ALGORITMUL LUI EUCLID

Szasz Erika Clasa a-IX-a A

1

În Cartea a VII-a apare o axioma care este esenţială pentru găsirea. şi este de preferat când nu e necesar un Euclid extins. Acest studiu este un ansamblu foarte impunător si cuprinde. care vor începe să joace un rol de prim rang începand din secolul al XVII-lea. dar nu există nici un document autentic care să sprijine aceasta părere general acceptată. cu ajutorul algoritmului lui Euclid. Teoria numerelor întregi face obiectul părţii a treia care cuprinde Cărţile VII. Cartea a X-a. În ele nu se face uz de noţiunea de asemănare. şi anume. opera fundamentalăîn 13 cărţi. Euclid. cea mai extinsă dintre toate. algoritmul pur şi simplu împarte deîmparţitul la rest până când împărţitorul este 0. formată din Cartea a V-a.Istoric O tradiţie de patru secole pretinde ca primul matematician al epocii elenistice. Acesta a dus la noţiuni moderne de algebră abstractă. cum ar fi inelele euclidiene. pe plan abstract. Algoritmul lui Euclid s-a generalizat şi pentru alte structuri matematice. în legatură cu simplificarea aproximativă a rapoartelor aşa cum o practicau. “Elementele” pot fi subdivizate in cinci părţi. apoi returneaza deîmparţitul. ar fi trăit la începutul secolului al III-lea. cum ar fi întregii Gaussieni şi polinoamele de o variabilă. exclusiv studiului figurilor poligonale si circulare. dar algoritmul a fost generalizat în secolul al XIX-lea şi la alte tipuri de numere. O variantă extinsă a algoritmului lui Euclid. “Elementele”. Poate fi uşor implementat iterativ in C. Algoritmul original a fost descris doar pentru numere naturale şi lungimi geometrice (numere reale). care a dominat matematica elementară până în secolul trecut. care tratează. VIII şi IX. cum ar fi nodurile şi polinoamele multivariate. Probabil că această forma este şi cea mai rapidă. Primele patru cărţi sunt consacrate geometriei plane. a celui mai mare divizor comun a două numere. El constituie şi punctul de plecare al teoriei fracţiilor continue. este consacrată celor mai simple numere iraţionale algebrice. Functionare Ca funcţionare. care este o aplicare a cărţii anterioare la geometria plană. în aceeaşi epoca. unde D este cel mai mare divizor comun al lui A şi B. Aceasta noţiune este studiată în partea a doua. 2 . care este instrumentul de bază al teoriei elementare a numerelor apare aici pentru prima dată. Partea a cincea şi ultima tratează geometria în spaţiu şi cuprinde Cărţile XI. XII şi XIII. Aristarh din Samos şi Arhimede. Acest algoritm.în primul rând. rapoartele si proporţiile şi din Cartea a VI-a. e cea care rezolvă ecuaţia de forma A * X + B * Y = D. iar studiul matematicilor epocii alexandrine ar început cu opera lui Euclid.

şi în mai mulţi algoritmi moderni de factorizare a întregilor. Gabriel Lamé a demonstrat aceasta în 1844.pentru găsirea rădăcinilor reale ale unui polinom. marcând începutul teoriei complexităţii computaţionale. de câte 1000 cifre fiecare. Algoritmul lui Euclid se bazează pe principiul că cel mai mare divizor comun al două numere nu se modifică dacă numărul cel mai mic este scăzut din cel mai mare. Cmmdc al celor două numere a şi b va fi ultimul împărţitor. durează miliarde de ani. 3 . deoarece nu necesită niciodată mai mult decât de cinci ori numărul de cifre (în bază 10) al celui mai mic întreg. Algoritmul lui Euclid poate fi utilizat pentru a construi fracţii continue. Algoritmul lui Euclid calculează eficient CMMDC a două numere oricât de mari sunt. calculul CMMDC a doua numere. Conform acestei metode cmmdc a două numere naturale a şi b diferite de zero se calculează păstrând restul împărţirii.22)=2 pentru că: Dacă a şi b au câte 1000 de cifre. Este o unealtă de bază pentru demonstrarea unor teoreme din teoria modernă a numerelor. Folosind algoritmul lui Euclid. Algoritmul se va termina când restul împărţirii devine zero. CMMDC al două numere este cel mai mare număr care le divide pe ambele. folosind cel mai performant calculator existent pe planetă. Algoritmul lui Euclid are numeroase aplicaţii practice şi teoretice. Este utilizat pentru rezolvarea ecuaţiilor diofantice. o metodă de criptare cu chei publice des folosită în comerţul electronic. şi reluând împărţirea cu vechiul împărţitor şi vechiul rest. cum ar fi calcularea numerelor care satisfac mai multe congruenţe (Teorema chinezească a resturilor) sau inversul multiplicativ al unui corp.În matematică. În secolul al XX-lea s-au dezvoltat metode de îmbunătăţire ale eficienţei algoritmului. De exemplu cmmdc(16. descompunerea în factori. cum ar fi teorema celor patru pătrate a lui Lagrange şi teorema fundamentală a aritmeticii (factorizarea unică). Este un element cheie al algoritmului RSA. în metoda lanţului Sturm. algoritmul lui Euclid este o metodă eficientă de calcul al celui mai mare divizor comun (CMMDC). durează aproximativ o secundă pe un calculator PC de performanţă medie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful