Sunteți pe pagina 1din 6

APROBAT,

ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


LINIE ABATORIZARE PORCINE-BOVINE-OVINE

SCOP: Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea Iactorilor de risc
speciIici exploatarii liniei de abatorizare porcine-bovine-ovine;
DOMENIU: Regulile de securitate a muncii pentru persoanele care exploateaza linia de
abatorizare porcine-bovine-ovine cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca luand
in considerare riscurile speciIice exploatarii liniei de abatorizare porcine-bovine-ovine si
cerintele desIasurarii procesului de munca in conditii de securitate.
CONTINUT:
Cap. I - Procesele de operare
Cap. II - Componenta instalatiei
Cap.III - Prevederi pentru evitarea accidentelor
Cap.IV - Comenzi si procedure
Cap.V - Intretinere

Cap.I - Procesele de operare:
1. Porcine:
- Intrarea animalelor pe rand in capacana;
- Administrarea socului prin intermediul clestelui electric si caderea animalului in
vana de colectare;
- Incizia gatului si scurgerea ulterioara a sangelui animalului in timp ce trece pe
banda transportoare ce il duce intr-o cada ce contine apa calda;
- Inlaturarea perilor;
- Agatarea de o culisa de ghidaj suspendata si transIeral spre prelucrarea ulterioara a
carnii
Fazele de socare a porcinelor trebuie sa Iie indeplinite de doi operatori in mod
simultan: un operator se gaseste in zone unde sunt amplasate comenzile pentru deschiderea si
inchiderea portii de acces, cel de-al doilea operator trebuie sa se gaseasca in corepondenta
zonei in care se gaseste capul animalului, pe platIorm externa a capcanei.
In caz de nevoie, opriti instalatia si urmati procedura de pregatire
pentru intretinere in conditii de siguranta.Orice interventie manuala ii este permisa
numai personalului instruit si autorizat.
2. Ovine:
- Introducerea pe rand a cate un animal;
- Socarea cu ajutorul clestelui electric;
- Atarnarea de picioarele din spate de scripeti si ridicarea la o anumita inaltime
pentru a Ii introduce pe o sina suspendata;
- Incizia gatului si scurgerea ulterioara a sangelui;
- TransIerul scripetilor cu animalul atarnat pe linia de prelucrare utilizata si pentru
porci;
. Bovine:
Metoda europeana: bovinele sunt introduse cate una pe rand in capcana.Cand
animalul este intrat complet poarta de intrare este coborata (comanda manuala).Un
operator sacriIica animalul cu ajutorul unui pistol special, ulterior deschide paravanul
lateral prin intermediul unei comenzi manual si animalul cade in vana de colectare.

#/.,700;,.:,70: un operator coboara un lat cu ajutorul caruia una dintre copitele
posterioare ale animalului,prin intermediul unui dispozitiv special, este ridicat latul
pana cand carligul este adus la nivelul intrarii pe linia de transport suspendata.Aici
carligul este introdus automat pe sina.Dupa repetarea operatiei pentru cea de-a doua
copita, capul animalului este pus in miscare prin gravitate si trimis catre prelucarile
ulterioare.

Inainte de ridicarea la nivel a carligului palanului si pana la efectuarea
transferului pe linia de scurgere a sangelui, zona in care are loc tranzitul animalului si
intreaga arie inconjuratoare, trebuie sa fie in mod obligatoriu eliberate de personal
deoarece animalul ar putea da din copite sau sa se miste in mod neprevazut astfel incat
sa produca leziuni grave celor care se gasesc in apropiere.Este posibil ca din cauza
miscarii animalului sa se produca scoaterea de pe sina a rotii in faza de transfer
provocand caderea animalului.Este interzis in mod expres intrarea publicului, a
furnizorilor, soferilor,etc.
Cap.II - Componenta instalatiilor:
1. Linie porcine:
a. SacriIicarea: asomator electric, banda transportoare catre bazinul de oparire
b. Elevator pentru introducerea carligelor pe linia suspendata
c. Flambator
d. Biciuitor
e. DesIactor pneumatic bilateral
I. Fierastrau despicare carcasa
g. Aspirator de maduva
h. Linii de transport suspendate
2. Linie ovine:
a. SacriIicarea:asomator electric, bazin de sangerare
b. Prelucrare
. Linie bovine:
a. Capcana
b. Dispozitivul de ridicare si introducere
c. Coborator pentru lanturi
d. Cleste pentru taierea copitelor si coarnelor
e. PlatIorm de prejupuire si jupuire
I. DesIactor pneumatic bilateral
g. Fierastrau despicare carcasa
h. Aspirator de maduva
i. Linii de transport suspendate
4. Instalatia electrica: panouri electrice pentru gestionarea si alimentarea diIeritelor
unitati si/sau aparaturi instalate in cadrul instalatiei,panouri cu butoane pentru
linie,cutii cu derivatie,cablaje si cabluri electrice aIlate in interiorul masinii.
5. Instalatia pneumatica : se Ioloseste doar aer comprimat curatat si lubruIiat
corespunzator.LubriIiantul trebuie sa contina carateristicile 'PENTRU
ALIMENTE.Se interzice utilizarea altui lubriIiant.
6.
Cap.III - Evitarea accidentelor:
Este interzis:
- Sa puneti in Iinctiune ciclul automat sau manual Iara a Ii veriIicat inainte absenta
persoanelor in zonele de pericol.Instalatia trebuie pusa in Iunctiune doar de
personalul care a luat la cunsotinta aspectele inerente sigurantei mentionate in
prezentele intructiuni.Inainte de a aprinde instalatia veriIicati sa nu Iie corpuri
straine pe masini.VeriIicati ca partile reparate sau inlocuite sa Iie bine Iixate;
- Neutilizarea sistemelor de siguranta sau indepartarea protectiei pentru a patrunde
in interiorul zonelor protejate Iara a respecta prescriptiile de siguranta;
- Sa indepartati sau sa dezactivati dispozitivele de protectie si de siguranta;
- Inoperativitatea sau utilizarea necorespunzatoare a dispozitivelor de siguranta ale
masinii sau ale zonelor operative ale acelorasi masini;
- Sa eIectuati operatiuni de reglare sau de intretinere a masinilor in timpul
Iunctionarii acestora;
- Operarea asupra organelor in miscare sau asupra partilor electrice Iara competenta
si/sau autorizatie (anuntati inainte de a intervenii in scopul de a se lua toate
masurile de siguranta necesare);
- Operarea in interiorul tabloului electric Iara a Ii scos inainte tensiunea de la
reteaua care alimenteaza masina (risc de electrocutare);
- Utilizarea masinilor pentru uz diIerit de cel prevazut expres si deIinit in prezentele
instructiuni;
- Nerespectarea sau indepartarea semnelor de siguranta de la bordul masinii;
- ModiIicarea datelor de pe placute;
- EIectuarea modiIicarilor la utilaje Iara autorizatie;
- Actionarea sau utilizarea in mod necorespunzator a aparatelor de control sau a
instrumentelor aplicate la masini Iara acordul responsabilului de instalatie;
- Depasirea limitelor de utilizare;
- Folosirea masinilor de avarie;
- Folosirea apei la motoare sau pe componentele electrice;
- Functionarea instalatiei Iara a Ii controlat inainte daca toate operatiunile
Iunctioneaza in mod regulamentar la Iiecare ciclu;
Instalatia este prevazuta cu dispositive de protectie.Lipsa sau dezactivarea
protectiei implica situatii periculoase pentru operatori.Conducatorul locului de munca
trebuie sa verifice la fiecare inceput de tura ca dispozitivele de siguranta si protectie sa
fie in buna stare de functionare, astfel incat sa-i garanteze propria functionare.

Cap.IV - Comenzi si proceduri:
Inainte de pronirea instalatiei, veriIicati:
- Absenta totala a expunerii la pericole a persoanleor, in special in interiorul zonei
de lucru a utilajelor;
- Ca toate protectiile se aIla la locul lor si sunt in stare perIecta de Iunctionare;
Nu porniti niciodata masinile cand se aIla in stare de avarie sau de urgenta.
Restabilirea conditiilor de lucru dupa o oprire de avarie trebuie realizata dupa indepartarea
cauzelor care au provocat-o.
Starea masinii:
- Automata - conditie normal de Iunctionare, comenzile si datele de productie sunt
distribuite direct de la programul care gestioneaza instalatia;
- Manuala conditie care permite activarea transportarii masinilor sau a grupurilor
Iunctionale in mod autonom si care necesita prezenta constanta a cel putin un
operator pentru a intervenii asupra comenzilor activate; este utilizata in mod
special pentru executarea veriIicarilor Iunctionale si/sau in interventiile de
intretinere;
- Urgenta starea de blocare din cauza unei alarme sau care este cauzata de
activarea unui dispozitiv de urgenta.Instalatia se pune in aceasta stare in asteptarea
veriIicarilor si a unei restabiliri ulterioare.
Aprindere: rotiti intrerupataorul general care se gaseste pe Iata Iiecarui tablou electric, in
pozitia de ~I (ON) semnalizatorul alb Prezenta 1ensiune se aprinde.
Pornire: - eIectuati procedura de aprindere la Iiecare tablou electric;
- VeriIicati ca nici o alarma nu este prezenta si ca nici un buton de avarie nu este
apasat;
- Butonul Prezenta Accesorii trebuie sa Iie luminous, in caz contrar trebuie apasat
si sa se veriIice daca beculetul din interior se aprinde;
- Selectati modaliatatea de Iunctionare prin intermediul selectorului Manual-
Automat.Conditia de reglare a Iunctiunii instalatiei este Automat.
- Apasati butonul Pornire pentru a dispune masinile pentru Iunctionare.Instalatia va
pornii automat.
Oprirea voluntara: pentru a opri Iunctionarea instalatiei apasati butonul Oprire, intervenind
indiIerent de comanda de pe panoul tabloului electric sau de acelea amplsate pe
console.Fiecare masina se opreste dupa ce a incheirat operatiile prevazute de ciclul de lucru.
Oprire de urgenta: in caz de pericol pentru operatori sau de situatii
anormale pentru utilaje, actinati asupra dispozitivelor de oprire de urgenta (butoane
ciuperca) pentru a intrerupe imediat functionarea.
Apasati butonul de urgenta doar in caz de pericol.
Nu il utilizati pentru a opri masinile la sfarsitul ciclului.
Butonul ramane in pozitie de blocare pana cand este dezactivat manual.
Rearmarea este permisa doar in urma unei corecte restabiliri a conditiilor
optimale ale masinii.

Cap.V - Intretinerea:
- sunt interzise interventiile de intretinere, lubriIiere si reparare, atunci cand
masina este in miscare si/sau racordata la surse de energie;
- dupa Iiecare interventie puneti la loc protectiile eventual indepartate, aducand masina in
stare initiala;
- nu Iolositi Iocul deschis ca mijloc de iluminare;
- in timpul demontarii componentelor, evitati patrunderea reziduurilor de praI in aceste
componente;
- respectati cu strictete indicatiile de lubriIiere: in cazul in care gasirea lubriIiantului este
diIicila, este posibila utiliazarea altor lubriIianti de o marca diIerita dar cu caracteristici
echivalente.Se recomanda sa nu amestecati diversi lubriIianti intre ei.
- nu executati gauri in structuri, tevi, cabluri electrice, canale sau tablouri electrice;
- utilizati numai sigurante cu intesnsitatea de curent precisa;
- evacuati si tratati materialele de consum si auxiliarele precum si piesele inlocuite,
respectand normativele in vigoare pentru protejarea mediului.
Inainte de orice interventie intrerupeti toate masinile instalatiei:
- De la reteaua de energie electrica cu ajutorul intrerupatoarului general;
- Intrerupeti alimentarea cu aer comprimat si descarcati presiunea ramasa in
circuitele pneumatice actionand asupra reductorului de presiune;
- Intreruperea tensiunii nu este suIicienta deschiderii intrerupatoarului general
pentru a intrerupe complet tensiunea la tabloul de comanda in cazul in care raman
sub tensiune bornele de alimentare.
- Toate interventiile de tip electric trebuie sa Iie eIectuate de personalul caliIicat
competent si intotdeauna cu respectarea deplina a normativelor in vigoare.
Curatarea masinii trebuie sa Iie eIectuata in mod regulat si consta in principal in
eliminarea depunerilor de murdarie, care ar putea sa altereze buna Iunctionare, durata masinii
si siguranta operatorilor.
Trebuie sa Iie eIectuata cu masina oprita si cu energiile deconectate.
La spalarea masinilor si utilajelor nu Iolositi:
- Benzina sau solvent inIlamabili precum detergentul, Iolositi numai solventi
comerciali autorizati neinIlamabili si netoxici;
- Jeturi de aer comprimat pentru a curata partile mecanice.PraIul trebuie sa Iie
indepartat numai cu aspiratorul de praI sau carpe.La nevoie Iolositi manusi si
ochelari de protectie;
- Utilizati un aspirator de praI pentru a curata componentele tablourilor electrice si
cutiile de derivatie;
- Este important sa evitati patrunderea apei si a detergentilor in partile electrice.
-
Intocmit,
Responsabil SSM

S-ar putea să vă placă și