Sunteți pe pagina 1din 1

1. Se considera un tablou bidimensional patratic (n linii si n coloane) de numere intregi. Sa se afiseze liniile care reprezinta siruri ordonate crescator.

2. Se considera un tablou bidimensional patratic (n linii si n coloane) de numere intregi. Sa se afiseze coloanele care reprezinta siruri ordonate descrescator. 3. Se considera un tablou bidimensional de numere intregi cu n linii si m coloane. Sa se verifice daca exista elemente comune tuturor liniilor. Daca exista, se vor afisa cate asemenea elemente sunt si care sunt acestea. 4. Se considera un tablou bidimensional de numere intregi cu n linii si m coloane. Sa se verifice daca exista elemente comune tuturor coloanelor. Daca exista, se vor afisa cate asemenea elemente sunt si care sunt acestea. 5. considera un tablou bidimensional de numere intregi cu n linii si m coloane. Sa se facaschimbari de linii si de coloane astfel incat elementele diagonalei principale sa fie ordonate crescator. 6.(Puncte sa) Fie a un tablou bidimensional (mXn). Un punct sa al acestui tablou este un element a[i0,j0] cu proprietatea: a[i0,j0] = min{a[i0,j] : 0<=j<=n-1} = max{a[i,j0] : 0<=i<=m-1} (valoare minima pe linie si maxima pe coloana); Enunt problema: Se citesc de la tastatura : un nr natural n (1<10) si cele n x n componente ale unui tablou. Scrieti un program care determina cate "puncte sa" exista in matrice si afiseaza coordonatele lor(linie,coloana). 7.Se da un vector B de 15 elemente de tip intreg. Sa se creeze matricea triunghiulara A[5][5] cu elemente nenule deasupra diagonalei principale. Sa se adune matricea A cu matricea transpusa a acesteia.