Sunteți pe pagina 1din 18

1nNlc4 P 1nNlc4 PL4)lLOk PklN L4)lLOk PklN

lN51kuMN1 u PL414 l4k4 lN51kuMN1 u PL414 l4k4


NuMk4k NuMk4k
clkcul1uL lN51kuMN1LOk u PL41 clkcul1uL lN51kuMN1LOk u PL4144
CASA DE COMPENSATII
BANCA BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL Z
BANCA TRASULUI
TRASUL Y
TRGTORUL X
EIMITENTUL
(creditorul lui Y,
debitorul lui Z)
1 2
3
4
5 5
6
7
7
8
9
1. n baza unui contract comercial ncheiat ntre X yi Y, aceasta
din urm devine debitor fa( de firma X
2. n acelayi timp, pe baza unui contract comercial ncheiat
ntre X yi Z, acesta din urm devine creditor al firmei X
3. Pt a-yi achita datoria fa( de Z, X emite o cambie, prin care
d ordin lui Y s plteasc beneficiarului o sum de bani
determinat.
4. Beneficiarul remite cambia spre ncasare bncii sale
5. Banca beneficiarului prezint cambia la plat la o cas de
compensa(ii, bncii pltitorului
6. Banca trasului debiteaz contul trasului cu suma nscris pe
cambie
7. Banca trasului introduce cambia n compensare
8. Banca beneficiarului crediteaz contul beneficiarului cu suma
nscris pe cambie
9. Stingerea crean(elor asumate
4creditivu/ documentor esLe oo ooqojomeot
fetm osomot io sctls Je o booc Je o oslqoto
ploto oool expott soo setvlclo cootto
Jocomeotelot ptezeotote Je expottotot io
coofotmltote co tetmeoele ,l cooJl(llle stoblllte
Je lmpottotot
1nNlc4 1nNlc4 PL4)lLOk PL4)lLOk PklN PklN 4ckul1lv 4ckul1lv ;l ;l lNc455O lNc455O
uOcuMN14k uOcuMN14k
4u presupune existen}o o l pr}i
O ordonatorul (importatorul) este cel care initiaz relatia de acreditiv
prin instructiunile pe care le d bncii sale de a plti exportatorul.
Aceste instructiuni sunt cuprinse n 'ordinul de deschidere a
acreditivului documentar, unde se precizeaz toate conditiile de
termene si documente potrivit crora banca s eIectueze plata.
O beneficiarul (exportatorul) este cel n Iavoarea cruia banca
importatorului s-a angajat la plat si care, ndeplinind conditiile de
termene si documente cuprinse n textul acreditivului, ncaseaz
banii
O banca emitent (banca importatorului) este aceea care, la cererea
ordonatorului, si asum n scris angajamentul de plat n anumite
conditii de termene si documente, n Iavoarea exportatorului,
beneIiciarul acreditivului documentar.
O o alt banc, denumit si banc corespondent, situat, de regul,
n tara exportatorului este banca prin care banca emitent transmite
textul AD spre a Ii comunicat beneIiciarului AD, exportatorul.
,ecanlsmul derulrll pl(llor prln Au
ORDONATORUL AD
(importator)
BENEFICIARUL AD
(exportator)
BANCA PLTITOARE
(banca exportatorului)
BANCA
EMITENT
(banca importatorului)
. expedierea mrIii
1. contract comercial
international
9. bani
7. plata c/v
documente
lor
6.
documente
8. remitere
documente
3. deschidere AD
4.
notiIicare
a
exportato
rului
11.
achit
c/v
docume
ntelor
10.
docu
mente
2.
dispozitie
deschider
e AD
12. n posesia
documentelor
ridic marIa
4vontoje yi detovontoje o/e 4u
Avantaje. Acreditivul oIer protectie att exportatorului
ct si importatorului Exportatorul stie c
angajamentul de plat este al unei bnci, ceea ce i
oIer sigurant, comparativ cu un importator
necunoscut (mai ales Iinanciar). Importatorul, prin
conditiile din acreditiv este sigur c banca nu va plti
exportatorului dect dac documentele prezentate
sunt conIorme cu cele precizate n acreditiv.
ezavantaje. Acreditivele presupun comisioane bancare
ridicate, comparativ cu alte modalitti de decontare
(incasso, de exemplu) iar mecanismul derulrii este
mai complicat.
lncosso documentor
este o instructiune trimis de ctre exportator
bncii importatorului, instructiune insotit de
un set de documente, spre a fi transmise
importatorului, pentru plat
este un serviciu bancar de transmitere, pe
canal bancar, a documentelor privind livrarea
mrfurilor de la exportator la importator i a
banilor in sens invers.
4vontoje yi detovontoje o/e 4u
Avantaje. Acreditivul oIer protectie att exportatorului
ct si importatorului Exportatorul stie c
angajamentul de plat este al unei bnci, ceea ce i
oIer sigurant, comparativ cu un importator
necunoscut (mai ales Iinanciar). Importatorul, prin
conditiile din acreditiv este sigur c banca nu va plti
exportatorului dect dac documentele prezentate
sunt conIorme cu cele precizate n acreditiv.
ezavantaje. Acreditivele presupun comisioane bancare
ridicate, comparativ cu alte modalitti de decontare
(incasso, de exemplu) iar mecanismul derulrii este
mai complicat.
Pr}i imp/icote n lu
W ordonatorul (exportatorul) este clientul care ncredinteaz
operatiunea de incasso bncii sale. Dup expedierea
mrIii ntr-un interval de timp optim depune la banc
setul de documente prin care atest expedierea mrIii n
concordant cu conditiile contractuale.
W banca remitent este banca la care ordonatorul a
ncredintat operatiunea de incasso;
W banca pre:entatoare este banca nsrcinat cu prezentarea
documentelor trasului si obtinerea ncasrii n cazul n
care operatiunea nu poate Ii realizat direct de banca
nsrcinat cu ncasarea
W trasul (importatorul) este destinatarul documentelor,
cruia, conIorm instructiunilor exportatorului, banca i
solicit s ndeplineasc o anumit conditie (plat,
acceptare) n schimbul eliberrii documentelor.
,ecanlsmul derulrll pl(llor prln Au
ORDONATOR
(exportator)
TRAS
(importator)
BANCA REMITENT
(banca exportatorului)
BANCA PREZENTATOARE
(banca importatorului)
2 - livrare marI
1 - contract
comercial
international
9 - remitere
ncasare documente
10 -
notiIicare
privind
ncasarea
3 -
documente
si ordin de
ncasare
4 - remitere
documente si ordin
de ncasare
-
notiIicare
importat
or
6, 7 - plata
contra
documente
8 - n posesia documentelor
ridic marIa
4vontoje lu
W deconLarea prln lncasso esLe relaLlv slmpl ;l mal
lefLln decL in cazul acredlLlvulul
W cumprLorul vznd documenLele inalnLe de a le
onora are slguran(a c efecLueaz plaLa numal dup
ce exporLaLorul ;la indepllnlL obllga(llle asumaLe ;l a
llvraL marfa
W vnzLorul are slguran(a c lmporLaLorul nu va lnLra
in posesla documenLelor penLru a;l rldlca marfa
decL dup ce va achlLa
uetovontoje lu
W operatiunea de incasso nu comport nici un angajament de
plat din partea bncilor implicate n derularea ei;
W exportatorul risc cresterea costurilor n cazul protestului
cambial sau costuri suplimentare n cazul n care cambia
este reIuzat la plat sau acceptare, cum ar Ii cele
determinate de depozitarea sau returnarea mrIurilor;
W incasso-ul nu prezint nici o garantie pentru exportator c
importatorul va achita de ndat documentele; singura
obligatie de plat a importatorului Iiind ce asumat prin
contractul comercial, riscurile de nencasare sunt cele
speciIice unei astIel de obligatii. Exportatorul livreaz
marIa Ir a avea garantia c importatorul va onora
documentele.
vlk4MN1uL vlk4MN1uL
PkOcuu 1nNlc 84Nc4k ;l lN51kuMN1 u PL414 PkOcuu 1nNlc 84Nc4k ;l lN51kuMN1 u PL414
procedeu bancar speclal de plaL fr numerar
efecLuaL prln Lransferul unel sume de banl in moned
na(lonal sau in valuL dln conLul celul care dlspune
plaLa in conLul beneflclarulul care incaseaz acesL
lucru insemnd deblLarea conLulul prlmulul ;l
credlLarea conLulul celullalL
direct debit deblLarea cu conslmLmnL a
conLulul plLlLorulul
stondinq order execuLarea lnsLruc(lunllor de
plaL programaL
1nNlc4 PL4)lLOk PklN lN51kuMN1 u PL414 1nNlc4 PL4)lLOk PklN lN51kuMN1 u PL414
cu 4cc5 L4 ul514N)4 cu 4cc5 L4 ul514N)4
P/}i/e e/ectronice form elecLronlc compleL
lnformaLlzaL ;l auLomaLlzaL de organlzare a
rela(lllor de pl(l inLre parLlclpan(ll la o
Lranzac(le pe baza unul seL de regull ;l
procedurl
9 moblle banklng lnLerneL banklng
9 + mulLlcash
W onsulLarea soldulul conLurllor cllen(llor
accesul la lnforma(ll generale despre
produsele bncll curs valuLar dobnzl ;l
comlsloane + poslblllLaLea de Lransfer inLre
conLurlle proprll sau a efecLurll de pl(l cLre
dlferl(l credlLorl
4vontoje
lndependen(a geograflc
economle de Llmp
are un program de lucru cu publlcul mal
exLlns decL la ghl;eu
5erviciu boncor prin intermediu/ te/efoniei fixe 5erviciu boncor prin intermediu/ te/efoniei fixe
4vontoje
W llenLul se afl inLro permanenL legLur cu
banca de orlunde sau afla
W oslblllLaLea de a LransmlLe la orlce or
lnforma(ll bncll sau de a ob(lne lnforma(ll
uLlle desf;urrll acLlvlL(llor curenLe prln
lnLermedlul Lelefonulul mobll
W SecurlLaLe deplln a opera(lunllor bancare
W LsLe un servlclu u;or de uLlllzaL
Mobi/e bonkinq Mobi/e bonkinq
e esLe hlshlng?
W Ai primit un email de la banca care te anunta ca
trebuie sa-ti veriIici urgent datele personale. Dai click
pe link, te loghezi si constati ca da eroare. Mai incerci
o data, acum merge. Iti veriIici datele personale,
contul, totul pare in regula iti spui. Inchizi si te duci la
culcare. Somn usor.
W A doua zi dezastru. Esti in supermarket si incerci sa
platesti cu cardul de la aceeasi banca insa ti se spune
ca nu ai bani in cont.
W Asta este phishingul. O metoda eIicienta de Iurt care
a inceput sa circule si la noi. Vine cu un email de la
banca si te anunta ca trebuie urgent sa te loghezi din
diIerite motive, insa linkul nu duce spre serverul
oIicial al bancii ci spre o clona (copie) identica.
Mu/ticosh Mu/ticosh
Cfer poslblllLaLea de reallzare a opera(lunllor
bancare elecLronlce prln uLlllzarea unul
calculaLor personal conecLaL la re(eaua
Lelefonlc prln lnLermedlul unul modem
lunc}ii
ash managemenL
l(l lnLerne ;l lnLerna(lonale
AuLenLlflcare ;l valldare a lnsLruc(lunllor de
plaL precum ;l reLransmlLerea acesLora la
banca beneflclarulul