P. 1
Atributii si responsabilitati

Atributii si responsabilitati

|Views: 31|Likes:
Published by Alina Pitis

More info:

Published by: Alina Pitis on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

acordare de bonificattii. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). • subordonari: . Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare.. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare. recrutarea şi selecţie.postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane... selectie. evaluarea de personal.postul imediat superior: director general. orientarea şi instruire. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. . integrare.Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. pregatire profesionala.. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: . • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice.. etc. Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. luni/ani de la incheierea acestui contract. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ..).

functionale: directorii si managerii companiei. fluctuaţia de personal. analist resurse umane. referent resurse umane. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. director general. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. . . organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. prestări servicii. asigurările sociale. pontajul.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. a contractelor individuale de muncă. angajări. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. conform legislaţiei în vigoare. Regulament Intern. Contract colectiv de munca.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. înregistrarea tuturor actelor la ITM. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare.ierarhice: adminstrator. .este inlocuit de: nu este cazul. evidenţa concediilor medicale. . .inlocuieşte pe: nu este cazul. promovări. plecări din societate. privind salarizarea. urmărind evoluţia acestora. precum şi pe cea de protecţie a muncii. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. • relaţii: . Coordonează activitatea de evidenţă militară. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post.. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. transferuri.

Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. operare Pc. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. fluctuaţia de personal. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. limbă straină. absenteismul. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . Avizează: fişe post/fise de evaluare. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. sex. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire.psihologie. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. de specialitate: ştiinţe economice. management organizaţional.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. socio-profesionale. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). socio . instruire. cauzele acestora. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. cereri de concediu. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. psihologie organizaţională şi a conducerii. planificarea resurselor umane. legislaţia muncii. etc.uman de activitate. managementul resurselor umane.

4. capacitate de a redacta rapoarte. 7. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. 5. 3. rezistenţă la effort intelectual prelungit. Cunostinţe de psihologia muncii. 11. 10. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. flexibilitate în gândire. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. abilităţi de conducere. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. psihologia muncii. 7. abilitatea de a utiliza limbajul scris. 6. 8. abilităţi de negociere. 9. 9. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. excell. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. deprinderi de cercetare şi investigaţie. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. . promotor al schimbării. incredere personala. 11. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. aptitudini de comunicare orală şi scrisă.1. vorbit). capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. 3. capacitate de adaptare. atenţie concentrată şi distributivă. 4. scris sau oral. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. memorie dezvoltată. organizare şi planificare. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). 6. scris. 5. 2. 8. 13. leadership. pragmatica. 10. Internet. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). 5. spirit intreprinzator. culegere. 3. de consultanţă şi consiliere. 2. de legislaţia muncii. receptivitate crescută la solicitările profesionale. 12. 2. • cerinţe comportamentale: 1. aptitudini speciale: 1. managementului organizational. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). power point). de a sintetiza şi clarifica informaţiile. integrare în colectiv). 6. capacitate de deducţie logică). judecată rapidă. persoanlitate organizata. 4. 7.

• in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. muncă de birou dar şi de teren. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1.. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. deplasari: pe distanţe scurte.. 2. Contractul Colectiv de Muncă.. 3. interese intelectuale multiple. • motivatie personala: 1. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu. discuţii cu personalul. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. cooperarea cu subordonaţii. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. dornic de realizare profesionala.I. fără abuzuri. 3. • 1. 2.O.mediu relativ stresant.• domenii de interes: 1. psihologia umană. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. respecta normele stipulate in R. 2. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice.. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. etc. 2. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. 2. corpuri de control): 1.

. . Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului.. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial... • Posibilitatile de promovare: 1.. 2...... salarizare... menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii... 2.. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. .. • Clauză de confidenţialitate: 1..C. • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei. să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente... În sfera de activitate actuală nu există... indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. subordonaţii: 1........ 3.. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii. Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S. • privind relatiile cu colegii de munca. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii . fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora.. 2. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală. 3. 4. Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice.

divulgă informaţii. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse. În cazul în care directorul de resurse umane.4. cu intenţie sau din culpă. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->