Sunteți pe pagina 1din 3

Structura organizatorica este determinata de forma si modul de compartimentare a unitatii economice.

Principalele tipuri de structuri organizatorice dupa numarul de niveluri ierarhice al numarului compartimentelor de munca si relatii ce se stabiles cintre acestea sunt :

Structura simpla Structura complexa

Structura simpla este caracteristica unitatilor economice mici,in care patronul este managerul afacerii si ceilalti membrii ai unitatii ii sunt subordonati directi.Deciziile importante sunt luate de patron, iar in functionarea unitatii economice exista o slaba diferentiere intre posturi. Structura complexa este intalnita in agentiile de turism mari,in special agentiile tour-operatoare.

TIPURI

DE STRUCTURI COMPLEXE

1. 2. 3. 4. 5. 1.

Structura functionala Structura divizionala Structura de tip "holding" Structura matriciala Structura hibrida

STRUCTURA

FUNCTIONALA

Este caracteristica unitatilor mari si mijlocii in care activitatile pot fi grupate in functiuni (ex. productie, marketing, finante, personal), iar acestea sunt divizate in compartimente.

DEZAVANTAJE -coordonare dificila intre functii -aglomerarea prsonalului de conducere cu sarcini de rutina -divergente intre functii care duc la neglijarea produsului -acordarea unei atentii scazute aspectelor strategice -pericol de specializare ingusta in randul personalului Acest tip de structura este eficienta intr-un mediu concurential stabil,iar in cazul in care apar schimbari in acest mediu,unitatea economica trebuie sa-ai modifice structura functionala initiala.
2.

AVANTAJE -mijloace de control simple -relatii directe cu toate compartimentele -responsabilitati clare -evitarea suprapunerilor functionale -decizii strategice centralizate -eficienta sporita

STRUCTURA

DIVIZIONALA

Este specifica unitatilor economice mari,iar compartimentul caractersitic este divizia,care permite concentrarea managementului de nivel superior asupra ansamblului organizatiei. Avantaje -focalizarea managementului unitatii economice asupra problemelor globale -atentie maxima asupra afacerii -permite o evaluare usoara a performantelor -adaptare rapida la mediul concurential -concentrare asupra unei strategii a diviziei Dezavantaje -cheltuieli administrative mari -repartizarea dificila a cheltuielior generale ale unitatii -divergente intre divizii -dimensionarea exagerata a diviziei

La baza compartimentarii divizionale stau:produsul,aria geografica sau consumatorul.Pentru unitatile economice mari acestea sunt atat de diferite,incat adaptarea la mediul respectiv impune segmentarea si specializarea unor compartimente concentrate asupra acestora. Unitatile strtegice de afaceri pot cuprinde mai multe divizii intre care exista legaturi,cum ar fi:produse si servicii similare,aceeasi consumatori sau aceeasi arie geografica.Acest tip de structura organiztorica permite managerului general sa formuleze strategii pentru viitorul unitatii,intrucat o parte din sarcini se pot transfera asupra responsabilior diviziilor subordonate. 3.

STRUCTURA

DE TIP

"HOLDING"

Definitie: holdingul(grupul)este o societate de investitii care are interse in diverse afaceri,fara legatura operationala intre ele si asupra carora nu se exercita decat un control de natura financiara
Intersele financiare ale unitatilor economice din holding sunt date in functie de procentul de capital detinut,astfel: proprietate 100% proprietate majoritara proprietate comuna proprietate minoritara sau participatie In situatia in care procentul detinut este peste 51%,atunci unitatea se numeste "filiala" sau subsidiara. In cadrul holdingului exista societatea "mama",iar celelalte unitati economice componente se numesc filiale sau subsidiare.Societatea "mama"isi exercita controlul prin intermediul reprezentantilor sai in consiliile de administratie ale filialelor,in functie de ponderea detinuta la capitalul social. Filialele sunt independente opertional si juridic fata de societatea mama,dar sunt controlate financiar de aceasta. Avantaje -autonomia manageriala a filialelor -posibilitatea de descentralizare a deciziei -posibilitatea unei finantari directe si avantajoase -facilitati de vanzare -distribuirea riscului -posibilitatea de asociere cu alte holdinguri 4. Dezavantaje -posibiltatea filialelor de a fi vandute -exercitarea greoaie a controlului -neutilizarea capacitatilor functionale ale grupului la nivelul unei filiale

STRUCTURA

MATRICIALA

Acest tip de structura este specifica marilor untati economice.Este cea mai complexa structura care consta intr-o combinatie de structuri,in care apare o dubla subordonare,de unde rezulta denumirea de "matrice". Dubla subordonare determina un flux dublu de informatii,un sistem dublu de obiective,o sursa dubla de compensare pe verticala si pe orizontala.Criteriile ce stau la baza subordonarii pe verticala sau orizontala sunt produsul,functia,aria geografica,consumatorul sau o combinatie intre acestea. Avantaje -implicarea mare a managerilor in procesul decizional strategic -realizarea activitatilor centrate pe proiect -folosirea eficienta a competentelor functionale la nivelul proiectului -optimizarea obiectivelor generale -aplicarea deciziei optime in conflictul de interese Dezavantaje -lipsa responsabilitatilor concrete -luarea unor decizii ambigue -diminuarea atentiei asupra prioritatilor -utilizarea de informatii multiple pentru luarea deciziei

In cazul alegerii structurii matriciale se constituie echipe complexecare vor participa la realizarea de proiecte cu o durata de timp limitata. 5.

STRUCTURA

HIBRIDA

In practica,unitatile economice isi aleg structurile organizatorice potrivite pentru scopurile lor. In mod obisnuit, structurile organizatorice alese nu respecta in totalitate criteriile unei structuri prezentate anterior si de aceea organigramele sunt de tip "hibrid".