P. 1
dialogul

dialogul

|Views: 591|Likes:
Published by DanielaTanase

More info:

Published by: DanielaTanase on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

DIALOGUL

Începerea, continuarea şi încheierea unui dialog
(Fişă de lucru)
1. Citiţi cu atenţie:
- Vrei să ne jucăm amândoi? întrebă Eugen.
- Vreau! A răspuns repede băiatu!.
- "ntâi să #acem cuno$tinţă! Eu sunt Eugen. %u?
- Eu mă numesc V!ad.
&ăspunde !a următoare!e întrebări:
a. Cine întreabă?
b. Cine răspunde?
c. 'espre ce (orbesc ce!e două personaje?
E I!E "# $%I&I'
Con(orbirea dintre două sau mai mu!te persoane se nume$te DIALOG(
DIALOGUL începe $i se s#âr$e$te prin di#erite #ormu!e de adresare: )*ună
+iua!, )-a!ut!, )-ărut mâna!, ).a re(edere!, )&ămâi cu bine!, )/a!,.
LI!IA DE DIALOG arată începutu! (orbirii #iecărei persoane care ia parte
!a discuţie $i se scrie cu a!ineat.
!u)ele şi prenu)ele* +(,,(-.,,
0. "ncercuie$te !itera corespun+ătoare din dreptu! dia!ogu!ui scris corect.
A. 1n domn se a#!ă !a g2i$eu! de in#ormaţii a! gării.
- *ună +iua! Vă rog să-mi spuneţi !a ce oră sose$te trenu! de !a *ra$o(.
- -ose$te !a ora 01
33
.
- Vă mu!ţumesc!
*. 1n bărbat este !a casa de bi!ete de !a un cinematogra# $i dore$te să (adă #i!mu! !a care ru!ea+ă.
- Vreau un bi!et! se adresea+ă e! casierei.
4. "crie A ( ade/ărat) 0au F ( 1al0) în pătratele din dreptul 1iecărei propo2i3ii(
Cine nu e atent nu înţe!ege mesaju!.
Când oamenii (orbesc în ace!a$i timp se înţe!eg mai bine.
%rebuie să ascu!ţi $i numai după aceea să răspun+i.
5u este ob!igatoriu să (orbe$ti respectuos cu toată !umea.

-e poate purta un dia!og între mai mu!te persoane.
Comunicând oamenii î$i transmit unii a!tora in#ormaţii.
6. 'escoperă ce este gre$it în con(orbirea te!e#onică de mai jos.
- Vreau să (orbesc cu Ana!
- *ună +iua! spune bunica. Cine o caută?
- 5u contea+ă asta spune Came!ia. Am ce(a important să-i comunic.
- "mi pare rău îi răspunde bunica. Ana nu este acasă pentru ast#e! de persoane.
&escrie corect această con(orbire pe caiet!

7. Uneşte ceea ce 0e potri/eşte*


mesaj receptor emiţător
8. "crie*
a. o #ormu!ă de adresare !a începutu! unui dia!og9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b. o #ormu!ă de înc2eiere a unui dia!og9
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c. un scurt mesaj despre tine.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;. O40er/ă i)aginile*


a. b. c.
• <ormu!ea+ă câte o întrebare pentru #iecare imagine.
• 'ă răspunsuri!e potri(ite.
- *ine aţi (enit !a circ!
a.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
V===. &ea!i+ea+ă un dia!og a(ând ca sprijin imaginea de mai jos:
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555

Un bărbat este la casa de bilete de la un cinematograf şi doreşte să vadă filmul la care rulează. . Cine nu e atent nu înţelege mesajul.Vreau un bilet! se adresează el casierei. se înţeleg mai bine. Rescrie corect această convorbire pe caiet! . Un domn se află la ghişeul de informaţii al gării. spune Camelia. Se poate purta un dialog între mai multe persoane. Trebuie să asculţi şi numai după aceea să răspunzi. - . A. Descoperă ce este greşit în convorbirea telefonică de mai jos. Scrie A ( adevărat) sau F ( fals) în pătratele din dreptul fiecărei propoziţii. Am ceva important să-i comunic.2.Bună ziua! Vă rog să-mi spuneţi la ce oră soseşte trenul de la Braşov. 4.Vă mulţumesc! B. îi răspunde bunica. . Nu este obligatoriu să vorbeşti respectuos cu toată lumea. Încercuieşte litera corespunzătoare din dreptul dialogului scris corect. Cine o caută? Nu contează asta.Soseşte la ora 2100. spune bunica. Când oamenii vorbesc în acelaşi timp. Ana nu este acasă pentru astfel de persoane. . Comunicând. . Îmi pare rău. 3. oamenii îşi transmit unii altora informaţii.Vreau să vorbesc cu Ana! Bună ziua!.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->