Sunteți pe pagina 1din 4

Marimi fizice studiate in clasa a IX-a

Nr.crt 1 Denumirea viteza Definitia Marime fizica vectoriala egala cu raportul dintre vectorul pozitie si unitatea de timp Marime fizica vectoriala egala cu raportul dintre variatia vectorului viteza in unitatea de timp Marime fizica vectoriala care apare la miscarea unui corp pe o suprafata egala cu produsul dintre for ta ce apasa perpendicular pe suprafata de contact si coeficientul de frecare al suprafetei Marime fizica vectoriala egala cu produsul dintre acceleratia unui crp si masa acestuia Forta ce actioneaza in fire, sarme, tije, bare si are proprietatea de a avea aceeasi valoare pe toata lungimea firului Forta ce actioneaza in corpuri care sunt deformate elastic si are proprieatea de a se opune Relatia de definitie
r v = t

Simbol
v

Caracterul Origine: in pct. material Directie: tangenta la traiectorie Sens: sensul miscarii Origine: pe pct. material Directie: aceeasi cu a vitezei sau perpendiculara pe directia vitezei Sens: acelasi cu al vitezei sau contrar sensului vitezei Origine: pe pct. material Directie: directia miscarii Sensul:contrar miscarii

Unitate de masura
m s

Fenomenul de care apartine miscare

acceleratia

v a= t

m s2

miscare

forta de frecare

F f = G

Ff

frecare

forta de inertie

Fi = ma

Fi

Origine: pe pct. material Directie: directia miscarii Sens: sensul mescarii Orgine: in orice pct. al firului Directie: lungimea firului Sens: respecta principiul actiunii si reactiunii Origine: pe corpul deformat Directie: directia deformarii Sens: opus deformarii

miscare

5 6

tensiunea forta elastica

T
Fe = kl Fe

N N

miscare deformare

Referat.clopotel.ro

forta centripeta

8 9

forta centrifuga energia cinetica

10

energia potentiala

deformarii Forta care imprima corpurilor miscare uniform circulare, actioneaza in sis. de referinta inertiale Egala si de semn contrar cu forta centripeta, dar actioneaza in sis de referinta neinertiale apare la corpurile care se afla i miscare este de doua feluri potential gravitationala: la corpurile aflate la o inaltime h fata de Pamant Potentiala de deformare: la corpurile alungite sau comprimate Marime fizica vectoriala egala cu forta ce actioneaza asupra unitatii de masa. Egal cu produsul dintre modulul fortei si modulul deplasarii Egala cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat si durata efectuarii acestui lucru mecanic Marime fizica vectoriala egala cu produsul dintre masa si viteza

Fcp = m2 R

Fcp

Origine: pe pct. material Directie: de-a lungul razei Sens: spre centrul traiectoriei Origine: pe pct. material Directie: de-a lungul razei Sens: in afra traiectoriei scalara scalar

miscare

Fcf = m2 R

Fcf

N J

miscare miscare

Ec =

mv 2 2

Ec Epg

E pg = mgh

E pd =

kl 2 2

cadere libera

Epd

scalar Origine: intr-un pct. de-a lungul liniei de camp Directie: tangenta la linia de camp Sens: spre centrul Pamantului scalar

11

intensitatea campului gravitational lucrul mecanic

F = m

N kg

interactie prin campuri

12

L=Fd
L t

miscare

13

puterea mecanica

P=

scalar Origine: in pct. material Directie: tangenta la traiectorie Sens: sensul miscarii

miscare ciocniri, miscare

14

impulsul

p = mv

N*s

Referat.clopotel.ro

15

momentul fortei

Marime fizica vectoriala egala cu produsul vectorial dintre vectorul de pozitie si vectorul fortei Marime fizica vectoriala egala cu produsul vectorial dintre vectorul de pozitie si vectorul impuls Timpul in care se face o rotatie completa Numarul de rotatii efectuate intr-o secunda Marime fizica vectoriala egala cu raportul dintre unghiul si intervalul dee timp t Drumul parcurs de unda electromagnetica intr-o perioada Raportul dintre lucrul mecanic util si lucrul mecanic total Marime fizica vectoriala egala cu produsul dintre viteza unghiulara si raza

M = r xF

Origine: intr-un pct. ce poate fi oriunde pe suprafata corpului ce se roteste Directie: prependiculare pe planul vectoirlor r , F Sens: se stabileste cu regula burghiului

N*m

16 17 18

momentul cinetic perioda frecventa

L =r xp

J*s scalar scalar Origine: in centrul traiectoriei Directie: perpendiclara pe traiectorie Sens: se stabileste cu regula burghiului scalar scalar s Hz
rad s

T =

t n n = t

miscare miscare

19

viteza unghiulara

= t

miscare

20 21

lungimea de unda randamentul planului inclinat acceleratia normala

= vT
=
1 1 + ctg

miscare ondulatorie miscare

22

an = 2R

an

m s2

misacre

Referat.clopotel.ro

23

intensitatea campului eloctrostatic

Este o marime fizica vectorilala egala cu forta ce actioneaza asupra unitatii de sarcina
FC =

F E = q

Origine:intr-un punct ce poate fi oriunde de-a lungul linii de camp Directie: tangenta la linia de camp Sens: sensul liniei de camp Actioneaza de-a lungul liniei ce uneste cele doua sarcini

N C

interactie prin campuri

24

forta lui Coulomb

Forta de atractie sau rspingere dintre doua sarcinielectrice Forta de atractie dintre doua corpuri este direct proportionala cu produsul maselor celor doua corpuri si invers proportionala cu patratul distantei dintre cele doua corpuri

1 QQ * 1 22 4 d

FC

interactie prin campuri

25

forta de atractie dintre doua corpuri

mm F = K 122 d

Origine: intr-un punct ce poate fi oriunde pe linia de camp Directie: de-a lungul liniei de camp

interactie prin campuri

Referat.clopotel.ro