Sunteți pe pagina 1din 3

Actiunea civila in procesul penal din Procedura de Judecata

Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala. Ea este mijlocul legal prin care persoana, care a suferit o paguba ca urmare a infractiunii savarsite, solicita despagubiri ( repararea pagubei) , sau daune morale potrivit legii civile. Obiectul actiunii civile este tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente.Actiunea civila poate fi alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vatamate ca parte civila, situatie in care ea trebuie solutionata de instanta penala.Actiunea civila poate fi exercitata separat, caz in care judecata in fata instantei civile se suspenda pana la rezolvarea definitiva a cauzei penale( se aplica regula "penalul tine in locul civilului").Alegerea uneia dintre cele doua cai este de regula irevocabila. Legea prevede o derogare care permite persoanei vatamate sa paraseasca una din caile alese in cazul suspendarii procesului penal, cand ea poate sa renunte la actiunea in fata instantei penale si sa se adreseze celei civile.In caz de reluare a procesului penal, actiunea introdusa la instanta civila se suspenda.Exista posibilitatea parasirii caii civile.In acest sens legea arata ca persoana vatamata care a pornit actiunea in fata instantei civile poate sa paraseasca acesta instanta si sa se adreseze organelor de urmarire penala sau instantei organelor de urmarire penala sau instantei de judecata , daca punerea in miscare a actiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat dupa suspendare.Parasirea instantei civile nu poate avea loc daca acesta a pronuntat o hotarare chiar nedefinitiva.Alegerea acestei cai nu este obligatorie si decizia este luata de persoana interesata.Actiunea civila poate fi exercitata in procesul penal in conditiile in care infractiunea a produs o paguba si persoana vatamata se constituie parte civila.Titularul actiunii civile este partea vatamata (actiunea civila este in principiu disponibila), dar ea poate fi exercitata si din oficiu, cand persoana vatamata este o organizatie din cele prevazute in art.145 C.pen., sau cel vatamat este o persoana lipsita de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa.Actiunea civila se exercita impotriva inculpatului si a partii responsabile civilmente.In caz de participatie penala, actiunea penala poate fi exercitata concomitent impotriva tuturor participantilor ( autori, coautori, complici, instigatori ) care raspund solidar pentru intregul prejudiciu produs partii civile.Moartea partilor, de regula, nu produce efecte asupra actiunii civile, introducandu-se in cauza mostenitorii acestora.Legea prevede cazuri speciale de rezolvare a actiunii civile.Instanta civila investita cu judecarea actiunii civile nu poate refuza solutionarea acesteia afara de cazurile expres prevazute de lege.Ea poate dispune disjungerea si amanarea rezolvarii ei.Actiunea civila este

scutita de taxa de timbru.Cererea de constituire ca parte civila trebuie sa cuprinda date cu privire la partea vatamata, invanuit sau inculpat, temeiul legal, pretentiile banesti si mijloacele de proba pentru dovedirea pagubei suferite.In multe din legislatiile penale moderne si contemporane actiunea civila poate fi promovata numai in fata instantelor civile,aplicandu-se principiul separarii complete a celor doua actiuni , situatii intalnite in special in Marea Britanie, Olanda, Germania. Actiunea civila in procesul penal Cons. jur. Valentin Pulbere Persoana care a suferit o vatamare materiala sau morala printr-o infractiune, se poate adresa pentru valorificarea pretentiilor sale, fie instantei penale fie celei civile. Pornirea actiunii civile la instanta penala se face prin consituirea persoanei vatamate ca parte civila. Avantajul exercitarii actiunii penale in procesul penal il reprezinta scutirea de taxa de timbru. Mai mult, hotararea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca actiunea civila, cu privire la existenta faptei, a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia. Atentie! Persoana vatamata se poate constitui parte civila pe tot parcursul urmaririi penale, precum si in fata instantei de judecata pana la citirea actului de sesizare. Actiunea civila se exercita din oficiu in cadrul procesul penal cand cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. Cand participa la judecata, procurorul este obligat sa sustina interesele civile ale persoanei aflate intr-una din situatiile prezentate. Actiunea adresata instantei civile - Persoana vatamata care nu s-a constituit parte civila in procesul penal poate introduce la instanta civila actiune pentru repararea pagubei materiale si a daunelor morale provocate prin infractiune. Judecata in fata instantei civile se suspenda pana la rezolvarea definitiva a cauzei penale; - Poate sa porneasca actiune civila in fata instantei civile persoana vatamata care s-a constituit parte civila sau pentru care s-a pornit din oficiu actiunea civila in procesul penal, dar acesta a fost suspendat; - Persoana vatamata care a pornit actiune in fata instantei civile poate sa

paraseasca aceasta instanta si sa se adreseze organului de urmarire penala sau instantei de judecata, daca punerea in miscare a actiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat dupa suspendare; Atentie! Parasirea instantei civile nu poate avea loc daca aceasta a pronuntat o hotarare chiar nedefinitiva.
- Persoana vatamata constituita parte civila in procesul penal poate sa porneasca actiunea in fata instantei civile, daca instanta penala, prin hotarare definitiva, a lasat nesolutionata actiunea civila;

* Instanta penala nu solutioneaza actiunea penala cand pronunta: - Achitarea in situatia neprevederii faptei de legea penala; - Incetarea procesului penal pentru existenta autoritatii de lucru judecat sau pentru lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate, autorizarii sau sesizarii organului competent. - In cazurile in care actiunea civila a fost exercitata din oficiu, daca se constata din probe noi ca paguba si daunele morale nu au fost integral reparate, diferenta poate fi ceruta pe calea unei actiuni la instanta civila; - Persoana vatamata se poate adresa cu actiune la instanta civila pentru repararea pagubelor materiale si a daunelor morale care s-au nascut ori s-au descoperit dupa pronuntarea hotararii penale de prima instanta.