă folosit. poluarea apelor estuarine şi costiere de către ape uzate. acesta fiind alcătuit în ciclul anual octombrie 2000-septembrie 2001 din 179 de specii şi varietăţi de microalge. DDT-ul. exploatarea resurselor naturale şi hazarduri precum cutremure. în funcţie de jurisdicţia naţională asupra resurselor. DDT si PCB( betanol policlorinat) a crescut în ultimii ani. inundaţii. deoarece acestea nu au prădători naturali în Marea Neagră. o substanţă chimică organică clorinată şi toxică. care sunt toxice sau puţin nutritive pentru animalele superioare.anume 123 .mai recent . In fitoplanctonul sectorului românesc s-a înregistrat o importantă diversitate specifică. marea majoritate . nu fac excepţie. sunt chimicale periculoase care dezechilibrează balanţa sistemelor animale din mediu. Aceste modificări bruşte şi cantitatea mare de nutrienţi se manifestă uneori prin „înfloriri” ale unor alge. Asemenea probleme grave de mediu pot fi abordate şi soluţionate într-o oarecare măsură la nivel local. Cantitatea de metale. arsenul. aparţinând la şapte grupe algale cu rang de încrengătură. cuprul.

care este folosită ca un indicator al contaminării. această cifră la nivelul întregii mări. deci puse în imposibilitatea de a se reproduce. Alte microorganisme care ridică probleme pentru om sunt bacteriile Salmonella şi Staphyloccus care pot să apară în crustacee. 7 . întregi populaţii devenind de sex feminin. Pentru a nu provoca boala ar trebui să existe mai puţin de 230 E. de poluările datorate activităţilor agricole şi de deversările de la activităţile industriale. care se interpune între apele continentale poluate şi apele Mării Negre. Organismele dăunătoare se reproduc în moluşte şi transmit omului numeroase boli. colii la 100g de ţesut. fiind mult mai mare şi aproape imposibil de calculat. costul refacerii zonelor distruse prin poluare. S-a demonstrat că TBT produce modificări sexuale melcilor de mare ( un tip de crustaceu ).O altă substanţă chimică care are un efect negativ asupra florei şi faunei Mării Negre este tributilina (TBT) care este folosită pe scară largă ca vopsea rezistentă la apa pentru chila vaselor. etc. pe termen lung. Numai sectoarele turistic şi piscicol înregistrează pierderi de peste 500 milioane de dolari anual. Costul pe termen scurt al neluării nici unei măsuri ar putea depăşi în curând 1 miliard de dolari anual. costul speciilor dispărute datorită poluării. Cele câteva zone umede răspândite în lungul litoralului servesc ca filtre naturale. de despăduriri. Nu poate fi evaluat însă costul zilelor de muncă pierdute datorită îmbolnăvirilor produse de poluare. PBC-ul are un efect cumulativ asupra vieţii din Marea Neagră. şi în climatele calde Vibrio parahaemolyticus. cum ar fi unul având la bază cuprul şi care este de 1000 de ori mai puţin toxic pentru plante şi animale. Cea mai răspândită este bacteria Escherichia coli . Pierderile economice datorate poluării sunt din ce în ce mai mari. care fixează poluanţii şi sedimentele din râuri. Ei sunt poluanţi industriali. toxici pentru animale şi oameni. dar care sunt şi ele afectate de dezvoltarea urbană şi industrială. S-au descoperit produse alternative care nu au efecte adverse asupra florei şi faunei. Degradarea acestor zone umede ar putea determina dispariţia unui filtru natural foarte important.

Cei mai mulţi poluanţi atmosferici provin din industrie. etc. mai ales datorită utilizării pe scară largă a detergenţilor cu fosfaţi şi a extinderii agriculturii intensive. şi mai ales platforma continentală din partea sa nord-vestică. Practicarea agriculturii intensive duce la infiltrarea în ape a îngrăşămintelor şi pesticidelor folosite. 8 . Printre aceştia se pot număra metalele grele ( mai rare în zona litoralului românesc ). pesticidele reprezintă o mare problemă mai ales pentru zonele de coastă. Cea mai mare parte a Mării Negre. oxizii de azot proveniţi de la arderile la temperaturi înalte ( termocentrale. Cea mai mare parte a poluării îşi are originea în agricultură şi în zonele industriale din lungul cursului Dunării şi al celorlalte mari fluvii care se varsă în Marea Neagră. poluarea atmosferică are un impact foarte puternic asupra mediului. În ultimii 25 de ani a fost înregistrată o creştere dramatică a cantităţii de nutrienţi. agricutura intensivă. cât şi ale apelor continentale de suprafaţă şi subterane din zonă. este puternic eutrofizată. Depozitarea necorespunzătoare ( de obicei sub cerul liber ) şi aplicarea lor excesivă conduce la scurgerea lor în râuri. atât ale celor ale Mării Negre. Pe lângă efectul general negativ pe care îl are asupra sănătăţii populaţiei ( mai ales în zonele urbane şi în zonele industriale ). Unii poluanţi pot fi transportaţi direct în mare sau prin intermediul râurilor. motoare de maşini ). dezvoltarea portuară şi a zonelor costiere. urbanizare. Dunărea aduce anual aproximativ 60 000 tone fosfor şi circa 340 000 tone azot anorganic. termocentralele pe cărbune sau combustibil lichid şi din transport. dioxidul de sulf ( de la termocentrale ). dioxidul de carbon ( de la termocentrale şi maşini ). Unele studii arată existenţa unor grave probleme locale. ca şi poluarea marină. la poluarea apelor subterane şi la afectarea sănătăţii umane. Agricultura este un poluant major al apelor. industrie. În Marea Neagră. SURSE DE DEGRADARE Marea Neagră este afectată de poluarea atmosferică. O problemă importantă o reprezintă şi depozitarea şi aplicarea îngrăşămintelor chimice.

ei fiind indispensabili pentru funcţionarea ecosistemelor. deoarece acestea nu au prădători naturali în Marea Neagră. Principala sursă de poluare a zonelor din apropierea oraşelor de pe ţărm o constituie netratarea sau tratarea insuficientă a apelor uzate. Unul dintre motive este acela că datele. o problemă locală. Noaptea însă. de obicei. oxigenul este consumat pentru transformarea organismelor moarte în dioxid de carbon. atunci când există. unde cantitatea de lumină este totuşi suficientă pentru dezvoltarea lor. Dar cantităţile excesive de nutrienţi pot avea efecte devastatoare. se modifică compoziţia fitoplanctonului. Aceste perturbări. substanţă foarte toxică. Prin urmare. acesta fiind unul dintre motivele pentru care în ultimii ani sau pescuit cantităţi mai mari de peşte. Pe măsură ce creşte cantitatea lor. mai mult şprot. Apele uzate menajere contribuie semnificativ la poluarea cu substanţe organice şi nutrienţi şi pot fi responsabile şi de apariţia şi proliferarea unor boli. se formează hidrogen sulfurat. care scurtcircuitează lanţul trofic. mai multe sardine. Deoarece populaţiile naturale nu sunt capabile să consume cantitatea mare de hrană existentă. Scăderea cantităţii de oxigen şi a cantităţii de lumină în zonele cu adâncime mai mică au efecte devastatoare asupra populaţiilor animale. În unele cazuri grave de anoxie. ce determină distrugerea totală a populaţiilor animale şi pierderea unor importante resurse marine vii. ei au ca efect creşterea generală a cantităţii de hrană ( mai multe alge microscopice. ca şi abundenţa hranei. Într-o primă fază. permit proliferarea meduzelor şi a ctenoforelor ( ex : Mnemiopsis leydi ). nutrienţii utilizaţi ca îngrăşăminte (azotul şi fosforul) sunt benefici. de obicei. sunt 9 . cantitatea de oxigen dizolvat în mod natural în apă nu este suficientă pentru întreţinerea populaţiilor uriaşe de alge din straturile profunde. prin procesul de fotosinteză. până în prezent au fost publicate puţine date despre microorganismele patogene din zona de coastă a Mării Negre. ca o adaptare la raportul modificat al nutrienţilor. Aceste modificări bruşte şi cantitatea mare de nutrienţi se manifestă uneori prin „înfloriri” ale unor alge. Ca toate plantele verzi. şi fitoplanctonul are nevoie de lumină pentru a transforma dioxidul de carbon în masă organică. mase enorme de alge cad pe fundul mării sau spre straturile profunde.În cantităţi moderate. Poluarea microbiologică este.). Deşi este cunoscut faptul că în ape există cantităţi mari de germeni fecali. etc. care sunt toxice sau puţin nutritive pentru animalele superioare.

Costurile scăderii poluării. costul asistenţei medicale. cazuri de holeră şi antrax în Delta Dunării şi în judeţul Constanţa. se întâlnesc practic toate ramurile industriale( prelucrarea hidrocarburilor. nota de plată anuală ar putea depăşi un miliard de dolari anual la nivelul întregii mări. 10 . la nivelul întregului bazin. etc. situate pe ţărm sau în imediata apropiere. între 340 – 400 milioane de dolari anual. În sectorul piscicol. în imediata apropiere a Mării Negre. sunt şi ele enorme. Oricum. Cu toate că problema principală o reprezintă nutrienţii. La această cifră se adaugă şi efectele indirecte. dar au fost semnalate. Toate acestea contribuie la poluarea gravă a Mării Negre şi a apelor înconjurătoare prin deversarea apelor uzate. datorită rapoartelor contradictorii şi a lipsei unor surse de informare transparente. eficienţei lor reduse. asociate aşa numitelor „puncte fierbinţi” (zone restrânse. deosebit de poluate). Ele au frecvenţă mai mare în Rusia şi Ucraina.  EFECTELE POLUĂRII Problemele ecologice din zona Mării Negre au produs mari pierderi economice. iar pentru turism. Dacă s-ar lua în considerare numărul de zile de muncă pierdute. întreprinderi de prelucrarea lemnului. infiltraţii de la depozitele de deşeuri sau prin poluare atmosferică depusă pe sol sau în apă prin intermediul precipitaţiilor. fabrici de celuloză şi hârtie. costul reintroducerii unor specii dispărute. În cazul majorităţii oraşelor de pe coastă. datorită subdimensionării staţiilor de epurare. întreprinderi chimice. precum şi încălcării reglementărilor cu privire la deversarea apelor industriale în canalizările municipale. apele uzate care sunt deversate în mare nu au o calitate corespunzătoare. cum ar fi cele legate de sănătate sau şomaj. dar care este limitată. legate de privatizarea întreprinderilor de stat şi dezvoltarea întreprinderilor private. la zone bine definite. după 1991. prelucrarea metalelor feroase şi neferoase. pagubele produse de eroziune sau cele de identificare a unor alternative pentru alimentarea cu apă potabilă. există rapoarte care informează că există şi poluare cu metale grele şi substanţe organoclorurate (deosebit de toxice). pierderile sunt estimate la 240 milioane de dolari anual. Au fost însă raportate cazuri de boli hidrice în zona litorală.). dar mai ales în bazinele râurilor tributare mării. Este greu de estimat poluarea chimică a Mării Negre. industrie alimentară.considerate confidenţiale. de obicei.

dacă se doreşte ca efectivele de peşte să aibă o şansă de refacere. mirosul de alge şi peşte stricat. şi aşa afectate. iar dacă nu sunt respectate. care îi fac aproape improprii consumului uman. există oricând riscul apariţiei unor îmbolnăviri. mai ales când fenomenele sunt însoţite de mortalităţi masive ale peştilor. Oricare ar fi cauza. Dacă reglementările sanitare ar fi respectate. reprezintă un potenţial risc pentru viitor. Valorile totale estimate la 900 000 tone în 1986 au scăzut la numai 100 000 tone în 1992. Pescuitul prin traulare de fund a contribuit.Poluarea provenită de la apele uzate tratate necorespunzător a dus la apariţia unor cazuri izolate de holeră şi la creşterea numărului de afecţiuni gastro-intestinale. Mnemiopsis leydi. hamsie. 1998 şi 1999). datorate lipsei de eficienţă a multor instalaţii. aşa cum s-a întâmplat în 1992. împreună cu fenomenele asociate (consistenţa mucilaginoasă a apei. în Marea Neagră au fost inventariate aproximativ 1500 specii de vertebrate şi nevertebrate.  BIODIVERSITATEA MĂRII NEGRE Până în prezent. s-a constatat reducerea unor specii de peşti răpitori. calcan. Urmare a accentuării poluării industriale şi orăşeneşti din ultimele două decenii. dar la care se adaugă şi mortalitatea foarte mare a puietului de peşte datorată eutrofizării şi poluării apelor. cât şi a unor specii de peşti cu importanţă economică : scrumbie. Masivele înfloriri ale algelor începând din 1975. foarte mult. Nu sunt de neglijat nici efectele psihologice negative asupra turiştilor şi a populaţiei locale (uimirea legată de schimbarea culorii apei până la sângeriu. prin distrugerea habitatului multor specii valoroase prin smulgerea vegetaţiei de pe fundul mării. prezenţa insectelor şi rozătoarelor purtătoare de boli din jurul lor) au avut şi ele un rol important. tonele de scoici şi peşti morţi aruncate pe plajă şi supuse putrefacţiei. sturioni. Consumurile ridicate de apă potabilă. 11 . Poluarea a devastat industria piscicolă din Marea Neagră. stavrid. şi el. suprasolicitând alimentarea cu apă potabilă şi resurse biologice. Cauza acestei scăderi este în primul rând suprapescuitul. ar fi necesară o îngheţare a pescuitului industrial ( pe o perioadă de 3 – 5 ani ). ar produce mari pierderi pentru turism. ca şi prădarea sa de către un ctenofor recent apărut în Marea Neagră. unii peşti din zona de coastă conţin cantităţi foarte mari de substanţe chimice. senzaţia de teamă care apare. Prezenţa unui număr mare de oameni care trăiesc sau îşi petrec vacanţele pe malul Mării Negre afectează grav mediul costier. Contaminarea peştilor şi a altor animale marine este şi el un risc major. Cu toate că este în special o problemă locală.

atât din punct de vedere calitativ.000 exemplare Tursiops şi 3. în care se întâlneau numeroase specii. iar biomasele sunt de zeci de ori mai scăzute decât cele de acum câteva decenii. Marea Neagră a fost transformată dintr-un ecosistem divers. aceste date nu pot fi omologate cu metodicile internaţionale de evaluare. fitoplanctonul. apreciază stocul de delfini de 30. aici nemaiîntâlnindu-se nici 50 % din numărul speciilor care le populau în periaoda 1967 – 1970. cu condiţii de mediu improprii pentru majoritatea organismelor aflate în partea superioară a piramidei trofice. Au dispărut câmpurile de Zostera şi Cystoseira. În Cartea Roşie a Mării Negre.  EUTROFIZAREA ŞI MODIFICAREA BIODIVERSITĂŢII Eutrofizarea şi alte tipuri de degradare a ecosistemelor au dus la reducerea biodiversităţii şi au perturbat grav echilibrul ecosistemelor din Marea Neagră. deşi ultimele estimări. ultimul în principal datorită concurentului său natural Beroe ovata. în ciuda unor măsuri întreprinse ( reducerea pescuitului. semnarea unor acorduri şi convenţii internaţionale ). zooplanctonul şi bentosul. Starea de conservare a populaţiilor celor trei specii de delfini care trăiesc în Marea Neagră – Phocoena phocoena relicata. 3. În ultimii 25 – 30 de ani. îndeosebi în privinţa unor specii cu importanţă ecologică şi economică deosebită în deceniile trecute ( de exemplu : alga brună Cystoseira şi fanerogama Zostera ). Totodată. Biomasa altor specii foarte importante pentru lanţul trofic al Mării Negre s-a redus şi ea 12 . cu care se aflau în legătură trofică. iar biomasa algei Phylophora se apreciază la numai o zecime faţă de trecut. Chiar şi zonele mai profunde sunt foarte modificate. semnalat ulterior. trebuie semnalată în continuare prezenţa unor specii imigrate recent în Marea Neagră. într-o cultură eutrofă de alge. Flora bentală se află într-un declin continuu. se menţionează apariţia unor exemplare mari de crab albastru Callinectes sapidus. cât şi cantitativ. O dată cu ele au dispărut numeroase alte specii. ele au fost înscrise la categoria “date insuficiente”. din 1987.000 exemplare Phocoena. deoarece. Delphinus delphis ponticus şi Tursiops truncatus ponticus – continuă să fie precară. Pe de altă parte.În cadrul ecosistemului Mării Negre au fost studiate urmatoarele componente biologice : bacterioplanctonul. Dintre acestea. gasteropodul Rapana venosa şi ctenoforul Mnemiopsis leydii şi-au redus substanţial stocurile.000 exemplare Delphinus.

El este responsabil. Acest program internaţional îşi propune să fie un catalizator pentru refacerea mediului 13 . carnea ei fiind exportată în Japonia. Ea a atins densităţi de până la 1000 de indivizi pe metrul pătrat în zona litoralului românesc. de decimarea bancurilor de stridii. speciile oportuniste. un trust format din Banca Mondială.  MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII În bazinul Mării Negre. desfăşurat între 1992 – 1996. În mod ironic însă. Georgia. rapana însăşi a devenit o specie foarte căutată de pescari. program finanţat de Fondul Global de Mediu. Turcia. îşi pot găsi cu uşurinţă locul în aceste ecosisteme dereglate. iar scoica Mytilus şi-a redus biomasa cu 70 %. care se pare că a apărut la sfârşitul anilor ′60 şi a înlocuit practic specia Corbula.foarte mult : numărul scoicilor Corbula s-a redus de 240 ori. O altă specie a fost Mya arenaria. transportat probabil la începutul anilor ′40. Problema cea mai importantă este însă lipsa unui management integrat al zonei costiere ( cu integrarea tuturor sectoarelor din zona de coastă implicate în luarea deciziilor ). Datorită modificărilor în biodiversitate. Rusia şi Ucraina au semnat. Primul caz a fost acela al melcului răpitor Rapana thomasiana. Prima etapă a reprezentat-o lansarea „Programului pentru Managementul Ecologic şi Protecţia Mării Negre”. cu mare valoare comercială. România. în ultimii ani. ele au nevoie de asistenţă internaţională specializată. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu. la Bucureşti. Cu toate că ţările din zona Mării Negre încearcă de mult să oprească degradarea acesteia. Schimbările politice din regiune din ultimii 15 ani au creat oportunitatea unor acţiuni naţionale şi internaţionale pentru salvarea Mării Negre. Declaraţia de la Bucureşti pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării. aduse în apa din tancurile de balast ale navelor. alături de poluare. Bulgaria.

. . emisiuni pe posturile TV locale şi regionale).suport pentru Monitoringul Chimic în Marea Neagră ( training pentru asigurarea calităţii datelor ).participare publică (implicarea comunităţilor locale). În cadrul acestui proiect au fost realizate urmatoarele acţiuni : .nu este aprobat) .activităţi de lobby şi campanii (autorităţile locale trebuie să implice grupările interesate şi publicul larg). cum ar fi cele producătoare de pesticide. Există dovezi că multe râuri care se varsă în Marea Neagrã au fost puternic poluate în decada dintre 1970 si 1980. agricultura.  Poluarea chimică (incluzând şi petrolul) nu este atât de mare pe cât s-a considerat dar riscurile unor incidente serioase sunt în creştere Poluarea se produce atunci când chimicale sau energie (zgomot sau căldură). Programul privind dezvoltarea implementării Planului Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră are ca principal obiectiv elaborarea şi implementarea Planurilor Naţionale Strategice de Acţiune la Marea Neagră. afectează orice formă de viaţă sau scade valoarea mediului pentru oameni ( pentru amenajări sau alte destinaţii). sunt acum închise datorită colapsului economic care a afectat multe ţări dupã 1990.înconjurător şi a utilizării sale durabile şi s-a finalizat. reţele de ONG-uri.actualizarea inventarelor cu zone critice (care prezintă o mare cantitate de nutrienţi). deversate în mediul înconjurător. fabrici din industria grea sau agrochimică. proceduri de management al pescuitului şi acvaculturii aliniate normelor UE) . De asemeni unele întreprinderi care mai funcţionează încă au redus indicele de poluare prin aplicarea de tehnologii moderne şi tratarea deşeurilor.educaţie ecologică şi instruire (organizarea unor întâlniri şi workshop-uri la care să participe autorităţile locale şi fermierii).sprijinirea activităţii Centrului Regional de Activitate pentru Pescuit ( metodologii de evaluare a stării resurselor vii. printre altele. CD-uri de educaţie ecologică. cercetare aplicată simplă pentru procesarea datelor şi a informaţiilor recente despre cele mai bune tehnici.conştientizarea şi diseminarea informaţiei prin mass-media (fluturaşi. cu semnarea Planului Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră. pliante despre nutrienţi. Unele dintre sursele de poluare.monitorizare interactivă a proiectelor pilot. Transportul de petrol prin Marea Neagră a crescut foarte mult şi există un risc constant de poluare prin 14 . .lucrul în reţea şi parteneriat (organizaţii şi agenţii din domeniul apei. consiliile locale şi judeţene.  Pentru a evita poluarea Mării Negre s-au pus la cale o serie de acţiuni: . .) . Inspectoratul de Sănatate Publică. . etc.Planul Naţional Strategic de Acţiune la Marea Neagră ( proiectul .două proiecte PHARE asociate programului GEF .

deversări datorate accidentelor şi manevrelor greşite (robinete slăbite. Poluarea poate fi prevenită în toate situaţiile întrucât ea este rezultatul accidentelor sau folosirii intenţionate a mediului pentru depozitarea deşeurilor. Substante poluante potenţiale ale Mării Negre 15 . Principalele categorii de poluanţi potenţiali sunt următoarele: Tabelul 1. manevrare neatentă şi spălarea ilegală a ţancurilor petroliere).

problemã majorã în apa Asemena accidente sunt un risc potabilã (cu urmãri grave Industria metalurgicã este o sursã major în tãrile din jurul Mãrii pentru sãnãtatea oamenilor care Negre. beau apã contaminatã) dar este de metale grele dar multe alte industrii folosesc compusi ai mai putin rãspânditã în mediul metalelor si produc deseuri.duble). plumb. Lubrifiantii bazati pe petrol se mai folosesc în utilajele de forare a titeilui sau a gazelor. Mari cantitãti de titei pãtrund în mare odatã cu apele râurilor care se varsã aici. Ocazional rafinãriile aruncã produse petroliere dar existã suficiente tehnologii pentru a prîntâmpina acest lucru. unde se depun apa si alte lichide) precum si instalatiilor defectate în timpul încãrcãrii sau descãrcãrii vaselor. Industria de prelucrare a pieilor Au existat probleme locale serioase de poluare cu mercur (tãbãcãria). Metale grele Mineritul si compusii lor. cu atât mai toxic este acesta. mercur. Acestea provoacã un impact local major. inele de benzen sau de legãturi duble si triple este mai mare Producerea si rafinarea într-un compus al titeiului. dar acelasi fenomen are loc si în largul oraselor costiere. Canalizarea urbanã Aceasta este singura sursã majorã de petrol pentru mare. nesaturati (contin legãturi duble sau triple si de accea sunt mai reactivi) sau aromatici (contin inele de benzen) santinelor (santina este fundul vasului. zinc. cositor. Aruncarea neglijentã a combustibilui de masini în reteaua de canalizare constituie un factor major de poluare. de exemple. Pentru mai multe informatii vezi materialul despre navigatie. Bineînteles cã marile deversãri produc pagube În general. deversare masivã de la minele de aur a omorât animalelel pe o Poluarea cu metale grele este o Industria distantã de 200 km în râul Tisa. Canalizarea urbanã si deseurile industriale aruncate în râuri si mare. Uneori deseurile sunt depozitate la suprafatã de unde Accidente ca cel petrecut la Baia Mare. dar “Metale grele” este un termen Operatiunile miniere si depozitarea existã zone locale de care este folosit pentru a deseurilor provenite din activitatile contaminare.) de metale grele. unde o se pot scurge în râuri. Mediterana vecinã. în bazinul Dunãrii. (cum ar fi cupru. cadmiu. la care se adaugã reziduurile provenite din transportul în comun si industrie. asociate cu desemna elementele de tranzitieminiere reprezintã o sursã majorã mineritul sau unele industrii. iar folosirea compusului organic tributyl cositor (TBT) a fost de mai multe ori interzisã Transportul datoritã efectelor sale asupra 16 . Acest lucru apare ca rezultat a doi factori: 1. Sunt putine indicii de poluare a Mãrii Negre cu metale grele. etc. foloseste mari cantitãti de crom toxic. marin. Un mare numãr de descãrcãri provemite din transportul maritim (golirea tancurile de balast pare a fi o problemã majorã) 2. cu cât numãrul de locale specatculoase.

uz medical si atât substane din naturã. astfel încât un anumit radioactive. în special în unele emit radioactivitate. Ele pot fi (pentru reactoare. se folosesc deseori vopsele speciale care contin de obicei cupru.Acestea provin din amenajãri improprii Prezenta gunoiului în mare este Gunoiul provine mai ales din de depozitare a gunoaielor o problemã majorã deoarece el ambalaje aruncate din urbane. elibereazã în mediul înconjurãtor cea mai mare parte a poluãrii sã ajungã în Marea Neagrã. Din Elemente ca uraniul existã în mari cantitãti de deseuri cauza acestui accident dar si a naturã. fãrã a pune totusi în În mod normal. militare si industriale poate produce contaminãri. sau armament) necesita zone ale Niprului.vietuitoarelor marine. Pentru a împiedica fixarea si inmultirea organismelor marine pe chilele vaselor. reactoarele nucleare sunt foarte strict controlate. Substante radioactive Mineritul Alte activitãti Folosirea radioactivitãtii în scopuri medicale. Accidentul nuclear de la Cernobîl din 1986 a produs imense Acestea sunt elemente care Productia de combustibil nuclear suferinte umane si contaminãri ale mediului. habitatul acestora. Depozitarea lor in spatii speciale este foarte importanta dar ele sunt deseori aruncate împreunã cu deseurile menajere sau cele industriale. Aceasta produse ale activitãtii umane. Existã putine informatii despre cantitatea de gunoaie de pe 17 . gunoaie de pe vase sau amenintã vietuitoarele si gospodãrii sau din industrie. nivel de radioactivitate este nivelul de radioactivitate al Mãrii întotdeauna prezent. Energia nuclearã Negre este dublu fatã de al Mãrii Mediterane. fluviu care se varsã în Marea Negrã. sau prelucrarea de mari cantitãti de de pe fluviu au împiedicat însã elemete continând uraniu. emisiile de la pericol fauna si oamenii. Îndiguirile lantanide sau actinide. S-a constatat ca TBT este mai eficient dar are influente negative asupra mediului marin. industrial. dar acestea sunt limitate în comparatie cu alte surse. uraniu îmbogãtit. Surse de energie Deseori bateriile contin mari cantitati de metale grele. Existã totusi riscuri de accidente iar depozitarea pe termen lung a deseurilor radioactive este dificilã si costisitoare. plumb sau cadmiu. Depozitarea de gunoi urban si Multe plãji din jurul Marii Negre Deseuri solide provenind de pe vase sunt pline de gunoaie. datoritã neglijentei cetãtenilor. altor deversãri operationale.

Comisia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării (BSC) Comisia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării şi Secretariatul Permanent al acesteia. Declaraţia precizează clar principiile. care reafirmă scopurile Convenţiei. Georgiei. 18 . 98/1992. Convenţia oferă de asemenea cadrul legal pentru cooperare şi acţiuni concertate în vederea protecţiei Mării Negre. Cunoscut drept "Convenţia de la Bucureşti". Deseurile din plastic reprezintã o problemã deosbit de dificilã. la Odessa a fost semnată Declaraţia Ministerială de la Odessa. precum şi a prevederilor Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre. pentru a proteja şi conserva mediul marin şi de a oferi un cadru legal pentru cooperare şi acţiuni concertate pentru îndeplinirea acestor obligaţii. reducerea şi controlul poluării Mării Negre. Federaţiei Ruse. cu sediul la Istanbul. Turciei şi Ucrainei (care sunt Părţi la Convenţie). pentru a proteja şi conserva mediul marin. făcând un apel la necesitatea urgentării ratificării Convenţiei şi a protocoalelor acesteia de către ţările riverane. Convenţia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării are ca părţi integrante trei protocoale: • Poluarea din surse de pe uscat • Poluarea prin dumping • Poluarea cu petrol sau alte substanţe periculoase în situaţii de urgenţă În aprilie 1993. realizează implementarea Convenţiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării. Obiectivul principal al Comisiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării este: să formuleze obligaţia Părţilor semnatare ale Convenţiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării de a preveni. de reprezentanţii României. documentul are ca obiective generale prevenirea. Convenţia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării a fost ratificată de ţara nostră prin Legea nr. modul de abordare. după şase ani de negocieri. scopurile şi priorităţile generale pentru activitatea regională. Despre Comisia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării şi "Convenţia de la Bucureşti" Convenţia pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării a fost semnată la Bucureşti. în luna aprilie 1992. Bulgariei. reduce şi controla poluarea Mării Negre. Depozitarul Convenţiei este România.fundul mãrii.

. . totuşi. cantităţile actuale de nutrienţi sunt suficiente pentru susţinerea unor fenomene de înflorire. . media anuală de la Constanţa (109. de îmbunătăţire a calităţii apelor marine de la litoralul românesc.suprasaturate în oxigen în tot cursul anului. .în privinţa zooplanctonului apele cele mai trofice au fost în sectorul Constanţa. dar şi a unor specii de 19 . Constanţa S şi Mangalia valorile indicatorilor microbiologici au depăşit limitele prevăzute de Directivele C. evidenţiindu-se o creştere a indicatorului de biomasă.din punct de vedere calitativ zoobentosul marin a înregistrat o uşoară creştere a diversităţii specifice.în zonele de îmbăiere utilizate în scop recreaţional nu s-au înregistrat depăşiri faţă de normele de calitate.în privinţa speciilor periclitate s-a observat o revenire a copepodului calanoid Centropages ponticus. valorile medii lunare menţinându-se sub norma de regim în primavară (aprilie şi mai) şi în vară (iulie. .studiul indicatorilor fizico-chimici a evidenţiat accentuarea tendinţei manifestate în ultimul deceniu. comparativ cu 2000.în zonele marine din vecinătatea deversorilor Constanţa N. producând nouă fenomene de înflorire de către 11 specii de alge şi provocând mortalitatea în masă a organismelor bentale.fitoplanctonul a înregistrat o importantă diversitate specifică.. . CONCLUZII . întâlnit frecvent în comunităţile zooplanctonice din zona portului Constanţa. .E. în sensul reducerii considerabile a stocului de săruri nutritive. asemenea evenimente determinând în sezonul estival creşterea conţinutului de materie organică cu 2-3 mgO 2/l peste media multianuală. ci şi prin caracteristica salină esenţială. în sezonul autumnal. iar indicatorii cantitativi de densitate şi biomasă au avut valori ridicate până la 30 m adâncime. în primul rând în apele de mică adâncime. . media anuală de la Constanţa depăşind cu 1. apele marine litorale au fost mai bine oxigenate în 2001. . în raport cu perioadele anterioare de referinţă. unde populaţiei bogat reprezentate de copepodul Acartia clausi i s-au adăugat populaţiile altor două specii Paracalanus parvus şi Pseudocalanus elongatus.50C nivelul mediu multianual (1980-2000). de exemplu. august şi septembrie).evoluţia ţărmului la interfaţa mare-uscat a prezentat o stare de echilibru relativ şi acreţiune slabă.anul 2001 a excelat nu numai prin temperaturile sale mai ridicate. în special al fosforului mineral.din punct de vedere termic apele marine litorale au fost mai calde decât în mod obişnuit.9%) depăşind cu 7. comparativ cu 2000.1% media multianuală proprie perioadei 1980-2000. a speciilor de peşti mici Atherina boyery şi Clupeonella cultriventris. .

menţinându-şi acelaşi spectru.fauna Mării Negre s-a îmbogăţit cu două specii (Centracanthus cirrus.fund.în zona costieră s-a observat o creştere a populaţiilor câtorva specii de peşti pelagici mici (Atherina boyery şi Clupeonella cultriventris). adus din Marea Japoniei pentru aclimatizare).în perioada de pescuit.INCDM a intervenit prompt pentru supravegherea impactului asupra mediului marin produs de accidentele navale urmate de incendiu/scufundare ale navelor sub pavilion bulgar "MESTA" din 07/08.starea stocurilor de interes comercial este destul de precară. care a pătruns din Marea Mediterană şi Mugil soiuy. cu navele trauler costiere în zona de larg. cu o tendinţă clară de refacere pentru hamsie şi o uşoară tendinţă de redresare la lufar. . structura cantitativă şi calitativă pe specii a capturilor. . pescuitul continuând să se bazeze pe 5-6 specii de talie mică. . . 20 .2001 respectiv sub pavilion turc "KAPTAN YASAR" din 29/30. practicat de-a lungul întregului litoral.09.2001.05. precum gobiidele şi bleniidele. martie-octombrie s-a constatat o distribuţie neuniformă a aglomerărilor pescuibile de peşti. cu unelte staţionare şi pe un pescuit activ. .activitatea de pescuit industrial din sectorul marin al portului s-a bazat în principal pe desfăşurarea unui pescuit pasiv. dar şi a unor specii de peşti bentonici (gobiide si bleneiide). . din zona costieră. chefal şi stavrid.

Ocrotirea Naturii şi mediului înconjurător. 1964 – Influenţa apelor Dunării asupra regimului salin de pe întinsul platoului continental românesc al Mării Negre Bologa A.„Planeta Pamant .„Poluarea Marii Negre in zona litorala romaneasca” Şerpoianu G. Arborele Lumii nr 57. 3:17-46 21 .. S. 1960 – cercetări fizico – chimice şi biologice româneşti în Marea Neagră..Marea Neagra” Bacescu M.. an 2001 . Bucureşti.iulie 2002” .. 1998 – Lista roşie a algelor macrofite bentale dispărute şi pe cale de extincţie. BIBLIOGRAFIE Revista Terra „Almanah iunie . Hidrobiologia... Chirila E. Bavaru A. rare şi insuficient cunoscute din sectorul românesc al Mării negre. efectuate în perioada 1954-1959.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful