Sunteți pe pagina 1din 11

ulMl1CA8LA 1L8AlL Cu A ulMl1CA8LA 1L8AlL Cu A

DR. MAHMOUD HUSSAIN DR. MAHMOUD HUSSAIN


IBN SINA COMPANY IBN SINA COMPANY
lnLroducere lnLroducere
Bea zilnic 1,5 l de ap normal (5-6 pahare)
i evii tratamentele cu medicamente,
injecii, taxe la doctor, etc.
u vei crede pn nu te vei convinge
ncercnd.
La La bollor bollor ce ce poL poL f f LraLaLe LraLaLe prn prn cura cura de de ap apgg
ipertensiune ipertensiune arterial arterial
Anemie Anemie
Reumatism Reumatism
Obezitate Obezitate
Artrit Artrit
Sinusit Sinusit
Ame Ame eli eli
%ahicardie %ahicardie
%use %use
Leucemie Leucemie
Astm Astm
Bron Bronit it
eningit eningit
Pietre Pietre la la rinichi rinichi
Dureri Dureri urogenitale urogenitale
iperaciditate iperaciditate
emoragie emoragie oftalmic oftalmic
Cancer Cancer mamal mamal
enstrua enstrua ie ie aciclic aciclic
igrene igrene
Laringit Laringit
Dizenterie Dizenterie
%BC %BC
Diabet Diabet
Conjunctivit Conjunctivit
Constipa Constipa ie ie
Cancer Cancer uterin uterin
Gastroenterit Gastroenterit
Paralizie Paralizie general general
i i multe multe alte alte boli boli
Mod Mod de de aplcare aplcare a a Lerape Lerape
n n fiecare fiecare diminea diminea nainte nainte de de igiena igiena
corporal corporal , , bea bea de de ap ap normal normal (5 (5- -6 6
pahare pahare ). ).
Sp Sp larea larea se se poate poate face face i i dup dup aceea aceea..
mportant mportant: : cnd cnd se se bea bea cantitatea cantitatea de 1,5 l de 1,5 l
de de ap ap , , cel cel pu pu in in o o ora ora nainte nainte i o i o or or
dup dup nu se nu se va va mnca mnca nimic nimic..
Apa Apa se se poate poate fierbe fierbe i i bea bea dup dup racire racire ei. ei.
ste ste greu greu s s se se bea bea 1,5 l de 1,5 l de ap ap , dar , dar cu cu
timpul timpul poate poate deveni deveni repede repede obi obinuin nuin ..
xerci xerci iul iul se se poate poate face face dup dup primele primele 4 4
pahare pahare de de ap ap ns ns n n interval interval doar doar de 2 de 2
min. min.
n n prima prima or or trebuie trebuie urinat urinat de 2 de 2- -3 3 ori ori. Dar . Dar
i i asta asta poate poate deveni deveni obi obinuin nuin . .
n n urma urma cercet cercet rilor rilor i a i a experien experien ei ei dobndite dobndite, ,
ss- -a a constatat constatat cc urm urm toarele toarele boli boli au au putut putut fi fi
nvinse nvinse: ( : (cu cu indicarea indicarea perioadei perioadei de de cur cur ) )
Constipa Constipa ie ie
Aciditate Aciditate
Diabet Diabet
Cancer Cancer
ipertensiune ipertensiune
%BC %BC
1 1 zi zi
2 2 zile zile
7 7 zile zile
4 s 4 s pt pt mni mni
4 s 4 s pt pt mni mni
3 3 luni luni
-@ -@
Persoanele Persoanele suferinde suferinde de de artrit artrit i i/sau /sau
reumatism reumatism ss fac fac cura cura de de trei trei ori ori pe pe
zi zi cu cu o o or or naintea naintea meselor meselor timp timp de de
o s o s pt pt mn mn . .
Dup Dup aceea aceea de de dou dou ori ori pe pe zi zi, , pn pn
la la vindecare vindecare..
odul de odul de ac ac iune iune a a curei curei
Aplicnd Aplicnd strict strict cura cura, , apa apa cur cur corpul corpul
omenesc omenesc. . Asigur Asigur intestinul intestinul gros gros foarte foarte
efectiv efectiv cu cu snge snge proasp proasp t, t, efect efect cunoscut cunoscut
n n termeni termeni medicali medicali ca ca , ,hematopaises hematopaises. .
C C mucoasele mucoasele cutate cutate ale ale colonului colonului i i
mucoasa mucoasa intestinului intestinului sub sub ire ire sunt sunt activate activate
prin prin aceast aceast metod metod , , demonstreaz demonstreaz teoria teoria
cc sngele sngele proasp proasp t t este este produs produs de c de c tre tre
mucoase mucoase..
Colonul Colonul fiind fiind cur cur at at, , substan substan ele ele nutritive, nutritive,
ingerate ingerate de de mai mai multe multe ori ori pe pe zi zi, , sunt sunt
absorbite absorbite i la i la nivelul nivelul mucoaselor mucoaselor ele ele sunt sunt
transformate transformate n n snge snge proasp proasp t. t.
Sngele Sngele este este important important n n vindecarea vindecarea
sechelelor sechelelor i i refacerea refacerea ss n n tt ii ii, , deaceea deaceea
apa apa trebuie trebuie b b ut ut strict strict dup dup tipicul tipicul
descris descris..
Via Via a a e e scurt scurt , , lupt lupt pentru pentru ea ea!!
mparte mparte prietenilor prietenilor, , rudelor rudelor, , cunoscu cunoscu ilor ilor
aceast aceast descriere descriere a a curei curei cu cu ap ap normal normal ..
ste ste un un serviciu serviciu mare mare adus adus umanit umanit ii ii..