Sunteți pe pagina 1din 4

SYW

t-.. . 1...

CampuI GravitaionaI CampuI EIectric

Sursa
Sarcina electrica
[q] = 1 Coulomb (C)
Sarcina electrica
[q] = 1 Coulomb (C)
Interactiunea
Forta Laplace:
F =

0
I
1
I
2
I
2n

=permitivitatea magnetica a mediului
p
0
= n
-7

2

Legea lui Coulomb:
F =
kq
1
q
2

2

Intensitatea campului
= Isino
O Conductor liniar: =
I
2n

O Spira circulara: =
I
2R

O Solenoid: =
pI
I


E =
P
L
; [E] = 1 N/C = 1 V/M
E =

4ns
2

!4tentialul
Forta Lorenz:
L
= qsino
Lucru mecanic efectuat : I =
q
4ns
(
1

1
-
1

2
)
Diferenta de potential:
AB
=
L
AB
q
=
A
-
B

Potential electric:
A
=

4ns
c

Energie potentiala:
p
=
q
1
q
2
ner

iscarea
O

L
= q

p
=

2=

q

O Viteza unghiulara: =
qB
m

O Perioada: =
2nm
qB

A) Longitudinal
= q (sensul depinde de tipul sarcinii)
Leagea a -a:
1. F = ma qE = ma
2. o =
qL
m

3. = o; =
qLt
m

4. =
qL
2m

2

Camp uniform: =
0
d


B) Transversala

SYW


O Frecventa: =
qB
2nm


CampuI magnetic

enLru a exprlma canLlLaLlv proprleLa(lle


cmpulul magneLlc va Lrebul s deflnlm o mrlme
flzlc vecLorlal noua mrlme flzlc noLaL cu
slmbolul
6
se nume;Le loJoc(le moqoetlc
ultec(lo vectotolol loJoc(le moqoetlc
6

iottoo pooct ol cmpoll este tooqeot lo llolo Je
cmp moqmetlc io ocel pooct lot seosol este ocelo,l
co ol llolel Je cmpenLru a deflnl modulul lnduc(lel
magneLlce vom pornl ca ;l in cazul cmpull elecLrlc
de la sLudlul ac(lunll pe care o exerclL cmpul
asupra corpulul de prob urepL corp de prob vom
consldera un conducLor recLlllnlu mobll parcurs de
curenL elecLrlc
uln clasele anLerloare ;Ll(l c for(a pe care o exrclL
cmpul magneLlc asupra unul conducLor sLrbLuL
de curenL numlL ot( electtomoqoetlc (
6
% esLe
perpendlcular pe dlrec(la conducLorulul ;l pe llnllle
cmpulul magneLlc decl ;l pe vecLorul
6
lar sensul
el deplnde de sensul curenLulul ;l de sensul llnlllor
de cmp decl ;l de sensul vecLorulul
6

(flg107%CrlenLare for(el elecLromagneLlce poaLe fl
gslL cu a[uLorul regull mlnll sLnglSpre deoseblre
de cmpul elecLrlc la care for(a esLe orlenLaL pe
dlrec(la cmpulul elecLrlc
6
in cmpul magneLlc
dlrec(la for(el nu colnclde cu dlrec(la lnduc(le
magneLlce
6

,

6
-

6
1. o =
L
m

; |

| =
0
d


2. =
0
; =
c0
2md

2

CampuI eIectric

n jurul oricarui corp cu sarcina electrica exista o
forma fizica a materiei, pe care simturile noastre nu o
pot sesiza si prin intermediul careia se realizeaza
interactiunea cu orice alt corp cu sarcina electrica.
Aceasta forma de existenta a materiei din jurul
corpurilor electrizate, care se manifesta prin actiuni
asupra corpurilor cu sarcina electrica, se
numeste camp electric.
Un camp electric produs de un corp in repaus
avand sarcina electrica constanta, este constant in
timp si se numeste camp eIectrostatic .
ntr-un punctoarecare, campul electric poate fi
caracterizat printr-o marime vectoriala ,
numita intensitate a campuIui eIectric in punctul
respectiv, egala cu raportul dintre forta cu care
actioneaza campul asupra unui corp de proba aflat in
acel punct si sarcina electrica q a corpului de proba:
.
Din => , de aici ne dam seama
ca sensul vectorului coincide cu sensul fortei cu
care campul electric actioneaza asupra unui corp de
proba.
Directia vectorului intensitate a campului
magnetic uneste corpul generator de camp
electric, adica acel corp incarcat cu sarcina electrica,
cu corpul de proba.
Sensul vectorului depinde de semnul sarcinii
generatoare de camp electric Q: de la corp spre
exterior pentru sarcina pozitiva (fig. 4) si de la exterior
spre corp pentru sarcina negativa (fig. 5).

Se observacavectorul esteorientat radial in jurul
sarcinii generatoare de camp electric.
Pentru a caracteriza distributia spatiala a campului
electric, fizicianul englez Michael Faraday ( 1791 -
1867 ) a introdus notiunea de Iinie de camp.
O linie de camp este o curba, la care vectorul
intensitate a campului electric este tangent in fiecare
punct.
Linia de camp are sensul vectorului intensitate a
campului electric, cu alte cuvinte sensul in care s-ar
deplasa un corp punctiform cu sarcina pozitiva lasat

SYW

/

llg 107 Sensul for(el elecLromagneLlce deplnde de
sensul curenLulul elecLrlc prln conducLor ;l de sensul
cmpulul magneLlc

sLrnd aceea;l lnLenslLaLe a curenLulul
prln boblne ;l prln cadru ;l aceea;l lunglme a laLurll
lul moblle inloculm laLura mobll cu conducLorl dln
dlferlLe maLerlale ;l dlferlLe groslml ConsLaLm c
for(a elecLromagneLlc nu se modlflc A;adar
raporLul $l esLe lndependenL de corpul de prob
sLrnd acelea;l valorl penLru lnLenslLaLea
curenLulul dln cadru l ;l lunglmea laLurll lul moblle l
varlem lnLenslLaLea curenLulul dln boblnele care
produc cmpul magneLlc ;l masurm for(a
elecLromagneLlc Se consLaL c for(a
elecLromagneLlc are de flecare daL alL valoare
A;adar raporLul $l lndependenL de corpul de
prob sl speclflc cmpulul magneLlc poaLe servl
penLru deflnlrea lnduc(lel magneLlce coform
rela(lel

(101%
lnduc}io unui cmp moqnetic uniform este
o mrime fitic vectorio/ o/ crei modu/ este eqo/
cu roportu/ dintre for}o cu core oce/ cmp moqnetic
oc}ioneot osupro unui conductor recti/iniu
perpendicu/or pe /inii/e cmpu/ui moqnetic yi
produsu/ dintre intensitoteo curentu/ui din
conductor yi /unqimeo conductoru/ui of/ot n
cmpu/ moqnetic
unlLaLea de msur a lnduc(lel magneLlce in
Sl se nume;Le teslo cu slmbolul 1

)
)
) )
%
2

$ $
$
$

c
liber in camp.
Pentrua observa mai bine spectrul campului
magnetic vom prezenta actiuneacampului in jurul a
doua corpuri punctiforme incarcate electric:


fig. 4

fig. 5
fig. 6


SYWibIiografie


Manual fizica clasa a X-a autori: Mihaela Gatabet , Constantin Mantea - Editura All
Damyg.webuda.com/PHP/campulelectric.php
Ro.wikipedia.org
Clopotel.ro