Sunteți pe pagina 1din 2

Lista subiecte pentru EXANEN

la disciplina S!STENE ELECTRON!CE PROCRANAB!LE


- anul universitar 20102011 -

1. Caracteristici hardware si software ale procesoarelor digitale de
semnal. Comparatii cu alte tipuri de microprocesoare.
2. Structura caii de date la procesoarele digitale de semnal cu aritmetica
in virgula fixa.
3. Structura caii de date la procesoarele digitale de semnal cu aritmetica
in virgula mobila.
4. Arhitectura memoriei la procesoarele digitale de semnal. Arhitectura
Harvard.
S. Netode pentru reducerea numarului de accesari ale memoriei de
program.
6. Netode de adresare a datelor folosite de procesoarele digitale de
semnal.
7. Setul de instructiuni al procesoarelor digitale de semnal.
Ortogonalitatea setului de instructiuni.
8. Necanisme hardware folosite pentru executarea buclelor de
instructiuni.
3. Particularitati ale functionarii pipeline a procesoarelor digitale de
semnal (adancimea pipeline, interblocarea, efectele ramificarilor si a
executiei intreruperilor asupra pipelineului).
10. Sistemul de dispozitive !/O si de periferice incorporate (porturi, timere,
convertoare A/D, etc.).
11. Netode de management a consumului de energie.
12. Procesorul de semnal TNS32010.
13. Familia de procesoare TNS320C24x/28x. Caracteristici, aplicatie:
implementarea unui circuit PLL digital cu procesorul TNS320C24x.
14. Familia de procesoare TNS320CS4x/SSx. Caracteristici hardware si
software, setul de instructiuni.
1S. Familia de procesoare TNS320C62x/64x. Caracteristici.
Particularitatile arhitecturii vL!W.
16. Familia de procesoare TNS320C8x. Caracteristici.
17. Stadiul actual si perspectivele procesoarelor DSP.

Continutul examenului:
2 subiecte teoretice (examen final - subiectele 1117)
2 subiecte teoretice (refacere partial - subiectele 117)
Durata examenului: 1.S ore (2 ore pentru studentii care
refac partialul)

Lista subiecte pentru PART!AL


la disciplina S!STENE ELECTRON!CE PROCRANAB!LE
- anul universitar 20102011 -


1. Caracteristici hardware si software ale procesoarelor digitale de
semnal. Comparatii cu alte tipuri de microprocesoare.
2. Structura caii de date la procesoarele digitale de semnal cu aritmetica
in virgula fixa.
3. Structura caii de date la procesoarele digitale de semnal cu aritmetica
in virgula mobila.
4. Arhitectura memoriei la procesoarele digitale de semnal. Arhitectura
Harvard.
S. Netode pentru reducerea numarului de accesari ale memoriei de
program.
6. Netode de adresare a datelor folosite de procesoarele digitale de
semnal.
7. Setul de instructiuni al procesoarelor digitale de semnal.
Ortogonalitatea setului de instructiuni.
8. Necanisme hardware folosite pentru executarea buclelor de
instructiuni.
3. Particularitati ale functionarii pipeline a procesoarelor digitale de
semnal (adancimea pipeline, interblocarea, efectele ramificarilor si a
executiei intreruperilor asupra pipelineului).
10. Sistemul de dispozitive !/O si de periferice incorporate (porturi, timere,
convertoare A/D, etc.).


Nota: Prezentarea la examen este permisa numai studentilor care au un
act de identitate si carnetul sau legitimatia de student la ei.