P. 1
Atributii si responsabilitati

Atributii si responsabilitati

|Views: 33|Likes:
Published by Alina Pitis

More info:

Published by: Alina Pitis on Dec 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. acordare de bonificattii. Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ.postul imediat superior: director general..Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. etc. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice..postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. .. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. recrutarea şi selecţie. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice... indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. • subordonari: . • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: . luni/ani de la incheierea acestui contract. • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. pregatire profesionala.). evaluarea de personal.. orientarea şi instruire. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare. integrare. selectie.

analist resurse umane. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. Coordonează activitatea de evidenţă militară.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. privind salarizarea. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. a contractelor individuale de muncă. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. transferuri. Regulament Intern. director general. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare.inlocuieşte pe: nu este cazul.este inlocuit de: nu este cazul. referent resurse umane. . precum şi pe cea de protecţie a muncii. . Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. . plecări din societate. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. Contract colectiv de munca. fluctuaţia de personal.. urmărind evoluţia acestora.ierarhice: adminstrator. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. pontajul. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. evidenţa concediilor medicale. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. . promovări. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare.functionale: directorii si managerii companiei. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. prestări servicii. conform legislaţiei în vigoare. . asigurările sociale. înregistrarea tuturor actelor la ITM. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. • relaţii: . angajări.

Avizează: fişe post/fise de evaluare. instruire. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. cereri de concediu. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. legislaţia muncii. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. psihologie organizaţională şi a conducerii. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. fluctuaţia de personal. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. de specialitate: ştiinţe economice. etc. operare Pc. managementul resurselor umane.uman de activitate. planificarea resurselor umane. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii.psihologie. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. management organizaţional. socio . Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). socio-profesionale. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . cauzele acestora. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. absenteismul. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. limbă straină. sex. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor.

incredere personala. 4. spirit intreprinzator. Internet. pragmatica. de legislaţia muncii. 3. 11. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. aptitudini speciale: 1. abilităţi de conducere. persoanlitate organizata. excell. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). 4. memorie dezvoltată. 9. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. organizare şi planificare. clasificare şi inerpretare a informaţiilor.1. scris. 8. 10. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. 3. . flexibilitate în gândire. 7. 13. 6. 7. 9. 7. 2. abilităţi de negociere. promotor al schimbării. psihologia muncii. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). deprinderi de cercetare şi investigaţie. power point). capacitate de adaptare. 5. rezistenţă la effort intelectual prelungit. scris sau oral. judecată rapidă. receptivitate crescută la solicitările profesionale. culegere. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. 5. Cunostinţe de psihologia muncii. leadership. 6. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). managementului organizational. 10. de consultanţă şi consiliere. 2. 5. atenţie concentrată şi distributivă. 2. • cerinţe comportamentale: 1. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. 11. capacitate de a redacta rapoarte. 12. abilitatea de a utiliza limbajul scris. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. 4. capacitate de deducţie logică). 8. 3. 6. aptitudini de comunicare orală şi scrisă. integrare în colectiv). vorbit). de a sintetiza şi clarifica informaţiile. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor.

motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. muncă de birou dar şi de teren. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . cooperarea cu subordonaţii. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii .• domenii de interes: 1. • motivatie personala: 1. fără abuzuri. 3. psihologia umană. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare.O. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1.. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. 2. discuţii cu personalul. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie.mediu relativ stresant. corpuri de control): 1. Contractul Colectiv de Muncă. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. etc. 2. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. deplasari: pe distanţe scurte. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale. 2. 2. • 1. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale..I. dornic de realizare profesionala. respecta normele stipulate in R. 3. 2. interese intelectuale multiple. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR... păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu.

. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii . • Clauză de confidenţialitate: 1. salarizare..C. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală. În sfera de activitate actuală nu există...... să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente..... Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S. 2... indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial..executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.. subordonaţii: 1. 3... • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei. • privind relatiile cu colegii de munca. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore. .. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice.. . 3.. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii... 2.. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect... 2.. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii.. • Posibilitatile de promovare: 1.. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora.... 4.

cu intenţie sau din culpă. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse. . divulgă informaţii. În cazul în care directorul de resurse umane.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->