Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnic ă din Cluj Napoca

-

P2

spațiu doar pentru mine

Facultatea de Arhitectură ș i Urbanism

-

obiect de arhitectură

de Arhitectur ă ș i Urbanism - obiect de arhitectur ă introducere: în cadrul primului proiect

introducere: în cadrul primului proiect am ales și am studiat un loc în natură. Acest al doilea proiect propune conceperea unei locuințe temporare pentru două persoane, care se va amplasa în situl studiat anterior. Proiectul urmărește dezvolatarea unei sensibilități în raport cu relația cadru natural - obiect de arhitectură, modul de inserare și relaționare cu situl, dar și capacitatea de a prelua și “exploata” anumite trasee, elemente dominante ale sitului și perspective privilegiate.

descriere: în configurarea spațiului se va ține cont de dimensiunile minimale necesare pentru locuirea temporară/ sezonieră a două persoane, fără ca suprafața utilă totală să depășească 40 mp. Obiectul de arhitectură va fi conceput pe un singur nivel (amplasat supra sau subteran). Nu se admit denivelări în plan. Locuința va fi compusă din:

o zonă de zi (loc de șuetă și o chicinetă sub formă de nișă)

o zonă de noapte (nișă pentru dormit)

o baie care va include o cabină de duș/cadă de baie, un vas w.c., un lavoar (există posibilitatea amplasării in exterior, dacă zona climatică aleasă o permite). Materilele folosite vor fi de proveniență locală (lemn, piatră, lut, iarbă, sticlă, metal, este exclusă folosirea betonului), iar punerea lor în operă trebuie să afecteze cât mai puțin mediul natural. Trebuie luată în considerare eventualitatea readucerii terenului la starea sa inițială.

tema P2

perp. arh. Dana POP

-

an universitar 2011-2012,

an de studii I,

semestrul 1

disciplina PROIECTARE

conținutul proiectului: piesele se vor desena in tuș negru pe hârtie albă formate 50x70 cm sau 100x70 cm, iar tehnica de

redactare va fi policromă (creioane colorate, acuarelă, marker sau tehnică mixtă) se vor prezenta următoarele piese:

un plan de situație sc 1:200 (relief, vegetație, amenajarea

aceesului și a împrejurimilor locuinței)

un plan al construcției sc 1:50 (cotat, mobilat, cu indicarea

funcțiunilor, suprafețelor și a materialelor)

• minim o fațadă sc 1:50 - cea cu intrarea (cotată, colorată, cu

umbre, anturată, cu indicarea materialelor)

o secțiune caracteristică sc 1:50 (cotată, mobilată, cu indicarea

materialelor)

o perspectivă exterioară caracteristică și una interioară (colorate, cu umbre, anturate)

scopuri didactice urmărite:

• descoperirea interacțiunii dintre un obiect de arhitectură și contextul natural

• luarea unui prim contact cu programul de locuințe

• descoperirea ergonomiei umane

• exersarea limbajului grafic în reprezentarea unui obiect de aritectură

calendarul proiectului:

• prezentarea temei

07 noiembrie 2011

• mapa documentară

17 noiembrie 2011

• corecturi finale

22 decembrie 2011 05 ianuarie 2012

• predarea proiectului

09 ianuarie 2012

bibliografie:

Reviste de arhitectură:

"Detail" (Germania) [BFA: col 1997-20010]

"Techniques et Architecture" (Franța) [BFA: col. 1993-1999, CCF:

col. 2000-2011] "L'Architecture d'Aujourd'hui" (Franța) [BFA: col. 1991-1999, CCF:

2000-2011]

"El Croquis" (Spania) [BFA: col. 1997-2011] "Japan Architect" (Japonia) [BFA: col. 1998-2011] Cărți:

Arhitectura Peisajului - J.O. Simonds Manualul arhitectului - E. Neufert

Monografii

Hundertwasser, Gaudi, Calatrava, Ludwig Mies van der Rohe, Alvaro Siza, Tadao Ando, Alvar Aalto, Reima Pietila ș.a. aflate în Biblioteca Facultății de Arhitectură . Internet:

blog.bellostes.com

www.east-centricarch.eu

Wright,

ale

unor

arhitec ț i

ca:

Frank

Lloyd

tutore an

conf. dr. arh. gheorghe VAIS