Sunteți pe pagina 1din 1

Cercetare MRU (echipe de 2-3 persoane) Dupa ce veti alege o tema din Managementul Resurselor Umane si un titlu al proiectului

vostru veti parcurge urmatoarele etape: 1. LR (literature review) - max pag 2. Formulam ipoteze de lucru (ipoteze principale/ipoteze secundare) - max pag 3. Metodologia cercetarii (Scop, obiective, metoda si un instrument de cercetare calitativ, cantitativ, hibrid si explicam alegerea) - max pag 4. Aplicam instrumentul de cercetare (descriem aplicarea) - max pag 5. Evidentiem rezultatele cercetarii (inclusiv confirmarea sau infirmarea ipotezelor) - max pag 6. Concluzii si directii viitoare de studiu - max pag 7. Bibliografie (min 15 referinte bibliografice) 8. Anexe (instrumentul de cercetare detaliat) In total, minicercetarea va avea maxim 2 pagini - Arial 11, Spatiere 1 (fara anexe) FAQ 1. La cate persoane aplicam chestionarul in cazul in care alegem acest instrument ? R: minim 10 pers 2. Cate intrebari sa contina chestionarul in cazul in care alegem acest instrument? R: minim 5 intrebari

Bibliografie ajutatoare: 1. Saunders M., Lewis Ph., Thornhill A. (2007), Research Methods for Business Students, ediia a IV-a, Ed. Prentice-Hall, Londra. 2. Chelcea S. (2001), Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i calitative, Ed. Economic, Bucureti 3. Armstrong M. (2003), Managementul Resurselor Umane - ghid practic, Ed. Codecs, Bucureti.