Sunteți pe pagina 1din 7

APLxPERT RA = Registru Agricol

Agent Agricol
Registru Agricol

Solutia APLxPERT <RA> pentru AP 2007 Agent Agricol: Intrebari, Situatia actuala, Situatia propusa, Avantaje, Fisa Post SOBIS: Martin Mueller / Adrian Wagner (Mai 2007)

Intrebari la Agent Agricol =>RA (Reg. Agricol)


1. Cat teren intravilan, arabil si pasune are comuna/satele noastre ? 2. Ce efective de animale are comuna/satele sortat pe categorii si persoane 3. Cate parcele cu ce suprafete are David I categorizat in arabil, fineata 4. Cat teren are si cat foloseste David I pentru ai servi la subventie in programul Fermierul la APIA / Directia Agricola 5. Cine sunt posesorii parcelelor cu CF-ul Fn 5711, A 4711/6 in Vale? 6. A cui sunt cele 50 ha (= 160 parcele Fn 3234-3396 ) de terenuri pe Lunca Mare pentru a fi arendate sau cumparate de un investitor fermier ? 7. Ce terenuri a avut Iridon Vasile in 03/2007 pentru a obtine subventii ? 8. Intocmire de situatii ad-hoc de exemplu: Suprafete pasune pe sate ?
9. Cat dureaza Intocmirea rapoartelor statistice la?
- Prefectura => Situatii terenuri (trimestr. => Raport) - Of.Nat.de Statistica => Evolutia Registrului agricol (trimestr. => Raport) - Directia Agricola/APIA => Situatii terenuri ptr. subventii (anual: tabel +dosar)

Situatia Actuala: Referent Agricol cu Solutia pe Hartie: Reg.Agricol + Caite


Primar Secretar -Rapoarte -Situatii Ag.Fiscal -Situatii Gospodarie:

Agent Agricol

- Locatie - Nr. Case,...

??? ??? ???


???

Registru Agricol

Membrii Gosp.:
- Cap de familie - Membrii - date personale ,.. (nume, CNP,..)
Titlu

Cetateni

-Adeverinte -Situatii ???

??? ??? Parcele Caiete: Reg.Parcelar Harta: Com.


A 7/5 A5/6 A7/3 A5/3 A7/4 A7/2 Fn Fn A7/1 31/5 Fn 31/4 31/2

Dir.Agric
- Raport

RAPOARTE

Terenuri

Animale

Utilaje

Prefectura
- Raport

OfNatStat
- Statistica

OCPI
- Raport

Constructii

Culturi

Pomi

Situatia actuala: solutie bazata pe hartie (Registru Agricol, Registru parcelar, harti, ..) => Probleme 1. Registrul Agricol contine numai situatia totala a terenurilor (Intravilan/Extravilan, Agricol/Pasune/Padure,..) 2. Terenurile se compun din suma parcelelor mentionate in Titluri, CF si Registru Parcelar 3. este foarte greu de a cauta parcele/vecinii (Cine are Fn 31/4? Cine A 7/5) 4. tinerea la zi (modificari) si calculul manual necesita mult timp (Cit arabil si cit fineata are Iridon Vasile) 5. intocmirea de situatii si rapoarte se face manual (Ce teren agricol este cum folosit ? Cat teren extravilan are ..? 6. raspunsul la solicitari este aproape imposibil (Cit teren a folosit Popa .ptr. ai servi la subventii APIA-Dir.Agr.

Situatia Propusa: Agent Agricol cu Solutia informatica APLxPERT-RA


Primar Secretar -Rapoarte -Situatii Ag.Fiscal -Situatii APLxPERT RA -Adeverinte -Situatii Date RA: - gospodarie - membrii - terenuri - animale - utilaje - culturi, ... Parcele Caiete: Reg.Parcelar Harta: Com.
A 7/5 A5/6 A7/3 A5/3 A7/4 A7/2 Fn Fn A7/1 31/5 Fn 31/4 31/2 Titlu

Gospodarie:

Agent Agricol
Registru Agricol

- Locatie - Nr. Case,...

Membrii Gosp.:
- Cap de familie - Membrii - date personale ,.. (nume, CNP,..)

Cetateni

Dir.Agric
- Raport

RAPOARTE

Terenuri

Animale

Utilaje

Prefectura
- Raport

OfNatStat
- Statistica

OCPI
- Raport

Constructii

Culturi

Pomi

Situatia propusa: solutie informatica APLxPERT-RA = program de evidenta si raportari => Solutie 1. Solutia permite gestionarea tuturor datelor si terenurilor (Intra/Extravilan,..) bine structurat. 2. Structura: O Gospdod. are mai multe Persoane, O Persoana are Terenuri,Animale,Utilaje. Terenul are Parcele 3. este foarte usor de a cauta parcele/vecinii (Cine are Fn 31/4? Cine A 7/5) 4. modificarile se fac o data in calculator ...si rapoartele se fac automat (Cit arabil si cit fineata are Iridon Vasile) 5. intocmirea de rapoarte ad-hoc se face repede (Cat teren extravilan-agricol au satele ?. 6. raspunsul la aproape toate solicitarile este posibil (Cit teren foloseste/a folosit ptr. obtine subventii APIA-Dir.Agr.

APLxPERT-RA: Functionalitati
Gestioneaza toate datele din Reg.Agricol+Parcele (vezi diagrama):
1. O <Gospodarie> are unu sau mai multi Membrii = <Persoane> 2. O <Persoana> poate avea: Parcele, Animale si Utilaje 3. Pe o <Parcela> se pot inregistra: Constructii, Culturi, Pomi

Introducerea unica a datelor din Reg.Agricol incl. date parcelare Intocmirea automata a situatiilor cumulat pe persoane si gospod. Sortarea si Cautarea datelor dupa multiple criterii: Localitate,
Proprietar, Categ. de Folosinta, Nr. Titlu, Nr. Cadastral, Nr. CF, Bloc Fizic,

Generare de Situatii si Rapoarte ad-hoc conform diferitor cerinte Generare automata de Rapoarte Standard cerute de Autoritati

Ce face aplicatia <RA> ? Avantaje 1. Ajuta la gestionarea unica a datelor : gosp, terenuri, animale, 2. Permite acces securizat in functie de grupuri si roluri 3. Are o interfata simpla si prietenoase folosind liste sortabile 4. Genereaza diferite rapoarte standard intern primarie si necesare ptr. alte autoritati cu posibilitatea de export in Excel 5. Genereaza tuturor adeverintor necesare prin export in Word si print pe imprimanta 6. Generarea automata a rapoartelor statistice si fisiere (dbf,txt)
- Prefectura => Situatii terenuri (trimestr. => Raport) - Of.Nat.de Statistica => Evolutia Registrului agricol (trimestr. Raport) - Directia Agricola/APIA => Situatii terenuri ptr. subventii (anual: tabel +dosar) - Oficiul de cadastru (la cerere => desen + cerere)

Fisa de post: Agent Agricol in Adm. Publ (AP) Agentul Agricol (AA) raspunde conform fisei postului de: Tinerea la zi a Registrului Agricol (RA)
(gospodarii, membrii, terenuri, culturi, animale, evolutia, cladiri, utilaje

Intocmeste adeverinte privind proprietatea, lista cupoane agr. Elibereaza certificate de producator, adeverinte ptr. subventii Raspunde in termen legal tuturor cererilor din compart. agricol Redacteaza si raspunde de contractele de inchiriere teren extr. Urmareste suprafetele cultivate si evolutia animalelor Intocmeste rapoarte ptr. alte autoritati (Dir. Agricola, CJ, DSV,) Servirea cetatenilor (PF/PJ) cu adeverinte, situatii, rapoarte => Exploatarea programelor de evidenta si raportari statistice