Sunteți pe pagina 1din 14

Clasificarea compuyilor

organici
^.,.y.. ... , ,..
A,HIDROCARURILE
,DERIVATI AI HIDROCARURILOR
472:, gene7,m
C
n
H
Zn+Z
:nde n)1
HIDROCARURILE
ALCAMI
HidrocarburiIe sunt compu chmc ale cror molecule sunt formate doar dn
atom de carbon s hdrogen.
AIconii sunf hidrocorburi sofurofe,core ou in
moIecuIo numoi Iegofuri covoIenfe simpIe.
H4-metan
H6 sau H3-H3-etan
3H8 sau H3-H3-H3-propan
4H10-butan
H1-pentan
6H14-hexan
H
4
metan
lacra lacra metanului metanului
de la de la aragaz aragaz
H
3
- H

- H
3
PROPAN
H
3
- H

- H

- H
3
butan
Butelii cu -utan gaz
nclzirea locuintei, a apei manajere
Balon cu Balon cu propan propan
UTILIZARI ALE ALCANILOR
!RO!RIETATI IZICE ALE
ALCANILOR
W $tarea de agregare:
-gazoasa:C1-C4
-lchda:C5-C15
-solda:C16
W !unctele de topre s ferbere:-sunt relat; scazute s
cresc odata cu cresterea mase moleculare;
- denstate: alcan plutesc deasupra ape;
- sunt nsolubl n apa;
- nu au culoare sau mros;
- $cot pete de grasme sau ;opsea;
- Alcan superor au mros caracterstc de benzna;
!#!#IETETI CHIMICE ALE
ALCAMIL#
W Alcan au react;tate chmca scazuta,de aceea
se numesc !ARAFNE;
W DAREA ALCANLR poate f totala
(denumta s ardere) sau ncompleta.
a)TTALA: este un proces exoterm s se face cu
elmnare de caldura (Q);
b) NC!LETA: daca alcan reactoneaza cu o
canttate nsufcenta de oxgen, atunc se
formeaza C sau C + H[2](apa);
ETANUL
W A fost descopert de Alessandro Volta n 1778 n malul
baltlor s a fost numt prma oara gaz de balta. etanul
este cel ma smplu alcan, o hdrocarbura saturata
acclca, prmul termen al sere de hdrocarbur
parafnce. $e gaseste sub forma de zacamnte naturale
n stare destul de pura, la no n tara purtatea metanulu
fnd de 99%. Canttat aprecable de gaz metan se
gasesc s n mnele de carbun.
W etanul se produce s acolo unde a a;ut loc o
fermentare a celuloze n absenta aerulu, sub nfluenta
unor bacter anaerobe;
Proprieti fizico-chimice:
W etanul este un gaz ncolor, nodor, ma uor dect aerul.
Este foarte pun solubl n ap (sub 1%), dar solubl n
alcool eter. Arde cu flacr pun lumnoas, cu
degajare mare de caldur (8560kcal/m3).
W Amestecul de metan oxgen (sau metan aer)
explodeaz n prezena une scnte. Aa se explc
explozle care se produc uneor n mnele de crbun,
unde se gsesc cantt nsemnate de metan sub form
de gaz grzzu. Acesta are o comportare deosebt fa
de celelalte hdrocarbur, datorta faptulu c legtura
co;alent exstent n molecul este foarte stabl, ar
acest fapt nflueneaz comportamnetul su chmc.
W !rn arderea complet a metanulu cu cantt
nsufcente de aer, n nstala specale, se obne
,negrul de fum -- o surs mportant pentru sntezele
chmce (n specal cele pentru fabrcarea caucuculu).
!rn trecerea metanulu mpreun cu ;apor de ap peste
catalzator de alumnu la o temperatur de crca 850 C
se obne un amestec de oxd de carbon hdrogen care
poate f folost drept ,gaz de sntez;
ormula general:

n
H
n
unde n2

H
4
eten
ampadare din
polietilen
C
3
H
6
H
2
C CH - CH
3
propen
Pungi de plastic
din polipropilen
.l!!`!l!
AIcheneIe sunf hidrocorburi nesofurofe ocicIice,core
ou in sfrucfuro Ior o Iegofuro covoIenfo dubIo.
C3Ho sou HZC~CH-CH3-propeno
C4H8 sou HZC~CHZ-CHZ-CH3-bufeno
UfiIi;ori oIe oIcheneIor:
!!`.
W bfinereo efenei indusfrioI:
UnuI din procedeeIe de obfinere o efenei pe coIe
indusfrioIo esfe crocoreo oIconiIor. Efeno se poofe
obfine prin crocoreo oIconiIor cu un numor de ofomi de
C superior efenei, Io o femeprofuro de b000-o000. In
indusfrie moferio primo penfru obfinereo efenei o
consfifuie go;eIe re;uIfofe Io crocoreo fermico sou
cofoIifico o frocfiuniIor de fifei.Efeno se seporo de
ocesfeo prin obsorfio seIecfivo cu corbune ocfiv
urmofo de desorbfio frocfionoro. !rin procedeuI
crocrii, efeno se fobric Io moriIe rofinriIei de fifei.
!#!#IETATI FIZICE:
- go; incoIor cu miros sIob eferof,
- insoIubiI in opo dor usor soIubiI in oIcooI,
-ore densifofeo pufin moi mico co si o oeruIui,
- densifofeo Io puncfuI de fierbere e 0,b70,
I`!!lI`.!I
W Efeno ore o orie Iorgo de infrebuinfore. Din eo
se obfin: poIiefiIeno, oIcooIuI efiIic, dicIoro-
efon (ce serversfe Io fobricoreo couciucuIui
sinfefic), efongIicoI din core se foce IichiduI
onfigeI, efer efiIic (foIosif co di;oIvonf
orgonic sou norcofic),efc
W Efeno ocupo IocuI pofru in producfio fufuror
compusiIor chimici (fiind deposifo numoi de
ocid suIfuric, de o;of si de oxigen). CeIe moi
imporfonfe fronsformori chimice oIe efenei,
ufiIi;ofe Io scoro indusfrioIo sunf: poIi-efeno,
ociduI ocefic, !'C-uI.
ormuIa generaI:

n
H
n-
unde n2

acetiIen
(etin)
%uburi din acetilen
pentru sudura autogen
.l!I`!
AIchineIe sunt hdrocarbur nesaturate
ce con[n n molecula lor o trpl legatur
ntre do atom de carbon.
etn (acetlena)
propn
ormuIa generaI:
R - X
CHCl
3
triclorometan
- cloroform
anestezic n
amestec cu 1% etanoI
C
2
Cl
2
diclorodifluorometan
(reon 12 sau frigen)
Compresor cu freon
de la frigider
C
2
C
2
-1,1,2,2-tetrafluoroetena
Vase din teflon
!!!I`.I .I !I!!.!l!Il!
!!!I`.I !.l!`.I
Ill I!I!lI
!I!!.!l!I.
IlIZ.!I .l! .!!.
.!. I.l.
l . `. !