ALGORITMUL LUI EUCLID

Szasz Erika Clasa a-IX-a A

1

pe plan abstract. Teoria numerelor întregi face obiectul părţii a treia care cuprinde Cărţile VII. unde D este cel mai mare divizor comun al lui A şi B. XII şi XIII.Istoric O tradiţie de patru secole pretinde ca primul matematician al epocii elenistice. În Cartea a VII-a apare o axioma care este esenţială pentru găsirea. cum ar fi întregii Gaussieni şi polinoamele de o variabilă. Cartea a X-a. “Elementele” pot fi subdivizate in cinci părţi. Algoritmul original a fost descris doar pentru numere naturale şi lungimi geometrice (numere reale). Aristarh din Samos şi Arhimede. şi anume. opera fundamentalăîn 13 cărţi. este consacrată celor mai simple numere iraţionale algebrice. care a dominat matematica elementară până în secolul trecut. care vor începe să joace un rol de prim rang începand din secolul al XVII-lea. a celui mai mare divizor comun a două numere. dar algoritmul a fost generalizat în secolul al XIX-lea şi la alte tipuri de numere. Partea a cincea şi ultima tratează geometria în spaţiu şi cuprinde Cărţile XI. care este o aplicare a cărţii anterioare la geometria plană. cum ar fi inelele euclidiene.în primul rând. care este instrumentul de bază al teoriei elementare a numerelor apare aici pentru prima dată. şi este de preferat când nu e necesar un Euclid extins. O variantă extinsă a algoritmului lui Euclid. iar studiul matematicilor epocii alexandrine ar început cu opera lui Euclid. Primele patru cărţi sunt consacrate geometriei plane. Euclid. Acest studiu este un ansamblu foarte impunător si cuprinde. în legatură cu simplificarea aproximativă a rapoartelor aşa cum o practicau. în aceeaşi epoca. Acest algoritm. cea mai extinsă dintre toate. formată din Cartea a V-a. Probabil că această forma este şi cea mai rapidă. rapoartele si proporţiile şi din Cartea a VI-a. care tratează. El constituie şi punctul de plecare al teoriei fracţiilor continue. algoritmul pur şi simplu împarte deîmparţitul la rest până când împărţitorul este 0. exclusiv studiului figurilor poligonale si circulare. apoi returneaza deîmparţitul. În ele nu se face uz de noţiunea de asemănare. dar nu există nici un document autentic care să sprijine aceasta părere general acceptată. Aceasta noţiune este studiată în partea a doua. Poate fi uşor implementat iterativ in C. 2 . cum ar fi nodurile şi polinoamele multivariate. “Elementele”. Functionare Ca funcţionare. cu ajutorul algoritmului lui Euclid. Acesta a dus la noţiuni moderne de algebră abstractă. Algoritmul lui Euclid s-a generalizat şi pentru alte structuri matematice. VIII şi IX. e cea care rezolvă ecuaţia de forma A * X + B * Y = D. ar fi trăit la începutul secolului al III-lea.

cum ar fi teorema celor patru pătrate a lui Lagrange şi teorema fundamentală a aritmeticii (factorizarea unică). Algoritmul lui Euclid are numeroase aplicaţii practice şi teoretice. în metoda lanţului Sturm. calculul CMMDC a doua numere. Algoritmul lui Euclid se bazează pe principiul că cel mai mare divizor comun al două numere nu se modifică dacă numărul cel mai mic este scăzut din cel mai mare. Algoritmul lui Euclid calculează eficient CMMDC a două numere oricât de mari sunt. folosind cel mai performant calculator existent pe planetă. Folosind algoritmul lui Euclid. Este utilizat pentru rezolvarea ecuaţiilor diofantice. durează miliarde de ani. descompunerea în factori.În matematică. Gabriel Lamé a demonstrat aceasta în 1844. durează aproximativ o secundă pe un calculator PC de performanţă medie.pentru găsirea rădăcinilor reale ale unui polinom. şi în mai mulţi algoritmi moderni de factorizare a întregilor. şi reluând împărţirea cu vechiul împărţitor şi vechiul rest. Algoritmul lui Euclid poate fi utilizat pentru a construi fracţii continue. Conform acestei metode cmmdc a două numere naturale a şi b diferite de zero se calculează păstrând restul împărţirii. Cmmdc al celor două numere a şi b va fi ultimul împărţitor. deoarece nu necesită niciodată mai mult decât de cinci ori numărul de cifre (în bază 10) al celui mai mic întreg. CMMDC al două numere este cel mai mare număr care le divide pe ambele. Algoritmul se va termina când restul împărţirii devine zero. În secolul al XX-lea s-au dezvoltat metode de îmbunătăţire ale eficienţei algoritmului. cum ar fi calcularea numerelor care satisfac mai multe congruenţe (Teorema chinezească a resturilor) sau inversul multiplicativ al unui corp. Este o unealtă de bază pentru demonstrarea unor teoreme din teoria modernă a numerelor. De exemplu cmmdc(16. o metodă de criptare cu chei publice des folosită în comerţul electronic. 3 . algoritmul lui Euclid este o metodă eficientă de calcul al celui mai mare divizor comun (CMMDC). de câte 1000 cifre fiecare. marcând începutul teoriei complexităţii computaţionale. Este un element cheie al algoritmului RSA.22)=2 pentru că: Dacă a şi b au câte 1000 de cifre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful