ALGORITMUL LUI EUCLID

Szasz Erika Clasa a-IX-a A

1

Teoria numerelor întregi face obiectul părţii a treia care cuprinde Cărţile VII. exclusiv studiului figurilor poligonale si circulare. Aceasta noţiune este studiată în partea a doua. rapoartele si proporţiile şi din Cartea a VI-a. apoi returneaza deîmparţitul. În Cartea a VII-a apare o axioma care este esenţială pentru găsirea. Algoritmul lui Euclid s-a generalizat şi pentru alte structuri matematice. cum ar fi întregii Gaussieni şi polinoamele de o variabilă. dar nu există nici un document autentic care să sprijine aceasta părere general acceptată.în primul rând. şi anume. care a dominat matematica elementară până în secolul trecut. iar studiul matematicilor epocii alexandrine ar început cu opera lui Euclid. opera fundamentalăîn 13 cărţi. ar fi trăit la începutul secolului al III-lea. Acest studiu este un ansamblu foarte impunător si cuprinde. formată din Cartea a V-a. care vor începe să joace un rol de prim rang începand din secolul al XVII-lea. Acesta a dus la noţiuni moderne de algebră abstractă. este consacrată celor mai simple numere iraţionale algebrice. algoritmul pur şi simplu împarte deîmparţitul la rest până când împărţitorul este 0. Primele patru cărţi sunt consacrate geometriei plane. dar algoritmul a fost generalizat în secolul al XIX-lea şi la alte tipuri de numere. “Elementele”. a celui mai mare divizor comun a două numere. unde D este cel mai mare divizor comun al lui A şi B. cum ar fi inelele euclidiene. în aceeaşi epoca. e cea care rezolvă ecuaţia de forma A * X + B * Y = D. “Elementele” pot fi subdivizate in cinci părţi. şi este de preferat când nu e necesar un Euclid extins. 2 . Probabil că această forma este şi cea mai rapidă. care tratează. care este instrumentul de bază al teoriei elementare a numerelor apare aici pentru prima dată. în legatură cu simplificarea aproximativă a rapoartelor aşa cum o practicau. El constituie şi punctul de plecare al teoriei fracţiilor continue. În ele nu se face uz de noţiunea de asemănare. Poate fi uşor implementat iterativ in C. cea mai extinsă dintre toate.Istoric O tradiţie de patru secole pretinde ca primul matematician al epocii elenistice. Cartea a X-a. cum ar fi nodurile şi polinoamele multivariate. Algoritmul original a fost descris doar pentru numere naturale şi lungimi geometrice (numere reale). XII şi XIII. VIII şi IX. Acest algoritm. Partea a cincea şi ultima tratează geometria în spaţiu şi cuprinde Cărţile XI. pe plan abstract. care este o aplicare a cărţii anterioare la geometria plană. O variantă extinsă a algoritmului lui Euclid. Aristarh din Samos şi Arhimede. cu ajutorul algoritmului lui Euclid. Euclid. Functionare Ca funcţionare.

cum ar fi calcularea numerelor care satisfac mai multe congruenţe (Teorema chinezească a resturilor) sau inversul multiplicativ al unui corp. durează miliarde de ani. de câte 1000 cifre fiecare. Algoritmul lui Euclid se bazează pe principiul că cel mai mare divizor comun al două numere nu se modifică dacă numărul cel mai mic este scăzut din cel mai mare. durează aproximativ o secundă pe un calculator PC de performanţă medie. folosind cel mai performant calculator existent pe planetă. CMMDC al două numere este cel mai mare număr care le divide pe ambele. Algoritmul se va termina când restul împărţirii devine zero.22)=2 pentru că: Dacă a şi b au câte 1000 de cifre. Este o unealtă de bază pentru demonstrarea unor teoreme din teoria modernă a numerelor. Algoritmul lui Euclid are numeroase aplicaţii practice şi teoretice.În matematică. 3 . descompunerea în factori. Este utilizat pentru rezolvarea ecuaţiilor diofantice. Algoritmul lui Euclid poate fi utilizat pentru a construi fracţii continue. Este un element cheie al algoritmului RSA. De exemplu cmmdc(16. şi în mai mulţi algoritmi moderni de factorizare a întregilor. Folosind algoritmul lui Euclid. Gabriel Lamé a demonstrat aceasta în 1844. o metodă de criptare cu chei publice des folosită în comerţul electronic. deoarece nu necesită niciodată mai mult decât de cinci ori numărul de cifre (în bază 10) al celui mai mic întreg. calculul CMMDC a doua numere. cum ar fi teorema celor patru pătrate a lui Lagrange şi teorema fundamentală a aritmeticii (factorizarea unică). În secolul al XX-lea s-au dezvoltat metode de îmbunătăţire ale eficienţei algoritmului. Algoritmul lui Euclid calculează eficient CMMDC a două numere oricât de mari sunt. algoritmul lui Euclid este o metodă eficientă de calcul al celui mai mare divizor comun (CMMDC). Conform acestei metode cmmdc a două numere naturale a şi b diferite de zero se calculează păstrând restul împărţirii. marcând începutul teoriei complexităţii computaţionale. Cmmdc al celor două numere a şi b va fi ultimul împărţitor.pentru găsirea rădăcinilor reale ale unui polinom. şi reluând împărţirea cu vechiul împărţitor şi vechiul rest. în metoda lanţului Sturm.