Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de post Receptioner

1. Postul: Functionar la serviciile de informare si receptioner 2. Pozitia in C.O.R.: 4222(02) 3. Compartimentul: Servicii 4. Cerintele: Studii - Absolventi ai liceelor cu profil economic-administrativ sau comercial sau ai scolilor postliceale pentru hotelieri Cerinte medicale - integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare; - acuitate auditiva normala; - acuitate vizuala normala. Cerinte psihice - capacitate intelectuala de nivel mediu; - spirit de observatie; - asumarea responsabilitatilor; - aptitudini de comunicare; - adaptarea la sarcini de lucru schimbatoare; - aptitudine de a lucra cu oamenii; - rezistenta la stres; - tip de personalitate C.R.S. Conventional, Realist, Social. Activitati fizice - lucrul in picioare perioade lungi de timp; - intindere (extensie corporala); - folosire a mainilor; - vorbire; - ascultare. Aptitudini - nivel mediu de invatare; - nivel inalt de comunicare; - nivel mediu de calculare; - nivel inalt in a lucra cu documente; - nivel mediu de coordonare ochi-mana; - nivel mediu in dexteritate manuala. 5. Relatiile postului: Ierarhice - este subordonat directorului de departament; - are in subordine personalului care se ocupa de curatenie si de paza. Functionale - cu angajatii departamentelor financiar- contabil, marketing, administrativ, servicii.

6. Atributii: - primeste, inregistreaza si repartizeaza clientii; - tine evidenta pe computer a clientilor, sosiri, plecari, rezervari etc.; - raspunde la apelurile telefonice ale clientilor si le ofera informatiile necesare; - face rezervari pentru clienti; - face balanta incasarilor zilnice; - incaseaza banii de la clientii pentru serviciile oferite si elibereaza note de plata; - primeste si distribuie posta, telegrame, pachete; - distribuie brosuri, pliante si alte materiale informative si publicitare pentru a face cunoscute serviciile oferite si pentru a atrage clientii; - primeste si depoziteaza obiectele de valoare; Deprinderi transferabile: - utilizare a computerelor si altor echipamente electronice; - acordare si transmitere de informatii; - asigurare de servicii; - acordare de consultanta si consiliere; - respectare a instructiunilor verbale sau/si scrise; - planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; - pregatire de materiale si rapoarte; - efectuare de calcule numerice; - introducere si procesare de date. 7. Limitele de competenta: - cunostinte privind utilizarea calculatorului si a pachetelor de programe informatice pentru procesare de texte; - cunostinte privind utilizarea programelor din pachetul Microsoft Office; - cunostinte privind realizarea de tabele si situatii statistice simple (Word, Word Perfect, Excel, Quatro etc.); - cunostinte privind utilizarea telefoanelor cu mai multe linii, a faxului, a xeroxului, a telexului etc. 8. Responsabilitati: - cooperarea cu personalul care asigura intretinerea si curatenia; - comportament atent si ospitalier cu clientii; - raspunderea pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare si cazare oferite clientilor hotelului; - raspunderea pentru rezolvarea eficienta a problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii.