P. 1
Spete Drept Penal

Spete Drept Penal

|Views: 1,021|Likes:
Published by Popovici Stefan

More info:

Published by: Popovici Stefan on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

Spete drept penal

1. Aplicarea legii penale în spaţiu 1. În sarcina lui E.M. s-a reţinut faptul că, în timp ce se afla la pescuit pe Marea Neagră împreună cu alţi pescari, printr-o manevra greşită a bărcii pe care o conducea, a determinat căderea în mare a lui O.I. Din cauza unei lovituri suferite în cădere şi a valurilor mari, O.I. nu a putut să înoate şi nu a putut fi salvat, găsindu-şi moartea prin înec. Se pune întrebarea dacă fapta de ucidere din culpă cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale. R : Fapta fiind săvârşită în apele teritoriale ale României este aplicabilă legea penală română. Aceeaşi soluţie şi dacă fapta s-ar fi comis în afara mării teritoriale, fapta săvârşită pe ambarcaţiunea română fiind considerată pe teritoriul ţării. 2. M.P. cetăţean italian aflat în excursie turistică în ţara noastră, conducând neatent autoturismul proprietatea sa, a produs un accident de circulaţie în care a fost ucis cetăţeanul german K.W., aflat şi el ca turist în ţara noastră Se cere a se arăta dacă fapta cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale şi dacă făptuitorul poate pretinde să i se aplice legea penală italiană care îi este mai favorabilă. R : Infracţiunea fiind săvârşită pe teritoriul României se aplică legea penală română, exclusiv şi necondiţionat, indiferent de legea penală a statului al cărui cetăţean ar fi infractorul sau persoana vătămată 3. I.C., M.A şi G.I., marinari pe un cargou românesc, în timpul unei escale în portul Singapore, au sustras de la bordul navei care transporta mărfuri din R.P.D.Coreeană, un număr de 8 bare de zinc pe care le-au vândut unor localnici.Fapta celor trei marinari cade sau nu sub incidenţa legii penale române şi în baza cărui temei ? R : Infracţiunea săvârşită pe nava română este considerată săvârşită pe teritoriul ţării (art 143 Cod penal) şi este incidentă legea penală română (art 3 Cod penal) 4. în sarcina lui M.N., s-a reţinut fapta că a trecut fraudulos în Iugoslavia şi fiind prins de autorităţile iugoslave a fost trimis în judecată şi condamnat pentru infracţiunea de trecere ilegală a frontierei, iar după executarea pedepsei a fost predat autorităţilor române. Fiind trimis în judecată pentru trecerea frauduloasă a frontierei române acesta a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea. Totodată instanţa constatând că inculpatul a comis infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei iugoslave, a procedat la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti iugoslave şi prin aplicarea dispoziţiilor din art 36 a scăzut din pedeapsa aplicată pedeapsa executată în Iugoslavia. Se cere a se arăta dacă soluţia pronunţată este cea corectă. R : soluţia este controversată. Intr-o interpretare restrictivă regula prevăzută la art 36 Cod penal se referă numai la infracţiunile concurente săvârşite pe teritoriul ţării noastre, nu şi la situaţia în care una dintre infracţiuni a fost săvârşită pe teritoriul altei ţări, iar recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice pe teritoriul României nu este admisibilă decât în cazuri ca acela din speţă pentru care nu există o prevedere explicită a legii. în această opinie soluţia este criticabilă. Intr-o interpretare extensivă recunoaşterea hotărârii străine este posibilă în toate cazurile în care aceasta poate produce efecte juridice pe teritoriul ţării noastre, chiar dacă astfel de efecte nu sunt explicit prevăzute de legea penală română. în această concepţie soluţia este corectă. Este de dorit însă o intervenţie a legiuitorului care să prevadă explicit efectele juridice obligatorii sau facultative ale hotărârii penale străine recunoscută de instanţele române.

cu aplicarea art. dacă cea din urmă dintre acţiunile componente ale acestei infracţiuni a fost săvârşită după intrarea în vigoare a legii penale noi. Condamnatul D. 15 C. nr. pen. pen. În motivarea contestaţiei. 75 lit. Întrucât la data de 16 octombrie 1990. secţia penală. Prin urmare. pr. g) şi alin.C. este admisibilă contestaţia la executare în cazul modificării art.218/1977 şi a repus în vigoare.. rămasă definitivă prin decizia penala nr. Aplicarea legii penale in timp Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. când au săvârşit infracţiunea de evadare din starea de deţinere preventivă.209 lit. cu unele modificări. în sensul majorării cuantumului „consecinţelor deosebit de grave”. i).. 15 C. care a ridicat minimul special al pedepsei pentru infracţiunea de furt calificat de la un an la 3 ani închisoare. Pe calea contestaţiei la executare se poate ajunge. secţia I penală. Modificarea cuantumului „consecinţelor deosebit de grave” Schimbarea încadrării juridice.. însă încadrarea juridică rămâne cea stabilită în hotărârea contestată. 461 lit. în accepţiunea art. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. prevede numai măsuri educative. pedeapsa de 3 ani închisoare. mai multe acţiuni de furt. se arată că prin sentinţa penală contestată. a fost condamnat la 11 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. admiţând apelul inculpatului. întemeindu-se pe dispoziţiile art. deoarece inculpatul a comis ultima infracţiune de furt ce intră în compunerea infracţiunii continuate după modificarea art.1 C. spre deosebire de Codul penal. iar după rămânerea definitivă a hotărârii.G. şi art. ca în cauză să se facă aplicarea Decretului 218/1977 care. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 41 alin. 15 C. 146 C. fără să se dispună schimbarea încadrării juridice a faptei. pen. aşadar. toate dispoziţiile cuprinse în Titlul V din Partea generală a Codului penal ( Minoritatea).U. pen. Aplicarea legii penale în timp. Minori.. în baza art.10. pentru care i s-a aplicat de prima instanţă. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. c) C.41 alin. prin Legea140 din 14 noiembrie 1996. a redus pedeapsa la 2 ani închisoare. se impune. folosesc sintagma „lege care prevede o pedeapsă mai uşoară”. pen. se va aplica – pentru întreaga infracţiune – pedeapsa prevăzută de legea nouă. a formulat contestaţie la executare cu privire la sentinţa penală nr. 456/2001.Aplicarea legii penale în timp.208 raportat la art. aplicabilitatea dispoziţiilor art. pen. 146 C. d) raportat la art. se arată. inculpatul a săvârşit.2 C. iar până la judecarea definitivă a cauzei a fost adoptată Legea 104/1. Infracţiunea continuată. 207/2000. Pen. inculpaţii erau minori. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata dacă legea nouă este mai favorabilă şi pentru a verifica. 11 C. 3797 din 5 octombrie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie. astfel.pen. privind cuantumul prejudicial au fost modificate prin O. În speţă. tribunalul reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. Contestaţie la executare Deşi dispoziţiile art. în perioada octombrie – 18 noiembrie 1996. ultim C. care a majorat minimul şi maximul pedepsei.1992 care a abrogat Decretul nr. în executarea aceleiaşi rezoluţii. . textul de lege trebuie interpretat ca referindu-se la intervenţia „legii penale mai favorabile”.209 C. 458 C. Decizia instanţei de apel care. şi art.13 alin. 209 lit. este nelegală.pen. (2) C. aprobată prin Legea nr. în baza art. dispoziţiile art. 208 şi art. prin efracţie. secţia I penala. În cazul infracţiunii continuate.i. cu aplicarea art. Analizând actele şi lucrările dosarului. a). pen.pen. pen. pen. fără a fi reţinut existenţa unor circumstanţe atenuante.

15 C. sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 3 ani la 15 ani. împreună cu alţi doi inculpaţi.000.” La stabilirea legii penale mai favorabile (prin compararea legii aplicabile până la soluţionarea definitive a cauzei cu legea ce a intervenit după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea integrala a pedepsei). la data de 22. pen. cu aplicarea art. i) şi g) şi alin. pen. reţinându-se că în perioada 27/28.. prevăzută de art. şi art.000. 75 lit.000. 75 lit. c) C. şi g) C. chiar daca soluţionarea acesteia implica stabilirea încadrării juridice prin raportare la dispoziţiile legii noi sin u la cele reţinute prin hotărârea de condamnare contestată. pr. 15 C.2003 pentru deţinere de obiecte interzise (fierbător improvizat) şi recompensat de 31 de ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizita pentru modul în care si-a îndeplinit sarcinile încredinţate.2000).1998-28/29. Dacă s-ar da o altă interpretare acestor dispoziţii.000. iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea noua. pen. 41 alin. influenţează încadrarea juridică a faptei în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede ca o formă agravată producerea consecinţelor deosebit de grave. 208 şi art. a fost condamnat la o pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. a intrat în vigoare O. c) C. 461 lit. pedeapsa aplicata poate fi redusa. Din pedeapsa aplicata. pen.. deoarece. Scopul dispoziţiilor legale mai sus menţionate .. a pătruns în timpul nopţii şi prin efracţie în sediile unor societăţi comerciale şi în apartamentele unor persoane fizice şi a sustras bunuri în valoare totala de 114. şi art. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşita. 15 alin. d) raportat la art. (2) C. ce a intrat în vigoare la data de 25. pen. cuantum care a fost majorat la 2.07. 146 C. în sensul ca prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 1. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. Aceste dispoziţii sunt aplicabile în cauza.05.12.. urmează sa fie avute în vedere toate criteriile şi regulile de determinare a legii penale mai blânde. 146 C. pen.000 lei. 208 şi art. pen.000. ultim C.U. i) şi g) şi a lin. (1) C. tribunalul apreciază ca admisibila contestaţia la executare. pen. (1) C. 146 C. pen.06. (2) C..000 lei prin Legea nr. (1) lit. a).000 lei. deşi se foloseşte sintagma „o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară” aceste dispoziţii trebuie interpretate ca „o lege penală mai favorabilă” prin raportare la art. deoarece pedeapsa aplicata condamnatului (11 ani închisoare) este mai mica decât maximul special prevăzut de legea noua..2000. având în vedere denumirea marginală a art. cu aplicarea art.2001. de persoana condamnatului şi de conduita acestuia în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat pedeapsa. pen..C. pen. s-ar reduce sfera de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.petentul D. respective infracţiunea prevăzută de art. 15 alin. În raport cu cele de mai sus. fiind apreciat pentru respectul acordat cadrelor din penitenciar şi nu a intrat în conflict cu alţi deţinuţi. (15 ani). cu aplicarea art. 41 alin.1998. După rămânerea definitive a hotărârii de condamnare (5. pen. 209 lit. datorita modificării art. creând o inegalitate nejustificata între cei judecaţi ulterior şi cei care au fost judecaţi anterior apariţiei legii mai favorabile. pen. c) C. a avut o atitudine cuviincioasa. nr. pen. 41 alin. Contestaţia este admisibila. 13 C. aplicarea legii noi ar determina o alta Încadrare juridică a faptei săvârşite de condamnat. 75 lit. 208 şi art. 209 lit. condamnatul a executat o perioada de 6 ani şi 4 luni închisoare si. i). se constata ca modificarea art. Pe calea contestaţiei se poate ajunge astfel. 207/2000 care a modificat dispoziţiile art. Conform dispoziţiilor art. a fost odată sancţionat cu „mustrare” la data de 23. Aplicând criteriile privind condiţiile de incriminare şi sancţionare. asa cum rezulta din caracterizarea întocmita de Penitenciarul Rahova. încadrarea juridică rămânând cea stabilita în hotărârea contestată. 458 C. şi sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 10 ani la 20 ani. 546/2001. spre deosebire de infracţiunea pentru care a fost condamnat. prevăzută de art. Pen. când după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. raportat la cuantumul prejudiciului. ultim C. şi anume „aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata daca legea noua este mai favorabila. 209 alin. şi art. a). cu referire la art. a). (2) C. pen. Conform dispoziţiilor art. pen.G.11.10. verificând astfel aplicabilitatea dispoziţiilor art. pen.

pen şi nu ale tentativei la infracţiunea de omor. deoarece după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea în întregime a pedepsei de 11 ani închisoare.1999 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.a Cod penal. Apelul declarat de Parchet a fost admis prin decizia penală 204/A/14. pen. iar nu ale unei singure infracţiuni prev. cea prev. (1) C. cu aplicarea art. fapta se consideră săvârşită „în public” atunci când a fost comisă într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului..pen . a fost admisă contestaţia la executare. pen.35 alin. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. 458 şi art.i C.este tocmai acela.b C. Împotriva deciziei pronunţate în apel. Potrivit art. 464/2000 emis în baza sentinţei penale nr. 15 C.G. pr. prin reducerea pedepsei în anumite condiţii prevăzute de lege. pen.1995. schimbându-se încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat. 37 lit. Recursul declarat a fost considerat nefondat. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. Omor calificat. În consecinţă. a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei. 35 alin. nu a admis nici existenţa unei infracţiuni complexe. 35 alin. în conformitate cu dispoziţiile art.11. s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat o lovitură producându-i o „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat ”întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat prev. iar onorariul avocatului din oficiu. poate beneficia de dispoziţiile legii mai favorabile.02. 37 lit. pedeapsa aplicată este mai mica decât maximul special prevăzut de legea nouă. să beneficieze de legea penală mai favorabilă. 35 alin. prin tehnica folosită. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. condamnatul a executat din pedeapsa aplicată 6 ani şi 4 luni închisoare şi a avut o atitudine deosebită pe perioada executării pedepsei şi pe cale de consecinţă.35 alin. pr. 461 lit.35 alin1 şi 2 din Decretul 328/1966. 174-175 lit. Loc public Fapta inculpatului care.35. secţia I penală. în ziua de 23. 192 alin. de art. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. s-a reţinut că. Tribunalul apreciază ca în cauza sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. a intervenit o lege penală mai favorabilă ce prevede o pedeapsă mai uşoară.04.20 raportat la art.1 şi 2 C. respectiv Decretul 328/1966 a reglementat în conţinutul fiecăruia din cele două alineate ale art. 15 alin. Întrucât legea nu a dat posibilitatea combinării acestor structuri. de art. inculpatul I. Prin sentinţa penală 1702/10. în timp ce se afla într-un bar a intrat în conflict cu partea vătămată. de art. ambele cu aplicarea art.35 alin 1 şi 2 din Decretul 328/1966.152 lit. secţia I penala şi emiterea unui nou mandate de executare a pedepsei stabilita prin prezenta. 2 din Decretul 328/1966. având câte o structură proprie a elementelor constitutive şi a sancţiunilor prevăzute de lege. inculpatul I.000 lei.a Cod penal. inculpatul fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare. a condus pe drumurile publice un autoturism neînmatriculat. d) C. radiat din circulaţie. pen. în cuantum de 200. fiind respins pentru următoarele considerente: Legea siguranţei circulaţiei rutiere. iar barul reprezintă un astfel de . cu referire la art.35 alin.2000 a Tribunalului Bucureşti – secţia a II-a penală. a fost redusă la 8 ani închisoare. în două infracţiuni. Conform art. de art. inculpatul a declarat recurs. de art. două infracţiuni. aflate în concurs ideal. iar pedeapsa de 11 ani închisoare ce a fost aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr.2 din Decretul 328/1966 – republicat. În fapt. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. pen. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. respectiv prev. (3) C. apreciind cî a comis o singură infracţiune. ca şi aceştia din urma.1 şi 2 din actul normatic menţionat. . 1 şi art. care să fie reglementată de art.. căruia i-a montat tăbliţe de înmatriculare de la un alt autoturism. Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a fi înmatriculat şi având montate plăcuţe cu numerele de înmatriculare de la un autoturism ce a fost radiat din circulaţie.1 şi art.G. S-a dispus anularea MEPI nr.

i C.pen. prev de art.1998 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. de art.pen. Folosirea cuţitului O lovitură neaşteptată cu pumn aplicată inculpatului de către persoana vătămată nu îndeplineşte condiţiile unui atac material direct.1999 a Tribunalului Teleorman a fost condamnat inculpatul F. penal. şi partea vătămată C.pen. instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului în baza textului de lege iniţial.l Tribunalul Teleorman şi inculpatul. sentinţa nr 466 din 14 mai 2003) Prin rechizitoriul nr 1254/p/1998 din data de 17. la art..prc.pen în condiţiile în care inculpatul a răspuns prin folosirea cuţitului. conflict declanşat de inculpat. Pentru a pronunţa această sentinţă. Legitima apărare. faptă prev. Într-adevăr. o lovitură în zona toraco – abdominală. Curtea constată că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman este fondată şi urmează a fi admis. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. pe baza probelor administrate. Totodată. la art. conform dispoziţiilor art 44 alin2 şi 3 şi respectiv art 73 lit a) C. care pune în pericol grav persoana atacată.V. Pe parcursul incidentului.a şi b Cod penal. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei. la art.penal. Examinând hotărârea pronunţată. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de omor calificat. următoarea situaţie de fapt: F. Condiţiile atacului. conform art. 20 rap. de art. inculpatului i s-au interzis drepturile prev. instanţa de fond a reţinut. De asemenea nu se poate reţine nici legitima apărare prevăzută de dispoziţiile art 44 alin2 C. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul d. loc prin natura sa „public”. fiind internată la secţia chirurgie cu diagnosticul „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat”. Instanţa de fond. la art. împotriva părţii vătămate C. raportat la art 174 şi art 175 lit i C.de loc. din art. la art. 64 lit. 174 C.I. Ulterior. Deşi la termenul de judecată din 14 septembrie 1999 s-a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei. însă în ce priveşte încadrarea juridică a faptei a pronunţat o soluţie greşită. Lovitura cu pumnul. Prin apelul formulat de parchet se arată că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică deoarece instanţa a dat faptei o greşită încadrare juridică.a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. în esenţă. inculpatul A. Proporţionalitatea apărării. În seara zilei de 1 decembrie 1998 inculpatul a intrat în conflict cu C. astfel încât nu poate fi reţinută legitima apărare. 174 – 175 Cod penal. conflictul dintre inculpat şi partea vătămată a avut loc la barul „Casa Albă” din oraşul Roşiorii de Vede. 20 rap.20 rap. având în vedere că infracţiunea s-a săvârşit într-un loc public. a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului. text în baza cărui inculpatul va fi condamnat. cu aplicarea art 73 lit b C.Prin sentinţa penală 175/16. aşa cum rezultă în mod necontestat din situaţia de fapt bine reţinută de instanţa de fond. excesul justificat şi nici excesul scuzabil. 174-175 lit.11. urmează a se admite apelul declarat de inculpat.334 C.08.20 rap. pen.i Cod penal. respectiv conform încadrării juridice a faptei stabilite prin rechizitoriu.C. . prevăzută de art 20 C. 174 Cod penal. inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat lui C. (tribunalul Bucureşti.N. Întrucât infracţiunea comisă de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat. căci apărarea trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului.C.p. a fost angajat ca paznic la un bar din oraşul Roşiorii de Vede. Exces justificat.C. imediat şi injust.C. să se schimbe încadrarea juridică în art. instanţa a pus în discuţie noua încadrare şi a acordat un nou termen în acest scop pentru ca inculpatul să-şi pregătească apărarea. Imediat după agresiune victima şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportată la Spitalul Roşiorii de Vede. 174-175 lit. secţia a II a penală.pen.20 rap. în art.

care şi-a aprins o ţigară. pentru a putea susţine o lovitură puternică cu sticla. Din analiza materialului probator. Se desprinde concluzia că inculpatul nu a văzut cu ce anume l-a lovit partea vătămată. imediat şi injust. Depăşirea limitelor legitimei apărări presupune existenţa tuturor condiţiilor cerute de legea penală pentru existenţa legitimei apărări. iar partea vătămată a urmat-o. colegii săi de serviciu s-au urcat de la staţia de metro Pipera într-un vagon de metrou. ce constituie circumstanţa atenuantă legală prevăzută de art 73 lit a C. prevăzută de art 20 C. după care părţile şi-au continuat călătoria.V. este necesar ca fapta să fie săvârşită în stare de legitimă apărare. după care inculpatul a lovit-o cu picioarele pe partea vătămată. trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. deoarece riposta exagerată a inculpatului nu a fost determinată de sentimentul de indignare. Părţile au început să se lovească reciproc. însă inculpatul a împins-o la loc pe scaun. chiar neaşteptată. nu poate implica producerea unui rău ireparabil sau grav de remediat. ieşind brusc din vagonul de metrou cu puţin timp înainte de închiderea uşilor de acces.E. iar după ce o femeie care urcase între timp la staţia Aurel Vlaicu. Din analiza acestei dispoziţii legale rezultă că pentru existenţa excesului justificat. a arătat ca l-a lovit cu sticla de coniac. direct. ea nereferindu-se doar la împrejurarea că riposta a depăşit atacul din cauza tulburării sau temerii de care persoana atacată era stăpânită în momentul violenţelor. secţia a II-a penală a reţinut următoarea situaţie de fapt : La data de 8. respectiv un atac deosebit de violent. cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. Analizând planşele fotografice. cât şi la rejudecarea fondului. Inculpatul i-a luat ţigara din gură.pen. împreună cu martorii B. l-a lovit în spate cu pumnul sau cu ceva metalic. o lovitură cu pumnul. i-a rupt-o şi a stins-o cu piciorul. iar inculpatul a scos un cuţit cu lama rabatabilă. nu a constituit un pericol grav. Inculpatul a invocat existenţa legitimei apărări. printre alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite e necesar ca atacul să pună în pericol grav persoana atacată or.pen. . Părţile s-au rostogolit pe scări . venind din urma sa. cu aplicarea art 73 lit b) C. Nu se poate reţine nici excesul scuzabil. din cauza tulburării sau a temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.A. culcată la pământ. Partea vătămată s-a ridicat.. Dacă atacul nu îndeplineşte aceste condiţii. nu poate exista legitimă apărare. a înjunghiat-o pe partea vătămată de mai multe ori în zonele hermitorace şi abdomen stâng. acesta a început să înjure. pe lângă necesitatea înlăturării atacului. .pen. cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 16 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în pericol.După mai multe cicluri procesuale. Inculpatul a coborât la staţia de metrou Piaţa Romană. atât la prima judecată în fond. mânie sau revoltă în faţa violenţei nejustificate.pen. i-a atras atenţia asupra faptului că nu se fumează. l-a lovit cu pumnul. care-l înfăţişează pe inculpat. aflată în stare de ebrietate.. Potrivit art 44 alin 2 C. se poate constata că acesta nu prezenta plăgi tăiate la nivelul capului. în acest caz. adică sub presiunea unui atac material. nu există stare de legitima apărare şi deci nu se poate vorbi nici de exces justificat. iar în faţa instanţei. partea vătămată venind în urma sa. Or de vreme ce atacul părţii vătămate asupra inculpatului. în care se afla partea vătămata C. care constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. In timp ce inculpatul urca scările spre ieşirea din staţia de metrou. care a pus în pericol grav persoana sau interesul public. ţinând în mână o sticlă care conţinea băuturi alcoolice. tribunalul a apreciat că fapta penală săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la săvârşirea infracţiunii de omor calificat. ori folosirea cuţitului de către inculpat reprezintă o depăşire a limitelor legitimei apărări.F. însuşi inculpatul declarând ca i-a fost teamă.04. momentul fiind văzut de martorul I. în fond Tribunalul Bucureşti. Inculpatul a invocat şi temerea produsă. Inculpatul a declarat în faza de urmărire penală. prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. Conform art 44 alin 3 C. că partea vătămată.pen este considerat în legitimă apărare şi persoana care.pen. şi M. raportat la art 174-175 lit i) C.1998. inculpatul A. Apărarea.I. cum ar fi pierderea vieţii sau cauzarea unei infirmităţi sau unei vătămări grave. iar de faţă nu au fost martori.

în momentul în care a fost lovit din nou peste cap. prevăzută de art 182. inculpatul a văzut în faţa acesteia pe consăteanul său cunoscut ca o persoană cu purtări violente. Recursul în anulare este nefondat. Curtea supremă de justiţie. În momentul deschiderii uşii. Temându-se că agresorul se va înarma cu unul din parii aflaţi lângă gard. Astfel fiind. Depăşire Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor prevăzută în art 20 raportat la art 174 C. pag 167 Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută în art 174. seara. s-a constatat că achitarea inculpatului este legală şi temeinică. inculpatul. Tribunalul a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracţiunea de vătămare corporală gravă. ajungându-l la poartă. în temeiul art 11.ICCJ. raportat la art 10 alin 1. menţinându-se circumstanţa atenuantă a provocării.pen. Provocare. într-o locuinţă. inculpatul a lovito cu cuţitul. cu aplicarea art 73 lit b) Cod penal. proc pen şi la art 44 alin (2). datorită unui politraumatism cu fracturi costale şi ale antebraţului. pct 2 lit a. după care l-a abandonat şi a mers să anunţe poliţia de cele întâmplate. li e) C. acesta a scăpat băţul din mână şi s-a retras către poarta de intrare în curte. Împotriva deciziei s-a declarat recurs în anulare. depedendinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. introdus prin legea nr 169/2001. cauzându-i leziuni vindecabile în 40-45 zile. motiv pentru care a fost lovit de partea vătămată. Apelul inculpatului a fost respins. deoarece a continuat să lovească victima şi după ce acţiunea acesteia de a pătrunde fără drept în locuinţă încetase şi se îndrepta spre poartă pentru a părăsi curtea. având un băţ masiv în mână. Inculpatul a refuzat să bea. . de zgomot produs prin forţarea uşii în fata casei căreia inculpatul. inculpatul l-a urmărit şi. partea vătămată. a fost trezit din somn de o izbitură în uşa camerei în care dormea. cu aplicarea art 73 lit b) C. încăpere. Este necontestat că victima a intrat fără drept în curtea casei inculpatului. în jurul orei 5 a zilei de 25 septembrie. reţinându-se că. la 9 decembrie 1998. ripostând. l-a lovit repetat. el era pus în faţa unui atac material. secţia penală.Legitima apărare. viclenie. Potrivit art 44 alin (2) C pen. decizia nr 429/2003. după care a forţat uşa casei încercând să pătrundă în camera în care acesta dormea. Legitima apărare. despre care ştia că este violent. inculpatul a lovit pe agresor la întâmplare. ci l-a lovit de mai multe ori cu băţul în cap. persoană în vârstă. efracţie sau prin alte asemenea mijloace. prin escaladarea gardului. a admis recursul inculpatului şi a dispus achitarea acestuia. Apelul procurorului a fost admis şi inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. Trezindu-se pe întuneric. inculpatul a luat o securice ce se afla la îndemână cu latul căreia. care nu a încetat în tot cursul altercaţiei. de natură a-i pune persoana într-un grav pericol. nr 1/2005. alin 1. a venit la locuinţa inculpatului pentru a consuma împreuna cu acesta băuturi alcoolice pe care le adusese el. aflată în stare avansată de ebrietate. viaţa fiindu-i pusă în primejdie. La întrebarea inculpatului cum a intrat în curte. se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă.pen. Internată în spital. motiv pentru care recursul în anulare a fost respins567 . În urma schimbului de lovituri. Secţia penală. a văzut un bărbat în putere.. 5. care locuia singur în casă. victima a decedat în aceeaşi zi. La examenul medical s-a constat că inculpatul a suferit leziuni la cap vindecabile în 2 zile de îngrijiri medicale. când încă era întuneric. Apelul inculpatului a fost respins. Pentru a se apăra. cu motivarea că achitarea inculpatului este greşită. Instanţa a reţinut că. acesta nu a răspuns. direct. imediat şi injust.

direct. iar la un moment dat a început să agreseze fizic inculpata.800.E.E.000 lei. instanţa a dispus achitarea celor trei inculpaţi pentru inexistenţa faptei. Prin sentinţa penală 1310/25. ceea ce explică faptul că. săvârşită în stare de legitimă apărare.cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei. . a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. inculpatul E.E. inculpatul s-a apărat cum a putut.2002 a judecătoriei sector 2 Bucureşti. este viguroasă şi cunoscută ca agresivă. susţinând că a săvârşit fapta în legitimă apărare.acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel. imediat şi injust. Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii. art 74 şi art 76 C. este în stare de necesitate. s-a deplasat la domiciliul inculpaţilor pentru a-i cere socoteală. Potrivit art 44 C. A fost obligată partea vătămtă . Furt . în vârstă de 28 de ani. integritatea corporală sau sănătatea sa sau a altuia.000 lei cheltuieli de judecată către inculpate E. dacă pune în pericol grav persoana sa.pen. nr 1/2000.pen569 .2001 partea vătămată considerând că inculpata E. a sa şi a membrilor familiei sale. dispunându-se achitarea în baza art 11 pct 2 lit a. iar victima.pr.02.. In această din urmă situaţie s-a aflat inculpatul. Bucureşti. Legitima apărare. susţinând că a comis fapta din cauza lipsurilor materiale şi a stării de sănătate precară. Este de asemenea stabilit că partea vătămată este cunoscută că având o comportare agresivă. starea de necesitate. în recurs. Starea de necesitate. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut ca la 10. raportat la art 10 alin (1) lit a) C. inculpatul a invocat.pen. Faţă de situaţia de fapt reţinută. pronunţată în dosarul nr 1844/2002 în baza art 11 pct 2 lt a) raportat la art 10 lit e) C.T. Inculpatul este în vârsta de 70 de ani şi grav bolnav.11.E. sunt întrunite stării de necesitate. secţia a-II-a penală. în schimb inculpatul E..pr. ca şi cauză care înlătură caracterul penal al faptei şi nu ale legitimei apărări. Recursul este fondat. cu art 45 C.Prin recursul de faţă inculpatul a criticat decizia. săvârşită prin aceea că a sustras de la o societate comercială la care era angajat în calitate de conducător auto cinci saci cu furaje concentrate. cu aplicarea art 41 alin 2.pen şi la art 44 alin 3. nu a lovit partea vătămată şi de asemenea nici unul dintre inculpaţi nu a ameninţat-o pe aceasta.A. 7. decizia nr 1084/1998.stare de necesitate C. viaţa.pen. folosind cuţitul. mai ales după ce consumă băuturi alcoolice. Este stabilit că. cheltuieli judiciare către stat. C pen568 6. Conform art 45 C. intervenind şi lovind partea vătămată pentru a-şi elibera mama.parte civilă la 400. Este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material.pen a fost achitat In baza art 193 C. ii ameninţase anterior soţia şi pe fondul unor neînţelegeri între familiile părţilor. victima l-a agresat lovindu-l cu palma şi cu piciorul până când inculpatul s-a prăbuşit. pag 148 Fiind condamnat la 3 luni de închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută în art 208 alin 1. supărat de refuzul inculpatului de a consuma împreună băuturi alcoolice.000 cheltuieli de judecată către E. şi 900.pen a fost obligată partea vătămată-parte civilă la plata a 1.pen. fiind suferind şi de alte boli. Fiind deci întrunite condiţiile unei apărări legitime în sensul prevederilor art 44 alin 3 C. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. Din fişa medicală a inculpatului rezultă că acesta a fost operat de hernie de disc. proc. în faţa atacului dezlănţuit al victimei.pen recursul inculpatului a fost admis. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare prevăzută de art 193 C. Deosebiri Intrucât în cauză inculpatul a acţionat lovind-o pe partea vătămată pentru a-şi elibera mama (deci pericolul provine din atacul unei persoane).

pentru vindecare fiind necesare 75-80 de zile de îngrijiri medicale. s. aceasta fiind mult stânjenită573 . Apelul procurorului şi al părţii vătămate au fost admise şi s-a dispus condamnarea inculpatului în baza art 184 alin 2 şi 4 C. Instanţa a considerat că aceste urmări nu-i sunt imputabile inculpatului. oricum. nr 4/2004. beţia voluntară completă poate constitui după caz o circumstanţă agravantă sau atenuantă. p 137 Inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de stupefiante sau de substanţe toxice. inclusiv prin sudura la sistemul de prindere al cuţitului. Bucureşti. nu este cazul. la limita stării de iresponsabilitate. s. în ziua de 10 august 1997. . victima rămânând cu infinitate fizica permanentă. Starea de beţie este completă atunci când procesul de intoxicare cu alcool sau alte substanţe este atât de avansat încât a dus la cvasiparalizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor psihice ale persoanei . ci o confirmă.17 kg mercur.. deoarece s-au datorat unei împrejurări imprevizibile. p 160 Inculpatul a fost achitat pentru infracţiunea prevăzută în art 184 alin (2) şi (4) C. instantaneu. pe care a încercat să o valorifice cu ajutorul celorlalţi inculpaţi. iar termenul de funcţionare de 8 ani stabilit de constructor era depăşit. 9. ceea ce însă. pen. putându-se chiar reţine existenţa culpei din uşurinţă. în mişcarea sa rotativă. dec nr 1316/1999. Beţia voluntară completă C. unul dintre inculpaţi a sustras dintr-un contor al unei staţii de gaz metan cantitatea de 4. fiind făcută pe bază de sudură.Or. în raport cu cele ce preced. în stare de beţie completă. aceasta nemaifiind stăpână pe mişcările ei fizice şi neavând capacitatea de a înţelege şi voi . partea vătămată care fusese atenţionată de inculpat sa se depărteze. astfel că deţinerea de către el a acestei substanţe şi încercarea lor de a o valorifica nu constituie infracţiune potrivit art 51 C. De cositoare s-a apropiat la o distanta de 10 metri. prevăzută în art 312 alin 1 C pen.J. deşi trebuia şi putea.. Pitesti. toţi aceşti factori conducând la desprinderea cuţitului care. ea se află. La un moment dat. nu poate fi considerată ca fiind singura cale de salvare a familiei sale. inculpatul a cosit buruieni şi resturi de coceni ramase pe teren în urma recoltării porumbului. Împrejurarea invocata în apărare. dar nu a prevăzut rezultatul faptei sale. în ziua de 4 octombrie 2002.A. Eroarea de fapt. Condiţii C.pen Instanţa a reţinut ca. deoarece nu au avut cunoştinţă despre toxicitatea mercurului sustras. inculpaţii au susţinut că s-au aflat în eroare. a cauzat rănirea părţii vătămate. Declarând recurs.pen. iar repunerea lui în funcţiune s-a făcut prin reparaţii artizanale. În consecinţă. 10.S. în mod obiectiv. în sistemul de ruperea cuţitului ca suport nu putea fi evitată întrucât ansamblul cuţit suport nu corespundea montajului tehnic. S-a reţinut că. recursul inculpatului a fost respins571 . care. secţionându-i gamba piciorului. să îl prevadă.a II-a .nu constituie un pericol inevitabil.. Apelurile declarate de inculpaţi au fost respinse. şi nu pentru a-l folosi în agricultura. Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a achiziţionat utilajul ca fier vechi. iar unul dintre inculpaţi şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt. nu contravine concluziei ca există vinovăţie. lucru pe care iniţial l-a făcut. persoana nu mai are capacitatea de a-şi dirija acţiunile. Caz fortuit C. dec pen nr 16/2004. împrejurările invocate de recurent. de natură să nu poată fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. nr 1/2001. Recursul declarat de inculpat nu este fondat. Recursul a fost respins570 . Inculpatul cunoştea că utilajul agricol nu corespunde normelor tehnice pentru a fi pus în exploatare. 8.pen. p 125 Potrivit art 49 alin 2 C pen. s-a produs ruperea cuţitului cositorii care a lovit partea vătămată.chiar dacă ar fi dovedite. dec nr 90/A/1996 nr 2/1997.A.

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 180 alin (2) C. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. tribunalul a constatat că s-a făcut greşită aplicare a legii.pen a dispus condamnarea inculpatului S. Lipsa circumstanţelor atenuante575 Este nelegală hotărârea prin care s-a aplicat pedeapsa amenzii penale sub minimul special prevăzut de lege. fapta prevăzută de legea penală nu constituie infracţiune în cazul când făptuitorul. decizia nr 272/A din 5 martie 2004) Prin sentinţa penală nr 1770 din 17 decembrie 2003. nu cunoştea existenţa unei stări. Este adevărat că.S.2004. În ceea ce priveşte cuantumul amenzii stabilite. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5. şi S.pen şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei. precum şi urmarea produsă. Circumstanţe atenuante576 Forma continuată a infracţiunii exclude posibilitatea ca. Examinând sentinţa atacată sub aspectul criticilor formulate şi din oficiu. tribunalul a constatat recursul declarat de parchet ca nefondat.000 lei aşa cum a apreciat instanţa de fond. pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti.pr pen.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe împotriva părţii vătămate S. (Tribunalul Bucureşti. procedând astfel la condamnarea sa la pedeapsa amenzii penale. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. in baza art 180 alin 2 C. inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu un obiect din lemn în zona capului. (Tribunalul Bucureşti. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.pen.000 lei. decizia nr 9565 din 13 iulie 2004) Prin sentinţa penală nr 881/18.M.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 şi art 209 alin (1) lit e). Amenda penală.pen.Recursurile nu sunt fondate. minimul special al amenzii este de 5. achitarea inculpatului C. Potrivit art 63 alin (3) C. prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. se afla în curtea casei parinteşţi unde a avut o discuţie despre dreptul la mostenire cu inculpatul S. De asemenea.08.S. Individualizarea pedepsei. apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art 52 C.03. În contextual în care săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin (2) C.I.000.2003.pr.S.E. Pentru cosiderentele expuse. Minim special prevăzut de lege.S. În aceste împrejurări. pronunţată de judecătoria sectorului 2 Bucureşti.pen.. Pentru a hotărâ astfel. s-a dispus în temeiul art 11. în condiţiile în care nu au fost reţinute circumstanţele atenuante. reţinând că instanţa de fond a apreciat correct materialul probator administrat în cauză. s-a arătat că hotărârea este nelegală sub aspectul cuantumului amenzii aplicate inculpatului S.000. Pe fondul acestei discuţii soţia părţii vătămate a ţipat după ajutor. instanţa de fond a reţinut că.000. s-a dispus condamnare inculpatului S. secţia I penală. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3. în condiţiile în care a fost coborâtă sub minimul special prevăzut de lege. din care a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor deduse judecăţii prin plângere prealabilă. s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art 631 C. în momentul săvârşirii acesteia. secţia I penală. iar faţă de modalitatea concretă de săvârşire. În motivarea recursului declarat de parchet.pen. iar pe fondul cauzei. iar nu de 3. a casat în parte sentinţa atacată. în mod corect a apreciat că fapta de lovire săvârşită de către inculpatul S. precum şi inculpaţii S. situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.000. în conformitate cu art 63 alin (3) C. soţia părţii vătămate S. Individualizarea pedepsei.pen.000. in baza art 38515 pct 2 lit d) C..S. în conformitate cu prevederile art 51 alin 1 C pen. timp în care partea vătămată a iesit din casă şi a încercat să aplaneze conflictul. atunci când ele rezultă din datele particulare ale cauzei. în data de 08. 7-8 zile de îngrijiri medicale. iar . Formă continuată a infracţiunii.pen. g)... i) C. Impotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 Bucureşti.000 lei. cauzându-i leziuni care au necesitat cca. în baza art 180 alin (2) C.I.000.S. atunci când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. fără a se reţine circumstanţe atenuante. se putea aplica o amendă de cel puţin 5. pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen. tribunalul a admis recursul declarat de Parchet.

examinând materialul probator administrat în cauză. atât în cursul urmăririi penale. condamnarea aceluiaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. anterior manifestate. este căsătorit. deoarece agresiunea exercitată de victimă nu a fost de o asemenea gravitate încât să impuna suprimarea vieţii agresorului. respectiv două parasolare.C. cu executarea în condiţiile art 81 C. atunci când ele sunt relevate de datele particulare ale cauzei.I.pen. pe fondul unui conflict cu victima C. inculpatul s-a prezentat la şedinţele de judecată ce au urmat. impunându-se aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege. oglindă retrovizoare. sentinţa nr 632 din 10 mai 2004) prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr 3939/P/2003. instanţa a reţinut în baza probelor administrate. Toate aceste împrejurări au fost calificate de instanţa de control judiciar drept circumstanţe atenuante judecătoreşti. din 9 decembrie 2003.M. i-a aplicat acestuia o lovitură în zona toracică cu un cuţit pricinuindu-i moartea. constatându-se executată în întregime pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre. solicitând reducerea pedepsei aplicate.. în sensul reducerii pedepsei de la 3 ani închisoare la 1 an şi 8 luni închisoare. pentru următoarele considerente: Forma continuată a infracţiunii nu exclude posibilitatea ca. prejudicial astfel cauzat fiind recuperate prin restituire.pen cu aplicarea art 73 lit b) C.pen.I. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art 174. (Tribunalul Bucureşti. în concretizarea unei rezoluţii infracţionale unice. dându-li-se eficienţă. după ce anterior victima agresase inculpatul. intervenită în cursul judecăţii la prima instanţă. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. căsătorit. prejudicial scăzut cauzat părţilor vătămate şi acoperite integral..pen raportat la art 33 lit a) şi art 34 C. a unor bunuri cu valoare economică redusă. inculpatul C.L. în sensul art 74 alin 2 C.I.2003. s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C. a sustras diverse bunuri de valoare economică redusă din interiorul autoturismului proprietatea părţilor vătămate M. un ceas din plastic şi patru litri de benzină.. şi M.pen cu aplicarea art 41 alin (2) C. tribunalul a reţinut următoarea situaţie de fapt : la data de 27.07.pen.M. (fratele său). dovedind pe această cale că a înţeles gravitatea şi semnificaţia conduitei antisociale. Omor. circumstanţele personale. şi 174 lit c) şi i) C. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor..M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. cu un copil în întreţinere).Gh... acesta din urmă suferind leziuni a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. instanţa a constatat că probele aduse în acuzare nu au confirmat săvârşirea de către inculpat a furtului. în regim de detenţie. în privinţa faptei din data de 22 martie 2001. în cursul procesului penal. Se va reţine însă circumstanţa atenuantă a provocării..pen. În speţă activitatea infracţională desfăşurată de inculpat a constat în sustragerea în două rânduri. urmată de moartea acesteia. secţia I penală. comise în dauna părţii vătămate F. că la 18 februarie 2001 şi în data de 28 spre 29 martie 2001.în baza art 208 alin (1) şi art 209 alin (1) lit e). Tribunalul Bucureşti secţia I penală a apreciat ca fondat apelul inculpatului C. Circumstanţe atenuante.Gh. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. cu o atitudine siceră de recunoaştere şi regret a faptei comise. de 3 ani închisoare.necunoscut cu antecedente penale la momentul săvârşirii infracţiunii. această pedepsă fiind contopită cu cea de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti. .pen. a contopit pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti cu pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre.I. In baza art 36 alin (1) C. din interiorul autoturismelor aparţinând părţilor vătămate B. are un copil minor în întreţinere şi desfăşoară o activitate licită care îi permite obţinerea mijloacelor necesare întreţinerii familiei sale. cât şi cercetării judecătoresti. colaborând cu organele de cercetare penală la săvârşirea unei infracţiuni concurente cu cea de faţă. şi B. inculpatul a recunoscut şi regretat sincer faptele comise. cu motivarea că toate împrejurările reţinute de prima instanţă în operaţiunea de individualizare (gradul de pericol concret al faptei. Pentru a hotărâ astfel. g) şi i) C. Provocare577 Lovirea victimei cu cuţitul în zona inimii.

fiecare în parte.M. După comiterea faptei. de cele întâmplate şi apoi toţi trei au revenit la domiciliul inculpatului.V.. a fost condamnat. inculpatul C. prin legătura firească dintre ele. . echimoze) corporale pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. urmate de primirea unor foloase de la acestea în acelaşi timp şi loc.au declarat că inculpatul se manifesta agresiv în mod constant-mai ales când consuma băuturi alcoolice..Gh întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzut de art 174 şi art 175 lit c) şi i) C. posibil cuţit. cu condiţia ca acestea. s-au deplasat la terasa ‘Doina’. se impune însă a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută de art 73 lit b) C. între altele. Victima împreună cu fratele său C. În drept s-a apreciat că fapta inculpatului C. pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medicolegală). fiind aplicabile dispoziţiile art 73 lit b) C. 41 alin. locuiau la domiciliul inculpatului. Unitate naturală.T. se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. provocându-i leziuni (echimoze. De asemenea leziunile suferite de inculpatul C. anterior săvârşirii faptei. ci constituie o unitate naturală de infracţiune. atestă că acţiunea acestuia de lovire a victei cu cuţitul a avut loc pe fondul loviturii înculpatului de către victimă.pen. Fapta inculpatului s-a produs pe fondul unu conflict interfamilial preexistent. situat în comuna Chitila. a avut loc o discuţie contradictorie între inculpat şi concubina victimei. In continuare. de a lovi pe inculpat se explică (aşa cum rezultă din probe). Infracţiune continuată. Intrucăt C.. prin comportamentul agresiv al inculpatului.pen. 257. Trafic de influenţă Purtarea unor discuţii repetate cu mai multe persoane aflate împreună. Ea s-a datorat hemoragiei interne. inculpatul B. pentru a-l anunţa pe C. ce a acţionat pe p lăţime de 4 cm şi sunt în legătură de cauzalitate directă necondiţionată cu decesul. cu aplicarea art. a început să-l insulte pe fratele său. fapt confirmat de martorii audiaţi în cauză. care în momentul imediat premergător incidentului s-a exprimat. de unde a fost ridicat de organele de urmărire penală.Gh a aruncat cuţitul într-o aglomerare de deşeuri metalice şi menajere aflate în curtea locuinţei. pen. pricinuindu-i moartea.2003. (2) C.T. când.. a spart o sticlă cu bere şi l-a lovit în cap şi în zona feţei. Este adevărat că inculpatul a prezentat leziuni traumatice (escoriaţii. B. Completul de 9 judecători. dar acestea dezvăluie că agresiunea celor doi fraţi comisă asupra sa nu era de o asemenea gravitate încât să impună suprimarea vieţii victimei prin lovirea cu cuţitul în zona inimii. determinată de atitudinea violentă a acesteia.O. C. judeţul Ilfov.3/J/204/2003 al serviciului de medicină legală Ilfov a concluzionat că moartea lui C. consecutivă lezării cardio-pericardice printr-o plagă înjunghiată toracică parasternal stâng. In aceste împrejurări inculpatul a lovit victima cu cuţitul (pe care il avea asupra sa) în zona toracică. această unitate nu este incompatibilă cu existenţa unei pluralităţi de acte materiale.V. apoi ci o bară metalică. Acţiunea victimei şi a martorului C.Gh. 604 din 8 decembrie 2003 Prin sentinţa penală nr. având cuţitul în mână ‘în seara aceasta se va comite crimă’.Raportul medico legal de autopsie nr A. Leziunile tanatogeneratoare cardio-pericardice s-au putut produce prin lovire cu un corp înţepător tăietor. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Infracţiune. a fost violentă. Momentul conflictual a culminat în ziua de 27. au început sa-l lovească pe inculpate cu o cazma.C. să alcătuiască o singură acţiune în vederea aceluiaşi rezultat. considerate în ansamblul lor. Mai mult.M. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. decizia nr. impreună cu martora B. şi concubine sa.T. escoriaţii) traumatice la nivelul bratului stâng şi antebraţului. În favoarea acestuia.M. caracterizată prin săvârşirea repetată a unor acţiuni care prezintă. întrucât uciderea victimei s-a produs într-o stare de puternică tulburare.. generat de împrejurarea că victima C.07. nu atribuie faptei semnificaţia unei infracţiuni continuate de trafic de influenţă. 338 din 2 decembrie 1999.O.Gh.pen. martorii-membri ai familiei inculpatului şî victimei.

Prin decizia nr. pentru a-i ajuta să obţină vize pentru şedere în străinătate. 4552 din 25 octombrie 2001. ocazionate de primele discuţii. semnificaţia unor acţiuni autonome. a casat decizia atacată şi a menţinut hotărârea primei instanţe. pen. scurtele întreruperi în desfăşurarea activităţii infracţionale. Împotriva deciziei procurorul a declarat recurs. ca atare. acţiuni considerate de prima instanţă. în sensul prevederilor art. (2) C. Prin decizia penală nr. în condiţiile speţei. a admis recursul. cu aceleaşi ocazii. şi s-a dispus condamnarea inculpatului potrivit noii încadrări. Recursul în anulare este fondat. suma de 64 de milioane de lei şi alte bunuri. cu motivarea că pedeapsa aplicată este prea uşoară. 41 alin. între altele. Discuţiile repetate avute de inculpat cu reprezentanţi ai celor două familii. Curtea de Apel Galaţi a admis apelul inculpatului. Din situaţia de fapt corect reţinută de instanţe. (2). 41 alin. secţia penală. au fost casate hotărârile atacate. susţinând că are influenţă asupra unor funcţionari de la ambasada ţării respective. cu persoane din două familii. iar suspendarea executării nu se justifică. 257 C. În cauză s-a declarat recurs în anulare. în realitate. s-a schimbat încadrarea juridică din prevederile art. cu acelaşi prilej. cu motivarea. iar nu o infracţiune continuată de trafic de influenţă. nu au. în cele ale art. pen. Activităţile menţionate ale inculpatului au urmărit un singur rezultat. după discuţii repetate purtate. în unicul scop de a trafica presupusa sa influenţă asupra unor funcţionari de ambasadă. ca fiind componente ale infracţiunii continuate de trafic de influenţă. cu aceeaşi promisiune de a le obţine pe paşapoarte vize de şedere temporară. reprezintă o unitate naturală de infracţiune. În consecinţă recursul în anulare a fost admis. . (2) C. alcătuind o singură acţiune şi. urmate de verificarea paşapoartelor de către inculpat şi apoi de primirea foloaselor fiind determinate de natura infracţiunii. urmate de primirea banilor şi bunurilor de la cele 13 persoane.Instanţa a reţinut că. 41 alin. 257. pen.. că infracţiunea de trafic de influenţă nu a fost săvârşită în formă continuată. în luna martie 1998. 372 din 23 august 2000. Curtea Supremă de Justiţie. veniţi împreună la domiciliul său. a înlăturat aplicarea art. inculpatul a pretins şi apoi a primit. având la bază o unică formă de vinovăţie. a redus pedeapsa aplicată inculpatului şi a dispus suspendarea condiţionată a executării acesteia. cu aplicarea art. ca şi de cea de recus. în favoarea membrilor celor două familii.. de la 13 membri ai acelor familii. ele trebuie considerate în ansamblul lor. sunt legate între ele în mod natural. în aceeaşi zi. rezultă că inculpatul a săvârşit mai multe acte materiale.

4.8/0L32./. 80393x0 503..-9.503.:70 9 80.9/3143/:38907:::89x0 43/:..70  43/:.070.9:: .:94. :3: .9::/341.79 .79 .97. 1489 7.70.3 . 50 /7:2:70 5:-.3/ 2439.:3:34:2.7.89.7.x0 L397:30 90 00203900 ..:949:782 1g7g .97. :3 .3.43899:9.:3:. 029070..:x0 ..50/058089.:.573 570039.: L3.:9.: 3:20700 /0 L32.9 /3 .97.8L38.:7g2.50/7:2:705:-.3/.38..90 5g.7: .1489.070.:..74347.70.70 /0 . /0.:3:2g71.x.9 .0 37  /3 :30 .:. 1 L32. 431472..0317.0 .79 .0.09:00:/.:949:782 . %7-:3. 028 L3 -..0.:.0 .:.709:.3 /30.3  57 503 .0.x:3570.90/000.39:2/0 0 .:::.:.

0:3083:70317.79 .g .. /0.9:3472. 503.73: .3 /3. 705:-.x:3570.9..203x43..9 !73 80393x.9 .

9.:5.709:.7 70.317..79 .x:3570.947:: :.9:  ./0.84.58g/0:3L3.7050397:8g.43/.3 /3 0.450/0. :/0.  .23.:70 9 3.g9470 80. 1489 .

/0  3. .99g-x0/0L32.x0 50:/0.g7:.9.2439.9 .:3.:949:782 30L32.79 9 ./28573/0.7..g .59 8 .43/:850/7:2:705:-.:. 31.97.4/503.:949:782 7.:.5..70x3:9.:5.70/0.:.g L3:.7.97.9/0!..9: .0:3. ./.7.1489..70..:.09.9/3.503.

.

9. /0.9 L3/4:g317.1.:::. .43.90L3. 70850.:78/0.59047.1.70..3 .503.  .g 8.:7/.79 .2-3/: 80L3.3 /30.g.709:.570./7..:5.%7-:3.79 .x:3 .x.4280/03.:70 9 80..

 .50 3.:5.39g/0.79 .:78 .90 L3 .0.3L3.9 70.79 9 - 503 3.3 /30.5.84.428 4 83:7g 317..709:..70.: .7.2-00.58g70:9. /0. /0..L . /0.23.9:13/.:5.9: .70 25497.. .x:30 .450/0.9.0 5743:3x.3/ .43/..570.570.

9.1489.:.x07:9070 70850. #0.7.709:.3x0.:78:/0.438/070390 00.0.9 13/70853850397::72g94.7.438/07..8:7.700.9.930143/.

0 39073g 573 7:59:7g /0 1.1...42-3g7.1489.:5.79 7.00/4:g.x:3 .30.7002039.5:-.: :3.59.72.9570.4/503.:x9 .4 ...8.0 .43899:9. 317.9..70 L3925..79 .:30317.08-5:-.79 9 503 3:.9 4. /0.3.g9g2.3/.790./283. /0 4247 .9g 8 ..x:30.9L3..0.5..:/0893.x:347570.42500 .8910/0 .-/423./3 ..3/: 4 5.90.x:3.80.705733.L3.9 L397:30 90 00203900 ..9:7 573903.9:7g574570.431. 1.:0890949/0.0 ..09039.x.8.3:.:3..9 L3.5479.1.14489g 3:. 08903x.g.904897:.9.9548-9.:: ...x:30.438/07g8g.7-.1.79 9 .397..9:3.7.:0247..9:7.9:7g574/:.3/.g:90/000 397:.9.317.L397 :3-.0.708g107002039.g573L3:3070947..79 /4:g317.9.59. .9.9g/0../04247 !497.90.9::.7:7057039g:3.002039047.428gL397 :3 4.....080.08947897:.9..944.7 9g L35:-...g7:.0 .:5.0 9039./.900..43x3:9:10..43899:9.3. .3  503 247.

g.503./04. !7380393x.

9.5g7.g 80393x. 5:-.:39078/7059:70570.5g7. /0 4247 1.:5. .93:54../g/0 . 3..9: !73.431472 L3.:34 93x..43899:9..7.3..428g/03./0 4247..x:30.5:-.50:/0..705:30L3507.9/:5g.g.  !7370..9 570.59  .70 570..9.70 .47/. ..9::8 .9/0!.-g /347..70../28 389.:94..9g.:5.g7 .79  7.59 -30 70x3:9g /0 389.9 3./7.3../7g7:7/...9 3:89 .7.0 90L3./.9...0.3/ L3 . .9 5.79  7.8..8g.79  7.2-.59 . 3.5 .3x.37/32.89g80393xg 389.:x0 34:.x:30.7 70.7/3 47..79.. :#4 47 /0 '0/0 380.:5.g9g2.g/04.5733.9:/39703./290.9.431.5 .58.9: 44.5743:3x.9:7gL343..0/070 .5743:3x.9g.5743:3x.-/423.:5. .989:. ./0.5 .90 .431472....g.9.09039.3..08:8. 503 &90747 389.7: . .23.9.g 317.907..x..89.9:8g 570g90.439089.43/x0 :3:.:5./0143/ 50-.80.0.431472/854x47.02-70 3.L3.:.70x3:9 L30803xg :72g94.9:7g30. /0 143/ .503.g......08::891.0.50/0580 !0397:.:x9:: .gx.9:.43/.3  70850.9 /3 89:.1.790.9..4 .9.9/0.9/03.x.09:/ 5 %7-:3.50!..9g .9317.1.08 :891.g 20/.:#4 47/0'0/0 13/ 39073.:5.. 503 0 .7.9.3 L3.9g0890300..50784..:  5.0 .79 9 4/503..:7/..3x.:5.574-047.:70 9 80.. ..5.9 8g808.79 57. -4/503.1.79 9 .2. .7. /0 143/ .9g :720.50:/0.90 70x30 3./039:: 3.148997..3.790.79 9 503.8..g:9g /0 /854x0 .799.43/x0L3. .70. .3.43/.g9g2.3x.79 ...g.:5.:5..431.7g85:38573144870.50:1472:.5.g ./0143/.::%00472.907203:/0:/0.507/:9.1.4389.7050397:8g.0898..9.5g7.L3..g9g2.4 ..9 20/.: 7. 80./01.:%00472. 9059.x:30.70.: 5. .708:30. 317.92.802030.9039...g 573 L3:3070 947..317.703.9.9484:x070 9g 397 .70.3/:5g00..70.5g7.7:70 .:x9:: 4.9.9g .:5:23.3x.9g.7.:: !74547x43.L3. :720.: /.%7-:3.79   4/ 503.8910L3. ./23897.7..g.1.. .9./7.5g7g7 4. /0.9L397:30 9000203900.0 /0 /0.70:7/..:: 97-:3.:x9 ..9::/0.590 /3 .0.:5.:7/. :#4 47/0'0/0 4.9 25497.70 0.9:: L3 -.431.0.:5.x.72.84.1489.g49g770.8 . %494/.947.::3.::...-.9g.947: 397:.59g570.9:8 .089080393x0.70.7.:78:3.9... .3489.5:8L3 /8.4550397:.- .8..3 503 L3 .5.: %00472.90.:5.59089.9g .947:37..90.70.79 7.79 7.0389. .x.89:.9 43/x0 .9g/3805902-708 . 3: 80 54. ./7./70.gL3.43/.x:30.970-:08g10574547x43. 909:: /0 00 3x.5g7.9/05..47.1489.30890143/.:2 70:9g L3 24/ 30..9/0 3.:/0.70.9:7..039073g5737:59:7g/01.-/423.9g3:L3/0530 90.9:: L38gL3.9:..590470 9gL3.:5.. L3 . /0.470.9:7. /0 1.g 3090203.7.g7: 3.3x..g.23. 70850./0.79 4/503.7 9L397 :34.:5.9L3.2-0L3.5 .9g :790.23. /85:8 . 092. .g97050784.g .: 5:23: 44870.70 .9g3.90 170x3:9g092..9:334: 907203L3. 389..9.79  503.0.98.9 !05./0.-9057370.: 0247.$59.9. 5045074.1.3x. 0 .9 092.9g 3.3 .34.g.:5.93..0980.09:/0503g%7-:3.91.3.x0/01..-9L324/.590.70. 909L3-.:3-.84. 50/0.5 .233/49g770.397.7...9: .:9.385479.3 3.9g.9:./7.057./7g7:7/.

5.

:5.g ..5g7x...9g L3 89.g:9g /0 .: .79 9  503 . 8g.7089 570.5.::.:70 9 3.7 70.1.79  .90  .09::/0503g%7-:3..9 ..9 570.x:3 /0 4247 .799- 503 L25497.79  503 7.70 /0 . .!.9. 1489 9728 L3 :/0.7.9: ' .5479.. 50397: 9039.9..039.70./0 . 317./3/.g9g2.

 . 5:90. ...g 1.9g8 .g7 /:5g.508.790.9: . :70 '. .9g..4....9gL3143/ .5..g:9g/0.3  503 573970 .. 50 3g 30. 44.7 /0 1.9.3.g9g2.7g .08:.70.9 05g 70.9g/0 2.3 5030890.9 7057039g 4 /05g 70 .70 /0 092g .:5..572.4.70 /3.9:.g9g2.  .:. .:5.9 .08:8.43899:9 :3 507.90 . L3/05390 0 30.5g7g7 3. . 89:.g:9.4389...0 L3143/%7-:3. .:: 970-:0 8g 10 574547x43...g ..:7. 70850.59.9../020974!507.70 50784.5g7g75708:5:3008903x.089.:..9. .70 L31gx 0. 89.: 47/0.9g 07.7 9g /0 3.0 .:5:23:8..43899:9.:.5g7g7 0. 5g 9g. .90 L38: 3. 143/:: .90089.g..9: .4.g. 503.9.07:90/000..70/0 0-709.7947   .7 9g L3 89.790.0 . 1.g 50 3.8.0.::7.9 . 2. 4.:5..::...8:57.:5:23: .9::3:.: 7..7.:5g2.43899:0.9.0 .9L3092g.. .9 .: .9g ..43x30..3.. 0920 . 574/:.59.. .7./0.:289.705g7x0 .70x3:9:72g94.43/020974: L3.xg 3: ..:70x3070.:289..0: .g7085700 70.: 3 .3.9.947 97-:3.9: ..g9g2g7 7.0890 /854x 0...9...5g7g7574547x43.:7489449508.90.90 x33/ L323g489..79.:8 ..9 0890 30. 507.: 5..9:.033/L3:72. :72.x.9:-:7g78.8:8x3044.70 :8054...0.0 5g7.5g7.x:3/04247.9 L397:30 90 00203900. 3:54..: 5g7x .033//3:72.:5. .07.3..9.9 L38g3.5.70. 3: 570039.-/4203893 ..7 . 3.:3.39g0. 574/:8 .. .g50397: 08903x.089.: 390708:5:-.148990.90.903:.-g:9:7.4393:.:. /0 7020/.: .43.0x 8.089..9 08903x.. 503 3..3..g9g2.70.730.317.4 7.7080..-g .70 ..1.:89..9.59 .44.g570.8.9:3:. 89g539g L3 242039: .903:.g. .5g7..9L385..9 .x. /0 20974: !. 9:-:7g7 8..90.70.x..08:891.7020 ..9. :30 31729gx 8..3g .7 1 507/070..700505.:5.70 .907.g 75489.:5.50784.x.05:9 8g 80 4.0890.90207.:89.:5:x3925L3.g9g2.0 970-:08. :30 4..907. .- .:5.:: 47 144870.389.9g47 L3.7.08 3925..1.950397:.. . :...4:: . L2570:7.:.3x0 ..:7574.x.gg947.9.0..5.9:7g..:70..:x9 .9g 3:54..790.g9g2.:3:L3/0530 90.7947:  3 .:. 7:59 4 .9.9 4 0 3/ -7:8. 8g 10 8g. . 3.3.907: 503.3x.43:/020974:.0.09039..590 3.9L31...: 7.9.L2538 4.9025. 3.:g .9 20/.9:9:747. $0 /08573/0.7/.8.903x.70 50784.:: 574-.:5.70.70.0.9.4039 !497.g8:-5708:30.g./00.0 4 10200 .9:/0.g9g2.9. /70.9 x.9 /0.43/x 3:089g89.:.:3:.90 .9g .: 90207 /0 .70:33:2g7/00/0L37720/..7 70. /05g 9 .9: .: .790.799 . 0920 .408g/0807. 8.90 . 290470920.:5.574/:8g 431472.5g7.503. 503 /04.70.79 9..209.x.57384x.9 4.:.7.503.2.:5.70./..g9g2.-../05g 92900:30..08. ..:.79 503 7.:30.9g.79 9 503 .7L31.:3/: 0:3.5g7g7 .:5.g9g2. 2:90 47 L34300 072947..9.....: 5:8. 0.70 .08.9.:.9.1489/090723.05:9 8g L3:70 3..9 4505.3: 8054.4. .: /3 . 7..4..:5.9g.70/0092.9 ...90.9 80 54...59:: .9070x303.70 2308.9 .g:9g/0.. .3.5g7.g 8g. L3./0  3.:5. .8. .9.9:7 .90 .:5. .9g .g3.g970 3.9:: 573 .3 00 14947.x0/01.9::7.0 70:9g .:.:2.70 L3g9:7g .: L2570:7g70 L3 ..092g.4 !g7x08 . L3g9:7g7 . 30701073/: 80 /4..790.. :3: 7g: 705.8.:5./0480-9/0.1.089.:.: 8g 5:3g L3 507.g:9/02.x.9 5.390/0L3.70 /0.790.3/ 5.70 8 .70 .43/x .8.790.5:: 50397: .7 .9 902070.4 7.8g..4-479 .50784.L3507. .9:. /3 .574. 4.: :30 .8:57.4.: L3. /3 :7g  ...390.: 5:23: !g7x0 .43.47-3./389.:/0.0 .089.- 8.9.7947 3.: 5:23: 3: .9g/080392039:/03/3.7 .g 70.403x030:891..075489.:5../.g .9 3:89 ..7 3.9g .L3:3.43899:0 4 .070.438/07.3.7g9.89.0 .5g239 242039:13/.2:90.g9g2.9.403x047 7 /0 .79 .0 .g . 1..:70 9 80.: 1489 2./070.3:20 .:3 /:5g./0:72g770503.9gL389.:5..570.48 :3 ..90 .:2 .g5. .08:: :891.574.3x0 .g 50397: 08903x.4. 89. 1.L397 :3.:5.80 L3970 925 ..5479..:x9:: /0 .g7 570.43/x47.7 5. ..9:..703.g 3: 80 1:20.70. .2..7/:5g.97. #42..49gL31.9:7g5:9073.1.0.2g .3/0.790.x.5:8L3507.7.g..9..0.99..:  .4.03.7.0.73/. 8938 4 ./020974: 5.9: ' L2570:3g.47: !.9.70 :7.. .x.47.70./0.290470920... 3.70:/0. 9059.70. .

.5g7.g /0.37.x.503..4..092.70 80.70 !74.

 37.

3:.080 . .8. 3.:.:5.438g90.:5. .. L3. 54.x:30.950 .:./0397.g70.3x.70...g 3.3: .9..5 3.80 80L3/7059.. #0.9: .7/ 3. 8:1079 0:3 ..9: .5 !0397:.:2.4.9L3..9.7g85:38 .857054.9479g:3:5497.450784.g L3:7:470.x:: .9:7.:790 ..1.:3xgL3. .70L3.3/43..L323g ..5g7g8.79 9.2:9047.. 3.40390 .:5.70/4720..:.4393:.:5.70 3:72./2870.9:.70089030143/. /0 .9 .70847..90 39073.g .70..704./0.00 L3925.397..3.4/503.970. 3.L3/023g.70.. 5.9-gx:/323g 8 .g:9L31. L3 9020:.8..g..9480.70.L39:307. L3242039:L3.3:.8g ..g5.:78:3.0890.0. .4.:790 %023/: 80 .9:: . .-.92. 8 .: :3: /3 5.5479.:..79.70847: 80 .203: 20/.08 .9 8g 4.9/02.9/334:50890.g07.70..9 70509.. 7.0./0..70x3:9.14894.317.9:.:5./07: 3. 0...79.-0 L3 0 /0 L377 20/.3 503 3974/:857300.92.9 /:5g .3:8g:.8.3  25497. 5g97:3/01g7g/7059L34.:5..0/.089. :72g79  .5.:348..0/0805902-70 .:78:L3.70 .3:3x0 54x.4389.3/0.3g .g .99. 4.8.0 ..:9. 2078 8g .70.70..950397:8g.:5.g97054.79g  .80..3 0 574.72. /:5g .x.79.503.50.7.23..9gL3859.5 . 83:7L3. .5g7.14899709/38423/04-9:7gL3: .089.9:..x..L3925.g:9gL3..:5.2-::/04.. 3242039:/08.7 70.00.79 ..1..9 !497.9: .7097. /.79 5.089:. .9::.:2.:7..0 .3/:3-gx2.37.0890.2070L3.43/.. 389.x 3g .:5./0.8.:5.:249.9L3./85:8. 3.9.9.:78L3.489.L3970-.x:3/04247570.:-gx:L3.3/L3.7 .0 .9::...79 .9:: 0890 70 9g /04. ..09.1489708538 :790.:790.70 .1489.79g50397:.:5.:17.8:5702g/0:89x0 $0.:5:79g7.503 .9 ..:33/: .0 50:3..0 .9:.9:7 .390-7. /0 .g .982.9:..

70....7 0 901..30573. .803.9:: 57308.g:9:3-g7-.089.9g50397:8g.:3:.70.:5. 89030.9..:3/: 0:3.2.47547. %703/: 8050L39:307.:5.79 7.70 05g 70 3..0.: ..x:30.:5.:3050784.70 3:. 5..5g7.:5.4389..4.574.:.02-70  80.90..207..317.:573./04247570.g0890.0.790.2-.9039.79  503 70x33/: 80 ..g70.g7 50:3.70.9 .039 ..9.9 4.590L3317.799.0 L397 44.:..7070.70 .1489.403xg ..-0L3 0 .70..:5.7 70.9.70.70.907.9::..g7.9L3949 .050.708g.g.3 . L2570:3.802030.9:.1489708538  092.907..:5.13/: 5:8gL35720/0 %7-:3.1489708538 .43/... /04249574/:8573147x.4039 007.9g . /04247 203x33/: 80.L25702:9x33/ /0.70 .g 90203.9: 50784.38. 3. .9L35:9070 /08570.700.07. -g:9:7 ..317.7. 80570:2g.L397 :3 7.9039.8.1.439089.0890.14899728L3:/0.701:.9 3:89 /0 3.L3..g .14894.3:.147x. /70... 4.x:30..80L3.98g-0.507.9.9:.g.9g L3 89.3.79 .L3.9.4 .g:9gL3.438:2...:78: .903:..x:30.9L3.:5. 249.9/05.7 70.:5..50397:.24.70 9.:3x.1.x0 891013/ 8 . 5:3050784.g 570..9.:790.g.030 017..0.:7/.90 .:.3x.50397:.x08..91g7g/7059L3.59.3/8g5g97:3/gL3.:x9: ../28 3.44.7085305g97:3/070..:3xg L3../.9 20/./0.9:.3/0.3.9:: 50397: ..09.9: . /0..x..g9g2.92.g 249.:5.5.50397:./:80800 3.70.397.9g754893/ 3..7.g9g2.:289.:78:L3 ..:747::.3. . .9g /0 0-709.9.089../7.g5070 /050/03/3xg8.7/:: /:5g ..950397:8g.70...9:.: L31.70.:4.4.1489./4720..80..790. 503 50:574..5g7.3gL3 .70.g0890L3092g. .g:9g /0.x.789g .5479.1g7g/7059..9::08900...9.5:8L31..23.39g.9:7g.g9g2..

.70 8g.789..70/3. 13/8:1073/ /0.790.79  503 3: .:5..3/ 4 50 5.L3092g.3..9.9::70:9g..2.:5.9:-:7g78.90 0480-7 397:.089.9:8 .3 503  092.x43.425479.g 8g.92.: :30 50784...5g7.00... ..43899:0 317.g9g2.:5.xg3..0.9 L3 .708.920 3.9:: /0 .795.g.1489.574/:8..507.3/3.3  503 70.5:9:9 14483/.9.:: /0g3x:9 ./05g 92900:30 .0 05.x:30 1.79 . 0-07.:9g .2.5g7.g5:30L3507.802030. .:348..50784.7 0 90 1..:.0.7 91.0/0747 ..g 2.79.90.5479. L397:390 .708 .9 3:89 /.:5.47.3 7.g .43/x0 :30 . .907. 503.08 /:5g.. 2.:5.3 9.:348. L3.1.9: 8 .:90207 .44.9: 890 89.9. 50397: .5g7g7574547x43.:g .:L2570:7g70L3.9.14894507..590 3:.:5..90 .7 9g L3 89.70 L3g9:7g .9 /0 701:: 3.3/: . /0.789g/0/0.:x9: 3/ /0./28 /85:33/: 80.0 31 .70 .9.5g7.0. 570./0 /0.92./030.. ..x.9::.99.9:0890L3.70 /0 092g.70 .8g.8g .59.g .438:2g-g:9:7.708.9g 0890 . 507.47:53g.089.  574.79 .59: .70. .3.g. 890/0.9:.:78:0890143/. L3g9:7..5g7.L3092g.5g7g7 !73 80393x..0 ..g L3 1. L2570:3g -g:9:7 ..20/.L3-.:78:/01.4: 574..g9g2. ..70. :3 .708.70 .790..: 3.g 1.:5.!7370. .30 8:39 L397:390 89g7 /0 30.:5.9/0.5g7.9.9: . 7..59.9 !497..:5.00920.g 5.:9g .:74. 503.90 -4 3... .57g-: 9 890 /0 .0...8.:5.:g 3.44.9 . .79..g:9g /0 00.4:: . .438:2.7.g 8:5g7....9g 50397: .93. .089..1.9/00730/0/8.907:503.59.3 0890.9.-9 .g. . 89.70 #0.g .3/ 4 . 2. .-9 ..0.:7.x08 .9 20/.30 /3 .:5.9 4.5g7g7 0920 L3 8038: 570.:2.. ...7.70 $9.94. 8:8x33/.802030..9. .70 890 L3 092g .. 503 ..-43. .:78: 3.5g7.. /70.89g/3:72g89:.

947 :.:70 9 5743:3x.  .g9470 80. :/0.9g L3 /48.7: 37 .

790. 3.g.9..3.:5.:5.9g.89.9g.g970  14894-.79 503  :79 89.g:9g/0..438/073/ .9g5.: 3.g9g2./85:8..9./01.x.790... 0-07.1489..:5.g9g2.9: 3:. .g . .790..2033x..xg/089:.3.:70 9 80. L38.3x.9.7.9.9....g97089.503.3/5. 0 .90  .09:0/0:/0.9g . L3-. 0.79 90 57 503 .   5.9.x50397:308903x. .x:3/0.g9g2.4.g 3.5970x3:9g 389.9 450 .g9g29g 5.9g5.9: % 3907.790.14894-.:..79 503.x3:.390747 84x.:5.07084.90  :. 5743:3x.2.2.. 50 143/: :347 30L3x0007 L3970 1.790.3x.1.9. .:5. .089.g9703.850.:3:/39703.09:0:/.490.5../42.L3.5479.79 57 503.. .x.99.x4750397:.   .09:0/0 :/0.033/ 4.70.2033x..0479703.g /0.70.9g /0....89g 84:x0 389.g.2- 3.9:8g..9.:5.9 3-.:5.8. 70x3:9 .790. .70800 1.95. /05.:5...9 !0397: .0. 7...9g50397:.790..795.70/030.2033x.590 8:-.05:98g..70570.20 5g7x47 8 .37 .:3 242039 /.0.80 .9g 5.g9g2.7 7317.802030.

 37.

 1 L3g9:7.9:.90/0. :3 /0 L3.23.3  .7 9g573.43/:..79 503 0890L389.9L3..:94.9.1.4207.79 503 8g.202-7471.g947.: .0 431472...8.3...g.:..089.79.90 570.8. .8.g8.208.4281. .70./030.90. 39079.43/.4 23039 ...3..7g .3 . :3 507.g .58:7472.7007.484.:78 89.0 .:5.09.70 8g..90.x:30..089.:g/0L3g9:7. 3/ .7.47547.9 L3 70..00.70 50397: 317..59.0.:8g3g9.0397.89g7/08g3g9....8.8:897. /0 1:79 570.:1:7. 8. 5....3..9 ..79 .g:9g L3 .70...0..90 3..70.9 .x.910 .8/0.90 8:8x33/.79  .4..g... . 50397: .90 ./3.7 0 90 1.907.70 3: 5:90. /0 .84..5.59.590 .9:.907::503.:.90.43.70/030.

43899:0 :3 507.:7039 .0/08.7 70.71/4.9:7g 8g 3: 54.1.1489708538   . 1.438/07.4.g:90 /0 00....9g..90/070.: 3:.00.4 30.208.9 /0....50337..0L38g 3:0890.0 #0..7/.70 47.0/90 .g.7 L2570:7g703.:78:.9.1479:9 !9089 /0.9 573 8g..9g 1 L3g9:7. 503.590 570.:2 3:54.g .70..13/83:7.- /0 3.901.

 37.

 . ..1489. 5.70 L32 .:5.:5.9.38.90.3.3.g/08:/:7g ./08573/070.:9g50-.2-. 1g.x:308 .4 3: .1489708538  0x.43./05g 9 3:.:50/3: :73xg 3.:34 90..790.70:9..79.9g 80.79 ..x43.9.43897:.9 5..88902:/0573/070.5g7.70 13/ 30..93:0890143/.:5.70 3x.79..:8..9g L397:..:x98:54793:.9: .23./85:8.:78:3.47:: 50397: .:x9:: 94x.70.4894.9.9:1.9. L3:.:1489.:. 4.g .g9g2.x:30. L3 .49g7547:2-:: 0..90L3..:L31:3.950397:317.3.3   503 389.9:.901.x.4380.9::L3-. L37.94707./0 2097 5. 80 /05g7900 :.3/.70  /0 0 /0 L377 20/.g .7705:3070.: . ./g 5:93/: 80.34.0 8 ..70..4:39.70/0.5908.0 91.0 50397: .:9573705..2-:./280 8 .9. 1448L3..0 .770x3008903x..97g370..g9g2.70 1:8080 . 1 0.9g /0 3.g9g2. 1 5:8 L3 054.43/.9:. 3..9 389.43172g 3.73:.70 /.::903.92.4397.x43.47085:3/0 3472047 903.: 3139.9::.5g7x.489-:7:03 7089:7/0.-0 50:574.4/89.37 .942-70 3.3 503 #0.389.9 3574-00.5479.g :9. 3:50397:.0890 :72g7 3: 8:39 25:9.708 ..9:.:.9:9.0...7.30.1g.5745.x433/: ..:747:: .. /0.-0 3.70.9 :30 L2570:7g72570.42509g :.4..438/07. .9/03.9 .:0..9g .9:: /04.7: 50 .089g.7.39. 574/:8 7:5070...:..30: 8 .:9:7.3xg 70. 7g233/ . 8.g:970:9.48947 .7907203:/0 1:3.5g7x.:x9:: .:70 9 8 .90 2570:7.43/:.5738:/:7.947.947. .39.9 ./23897.2439.-9/0.2. .:5. .g9g2.749..570. 5:90.9...037. 13/1g.3x.4 .70.70 L3 88902: /0 7:5070.:5.8050 90703L3:72..:78:/0.0/ 8gL 570.70 .gx0 .107.7g.g:9gL3.08.3x.:.5072.00..570.:x9:: . :3 242039 /. . 5 3..: /.903x43.7.:5.3039g 389.4...0 /0 970-:.:x9::.9 8./04.790.70x3:9.7.47085:3/0..70.0570.:5.. 8:5479 3: 5:90.:5.3/0.:5.0 3. .:9 .. ..

.

37.

08:/0394.4:39.90 L389...85.-9.79..39g $9.90.. /:8 .9..3503 -0x.9.70.89.9.302.89g7/07085438.59 43/x $ 8 503 /0.29.3:2. /7.:289.:9gx47 58..4.43899:/:5g.:.90.7.448.:.99/0 .70.1g L324/4-0.7g.. . L39:30. 949..70 ... 03070 1./0..70.38.x:30 .908:-89.89.. .3x00890.3/.90.0 .5..0. 1. 80.37.9 L3..5.0..9 . .7.42509g 50784...7.0 ..13/2:9893039g  74.3.42509g.9.42509g54.L3x000 .0 30.70.3/574./0....903:.0 50784.3xg..39g 8.30. 5 !497./01.40.13/89g53g502 .g7001./0-0x00890.9:3.70/0-0x0.:..70..

 37.

.471.317.:5.43947.9 L3 074.0.79 503 .1.3.9.:7::8:897...:3089.g/0x3070.7 70.x:3/01:79 $ .79..73/ 70. /0.3x0 L3.x 50397:8g.70.:. 4 .:34 93xg /08570 94.98g4.70.3503 ../0 ...: .x/0 .8 .g970 0.g 8 .x 50:70/0.:/08:-89.:5.x.3:.7.x:3/097./0 207.90.399..: 8:8x3:9 .3x094.8/397 :3.:7 50.:5.0 3: .g:9gL3.70.g L3:.47/0../089:501.: .7:3:/39703.7 70.:9 .90..1..:1489.:14897085380 0.x .9. 207.8:897.07.x.047.:5.8910 .:5.0 570.07..:5.90/03.43899:0317.471..x3.::89 :3:/39703.43/.08908:-89..x:305497. 5 3.70 /04.317.70x3:9.:78 3.209.x50397:8g.:947:.3908.L3..x.23.

:289.3/1g59:947: L3242039:8g.5.g37.:570.903:.g49g770.:70 9 80.950/0.570.g L3..:289.x.58.g7.4314729...:30 89g7 89:.:148970x3:90.70..503.1..43/x0L3.503..g 32850.0/070.50/0580 203/.7.7 7.903:.390 890300..70/053/0..08903x.:L2570:7g7/0.:.570.3x00.573.::./0.907:503.g3: ....7./:.90 890.g:9 /000 L3...503.7.9.3503 1.503.90.g:9/000 58.390 %7-:3.3x047 .:78:703:8:39143/.#0.59.:34 90.708 .37/3:0  !7380393x.08:-232:850..43899:0317.703:.570.g:9g/000.x:30L3.x8..0890..79.g /0.590 3/..203503. 3:.

9 /0 5.79  .:.9g.70.x$ $ $ ..:..39:2 /0  0 .503.947:: :..48/070390005:80 3-..203 503.43/x0L3.:289../0   84x.79.1g.0 3.58.:70 9 570.8910 389..4 84.8070x30.g1..24890370.3/ 450397:300.:2 :72.4.089.9: 3.484.9:: $ $ . .:70 9 L3-.g947.g 389.:9.89g 50/0.9005.:5... 317..9/:5g.0 25497.g9g2.g:9g /0 .:203x3:9. 80..79 ..xg /0 24/. .5g7x.70.70. /85:8 .84.70.7 70.1.5.7 50 143/: .90 3090203..7 1.9.73:/0 0.9:.59047 /.8..:5.3/ 00.570. .3x.09 .70. 1.:g /3 .:.98g..79.05:x3 .:3.471472:.g49g770.9.9.039.203 .. /85:8 ...9389..-g .70. 70:9.5. L3 7.708...970.5g7x.203/g L3.58. .79. 570.1g. .x:3/04.9: 80 1..:0 3 -..203503..9g..43.:x0/08570/7059:.300..9 ..7.7.39:2:. .g8 .:289.8g .8910./0143/.. L3.. 0/0L37720/.:.390 !497.9 4505.59047 /0/:80 :/0.90..0 3249.9 L3 5. ..0890300.x5...g8:-.90.5479 /0 7..:.0.:x84x.gx 573 53070 570.0/3/./23897.3x0.089/3.70.903:.:..07.23.4770.317.3/ ..5g7x.x:3 574.7..7.g947.317...  5743:3x.:../: /0 507.802030.9:3.570.9 /3023L343.g /0.43/.4389.9 ..59. .45:: 570.23..g9g2.2030890/0 0 3 .: 50/0.9/05.::.8472...58.9:..5.90.3  503 .850.9g.39:2 /0 050397:8g.58g 0890 /0 3.:2.947:::./854x47.70.3/0070:9g/3/...7.:30.9 L3 .79 .g:9/0 00 1g7g.x:3570.709 .4314729. .79 5.50/0.3  503 8 .0 .903. .:289.. 50/0.9 2.903:.233/80393x.70 3.790.903:.9:: $ $ .390 . .203/g/0..:2 3.080393x0 3/. . .: 97-:3.057./:.8:7. 317.2..g:90/0..99/ 57503 97-:3.3x0 ...9.9::$ $ 50397:8g.089:. L3 .70 8g.80./0.58..50/0580 472g.570.38../0143/ !0397:.907.:0 %7-:3.79  .9:3.:3/: 0:3..90/854x.70.8. .570. L3..0 90.805.4389.70.:5..317.20389.:.708g.:78::/0../:/0 507.0890L2570:7g7 3.43909:.43/.7 9g/0...g9g2.. ..::34-0.7.0.9/0 !.g .5.39:2:: .:.9g .470.0/0 50/0.g L3/.x:3 0.9.0890/8.49g7.0 L3 .79.9:: 8g 80 70x3g L3 1.. L3.90$ 80.9g/0:/0. 8.:5..3x0..:78 !.9.7.:78:/0.x:3 570..23. 3.3  503 .: 3. /0 143/ . 570..7 70 570./04.9 .790 80393x..9.3x.3.. .9:$ $ 57039g7.:5.3  503 .3  503 80 50/0580 90 ..09 8 .9.7.:30317.9 /0 8g.705..:.g9703.x:3 7.:790.9 70x33/ .1489 .58.709g /0 8g.g9g2.9g8:-.203.3  503 805:90.00.3x.g:9 /0 .0 L3 . 1.7 70.70.. ..90 /3 41.9g .: /0.7g9.7 70..4393:.390 472. 3.4 .0 .431.70/0.79 503 8 . 50/0.7390 x:3/0.9 70.0 L3.09 ..7 70.70x3:9.90.9.4.947 ..79 ./2870.70.93070.:5.. .:.:5..9:$ $ !0143/: . 8 .4393:.43..:78: /0.:5.:/0 548-9.7.79  503 0 .g9g2.37.:70 9 80.0890 80393x0 .9.70.9070.: 574-.:970 9g.g 50784.:3.43/..:94/8.7.90$  !0397:.9.5:: ..90..34..4-479g8:-232:850.-90 97-:3.... 30143/.203 503.9.70 .9.7.:...:947 925L3.x.00.403x0L25497.9:7g .5.:5.g 3.570.09: /0 50 3g :/0.850.900 .790.9:. 574/:8g L324/.3 232:850..9073.

g37 /3/0.:70 9 8 .7 70.9:: 50397: 8g.1.80. 57 503 .3 .79 5.3 90  503 .g947.790  !7380393x..5479.02-70 5743:3x.79 .g:9g/0.:5. /85:8L39020:.x:3 /01:79.9.79 9.9.317.9570.3./32..99.70.9g/0:/0.79 . 7..947:::.503...7 .

 ..84.:5.3 :3 L3.23. .503.L3 -.9.9 .: .84.. 317..0:.58.3  503 .70..799.9::57380393x..5..43/.43945950/0. /0 .3 L3. . 50/0.79  .3  .3  9 0    503 .79 503 .70./0.58..79 .3  5037..1.x:3 /0 1:79 .70.79.7 70....5.79  .9 3-.70 50397: 8g.9g3. . 3.:5.5479.g37.

089:.0 .1.07.208./0.0.:5.79.:949:782047 .84.0/3/ 50 .90.43/x0..g8g9479 . 389.g9470 9 L38038:.90 .8 /.. .:5.300/0.70503.70 0.43.983...70.89.:0 3 850xg .84.0.8910.:5.84..390.7..59047 /..484.84.913/70. /0. 317.9 .:. L37.70.:.49g7..9g.g. /0 3/.:70 9..0/0390503.99:/308... 80231.07g/0 70.2. 570039.5900.9 /4.3x.9. .90 .:5.70 L3702/0/0903x0 !0397:.90     L3 57.709.8g.:348.5g7x.:5.3.242039:8g.70.4..1.g9703.x.:507.g8g9479 .9.4389. .g:9/000 .900890.:30317.709..70.9 .98g.7.x.09.g37..70 ..0 30.::3.:.709. 9070 70709.89.9..: . 8:897...0 %4.9.7..: 50/0.08..90 L2570:7g70 70x3:90 /0 572.590 570:/.7.:.703:.x43.:5.:70 9 80./0 2.x43.:3.039g L3 .9.7x33/ 5g7x47 ..7g4 .08::503.3 L3.9.1. .x:33:0.:348.70L5072904-x3070.4.9070.9::  50397: :72g94.3 503 /3/: 8001. /0. 503.58.:.3984..84.58. 1.70 43/g 70974.70.:47.7 7317.43/:90.24.:. 0/3x00 /0 :/0.45L3L3970x3070 25:33/: 80. 5g7x47 . /0 1.90 .590 /3/.43.70 .903:. 143/.90/0/.9g .4393:.0..g .-9g573570039.3x.9..49g770 :723/.3 L3.5.9:8g00..:/0..3x0 . :347 -:3:7 . .4.70.g 574-00..70 0.70.9.9.:9.903:.0750/0580/0.97: 97 /0 -033g 570:/.:5.: 1489 .90.50: 3.. :30 704:x 317. 3..9 ..3xg L3 4507.:289..:949:782:: 5745709.g 70/:8g /3 390747: .0..8..9.7 70..g .9g.574-047.9:  84.0 .g.gx .0 .:34.0 :3. 50/0580 .9g /0 3.90 . .9: 8 .439459g.070. L3 /4:g 73/:7 /3 390747: .79 503 %7-:3.070.5.:/0548-9.:289.04730.:70390 ..g9g2.4280 L3/.:.790  L3 .3x00 507843..:00..8910 389.0.900 ..7 /7059 ..90 /0 389.9:.390 .90 389.79.9.:9 70709.3x0 ..70x3:9L3-.0. ..90.43172.947:::...93/ 70/:. . 5.4342.90..:78:574.0890 L2570:7g7 .0 .9057370899:70L3.g9g2.g947080.89g .9 L3 8:897.g:9...0890 49g77 ..70L3970x3071.0.0 .g 50784.x:3 .570.4. 3.7./23897.50 3.590./:80L3.g 94.31089.L3..4.503.70:3.450790 3907.. L3x008 7..: :72. /4:g 5. ..9 .5.:5./:.g9g2.9g57380393x.9:: 8g 80 70x3g L3 1.452347L3L3970x3070 /081g 4.g 70/:8g 70850.x:3 .89g50/058g13/..:9.70 :3 ./0.:4.70..3xg 3.10-7:.4 .4342.:30 50/05808:-232:850.43.03xg L38038:70/:./: /0 507.4280 .9:3.95g7x47 .071.43.x:30.: 249..-473/.7.7 70.90.3907472.90    .g9g2.43974 :/.3/008:39700.4280 ..70 L3/..70.3.9005./:/0507.700 .4389.438/070390 472.:9050/0..570.3x.390 :/0.1.5479/07..317.5.0.8 /3 5.xg 3907. 389. 572../0 8570 2.g /081g :7.70 7.790 ..: .0780 -:3:7 /0 .1:79:: 25497.9 .:289.3 :3L3.3x.3 :3L3. /0 .:78: :/0.: :.

3x0.9g573570039.9g L3L39702050/0.089./3:72g8:1073/0:3.:70 937.0 .43899:9.802030.920 .90L3.:289.9: .:70 9 .70 4.70847:: $0.:5.49g770 247 7.0 L397:30 9000203900.9g /0.9. 32 :72.:289.7.0317.503.8:572.::..790. /:5g .58.:/0...x:3/04247 /04.390 !74.:x9: L3 43.70.903:..::.4. 70x30L38g.0.4389..g747..g 80393x.5.1489/04.70...0x.947:!..903:.708.947:::..g7 %7-:3.574.0.70.70.803.7.93/: 8000.4.3/0.98g25:3.09::/0503g%7-:3.089.92. ..390747 . ..x.9. .0890..92g3:.g947080.007..39g.:70 9 80.3x.30.708:30..  57370.: .90/0L377 20/.7.9g /0 24.37/3 2.:9. ..

!.

9..3..5.9 L3 .g947089 97-:3. /0   50 143/: :3: .039.9gL389.9..7089570.907.  503.431.799.:.07.9 .:. . /.  17.02-70 8 .:78: :72g77 503.x0 /0 1.233/ 2..7 70.:5.:g .g.9:  .947 . /85:89729070.: :3.70..44.9..: 574-. /3/0.790.:5../23897.3:3/: 24..:x957.9:7gL343.0 .9570.70.L3:/0..x:3 /04247.5.92.09g7 :/0..g:9g/0.947.70/0..99 L3 . 70x3:9 :72g94.1..089:.79 9.9:: 50397:8g.. 503 0.59 .: .. 89:.9008g: 3.317.

:94580 37 .4 0.5479: 20/.#. /0 .

.

 .

:x9:.5 L3 43..3.920 397:.570.9gx /0.:. ' 8 ..0.431.9: .1.g747 .:5. .9::/0./04..903:.79 .0317..70.903.907.0. 893 0:30 9. /0 31:03xg .9570207g9473.90..790.:9./070..9g..3.05734..7/4 507.xL3.90 2.05:9 8g 38:90 50 17.9.0572.43899:0 4:39.9: .240 .g 5.g .950 5gx20/0.0 /.089.g9:.9...9:7 L3.590 80231.9g 573 8g.7.70L3242039:20/.0.g747.9.37 /3/0.79 . /...3:3x.:5.g:9/0.1.9:.2039:.43172.:5. 50  /0 .90/70.-0/854x0.43. 4.:3.x:30.9::8 .2..9 .:5.20 3.44.9/047..89.: 08903x.4.9L3:.38.9: .-g:9:7.9/02.7 70.4290./42.2-: 47 573 0g9:7.0890.g 0g7 .x:3/097.3/ .:g 0..70 . .. 4...3907478g..4039g .39g.:./0. 8:- 31:03x...7 71..:94.: -070  .:5./..89g:39..0:308:10790 /03.047 /4 17. /0. 925 4.9208 .g 24...92..x:30L3.9 . 2:9 2.802030.920 ...92.7:3.g L3:3. .: /05.8.799. 907.903: 0890 3.02-70 3. 1.8:57. :347 .7947..x:30. 1489 .:94. 807.80/0 .1.59.9.2.3:07.x:30.32 3/70598 .570089039 0307..97-:0 1.43.:5.0 57397 4 5. L3 43.9-g . 70:9.70.300/0:72g770503.574/:850143/::3:./031:03xg !:79.089:.9:7..4389..:2.g 3.4 /8.799..g1..92g 13/.. 30..4393:.g .429070.70 /090723.14897/.43x3:9: .:790.7 70.x:: 50397:.7/.90L3.4.70.x.02-70 !7380393x..g970.g9  80 .1489.7947:: % /0.9 .:23./039::8 ..9g30.3/.4039g.:3.0 08.90L2570:3g :72. 10x0 3 .x 0.3. .g .790.:5..:x9:L323g L380.0. 50397: ..g947 /0.590 3.7947 202-7 .4 0. ..3/0.:289.5.8..3g 0.  503 31.g/397000 8g. .0 ..00.44.:L3.3/: 0:3 0.317.L324/.90 .30.900 50397: 8g.8.574.7.90 /0 97.:5.70 57039g 10. ..7.8 .3/0.x43.907.903.47.9:.70.g9:-:7..050397:..590 .90. L3.59.:5..70 . .g 574.708:30.0 ...70.475L3x05g9479g0947 548-.9g .98g25:3g8:572.g 317.: .:3x0 /0:3/0.:.g37 /3/0.89073..438:2..9/0L2570:7.0.:305:7.0890./0  .1...9: .. :30 317.3x.:..920 ..0.:4.94.90 .900 8g: .0890 L2570:7g7 3.23.9...9g %7..:347/8.939071..:/0.70 L3 5.:x9 .9 .g3..70/0/0 0:7209.8070x30..4207.0/070. /42. 503 317.g7...3  503 .98005.7.570039..:.947.240 08.799 .g7570.x:3 .: 2.089:.30.: /0.503.:/...43899:9..L2570:3g.1...90 L3..:-308.50143/:4..70/05:9073.43...8.:x9: 50 .9:7.4380.0.9089g. .:347144.0 203.0:-7.3/.31089.42:3.70.:x9:L397 4.2:9050784.70  % 2570:3g .g...:43.9470L39703.1.:5..99:/30.9 0247.g:9gL3.g/0317.7/4 507.7/. :5g. 70509..54 94x 970 ...940307.08: .2..4-.0890.x:30.70.0890.72g .9:: L397:30 9000203900.0 390730 . -g:9:747 .7.3.3...039 .:x0.9g 947.708.9: 80 2.: .:x70509./031:03xg570.g ..9 .4.428g.:5.54.9g/0 .x:3 .9 0 /0 L377 20/.: 70.:5.4397.g:9g/0.1.9008g: % .g 14.90L3.9..x:3 ..9 .85.:: /0 20/..431.9 42509:/0:/0.9.7g 209..9::893 .5.g50 3.x:30 &39..90/057270. ' 4.. 8025:30L38g..0.9 L3970.7.43/x..x:3/04247 .70.9570. 42039:.0 .0:.:2.59..9 L3 . 4. .2 8:39L30g9:7g/0.:17. . :/0x: 14.:5.574/:8L397 489.0x..:5.070 .4393:.9:: L .47. 503 L397:.4.47547.9205734.....708.70 .:-3.g:0 ..g483:7g.503.x 97.90/0L37720/..1.70.5479::/005079g20/.43/.8.92. 43.  .39 2.390-7.:270:9g/3574-0 573 .43/x43.:5.4314727..425479.3:3/: 24..g 57. 1. .802030.:5.08. :  .089.g 3 .9:: ./04.80.x .170.0 890.g . 8.9:..438/07.7 .790 .425..9..9L3.79 .90:397. L3 ..:5:9:9574/:. 947.: .00 L3925. 3: .7947.08 .79 4 89..05:98.4393:.::3..4.8..:x9:L343.9:: 89:. 317.8:57.:2.9:: '.

:g 8 .7 /0 . .70/:850/0...00.x43.9gx 317.79047/0...90 8 .202-7.g317.g 1472g /0 ..4393:.9.90 8:8x33/ ..9.9g .8:57..0 L3 :3.:50784..389. ./7g7 ..7031:03xg.9.:9g73:80:891.1.9g 0890 570.58.70......45 /0 ..0/0747. 4..g 37  /3 . : 4.3  L3.5729 L3. L3g9:7..30 .:.9 .790 /:5g/8..7..:747: .9:: .9g #0..90/0 572./85:88:8503/.0. /0..: .4393:.:.903./031:03xg 3.90 L3970 00 L3 24/3.:943420 L38038:570.4380..:x :72.9g.90 /0 57200 /8.::89  :790.:5.x43. 503....g .x..3  503 . .:78 .050397: 0/070L3897g3g9.79 ./031:03xg 3:.570938 .54./42.503.9..g L3:3.70x3:9.x:3.:.790 .2-: 47 8:39 0.900 .7g .-.470.347 -:3:747/0.. 8.9 /0.x:30 .9.:9.970.:3471:3.g !73/0.3/ .g. :347 1:3.5.:90/03.:5..90 80231./097.907.xg770850...79 .3xg .:x070509. .70.54.9g3.9L3.047 /4:g 1. 202-747 ./28 ./85:8 .x:30.g3.970.43.54.: :72g79 :3 83:7 70:9.00..389.: 249. 0 4-x30 50 5.70.3:..5. /0.00.9:.. .9:7.../2870.3x0 70:9g. /0.90 /0 3..2 8:2.3:..:347.1.00./0 /024.43/.071.934L3.70.:5.70.:5.90-:3:7 50397:.g/3570.2-.70.90 L3 .0 !73 /0.x43.g 50/0.3:. .:9g7.8g. :7/.13/.$:5702g/0:89x0 80..8. -.425430390../7.:78:L3.70. 31:03xg . .0.70.g 4 :3.8.70.90 .905:79.7 9gL31472g./01.79 503 8 .7g 8.047/4:g1.43/x0 850x0 00 970-:0 ..8.90/057270. 5708:5:8. 97.x . /0 50 .90/097.:70570039..x:3 L3 .7 92.38.144.:5.34.2./031:03xg3:.:8 .:1489..7/0.:5.70. . 25497.. 570 .0 /0 0/070 902547.700890143/.79 .00.3.9g/097. .9..3x.0317.37 /34.73:4 317.x:3.43/x43...x.90. .942-70 :790.70 .9:: .2-.70.:x70509.5.0 574.1489..9.3xg70.0 3...9049g770.90 .: L370.2:90.4.79 .x:30 .:7900 L39707:507 L3 /081g :7.0 4.8g4-x3g./070. 57428:30 /0 . 203x3:9 49g770.x:30..4393:.:5.9::5497. 317.70.23.0471.9:7.9gx0 203x43.9:7.:78: ..8.30/00 .2-.1.70 7057039g4:39.59..x:3./.: 249.5.30/3 /4:g1.gx0 8.14898g.0050784.03xL2570:3g.50: 3.0.:78:L3..3x0 3 .54 /057270.0890.9:.x.3x.00. /0..90 /0 .438/07.7 8:8503/.9 .7.970x3:9g/0389. 5720 389.9 389:./28 ..3  503 .g/0317.58.2 .2 3.902.8:57. .g9:3/483:7g..1.9.:5.438/07.804713/ /090723. .5..g9703.:78 L3 .0/070. /0.2 .: 8g: :72.9.. L3970.: 8.9:: ./g L3 1..8..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->