Sunteți pe pagina 1din 86

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de

Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic


1


MINISTERUL EDUCA|IEI, CERCETRII lI INOVRII

ProiectuI Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01


AUXILI AR CURRICULAR

CLASA a XI -a


FINISAREA FINAL I AMBALAREA PRODUSELOR
CONFEC|IONATE


DOMENIU: INDUSTRIE TEXTIL I PIELRIE
NIVEL: 2
CALIFICARE: CONFEC|IONER PRODUSE TEXTILE


Martie 2009

MECCNDPT / UP
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
2

AUTOR: ing. URSAN THEONA
Prof. Grad II COLEGUL TEHNC ,MHA BCESCU, FLTCEN
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
3


CUPRINS
GHID DE PRACTIC PENTRU ELEVI
ntroducere Pag. 4
nforma[ii despre specificul agen[ilor economici Pag. 6
Departamentele n care se poate efectua practica Pag.11
Descrierea loca[iei unde i desfoar activitatea agentul economic
nforma[ii privind plata i obliga[iile sociale conform conven[iei cadru
semnate
Pag.12
Facilit[i pe care le ofer agentul economic elevilor afla[i n practic Pag.13
Obliga[iile elevului practicant fa[ de agentul economic Pag.14
Modalitatea de organizare a practicii Pag.15
Recomandri privind respectarea normelor de sntate i securitatea
muncii
Pag.16
nstrumentele de lucru ale elevului necesare desfurrii practice Pag.21
Jurnal de practic al elevului Pag.21
Fie de observa[ie Pag.22
Fie de lucru Pag.25
Fie tehnologice Pag.30
Studii de caz Pag.30,33
Proiectul Pag.35
Portofoliul de practic Pag.37
Organizarea evalurii Pag.38
ndrumri privind modalit[i de evaluare Pag.38
Fie de autoevaluare Pag.47
Anexe Pag.51
Glosar de termeni Pag.51
Maini de cusut pentru finisarea produselor i tipul de cusatur realizat Pag.53
Maina de cusut butoniere Pag.55
Maina de cusut nasturi Pag.62
Maina de cusut chei[e Pag.69
Tratament umidotermic Pag.72
Parametrii tratamentului umidotermic Pag.74
Maini i utilaje utilizate la tratamentul umidotermic Pag.75
Ambalarea produselor confec[ionate Pag.76
Conven[ie cadru Pag.79
Bibliografia Pag.86
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
4!NTRODUCEREAuxiliarul curricular pentru modulul Finisarea final i ambalarea produselor
confec[ionate este destinat elevilor clasei a X, an de completare, calificarea Confec[ioner
produse textile, nivelul 2 de calificare, precum i profesorilor implica[i n pregtirea acestora.
Modulul se studiaz pe parcursul a 2 sptmni, ntr-un numr de 60 de ore.
n acest modul au fost agregate competen[e din unitatea de competen[ specific 15:
finisarea final i ambalarea produselor confec[ionate. Auxiliarul curricular a fost elaborat pe
baza acestei unit[i de competen[, [innd cont de con[inuturile tematice din programa
colar.

Acest ghid de practic la agentul economic este un material auxiliar de lucru care vine
n ajutorul elevului, stimulnd creativitatea i originalitatea acestuia.


Rsfoind acest ghid ve[i descoperi:


specificul agen[ilor economici la care se desfoar stagiul de practic
norme de sntate i securitate n munc specifice domeniului de activitate n care
elevul urmeaz s-i desfoare stagiul de practic
echipamentul de protec[ie a muncii
regulamentul de ordine interioar al partenerului de practic
instrumente de lucru ale elevului necesare desfurrii practicii (jurnal/caiet de
practic al elevului, fie de observa[ie, fie tehnologice, studii de caz,
proiect/miniproiect, portofoliul de practic)

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
5


Formarea competen[elor cuprinse n modul se pot realiza prin utilizarea celor mai
adecvate metode de predare-nv[are, n care activitatea didactic este centrat pe elev.

Evaluarea scoate n eviden[ msura n care se formeaz competen[a tehnica
specializat 15: finisarea final i ambalarea produselor textile din Standardul de pregtire
profesional n conformitate cu condi[iile de aplicabilitate.
Dup parcurgerea acestei unita[i de competen[ elevii vor fi capabili s:
identifice mainile n functie de tipul custurilor executate
execute butonierele, chei[ele i coaserea nasturilor unui produs
regleze parametrii de coasere
identifice utilajele pentru tratamente umidotermice finale
stabileasc parametrii de utilizare, n func[ie de caracteristicile materialului
realizeze finisarea umidotermic a unui produs confec[ionat
identifice tipurile de materiale i ambalaje utilizate n confec[ii
descrie opera[iile de ambalare pentru produse confec[ionate
ambaleze un produs de mbrcminte.Se pot utiliza metodele clasice de evaluare ct i metodele alternative de evaluare:
observare sistemic, investiga[ia, proiectul, portofoliul elevului, autoevaluarea.

Activit[ile i exerci[iile propuse spre rezolvare urmresc atingerea criteriilor de
performan[ n condi[iile de aplicabilitate descrise n Standardul de Pregtire Profesional i
n Curriculum.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
6Specificul agen[ilor economici la care se desfoar stagiul de
practic

Efectuarea stagiuIui de pregtire practic aI eIeviIor din nv|mntuI profesionaI si
tehnic se va desfsura n baza Conven|iei cadru ncheiate ntre unitatea de nv|mnt
i ntreprinderea/institu|ia pubIic partener (anexa 1).

Agen[ul economic (Iat."agens" si fr."agent") reprezint veriga autonom a industriei,
organizat ca regie autonom, ca societate comerciaI sau aIt form, care dispune de
un patrimoniu corespunztor pentru desfaurarea de activit|i productive, n cadruI
sistemuIui integrat aI reIatiiIor de pia|, cu scopuI asigurrii unui anumit grad de
profitabiIitate a capitaIuIui investit.
Agentul economic Ia care eIevii i desfoar stagiuI de practic are ca obiect de
activitate producerea i comerciaIizarea confec|iiIor pentru femei, barba|i i copii.

Organizarea procesuIui de produc|ie
Organizarea produc|iei reprezint ansambIu de msuri, metode, forme i mijIoace
cu caracter economic i tehnico-organizatoric care se refer Ia o astfeI de aIegere,
asigurare i coordonare a mijIoaceIor de produc|ie i a for|ei de munc, nct foIosirea
Ior s aib eficien| maxim.
NiveIuI maxim de eficien| se ob|ine printr-o fundamentare tiin|ific adecvat a
deciziiIor Iuate.
Organizarea tiin|ific a procesuIui de produc|ie trebuie s asigure prin metode
i tehnici de organizare foIosite respectarea unor principii de organizare de baz:
propor|ionaIitatea,
ritmicitatea,
paraIeIismuI,
Iinia dreapt,
continuitatea.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
7


TipuI de produc|ie se caracterizeaz prin nomencIatura produc|iei fabricate,
voIumuI produc|iei, graduI de speciaIizare a utiIajeIor, ampIasarea utiIajeIor,
respectabiIitatea fabrica|iei, ritmicitatea produc|iei, durata cicIuIui de produc|ie.

PROCES DE PRODUC|IE IN CONFEC|II

ETAPE OPERA|II DEFINI|IE SCOP
UTILAJE
FOLOSITE

R
E
C
E
P
|


D
E
P
O
Z

T
A
R
E
A

M
A
T
E
R

A
L
E
L
O
R
Recep[ia
cantitativ
Const n
verificarea
materialelor cu
privire
la numrul de
balo[i,lungimea i
l[imea
materialului
Confruntarea
rezultatelor
verificrii
cu documentele
de livrare
Mese de control,
rampe de
control,
derulator de
baloturi, aparate
de metrat,
maini de metrat


Recep[ia
calitativ
Const n
controlul
materialelor n
vederea
eviden[ierii
eventualelor
defecte i
efectuarea unor
analize de
laborator
Verificarea
aspectului i
parametrilor
fizico-chimici ai
materialelor
precum i
nlturarea
defectelor
Lupa textil,
micrometrul
textil,
dinamometrul,
flexometrul,
penetrometrul


Depozitarea
materialelor
Const n
nmagazinarea
materialelor n
ncperi speciale
numite magazii de
materii prime
Pstrarea
materialelor pn
la transferul lor n
sec[iile de
produc[ie
Crucioare
pentru transportModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
8P
R
E
G

R
E
A

M
A
T
E
R

A
L
E
L
O
R

P
E
N
T
R
U

C
R
O

T
Controlul,
sortarea i
relaxarea
materialelor

Const n
verificarea
baloturilor de
material din punct
de vedere
dimensional,
gruparea
baloturilor pe
l[imi i odihna
tricoturilor dup
clcare
Cunoaterea
dimensiunilor
fiecrui balot de
material destinat
croirii, nlturarea
defectelor i
folosirea ra[ional
a materialelor

Calculul
loturilor
Const n
determinarea
numrului de foi
de material cu
lungimea egal cu
cea a foii
ablonate rezult
dintr-un balot i
calcularea lungimii
totale de material
necesar formrii
panului

Repartizarea
judicioas a
baloturilor de
material pe
panuri aa nct
s nu rezulte
cupoaneablonarea
materialelor


Const n
aezarea i
conturarea
abloanelor pe
suprafa[a
materialului ce
urmeaz a fi croit

Ob[inerea foii
ablonate i
stabilirea
consumului de
material
Mese de lucru,
calculatoare

pnuirea
materialelor

Const n
aezarea
materialului n
straturi suprapuse
cu lungimi i l[imi
egale
Multiplicarea foii
ablonate
Maina de
pnuit,
dispozitive de
tiat i fixat
panulModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
9


C
R
O

R
E
A

M
A
T
E
R

A
L
E
L
O
RSec[ionarea
panului

Const n tierea
n sec[iuni mai
mici a panului

Transportarea cu
uurin[ a
panului la
maina de
decupat
Maini mobile de
sec[ionat panul

Decuparea
detaliilor


Const n
detaarea
prin tiere a
detaliilor conturate
pe pan
Ob[inerea
detaliior
componente ale
produsului de
mbrcminte
Maina de
decupat detalii
Controlul i
formarea
pachetelor

Const n rihtuirea
detaliilor
(verificarea i
corectarea
contururilor i
dimensiunilor
detaliilor)
marcarea
semnelor
(nsemnarea
marginilor i
pozi[iei unor
detalii),
numerotarea
detaliilor i
formarea
pachetelor
(mpachetarea
tuturor detaliilor
care au acelasi
numr i apar[in
aceluiai produs)
nlturarea
abaterilor de
form i
dimensiune a
detaliilor,
pozi[ionarea
corect a
detaliilor,
Uurarea
opera[iei de
asamblare i
ob[inerea unor
produse de
calitate
Maini de rihtuit,
aparat de lipit
timbre
autoadezive,
maini de
numerotat,
dispozitive de
punctat

C
O
N
F
E
C
|

O
N
A
R
E
A

P
R
O
D
U
S
E
L
O
RPrelucrarea
detaliilor


Const n
executarea
opera[iilor de
coasere
i tratare
umidotermic
pentru fiecare
detaliu
i asamblarea
detaliilor
principale cu
detaliile
Ob[inerea
detaliilor
principale
confec[ionate
Maini de cusut,
maini de surfilat,
prese pentru
termolipit, maini
de clcat
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
10


secundare ce-i
apar[in
Asamblarea
detaliilor

Const n
mbinarea prin
coasere a
detaliilor
principale
Ob[inerea
produsului de
mbrcminte
Maini de cusut
simple sau speciale
maini de clcat,
maini pentru
finisarea produselor
(maini de
butoniere, maini de
cusut chei[e, maini
de cusut nasturi)
F

S
A
R
E
A

P
R
O
D
U
S
E
L
O
R

Cur[irea de
a[e i scame
Const n
ndeprtarea
capetelor de fire i
a eventualelor
scame existente
pe produs
Definitivarea
aspectului
final al
produsului

Clcarea
final
Const n
executarea unor
lucrri de netezire
fixare, aburire i
modelare a
detaliilor ce
compun produsul
Definitivarea
formei,
aspectului i
valorii estetice
a produsului
finit
Maini de clcat,
prese de clcat
Controlul
tehnic de
calitate
Const n
verificarea
aspectului i
dimensiunilor
produsului
Confruntarea
rezultatelor
verificrii cu
produsul
etalon
Centimetru de
croitorie, manechin
Ambalarea i
depozitarea
produselor

mpachetarea
produselor sau
aezarea pe
umerae i
pstrarea lor n
depozite
Pstrarea
calit[ii
produselor n
timpul
transportului
sau depozitrii
Crucioare,
tendere,
transportoareDEPARTAMENTELE UNDE SE POATE DESFURA PRACTICASEC|LE SOCET|
COMERCALE

SEC| DE
BAZ

SEC|
AUXLARE


SEC| DE
SERVRE

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
11


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
12


Descrierea Ioca|iei unde i desfoar activitatea agentuI economic
1PIata si obIiga|iiIe sociaIe


Stagiul de pregtire practic se efectueaz:
- n cadrul unui contract de munc,cei doi parteneri putnd s beneficieze de prevederile legii
nr. 72/2007
- n cadrul unui contract de munc
- n cadrul unui proiect finan[at prin Fondul Social European
- n cadrul proiectului ...........
n cazul angajrii ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerat ca vechime n
situa[ia n care conven[ia nu se deruleaz n cadrul unui contract de munc.
Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic care-l
primeste n stagiul de pregtire practic, cu excep[ia situa[iei n care practicantul are statut de
angajat.
Partenerul de practic poate, totusi, acorda practicantului o indemniza[ie, gratificare,
prim sau avantaje n natur, precizate
la art. 8.
Partenerul de practic se angajeaz s achite integral cotiza[iile sociale conform
reglementrilor n vigoare.
(1)


1
Amplasarea in mediul urban
Organizarea produc[iei n flux, caracterizat prin specializarea locurilor de munc n executarea
anumitor opera[ii, necesitate de fabricarea unui produs, a unor piese sau a unui grup de produse sau
piese asemntoare prin amplasarea locurilor de munc n ordinea impus de succesiunea executrii
opera[iilor i prin deplasarea produselor sau pieselor de la un loc de munc la altul, cu mijloace
adecvate de transport; ntregul proces de produc[ie desfurndu-se sincronizat, pe baza unui model
unic de func[ionare, stabilit anterior.
nstala[ii de ventilare a aerului
Lucrul individual i n grup
Locuri speciale pentru repaus in pauze
luminare natural i artificial
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
13
FACILIT|I PE CARE LE OFER AGENTUL ECONOMIC ELEVILOR AFLA|I N
PRACTICs de[in o dotare corespunztoare - logistic, tehnic i tehnologic - necesar
valorificrii cunotin[elor teoretice primite de practicant n cadrul procesului de
instruire;
s asigure o inv[are activ individual si pe grupuri, bazat pe rezolvarea unei
sarcini concrete
s antreneze elevii la ac[iunile de produc[ie n vederea formarii profesionale
s desfoare programul de activitate astfel nct s permit realizarea activit[ii
de practic a elevilor n condi[ii normale, fr a se depi ora 20,00.
s asigure documentele de eviden[ si control specifice meseriei
de a desemna persoanele care se ocup de ndrumarea i urmrirea activit[ii de
practic a elevilor.
de a-l ajuta pe practicant s i urmreasc programa analitic/portofoliul de
practic, punndu-i la dispozi[ie mijloacele necesare.
s instruiasc practicantul cu privire la normele de protec[ie a muncii i de aprare
mpotriva incendiilor, specifice activit[ilor pe care le va desfura.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
14
OBLIGA|IILE ELEVULUI PRACTICANT FA| DE AGENTUL ECONOMIC


Practicantul are obliga[ia, ca pe durata derulrii stagiului de pregtire practic, s
respecte programul de lucru stabilit si s execute activit[ile solicitate de tutore dup o
prealabil instruire, n condi[iile respectrii cadrului legal cu privire la volumul si
dificultatea acestora (conform Codului Muncii). n cazul nerespectrii obliga[iilor se
aplic sanc[iunile conform Regulamentului de organizare si func[ionare al unit[ii de
nv[mnt.
Pe durata stagiului de practic, practicantul respect regulamentul de ordine interioar
al partenerului de practic. n cazul nerespectrii acestui regulament, directorul
ntreprinderii, institu[iei, societ[ii comerciale, etc. (partener de practic), si rezerv
dreptul de a anula conven[ia referitoare la pregtirea practic, dup ce n prealabil a
nstiin[at directorul unit[ii de nv[mnt la care elevul (practicantul) este nscris ( Art.
263/1 si Art. 264/1 din Codul muncii).
Practicantul are obliga[ia de a respecta normele de securitate si sntate n munc pe
care si le-a nsusit de la reprezentantul partenerului de practic nainte de nceperea
stagiului de practic.
Practicantul se angajeaz s nu foloseasc, n nici un caz, informa[iile la care are
acces n timpul stagiului despre partenerul de practic sau clien[ii si, pentru a le
comunica unui ter[ sau pentru a le publica, chiar dup terminarea stagiului, dect cu
acordul respectivului partener de practic.


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
15


DEOSEBIRILE DE ORGANIZARE A PRACTICII COMASATE FA| DE PRACTICA
CURENT
PERIOADA N CARE SE DESFOAR PRACTICA


Practica = activitatea desfurat de elevi, n conformitate cu planul de nv[mnt,
care are drept scop verificarea aplicabilit[ii cunotin[elor teoretice nsuite de acetia n
cadrul programului de instruire.
PracticantuI = elevul care desfoar activit[i practice pentru consolidarea
cunotin[elor teoretice i pentru formarea abilit[ilor, spre a le aplica n concordan[ cu
specializarea pentru care se instruiete.
Practica comasat se poate efectua n totalitate la sfritul anului colar sau se poate
fragmenta la sfritul celor dou semestre.
Activit[ile de nv[are propuse pentru aceast perioad vor urmri
formarea/consolidarea competen[elor descrise n standardul de pregtire profesional.
Practica comasat se poate desfura n atelierele i laboratoarele tehnologice din
coal, dac dotarea acestora este adecvat cerin[elor i/sau la agen[i economici parteneri ai
colii.
Se recomand ca acest tip de instruire s se efectueze cu precdere la agen[ii
economici, cu care s se stabileasc rela[ii de parteneriat care s faciliteze n final i
integrarea elevilor la terminarea colii.
Practica curent se desfoar fie n atelierele coala fie la agen[ii economici de
profil in timpul saptamanilor de curs, in scopul consolidrii cunostin[elor teoretice din cadrul
modulului oferind posibilit[i pentru a dezvolta gndirea elevilor i deprinderile lor de munc
independent.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
16


RECOMANDRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SANATATE I SECURITATE
A MUNCII

INSTRUCTAJ GENERAL DE PROTEC|IE A MUNCII
Norme de protec|ie a muncii

Conform legii 319/2006, protec[ia muncii constituie un ansamblu de activit[i
institu[ionalizate, avand ca scop asigurarea celor mai bune condi[ii n desfurarea procesului
de munc, aprarea vie[ii, integrit[ii corporale si snta[ii salaria[ilor si a altor personae
participante la procesul de munc.

Normele de protec[ie a muncii reprezint un sistem de msuri i reguli aplicabile
tuturor participan[ilor la procesul de munc.
Normele de protec[ie a muncii se aplic salaria[ilor, elevilor, studen[ilor in perioada
efecturii practicii profesionale.

PersoaneIe care desfaoara astfeI de activit|i sunt obIigate:

S-i nsueasca i s respecte normele de protec[ie a muncii specifice domeniului
in care i desfaoar activitatea
S aduc la cunostin[ conducatorului locului de munc orice defec[iune tehnic
sau alt situa[ie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesional
S desfaoare activitatea n aa fel nct san nu se expun la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesional att ca persoana proprie, ct i pe
celelalte persoane participante la procesul de munc.
S opreasc lucrul la apari[ia unui pericol iminent de producere a unui accident i
s informeze de ndat conducatorul locului de munc
S respecte regulile proprii de protec[ie a muncii, corespunzator condi[iilor in care
se desfaoar activitatea la locul de munc
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
17


n afara normelor generale, la fiecare loc de munc, participan[ii la procesul de munc
sunt obliga[i s respecte norme specifice de securitate
a muncii.
Dup instruire, fiecare salariat, persoan
angajat, elev sau student afla[i in perioada efecturii
practicii profesionale completeaz i semneaz o fi
de protec[ie a muncii ca n imaginea urmtoare:

Pentru a evita accidentele de munc locurile
periculoase sunt marcate cu simboluri de avertizare. Se
prezint mai jos spre exemplificare, cteva simboluri:

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
181.2 ECHIPAMENTUL DE LUCRU I DE PROTEC|IE A MUNCII


Echipamentul individual de protec[ie reprezint mijloacele cu care este dotat fiecare
prticipant n procesul de munc pentru a fi protejat mpotriva factorilor de risc.
Echipamentul de protec[ie a muncii poate fi orice dispozitiv sau mijloc destinat purtrii
de fiecare participant la procesul de munc pentru a-l proteja mpotriva unuia sau mai
multor factori de risc, de accidentare sau mbolnvire profesional.
Echipamentul individual de lucru reprezint totalitatea mijloacelor individuale pe care
persoanele care particip la procesul de munc le folosesc pentru protejarea
mbrcmintei i ncl[mintei mpotriva uzurii i murdririi excesive.Acest echipament
nu ndeplineste func[ii de protec[ie.
Factori de risc-factori (nsuiri, stri, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor implicate n procesul de munc i care pot provoca accidente i boli
profesionale.
Accidentele de munc reprezint vtmarea violent a organismului precum i
intoxica[ia acut profesional, care are loc n timpul procesului de munc sau n timpul
indeplinirii ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc
de cel pu[in 3 zile, invaliditate ori deces, precum i accidentele suferite de elevi n
timpul efecturii practicii profesionale.
Bolile profesionale sunt afec[iunile care se produc ca urmare a exercitrii unei meserii
sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristicile locului
de munc, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe n procesul de munc,
precum i afec[iunile suferite de elevi n timpul efecturii practicii profesionale.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
19n domeniul textile-pielrie, echipamentul individual de protec[ie este compus din:
Halat confec[ionat din [estur de bumbac, ncheiat cu nasturi i cordon, avnd
mnecile strnse cu nasturi sau elastic

Halat de protec[ie
Basma, suficient de mare care s strng integral prul
ncl[minte comod i care s nu permit alunecarea.


PREZENTAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR A PARTENERULUI DE
PRACTIC
CAPITOLUL III - NORME DE IGIEN SI DE SECURITATEA MUNCII


Art.21 (1) Fiecare salariat are obliga[ia s asigure aplicarea msurilor referitoare la
securitatea si sntatea sa in munca, precum si a celorlal[i salaria[i.
(2) Pentru desfurarea activit[ii n condi[ii de securitate si sntate, personalul are
urmtoarele obliga[ii:
a. s i nsueasc si s respecte normele si instruc[iunile de protec[ia muncii si
msurile de aplicare a acestora;
b. s desfoare activitatea n aa fel nct s nu se expun la pericol de accidentare sau
mbolnvire profesional, att persoana proprie ct si a colegilor;


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
20


c. s aduc la cunotin[ conductorilor orice defec[iune tehnic sau alt situa[ie care
constituie un pericol de accidentare sau mbolnvire profesional;
d. s utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institu[iei;
e. s nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar a dispozitivelor
de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfurarea activit[ii n condi[ii de securitate si sntate, conducerea are
urmtoarele obliga[ii:
a. s asigure si s controleze cunoaterea si aplicarea de ctre to[i angaja[ii a
prevederilor legale n domeniul protec[iei muncii;
b. s asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munc si a accidentelor uoare
suferite de personal;
c. s asigure materialele igienico-sanitare specifice activit[ii desfurate;
Art.22 (1) n caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munc, fiecare salariat va
informa de urgent administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite n timpul serviciului mai ales cele cu consecin[e grave,
vor fi imediat aduse la cunotin[a administratorului companiei.
(3) Aceleai reguli vor fi respectate si n cazul accidentelor survenite pe traseul
domiciliu - loc de munc si invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munc, salaria[ii ________________ SRL
au urmtoarele obliga[ii:
a. salaria[ii rspund pentru respectarea normelor de igien si de tehnica securit[iimuncii
b. fumatul este permis numai n locurile special stabilite si semnalizate corespunztor,
fr a fi afectat buna desfurare a activit[ii companiei;
c. se interzice pstrarea, distribuirea sau vnzarea de substan[e sau medicamente al
cror efect pot produce dereglri comportamentale, n incinta companiei sau in
mijloacele auto ale acesteia;
d. se interzice introducerea, distribuirea sau nlesnirea introducerii buturilor alcoolice n
incinta companiei sau in mijloacele auto ale acesteia.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
21


Exemplu:
JURNAL DE PRACTIC
Elev:
Perioada:
Loca[ie (Agent economic i departament):
Modul:
Tema:
Sarcina de lucru:

n jurnalul de practic, elevul va completa urmtoarele informa[ii:

1. Care sunt principalele activit[i relevante pentru modulul de practic pe care le-a[i
observat sau le-a[i desfurat?
2. Ce lucruri noi a[i nv[at?


3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plcut? Motiva[i.


4. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plcut? Motiva[i.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
22


COMPETEN|A: 15.1 Execut opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor nasturiIor

FIA DE OBSERVARE 1

PROCESUL TEHNOLOGIC DE COASERE A BUTONIEREI SIMPLE

1. Supune[i aten[iei unul din produsele vestimentare la care a[i executat butoniera simpl.
Observa[i cu aten[ie procesul tehnologic de coasere a butonierei.
2. Dup ncheierea activit[ii de observare, completai fia de mai jos:

Care sunt
opera[iile
pregtitoare
ce au fost
executate?
Ce dimensiuni ai
parametrilor de
coasere(lungimea,
l[imea, pasul) a[i
stabilit?
Cum ati
reglat
parametrii
de cosere?
Cum trebuie
s arate
produsul
final?
Ce defecte
de coasere
pot aprea?
Ce
remedieri
putem
folosi?Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________
___________________________________________________________________


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
23


COMPETEN|A: 15.2 Execut opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIA DE OBSERVARE 2

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CONFEC|IILOR

Sunte[i la ora de instruire practic comasat,la agentul economic i tutorele de
practic va repartizat la calcarea final a produselor vestimentare realizate pe flux.
Observa[i cu aten[ie mainile i utilajele pe care le-a[i folosit.
Sarcini de lucru:
1.dentifica[i n imaginile de mai jos utilajele pe care le-[i folosit.
2.Preciza[i scopul opera[iilor efectuate de fiecare main sau utilaj folosit la clcarea final.

Dup ncheierea activit[ii de observare, completa[i fia de mai jos:
Care sunt
opera[iile
pregtitoare ce
au fost
executate?
Care sunt
opera[iile
tratamentului
umidotermic
pe care le-a[i
efectuat?
Cum
trebuie s
arate
produsul
final?
Ce defecte
ale
produsului
pot aprea la
clcarea
final?
Ce remedieri
putem folosi?


Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________
___________________________________________________________________
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
24


Competen|a 15.3 AmbaIeaz produse confec|ionate


FIA DE OBSERVARE 3
n timpul orelor de desfurare a stagiului de practic la agentul economic observa[i cu
aten[ie modul de ambalare a produsului vestimentar confec[ionat:cmaa pentru brba[i.

Dup ncheierea activit[ii de observare, completa[i fia de mai jos:

Care sunt opera[iile
pregtitoare n
vederea ambalrii
produsului?
Ce tipuri de
ambalaje i
materiale auxiliare
a[i folosit?
Descrie[i opera[iile
de ambalare a
produsului
confec[ionat.
Cum ar trebui s
arate produsul ?Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________
___________________________________________________________________

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
25


COMPETEN|A: 15.1 Execut opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor nasturiIor


FIA DE LUCRU 1 Lucra|i individuaI
Timp de Iucru: 30 min

Sarcini de Iucru:

1. Preciza[i mainile de cusut folosite la finisarea produselor.
2. dentifica[i custurile din imaginile de mai jos:
3.Completa[i tabelul:

Maina de cusut
folosite la finisarea
produselor
Custuri
Parametrii de
coasere
Reglarea
parametrilor de
coasere

Observa[ii ale maistrului sau tutorelui de practic ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
26Pentru rezolvarea careului de mai jos folosi[i-v de cunotin[ele dobndite
despre mainile utilizate n confec[ii, la finisarea final a produselor.
Prin completarea careului, ve[i descoperi pe verticala A-B numele
deschizturii tivite pe margine, la lenjerie sau mbrcminte, la care se ncheie un
nasture.


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1. Maina care execut butoniera este maina de cusut..........
2. Organ de lucru care prinde bucla format de ac i o mpletete cu firul de la suveic.
3. Fixeaz materialul n timpul coaserii.
4. Fir folosit la coaserea butonierei ntrite.
5. Cu[itul se allege n func[ie de .......butonierei.
6. Poart firul inferior i il tensioneaz.
7. Organul cu ajutorul cruia se taie butoniera.
8. Folosite la coaserea butonierei.
9. Distan[a dintre dou puncte de coasere.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
27


COMPETEN|A: 15.2 Execut opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionateFIA DE LUCRU 2 Lucra|i individuaI
Timp de Iucru: 30 min

1. Preciza[i mainile i utilajele folosite la operaliile de tratament umidotermic ale
produselor confec[ionate.
2. Completa[i tabelul de mai jos:

Produsul vestimentar Opera[iile tratamentului
umidotermic
Parametrii tratamentului
umidotermic(temperatur,
presiune, timp)
Cma pentru brba[i din
[estur de ln

Bluz pentru femei din
[estur de bumbac
Pentru rezolvarea careului de mai jos folosi[i-v de cunotin[ele dobndite despre
tratamentul umidotermic al produselor confec[ionate.
Prin completarea careului, ve[i descoperi pe verticala A-B opera[ia de tratare
umidotermic prin care produsele i detaliile produselor vestimentare se modeleaz prin
clcare.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
28A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1. Parametrul tratamentului umidotermic care se alege n func[ie de natura materialului,
felul opera[iei, timpul i presiunea de clcare.
2. Se folosesc pentru opera[ii de modelare, desclcare sau aburire a produselor
confec[ionate.
3. Cantitatea de ap necesar materialelor n tratamentul umidotermic.
4. Opera[ie de clcare care are ca scop uniformizarea suprafe[ei materialului i
eliminarea denivelrilor determinate de ifonare.
5. Opera[ie a tratamentului umidotermic care are ca scop fixarea prin clcare a rezervelor
cusute mecanizat.
6. Umezirea prin clcare a detaliilor i a produselor confec[ionate.
7. Operaie a tratamentului umidotermic prin care produsele sau detaliile se sub[iaz.
8. Mobilier pentru asezarea materialelor i produselor n procesul de clcat.
9. Utilaj pentru tratament umidotermic.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
29


Competen|a 15.3 AmbaIeaz produse confec|ionate

FIA DE LUCRU 3
Lucra|i individuaI

Timp de Iucru: 30 min
Sarcini de lucru:

1. dentifica[i tipurile de ambalaje utilizate n confec[ii.
2. Specifica[i importan[a opera[iilor de ambalare a produselor confec[ionate.
3. Din lista de ambalaje i produse auxiliare enumerate mai jos selecta[i pe cele necesare la
ambalarea produselormen[ionate n tabel. Scrie[i n rubrica respectiv ordinea logic de
realizare a operaiilor de ambalare a produsului.
Lista: punga, sac, cutie, etichet, umera, ace cu gmlie,suport pentru guler, suport pentru
carton.

Produse confec[ionate Materiale necesare la
ambalare
Opera[ii de ambalare
Cmaa de noapte pentru
femei

Cmaa pentru brba[i
Rochie pentru femei
Palton

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
30


COMPETEN|A: 15.1 Execut opera[ii de coasere a butonierelor, chei[elor nasturilor

FIA TEHNOLOGIC 1

COASEREA BUTONIEREI SIMPLE


Sarcini de lucru:

1. Completa[i fia tehnologic de cosere a butonierei simple, urmrind criteriile din grila
de mai jos.
2. Compara[i observa[iile fcute n fia voastra cu cele ale colegilor care au realizat
aceai fi tehnologic ca i voi. Unde apar diferen[e?

Caracteristici
generale ale
butonierei
simple
Materii
prime si
materiale
necesare
Ustensile
i utilaje
folosite
ndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregti-
toare
Ob[inerea
butonierei
simple
(coasere)
Verificarea
calit[ii
produsului
finit
STUDIU DE CAZ 1

Sunte[i la ora de instruire practic i executa[i opera[ii de pregtire pentru coaserea la
maina de cusut butoniere.
La efectuarea probei de coasere constata[i c festonul butonierei este nirat.
Preciza[i: 1. Care sunt cauzele posibile care au generat acest defect de coasere?
2.Modul cum remedia[i aceasta defec[iune.
Completa[i raspunsurile n tabelul de mai jos:

Custura defect Cauze Remedieri
Festonul butonierei este
nirat


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
31


COMPETEN|A: 15.2 Execut opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIA TEHNOLOGIC 2

TRATAMENTUL UMIDOTERMIC AL CONFEC|IILOR


Sarcini de lucru:

3. Completa[i fia tehnologic de clcare final a produsului vestimentar:cmaa pentru
brba[i urmrind criteriile din grila
de mai jos.

4. Compara[i observa[iile fcute n fia
voastra cu cele ale colegilor care au
realizat aceai fi tehnologic ca i
voi. Unde apar diferen[e?

Caracteristici generale
ale produsului
(compozi[ie (grosime,
structur, aspect)
Materii
prime si
materiale
necesare
Ustensile
i utilaje
folosite
ndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregti-
toare
Ob[inerea
produsului(opera[ii
ale tratamentului
umidotermic)
Verificarea
calit[ii
produsului
finit


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
32


Competen|a 15.3 AmbaIeaz produse confec|ionate

FIA TEHNOLOGIC 3

Sarcini de Iucru:

1. Completa[i fia tehnologic pentru ambalarea produsului vestimentar: ,cma pentru
brba[i, urmrind criteriile din grila de mai jos.

2. Compara[i observa[iile fcute n fia voastr cu cele ale colegilor care au realizat
aceai fi tehnologic ca i voi. Unde apar diferen[e?


Caracteristici
generale ale
produsului.
Ambalaje
i produse
auxiliare
folosite la
ambalare
Ustensile
i utilaje
folosite la
ambalare
ndici de
calitate ai
materiilor
prime
Opera[ii
pregtitoare
Ob[inerea
produsului
ambalat
(opera[ii)
Verificarea
calit[iiModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
33
STUDIU DE CAZ 2


Sunte[i la ora de instruire practic i executa[i clcarea final a unui produs
vestimentar: ,bluza pentru femei, dintr-o [estur de bumbac.
n timpul opera[iilor pe care le efectua[i la
clcarea final a produsului, observa[i
urmtoarele aspecte:
1. Func[ionarea defectuoas a utilajului prin
creterea temperaturii peste limita admis.
2. Apari[ia pe suprafa[a detaliului mnec a unei
pete de culoare galben-brun.
Cum solu[iona[i aceste defecte?

Sarcina de lucru:
Completa[i tabelul de mai jos, bifnd ac[iunile corecte pe care trebuie s le efectua[i.


Fi de observa[ie da nu observa[ii
1 Nota[i n caiete cele observate
2 Merge[i n sala de croit [i croi[i alt detaliu
3 ncerca[i s ndeprta[i pata de pe produs
4 V consulta[i cu tutorele de practic sau cu maistrul
5 Opri[i utilajul
6 ncerca[i s repara[i utilajul
7 Lua[i legtura cu mecanicul de ntre[inere

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
34


Competen|a 15.3 AmbaIeaz produse confec|ionate


STUDIU DE CAZ 3

1 Observa[i cu aten[ie urmtoarele imagini i identifica[i ambalajele i materialele auxiliare
pe care le-[i folosit la ambalarea produselor confec[ionate.


2. ntocmi[i un album cu modele de ambalaje i materiale auxiliare i prezenta[i
destina[ia utilizrii lor.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
35
% Realizarea documenta[iei tehnice pentru ncheierea detaliilor fa[ la
produsul vestimentarbluz pentru femei
PLAN TEMATIC
nformare- v selecta[i informa[ii din:
- specifica[iile agentului economic, manuale i reviste de specialitate,
internet,pliante i publica[ii, ghid de utilizare a mainilor de cusut pentru
finisarea produselor textile.
Planificare- v pregti[i planul de ac[iune prin:
- constituirea grupelor de lucru
- alegerea opera[iilor din procesul tehnologic pe care le ve[i urmri i verifica
- stabilirea impreun cu maistrul sau tutorele de practic de sarcini i termene
Decizia- Cu ajutorul maistrului sau tutorelui de practic v selecta[i informa[iile i
elabora[i planul de lucru.
mplementarea- urma[i independent sarcinile de lucru prin:
- studiul caracteristicilor generale ale produsului
- selectarea caracteristicilor tehnico-func[ionale ale mainilor.
- precizarea parametrilor de coasere(lungimea butonierei, l[imea butonierei,
pasul custurii, lungimea chei[ei, l[imea chei[ei, distan[a dintre orificiile
nasturilor).
- precizarea organelor de lucru, rolul i micarea acestora.
- specificarea tipului de custur realizat la coaserea butonierelor.
Controlul- v evalua[i rezultatul muncii
- compara[i rezultatele cu cele ale colegilor i cu valorile din Norma intern.
Evaluare- elevii i maistrul sau tutorele de practic evalueaz n comun procesul i
rezultatele ob[inute.
- completeaz fiele de observa[ie
- realizeaz butoniere simple i coase nasturii la produs.
Bibliografie
Manuale: ,Utilajul i tehnologia meseriei
Pliante i publica[ii de specialitate
nternetul
Unitatea comercial unde efectua[i practica comasat.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
36% Tehologii echipamente pentru tratamentul umidotermic la realizarea
produsului vestimentar: "bluz pentru femei.
PLAN TEMATC
nformare- v selecta[i informa[ii din:
- specifica[iile agentului economic, manuale i reviste de specialitate, internet,
pliante i publica[ii, ghid de utilizare a mainilor i utilajelor pentru tratament
umidotermic.
Planificare- v pregti[i planul de ac[iune prin:
- constituirea grupelor de lucru
- alegerea opera[iilor din procesul tehnologic pe care le ve[i urmri i verifica
- stabilirea impreun cu maistrul sau tutorele de practic de sarcini i termene
Decizia- Cu ajutorul maistrului sau tutorelui de practic v selecta[i informa[iile
i elabora[i planul de lucru.
mplementarea- urma[i independent sarcinile de lucru prin:
- studiul caracteristicilor generale ale produsului
- selectarea caracteristicilor tehnico-func[ionale ale mainilor.
- Precizarea opera[iilor tratamentului umidotermic
- precizarea parametrilor tratamentului umidotermic(umiditate,temperatur,
presiune, timp)
- precizarea mainilor i utilajelor pentru tratamentul umidotermic, pr[i
componente,deservire.
Controlul- v evalua[i rezultatul muncii
- compara[i rezultatele cu cele ale colegilor i cu valorile din Norma intern.
Evaluare- elevii i maistrul sau tutorele de practic evalueaz n comun
procesul i rezultatele ob[inute.
- completeaz fiele de observa[ie
- realizeaz opera[iile tratamentului umidotermic la bluza pentru femei.
Bibliografie
Manuale: ,Utilajul i tehnologia meseriei
Pliante i publica[ii de specialitate
nternetul
Unitatea comercial unde efectua[i practica comasat.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
37,...
....
.............................
~,
O /n v.v .c nvi v,o
.nv........

...............
..
O #c:vvv nvn.ii in c.niv nv .vi.{v.c ,
nv nv .vi.{v.c cnv
.v............
.................................................................
Teste de autoevaluare
mostre de custuri
SchiJe
fise tehnologice
Fie de lucru
Referate
Eseuri
Fie de observaJie
Fotografii
studii de caz
Comentarii ale maistrului
Remarci ale prinJilor
ReflecJii personale

CARTEA DE VIZIT
A ELEVULUI"
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
38NDRUMRI PRIVIND MODALIT|I DE EVALUARE

Formarea competen[elor se poate realiza prin folosirea celor mai adecvate metode de
predare-nv[are, n care acticitatea didactoceste centrat pe elev.
Evaluarea scoate n eviden[ msura n care se formeaz competen[a tehnic
specializat ,Finisarea final i ambalarea produselor confec[ionate din Standardul de
pregtire profesional n conformitate cu condi[iile de aplicabilitate.
Se pot utiliza att metodele clasice de evaluare, ct i metodele alternative de
evaluare: observarea sistematic, investiga[ia, proiectul,portofoliul elevului, autoevaluarea.
Autoevaluarea este una din metodele care capt o extindere tot mai mare datorit
faptului c elevii i exprim liber opinii proprii, i sus[in i motiveaz propunerile.
Procesul de evaluare ce vizeaz atingerea competen[elor i abilit[ilor cu caracter
practic se realizeaz prin ntocmirea fielor de observa[ie.

TIPURI DE EVALUARE :
FORMATIV (CONTINU)
SUMATIV (FINAL)

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
TRADI|IONALE:
PROBE SCRISE
PROBE ORALE
PROBE PRACTICE
ALTERNATIVE (MODERNE):
OBSERVAREA SISTEMATIC A ELEVILOR
INVESTIGA|IA
PROIECTUL
PORTOFOLIUL
TEMA PENTRU ACAS
TEMA DE LUCRU N CLAS
AUTOEVALUAREAModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
39
PROBA - ORICE INSTRUMENT DE EVALUARE PROIECTAT, ADMINISTRAT I
CORECTAT DE CTRE PROFESOR
ITEM - ELEMENT COMPONENT AL UNEI PROBE

TPUR DE TEM
O ITEMI OBIECTIVI (cu aIegere duaI, de tip pereche, cu aIegere muItipI)
O ITEMI SEMIOBIECTIVI (cu rspuns scurt, de compIetare, ntrebri
structurate)
O ITEMI SUBIECTIVI (rezoIvarea de probIeme, itemi de tip eseu - structurat,
semistructurat sau Iiber)

METODE ALTERNATVE (MODERNE) DE EVALUARE
observarea sistematic a eIeviIor
proiectuI
portofoIiuI
autoevaIuarea

OBSERVAREA SISTEMATICA A ELEVILOR Poate fi fcut pentru a
evaIua performan|eIe eIeviIor dar mai aIes pentru a evaIua comportamente afectiv -
atitudinaIe.
Caracteristicile ce pot fi evaIuate sunt:
concepte i capacitti
organizarea i interpretarea dateIor
seIectarea i organizarea corespunztoare a instrumenteIor de Iucru
descrierea i generaIizarea unor procedee, tehnici, reIa|ii
utiIizarea materiaIeIor auxiIiare pentru a demonstra ceva
identificarea reIa|iiIor
utiIizarea caIcuIatoruIui n situa|ii corespunztoare
atitudinea elevilor fat de sarcina dat
concentrarea asupra sarcinii de rezoIvat
impIicarea activ n rezoIvarea sarcinii
punerea unor ntrebri pertinente profesoruIui
compIetarea / ndepIinirea sarcinii
revizuirea metodeIor utiIizate i a rezuItateIor
comunicarea
discutarea sarcinii cu profesoruI n vederea n|eIegerii acesteiaModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
40PROIECTUL

Activitatea mai ampI dect investiga|ia care ncepe n cIas prin definirea i
n|eIegerea sarcinii (eventuaI i prin nceperea rezoIvrii acesteia), se continu acas
pe parcursuI ctorva ziIe sau sptmni (timp n care eIevuI are permanente consuItri
cu profesoruI) i se ncheie tot n cIas, prin prezentarea n fa|a coIegiIor unui raport
asupra rezuItateIor ob|inute i dac este cazuI, a produsuIui reaIizat. ProiectuI poate fi
individuaI sau de grup. TitIuI / subiectuI va fi aIes de ctre profesor sau eIevi.
CriteriiIe de aIegere a proiectuIui. EIevii trebuie:
I. S aib un anumit interes pentru subiectuI respectiv
II. S cunoasc dinainte unde i pot gsi resurseIe materiaIe
III. S fie nerbdtori n a crea un produs de care s fie mndri
IV. S nu aIeag subiectuI din cr|i vechi sau s urmeze rutina din cIas

Capacit[ile / competen[ele care se evaIueaz n timpuI reaIizrii proiectuIui:
metodeIe de Iucru
utiIizarea corespunztoare a bibIiografiei
utiIizarea corespunztoare a materiaIeIor i a echipamentuIui
corectitudinea / acurate|ea tehnic
generaIizarea probIemei
organizarea ideiIor i materiaIeIor ntr-un raport
caIitatea prezentrii
acurate|ea cifreIor / deseneIor, etc

Fazele metodei proiect
Activit[ile proiectului pot fi grupate n faze. Paii care conduc la planificarea proiectului ca
strategie de nv[are sunt urmtorii:

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
414. ImpIementarea
n acest faz se desfoar activit[i creative, independente i responsabile.
Fiecare membru al proiectului trebuie s ndeplineasc sarcinile n acord cu planul de
ac[iune i cu diviziunea muncii. Elevii vor fi ghida[i de profesor, li se vor corecta greelile.
5. ControIuI
n aceast faz se vor folosi chestionare, teste. Elevii vor fi ajuta[i s-i evalueze ct
mai bine calitatea muncii lor. Profesorul i asum rolul de persoan suport i de
sftuitor.
6. EvaIuarea
Profesorul i elevii au o discu[ie final, n care se comenteaz rezultatele ob[inute.
Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back, s-i fac s n[eleag greelile
fcute, eficien[a muncii i experien[a ctigat. Elevii pot formula propuneri de
mbunt[ire pentru proiectele viitoare.
1. Informarea
n prima faz, elevii colecteaz informa[ia necesar rezolvrii problemei propuse
sau sarcinii, folosind surse disponibile de informa[ie: manuale, cr[i de specialitate,
publica[ii, site-uri nternet, etc.
Obiectivele proiectului/sarcinile trebuie definite n acord cu experien[a elevilor i
urmrind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de
motivare.
Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezint prima sarcin a profesorului.
Propunerea proiectului poate apar[ine elevului. Metoda proiect poate apar[ine elevului.
Metoda proiect reprezint o mare oportunitate de a sparge ciclul individualismului i de a
conduce la munc n colaborare pentru gsirea de solu[ii la problema propus. O activitate
de succes presupune o atmosfer cordial i un climat deschis care s faciliteze
activit[ile.
2. PIanificarea
Este o faz n care se concepe planul de lucru (de ac[iune), se planific resursele ce
vor folosite.
mpr[irea sarcinilor ntre membrii grupului trebuie clar definit.
To[i membrii grupului trebuie s participe activ i s colaboreze la execu[ia
proiectului.
Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte component a proiectului.
3. Decizia
nainte de a ncepe faza activit[ii practice, elevii trebuie s decid n grup asupra
alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor.
n timpul acestei faze de decizie, rolul profesorului ester s comenteze, s discute i
dac e necesar s modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi. Este
important ca elevii s nve[e s evalueze problemele poten[iale, riscurile i avantajele
prezentate de fiecare alternativ.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
42PROIECTUL reprezint:
O sarcin sub form de problem pentru elevi, reflectnd o activitate din via[a real;
O modalitate de a rezolva o situa[ie sau o problem ce necesit a fi rezolvat;
O modalitate de lucru n echip (grupuri de maxim 5 elevi);
O invita[ie pentru elevi de a identifica nai informa[ii, de a integra noi con[inuturi de
nv[are;
O modalitate de pozi[ionare a elevului n rol de conductor al propriului proces de
nv[are (nv[are activ);
Un mediu de integrare a diferitelor discipline, con[inuturi de nv[are i abilit[i;
Un mediu de stimulare a ncrederii n sine, de asumare a respo9nsabilit[ii i formrii
abilit[ilor de antreprenoriat i cet[enie;
Un triunghi de aur al educa[iei:
4 sistem coerent de obiective de nv[are;
4 activit[i de nv[are;
4 evaluare.PROECTUL oblig elevii s dobndeasc abilit[i (competen[e) cheie, ca de exemplu:
rezolvarea de probleme;
comunicarea i negocierea;
planificarea i organizarea,
lucrul n echip;
asigurarea calit[ii;
Rolul profesorului n nvJarea prin metoda proiectului

Acest model de nv[are cere profesorului s aib un rol diferit de cel din nv[area
tradi[ional. Profesorul nceteaz s mai fie un transmi[tor de cunotin[e, devenind un
facilitator, un sftuitor (consilier) i un designer al nv[rii.
Profesorii provoac, organizeaz i stimuleaz situa[iile de nv[are. Elevii sunt
condui ctre autonv[are i sunt motiva[i s planifice independent i colectiv i s
implementeze i evalueze procesul de nv[are.
Schimbrile n rolul profesorului:
- trebuie s pregteasc meticulos procesul de nv[are;
- trebuie s rspund ntrebrilor pe tot parcursul derulrii proiectului;
- trebuie s ncurajeze elevii s nve[e ei nii i s formuleze corect ntrebrile;
- trebuie s ncurajeze elevii s-i autoevalueze munca;
- trebuie s acorde o aten[ie special cooperrii, organizrii sarcinilor i
metodologiilor de lucru n echip, fiind ntr-o comunicare permanent cu elevii.
PROECTUL
Metod de
nv[are
nstrument de
evaluare
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
43


creativitate;
responsabilitate;
utilizare TC pentru informare i comunicare.

FIA DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PROIECTULUI

1 . NumeIe si prenumeIe eIevuIui/grupei:.....................
2. Tema proiectuIui: .............................
3. Data nceperii activit|iIor Ia proiect: ......................
4. Competen|e vizate /impIicate n reaIizarea /execu|ia proiectuIui:
- .....................................
- .....................................
- .....................................
- .....................................

. Planul de activitate pentru proiect stabilit de elev/grup

1. Repartizarea sarciniIor individuaIe, n cazuI n care, activitatea de proiect se
desfoar pe grupe.

Nr.
crt.
NumeIe i
prenumeIe
eIevuIui
Activit|i
individuaIe
Termene
de
reaIizare
Semntur
a eIevuIui
Semntura
profesoruI
ui
Observa|i
i
1.

2.

3.

..


2. StabiIirea pIanuIui de redactare a proiectuIui - suport scris:
- perioada ..............
- revizuit ................
- forma finaI acceptat de ctre ndrumtor ................

3. ntIniri pentru monitorizarea proiectuIui(ceI pu|in 5 ntIniri):

Nr.
crt.
Data Observa[ii
Semntura
elevului
Semntura
profesorului
1.

2.

3.

.ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
44


II. Aprecierea caIit|ii activit|ii eIevuIui /grupei

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Abordarea temei proiectului a fost fcut dintr-o
perspectiv personal, elevul demonstrnd reflec[ie
critic.

2.
Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul
proiectului a fost fcut conform planificrii ini[iale.

3.
Activit[ile practice ntreprinse n cadrul proiectului se
raporteaz adecvat la tema proiectului.

4.
Activit[ile practice ntreprinse sub supravegherea
ndrumtorului de proiect.

5.
Documentarea pentru proiect a fost fcut sub
supravegherea ndrumtorului de proiect.

6.
dentificarea bibliografiei necesare redactrii pr[ii scrise
a proiectului a fost realizat integral.

7.
Referin[ele bibliografice utilizate la redactarea pr[ii
scrise a proiectului au fost prelucrate corespunztor.

8.
Situa[iile problem cu care s-a confruntat elevul pe
parcursul executrii proiectului au fost rezolvate cu
ajutorul profesorului.

9.
La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului
elevul a fcut dovada:
- efortului personal,
- originalit[ii solu[iilor propuse;
- imagina[iei n abordarea sarcinii.

10.
Solu[iile gsite de ctre elev pentru rezolvarea
problemelor practice au o bun transferabilitate in alte
contexte practice.


Profesor ndrumtor, Data,

III. Aprecierea caIit|ii proiectuIui

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Proiectul /produsul are validitate n raport de:
- tem;
- scop;
- obiective;
- metodologie abordata.

2.
Proiectul / produsul demonstreaz completitudine i
acoperire satisfctoare n raport de tema aleas.

3. Elaborarea proiectului i redactarea pr[ii scrise a
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
45


proiectului au fost fcute ntr-un mod consistent i
concomitent conform planificrii.
4.
Op[iunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse
este bine justificat i argumentat n contextul
proiectului.

5.
Redactarea pr[ii scrise a proiectului demonstreaz o
bun logic i argumentare a ideilor.

6.
Proiectul/produsul reprezint, n sine, o solu[ie practic
personal, cu elemente de originalitate n gsirea
solu[iilor.

7.
Proiectul/produsul are aplicabilitate practic i n afara
colii.

8.
Realizarea proiectului/produsului a necesitat activarea
unui numr semnificativ de unit[i de competen[e,
conform S.P.P.-ului pentru calificarea respectiv.


Profesor ndrumtor, Data,


IV. Aprecierea sus|inerii oraIe a proiectuIui

Nr.
crt.
CriteriuI DA/NU Observa|ii
1.
Comunicarea oral a elevului este clar, coerent,
fluent.

2.
Prezentarea a fost structurat echilibrat n raport cu
tema proiectului i cu obiectivele acestuia.

3.
Elevul a demonstra putere de sintez i adaptarea
prezentrii la situa[ia de examinare.

4.
Elevul i-a sus[inut punctul de vedere i opiniile ntr-un
mod personal i bine argumentat.

5.
Elevul a utilizat n prezentare elemente de grafic,
modele, aplica[ii TC, n scopul accesibilizrii informa[iei
i al creterii atractivit[ii prezentrii.


Profesor, Data,

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
46


PORTOFOLIUL Reprezint o colec[ie exhaustiv de informa[ii despre
progresul colar al unui elev, ob[inut printr-o varietate de metode i tehnici de evaluare.
Utilitatea portofoliilor:
elevii devin parte a sistemului de evaluare i pot s-i urmreasc, pas cu
pas, propriul progres
elevii i profesorul pot comunica (oral sau n scris) calit[ile, defectele i
ariile de mbunt[ire a activit[ilor
elevii, profesorii i prin[ii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii
pot realiza, atitudinea fa[ de o disciplin i despre progresul care poate fi
fcut la acea disciplin n viitor
factorii de decizie, avnd la dispozi[ie portofoliile elevilor, vor avea o
imagine mai bun asupra a ceea ce se petrece n clas

AUTOEVALUAREA Reprezint o metod care permite elevilor s se
autocunoasc, s capete ncredere n sine i i motiveaz pentru mbunt[irea
performan[elor colare.
Utilitatea autoevalurii:
ntrebri pe care elevii ar trebui s i le pun:
Exist i un alt mod (metod) de a rezolva aceast sarcin?
Am rezolvat sarcina suficient de bine?
Ce ar trebui s fac n pasul urmtor?
Ce produs, care m reprezint, ar trebui s-l pun n portofoliu?
conditii necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi:
prezentarea obiectivelor pe care elevii trebuie s le ating
ncurajarea elevilor n a-i pune ntrebrile de mai sus i a da rspunsul n
scris
ncurajarea evalurii n cadrul grupului
completarea la sfritul unei sarcini importante a unor propozi[ii de genul:
O Am nv[at ....
O Am fost surprins de faptul c .........
O Am descoperit c .............
O Am folosit metoda ........... deoarece .......
O n realizarea acestei sarcini am ntmpinat urmtoarele dificult[i
.....

PROBA PRACTIC Este o activitate prin care se poate evalua capacitatea
elevilor de a aplica cunotin[ele n practic, precum i gradul de stpnire a priceperilor i
deprinderilor. Criteriile / baremele de evaluare a probelor pot fi pentru aprecierea global a
probelor, pentru calitatea lucrrilor efectuate, pentru modul de organizare a locului de munc,
pentru respectarea normelor de protec[ie a muncii.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
47


COMPETEN|A: 15.1 Execut opera[ii de coasere a butonierelor, chei[elor nasturilor

Timp de Iucru: 20 min
Lucra|i individuaI


n coloana a doua a tabelului de mai jos sunt prezentate nou enun[uri n care lipsete
un cuvnt. Completa[i n coloana a treia cuvntul potrivit corespunztor fiecrui enun[, astfel
nct enun[ul s fie adevrat.
Verifica[i rspunsurile date de voi cu cele prezentate de ctre profesor i bifa[i n
rubrica ,realizat dac a[i dat un raspuns gresit.
Pentru fiecare raspuns corect ve[i primi cte un punct, iar din oficiu nc un punct,
putnd totaliza astfel zece puncte.
Nr.
crt.
Enun| Rspuns ReaIizat NereaIizat Punctaj
1 Butonierele cu cap rotund sunt
custuri feston la care custura
se intrete cu (.............)
(1p)
2 Cu[itul este organul de lucru
care taie (.........) la terminarea
festonrii marginilor.
(1p)
3 (.............) preseaz produsul
de transportorul mainii i
fixeaz nasturele n pozi[ia de
coasere
(1p)
4 Formarea festonului este
asemntoare custurii zig-
zag, iar paii de coasere au
pozi[ia(.....)pe marginea
deschizturii
(1p)

TEST DE
AUTOEVALUARE
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
48


5 La maina de cusut nasturi
(.........) i (............)
func[ioneaz mpreun, avnd
func[ia de a prinde bucla
format de ac i de a o lrgi
pentru a fi mpletit la
mpunstura urmtoare cu firul
de la ac.
(1p)
6 Butonierele cu cap rotund se
festoneaz pe partea(...........) a
produsului.
(1p)
7 Chei[a este o custur de
(...........) cu rol func[ional i
ornamental aplicat la capetele
butonierelor,buzunarelor,
cutelor sau la alte deschizturi
i detalii.
(1p)
8 Coaserea chei[ei se realizeaz
prin puncte de coasere ce se
depun paralel pe lungimea
chei[ei, care se acoper cu
puncte de tighel scurte ce
formeaz (.............)
(1p)
9 La maina de cusut nasturi acul
realizeaz miscri n plan
vertical i micari(...........)
(1p)

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
49


Competen|a 15.2 Execut opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate
Lucra|i individuaIncercui[i literele corespunztoare rspunsului corect:

1.Opera[ia tratamentului umidotermic este:

a) temperatura
b) presiunea
c) modelarea
d) presa

2. Parametrul tratamentului umidotermic este:

a) aburirea
b) netezirea
c) presiunea
d) desclcarea custurilor


Completa[i spa[iile rmase libere:

1. Tratamentul umidotermic reprezint...(1)......a confec[iilor textile n
condi[ii de ...(2)...., ...(3)....., ..(4)......
TEST DE
AUTOEVALUARE
0,5
0,5
p
2,5
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
50


2. Modelarea este opera[ia prin care produsele i detaliile se..(5).....prin
clcare.

Analiza[i imaginea de mai jos:

1. dentifica[i utilajul
2. Preciza[i parametrii de utilizare pentru clcarea final a
produselor confec[ionate.

' Aprecia[i valoarea de adevr a urmtoarelor enun[uri, trecnd n dreptul lor
litera A pentru cele pe care le considera[i adevrate i litera F pentru cele pe care le
considera[i false.

1. Mobilierul de clcat este reprezentat de mainile de clcat.
2. Tratamentul umidotermic reprezint procesul de prelucrare a confec[iilor textile n
condi[ii de temperatur, umiditate i presiune.
3. Modelarea are drept scop fixarea prin clcare a rezervelor cusute mecanizat.

Total 10 puncte; din oficiu 1 punct.
Timp de lucru 30 min.
2,5
3
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
51


ANEXE

aburirea umezirea prin calcare a detaliilor si produselor
confectionate
ambalarea este operatia prin care se asigura cu ajutorul ambalajului,
protectia temporara a produsului, in timpul manipularii,
transportului, depozitarii, vanzarii contribuind si la
inlesnirea acestor operatii.

ambalajul este un obiect destinat sa inveleasca sau sa contina
temporar un produs sau un ansamblu de produse in
timpul manevrarii, transportului, depozitarii, vanzarii, in
scopul protejarii sau prezentarii acestora.

butoniera simpla deschizatura mica tivita pe margine,la lenjerie sau
imbracaminte, in care se incheie un nasture.Se formeaza
printr-o cusatura feston cu 2 sau 3 fire de ata.

cheita cusatura care intareste capatul unei taieturi facute intr-o
stofa pentru a impiedica destramarea materialului. Se
formeaza cu ajutorul cusaturii feston
cusatura feston se poate forma prin puncte de cusatura aplicate pe
marginea detaliilor sau in interiorul acestora.Este
destinata pentru acoperirea marginilor la detaliile care
sunt expuse la destramare.


Aceast list de termeni va fi folositoare elevului la absolvirea modulului.
Elevii vor gsi i al[i termeni care nu sunt inclui i-i vor aduga la sfritul listei.
Glosarul va fi atasat portofoliului personal al elevului

GLOSAR DE TERMENI
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
52


drapare capacitatea materialelor textile de a forma falduri mobile
sub ac[iunea propriei greut[i
eticheta - reprezinta orice material scris, imprimat, litografiat,
gravat sau ilustrat care contine elemente de identificare a
produsului si care insoteste produsul sau se afla pe
ambalajul acestuia.

flexibilitate proprietatea tesaturii/tricotului de a se indoi fara a se
deforma permanent
forpas fir de ata folosit la coaserea butonierelor intarite
modelarea este operatia de tratare umidotermica prin care
produsele si detaliile imbracamintei se modeleaza prin
calcare.

netezirea este o operatie a tratamentului umidotermic care are ca
scop uniformizarea suprafetei materialului si eliminarea
denivelarilor determinate de sifonare
presa dispozitiv, unelata, masina cu care se executa operatia
de presare asupra unui material.

termostat(termoregulator) aparat special cu care se face incalzirea masinilor de
calcat la temperaturile impuse de tehnologia prelucrarii
materialelor.

tratament umidotermic reprezinta procesul de fixare a confectiilor textile in
conditii de temperatura, umiditate sau presiune.


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
53


Competen|a 15.1 Execut opera|ii de coasere a butoniereIor, chei|eIor, nasturiIor, a
tivuriIor
DENUMREA
CUSATUR
CUSTURA DENUMREA MAN DOMEN
DE
UTLZARE
BUTONERA
SMPL


Realizarea
butonierelor
simple, pentru
ncheierea
produselor din
[esturi i
tricoturi.


MAINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA
PRODUSELOR I TIPUL DE CUSATUR
REALIZAT
MAINI DE
BUTONIERE
MAINI DE
CUSUT
CHEI|E
MAINI DE
CUSUT
NASTURI
MAINI DE
CUSUT
ASCUNS
COASEREA
CHE|ELOR
BUTONERA
CU CAP
ROTUND
COASEREA
NASTURLOR
CUSTURA
ASCUNS
BUTONERA
SMPL
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
54


BUTONERE
CU CAP
ROTUND

Realizarea
butonierelor
simple,
pentru
ncheierea
produselor
din [esturi
i tricoturi.
Butonier de
ornament
CHE|ACusturi de
ntrire i de
ornament
COASEREA
NASTURLOR


Coserea
nasturilor
pentru
ncheierea
produselor
din [esturi
i tricoturi.
CUSTURA
ASCUNS

Execu[ia
tivurilor la
produse

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
55
MANA DE CUSUT BUTONERE

Caracteristici tehnico-func|ionaIe

Mainile de cusut butoniere pot executa butoniere cu chei[e la ambele capete sau
butoniere cu un orificiu la un capt si cheit la celalalt, precum si butoniere cu fir de intarire
numit forpas.
Maina de cusut butoniere simple func[ioneaz cu dou fire nfilate unul la ac i
cellalt la suveic. Butonierele realizate cu aceast main au form dreapt i pot fi ntrite
la unul sau la ambele capete cu cte o chei[. Lungimea butonierei simple confec[ionat cu
aceast main este cuprins ntre (8 45)mm, iar l[imea festonului ntre (1,5 - 3,5) mm.
Maina func[ioneaz cu o tura[ie de 1800 rot./min. Prin schimbarea ro[ilor de curea se
poate ob[ine o vitez de coasere de 2000-2800 mpunsturi/min i o produc[ie de circa 4000
butoniere pe schimb. Este prevzut cu un disc de comand cu came, de la care sunt
ac[ionate diversele mecanisme i organe de lucru.

CLASIFICAREA MAINILOR DE CUSUT BUTONIERE
1.Dupa constructia organelor de lucru:
- maini de butoniere cu suveica i apucator
- maini de butoniere cu apucator
2.Dupa numarul firelor de ata:
- cu un fir
- cu doua fire
- cu trei fire
3.Dup modul de formare a custurii:
- cu custur n zig-zag
- cu custur n lan[
- prin sudare cu ajutorul ultrasunetelor
4. Dup modul de tiere al butonierei:
- cu tiere naonte de executarea butonierei
- cu tiere dup executarea butonierei
5. Dup natura [esturilor i tricoturilor:
- maini uoare pemtru [esturi i tricoturi sub[iri
- maini grele pentru [esturi i tricoturi groas
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
56

AC
CONDUCTOR
DE FR
APUCTOR SUVECA

R
O
LTransport firul
superior prin straturile
de material i
formeaz bucla de
mpletire

Conduce firul
superior i l
tensioneaz

Prinde bucla format
de ac i o mpletete
cu firul de la suveic

Poart firul inferior i
l tensioneaz
M

C
A
R
E
Efectueaz att
micri de ridicare i
coborre ct i
micri laterale n zig-
zag. Micarea lateral
servete la formarea
festonului pe
marginea butonierei.


Micare
complex


Apuctorul
efectueaz dou rota[ii
pentru fiecare rota[ie a
arborelui principal, n
care la prima rota[ie
prinde bucla i o
nfoar pe suveic,
iar la a doua rota[ie
iese din bucl i merge
n gol.


Nu efectueaz
micare n timpul
coaserii
Organe de lucru

Acul
Conductorul de
fir
Apuctorul
Suveica
Transportor
Fixatorul
Cu[itul
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
57
Transportorul(fig a) este compus din suportul 1, ce sus[ine transportorul 2 care,
mpreun cu fixatorul, realizeaz deplasarea materialului n timpul coaserii. Pe transportorul 2
sunt prevzute locaul de coasere 3 i de tiere a butonierei. Locaul are forma i
dimensiunile determinate de cursa lateral a acului i de mrimea cu[itului utilizat la tierea
butonierei.
Transportorul mainii de cusut butoniere este ac[ionat de la discul de comand i
efectueaz un ciclu de micri compus din micri de naintare i retragere pe lungimea
butonierei i micri laterale pe l[imea butonierei. Prin micrile longitudinale, transportorul
realizeaz deplasarea butonierei cu cele dou laturi prin fa[a acului pentru festonarea
marginilor. Micrile laterale se efectueaz la terminarea festonrii fiecrei margini a
butonierei i sunt necesare pentru deplasarea butonierei n fa[a acului cu marginea ce
urmeaz a se festona.
Fixatorul de material(fig b) 2, este montat pe suportul 1, fiind ac[ionat pentru fixare de
ctre un arc, iar pentru deschidere, prin pedal. Partea central a fixatorului este prevzut
cu un decupaj prin care ptrunde acul de cusut i cu[itul de tiere a butonierei. Pentru
asigurarea stabilit[ii materialului pe transportor, fixatorul este reliefat pe suprafa[a de
contact, iar n timpul coaserii se deplaseaz odat cu transportorul pe direc[ia de lungime a
butonierei.
Cutitul(fig c) este organul cu ajutorul cruia se taie butoniera. Tierea este efectuat
la terminarea fazei de festonare a marginilor. Cu[itul mainii de butoniere este compus din
lamela 1 i suportul 2. n corpul suportului este prevzut orificiul 3 prin care se face montarea
n tija-cu[it. Partea inferioar 4 a lamelei este ascu[it i oblic fa[ de suprafa[a de lucru a
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
58


mainii. Prin aceast nclina[ie, cu[itul n[eap locul de tiere la captul din spate a butonierei
i apoi continu tierea prin micarea de coborre.
Mrimea cu[itului este cuprins ntre 8 i 45 mm, n func[ie de lungimea butonierei.
Pentru tierea butonierei, cu[itul efectueaz o micare de coborre i apoi se retrage spre
partea superioar n pozi[ia de repaus.

Defecte Cauze care le produc Remedieri
Ruperea acului - acul a fost montat
defectuos
- acul nu corespunde fine[ii
firului
- acul strmb
- apucatorul loveste acul
- se monteaz acul n pozi[ie
corect
-se monteaz un ac potrivit
- se monteaz un ac bun
- se corecteaz pozi[ia
apuctorului
Ruperea firului superior -firul este supratensionat
- firul nu corespunde
calitativ
- conducatoarele de fir
sunt uzate
- reglarea tensiunii firului
- se schimba firul de a[
- se recondi[ioneaz sau se
schimb conductoarele
Scpri de custur - acul este montat
defectuos
- apuctorul este uzat la
vrf
- acul i apuctorul nu sunt
corelate n func[ionare
- se elimin defeciunea de
montare la ac
- se nlocuiete apuctorul
- corelarea acului cu apuctorul
n func[ionare
Festonul butonierei este
nirat
- firul superior este supra
sau subtensionat
- firul inferior tensionat
defectuos
- noduri i scame ntre
discurile de tensionare a
firului
- reglarea tensiunii firului superior
- reglarea tensiunii firului inferior
- cur[irea discurilor de noduri i
scame
Butoniera este tiat
defectuos
- cu[itul nu taie butoniera
- cu[itul este montat prea
sus
- presiunea cu[itului prea
mic pe material
- tiul cu[itului este
necorespunztor datorit
ascu[irii defectuoase
- ascu[irea cu[itului
- coborrea cu[itului mai jos
- reglarea presiunii cu[itului pe
material
- nlocuirea cu[itului sau
recondi[ionarea celui defect

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
59


Pr|i componente:


ButoniereIe simpIe

Se formeaz din 2 fire i se aplic la mbrcmintea sub[ire i de lenjerie
Au forma dreapt i pot fi ntrite la unul sau ambele capete cu cte o chei[
Formarea festonului este asemntoare custurii zig- zag, iar paii de coasere au pozi[ia
perpendicular pe marginea deschizturii
ButoniereIe cu cap rotund

Sunt custuri feston la care custura se ntrete cu forpas
Se formeaz cu 3 fire, 2 fire pentru custur, iar al 3-lea pentru ntrire
Se festoneaz pe fa[a interioar a produsului

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
60


Coaserea butonierei. Prin ac[ionarea pedalei din dreapta se
cupleaz arborele principal cu motorul electric, ac[ionndu-se
organele de lucru ale mainii.
Coaserea ncepe din fa[ spre spate, pe latura stng a
butonierei, iar transportorul efectueaz trecerea pe latura din
dreapta, unde se continu coaserea.

Evacuarea produsuIui din main prin ridicarea pedaIei
fixatoruIui


Procesul de coasere al butoniereiTierea butonierei. Tierea se efectueaz automat la
terminarea coaserii.
La efectuarea ultimei mpunsturi, cu[itul
(ridicat n timpul coaserii) este declanat i cobort pe material,
realiznd tierea butonierei, dup care se retrage n pozi[ia de
repaus pn la tierea butonierei urmtoare.

Introducerea produsuIui n main i fixarea Iui pe
trasportor pe transportor.
Se ac[ioneaz pedala din stnga pentru ridicarea fixatorului i se
introduce produsul pe transportor n pozi[ia de coasere
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
61


ANEXA 2

PRINCIPIUL DE FUNC|IONARE I REGLARE A MAINII DE CUSUT

BUTONIERE SIMPLE

Execu[ia butonierei necesit urmtoarele mnuiri
i faze de lucru:
- cuplarea motorului la re[eaua de alimentare cu
curent electric
- ac[ionarea pedalei 1 i introducerea produsului
pentru coasere sub transportorul-fixator de
material
- ac[ionarea pedalei 2 pentru cuplarea arborelui
principal cu motorul
- festonarea butonierei, n care organele lucrtoare
ale mainii sunt puse n func[iune i execut
coaserea. n cadrul acestei faze acul 4 i
conductorul de fir execut mai multe cicluri de
micri pentru coaserea unei butoniere. Celelalte
organe lucrtoare: cu[itul 6, fixatorul-transportor 7
i dispozitivul de tiat firul de a[ 8 efectueaz
cte un singur ciclu de micri pentru fiecare
butonier. Apuctorul 9 execut cte 2 cicluri de
micri pentru fiecare ciclu executat de ac. Numrul de mpunsturi este n func[ie de
lungimea butonierei.
- Tierea butonierei de ctre cu[it se face odat cu executarea ultimei mpunsturi
executate de ac.

PrincipiuI de func|ionare i regIare a mainii de cusut butoniere simpIe

Reglarea organelor de lucru are ca scop asigurarea sincronizrii micrilor i a
func[iilor tehnologice ale acestora.
- Acul se regleaz ca nivel i pozi[ie fa[ de placa acului la fel ca la maina de cusut n
zig-zag. Conductorul de fir i apuctorul se regleaz la fel ca la maina Super.
- Fixatorul-transportor se regleaz ca pozi[ie, prin suportul 17, care se poate scurta sau
lungi n func[ie de mrimea butonierei. Reglarea cursei fixatorului se face prin
articula[ia 18, care culiseaz pe prghia 19.
- Cutitul se poate regal ca pozi[ie prin ridicarea sau coborrea br[rii 20 montata pe tija
portcu[it. Lungimea butonierei se poate asigura prin schimbarea cu[itului la mrimea
impus de butoniera.
- Reglarea numrului de mpunsturi se ob[ine prin ro[ile din[ate 21 i 22, care difer ca
mrime i numr de din[i, n func[ie de lungimea butonierei.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
62


MAINA DE CUSUT NASTURI

CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE


Pr[i principale: masa de lucru i corpul mainii.Masa de lucru este asemantoare cu a
mainii de cusut butoniere simple. Corpul mainii este montat perpendicular pe masa de
lucru, locul de munc fiind prevzut n partea frontal a mainii.
Ac[ionarea mainii se face de la un motor electric cu o putere de 0,25kW i o tura[ie de
1400rot/min, asigurndu+se o vitez de coasere de (1200-1500) impunsturi /min.ORGANE DE LUCRU


ORGANE DE
LUCRU
AcuI
ConductoruI de
fir
ApuctoruI
LrgitoruI
TransportoruI
FixatoruI de
nasture i
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
63Acul efectueaz micri n plan vertical i micri laterale n zig-zag. Micrile n plan vertical
asigur transportul firului prin nasture i material, precum i formarea buclei, iar prin micrile
laterale se realizeaz prinderea nasturilor la produs prin fiecare pereche de orificii.
Conductorul de fir este de tipul cu tij i articula[ii i func[ioneaz la fel ca cel al mainii
simple.
Apuctorul i lrgitorul func[ioneaz mpreun avnd func[ia de a prinde bucla format de ac
i de a o lrgi pentru a putea fi mpletit la mpunstura urmtoare cu firul de la ac.
Apuctorul 1, avnd forma unui fluture, n micarea sa de rota[ie prinde bucla 2, format de
acul 3 pe care o re[ine n jurul su pna cnd acul efectueaz o noua mpunstur.Lrgitorul
4 are func[ia s lrgeasc bucla re[inut de apuctor i s o depun n fa[a acului pentru
mpletire. Pentru prinderea buclei, lrgitorul este prevzut cu furculi[a 5, cu ajutorul creia
realizeaz prinderea i deplasarea buclei.
n timpul func[ionrii, apuctorul efectueaz o micare de rota[ie pentru fiecare ciclu de
ridicare-coborre a acului. n acelai timp lrgitorul efectueaz o micare oscilatorie n care
prinde bucla i o depune n fa[a acului.
a - apuctorul i lrgitorul
b fixatorul de nasture


1- flci
2- nasture
3- limitator

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
64


Transportorul execut transportul produsului i nasturilor cu patru orificii, unde este necesar
deplasarea perechilor de orificii n fa[a acului. Este format dintr-o plac metalic ce
efectueaz micarea de transla[ie n plan orizontal. Mrimea cursei de deplasare este
determinat de distan[a ntre perechile de orificii de coasere de la nasture.

Fixatorul preseaz produsul de transportorul mainii i fixeaz nasturele n pozi[ia de
coasere. Nasturele se fixeaz n flcile 1 si 2, care exercit o presiune elastic pe marginile
acestuia cu ajutorul arcului 3. Pozi[ia nasturelui pe fixator se realizeaz de limitatorul 4, care
poate fi reglat n func[ie de mrimea nasturelui. Presiunea nasturelui pe produs i pe
transportorul 5 se realizeaz cu arcul lamelar 6, montat pe transportor. n timpul coaserii
nasturelui, fixatorul efectueaz aceleai micri ca i transportorul, fiind montat solidar pe
acesta.
Cu[itul are rolul de a tia firul de a[ la terminarea coaserii nasturelui. n timpul coaserii cu[itul
efectueaz micri cu transportorul i fixatorul nasturelui i execut tierea firului odat cu
ac[ionarea pedalei pentru fixator.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
65PROCESUL DE COASERE A NASTURELUI
-Faze-a- transportul firului 1 de ctre acul 2 prin orificiul din stnga al nasturelui 3 i prin
materialul 4, formnd la nceputul cursei de retragere bucla5.
b- Prinderea buclei 5 de ctre apuctorul 6
c- nfurarea buclei 5 pe apuctorul 6 i re[inerea acesteia pna la mpunstura
urmtoare
d- Trecerea firului de la ac prin orificiul din dreapta al nasturelui i lrgirea buclei 5 de
ctre lrgitorul 6
e- Coborrea acului prin orificiul din dreapta i rotirea apuctorului re[innd bucla 5 n
continuare
f- Prinderea buclei 8 nou formate de apuctorul 6
g- Trecerea buclei 5 prin bucla 8 nou format i mpletirea lor alctuind astfel punctul de
custur
h- Rotirea apuctorului cu bucla 8 i tensionarea firului pentru formarea custurii


Custura poate fi format dintr-un fir sau din dou fire de a[.

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
66Vezi anexa 3

AIimentarea mainii cu nasturi i produse. n
acest sens se ac|ioneaz pedaIa 2 i se
introduce nastureIe n fixatoruI 1 dup care se
aseaz produsuI ntre fixatoruI 1 i
transportoruI 3


Punerea mainii n stare de func|ionare

Coaserea propriu zis a nastureIui
efectuat de catre ac, apuctoruI 8,
IrgitoruI 9, transportoruI 3 i
cpnductoruI de fir


Evacuarea produsuIui
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
67Dereglri i defec[iuni Cauze care le produc Remedieri
Scparea ochiurilor de
custur
-acul este montat prea sus
sau prea jos
- vrful apuctorului este
departe de ac
- ntinztorul buclei ac[ioneaz
cu ntrziere
- detensionarea firului de la ac
se face cu ntrziere
- reglarea acului la nivelul
apuctorului
- reglarea apuctorului lng ac
- reglarea cursei ntinztorului
- reglarea tensiunii firului la ac
Custura se deir i cade
nasturele
- nchiderea custurii este
necorespunztoare
- mpletirea firului
necorespunztor
- verificarea mpunsturilor
finale i reglarea coaserii
- corelarea apuctorului cu acul
Ruperea nasturelui n
coasere
- acul nu este centrat n loca
- fixatorul de nasture dereglat
- nasturii au defecte de
fabrica[ie
- centrarea acului la montare
- reglarea fixatorului
- eliminarea nasturilor cu
defecte
Maina face mai multe
mpunsturi
- frnarea este
necorespunztoare
- arcul de frnare este slab
- coma de pornire este
montat incorect
- reglarea frnei
- se recondi[ioneaz arcul
- se corecteaz montajul camei


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
68


ANEXA 3
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
69


MANA DE CUSUT CHE|E

Caracteristici tehnico-func|ionaIe

Maina de cusut chei[e func[ioneaz pe principiul mainii simple, cu deosebirea ca
transportul i fixarea produsului pentru coasere sunt diferite. Maina func[ioneaz cu suveic
i apuctor rotativ,realiznd o custur cu puncte tighel format din doua fire de a[. Este
ac[ionata de un motor electric, avnd puterea P=0,25 kw i tura[ia n=1400 rot/min.
Chei[a este o custur de ntrire cu rol func[ional sau
ornamental aplicat la capetele butonierelor, buzunarelor,
cutelor sau la alte deschizturi sau detalii.
Chei[a se ob[ine prin custura format din doua fire n care
paii de custur se depun att pe lungimea ct i pe l[imea
chei[ei. Firele 1 depuse pe direcia lungimii se numesc fire longitudinale, iar cele depuse pe
l[ime se numesc fire transversale. Se depun n paralel 5 sau 6 fire longitudinale cu lungimea
de (3-15)mm, n func[ie de lungimea chei[ei.
Firele tranversale 2 se depun perpendicular pe firele longitudinale, avnd rol de consolidare
(festonare) i de ntrire a firelor longitudinale. Aceste fire se ruleaz p longitudinale pe care
le fixeaz pe materialul produsului. Numrul firelor transversale este de 15-30, n func[ie de
lungimea chei[ei.

ORGANE DE
LUCRU
AcuI
Conductor
de fir
Apuctor
Suveica
Transportor
Fixator

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
70


Organele de lucru ale mainii de cusut chei[e func[ioneaz pe acelai principiu cu cele ale
mainii simple, cu excep[ia transportorului i a fixatorului care prezint o serie de deosebiri.
Transportorul (fig a) efecueaz micri transversale, fa de arborele principal ce corespund
depunerii firului longitudinal i micri paralele cu arborele ce corespund festonrii chei[ei.
Transportorul este format din rama metalic 1, pe care este montat bra[ul 2, ce sus[ine
fixatorul de material. La captul din spate este prevyut culisa 3, care conduce transportorul
propriu-zis n timpul func[ionrii.
Fixatorul de material (fig.b) este format din picioruele 1 i 2 care au rolul de a exercit o
presiune elastic pe material,cu ajutorul arcurilor 3 i 4.Defecte Cauze care le produc Remedieri
Custur cu scpri - apuctorul este dereglat
fa[ de ac
- apuctoul este uzat
- reglarea apuctorului
fa[ de ac
- recondi[ionarea
apuctorului
Cheia are feston
neuniform
-transportorul este dereglat
- fixatorul nu fixeaz
materialul
- reglarea transportorului
- reglarea presrii
materialului


ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
71


PROCESUL DE COASERE AL CHEI|EI
Coaserea chei[ei se realizeaz prin puncte de coasere ce se depun paralel pe
lungimea chei[ei, care se acoper cu puncte de tighel scurte ce formeaz festonul chei[ei.
Dispozitiv de fixare a chei|ei
1 materiaI
2 fixator care Iimiteaz IocuI de formare
aI chei|ei 3.Introducerea i fixarea
produsuIui n main
Coaserea propriu zis care
cuprinde depunerea fireIor pe
Iungimea chei|ei i festonarea
acesteia
Evacuarea produsuIui din
main
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
72


Competen|a 15.2 Execut opera|ii de tratament umidotermic aIe produseIor
confec|ionate

FIA DE DOCUMENTARE NR.2

TRATAMENUL UMIDOTERMIC
TRATAMENTUL UMIDOTERMIC, cunoscut sub numele de clcare, reprezint procesul de
prelucrare a confec[iilor textile n condi[ii de tempetatur, umiditate i presiune. Acesta se
desfaoar pe parcursul opera[iilor i al fazelor tehnologice de execu[ie, respective pe
parcursul prelucrrii, al asamblrii detaliilor i al finisrii produsului. Reprezint 10-30% din
totalul timpului destinat confec[ionrii unui produs, n func[ie de cpmplexitate i material
prim.


OPERA|IILE PROCESULUI

Netezirea- opera[ie de clcare, care are ca scop
uniformizareasuprafe[ei materialului i eliminarea denivelrilor
determinate de ifonare.
Desclcarea custurilor are ca scop fixarea prin clcare a
rezervelor cusute mecanizat.
Presarea i sub[ierea se aplic la detaliile mbrcmintei mbinate
pron custuri, care se dubleaz, formnd margini ngroate, Aceste
margini, ca i detaliile, in general, se sub[iaz prin presare cu
maina de clcat manual sau cu prese speciale de clcat.
Exemple: presarea gulerului, reverelor, buzunarelor, marginilor
produsului, mnecilor, etc.
Modelarea- este opera[ia prin care produsele i detaliile se
modeleaz prin clcare.Exemple: gulere, piep[i, umeri.
Aburirea- const n umezirea prin clcare a detaliilor i a produselor
confec[ionate. Se aplic n faza final, cu scopul de a definitiva
forma i aspectul final al produsului. Se asigur un tueu plcut,
eliminarea tensiunilor i luciul aprut la opera[iile de clcare.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
73
mbrcmintea confec[ionat din materiale textile tip ln necesit o tratare
umidotermic mai intens, iar mbrcmintea din materiale tip bumbac necesit o tratare mai
uoar. Materialele din fire sintetice, fa[ de cele din ln i bumbac, necesit o clcare
uoar, la temperaturi i presiuni reduse.

DescIcarea custuriIor


ModeIarea
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
74


PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC


Umiditatea este
cantitatea de ap
necesar materialelor n
procesul umidotermic
W1= umiditate chimic; este cantitatea
de ap, ce se gsete n compozi[ia
chimic a fibrelor. Nu se poate elimina
n timpul prelucrrii

W=W1+W2+W3
W2= umiditate relativ: este cantitatea
de ap, determinat de
higroscopicitatea fibrelor i umiditatea
mediului

W3 = umiditatea tehnologic; este
cantitatea de ap, care se adaugn
timpul tratamentului
Temperatur este
determinat de natura
materialului, felul
opera[iei, timpul i
presiunea de clcare.
Pentru materialele de ln

150-220 C
Pentru materialele de bumbac

110-150 C
Pentru materialele de mtase

90-120 C
Pentru materialele de in i cnep

115-150 C
Pentru materialele din fire sintetice

40-120 C


Presiunea este for[a de
presare pe suprafa[a
materialului. Depinde de
natura opera[iei.
Opera[ii de netezire p=0,1-0,5
daN/cmp
Opera[ii de modelare p=0,5-1,0
daN/cmp
Opera[ii de aburire p=0,5-1,0
daN/cmp
Opera[ii de presare p=1,1- 10
daN/cmp

Timpul este durata de
expunere a materialului
tratamentului. Depinde de
natura opera[iei, i de
ceilal[i parametrii
Opera[ii de netezire

t= 5-20 s
Opera[ii de modelare

t= 10-25 s
Opera[ii de aburire

t= 5-10 s
Opera[ii de presare

t= 20-30 s

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
75
MAINI I UTILAJE UTILIZATE LA TRATAMENTUL
UMIDOTERMIC
FIER DE CLCAT


O Maina de cIcat simpI
O Maina de cIcat cu termostat
O Maina de cIcat cu abur

PRESE DE CLCAT
Clasificare:
a. pozi[ia organelor de lucru:
O prese orizontale
O prese verticaleb. destina[ia:
O prese pentru clcat lenjerie
O prese pentru mbrcminte sub[ire
O prese pentru mbrcminte groas
c.sistemul de ac[ionare:
O prese mecanice
O prese pneumatice
O prese hidraulice
O prese cu abur

O MOBILIER DE CLCAT
Mese ca cIcat cu abur - produse
pIane i tubuIare
Forme de cIcat pe suport i
rabatabiIe

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
76


Competen|a 15.3 AmbaIeaz produse confec|ionate

AmbaIarea produseIor confec|ionate
Ambalarea are rolul de a conserva produsele confec[ionate, n timpul transportului i
depozitrii acestora. Asigurarea unei prezentri ct mai estetice a mrfurilor cu ambalaje
atragtoare determin creterea valorii mrfurilor.
Confec[iile se ambaleaz n func[ie de natura produsului, de destina[ie, de locul depozitrii i
de mijlocul de transport.
Tipuri de ambaIaje:

pungi cutii
hrtie

tender


umera

etichete

ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
77


AmbaIarea produseIor de Ienjerie


Sortimentul de lenjerie este compus din: maiouri,bluze, cmi, pijamale.etc.

AmbaIarea cmiIor
Ambalarea cmilor se face manual sau mecanizat, cu mese speciale de mpachetat
cmi. Pentru mpachetare sub gulerul cmii se aseaz o band de carton sau material
plastic la dimensiunile gulerului, pentru a se men[ine formatul n timpul conservrii.
Plierea cmii se face pe un carton avnd form dreptunghiular cu prelungire la gt.
Pe carton cmaa se strnge, se fixeaz cu ace i se introduce n punga de polietilen sau n
cutia de ambalat. Manetele i manetele se fixeaz cu dou cleme de material plastic sau
cu ace i le men[ine ntinse pe carton.Cmile se aseaz n cutii de carton, dup care se
leag cutia i se aplic eticheta cu toate datele privind produsul (mrime, calitate, model).
Masa de pliat cmi este prev[ut cu o serie de dispozitive necesare opera[iilor de
pliat (fig3.3 b). Pentru pliat se aseaz cmaa pe masa 1, iar gulerul acesteia se fixeaz cu
clema 2. n prelungirea clemei este prevzut an[ul 3 care protejeaz nasturii i asigur
simetria cmii mpachetate. Plierea se face cu ajutorul ablonului 4 care prin oscilare pe
suprafa[a mesei, fixeaz spatele i piep[ii n regiunea central.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
78


Pentru pliere, pr[ile laterale se rsfrng peste ablon cu ajutorul bra[elor 5 i 6 fiin
puse n micare prin pedala7 sau prin maneta 8. Acestea prin ac[ionare rasfrng pr[ile
laterale ale cmii peste ablon. Pliera n lungime se face manual, fie cu dispozitivul care
rsfrnge cmaa spre stnga, la dimensiunea ablonului. Cmile clcate sau accesoriile
necesare plierii sunt depuse n coul 9.

AmbaIarea bIuzeIor brbteti

Dup ce s-au clcat i au fost pliate bluzele se introduc n pungi i se aeaz in cutii
de cte zece buc[i.

AmbaIarea mbrcmintei sub|iri:
a. AmbaIarea rochiiIor i a bIuzeIor pentru femei

Rochiile pentru femei sunt transportate pe umerae, iar bluzele se mpacheteaz n
cutii de carton, numrul lor fiind n func[ie de volum i de calitatea produsului.
b.AmbaIarea fusteIor pIisate
Fustele plisate sunt confec[ionate din [esturi tergal, care necesit un ambalaj
corespunztor. Ambalajul destinat fustei plisate este o cutie din carton, avnd dimensiuni
potrivite, n care fusta se aeaz nvelit n foi[ de ambalaj.

AmbaIarea mbrcmintei exterioare:
Costumele brbteti se ambaleaz mpachetnd pantalonul mpreun cu haina.
Pentru livrare costumul se aeaz pe umerae sau se pliaz i se mpacheteaz n cutii n
care se aeaz n lzi sau containere dup aceleai reguli ca i celelalte produse.
Ambalarea pardesiurilor i a paltoanelor se face pe umerae sau n cutii speciale.
Ambalarea pe umerae sau n cutii se face individual, produsele fiind nvelite cu hrtie sau
introduse n pungi de polietilen.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
79


Anexa nr. 1 la OMECT 1702
CONVEN|IE CADRU
privind efectuarea stagiului de pregtire practic n ntreprindere/institu[ie public
de ctre elevii din nv[mntul profesional i tehnic
Prezenta conven[ie se ncheie ntre:
Unitatea de nv[mnt ........................ (denumit n
continuare organizator de practic) reprezentat de Director Dl/Dna
...................
Adresa organizatorului de practic: ........................
email:.............. Telefon: ..............
i
ntreprinderea, institu[ia, societatea comercial, etc ............... (denumit n
continuare partener de practic)
reprezentat de (numele i calitatea) Dl/Dna.................. Adresa
partenerului de practic: ..............................
email:.............. Telefon: ..............
Perioada pentru care se ncheie conven[ia: ...........
Art. 1 Obiectul conven[iei
Conven[ia stabilete cadrul n care se organizeaz i se desfoar stagiul de pregtire
practic n vederea nv[rii la locul de munc, ca parte a programului de pregtire
profesional prin nv[mnt profesional i tehnic, efectuat de:
Elev (denumit n continuare practicant).....................
CNP...............nscris n clasa .... , n anul colar ......
calificarea ....................., nivel de calificare .....
Stagiul de practic este realizat de practicant n vederea dobndirii competen[elor
profesionale men[ionate n Anexa pedagogic, parte integrant a prezentei Conven[ii cadru,
n conformitate cu Standardul de pregtire profesional i curriculumul aprobate prin Ordin al
Ministrului Educa[iei, Cercetrii i Tineretului nr. .......
Modalit[ile de derulare i con[inutul stagiului de pregtire practic sunt descrise n prezenta
Conven[ie i n Anexa pedagogic.
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
80


Art. 2 Statutul practicantului
Practicantul rmne, pe toat durata stagiului de pregtire practic, elev al unit[ii de
nv[mnt.
Art. 3. Plata i obliga[iile sociale
Stagiul de pregtire practic (se bifeaz situa[ia corespunztoare):
- se efectueaz n cadrul unui contract de munc,
cei doi parteneri putnd s beneficieze de prevederile legii nr. 72/2007
- nu se efectueaz n cadrul unui contract de munc
- se efectueaz n cadrul unui proiect finan[at prin Fondul Social European
- se efectueaz n cadrul proiectului .........
- n cazul angajrii ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerat ca vechime n situa[ia n
care conven[ia nu se deruleaz n cadrul unui contract de munc.
- Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic care-l primete
n stagiul de pregtire practic, cu excep[ia situa[iei n care practicantul are statut de angajat.
- Partenerul de practic poate, totui, acorda practicantului o indemniza[ie, gratificare, prim
sau avantaje n natur, precizate la art. 8.
Partenerul de practic se angajeaz s achite integral cotiza[iile sociale conform
reglementrilor n vigoare.
Art. 4. Sntatea i securitatea n munc. Protec[ia social a practicantului Partenerul de
practic are obliga[ia respectrii prevederilor legale cu privire la sntatea i securitatea n
munc a practicatului pe durata stagiului de instruire practic.
Practicantului i se asigur protec[ie social conform legisla[iei n vigoare. Ca urmare, conform
dispozi[iilor capitolului , articolul 5, paragraful e al Legii nr. 346/2002 modificat de OUG
107/24.10.2003 despre asigurrile pentru accidente de munc i boal profesional,
practicantul beneficiaz de legisla[ia privitoare la accidentele de munc pe toat durata
efecturii pregtirii practice.
n cazul unui accident suportat de practicant, fie n cursul lucrului, fie n timpul deplasrii la
lucru, partenerul de practic se angajeaz s ntiin[eze asiguratorul cu privire la accidentul
care a avut loc (conform capitolului V din legea 346/2002 modificat de OUG
107/24.10.2003).
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
81


Art. 5. Responsabilit[ile practicantului Practicantul are obliga[ia, ca pe durata derulrii
stagiului de pregtire practic, s respecte programul de lucru stabilit i s execute activit[ile
solicitate de tutore dup o prealabil instruire, n condi[iile respectrii cadrului legal cu privire
la volumul i dificultatea acestora (conform Codului Muncii). n cazul nerespectrii obliga[iilor
se aplic sanc[iunile conform Regulamentului de organizare i func[ionare al unit[ii de
nv[mnt.
Pe durata stagiului su, practicantul respect regulamentul de ordine interioar al
partenerului de practic. n cazul nerespectrii acestui regulament, directorul ntreprinderii,
institu[iei, societ[ii comerciale, etc. (partener de practic), i rezerv dreptul de a anula
conven[ia referitoare la pregtirea practic, dup ce n prealabil a ntiin[at directorul unit[ii
de nv[mnt la care elevul (practicantul) este nscris (Art. 263/1 i Art. 264/1 din Codul
muncii).
Practicantul are obliga[ia de a respecta normele de securitate i sntate n munc pe care i
le-a nsuit de la reprezentantul partenerului de practic nainte de nceperea stagiului de
practic.
De asemenea, practicantul se angajeaz s nu foloseasc, n nici un caz, informa[iile la care
are acces n timpul stagiului despre partenerul de practic sau clien[ii si, pentru a le
comunica unui ter[ sau pentru a le publica, chiar dup terminarea stagiului, dect cu acordul
respectivului partener de practic.
Art. 6. Responsabilit[ile partenerului de practic Partenerul de practic va stabili un tutore
pentru stagiul de practic, selectat dintre salaria[ii proprii i ale crui obliga[ii sunt men[ionate
n Anexa pedagogic, parte integrant a Conven[iei.
nainte de nceperea stagiului de practic, partenerul are obliga[ia de a face practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate i sntate n munc n conformitate cu
legisla[ia n vigoare.
Printre responsabilit[ile sale, partenerul de practic va lua msurile necesare pentru
securitatea i sntatea n munc a practican[ilor, aa dup cum acestea sunt definite n
particular prin art. 5, litera a), art. 13 , literele d, f, h, q i r, din Legea nr. 319/2006 securit[ii i
snt[ii n munc , precum i pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor
profesionale (art. 173/1, art. 174/1, art. 176/1 din Codul muncii).
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
82


Partenerul de practic trebuie s pun la dispozi[ia practicantului toate mijloacele necesare
pentru dobndirea competen[elor precizate n Anexa pedagogic.
Partenerul de practic trebuie s asigure locul de munc n ideea de a garanta securitatea i
sntatea practican[ilor (Art. 177/1 din Codul muncii).
Partenerul de practic are obliga[ia de a asigura practican[ilor accesul liber la serviciul de
medicina muncii, pe durata derulrii pregtirii practice (Art. 182/1 din Codul muncii).
Partenerul de practic trebuie s comunice i practican[ilor ansamblul de reguli interne pe
care l-a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu reprezentan[ii de personal, dup caz
(Art. 257, Art. 258 i Art. 259 din Codul muncii).
Partenerul de practic certific faptul de a fi asigurat n materie de responsabilitate civil, n
func[ie de dispozi[iile legale i reglementrile n vigoare. Aceast dispozi[ie nu se aplic
partenerilor de practic scuti[i prin statutul lor de aceast asigurare.
Partenerul de practic are obliga[ia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale (n
cazul muncii de laborator este necesar existen[a unui proces verbal de protec[ia muncii)
articolul 171-178 din Codul muncii i articolul 56 din legea 346/2002 asupra asigurrilor
accidentelor de munc (Capitolul V, Art.51/1 i Art. 55 al legii 346/2002 modificat de OUG
107/24.10.2003).
Partenerul de practic este obligat, prin normele i principiile responsabilit[ii civile
contractuale, s despgubeasc practicantul n situa[ia n care acesta a suferit un prejudiciu
material din vina partenerului de practic pe durata ndeplinirii obliga[iilor ce deriv din
derularea stagiului de pregtire practic (Art. 269/1 din Codul muncii).
n cazul n care, din vina partenerului de practic , contribu[ia de asigurare contra
accidentelor de munc i a bolilor profesionale nu a fost pltit, costul prestrilor de servicii
de asigurare prevzute de legea aici prezentat va fi suportat de ctre partenerul de practic
(Art. 14 al legii 346/2002 modificat de OUG 107/24.10.2003).
Art. 7. Obliga[iile organizatorului de practic n cazul n care derularea stagiului de pregtire
practic nu este conform cu angajamentele luate de ctre partenerul de practic n cadrul
prezentei conven[ii, directorul unit[ii de nv[mnt (organizator de practic) poate decide
ntreruperea stagiului de pregtire practic conform conven[iei, dup informarea prealabil a
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
83


responsabilul ntreprinderii, institu[iei, societ[ii comerciale, etc. (partener de practic) i
primirea confirmrii de primire a acestei informa[ii.
Organizatorul de practic desemneaz un cadru didactic responsabil cu planificarea,
organizarea i supravegherea desfurrii pregtirii practice. Cadrul didactic mpreun cu
tutorele desemnat de partenerul de practic stabilesc tematica de practic i competen[ele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregtire practic n conformitate cu Standardul de
pregtire profesional i programa colar corespunztoare.
Art. 8. Condi[ii de desfurare a stagiului de pregtire practic Gratificri sau prime acordate
practicantului:
Avantaje eventuale (plata transportului de la i la ntreprindere, tichete de mas, acces la
cantina partenerului de practic,etc.):
AIte precizri
Art. 9. Persoane desemnate de organizatorul de practic i partenerul de practic:
Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practic): Dl/Dna ...................
Func[ia .............
Tel: ........ Fax:........ Email: ................
Cadrul didactic responsabil cu urmrirea derulrii stagiului de pregtire practic din partea
organizatorului de practic:
Dl/Dna ..................
Func[ia ..................
Tel: ......... Fax: ......... Email: .................
Art. 10 Evaluarea stagiului de pregtire practic n timpul derulrii stagiului de pregtire
practic, tutorele mpreun cu cadrul didactic responsabil cu urmrirea derulrii stagiului de
pregtire practic vor evalua practicantul n permanen[, pe baza unei Fie de
observa[ie/evaluare. Vor fi evaluate att nivelul de dobndire a competen[elor tehnice, ct i
comportamentul i modalitatea de integrare a practicantului n activitatea ntreprinderii
(disciplin, punctualitate, responsabilitate n rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului
de ordine interioar al ntreprinderii/institu[iei publice, etc.).
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
84


La finalul modulului / stagiului de pregtire practic, tutorele mpreun cu cadrul didactic
responsabil cu urmrirea derulrii stagiului de pregtire practic, evalueaz nivelul de
dobndire a competen[elor de ctre practicant pe baza fiei de observa[ie/evaluare, a unei
probe orale/interviu i a unei probe practice. Rezultatul acestei evaluri va sta la baza notrii
elevului de ctre cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de pregtire practic.
Art. 11. Raportul privind stagiul de pregtire practic Periodic i dup ncheierea stagiului de
pregtire practic, practicantul va prezenta un caiet de practic care va cuprinde:
denumirea modulului de pregtire
competen[e exersate
activit[i desfurate pe perioada stagiului de pregtire practic
observa[ii personale privitoare la activitatea depus Caietul de practic va fi parte din
portofoliul elevului.
Alctuit n triplu exemplar la data: ........

Director
Unitate de nv[mnt
(Organizator de practic)
Reprezentant
ntreprindere, institu[ie, societate
comercial,etc (Partener de
practic)
Numele i
prenumele

Data
Semntura
tampila
Am luat la cunotin[,

Nume i prenume Semntura
Elev
Printe elev (pentru elevii minori)
Cadru didactic responsabil
pentru stagiul de practic

Tutore
Data:

Anexa pedagogic
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
85


a Conven[iei cadru privind efectuarea stagiului de pregtire practic n ntreprindere/institu[ie
public de ctre elevii din nv[mntul profesional i tehnic
1. Durata total a pregtirii practice
2. Calendarul pregtirii
3. Perioada stagiului, timpul de lucru i orarul (de precizat zilele de pregtire practic n cazul
timpului de lucru par[ial):
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregtire practic (dac este diferit de cea indicat
n Conven[ie):
5. Deplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele loca[ii:
6. Condi[ii de primire a elevului n stagiul de practic
7. Modalit[i prin care se asigur complementaritatea ntre pregtirea dobndit de elev la
coal i n ntreprindere
8. Numele i prenumele cadrului didactic care asigur supravegherea pedagogic a
practicantului pe perioada stagiului de practic
9. Drepturi i responsabilit[i ale cadrului didactic din unitatea de nv[mnt organizator al
practicii, pe perioada stagiului de pregtire practic
10. Numele i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care va asigura respectarea
condi[iilor de pregtire i dobndirea de practicant a competen[elor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de pregtire practic
11. Drepturi i responsabilit[i ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic
12. Definirea unit[ilor de competen[e i a competen[elor care vor fi dobndite pe perioada
stagiului de practic n conformitate cu standardul de pregtire profesional i curriculumul
aprobat prin OMECT nr. ..................
Unitatea de
competen[e
Competen[a
Modulul
de
pregtire
Locul de
munc
Activit[i
planificate
Observa[ii

13. Modalit[i de evaluare a pregtirii profesionale dobndite de practicant pe perioada
stagiului de pregtire practic
Cadru didactic Tutore Practicant
Data
Semntura
ModuIuI 5 Finisarea finaI si ambaIarea produseIor confec|ionate
Acest material a fost elaborat prin finantare Phare n proiectul de
Dezvoltare institutional a sistemului de nvtmnt profesional si tehnic
86
O Ciontea Gheorghe,1992, UtiIajuI i tehnoIogia meseriei, voI I, Bucureti, Editura
Didactic i Pedagogic.
O Potoran I, Predoiu C.,1985, Procese i maini n confec|ii, Editura tehnic.
O CureIaru, M., Brtoi, E., ,Dic|ionar de termeni de speciaIitate din industria textiI-
pieIrie.
O Neagu, G., 2000, UtiIaje i tehnoIogii de profiI, Bucureti, Editura Preuniversitaria.
O |igIea Lupacu, R., 2000, Pregtire de baz n industria uoar - instruire
teoretic, Bucureti, Editura Oscar Print.
O |igIea Lupacu, R., 2000, Pregtire de baz n industria uoar - instruire
practica, Bucureti, Editura Oscar Print.
O Standarde de Pregtire ProfesionaI, domeniuI TextiIe-pieIrie, caIificarea
,Confec|ioner produse textiIe",
O CurricuIum cIasa a XI-a, caIificarea ,Confec|ioner produse textiIe"
O AuxiIiare curricuIare de speciaIitate
O Reviste de speciaIitate;
O PIiante cu diferite utiIaje din domeniuI textiIe