Sunteți pe pagina 1din 1

Cursur| pentru e|ev|

uaLa 13 nolembrle 2011 Candlrea pozlLlva aduce succesul dedlcae elevllor de clasa a lxa sl a xa
uaLa 16 nolembrle 2011 Curs de formare penLru membrll C!L
LocaLle ASL (ambele cursurl)

1arg de [ucar|| frumoase
LxpozlLle cu vanzare sauu donare de [ucarll ([ucarll ln perfecLa sLare)
uaLa 17 decembrle 2011
LocaLle alaLul Coplllor

L|sta cu nevo||e ||ceu|u|
1ermen llmlLa 23 nolembrle 2011
1rebule lnLocmlLa o llsLa cu nevolle sl problemele llceulul (care se poL reallza la nuvel naLlonal prln
CnL)

Dare pentru sarbatoare
rolecL desfasuraL de caLre C!L penLru a[uLorarea oamenllor nevolasl ce au nevole de o masa cala
Se va desfasura ln canLlna Crupulul Scolar Cheorghe Asachl" lar persoanele nevolase vor fl servlLe
de elevl Mal mulLe deLalll despre desfasurarea prolecLulul
hLLp//qulnlxlnfo/rol/lndexphp?acLpag_arLuscamynenuarL87

e langa LoaLe acesLea sa mal dlscuLaL despre slLeul C!L pe care ll vom avea curand despre
ConferlnLa naLlonala a Llevllor cred ca mal mulLe deLalll despre asLa va poL oferl lunl la scoala cand
a[ung