Sunteți pe pagina 1din 2

Asimptote

In limbaj comun vom intelege prin asimptota o dreapta Iata de


care graIicul unei Iunctii ,se apropie oricat de mult. Problema
asimptotelor se pune pentru Iunctii care au ramuri spre inIinit, adica
Iunctii al caror graIic nu este continut intr-un dreptunghi.
Asimptotele se impart in 3 categorii:verticale, orizontale si oblice.


Spunem ca dreapta xa este asimptota verticala la stanga a lui I daca
C

F
lim x f
a x
a x
sau C

F
lim x f
a x
a x
.

Spunem ca dreapta xa este asimptota verticala la dreapta a lui I daca
C

F
lim x f
a x
a x
sau C

F
lim x f
a x
a x


Spunem ca dreapta xa este asimptota verticala a lui I daca este
asimptota verticala atat la stanga cat si la dreapta sau numai lateral.

Observatii.
1Pentru existenta asimptotei verticale nu este necesar
ca Iunctia sa Iie deIinita in a.
2aca I este deIinita si continua in a , atunci limitele
laterale in a sunt Iinite si egale cu Ia, deci graIicul nu
are asimptota verticala in punctele de continuitate ale
Iunctiei .
3Admit asimptote verticale:

Iunctiile ale caror legi de
corespondenta sunt exprimate
prin Iractii, in punctele in care
se anuleaza numitorul
Iunctiile ale caror legi de
corespondenta sunt exprimate
prin logaritmi, ln x g x f , in
punctele pentru care gx0

Observatii.
1Pentru determinarea asimptotei oblice se procedeaza astIel:
2 O Iunctie nu poate admite atat asimptota orizontala cat si oblica spre
C C .

- se calculeaza
x
x f
m
x

lim
C F

- daca m este Iinit, atunci se calculeaza | lim mx x f n
x

C F

- daca si n este Iinit atunci dreapta n mx y reprezinta asimptota oblica alui I spre C