P. 1
dialogul

dialogul

|Views: 584|Likes:
Published by DanielaTanase

More info:

Published by: DanielaTanase on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

DIALOGUL

Începerea, continuarea şi încheierea unui dialog
(Fişă de lucru)
1. Citiţi cu atenţie:
- Vrei să ne jucăm amândoi? întrebă Eugen.
- Vreau! A răspuns repede băiatu!.
- "ntâi să #acem cuno$tinţă! Eu sunt Eugen. %u?
- Eu mă numesc V!ad.
&ăspunde !a următoare!e întrebări:
a. Cine întreabă?
b. Cine răspunde?
c. 'espre ce (orbesc ce!e două personaje?
E I!E "# $%I&I'
Con(orbirea dintre două sau mai mu!te persoane se nume$te DIALOG(
DIALOGUL începe $i se s#âr$e$te prin di#erite #ormu!e de adresare: )*ună
+iua!, )-a!ut!, )-ărut mâna!, ).a re(edere!, )&ămâi cu bine!, )/a!,.
LI!IA DE DIALOG arată începutu! (orbirii #iecărei persoane care ia parte
!a discuţie $i se scrie cu a!ineat.
!u)ele şi prenu)ele* +(,,(-.,,
0. "ncercuie$te !itera corespun+ătoare din dreptu! dia!ogu!ui scris corect.
A. 1n domn se a#!ă !a g2i$eu! de in#ormaţii a! gării.
- *ună +iua! Vă rog să-mi spuneţi !a ce oră sose$te trenu! de !a *ra$o(.
- -ose$te !a ora 01
33
.
- Vă mu!ţumesc!
*. 1n bărbat este !a casa de bi!ete de !a un cinematogra# $i dore$te să (adă #i!mu! !a care ru!ea+ă.
- Vreau un bi!et! se adresea+ă e! casierei.
4. "crie A ( ade/ărat) 0au F ( 1al0) în pătratele din dreptul 1iecărei propo2i3ii(
Cine nu e atent nu înţe!ege mesaju!.
Când oamenii (orbesc în ace!a$i timp se înţe!eg mai bine.
%rebuie să ascu!ţi $i numai după aceea să răspun+i.
5u este ob!igatoriu să (orbe$ti respectuos cu toată !umea.

-e poate purta un dia!og între mai mu!te persoane.
Comunicând oamenii î$i transmit unii a!tora in#ormaţii.
6. 'escoperă ce este gre$it în con(orbirea te!e#onică de mai jos.
- Vreau să (orbesc cu Ana!
- *ună +iua! spune bunica. Cine o caută?
- 5u contea+ă asta spune Came!ia. Am ce(a important să-i comunic.
- "mi pare rău îi răspunde bunica. Ana nu este acasă pentru ast#e! de persoane.
&escrie corect această con(orbire pe caiet!

7. Uneşte ceea ce 0e potri/eşte*


mesaj receptor emiţător
8. "crie*
a. o #ormu!ă de adresare !a începutu! unui dia!og9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b. o #ormu!ă de înc2eiere a unui dia!og9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c. un scurt mesaj despre tine.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;. O40er/ă i)aginile*


a. b. c.
• <ormu!ea+ă câte o întrebare pentru #iecare imagine.
• 'ă răspunsuri!e potri(ite.
- *ine aţi (enit !a circ!
a.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
V===. &ea!i+ea+ă un dia!og a(ând ca sprijin imaginea de mai jos:
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555

. îi răspunde bunica. oamenii îşi transmit unii altora informaţii. . se înţeleg mai bine. 4. Cine o caută? Nu contează asta.Vă mulţumesc! B. spune Camelia. . 3. Îmi pare rău. Rescrie corect această convorbire pe caiet! . Ana nu este acasă pentru astfel de persoane. Scrie A ( adevărat) sau F ( fals) în pătratele din dreptul fiecărei propoziţii. Comunicând. Cine nu e atent nu înţelege mesajul. Un bărbat este la casa de bilete de la un cinematograf şi doreşte să vadă filmul la care rulează. Am ceva important să-i comunic.2. A. Se poate purta un dialog între mai multe persoane. Un domn se află la ghişeul de informaţii al gării. Încercuieşte litera corespunzătoare din dreptul dialogului scris corect. Trebuie să asculţi şi numai după aceea să răspunzi.Vreau un bilet! se adresează el casierei. Nu este obligatoriu să vorbeşti respectuos cu toată lumea.Soseşte la ora 2100.Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi la ce oră soseşte trenul de la Braşov. Când oamenii vorbesc în acelaşi timp. spune bunica. . - . Descoperă ce este greşit în convorbirea telefonică de mai jos.Vreau să vorbesc cu Ana! Bună ziua!.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->