Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 14.10-16.10.

2008

www.
piataseverineana.
ro
2 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 3
@ Reparaþii @ Transport
maºini de spãlat auto- materiale de construcþii
(nisip, balast, sorturi, etc)
mate cu piese de import ºi lemn de foc cu
MENAJ- ALTE DOMENII
la domiciliul clientului în autobasculanta Raba Irak,
ÎNTREÞINERE
tot judeþul Mehedinþi, la comandã. Ofer
@ E x e c u t
deþin ºi aduc la comandã @ Familie cautã seriozitate. Tel. 0742-
191001 (81552) cadastru ºi intabulare
piese. Tel. 0727- spre îngrijire bãtrân sau
bãtrânã, în vederea în cartea funciarã la
747910, 0770-964290 @ E f e c t u ã m preþuri minime. Tel.
obþinerii de locuinþã. Tel
(81560) transport marfã cu
0752-691800, 0744-
microbuze noi ºi 0723-332890 (81553)
684532 (81631)
c a m i o a n e ,
autoplatformã, capacitãþi @ E x e c u t
transport: microbuz 12 documentaþii tehnice
FOTO-VIDEO-AU- mc - 2 t, microbuz 16 mc
DIO TRANSPORT - 2,5 t, camion 36 mc - cadastrale ºi intabulãri
4,5 t. Tel. 0252-316515, în cartea funciarã
@ Filmãri video @ Efectuez 0744-559181, 0724- pentru case,
ºi foto pentru fiecare transport marfã cu 080607 (81558)
apartamente ºi
moment important din autoutilitarã Fiat Ducato,
@ Efectuez terenuri. Preþuri
viaþa ta nunta, cununie, 3,5 t, sarcinã utilã 1,8 t, transport sãptãmânal
volum 14 mc. Tel. 0721-
minime. Tel. 0352-
botez. Tel. 0727- Italia ºi Spania la adresele
949491 (81551) 544144, 0743-891821 dorite. Preþuri neg. Tel. 800160, 0729-960787,
(81555) 0754-270285 (81564) 0252-325409 (81556)

MEDITAÞII-
TRADUCERI

@ Persoanã
autorizatã cu rezultate în
performanþa ºcolarã,
pregãtesc elevi, clasele I
- IV pentru concursurile
ºcolare în timpul
semestrului cât ºi în
@ Executã @ Executãm vacanþã. Preþ 20 lei /
lucrãri de rigips, lavabilã, lucrãri de rigips, gresie, ºedinþã. Tel. 0731-
glet, faianþã, parchet, faianþã, parceht , 321185 (81472)
instalaþii electrice, de lavabilã, glet, polistiren, @ Persoanã
orice fel, tencuieli. Tel. instalaþii sanitare ºi autorizatã cu rezultate în
0744-170285 (81569) termice, pavaj. Tel. performanþa ºcolarã,
0726-438505 (81596) pregãtesc elevi, clasele I
@ E c h i p ã - IV pentru concursurile
executãm lucrãri @ Instalator ºcolare în timpul
montez ºi repar instalaþii semestrului cât ºi în
structurã de rezistenþã,
sanitare ºi termice de vacanþã. Preþ 20 lei /
zidãrie, gleturi, ºedinþã. Tel. 0731-
zugrãveli, rigips. Tel. toate tipurile la preþuri
321185 (81562)
0765-195803 (81590) mici. Tel. 0751-581557
(81604) @ Meditez la
@ E c h i p ã limba Englezã, orice
nivel. Preþuri minime.
specializatã, executã
Tel. 0740-273221 dupã
instalaþii sanitare, cupru, ora 13.00 (81600)
CONSTRUCÞII, CONTABILITATE
VÂNDPUIDE pexal, PPR. Preþuri
AMENAJÃRI, atractive. Tel. 0728- @ @ Predau lecþii de
STRUÞI, E x p e r t
pian indiferent de vârstã.
INSTALAÞII 156322 (81591) contabil, ofer servicii de
REPRODUCÃTORI Relaþii la telefon 0728-
@ E c h i p ã contabilitate. Tel. 0766- 034472 (81602)
ªI INCUBATOR @ Execut orice 828311 (81598)
executãm lucrãri tip de fundaþii, beciuri,
PERFORMANT. structurã de rezistenþã, evacuez moloz cu
TEL. 0722- zidãrie, gleturi, escavator ºi camion de
zugrãveli, rigips. Tel. 3,5 tone. Aduc la
741768 ELECTRICE-
0765-195803 (81483)
comandã orice tip de ELECTRONICE
(77004)
@ Aduc nisip, nisip, balast, ºrot.
balast, pãmânt vegetal, Execut lucrãrii de @ Reparãm
@ OFERSPRE compactare tasare ieftin frigidere,
sorturi. Evacuez moloz,
ÎNCHIRIERE pãmânt ºi mobilier. Tel. (elevaþii de casã) cu congelatoare, lãzi,
SPÃLÃTORIE 0722-895023, 0352- compactor. Tel. 0744- vitrine ºi combine
805283 (81550) 998699 (81592)
AUTO, COMPLET frigorifice la domiciliul
UTILATÃ, LÂNGÃ @ Executãm @ Execut lucrãri clientului. Oferim
lucrãri interior - exterior, hidroizolaþii blocuri, garanþie. Posibilitate ºi
OMV. TEL. 0724-
rigips, glet, lavabilã, terase, hale, fundaþii, în rate. Încãrcãm clime
449371, 0742- polistiren, tencuialã, înaltã calificare,
auto cu freon. Tel. 0352-
692963 (81487) gresie, faianþã, parchet. categoria 6 II. Tel. 0751-
Tel. 0755-9 34031 096975, 0252-211020 806529, 0740-783824
@ Vând atelier (81567) (81593) (81599)
tâmplãrie complet
utilat. Preþ 20000 euro.
E-mail cerasela_burcu
@yahoo.com. Tel.
0788-602127(81345)

@ Vând firmã
taxi cu o maºinã VW
Golf 4. Tel 0746-
624297 (81643)
4 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

Efectuez transport sãptãmânal


Italia ºi Spania la adresele dorite.
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285

TRANSPORTMATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,


BALAST, SORTURI, ETC) CUAUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN
FOC.OFERSERIOZITATE

TEL: 0742 - 191001


EXECUT DOCUMENTAÞII
IMPORTANT! TEHNICE CADASTRALE ªI
Toate anunþurile de la INTABULÃRI ÎN CARTEA Efectuez transport
rubricaAfaceri- FUNCIARÃ pentru case, marfã cu autoutilitarã
apartamente ºi terenuri.
Servicii sunt cu platã ºi PREÞURI MINIME
Fiat Ducato 3,5 T,
se achitã la sediul Piaþa sarcina utilã 1,8 T,
Tel: 0352-800160,
Severineanã din str. volum 14 mc
0729-960787,
Traian nr. 46.
0252-325409. Tel: 0721-544144,
0743-891821 Echipã executãm
SERVICII DIVERSE EFECTUÃM TRANSPORT MARFÃ CU MICROBUZE NOI ªI
IMPORTANT!
Toate anunþurile de la lucrãri structurã
CAMIOANE,AUTOPLATFORMÃ, CAPACITÃÞI TRANS- rubricaAfaceri- de rezistenþã,
PREDAU LECÞII EXPERT
PORT: MICROBUZ 12 MC - 2 T, MICROBUZ 16 MC - 2,5 T, Servicii sunt cu platã ºi zidãrie, gleturi,
CAMION 36 MC - 4,5 T.
se achitã la sediul Piaþa zugrãveli, rigips
DE PIAN CONTABILOFER TEL. 0252-316515, 0744-559181, Severineanã din str.
0724-080607 Traian nr. 46. Tel: 0765-195803
INDIFERENT DE SERVICII DE
VÂRSTÃ CONTABILITATE.
REPARATII
Tel. 0728-034472 Tel. 0766-828311 Execut lucrãri Echipã
interior, exterior, specializatã
rigips, glet, lavabilã, executã instalaþii
polistiren, parchet, sanitare cupru,
tencuieli, ºape, etc. pexal, PPR.
Preþ neg Preþuri atractive
Tel: 0755-934031 Tel: 0728-156322

Execut orice tip de Executãm lucrãri de


fundaþie, beciurii, evacuez
moloz cu excavator ºi rigips, gresie,
camion de 3,5 tone. Aduc faianþã, parchet,
la comandã orice tip de
nisip, balastru, sort. lavabilã, glet,
Meditez la Execut lucrãri de
compactare, tasare
polistiren, instalaþii
(elevaþei de casã) cu sanitare ºi termice,
limba englezã, compactor pavaj.
orice nivel Tel: 0744-998699 Tel: 0726-438505

Tel: 0740-273221 Instalator montez Execut lucrãri de


dupã ora 13.00 ºi repar instalaþii rigips, gresie, faianþã,
sanitare ºi termice parchet, lavabilã, glet
Persoanã autorizatã cu rezultate în performanþa de toate tipurile la ºi instalaþii electrice de
ºcolarã, pregãtesc elevi, clasele I - IV pentru preþuri mici. orice fel, montaj uºi,
concursurile ºcolare în timpul semestrului cât ºi în tencuieli
vacanþã. Preþ 20 lei / ºedinþã.
Tel. 0731-321185 Tel. 0751-581557 Tel: 0744-170285

Execut lucrãri hidroizolaþii blocuri, terase,


hale, fundaþii, înaltã calificare, categoria 6 II.
Tel. 0751-096975, 0252-211020
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 5
@ V â n d
garsonierã cf I, zona
Hotel Traian,
ultramodernã, spaþioasã.
Preþ 43000 euro neg. E-
mail cosmin_andrei32
@yahoo.com. Tel.
0745-310443 (81454)

@ V â n d
garsonierã compusã din
hol, baie, bucãtãrie,
dormitor, decomandatã,
@ V â n d @ V â n d
G+F+T, uºi schimbate,
garsonierã, zona Crihala. garsonierã compusã din
hol, baie, bucãtãrie, instalaþie sanitarã pe
Preþ 32000 euro. Tel. cupru + electricã, str.
dormitor, decomandatã,
0788-305704 (81374) G+F+T, uºi schimbate, Veterani, nr. 53, bl. G3,
instalaþie sanitarã pe et. 3, ap. 28. Preþ 110000
@ Vând urgent cupru + electricã, str. lei neg. Tel. 0762-
garsonierã, Aleea Veterani, nr. 53, bl. G3, 694089 (81256)
Magnoliei, nr. 2, bl. XE9, et. 3, ap. 28. Preþ 110000
DR. TR. SEVERIN sc. 2, ap. 18, lei neg. Tel. 0762- @ V â n d
îmbunãtãþiri, zona 694089 (81396) garsonierã cu 2 camere
VÂND Crihala. Preþ 25000 euro @ V â n d decomandate, hol, baie,
GARSONIERà neg. Tel. 0352-419410 garsonierã cu 2 camere îmbunãtãþiri, uºã
CU O CAMERÃ. (81380) decomandate, hol, baie, schimbatã sau schimb cu
PREÞ FOARTE îmbunãtãþiri, uºã apartament 2-3 camere
AVANTAJOS. @ V â n d schimbatã sau schimb sau casã + diferenþã, str
TEL. 0747-497675, cu apartament 2-3 Veterani nr 53, bl G3, sc @ V â n d
garsonierã, conf. II, zona
0252-325601 camere sau casã + garsonierã confort 1,
(78840) Autogarã, compusã din 1, et 2, ap 23. Preþ 27000
camerã, parchet, hol ºi diferenþã, str Veterani nr zona Teatru. Preþ 55000
53, bl G3, sc 1, et 2, ap euro neg. Tel. 0744- euro neg. E-mail
VÂND baie, contorizat apã ºi 23. Preþ 27000 euro neg. 308797 dupã ora 16,00
GARSONIERÃ, cãldurã. Preþ 20000 euro Tel. 0744-308797 dupã (81487) e l e n a v a t u i u
CONF. I, MICI neg. Tel. 0730-609577 ora 16,00 (81397) @yahoo.com. Tel.
ÎMBUNÃTÃÞIRI, (81381) @ V â n d 0748-063527 (81556)
STR. @ V â n d garsonierã, et.1 în faþã la
TOPOLNIÞEI, @ V â n d garsonierã, et.1 în faþã la ªantierul Naval multiple @ V â n d
NR. 15, PARTER, ªantierul Naval multiple î m b u n ã t ã þ i r i ,
garsonierã conf.1, recent garsonierã, zona b-dul T.
BL. G1. PREÞ îmbunãtãþiri,
renovatã, , et. 4, str. Vladimirescu, bl. C1 sau
27000 EURO NEG. G+F+T+AC, apã caldã, G+F+T+AC, apã caldã,
TEL. 0252-392610, Alion. Preþ neg. Tel apometre, uºã metalicã. apometre, uºã metalicã. închiriez de lus, et. 6/10.
0252-394191 0763-699502, 0746- Preþ 22000 euro. Tel. Preþ 22000 euro. Tel. Preþ neg. Tel. 0741-
(78474) 228227 (81395) 0727-486384. (81398) 0727-486384. (81574) 784557 (81284)
6 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ V â n d
VÂND apartament 2 camere,
ORªOVA APARTAMENT 2 dec, spaþios, parþial
CAMERE, ZONÃ îmbunãtãþit, et. 2, str.
@ V â n d ULTRACENTRALÃ, Anghel Saligny, zona
garsonierã confort I, în ET. 4, CU Piaþa Meva. Preþ
Municipiul Orºova, ÎMBUNÃTÃÞIRI. 190000 lei. Tel. 0720-
parter, zona nord, TEL. 0748-133671 028277, 0723-865822
pentru locuit sau DR. TR. SEVERIN (81458) (80805)
activitãþi comerciale.
Preþ 22000 euro. E-mail VÂND VÂND @ V â n d
y o m g m a n APARAMENT 2 APARTAMENT 2 apartament 2 camere,
@yahoo.com. Tel. CAMERE CAMERE, ZONÃ îmbunãtãþiri multiple,
0743-148311 (81408) TRANSFORMAT ULTRACENTRALÃ, zonã centralã, B-dul. T.
ÎN 3 CAMERE, MODIFICAT ªI Vladimirescu, ultra
TOATE RENOVAT dotat, mobilat. Preþ neg.
ÎMBUNÃTÃÞIRILE, COMPLET, STR. Tel. 0745-592525
2 TERASE, ETAJ DECEBAL, NR. (81336)
4, ACOPERIª 35, BL. L2, SC. A,
@ V â n d
IZOLAÞIE,ZONA AP. 15, ET. 4.
apartament 2 camere,
CRIªAN COLÞ PREÞ 70000
decomandat, et. 1, str.
CU PÃCII. PREÞ EURO. TEL. 0722- Topolniþei. Preþ 52000
FOARTE 225341, 0749- euro neg. Tel. 0722-
AVANTAJOS. TEL 152559
DR. TR. SEVERIN 200100, 0749-143368
0747-497675, (81459) (81361)
@ V Â N D 0252-325601
(78839) @ V Â N D @ V â n d
APARTAMENT 1 APARTAMENT 2
CAMERÃ, ZONA apartament 2 camere,
VÂND CAMERE, ZONA
CALEA TG. JIULUI, parter, zona Crihala, str.
APARTAMENT 2 GENERALÃ 6, ETAJ 1,
ET. 2/4, G+F+P+ AC. CAMERE, DEC., AC + T, UªÃ
Orly, gresie, apometre,
STR. CRIªAN, METALICÃ. PREÞ bloc cãrãmidã, bun
PREÞ NEG. TEL.
BL. M2, SC. 4, AP. 48500 EURO. TEL. privatizare. Preþ 48000
0729-828882 (81486)
7, G+F+P+T, 0751-258900 (81539) euro neg. Tel. 0727-
@ V â n d MODIFICAT, 261089, 0730-074976
apartament 1 camerã, MERITÃVÃZUT. @ V Â N D (81367)
PREÞ 55000 APARTAMENT 2
transformat în douã CAMERE, STR. @ V â n d
camere, cu bucãtãrie pe EURO NEG. TEL.
0728-134340, CRIªANA, NR. 1, BL. apartament 2 camere,
terasã, îmbunãtãþiri, 6, SC. 1, AP. 8, G+F, îmbunãtãþiri, zona Gen
0252-319770,
zona Kiseleff. Preþ DUPÃ ORA 18 A P O M E T R E , 7, parter, balcon închis,
39500 euro neg. E-mail (81329) CALORIMETRE, 60 mp, uºã metalicã +
adrian_popescu MOBILAT. PREÞ NEG. living. Preþ 58000 euro
@yahoo.com. Tel. VÂND URGENT TEL. 0722-991178 neg. Tel. 0720-909297
APARTAMENT 2 (81566) (81371)
0746-207297 (81383)
CAMERE,ZONA
@ VÂND 2 @ V â n d
@ V â n d CRIHALA,
APARTAMENTE CU 2
apartament 1 camerã, CADASTRU, apartament 2 camere,
CAMERE, DEC, 56 MP,
etaj 2, carte funciarã, APOMETRE,AC, cadastru, apometre,
COMPLET RENO-
balcon închis, zona B- MICI cablu internet,
VATE CU TERASE,
ÎMBUNÃTÃÞIRI. ZONA SCHELA UNUL decomandat, str. Orly,
dul T. Vladimirescu -
PREÞ 45000 ÎN BL. 4, ET. 4. PREÞ nr. 67, bl. R7, sc. 5, ap.
Independenþei. Preþ neg. EURO NEG. TEL. 31000 EURO NEG. ªI 3, at. 1. Preþ 51000 euro
Tel. 0752-223750 0740-145195, UNUL BL. 5, ET.2. neg. Tel. 0749-081084
(81384) 0755-293396 PREÞ 33000 EURO (81378)
(80734) NEG. TEL. 0723-
@ V â n d
236615, 0727-289027 @ V â n d
apartament 1 camerã, et. VÂND
apartament 2 camere,
2, bloc AP, zona liceul APARTAMENT 2 @ V â n d
CAMERE, DE., mobilat, G+F+P+T+
Dl. Tudor, recent - mod- apartament 2 camere,
STR. CICERO, AC, str. Criºan nr. 59,
ern renovat ºi utilat, decomandat, zona
NR. 106, G+F+P, Spitalul Judeþean, etaj 3/ Z5, vizavi de Intim. E-
G+F+P+PVC, uºã
TÂMPLÃRIE 4. Preþ 50000 euro. Tel. mail ovidiucirstea
metalicã, meritã vãzut.
NOUÃ, 0731-999775. (79834) @yahoo.com. Tel.
Preþ 45000 euro. Tel.
INSTALAÞII 0723-359929 (81382)
0766-224374 (81393) SANITARÃ + @ V â n d
ELECTRICÃ NOI, apartament 2 camere, @ V â n d
@ V â n d
RIGIPS. PREÞ modificat în 3 camere, apartament 2 camere, B-
apartament 1 camerã, 60000 EURO spaþios, multiple
multiple îmbunãtãþiri, dul 1 Decembrie, nr. 23,
NEG. TEL. 0764- îmbunãtãþiri, et. 1, zona
zona Kiseleff. Preþ 456622, 0252- M. Kogãlniceanu. Preþ vedere spre Dunãre. Preþ
42000 euro. E-mail 383542 neg. Tel. 0742-178701 80000 neg. Tel. 0745-
a d y 2 2 a d y (81570) (80804) 122388 (81385)
@yahoo.com. Tel.
0743-179934 (81410)

@ V â n d
VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
apartament 1 camerã, SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
G+F+P+T+ AC, terasã IULIU MANIU, NR. 7.
închisã, et. 4, Spl. M.
Viteazu cu Criºan, bloc PREÞ 53000 EURO.
apartamente. Preþ RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
122000 lei neg. Tel 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
0766-538830, 0770-
895887 (81519) DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 2 camere VÂND URGENT
apartament 2 camere, apartament 2 camere, et.
decomandate, etaj 1, fãrã APARTAMENT 3
semidec., din cãrãmidã, 1, 3 terase, zona Iruc,
îmbunãtãþiri, Tudor CAMERE,
Vladimirescu. Preþ 50000 în spatele G+F+P. Preþ 2 mld. Tel. DECOMANDAT,
euro neg. E-mail Restaurantului 0732-131620 (81662) SPAÞIOS, ETAJ
marialiciu @yahoo.com. Dunãrea, instalaþiile 8/ 10, 2
Tel. 0762-222969 schimbate, termopan,
(81413)
BALCOANE,
parchet, AC, izolat BUCÃTÃRIE
termic ºi modernizat în ORªOVA
@ V â n d MARE, ZONA
apartament 2 camere rigips, calorifere CALEA TG-
@ V â n d
semidecomandat, gresie, schimbate. Preþ 65000 JIULUI, BL.6,
uºi schimbate, apartament 2 camere în
euro. Tel. 0745-070280 SC.5. PREÞ 58000
termopane, meritã vãzut. Orºova, decomandat,
(81522) EURO. 0252-
Preþ 35000 euro neg. Tel. multiple îmbunãtãþiri, GARSONIERE euro / neg (283) • et 1, semidec, zona CET, preþ 50000
0742-982568 (81422) 310381, 0723- •parter, conf. I, în bloc de apartamente, •parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
@ V â n d centralã termicã proprie mobilatã, zona CPL, preþ 95000 lei / neg
euro (140)
077585. Crihala, preþ 55000 euro/neg (409) • et 4, acoperiº, dec, multiple
apartament 2 camere, pe lemn, etaj 1. Preþ neg. (157) •et. 2, dec, zona Hotel Traian, preþ 60000 îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
@ Vând/schimb (77983) • et. 4, conf. 1, dec, 35 mp, mici îmbunãtãþiri, euro/neg (328) euro(80)
apartament 2 camere, îmbunãtãþiri, et. 4. Preþ Tel. 0751-678521. zona Centru Preþ 45000 euro neg (212) •et. 4, acoperiº din tablã, semidec, mul- • parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
etaj 1, decomandat, cu neg. Tel. 0729-993653 (79412) VÂND •et. 4, acoperiº, tablã, conf. I, zona Pacea, tiple îmbunãtãþiri, zona Aluniº. Preþ Preþ 220000 lei neg(235)
preþ 31000 euro / neg (158) 47000 euro neg (175) • et 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
garsonierã aceeaºi zonã (81526) APARTAMENT 3 •parter, conf. 2, 2 camere, îmbunãtãþiri, zona •et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona zona Cicero. Preþ 65000 euro neg(231)
str. Dr. Babeº. Preþ @ V â n d CAMERE târg, preþ 95000 lei neg (155) Crihala, preþ 55000 euro /neg (404) • et 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
190000 lei neg. E-mail apartament 2 camere, •et 4, conf. 1, îmbunãtãþiri, zona •et. 1, semidec, douã balcoane, zona mobilat/nemobilat, zona Cicero. Preþ
@ V â n d COMPUS DIN Independenþei, preþ 124000 ron / neg. Crihala, preþ 50000 euro/neg (405) 85000 euro neg(236)
i u l i a n s u r d u confort redus, Orºova, (151) et. 1, semidec, conf. 2, zona Crihala, preþ • et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
@yahoo.com. Tel. apartament 2 camere, LIVING, 2 • et 3, conf I, zona Kiseleff. Preþ 125000 euro 115000 lei / neg (407) zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
parter, balcon, stare parter. E-mail otonet72 DORMITOARE, neg(160) et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona (430)
0728-354507 (81430)
foarte bunã, str. Cicero , @yahoo.com. Tel. TERASÃ • et 3, conf. 1, mici îmbunãtãþiri, zona independenþei, preþ 55500 euro neg (327) • et. 4, acoperiº, dec, zonã Fab. de
Autogarã. Preþ 30000 euro (297) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. Bomboane, preþ 60000 euro neg. (79)
@ V â n d zona Crihala. Preþ neg. 0764-800800 (81438) ÎNCHISÃ •conf. 2, 2 camere, parter, mici îmbunãtãþiri, Preþ 180000 ron neg(399) • et. 2, semidec, îmbunãtãþiri, zona
apartament 2 camere, zona CET. Preþ 93000 lei (278) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, Crihala, preþ 60000 euro (428)
Tel. 0352-412001, SEPARATÃ, BAIE, •2 garsoniere, parter, conf. II, îmbunãtãþiri, preþ 56000 euro / neg (396) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
zona Piaþa Sârbilor, la @ V â n d HOL 4 M, zona Crihala, preþ 90000 lei (106) preþ 65000 euro (429)
parter (fost cabinet medi- 0726-240264 (81528) •et. 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
•parter, semidec, balcon, îmbunãtãþirii,
apartament 2 camere, SUPRAFAÞÃ AP. 2 CAMERE mobilat, zona Crihala. Preþ 55000 euro neg zona Aluniº, preþ 55000 euro / neg
cal). Preþ neg. Tel. 0765- • et 4, acoperiº tablã, dec, îmbunãtãþiri, zona (398)
@ V â n d Orºova. Tel. 0766- LOCUIBILÃ 55 Crihala, preþ 52000 euro neg (430) •et 10, dec, îmbunãtãþiri, zona Centru -
(230)
195803 (81481) • et 2, semidec, zona Kisselef. Preþ 45000
•et. 3, semidec, mici îmbunãtãþirii, zona
apartament 2 camere, 762327, 0765-751156 MP, ET. 3, Teatru. Preþ 68000 euro neg (116) Crihala, preþ 60000 euro (428)
euro neg (344) •Parter semidec, îmbunãtãþiri, zona •et. 4, dec, 1 balcon mare, zona
@ V â n d central, G+F+P+L+ (81684) CADASTRU, • et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona A. Saligny, Biserica Nouã. Preþ 175000 ron (274) Autogarã, preþ 140000 lei (138)
apartament 2 camere, preþ 50000 euro neg. (294) •et 4/10, decomandat, multiple • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraº,
AC, 64 mp dec, COMPLET • et. 4, acoperiº, dec, îmbunãtãþiri, zona A. îmbunãtãþiri, modificãri, zona Centru preþ preþ 60000 euro / neg (137)
vedere la Dunãre, balcon RENOVAT, UªI ªI Saligny, preþ 65000 euro / neg (295) 60000 euro neg •et. 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
9 m, zona Tribunal,
interfon, curte • et. 1, dec, mici îmbunãtãþiri, zona •parter dec, balcon, tâmplãrie PVC, zona CET. Preþ 67000 euro / neg (135)
interioarã, calorimetre, GEAMURI Stomatologie, preþ 53000 euro / neg (339) CET. Preþ 50000 euro neg(282) et 3, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
meritã vãzut. Preþ neg. ALTELOCALITÃÞI SCHIMBATE, • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard, preþ • et. 2 decomandat, îmbunãtãþiri, zona zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(421)
Tel. 0788-231869 apometre, zonã liniºtitã, 50000 euro (294) Crihala. Preþ 53000 euro neg (389) •et 4, semidec, îmbunãtãþiri, zona
(81507) boxã, et. 1, balcon INSTALAÞIE • et 1, semidec, zona Centru, preþ 62000 euro • et. 2 decomandat, zona Crihala. Preþ Crihala. Preþ 56000 euro neg(423)
@ V â n d neg (92) •parter, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
închis, jaluzele ELECTRICÃ ªI 53000 euro - mobilat neg. (386)
Cãlãraºi. Preþ 65000 euro neg(137)
@ V â n d apartament 2 camere, în • et 4, semidec, balcon, zona Orºova - falezã, • et 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
exterioare. Preþ 75000 SANITARÃ preþ 38000 euro neg (570) Bulevard. Preþ 60000 euro neg(315) • parter semidec, balcon mare, zona CET,
apartament 2 camere, vilã + demisol, NOUÃ, G+F+P, • et. 4, acoperiº, mici îmbunãtãþiri, zona •schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon
preþ 45000 euro / neg (132)
euro. Tel. 0744-593441, • et 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
bucãtãrie, hol, baie, Bucureºti, zona gara de MOBILAT SAU
Independenþei, preþ 48000 euro/neg (291) mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc modificãri, zona Crihala-Dunãrea preþ
0252-312696 (81536) • parter, dec, zona Biserica Nouã, preþ de apartamente, et. 1-2, zona 64000 euro neg(417)
izolat, fãrã îmbunãtãþiri, Nord, Piaþa Victoriei. 47000 euro neg. (292)
NEMOBILAT, Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
taxe plãtite la zi, Preþ neg. Tel. 0729- • et. 4, semidecomandat, îmbunãtãþiri, AP. 3 CAMERE Saligny, preþ 64000 euro neg (127)
cadastru, et. 4, izolaþie. @ V â n d ZONAALUNIª. mobilat, zona Calãraº, preþ 45000 euro • et 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona • et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
649126 (81513) PREÞ NEG. TEL. (293) Cicero, preþ 65000 euro/neg (239) Preþ 63000 euro neg(411)
Preþ 950 mil neg. Tel. apartament 2 camere • et 1, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, • et 4, acoperiº tablã, 2 balcoane, • parter, dec, zona Crihala. Preþ 62000
0721-778917 (81508) modificat în 3, 0751-070342, zona Cicero. Preþ 48000 euro (183) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 euro neg(412)
@ V â n d 0770-914694 • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, euro / neg (435) • parter, decomandat, zona Crihala. Preþ
@ V â n d decomandat, mici apartament 2 camere, preþ 50000 euro / neg (337) • et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 euro neg(412)
(81547) • et 3, semidec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. 55000 euro / neg (436) AP. 4 CAMERE
apartament 2 camere, str. îmbunãtãþiri, 2 terase, parter, ªimian. Preþ Preþ 105000 lei neg(423) • et 3, semidecomandat, îmbunãtãþiri, zona •et.2, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat,
Orly, zona Crihala, etaj 2, str. M. 40000 euro neg. Tel. VÂND • et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ Crihala, preþ 55000 euro / neg (426) zona Aluniº, preþ 60000 euro
50000 euro (421) • Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane, îmbunãtãþiri nemobilat, 63000 euro - mobilat (154)
parter, mici îmbunãtãþiri, Kogãlniceanu, bl.V4, 0720-665709 (81514) •parter, decomandat, balcon,
APARTAMENT 3 •et. 3, dec, zona Crihala, preþ 50000 euro ºi mobilat, preþ 76000 euro neg (181) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
uºi schimbate. Preþ sc.3, ap.18, cadastru, 61 neg (412) • et 3, dec, zona Crihala, preþ 57000 euro/
40000 euro. Tel. 0752- CAMERE, DEC., •et. 4, acoperiº tablã, semidec, îmbunãtãþirii, neg (237)
65000 euro/neg (27)
mp. Preþ 56000 euro @ V â n d • et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
423565 (81509) ET. 4, BLOC CU zona Independenþei, preþ 55000 euro/neg • et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona preþ 42000 euro
neg. Tel. 0741-313637, apartament 2 camere, în (331) Centru, preþ 80000 euro / neg (81) • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff.
HIDROIZOLAÞIE •parter (apartament în vilã), dec, zona • et 3, semidec, zona Crihala, preþ 57000 Preþ 110000 euro neg (130)
@ V â n d 0749-151055. (81538) Orºova, confort 1, fãrã NOUÃ, ZONA Kiseleff, preþ 67000 euro / neg (330) euro neg (432) • et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
• parter semidecomandat, balcon, • et4, dec, zona A. Saligny, preþ 56000 euro Kiseleff, preþ 88000 euro neg (26)
apartament 2 camere, îmbunãtãþiri, str. CRIHALA, • et 1, dec, zona Crihala. Preþ 70000
îmbunãtãþiri, mobilat, zona CET, preþ 47000 / neg (143)
dec, fãrã îmbunãtãþiri, str. @ V â n d Crizantemelor 15, sc.A, G+F+P, euro(43)
Orly, nr. 92, sc. 2, et. 1, apartament 2 camere, ap. 3. Preþ 35000 euro. CALORIFERE
ap. 7. Preþ 40000 euro
neg. Tel. 0352-807533, ultracentral, zona Tel. 0749-220782 NOI, MOBILAT
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d
0743-774577 (81510) Unicredit, deosebit, (81544) SAU
NEMOBILAT. APARTAMENT 3 apartament 3 camere apartament 3 camere, apartament 3 camere,
complet renovat, totul
@ V â n d PREÞ 42000 CAMERE, DEC., CU dec., et. 3, zona OMV, dec., et. I, G+F+P, zonã ultracentral. Preþ neg.
nou. Preþ neg. Tel. 0723-
apartament 2 camere, EURO. TEL. 0352- ÎMBUNÃTÃÞIRI, AC în fiecare camerã, re- liniºtitã, Crihala Aleea Tel. 0352-805682
309332 (81541)
îmbunãtãþiri. Preþ 49800 808221, 0752- BLOC DE cent renovat, instalaþie Trandafirilor. Preþ
(81414)
euro. Tel. 0749-430124 158058 electricã ºi sanitarã noi, 48000 euro neg. Tel.
@ V â n d CÃRÃMIDÃ, ET. 4,
(81511) G+F+P+T. Preþ neg.
apartament 2 camere, (80809) CU ACOPERIª NOU 0730-088646, 0352- @ V â n d
@ V â n d decomandat, zona TIP MANSARDÃ, Tel. 0723-722834 803292 (81330) apartament 3 camere,
apartament 2 camere, VÂND (80780)
Stomatologie, et. 3, fãrã DEASUPRA DE STIL semidecomandat, et. 1,,
decomandat, mici APARTAMENT 3
îmbunãtãþiri. Preþ neg. - OBELISC. PREÞ @ V â n d terasã 6 m, calorimetre,
îmbunãtãþiri, et. 3. Preþ CAMERE, 3 @ V â n d
Tel. 0748-718777 TERASE, 2 BÃI, 51000 EURO. TEL. apartament 3 camere, termopane, str. Petre
46500 euro neg. Tel. DR. TR. SEVERIN apartament 3 camere,
0748-331170 (81512) (81559) DEC., STR. 0770-691345, 0742- dec., et. 4, str. Ghe. I. Sergescu, zona CET -
dec., et. 1, str. Criºan -
VÂND VETERANI, NR. 181981 (77505) Pãcii, bl. O2, toate ªiºeºti, izolaþie nouã, 2 Nord. Preþ 50000 euro
@ V â n d @ V â n d
APARTAMENT 3 48, ET. 3, MICI balcoane, living. Preþ neg. Tel. 0721-745769
apartament 2 camere, apartament 2 camere, îmbunãtãþirile, 2
ÎMBUNÃTÃÞIRI. @ V â n d
G+F+P+T, cadastru, et. 3, semidec, G+T+P, uºi CAMERE, balcoane, 2 bãi, uºã neg. Tel. 0740-987662 (81419)
zona Crihala, bl. K,
PREÞ 65000 apartament 3 camere,
schimbate, meritã vãzut, ÎMBUNÃTÃÞIRI, EURO NEG. TEL.
metalicã, mobilat, (81332)
meritã vãzut. Preþ 35000 îmbunãtãþiri. Preþ neg. @ V â n d
bl. K, et. 3. Preþ 35000 2 BÃI, 2 TERASE, 0729-596153 semimobilat sau
euro neg. Tel. 0742- Tel. 0252-392818, @ V â n d apartament 3 camere,
982568, 0352-804929 euro neg. Tel. 0742- ETAJ 4, (81337) nemobilat. Preþ neg. Tel.
982568, 0788-507702 0746-461120 (77882) dec., 78 mp, cadastru,
(81516) ACOPERIª 0744-629472 (80807) apartament 3 camere,
(81637) IZOLAÞIE,ZONA @ V Â N D Crihala, et. 4, dec, 75 termopane, 2 bãi, 2
@ V â n d @ V â n d
@ V â n d APARTAMENT 3 terase, cablu, interfon,
@ V â n d CRIªAN, COLÞ apartament 3 camere, mp, 2 terase, recent
apartament 2 camere, CAMERE, ET. 1, 2 apartament 3 camere,
decomandat, total CU PÃCII. PREÞ dec, 2 bãi, 2 terase, str. renovat, hidro-izolaþie, telefon, et. 4, acoperiº,
apartament 2 camere, TERASE, MICI conf. I, et. 2, zona
renovat, mobilat ºi dotat, terasã închisã, FOARTE Criºan, nr. 63, bl. O5, G+F+T parþial, uºi zonã bunã, str. Ghe. I.
ÎMBUNÃTÃÞIRI, Crihala, parþial
G+F+P+AC+T, boiler, AVANTAJOS. et. 1, mici îmbunãtãþiri. ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, colþ
îmbunãtãþiri, str. Orly la ZONA SPLAI CU îmbunãtãþit., 2 terase, schimbate. Preþ 60000
aragaz, TV, str. Alion, cu str. Anghel Saligny.
Generalã 6. Preþ 65000 N-uri, nr. 88. Preþ TEL. 0747-497675, CRIªAN. PREÞ 70000 Preþ 58000 euro. Tel. contorizat. Preþ 57000 euro. Tel. 0728-827062,
euro. Tel. 0763-621904 160000 lei. Tel. 0352- 0252-325601 EURO NEG. TEL. 0763-654108, 0770- euro neg. Tel. 0252- 0770-070-700948 Preþ neg. Tel. 0743-
(81521) 809108. (81640) (78838) 0748-203002 (80783) 705636 (80746) 222752 (81328) (81411) 116855 (81561)
8 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

LICITAÞIE
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 9
@ V â n d @ V â n d @ V Â N D
apartament 3 camere, apartament 3 camere, APARTAMENT 4 VÂND CASÃ
zona OMV, ultracentral, 80 mp, în CAMERE, DEC., 2 ZONÃ
îmbunãtãþiri. E-mail Vânju Mare. Preþ 17000 BÃI, BALCON, CENTRALÃ, 6
reprezentativul euro neg. Tel. 0742- G+F+P, ET. 2, STR. CAMERE,BAIE,
@yahoo.com. Tel. 016916, 0788-379459 BUCÃTÃRIE,
M I H A I L G+F+P, BECI CU
0767-531939 (81436) (81524)
KOGÃLNICEANU, ARCADÃ,
@ Vând urgent BL. VT3, ZONA TERMOFICARE,
apartament 3 camere, CRIHALA - DR. TR. SEVERIN ACCES AUTO,
decomandat, spaþios, BLOCUL CU TEREN 380 MP,
etaj 8/ 10, 2 balcoane, LOTUSUL. PREÞ @ V Â N D CONSTRUIÞI
bucãtãrie mare, zona 73000 EURO NEG. APARTAMENT 5 145, STR.
CAMERE, PE 2 ADRIAN, NR. 102,
calea Tg-Jiului, bl.6, TEL. 0770-701210,
NIVELE, 4 CAMERE, MERITÃ
sc.5. Preþ 50000 euro. 0745-996537 (81529)
BAIE - NIVEL 1, VÃZUTÃ.PREÞ
0252-310381, 0723-
NIVEL 2 - LIVING NEG. TEL. 0744-
077585. (81639) @ V â n d
DR. TR. SEVERIN BUCÃTÃRIE, BAIE, 396747, 0788-
apartament 4 camere, 2
ZONÃ CENTRALÃ, 458529 @ Vând casã 2 @ Vând casã la
@ V â n d bãi, balcon închis, roºu D+P+1+M, str. SUPEROFERTÃ!
VÂND MOBILAT ULTRA- (79848) camere, baie,
apartament 3 camere, mobilat / nemobilat, et. Soveja colþ cu Cicero, CASÃ BÃILE
zona Crihala la H-uri. APARTAMENT4 2, zona Policlinica MODERN. PREÞ bucãtãrie, recent
VÂND CASÃ 2 teren 450 mp, 150 mp / HERCULANE,
Preþ 67000 euro neg. Tel. CAMERE,DEC., Stomatologicã (str. 235000 EURO NEG. renovatã ºi utilatã, nivel suprafaþã
CAMERE,BAIE, TEREN 2200 MP,
0726-185767 (81641) 93 MP, 2 BÃI, Kiseleff). Preþ 76000 TEL. 0744-861604, P+G+F+T+AC, zona 1 construitã, 10 camere, 3
BUCÃTÃRIE, STIL NEMÞESC,
euro neg. Tel. 0724- 0770-576640 (81691) str. Unirii, demisol ºi bãi, bucãtãrie, birou. Preþ
BALCON, CONSTRUIT 50 CARTIER
@ V â n d 029135, 0730-582545 parter înalt. Preþ 75000 neg. Tel. 0352-407734,
GEAMURI MP,APÃ, PECINIªCA,
apartament 3 camere, (80730) euro neg. Tel. 0724- 0751-064846 (81404)
TERMOPAN,ET. CANALIZARE, TOATE
zona OMV, TERENTOTAL 458508, 0788-919260.
2, STR. ORLY, @ Vând casã UTILITÃÞILE.
îmbunãtãþiri. E-mail @ V â n d 200 MP, ZONA (79425) (parterul) 4 camere+ PREÞ 70000
reprezentativul BL. M3, ZONA apartament 4 camere, ULTRACENTRALÃ. dependinþe, 215 mp,
dec, 2 bãi, 2 terase mari, @ Vând casã, EURO NEG. TEL.
@yahoo.com. Tel. SPITALUL TEL. 0745-252013 curte, garaj, magazie 0744-793243
0767-531939 (81436) mici îmbunãtãþiri, et. 4, (81432) str. Adrian nr 57, 4 lemne, beci, strada
JUDEÞEAN. (81462)
fãrã probleme cu camere, living, Mareºal Averescu. Preþ
PREÞ 63000 izolaþia. Preþ 62500 euro VÂND CASÃ, bucãtãrie, baie, beci, neg. E-mail
EURONEG.TEL. VÂND CASÃ
neg. Tel. 0722-361904 STR. 1 hol, canalizare, 220mp popesculucianiorgu
DR. TR. SEVERIN @yahoo.com. Tel. COMUNA
ALTELOCALITÃÞI 0721-221971, (81394) DECEMBRIE teren, uºi termopan.
0744-308107 (81418) GOGOªU,
0747-952503 1918, NR. 13 A. Preþ neg. Tel. 0753-
@ V â n d VÂNDPARTERUL APROAPE DE
VÂND (78503) TEL. 0720-142652 235883 (79838)
apartament 4 camere, UNEIVILE, @ Vând urgent DUNÃRE, 3
APARTAMENT 3 (80803) casã bãtrâneascã 3
etaj 3, decomandat, zona COMPUS DIN 2 @ Vând casã, CAMERE, BAIE,
CAMERE, VÂND camere, cu teren 240
ORªOVA, MUL- Staþia de Salvare. Preþ CAMERE,BAIE, VÂND CASÃ, str. Cicero, locuibilã, BUCÃTÃRIE +
APARTAMENT4 mp, zona Piaþa Meva.
neg. Tel. 0724-534017 BUCÃTÃRIE, ZONA STADION Preþ 60000 euro neg. E- BUCÃTÃRIE DE
TIPLE construitã în 2001, 15
CAMERE,DEC., (81633) HOL, CÃMARÃ, 1 MAI, STR. mail dum_c VARÃ, MAGAZIN
ÎMBUNÃTÃÞIRI, ml deschidere la
ZONà ET. 1, ZONA TOATE MÃRêEªTI, NR. @yahoo.com. (81440) ÎN CURTE,
@ V â n d stradã, 800 mp total,
TOPOLNIÞEI, UTILITÃÞILE,70 19,APÃ, CANAL, TEREN TOTAL
CENTRALÃ, construcþie BCA. Preþ
apartament 4 camere, 2 220,380 KW, @ Vând casã str. 4200 MP. PREÞ
VEDERELAC, COMPLET MP ªI TEREN, neg. Tel. 0753-235883
bãi, balcon închis, CARTE Soveja nr. 31, 4 camere, NEG. TEL. 0746-
ACCEPTPLATA MODERNIZAT PRETABILªI (79844) baie, bucãtãrie, hol,
mobilat / nemobilat, et. FUNCIARÃ, 521700
ªI ÎN 2 RATE. ªIUTILAT. PENTRU SEDIU curte, meritã vãzutã.
2, zona Policlinica POSIBILITATE (81338)
PREÞ 51000 FIRMÃ, @ Vând casã 3 Preþ neg. Tel. 0752-
PREÞ 85000 Stomatologicã (str. TERMOFICARE,
EURO NEG. TEL. ULTRACENTRAL. camere, bucãtãrie, 659560 (81531)
EURONEG.TEL. Kiseleff). Preþ 76000 GARAJ. PREÞ VÂND CASÃ, DE
0744-570048, euro neg. Tel. 0724- PREÞ NEG. TEL. NEG. TEL. 0731- baie, cãmarã, complet
0740-004714 @ Vând casã 3 VACANÞÃ,
0745-323343 029135, 0730-582545 0747-042004 045818, 0726- mobilatã, str. Mihail
(80724) camere, bucãtãrie, hol, CONSTRUCÞIE
(77906) (80254) (81463) 772297. Sadoveanu, nr.15. Preþ teren total 223 mp, str. LA ROªU, SAT
(79813) 85000 euro neg. Tel. Unirii, nr. 61B. Preþ neg. VRANCEA, PE
0740-212339, 0724- Tel. 0728-160882 MALUL DUNÃRII,
@ V Â N D 771091 (80740) (81692)
C A S Ã 60 MP, P+E, 3
DEMOLABILÃ, 3 @ Vând casã 5 DORMITOARE, 2
C A M E R E , camere, bucãtãrie, BÃI, LIVING,
BUCÃTÃRIE, BECI, baie, beci, încãlzire ALTELOCALITÃÞI BUCÃTÃRIE,
MAGAZIE, TEREN centralã proprie, teren HOLURI,
207 MP, ZONA total 350 mp din care VÂND 2 CASE TERASE, TEREN
INDEPENDENÞEI, 150 mp construit. Preþ ÎN ªIMIAN, 700 MP, 20 ML
ACTE ÎN REGULÃ. 198000 euro. Tel. 0722- SUPRAFAÞÃ 500 DESCHIDERE LA
PREÞ NEG. TEL. 333881 (81402) MP,AMBELE DUNÃRE. PREÞ
0744-772994 (81464) LOCUIBILE, NEG. ACCEPT
@ Vând casã GARAJ,ACTELA VARIANTE
@ V Â N D ZI, CADASTRU, AUTO, TEREN,
mare în Dr. Tr. Severin,
CASÃ 2 CAMERE + MERITÃ APARTAMENT ÎN
5 camere, bucãtãrie,
DEPENDINÞE, VÃZUTE.PREÞ ZONÃ BUNÃ
GARAJ BETON, baie, beci, hol, teren
NEG. TEL. 0745- SAU
ZONAI, 164 MP, STR. 605 mp din care 180
620407, 0766- GARSONIERÃ +
AURELIAN, NR. 96A, mp construiþi. Preþ
569967 DIFERENÞÃ.
SINGUR ÎN CURTE. neg. Tel. 0252-323501
PREÞ 73000 EURO (81403) (81694) TEL. 0788-860471
NEG. TEL. 0724-
458508, 0788-919260
(79419)

@ Vând casã B-
dul Aluniº colþ CD
Ionescu P+M, teren 244
construit 95, living, 4
dormitoare, 2 bãi, 2
holuri, bucãtãrie. Preþ
115000 euro neg. Tel.
0766-373591. (79379)
10 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ Vând casã @ Vând casã în
VÂND CASÃ + comuna ªimian pentru
TEREN 722 MP þãrãneascã lemn, 2
camere, hol, prispã, locuit, 6 camere, 2 bãi,
CU SPAÞIU hol, bucãtãrie. Preþ neg.
COMERCIAL ªI grajd, cadastru fãcut +
teren 3060 mp. Preþ 220 Tel. 0765-195803
O ALTÃ CASÃ (81482)
ÎN CURTE, mil. Tel. 0743-831588
PISCINÃ, (79461) @ V â n d
DEPENDINÞE, gospodãrie Faþa
CENTRAL, @ Vând casã, Cremenii, formatã din 2
STREHAIA. construcþie nouã, în case noi din BCA, sat Faþa
PREÞ 160000 localitatea ªimian, Cremenii, comuna @ Vând vilã, str. @ V Â N D
EURO NEG. TEL. P+M. Preþ 65000 euro. Tâmna, baie, anexe,
0766-342764 Ghe.Anghel, noul cartier T E R E N
Tel. 0753-028305 garaj, vie, fântânã, la 30 de vile, D+P+M, 2 bãi,
(80722) INTRAVILAN, 500
(79847) km de Dr. Tr. Severin.
2 livinguri, 4 dormitoare, MP, CALEA TG-
Preþ neg la faþa locului.
@ V Â N D @ Vând casã Tel. 0722-738085,
bucãtãrie, curte 250 mp. J U L U I ,
CASÃ BALA BÃI, 2 Preþ neg. Tel. 0741- DESCHIDERE 19,24
C A M E R E , nouã, sat Bunoaica, 0352-808393 (81663)
comuna Cireºu, 4000 915293, 0743-137110 MLADN,UTILITÃÞI,
BUCÃTÃRIE DE P O Z I Þ I E
VARÃ MAGAZIE, mp curte, pomi (81401)
fructiferi ºi viþã de vie. DEOSEBITÃ. PREÞ
FÂNTÂNÃ, POMI DR. TR. SEVERIN
FRUCTIFERI, GARD Preþ neg. Tel. 0731- @ Vând parter 80 EURO/ MP. TEL.
DIN FIER FORJAT, 932866 (81405) vilã + un alt corp casã 0723-647257. (79338)
VÂND TEREN ÎN
DESCHIDERE 18 ML, compus din 4 camere, 2 SUPRAFAÞÃ DE
TEREN1217MP.PREÞ @ Vând casã de @ V Â N D
holuri, beci, str. Orly, nr. 450 MP, LA
75000 LEI. TEL. 0723- cãrãmidã în localitatea TERENINTRAVILAN
52 (Prahova), pretabil INTERSECÞIA
236615, 0727-289027 1000 MP, W.
Devesel, 5 camere + spaþiu comercial sau STRÃZILOR MÃRÃCINEANU,
@ V Â N D teren aferent 2000 mp, locuinþã. Preþ 90000 INDEPENDENÞEI ZONA PÃDUREA
CASÃ NOU situatã la ºosea. Preþ neg. DR. TR. SEVERIN euro. Tel. 0751-215281 CU DR. BABEª. CRIHALA, CU PUZ,
CONSTRUITÃ, Tel. 0746-151760 (81399) PREÞ NEG. TEL. INTABULARE, APÃ
ªIMIAN, ZONA VILE, (81406) @ V Â N D 0720-222470 CURENTÃ ÎN ZONÃ,
P (GARAJ, LIVING, V I L Ã @ Vând vilã, str.
@ Vând casã (79498) ÎMPREJMUIRE.
BAIE, BUCÃTÃRIE, Ghe.Anghel, noul cartier
ULTRACENTRAL, PREÞ 45 EURO/MP
DORMITOR) +M (2 nouã din BCA situatã la de vile, curte 250 mp. VÂND TEREN
DORMITOARE, HOL, DN, sat Roºiori,
DS+P+E+POD NEG. TEL. 0748-
2 TERASE), MANSARDABIL, Preþ neg. Tel. 0741- INTRAVILANDE 106237 (81527)
comuna Vânãtori, 915293, 0743-137110 1166 MP,
T E R M O PA N , posibilitate spaþiu SUPRAFAÞÃ
S U P R A FA Þ Ã CONSTRUITÃ (81241) DESCHIDERE LA @ V Â N D
comercial CEC, bancã, STRADÃ 7,5 ML,
CONSTRUITÃ 100 MP TEREN CD
+ PLAÞ 500 MP. PREÞ farmacie sau schimb cu D E S F Ã ª U R ATÃ
CARTE IONESCU 25.000 MP,
NEG. TEL. 0723- apartament se poate ºi 3 0 0 M P , FUNCIARÃ, DESCHIDERE 76 ML
390557, 0788-495267 închiria. Preþ neg. Tel. SUPRAFAÞÃ ALTELOCALITÃÞI LA CD IONESCU.
INTABULARE,
(81595) 0728-059039. (81407) TOTALÃ TEREN PREÞ NEGOCIABIL.
PUZ,
250 MP, 8 CAMERE, @ Vând vilã CERTIFICAT DE TEL 0726-745592
@ Vând casã @ Vând casã în ªimian, S+P+1, 4
com Hinova, sat Cârjei, sat Aurora, 5 camere, 2 BUCÃTÃRII, 2 URBANISM, (81390)
camere, 2 bãi, beci 40
compusã din 2 camere, plaþ, 2 fântâni, beci, plus WC, 1 BAIE, 2 mp, termopane, apã, vie,
ZONA
hol, bucãtãrie varã, alte 3 TERASE, GARAJ, AEROPORT @ Vând teren
o casã 3 camere în pomi, grãdinã, 1000 mp, 2500 mp intravilan,
camere ºi teren 4382mp, ETC. PREÞ 270000 VILE. PREÞ NEG.
din care 1961mp, vie ºi aceeaºi curte, total 6000 construcþie nouã. Preþ zona Aeroport,
mp. Preþ neg. Tel. 0252- EURO. TEL. 0724- neg. Tel. 0723-578182. TEL. 0729-707923
pruni. Preþ neg. Tel. deschidere la strada C.D
390484 (81468) 818537 (80779) (81400) (80782)
0728-151368 (77487) Ionescu pe partea stângã
VÂND TEREN spre Schela, acte la zi,
300 MP, cadastru. Preþ 45 euro/
INTRAVILAN, mp neg . Tel. 0745-
ZONA CICERO 527139 (79470)
COLÞ CU
@ Vând teren
MINULESCU,
3800 mp deasupra
FACILITÃÞI,
ºtrand Schela,
APÃ, CANAL,
deschidere 25 ml la
CURENT +
actuala ºi viitoarea
TERMOFICARE.
centurã sau schimb cu
PREÞ NEG. TEL. apartament. Preþ neg.
0743-640529 Tel. 0746-028626
@ V Â N D (77894)
T E R E N
@ Vând urgent
INTRAVILAN,500MP
teren de 1500 mp, 3
AEROPORT, LÂNGÃ
parcele 17/30 intravilan,
STAÞIA METEO,
DESCHIDERE 16 M, zona CD. Ionescu. Preþ
CADASTRU ªI neg. Tel. 0770-052867
CARTE FUNCIARÃ. (81453)
PREÞ NEG. TEL.
@ Vând teren
0726-119397, 0252-
1000 mp cu deschidere
315494 (81325)
20 m la noua centurã,
@ VÂND 2 acces la utilitãþi. Preþ 35
T E R E N U R I euro. Tel. 0751-206034
I N T R AV I L A N E , (79524)
SUPRAFAÞA2000MP
ªI 2500 MP @ Vând teren în
( PA R C E L A B I L ) , zona vile Spitalul
ZONA CICERO, CU Judeþean 400 mp, fs
IEªIRE LA 14,3 m, acces la utilitãþi,
V I I T O A R E A apã, canal, electricitate,
CENTURÃ, TOATE termoficare pe reþeaua
UTILITÃÞILE LA primarã, terenul este
STRADÃ.PREÞNEG. nivelat ºi împrejmuit.
TEL. 0765-317186 Preþ neg. Tel. 0747-
(81517) 019817 (79544)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 11
@ Vând urgent
teren de 1500 mp, 3
parcele 17/30 intravilan,
zona CD. Ionescu. Preþ
neg. Tel. 0751-056867
(81454)
@ Vând teren
500 mp, aeroport,
deschidere 16 ml,
posibilitate apã ºi
luminã, parcela 55. Preþ
50 euro neg. Tel. 0788-
905683 (81457)
SPAÞII COMERCIALE terase - garaj, beci 25 mp, constr intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro / @ Vând teren
•parter, decomandat, multiple cãrãmidã, sobe teracotã, parchet, S mp
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, totalã 450mp, S constr 200mp, zona • 9500 mp împãrþit de centurã în 2 parcele 240 mp, str. Oituz, nr.
preþ 74000 euro / neg (142) Kiseleff. Preþ 220000 euro neg de 3800 mp respectiv 5700 mp având 28. Preþ 250 euro mp. @ Vând teren
•75mp, (parter + mansardã la roºu), • casã 7 camere, 2 bãi, buc, P + G + F, deschidere de 30 ml, intabulat PUZ ºi Tel. 0745-046285
grup sanitar, bucãtãrie, construcþie sobe teracotã, 450 mp, zona centru. Preþ utilitãþi. preþ 30 euro / mp pentru casã, 500 mp,
nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie 350000 euro neg. (67) • 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona
(81489)
PVC, geam termopan, parchet, zona • casã 2 corpuri, un corp trei Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp zona ANL, Lukoil, apã,
Cicero, preþ 80000 euro (69) camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf •6000 mp, deschidere 145 ml, parcele @ Vând teren curent, posibilitate alte
• 76 mp construiþi, poate fi ºi locuit, constr 92mp 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp viitoarea centurã,
suprafaþã totalã teren 700mp, - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr •teren extravilan 2965mp, deschidere la utilitãþi. Preþ 150 euro/
îmbunãtãþiri, G+F+T, zona Cerneþi constr 38mp douã drumuri exploatare, zona ªimian. parcele de 500 mp,
sau variante la schimb. Preþ 36000 - construcþie din cãrãmidã, acoperiº Preþ 25 euro/mp(522) intravilan, cadastru, mp. Tel. 0721-323743,
euro (284) tigla, deschidere pe colþ, supr totala •teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona întabulat, extras CF, 0770-769358 (81646)
• parter, spaþiu comercial, dotat, zona 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) 140000 euro nrg , •teren 2600 mp, deschidere 50 m, Hinova,
pretabil, case, sediu
•clãdire D+p+et.1+et.2+et.3, curent, • p+1, mansardatã (la roºu, acoperiº, 25 euro/mp neg (547) firmã, depozite. Preþ @ Vând teren,
apã, termoficare, construcþie nouã, construcþie BCA, tâmplãrie PVC, beci, •teren 2000 mp, deschidere 28 m, Hinova, neg. Tel. 0722-857250
parter - spaþiu comercial, demisol - gard fier forjat), suprafaþã construitã 20 euro/mp neg (507) zona vile, Spitalul
spaþiu comercial, et. 1 - spaþiu 150 mp, suprafaþã toatlã 5266 mp, front (81490)
comercial, et. 2+3 apartamente,
•teren 5000 mp, deschidere 20 m Judeþean, 470 mp,
stradal 31 m, zona Calea Tg. Jiului, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu,
suprafaþã construitã 1700 mp, zona 150000 euro/neg (54) 25 euro/mp @ Vând teren împrejmuit, apã, curent,
Centru, suprafaþã teren 600 mp, preþ •casã 2 corpuri P+1, parter terminat, •teren 1500 mp, deschidere 24 ml, casã de 7 - 50 m, Schela
1.200.000 euro, de închiriat 5000 euro termopane, apã, canalizare, etaj posibilitate de parcelare, zona C.D.
canalizare, termoficare,
• înciriez spaþiu comercial, 150 mp, neterminat, casã 3 camere + beci + Ionescu, 150 euro/mp neg Cladovei, str. Pãun deschidere 15 ml,
toate utilitãþile, zona Cicero, 8 euro/ bucãtãrie, supr. totalã 1700 mp, • teren 630 mp, deschidere 21 ml, zona Pincio, nr. 8, suprafaþã
mp deschidere 20 m, zona Schela, 160000 Kiseleff, preþ 520 euro/mp/neg (61) 350 mp. Preþ neg. Tel. adâncime 33. Preþ neg.
CASE euro (539) • teren 6200 mp, Schela Nouã, deschidere
• 3 camere, baie, bucãtãrie, beci (31mp, •casã P+1, parter - living + beci (izolat), 0252-314614 (81491) Tel. 0744-505708
21 ml la Viitoare Centurã, 20 euro/mp
construcþie cãrãmidã), suprafaþã totalã et. 2 camere + living + bucãtãrie + baie •teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 25 (81651)
100 mp, zona Centralã, preþ 65000 euro (gresie, termopane, apã, canalizare), euro/mp @ Vând teren
• parter + etaj, mansardat la roºu, parter, supr. construcþie 300 mp, supr. totalã •teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, 6000 mp ºi 4000 mp
living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 600 mp, zona Schela, 170000 euro curent, zona Crihala (viitoarea centurã), @ Vând teren
20 mp, construcþie din cãrãmidã, (514) preþ 35 euro/mp parcelabil dupã dorinþa
tâmplãrie PVC, geam termopan, curent, •S+P+E+M, parter: restaurant - 160 • teren 8 ha, deschidere 80 m la asfalt, Faþa cumpãrãtorului, zona intravilan, 3000 mp,
apã, gard din bolþari, construcþie 2008, mp; etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer Cremenii, 2 euro/mp neg B-dul Aluniº, lângã unic proprietar, zona
supra construitã 100 mp / etaj, supr. condiþionat, încãlzire centralã, parcare, •1000 mp, deschide 32 mp, zona Aeroport,
totalã 306 mp, deschidere la 2 strãzi, teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea aprox. 600 m de Toamnei, 60 euro/mp (87)
Lukoil. Preþ neg. Tel. Pãdurea Crihala, PUZ,
ªimian. Preþ 105000 euro (566) Craiovei, ªimian, 345.000 euro •8650 mp, deschidere 100 m, zona Balota, 0744-627143, 0252- parcelat, utilitãþi, acte la
• casã 2 cam (cãrãmidã, sobe teracotã), TERENURI 30 euro/mp (441) 328328 (81492)
baie + bucãtãrie, hol, S totalã 250mp, • teren 1625 mp, deschidere 25 ml, zona •8800 mp, deschidere 44 m, Aeroport, 15 zi. Preþ 25 euro mp. Tel.
front stradal 3,5 m, .zona Cicero. preþ Cicero spre Magheru, preþ 120 euro mp euro/mp neg
100000 euro neg(80) / neg (25) • Teren 1300mp, deschidere 10m, zona sat @ Vând teren 0728-881857 (81654)
•casã 2 corpuri: - demisol - 3 camere, baie, •2200mp, deschidere 37 ml, Schela, Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) 220 mp, zona Aeroport,
hol. parter: - 2 camere, living, bucãtãrie vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg •teren 9480mp, (158/60) deschidere la cadastru, PUZ. Preþ neg.
(G+F+tâmplãrie lemn cu termopan, •1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard
@ Vând teren
DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp Tel. 0752-659560
marmurã, construcþie nouã gard fier, de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / ÎNCHIRIERI parcele de 420 mp la
intrare de maºinã) supr. totalã 200 mp, neg (536) •halã - 1000 mp (curent, apã, (81532)
zonã semicentralã, preþ 150000 euro / •3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro Spitalul Judeþean,
neg (66) acces la calea feratã, zona Schela. Preþ mp (185) @ Vând teren utilitãþi: apã, telefon,
• casã P+1, parter 2 cam, baie, bucãtãrie, 50 euro mp •halã - 250mp, birouri - 150mp, teren
etaj 3 camere, baie, garaj, încãlzire • teren 415mp, deschidere 12,5m curent, 1500 mp, apã, curent, construcþie beton, intravilan 974 mp, cablu, PUZ, construcþii
centralã, P+G+F, S totalã 230mp, zona apã, termoficare, zona Cãlãraºi, Preþ zona RAR, chirie 1500 euro /lunã parcelabil cu deschidere noi în zonã. Preþ 60 euro
Crihala. Preþ 230000 euro neg(75) 220 euro/mp neg (48) •spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2 la noua centurã, str. CD.
• casã 4 camere, bucãtãrie, beci, constr • 11150 mp, deschidere 80m, intravilan, strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) neg/ variante. Tel. 0744-
cãrãmidã, acoperiº þiglã, S totalã 150mp, utilitãþi, zona Pãdurea Crihala, Preþ • spaþiu comercial 100 mp, zona
Ionescu, de la blocuri pe
S constr 70mp, deschidere 7m, zona 100 euro/mp neg(79) Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166) dreapta. Preþ neg. Tel. 523506, 0766-325591
Fabrica de Bomboane-H Traian. Preþ • 215mp, deschidere 7,5m, zona Cicero. •CASÃ P+3 (spaþiu comercial) 480 mp, 0252-323713, 0742- (81659)
900 euro/mp neg(35) Preþ 350 euro/mp(77 ) încãlzire proprie, gresie, dotat la nivel
• casã P+1 - parter 2 camere, living, baie, •25 mp, deschidere 80 ml la Calea Tg. occidental, Bulevard, 20 euro/mp neg.
483042 (81534)
bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, (74) @ Vând teren
@ Vând teren
300 mp, str. Ghe. 25000 mp, pe colþ Calea
@ Vând teren @ Vând teren Ionescu ªiºeºti (între Tg-Jiului intersecþia cu
@ Vând teren @ Vând teren
intravilan, 435 mp apã, 9000 mp, pe calea Tg. Kiseleff ºi Viitoare Centurã, cu
500 mp, zona Aeroport, intravilan, C.D. Ionescu Independenþei). Preþ
- Aeroport, cadastru, canal, termoficare, acces Jiului, ieºire pe calea Tg. deschidere 80 ml, PUZ,
str. CD. Ionescu, neg. Tel. 0252-323713,
la stradã 15 ml. Preþ Jiului ºi viitoarea acte la zi, utilitãþi, la 300
deschidere 32 mp, (la intabulare, zona în 0742-483042 (81537)
80000 euro. E-mail autostradã, actele m distanþã de Dr. Tr.
jumãtatea aeroportului dezvoltare, Carrefour în mihai.coricovac necesare sunt fãcute.
construcþie. E-mail @ Vând teren Severin. Preþ 30 euro/
pe partea dreaptã). Preþ @yahoo.com. Tel. Preþ 15 euro neg. Tel. 450 mp, str. Prelungirea
neg. Tel. 0252-323713, z a m y z a m y 9 9 0726-477301 (81429) 0744-399059 (81450) mp. Tel. 0722-761606,
Carpaþi, acte la zi, 23 ml
0753-229758 (79846) @yahoo.com. Tel. ieºire la stradã. Preþ 150 0744-761200. (81671)
0762-621151 (81417) @ Vând teren @ Vând sau euro/mp neg. Tel. 0744-
casã pe str. Pãun Pincio, închiriez, teren 849363, 0729-148948 @ Vând teren
@ Vând teren
@ Vând parcele nr. 8, l 7 - 50 L, 350 mp. construibil, zona (81542) 9500 mp împãrþit de
1200 mp, Vrancea. Preþ Pãdurea Crihala, total
de teren de 500 mp ºi Preþ 50 euro mp. Tel. centurã în 2 parcele de
7 euro mp. Tel. 0744- 0252-314614 (81443) 1000 mp, lângã stradã @ Vând teren
504836 (81379) parcele de 750 mp, acte asfaltatã, deschidere 11 3800 mp respectiv 5700
500 mp, zona C.D
la zi (extras CF), zona @ Vând teren ml, viitoare centurã a Ionescu, 16 mp front mp având deschidere de
@ Vând teren W. Mãrãcineanu - Tg. intravilan pentru oraºului, curent, str. W stradal, cadastru, 30 ml, acte la zi,
intravilan, str. W. construcþii, zona Mãrãcineanu, în zonã se posibilitate apã, curent, intabulat, PUZ ºi
Jiului - viitoarea centurã, construieºte, acte la zi.
Mãrãcineanu, PUG, Aeroport, paralel cu b- canal, vile construite în utilitãþi. Preþ 25 euro /
utilitãþi, drumuri, curent. dulAluniº, 630 mp. Preþ Preþ 50 euro/ mp neg. zonã. Preþ 85 euro/ mp
PUZ, parcele de 500 mp Tel. 0740-969841, neg. Tel. 0720-444563 mp. Tel. 0722-761606,
Preþ 22 euro/mp neg. Tel. neg. Tel. 0766-698687,
ºi 1000 mp. Preþ neg. 0755-037453 (81446) 0352-402474 (81452) (81635) 0744-761200 (81673)
0788-345830, 0751-
Tel. 0723-368274,
244611 (81425)
0352-422095 (81386) @ Vând teren
construcþie vecin cu
@ Vând 354 mp @ Vând urgent 3 Pãdurea Crihala, acces la
teren str Gh Ionescu parcele teren de 500 mp, 2 strãzi ºi pãdure, apã,
ªiºeºti, carte funciarã ºi 17/30 intravilan, zona curent, acte la zi, sunt
CD. Ionescu cu 17 m construcþii, 500-600-
25 ha pãdure Hinova. E-
800 mp cu acces la
mail hodina_mihail front stradal. Preþ neg.
stradã. Preþ 48 euro /mp
@yahoo.com. Tel. Tel. 0788-550150 neg. Tel. 0740-969841,
0749-164658 (81415) (81449) (81448)
12 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ V Â N D
TEREN ªIMIAN
FONTEGAZ 1200 MP,
DESCHIDERE6,5ML
LA DOUÃ STRÃZI.
PREÞ 12.000 EURO
NEG. TEL 0726-
745592 (81392)

@ V Â N D
TEREN HINOVA,
ZONA CASE DE
VACANÞÃ, 3700 MP,
UTILITÃÞI,
C A D A S T R U ,
PARCELABIL. PREÞ
30 EURO/MP. TEL.
0720-545644 (81476)

@ V Â N D
TERENHINOVA3500
MP, ACCES LA
DUNÃRE, LÂNGÃ @ Vând teren în @ Vând teren
FABRICADE BÃRCI. Izvorul Bârzii, 1300
mp, pe malul
Dubova, pe Clisura PARCELE SIMIAN 560
TEL. 0720-545644
(81475) Topolniþei, pretabil Dunãri, 2500 mp. Preþ MP VIITOR CARTIER
construcþie casã de neg. Tel. 0726-003375
@ V Â N D vacanþã. Preþ 20 euro/ (81447) IN DEZVOLTARE
TERENINTRAVILAN mp neg. Tel. 0748-
EªELNIÞA, 10000 214018 (81424) @ Vând teren TEL . 0726745592
MP, ZONÃ @ Vând teren 1425 mp, intravilan,
PITOREASCÃ CU intravilan 1425 mp în ªimian, zona La Nuci.
POTENÞIAL ªimian, zona la nuci, Preþ 28 euro neg. Tel. OFER SPRE
T U R I S T I C , viitor cartier. Preþ 28 0726-795895 (81451) ÎNCHIRIERE
P R E T A B I L euro/mp. E-mail APARTAMENT 2
CONSTRUCÞIE HO- d j _ r h i n 2 0 0 2 @ Vând teren, CAMERE,
TEL, PENSIUNE SAU @yahoo.com. Tel. DECOMANDAT,
satul Sfodea, comuna
REZIDENÞÃ 0726-795895 (81427) SUPER
Balta, 3 ha teren arabil, MOBILAT ªI
PENTRU SENIORI.
@ Vând teren casã 3 camere cu toate UTILAT, ET. 2,
PREÞ INFORMATIV
1000 mp, deschidere la anexele, se poate investi OFERTE STR.
30 EURO/MP. TEL. stradã 15 ml, zona
în orice domeniu, CALOMFIRESCU
0745-252013 (81437) montanã turisticã, OFER SPRE
inclusiv turism. Preþ CU KISELEFF.
pensiuni construite în ÎNCHIRIERE PREÞ 350 EURO.
@ V Â N D zonã, distanta 150 km neg. Tel. 0726-743281 GARSONIERÃ, TEL. 0742-494987
@ Vând teren 18 TEREN ªIMIAN de Severin. Preþ 30 euro/ (81456) ZONA K-MARKET (81695)
ZONA SATUL NOU mp neg. Tel. 0742-
hectare cu deschidere 58 VÂNDPARCELE CRIªAN,
570 MP. PREÞ 15.000 093017. (81747) @ Vând teren OFER SPRE
ml, zona Calea Tg. TEREN, ULTRAMODERNÃ,
ALTE EURO. TEL 0726- comuna ªimian, sat ÎNCHIRIERE
Jiului. Preþ 18 euro / mp. CARTIER ÎN @ Vând teren MOBILATÃ,
LOCALITÃÞI 745592 (81391) SPAÞIU
DEZVOLTARE, 1270 mp, sat Vrancea, Cerneþi, 6000 mp, ÎNCEPÂND CU
Tel. 0722-761606, COMERCIAL
VÂND TEREN ZONA ªIMIAN. @ Vând teren acces utilitãþi, apã, posibilitãþi apã ºi 01.12.2008 PE NOU
0744-761200 (81674)
INTRAVILAN, TEL 0726-745592 3700 mp, cu deschidere curent, eleºteu cu peºte, curent. Preþ 6 euro / mp TERMEN LUNG, AMENAJAT,
5600 MP, SAT de 28 m la Dunãre în lângã Dunãre, meritã neg. Tel. 0742-982568, PREFERABIL BAIE CU DUª,
@ Vând teren (81387)
CERNEÞI,APÃ, Batoþi, acces la utilitãþi, vãzut. Preþ neg. Tel. FIRME. TEL. 0722- AC, PARTER,
2000 mp cu deschidere 0788-236978 (81433) 0788-507702 (81638)
CURENT,ACTE VÂND TEREN apã, curent. Preþ 20 euro 550559 STR.AVRAM
34 m la CD. Ionescu, LA ZI. PREÞ 12 / mp neg. Tel. 0751-
OSTROVUL @ Vând teren @ Investiþie (81554) IANCU 18 A,
îngrãdit cu gard din EURO/MP NEG. 206034 (79512) ZONA
CORBULUI, lângã Bolta Rece. Preþul teren 15000 mp ªimian,
beton, cu utilitãþi. Preþ TEL. 0754-270285 OFER SPRE CASTELUL DE
ZONAVILELOR, @ Vând teren sub cel al zonei. Tel. Sat Nou, se poate
80 euro/ mp neg (se (81549) ÎNCHIRIERE APÃ,VIZAVIDE
PARCELAT, 0731-781095 (81434)
1597 mp intravilan, parcela. Preþ neg. Tel APARTAMENT 5 FARMACIA
poate da ºi facturã). Tel. VÂND TEREN CADASTRU. zona ªimian, deschidere @ Vând teren 0726-745592 (81388) CAMERE, AVICENA.PREÞ
0744-761200, 0722- EXTRAVILAN TEL. 0729-603048, 20 m la stradã asfaltatã 3874 mp + 7000 mp ULTRACENTRAL, NEG. TEL 0729-
761606 (81675) 6100 MP, ZONA 0724-554616 sau schimb cu @ Vând teren 041924
(arabil), la DN 70, sat SUPER FINISAT,
FABRICADE (80752) apartament 2 camere în (80781)
Faþa Cremenii, com. 1200 mp, deschidere 14 SUPRAFAÞA220
@ Vând teren CÃRÃMIDÃ, Severin. Preþ 25 euro/ Tâmna. Preþ neg. Tel. m, zona Ostrov case de MP, 2 BÃI, 3
intravilan Aeroport, POSIBILITÃÞI VÂND 500 MP mp neg. Tel. 0745- OFER SPRE
0720-239938 (81441) BALCOANE DE 20
CURENT + CA- TEREN, PE 170106 (79849) vacanþã. Preþ 35000 ÎNCHIRIERE
6200 mp, cadastru, acte MP. PREÞ NEG.
NAL. PREÞ 8 MALULDUNÃRII, @ Vând teren, euro. Tel. 0722-761606, LOCUINÞÃ,
la zi. Preþ 20 euro/ mp EURO/ MP NEG. TEL. 0746-179001,
ÎN EªELNIÞA, @ Investiþie intravilan 1000 mp, loc. 0744-761200 (81672) ZONÃ
neg. Tel. 0751-096963. TEL. 0740- teren 15000 mp ªimian, 0742-494987 ULTRACENTRALÃ,
INTRAVILAN, Eºelniþa, jud.
(81682) 000743, 0788- Sat Nou, se poate Mehedinþi, zona case de (81333) 140 MP,
038489 CADASTRU.
parcela. Preþ neg. Tel vacanþã. Preþ neg. Tel. CONSTRUCÞIE
@ Vând teren (81540) PREÞ NEG. TEL. 0726-745592 (81388) OFER SPRE NOUÃ PENTRU
0252-317443, 0729-
900 mp, 23,14 ml 0741-625363. 825981 (81444) ÎNCHIRIERE PERSOANE SAU
VÂND 1500 MP (77474) @ Vând teren în APARTAMENT 2 SOCIETÃÞI.
deschidere la stradã, TEREN Baloteºti ºi Izvorul @ Vând teren CAMERE, DEC., TEL. 0722-289309
zona viitoare centurã. INTRAVILAN, ÎN VÂND TEREN Bârzii, ambele au 5500 mp, 3300 mp, ZONA DUNÃREA, (77965)
Preþ neg. Tel. 0720- ORªOVA, INTRAVILAN deschidere la ºoseaua 10000 mp, la intrare în DEPREFERABIL
529190 (81683) DESCHIDERE ORªOVA, spre Schitul Topolniþei. Izvorul Bârzii, lângã @ O F E R
FAMILII,RECENT
LA STRADÃ 16 Tel. 0741-010953 ªosea la apa Topolniþa, SPRE ÎNCHIRIERE
PANORAMÃ @ S c h i m b RENOVAT,
@ Vând teren ML, (81412) 10000 mp pãdure pe A PA R TA M E N T
CADASTRU, DEOSEBITÃ, garsonierã conf. 1, et.1, COMPLET
320 mp, str. W. URGENT, 9600 malul Topolniþei la MOBILAT SAU NU,
CURENT ELEC- în bloc de apartamente MOBILAT ªI
@ Vând teren sat Rãscoleºti bunã pentru 4 CAMERE, LA
Mãrãcineanu, nr. 65. TRIC,APÃ. MP. PREÞ 12 cu apartament 3 camere, UTILAT, ET. 2.
Cerneþi, 6000 mp balastierã, cabanã, pruni CASÃ, TOATE
Preþ neg. Tel. 0751- PREÞ NEG. TEL. EURO / MP. TEL. posibilitãþi apã, curent. et. 1-3 + diferenþa. Tel. PREÞ 250 EURO. DOTÃRILE, LIBER
20000 mp. Preþ 4,5 euro
023054, 0723-547815 0745-048191 0724-044879 Preþ 8 euro/mp neg. Tel. neg. Tel. 0720-451592 0770-684779, 0743- TEL. 0723-992299 DIN 01.10.2008. TEL.
(81689) (81520) (79480) 0742-982568 (81420) (81445) 138175. (81660) (81563) 0720-545644 (81474)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 13
@ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
închiriere apartament 3 închiriere garsonierã, închiriere 2 apartamente închiriere apartament 2
camere, parþial mobilat, zona Autogarã, pe cu 2 camere, complet camere, complet utilat,
calorimetre, apometre. dotate, unul situat în faþa zona Biserica Nouã. Preþ OFERTE
termen lung. Preþ neg. 180 euro, plata anticipat
Preþ 200 euro/ lunã + 100 Fântâni Arteziene iar
Tel. 0726-674480 3 luni. Tel. 0728-240778 OFER SPRE
euro garanþie. Tel. 0722- celãlalt în bl. A1, zona
(81498) (81661) ÎNCHIRIERE
965143. (79373) Crihala, ambele la et. 1. HALÃ MARE DE
Preþ 350 - 250 euro neg. DEPOZITARE 1000
@ Ofer spre Tel. 0728-152000,
@ Ofer spre
@ Ofer spre închiriere, apartament 2 MP SITUATÃ ÎN
închiriere apartament 2 0252-312393 (81505) SPATELE
închiriere apartament 2 camere, semidec, mobilat
camere, decomandat, camere, mobilat, LICEULUI
sau nemobilat,
zona Spitalul Judeþean, renovat, et. 2, @ Ofer spre HALÎNGA
ultracentral, G+F+P, liber
decomandat. Preþ neg. închiriere teren 160 mp, (FOSTUL
mobilat, etaj 3/ 4. Preþ imediat. Preþ neg. Tel. SUINPROD),
Tel. 0749-183690 pe b-dul Aluniº, zona
neg. Tel. 0731-999775. 0743-804906, 0726- UTILITÃÞI: DRUM
(81499) Lukoil. Preþ neg. Tel. 523255 (81665)
(79815) DE ACCES,
0723-315620 (81506)
RAMPÃ, CURENT
@ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre TRIFAZIC, APÃ,
@ Ofer spre închiriere spaþiu
închiriere apartament 2 închiriere ap. 2 camere, închiriere o camerã în
CHIRIE MICÃ.
camere, zona Autogarã, îmbunãtãþiri, pentru comercial cu grup sanitar, TEL. 0746-183973
apartament situat lângã 20 mp, zona Dunãrea. (81423)
semi mobilat. Preþ 150 locuit sau spaþiu birouri, Primãrie. Preþ 150 euro Tel. 0742-151285,
euro. Tel. 0722-550559 str. Carol I, nr. 33, sc. neg / lunã + cheltuieli. OFER SPRE
0788-256174 (81667)
D, ap. 2. Preþ neg. Tel. Tel. 0770-685790, ÎNCHIRIERE
@ Primesc fete 0728-507406 (81525) @ Ofer spre SPAÞIU
0730-120710 (81500)
în gazdã. Preþ 100 euro. închiriere apartament 2 COMERCIAL, 70
Tel. 0756-909155, @ Ofer spre @ Ofer spre camere, mobilat, zona MP, STR.
0728-987302 (80806) închiriere apartament 2 Dunãrea - Crihala. Preþ CICERO. PREÞ
închiriere apartament 2 NEG. TEL 0741-
camere, zona Generalã camere, dec., complet 180 euro + garanþie. Tel.
@ Ofer spre 140580
mobilat ºi utilat, zona 0746-971128 (81681)
(80808)
închiriere apartament 2 14, parþial mobilat, pe Crihala, Aleea
camere, dec., utilat ºi termen lung. Preþ 150 Mãrgãritarului, bl. OFER SPRE
mobilat, et. 2, zona Ada euro / lunã, anticipat pe XF16. Preþ neg. Tel. ÎNCHIRIERE 177
Kaleh. Preþ 250 euro / 1 lunã + cheltuieli. Tel. 0753-229758, 0252- MP, SPAÞIU
lunã. Tel. 0747-796820 0746-857412, 0252- 323713 (81546) COMERCIAL
(81335) 315424. (81501) ULTRACENTRAL
@ Ofer spre PE STR. TRAIAN,
@ Ofer spre închiriere o camerã la ÎNTRE
@ Ofer spre PREFECTURÃ ªI
închiriere, ap. 3 camere, închiriere o camerã bloc, zona Hotel Traian,
BANCA
parþial mobilat, separatã la casã, acces la mobilatã, intrare ºi
TRANSILVANIA (
calorimetre, apometre, terasã separatã, acces DR. TR. SEVERIN FOST CILDRO
baie ºi bucãtãrie, pentru
zona Spitalul Judeþean. baie, bucãtãrie, exclus MOBILA ). TEL.
2 elevi sau tineri familii. Preþ neg. Tel.
Preþ neg. Tel. 0721- VÂND SPAÞIU 0746-183973
cãsãtoriþii. Preþ neg. Tel. 0745-780863 (81568) (81421)
088188 (81365) PENTRU
0352-416950 (81502)
@ Ofer spre BIROURI, CEN- OFER SPRE
@ Ofer spre TRAL, 35 MP, 2
închiriere ap. 3 camere, @ Ofer spre închiriere apartament 2 ÎNCHIRIERE
închiriere apartament 2 camere, nemobilat, CAMERE, HOL, SPAÞIU
preferabil 2 fete, zona BAIE, TEREN COMERCIAL
Spitalul Judeþean. Preþ camere, decomandat, decomandat, zona
TOTAL 55 MP, UNTRACENTRAL
complet renovat, Alion. Preþ 200 euro /
neg. Tel. 0741-530804 (ZONA PIAÞA
lunã + cheltuieli. Tel. APÃ,
(81377) mobilat ºi dotat, zona MIRCEA),
0252-315461 (81632) CANALIZARE, SUPRAFAÞA 290 @ OFER SPRE @ Ofer spre
Alion, gen 6, G+F+P+T, închiriere spaþiu comercial,
@ Ofer spre ACTE ÎN MP. PREÞ 9 OFER SPRE ÎNCHIRIERE HALÃ
boiler, TV, maºinã de @ Ofer spre PRODUCÞIE 750 MP+ recent renovat, suprafaþã utilã
închiriere garsonierã REGULÃ, RE- EURO/MP. TEL. ÎNCHIRIERE
spãlat, aragaz, AC, închiriere camerã în A PA RTA M E N T + 70 mp, curent, apã,
CENT 0762-138413 SPAÞIU
mobilatã, zona Meva termen lung. Preþ 300 apartament, acces baie, (81334) BIROURI+ TEREN canalizare, aer condiþionat,
AMENAJAT. TEL. COMERCIAL 600 str. Horia lângã magazinul
100G. Preþ 120 euro+ euro / lunã. Tel. 0763- bucãtãrie, complet MP, LA FABRICA
4500 MP (FOSTA
0745-252013 Decebal, vad comercial
garanþie 100 euro. E-mail ÎNCHIRIEZ FABRICÃ DE BÃRCI)
621904 (81503) mobilat. Preþ 300 lei. Tel. DE PÂINE, LA ÎN HINOVA. TEL 0720-
deosebit, zonã ultracentralã.
ccavram @yahoo.com. (81435) SPAÞIU 20 MP, B- TURC, VIZAVI DE Tel. 0722-857250 (81494)
0726-185767. (81642) 545644 (81477)
Tel. 0770-572613 DUL TUDOR GENERALÃ NR.
@ Ofer spre VÂND TEREN VLADIMIRESCU, @ Ofer spre
(81431) @ Ofer spre 14, RELAÞII ÎN @ Ofer spre
închiriere, apartament 2 850 MP, NR. 55. TEL. 0720- INCINTA închiriere spaþiu comercial,
închiriere o camerã la închiriere spaþiu lângã Piaþa Mircea, str. Horia,
@ Ofer spre camere, mobilat, dotat, ULTRACENTRAL, 225606 MAGAZINULUI. depozitare sau producþie
casã, complet mobilatã, (79442) nr. 9, suprafaþã utilã 65 mp,
închiriere casã 200 mp, apometre, calorimetre, baie, bucãtãrie, apã VAD PREÞ 10 EURO/ 350 mp la fostul abator, toate utilitãþile. Tel. 0722-
pentru 2 persoane pe MP. TEL. 0723- Timiºoarei 220 B, birouri, 857250 (81495)
3 camere, mobilatã caldã, teracote, str. COMERCIAL, OFER SPRE 311611 grupuri sanitare, vestiar,
modern, singur în curte. termen lung, la fosta Cicero, zona Biserica DESCHIDERE ÎNCHIRIERE (81331) duº, rampã de descãrcare @ Ofer spre
Preþ neg. Tel. 0765- Piaþa Sârbilor. Preþ 500 Baptista. Preþ 500 lei / PESTE 30 ML, SPAÞIU acoperitã. Preþ 400 euro/ închiriere la casã 100 mp,
195803, 0352-808691 lei + cheltuieli. Tel. luna. Tel. 0752-864941 RACORDAT LA COMERCIAL @ OFER SPRE lunã. Tel. 0722-965143 pentru birouri, b-dul T.
(81480) 0763-022366 (81504) (81645) UTILITÃÞI. TEL. ULTRACENTRAL, ÎNCHIRIERE SPAÞIU (74966) Vladimirescu, 42B, ºi teren
ZONA MAGAZIN COMERCIAL 102 MP, 2 750 mp, b-dul Timiºoarei,
0744-549433 DECEBAL, UL- @ Ofer spre ACR. Tel. 0744-627143,
GRUPURI SANITARE,
(81470) TRA-FINISAT, GRESIE, FAIANÞÃ, închiriere / vând halã, 0252-328328 (81496)
SUPRAFAÞÃ 320 ZONÃ ÎN DEZVOLTARE, suprafaþa de 240 mp,
@ Vând casã amenajatã la standarde @ Ofer spre
MP. PREÞ 10 BD T. VLADIMIRESCU. închiriere spaþiu comercial 35
spaþiu comercial EURO /MP. TEL. TEL. 0745-252013 (81439) occidentale, pretabilã
pentru activitãþi de mp pretabil pentru birouri,
suprafaþã construitã 820 0761-369417 cabinete, etc, str. Smârdan
@ OFER SPRE producþie sau depozitare
mp, teren 420 mp, cu 2 (81327) în com. ªimian, Calea colþ cu Romulus Lepri. Tel.
ÎNCHIRIERE SPAÞII 0744-881405, 0788-975883
afaceri în funcþiune ºi PRODUCÞIE 100 - 100
Hinovei. Preþ neg. Tel.
OFER SPRE (81497)
clientelã formatã, zona 0788-793723 (81326)
ÎNCHIRIERE MP ÎN HALÃ
Kiseleff - Stomatologie. SPAÞIU INDUSTRIALÃ @ Ofer spre
Ofer spre închiriere spaþiu
Preþ 220000 euro, accept HALÂNGA ÎN SPATELE comercial, 22 mp, zona
COMERCIAL 500 închiriere 2 spaþii
LICEULUI, APÃ, CA- ultracentralã, amenajat, grup
diverse combinaþii MP, PENTRU comerciale, ultracentral sanitar, gresie, faianþã ºi
GARAJE SAU NAL, RACORD 980 V. 1500 lei/lunã ºi 700 lei/
(închiriere, asociere). încãlzire (termoficare). Tel.
DIVERSE TEL. 0726-678211, 0722- lunã. E-mail
Tel. 0723-694626. 0743-138516 (81679)
ÎNTREBUINÞÃRI, 500896 (81460) narcis.bordea @s-
(79812) man.net. Tel. 0723- Ofer spre închiriere spaþiu
ZONA
@ OFER SPRE 328309 (81426) comercial în suprafaþã de 185
AEROPORT,
@ Vând spaþiu ÎNCHIRIERE SPAÞIU mp situat în Dr. Tr. Severin,
APROAPE DE
comercial (garsonierã), COMERCIAL 110 MP, @ Ofer spre Bd. Tudor Vladimirescu
BLOCURI. PREÞ PRETABIL PENTRU închiriere spaþiu
amenajat, alarmã, scarã colþ cu Independenþei, blocul
NEG. TEL. 0729- BIROURI, FOST SEDIU comercial 50 mp, în de pe colþ neterminat, intrare
exterioarã, copertinã. 978743, 0766- ASIGURÃRI, ULTRA- zonã centralã, ideal parter, actual Rombiz. Tel.
Preþ neg. Tel. 0749- 498112 MODERN. TEL. 0720- pentru depozit. Tel. 0723-547815, 0751-023054
221795 (81493) (78837) 545644 (81473) 0731-321185 (81471) (81690)
14 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

CITROEN

@ V â n d
Citroen C3 1.4
motorinã, AC,
geamuri electrice
faþã, oglinzi
electrice, jante Al,
proiectoare ceaþã, @ Vând Dacia @ Vând 2 @ Vând Dacia
86000 km, consum 1310, an 1998, unic Dacia berline, an
3.8/4.5/5.1 l/100km, 1310 an 96, GPL
proprietar, toate 1997 ºi 1999 cu
@ Vând BMW î n c h i d e r e omologat, ITP 2010,
taxele la zi, ITP instalaþie GPL,
seria 3, an 1995, centralizatã ºi geamuri ionizate, asigurare, rovignetã,
motor 1,8 cmc 2010. Preþ neg. Tel.
alarmã. Preþ 6100 accept ºi variante 5 trepte. Preþ 3000
TDS, AC, geamuri + 0721-789163.
euro. E-mail auto + diferenþa. lei neg. Tel. 0724-
oglinzi electrice, (81533)
office_dbm Preþ 1200 ºi 1400
servo total, 387918 (81656)
@yahoo.com. Tel. @ Vând Dacia euro. Tel. 0728-
î n c h i d e r e 0732-193066
centralizatã, radio 1310, an 1997, stare 199405. (81572) @ Vând Dacia
(81356) impecabilã, ITP @
CD, 2 airbag-uri, Vând Dacia 1310, an 1987, stare
ABS, alarmã, jante 2010, geamuri 1310, an bunã de funcþionare,
aliaj 17", cauciucuri ionizate omologate, 15.12.1999, acte la
acte la zi. Preþ neg.
noi. Preþ 2600 euro. DACIA 1310 culoare albastru zi, GPL omologat,
Tel. 0721-281866, Tel. 0743-358899
metalizat. Preþ 4200 bord CN, 5 trepte.
0740-000743. @ V Â N D
neg. Tel. 0726- Preþ 45 mil neg. Tel. (81703)
(81717) DACIA 1310, AN 0751-241438,
334896. (81557)
1991, TOATE 0720-335223.
@ Vând BMW TAXELE LAZI, ITP
316 i, an 1993, GPL, VALABIL, STARE @ Vând Dacia (81576) DACIA 1410
geamuri + oglinzi DEFUNCÞIONARE, 1310, stare de
@ Vând Audi @ Vând BMW
electrice, ABS, CULOARE CREM . funcþionare bunã, @ Vând Dacia
@ Vând Dacia
A6, motor 1,9 TDi, an 320 i, 150 PS, an Break, an 2001,
servo total, jante PREÞ 2500 LEI ITP 2010, an 2002
ALFA ROMEO 2002, dublu 1996, trapã asigurare, stare bunã 1410, an 1996,
aliaj, volan pilele, injecþie, euro 2, de funcþionare,
climatronic, ITP 2010, electricã, geamuri + NEG. TEL. 0722- benzinã+ GPL
@ Vând Alfa vopsea originalã. 70000 km, cârlig revizie totalã, aspect
CP 116, servototal, oglinzi electrice, 546824 (80764)
Preþ 3000 euro neg. r e m o r c a r e , plãcut, meritã vãzut, omologat, RAR 5
Romeo, an 1991, ABS, închidere servo total, încãlzire Tel. 0745-961318, @ Vând Dacia cauciucuri ºi baterie ofer probe, linie au-
b e n z i n ã , centralizatã, geamuri scaune, tapiþerie trepte. Preþ 3300
0 7 7 0 - 5 7 2 8 9 3 . 1310 L, an 1997, ITP 1 an. Preþ 2100 dio. Preþ neg. Tel.
înmatriculatã, carte + oglinzi electrice, piele, jante aliaj, (81720) 09.2009, benzinã+ ron neg Tel. 0720-
de identitate, ITP, SRS, 4 airbaguri, carte anvelope noi, stare euro. Tel. 0740- 0 7 2 9 - 3 7 7 1 8 5 .
stare bunã. Preþ service, taxe la zi, ESP, tehnicã impecabilã, @ Vând BMW GPL omologat, 103711. (81571) (81582) 020687 (81350)
1000 euro. Tel. volan reglabil, xenon, carte service. Preþ 318, climatronic, cauciucuri + baterie
0722-696878 jante AL. Preþ 11800 neg. Tel. 0728- geamuri + oglinzi noi, CV 5 trepte, bord Ford intenþioneazã sã vândã o parte din
(80761) euro neg. Tel. 0726- 651028 (80770) electrice, închidere CN. Preþ neg. Tel.
057457(81714) centralizatã, servo 0766-636206, 0770- acþiunile deþinute la Mazda Motor
@ Vând BMW total, ABS, an 1996. 657795(80769) Tokyo, 11 oct /Agerpres/ - Ford intentioneaza sa vânda o parte
@ Vând Audi 520 D, an 2001, 136 Preþ 3600 euro. Tel. din participatia pe care o detine la producatorul auto japonez
AUDI A4, an 1996, motor cp, xenon, geamuri 0745-757483. @ Vând Dacia Mazda, potrivit presei japoneze, citata de AP. Reprezentantii
1,6, geamuri + oglinzi (81724) 1310, ITP 25.10.2009, Mazda, al patrulea producator de pe piata japoneza, au anuntat
VÂNDAUDI + oglinzi electrice,
an 1986, stare bunã de insa ca Ford nu a luat inca o decizie cu privire la vânzarea majoritatii
electrice, închidere impecabil. Preþ
QUATRO,AN @ Vând BMW funcþionare. Preþ 1000
centralizatã, servo to- 11000 euro . Tel. actiunilor pe care le detine la Mazda, unde are o treime din actiuni.
2003, DUBLU 318, an 1992, ron. E-mail boy_inger
tal, ABS, climatronic, 0748-101858 Presa din Japonia a anuntat sâmbata ca Ford Motor este
CLIMATRONIC, vopsea originalã, @yahoo.com. Tel.
taxa 480 euro. Preþ (81548) interesata sa vânda treime pe care o detine la Mazda, insa va
SRS. ESP, ABS, ABS, închidere 0726-652818(81351)
4300 euro. Tel. 0745- centralizatã, trapã, detine o participatie minima Mazda a anuntat sâmbata intr-un
TELEFON,NAVI- @ Vând BMW comunicat ca o decizia nu a fost luata, dar ca aceasta va fi
757483.(81722) acte la zi, traducere @ Vând Dacia
GATOR,FULL 318 i, an 1995, adus anuntata. Retragerea Ford ar reprezenta sfârsitul retragerii
în limba românã, 1310, an 1997, ITP
ELECTRIC, recent Germania, nr. producatorilor auto americani din industria japoneza de
servo direcþie, 2010, Casco aug 2009,
SERVO TOTAL, roºii, impecabil autoturisme, dar ar reprezenta pentru Ford un prilej a se salva
BMW 215000 km reali, stare impecabilã,
ÎNCHIDERE tehnic ºi neatins. distribuþie nouã, f u n c þ i o n a r e prin intermediul sumei obtinute. Constructorul american de au-
CENTRALIZATÃ, Preþ neg. Tel. 0748- oglinzi electrice. Preþ impecabilã, meritã tomobile a inregistrat o scadere drastica a vânzarilor pe piata
@ V Â N D
AVARIATÃ 498198. (81580) neg. Tel. 0744- vãzutã. Preþ 5800 lai americana, cu venituri mai mici cu 8,7 miliarde dolari in trimestrul
BMW 520 D, AN
PUÞIN FAÞÃ. 2001, COMPUTER @ 318538, 0724- neg. E-mail doi al acestui an, cele mai scazute din istoria companiei. Ford a
Vând BMW
PREÞ BORD, ABS, ASR, 520 2.0 D, an 2000, 067600 (81734) dj_rhin2002 incheiat cu Mazda un parteneriat in 1979, când a achizitionat 25
AVANTAJOS. la suta din companie, care a ajuns la 33,4 la suta in 1996, ceea ce
PDC, ASC, 236000 km, dublu @ Vând BMW @yahoo.com. Tel. i-a permis sa detina controlul asupra companiei japoneze. Ford
TEL. 0730- GEAMURI + climatronic, ITP 320 i, 150 PS, an 0726-795895(81352) incearca sa iasa din lipsa acuta de capital, care ar putea duce
556033 O G L I N Z I 2010, 151 Cp, servo 1996, trapã compania catre faliment. Potrivit Standard&Poor’s, General Mo-
(78501) ELECTRICE,JANTE total, ABS, ESP, @ Vând Dacia
electricã, geamuri + tors, Ford Motor si Chrysler LLC ar putea fi fortati sa intre in
ALIAJ, SENZORI î n c h i d e r e an 2002, injecþie,
@ Vând Audi oglinzi + faruri
faliment pe fondul incetinirii economiilor si al declinului vânzarilor
PARCARE FAÞÃ- centralizatã, geamuri electrice, închidere î n c h i d e r e ,
A6, an 2004, TDI, mo- de masini in SUA. Cu doua zile in urma, S&P anuntase ca ar
SPATE, DUBLU + oglinzi electrice, centralizatã, tapiþerie proprietar, culoare
tor 1900 cmc, cp 131, putea retrograda GM si Ford pâna la categoria junk (investitie cu
CLIMATRONIC, taxe la zi, alarmã, piele, jante aliaj, albã, ITP 2010. Preþ
CV 6+1, carkit Nokia, N E G R U jante Al, geamuri anvelope noi, ITP, 2100 euro neg. E- grad ridicat de risc - n.red) pe baza estimarilor potrivit carora
dublu climatronic, full METALIZAT, RE- ionizate omologate. km 132000 reali, m a i l vânzarile auto in 2009 ar putea scadea la cel mai redus nivel din
electric ºi alte opþiuni. C E N T Preþ 9700 euro neg. carte service. Preþ bebita_bebita2000 ultimii 16 ani. GM, Ford si Chrysler se afla sub presiune in conditiile
Preþ 13900 euro/ var. ÎNMATRICULATÃ. Tel. 0724-458508, 3650 euro neg. Tel. @yahoo.com. Tel. in care inrautatirea crizei creditului face din ce in ce mai dificil
Tel 0740-286344, TEL. 0740-689578 0 7 8 8 - 9 1 9 2 6 0 0728-651028. 0729-884343 obtinerea unui credit pentru cumparatori si ingreuneaza finantarea
0788-487072.(80765) (80758) (81709) (81743) (81357) operatiunilor de catre dealeri. AGERPRES
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 15
16 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

@ Vând Dacia
Logan 1,5 DCI, an
DACIA LOGAN 2007, AC, geamuri
+ oglinzi electrice,
@ Vând Dacia calculator, euro 4,
Logan, an 2004, înmatriculatã RO,
culoare albastru
76000 km, închidere metalizat. Preþ 8200
centralizatã, geamuri euro neg/ var. auto.
electrice, carte ser- Tel. 0741-247710,
vice, impecabilã. 0352-805470.
Preþ neg. Tel. 0765- (81664)
436364, 0727- @ Vând Dacia
730010. (76880) Logan, an 2006,
motor 1,4 MPI,
@ Vând Dacia proprietar, închidere
Logan 1.4, full, centralizatã, airbag-
uri, oglinzi + faruri
cameleon, 64000
electrice, vopsea
km. Tel. 0740- originalã, ITP 2010,
107685 (81455) 50000 km, maºinã
de garaj. Preþ 4200
@ Vând Dacia euro neg/ var auto.
Logan 1,4 MPI, an Tel. 0744-318538,
10.2004, culoare 0 7 2 4 - 0 6 7 6 0 0
(81733)
viºiniu metalizat,
proprietar, 41500 @ Vând Dacia
km, dublu airbag, Logan 1,4i, an 2005,
geamuri electrice, geamuri electrice
faþã, oglinzi
servo direcþie, electrice, linie audio
î n c h i d e r e originalã, computer
centralizatã, linie au- bord, închidere
dio, stare excelentã, centralizatã, dublu
taxe la zi + casco. airbag, consum
redus, AC, km reali,
Preþ 4500 euro neg. taxe la zi. Preþ neg.
Tel. 0741-030112. Tel. 0744-581826
(81574) (81739)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 17
@ V â n d
Daewoo Cielo
DACIA PAPUC DACIA SUPER- Executiv, an 2004,
NOVA proprietar,
VÂNDDACIA aproximativ 63000
PAPUC 1304, 2 @ Vând Dacia km, full option +
LOCURI,AN Supernova, an 2002,
GPL din fabricã,
culoare gri metalizat,
1997, CULOARE
motor+ cutie Renault,
distribuþie,
ALBASTRU, 40000 km, stare anvelope, lubrifianþi
LADÃDE perfectã, unic schimbaþi la 60000
ALUMINIU,GPL proprietar. Preþ 2500 km în service
OMOLOGAT, euro. Tel. 0743-109399 autorizat, întreþinut.
ACTELAZI, (80772) Preþ 4600 euro. Tel.
STAREFOARTE 0748-101778.
@ Vând Dacia
BUNÃDE Supernova, an 2007, (81577)
FUNCÞIONARE. culoare metalizatã,
@ V â n d
PREÞ 5500 LEI motor Renault,
î n c h i d e r e Daewoo, an 1998,
NEG. TEL. 0755-
centralizatã, CD - AC, CD-JVC, GPL
385128
Player, þinutã în garaj, omologat, geamuri
(80762)
stare impecabilã. Preþ electrice, servo to-
@ Vând urgent neg. Tel. 0788-060141 tal, proiectoare
Dacia Papuc, an 1999, ceaþã, faruri
stare foarte bunã. Preþ electrice, alarmã,
neg.Tel. 0765-195803, DAEWOO î n c h i d e r e
0352-808691(81479) centralizatã, 105000
VÂND km, proprietar. Preþ
@ Vând Dacia DAEWOO 3700 euro neg. Tel.
Papuc 2 locuri, an CIELOEXECU- 0728-092144,
1996, carosat fibrã, TIVE,AN 2004, 0748-473079.
faþa CN 4, stare bunã. PROPRIETAR, (81583)
FULLOPTIONS
Preþ 1000 euro. Tel.
+GPLDIN @ V â n d
0770-573446, 0352-
FABRICAÞIE, Daewoo Espero,
802891.(81578) APROX. 63000 1800 cmc, an 1997,
KMPARCURªI,
@ Vând Dacia AC, VT 2009, ABS,
ÎNTREÞINUT
Papuc 1,6 i, an 2000, î n c h i d e r e
BINE.PREÞ
unic proprietar, taxe la 4900 EURO NEG. centralizatã, geamuri
zi, 27000 km reali, TEL. 0748- + oglinzi electrice,
tracþiune spate, 101778 taxe la zi, alarmã,
acoperitã cu fibrã. (80763) GPL omologat. Preþ
Preþ neg. Tel. 0744- 3200 euro neg. Tel.
581826.(81744) VÂND 0729-899614.
DAEWOO (81585)
CIELOEXECU-
TIVE,AN 2005, @ V â n d
DACIA AC,GEAMURI Daewoo Cielo, an
SOLENZA ELECTRICE, 1995, închidere
CULOAREGRI. centralizatã, geamuri
VÂND DACIA TEL. 0745- electrice, taxe la zi.
SOLENZA, AN 252013
Preþ 3300 euro neg.
2005, (81442)
Tel. 0723-306036.
IMPECABILÃ,
@ V â n d (81597)
ÎNCHIDERE
Daewoo Espero, mo-
CENTRALIZATÃ,
tor 1495 cmc, an 1996, @ V â n d
LINIE AUDIO AC, VT 2010, servo Daewoo Matiz, an
+ MP3. PREÞ total, închidere 1999, închidere
3700 EURO centralizatã, geamuri centralizatã, AC, CD
NEG. TEL. ºi oglinzi electrice, - player, geamuri
0723-177324 taxe la zi, alarmã. Preþ electrice, taxe la zi.
(81704) 2900 euro neg. Tel. Preþ 2900 euro. Tel.
0746-113218(78499) 0 7 2 0 - 5 2 9 1 9 0
@ Vând Dacia (81636)
Solenza, an 2003, @ V â n d
super întreþinutã, Daewoo Matiz E, @ V â n d
culoare gri 28000 km, alb, Daewoo Cielo, an
metalizat, 30000 î n c h i d e r e
1997, servo direcþie,
centralizatã, alarmã,
km, proiectoare, proiectoare ceaþã,
garanþie 1 an, CD
închidere, alarmã, Player Sony, unic geamuri + oglinzi
servo direcþie. Preþ proprietar, revizii la zi, electrice, GPL,
4100 euro. Tel. stare perfectã. E-mail înmatriculat, taxe la
0723-966037, c c a v r a m zi. Preþ 2200 euro
0722-378041. @yahoo.com. Tel. neg. Tel. 0747-
(81515) 0770-572613(81354) 513551 (81653)
18 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ Vând Daewoo @ Vând/schimb
Cielo, an 1998, culoare gri Ford Sierra 1.6 i CL, an
metalizat, impecabil, 1991, impecabilã, GPL,
GPL. Preþ 2600 euro. Tel. acte la zi. E-mail
0352-802821, 0728- z e r o _ c l a u d i u
863799 (81676) @yahoo.com. Tel. 0721-
193057 (81349)
@ Vând Daewoo
Cielo, 1.5, an 1999.09, @ Vând Ford Es-
99000km, AC, ITP 2010, cort, an 2000 TD, senzori
servo total, închidere parcare, alarmã, ABS,
centralizatã, geamuri SRS, închidere
electrice, taxe la zi, CD
centralizatã, geamuri +
cass Kenwood. Preþ
scaun ºofer electrice.
14500 lei neg. Tel. 0742-
Preþ 3000 euro neg. Tel.
765405 (81712)
0724-199527 (81485)

@ Vând Ford Es-


FIAT cort Break, an 1996, mo-
tor 1400 cmc, euro 2, full
@ Vând Fiat Brava, options, recent adus. Preþ
motor 1,4 cmc, an 1996,
2200 euro neg. Tel. 0740-
VT 2010, sero total, ABS,
închidere centralizatã, 899192. (81579)
geamuri ºi oglinzi @ Vând urgent
electrice, airbag, carte ser-
Ford Scorpio 2,0
vice, taxe la zi. Preþ
avantajos. Tel. 0730- înmatriculat, stare foarte
556033 (78493) bunã de funcþionare, lipsã
baterie , prima
@ Vând Fiat Doblo înmatriculare 1995. Preþ
an 2002, 1.9D, Euro 3, 1000 euro neg. Tel. 0745-
înmatriculat RO, 3.2 mc, 880601. (81589)
proprietar. Preþ 4300
euro. E-mail @ Vând Ford
draghici_mariusc Transit 2,5 D, an 91991,
@yahoo.com. Tel. 0763- înmatriculatã RO, piese
627365 (81341)
rezervã, acte la zi. Preþ
@ Vând Fiat Doblo, 2300 euro neg. Tel. 0742-
an 2007, 1.3 multijet die- 334559. (81603)
sel,16000 km, 4 mc, cu
preluare leasing, stare @ Vând Ford
impecabilã(nouã). Preþ Mondeo 1,8 i, an 1995,
4200 euro. E-mail ABS, geamuri electrice
draghici_mariusc faþã, oglinzi electrice cu
@yahoo.com. Tel. 0763- dezaburire, cotierã, km
627365 (81344) reali, carte service, re-
cent adusã, închidere
@ Vând Fiat Croma
2,5 TD, an 1997, ITP centralizatã, AC. Preþ
2010, rovignetã, neg. Tel. 0744-581826.
asigurare, geamuri (81742)
electrice, volan reglabil,
jante aluminiu, telescoape
noi + o maºinã piese. Preþ MAªINI AGRICOLE
1800 euro fix. Tel. 0720-
064103. (81605) VÂND MAªINI
UTILAJE
AGRICOLE COM-
FORD BINE,
SEMÃNÃTORI,
@ Vând Ford Fo- COSITORI 2
cus, 1,8 diesel, an 2001. TAMBURI,
Preþ 5500 euro uºor neg. MOTOCOSITORI,
Tel. 0724-212962 INSTALAÞII DE
(79855) ERBICIDARE,
PLUGURI, PRESE
@ Vând Ford Es-
DE BALOTAT,
cort Tuning Sport seria 3,
TANC DE RÃCIRE,
an 1998, motor 1,6 Zetec,
WINDROVER CU
consum 4,5%, climã,
MASA 4 M, MIC
ABS, SRS, 2 airbag-uri,
geamuri electrice, DE ÎMPRêTIAT
centralizare, servo total, AZOT, ETC. TEL.
proiectoare, linie audio. 0740-206621, 0740-
Preþ 2600 euro neg. Tel. 111457
0751-911249 (80771) (77874)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 19
@ Vând Opel
Tigra Sport Superb,
an 1996, culoare
albastru metalizat,
geamuri electrice,
î n c h i d e r e
centralizatã, CD-
MP3 cu faþã
detaºabilã, motor @ Vând Opel @ Vând Opel
1,4, accept variante. Vectra 1,6 i, an Astra, an 1995, motor
Preþ 2500 euro. Tel. 1995, unic 1,6 i, trapã + oglinzi + RENAULT
0728-578322. proprietar, acte la zi, faruri electrice, servo
(81594) VT 2010, consum total, recent adusã. RENAULT LA-
4,5%, închidere GUNA II, AN
Preþ 2000 euro. Tel.
@ Vând Opel centralizatã, vopsea 2001, EURO 3,
0728-651028.(81738)
Vectra B, an 2000, o r i g i n a l ã , CUTIE
înmatriculat recent, @ Vând Opel MANUALÃ
motor 2,0 TDI, AC,
stare perfectã. Preþ Astra 1,6 i, an 2003, 6+1, GEAMURI
î n c h i d e r e ELECTRICE
neg. Tel. 0745- euro 4, ABS, 10
centralizatã, CD FAÞÃ ªI
805346. (81706) airbag-uri, geamuri
player, geamuri SPATE,
electrice faþã, @ Vând Opel electrice faþã,
OGLINZI
135000 km reali, Vectra 1995, 1,7 die- î n c h i d e r e REGLABILE
sel, euro 2, AC, centralizatã, linie au- ELECTRIC,
ABS, servo total,
geamuri + oglinzi dio originalã + CD, SCAUNE
nerulatã RO. Preþ
e l e c t r i c e , comenzi multi volan, REGLABILE,
neg. Tel. 0720- jante aliaj, climatronic,
proiectoare ceaþã, VOLAN
444563, 0788- cotierã faþã spate, recent adusã. Preþ REGLABIL,
920496. (81634) volan piele, neg.Tel. 0744-581826. SENZORI
î n c h i d e r e (81740) TEMPERATURÃ
@ Vând ur- centralizatã, radio EXTERIOARÃ,
gent Opel Vectra casetofon, 2 airbag- @ Vând Opel SERVO - TO-
Hatchback, an 1998. uri, ABS, alarmã, Vectra, an 1995,ABS, TAL, 8
Preþ 3400 euro. Preþ jante aliaj. Preþ 3500 dublu airbag, trapã, AIRBAGURI,
neg. Tel. 0746- euro. Tel. 0721- recent adusã. Preþ CLIMATRONIC,
624297 (81644) 281866, 0740- neg.Tel. 0744-581826. COMPUTER
000743. (81710) (81745) BORD,
@ Vând Opel PROIECTOARE,
@ Vând Opel @ Vând Opel
Vectra, an 1995, ÎNCHIDERE
Astra, 2+1 uºi, 1,6 Astra 1,6 i, 16V, an
î n c h i d e r e CENTRALIZATÃ,
benzinã, euro 4, an 1996, ABS, dublu
centralizatã, ABS, 2 RADIO CD CU
@ V â n d @ V â n d @ Vând Opel @ Vând Opel 2001, ABS, servo,
airbag-uri, euro 2, airbag, km reali, COMENZI LA
combinã John Deer Mercedes 124, an Astra H, 1.7TDCi, Astra 17 DTI an 2001, comenzi volan,
neînmatriculat, consum redus, adusã VOLAN, ABS,
masa 3 m în stare de 1993, motor 2,5, 5+1 full option, geamuri electrice,
an 2006, Euro 4, recent, AC. Preþ neg. ESP, REVIZII
funcþionare. Preþ trepte, trapã electricã, proprietar. Preþ neg/ î n c h i d e r e
înmatriculata. E- înmatriculat RO. Preþ Tel. 0744-581826. LA
mahon, piele, 2 var. Tel. 0762- centralizatã. telefon,
avantajos. Tel. mail panes neg/var. Tel. 0731- (81746) REPREZENTANÞA
827580 (81649) radio CD cu magazie
0742-863690. airbag-uri, SRS, @acasa.ro. Tel. 781095(81355) RENAULT.
4 CD, jante Al, str.
(80524) neînmatriculatã. Preþ 0743-116705 PREÞ 6500
@ Vând Opel @ Vând Opel Horaþiu, nr. 4. Preþ
euro neg/ var. Tel. (81348) 4800 euro neg. Tel. EURO NEG.
@ Vând plug 0762-827580.(81729) Tigra Sport Superb, Astra 1,7 diesel, an PEUGEOT TEL. 0742-
0252-314617,
cu 2 brazde sau @ Vând Opel an 1996, culoare 1994, 2 uºi, euro 2, 072012, 0746-
0740-257781 @ V Â N D
schimb cu plug cu 3 Vectra B, an 1996, albastru închis recent adusã. Preþ 241995
(81716)
brazde (pe þeavã), metalizat, geamuri 1700 euro neg. Tel. PEUGEOT 206, 1,4 (81728)
OPEL motor benzinã
stare perfectã de 1 8 0 0 + G P L electrice, închidere 0744-523506, @ Vând Opel H D I ,
VÂND
funcþionare, meritã @ V Â N D omologat, AC, ABS, centralizatã, CD-Mp3 0 7 6 8 - 7 8 6 2 8 2 Vectra, an 1996, 16 ÎNMATRICULAT,
vãzut. Preþ neg. Tel. cu faþã detaºabilã, mo- i, geamuri electrice, RENAULT
OPEL ASTRA alarmã, închidere, (81657) AN2003,GEAMURI
climã, închidere CLIO, AN
0252-350179, CARAVAN 1,7 DTI, oglinzi electrice, tor 1,4 benzinã, accept ELECTRICE, ABS, 2007, 15000
0749-877691 variante . Preþ 2500 @ Vând Opel centralizatã, jante AC, ÎNCHIDERE
AN 2000, proprietar, KM, FULL OP-
(81652) euro neg. Tel. 0728- Corsa an 97, aliaj, servo total,
ECHIPARE EL- înmatriculatã RO, CENTRALIZATÃ, 4 TIONS, AFLAT
578322.(81565) albastru metalizat, 4 ABS, 4 airbag-uri, ÎN GARANÞIE.
EGANCE,AC,ABS, estetic ºi stare AIRBAGURI.PREÞ
@ Vând 2 uºi, casetofon taxa 480 euro. Preþ PREÞ NEG.
tractoare U 445 cu COMENZIVOLAN, perfectã. Preþ 4300 @ Vând Opel 3700 euro fix . Tel. 4200 EURO NEG.
Philips, cauciucuri TEL. 0743-
cabinã, plug ºi disc. JANTEALUMINIU, euro neg. E-mail Astra, an 2000, 0745-757483. TEL 0788-335960
noi, baterie nouã, (81726) 640529
Preþ neg. Tel. 0764- RADIO CASS. + july_4_nody geamuri + oglinzi (78486)
@yahoo.com. Tel. stare ireproºabilã. (81707)
448654 (81655) MAGAZIE CD. electrice, CD-Player,
PREÞ 5600 EURO 0744-769037 Preþ 2150 euro neg. @ Vând Opel
@ V â n d
ABS, airbag-uri, re- VÂND
NEG. TEL. 0723- (81353) Tel. 0722-289103 Astra, an 1994, mo-
cent adusã, computer tor 1,6 i, consum Peugeot 307 SW, an RENAULT
383959, 0788- (81680)
bord. Preþ 5350 euro 4,5%, servo total, 2004, 2.0 HDI, 110 CP, SYMBOL NOU,
MERCEDES 074811 (80773) @ Vând Opel FULL OP-
neg.Tel. 0752-201758, @ Vând Opel ABS, geamuri + culoare negru, climã,
Corsa , an 1993, 0766-448846.(81573) TIONS, MO-
@ V â n d @ Vând Opel euro 2, 1195 cmc, Corsa, an 1994, oglinzi electrice, radio CD, 6 airbag, pi-
TOR 1,4 MPI,
Mercedes 124 2,5
Corsa an 1993, Euro model sport, import @ Vând Opel î n c h i d e r e centralizare, trapã, lot automat, ABS,
75 CP, AN
TD, 5+1 trepte, an
2, 1195 cmc, model Germania, nr. roºii Astra 2 uºi, motor centralizatã, oglinzi RAR efectuat, acte la ESP, vedere 2008, 297 KM.
1993, piele, mahon, zi, recent adusã, panoramã, volan
sport, nr. roºii. Preþ p r o v i z o r i i 1400 cmc, euro 2, re- electrice, trapã, mo- taxa mediu 210 PREÞ 8.600
trapã, închidere, 2
1330 euro. E-mail 22.10.2008. Preþ cent adus. Preþ 1900 tor 1,4i, taxa 160 euro. Preþ 2150 euro reglabil, bord NEG. TEL.
airbag-uri,
neînmatriculat. Preþ draghici_mariusc 1300 euro. Tel. euro neg. Tel. 0766- euro, recent adusã. neg. Tel. 0751- climatizat. Preþ neg. 0751-299779,
neg/ var. Tel. 0762- @yahoo.com. Tel. 0 7 6 3 - 6 2 7 3 6 5 . 265335, 0740-899192. Preþ neg. Tel. 0743- 911249, 0747- Tel. 0721-221971, 0744-519301
827580 (81648) 0763-627365(81342) (81518) (81581) 672104. (81700) 396698. (81736) 0747-952503(78495) (81461)
20 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ Vând VW @ Vând VW @ Vând motor
Jetta an 2006, 1.6i, Sharan, 1.9, an 2001, Nissan Terrano 2,7
Euro 4. E-mail panes dublu climatronic, TD, impecabil
VW
@acasa.ro. Tel. 0743- ITP 2010, 116 CP, Germania, complet
VÂND VW 116705 (81346) echipat + multiple
servo total, ABS,
POLO 1,4 TDI î n c h i d e r e accesorii. Preþ neg.
@ Vând VW Tel. 0765-818996.
80 CP, AN 2006, Golf 3, an 1996, 2 uºi, centralizatã, geamuri
ABS, 6 AIRBAG- 1781 cmc, servo total, (81545)
+ oglinzi electrice,
URI,AC, geamuri + oglinzi + airbag, taxe la zi,
GEAMURI @ Vând detec-
trapã electricã, MP3,
magazie CD, pilot, tor radar Whistler
ELECTRICE euro 2, import
FAÞÃ, OGLINZI Germania. Preþ 1950 jante MG, sirocou. XTR330, puþin
ELECTRICE ªI euro. Tel. 0763- Preþ neg. Tel. 0741- folosit. Preþ 200 ron.
ÎNCÃLZITE, 627365. (81523) 272624 (81708) E-mail onyay96
HELIOMATE, 2 @yahoo.com. Tel.
@ Vând VW @ Vând VW 0745-162172 (81677)
CHEI BRICEAG, Passat III Variant, an
CULOARE Polo, motor 1,4 i, an
1988, consum 6,5%, @ Vând orice
NEGRU, FOLIE stare bunã de 2001,AC, ITP2010, 75
piesã Opel Kadett,
GEAMURI funcþionare, recent CP, servototal, ABS,
Vectra, Astra, Omega,
AUTORIZATÃ adusã. Preþ 1450 euro î n c h i d e r e
Calibra, Ford,
RAR, CD-MP3 neg. Tel. 0755-401236. centralizatã, geamuri Renault, Citroen,
AKAY, 59000 (81575) + oglinzi electrice, Peugeot, Daewoo:
KM, 5000 KM SRS, 4 airbaguri, carte aripi, capote, faruri,
@ Vând VW
RULAÞI RO. service, ESP, recent scaune, anii (1980 -
Passat an 1990,
PREÞ 8900 î n c h i d e r e adusã, scaune 2008). Tel. 0723-
EURO NEG. TEL. centralizatã, alarmã, reglabile pe înãlþime, 667872, 0745-584999
0770-776538, înmatriculat, stare jante AL. Preþ 5000 (81687)
0741-486980 foarte bunã de euro neg. Tel. 0726-
(80774) funcþionare, cc 1800
cmc benzinã. Preþ 057457 (81713)
@ Vând VW 1700 euro. Tel. 0724-
Passat, motor 1,9, an 212962. (81587) @ Vând VW
1999, 240000 km, Passat 1,9 TDI, 116
climatronic, VT 2009, @ Vând VW cp, an 2000,
1250 CP, servo total, Golf 3, an 1993, climatronic,ABS, ESP,
ABS, închidere culoare gri, 1,4 calculator bord, 4
centralizatã, geamuri benzinã, faruri
reglabile electric, airbag-uri, geamuri +
ºi oglinzi electrice, oglinzi + faruri
trapã electricã, volan VÂNZÃRI
SRS, airbag, carte ser- electrice, închidere
reglabil, proiectoare,
vice, taxe la zi, alarmã, centralã, numere
ESP, numere Franþa,
centralizatã. Preþ euro VÂND SCUTERE
roºii. Preþ 2200 euro neg/ var. Tel. 0762- APRILIA,
puþin lovitã faþã neg. Tel. 0723-591945,
stânga. Preþ 2200 euro 827580. (81731) YAMAHA,
0788-246379. (81588)
neg. Tel. 0745-415930 PEUGEOT,
@ Vând Renault @ V â n d @ V â n d @ Vând Seat (78494) @ Vând VW @ Vând VW PIAGGIO, ETC
Megane, motor 1,5 D, an Renault Master, an Renault Megane Se- Golf 3, an 1993, Polo, 1,2 i, an 2003, ªI PIESE DE
oct. 2005, 72000 km,AC, Toledo, euro 2, an
2002, 2200 cmc, dan, 1,6, an 2003, @ Vând VW geamuri electrice faþã, ABS, ESP, 4 airbag, 2 SCHIMB. PREÞ
VT 2009, 82 CP, servo 1995, unic proprietar,
107000 km, Golf 4, 1,9 TDI, benzinã, culoare geamuri electrice, NEG. TEL. 0740-
total, ABS, închidere 159000 km, închidere recent adusã, 1,8 înmatriculat RO re- albastru metalizat,
centralizatã, geamuri ºi climatronic, 113 CP, oglinzi electrice ºi 206621, 0746-
centralizatã pe cheie, climã, geamuri cent, an 2002, stare bunã de
oglinzi electrice, 6 airbag- servototal, ABS, funcþionare, meritã încãlzite, linie audio + 051883
uri, carte service, taxe la nr locuri 7 + marfã electrice faþã - spate, climatronic, 4 geamuri
î n c h i d e r e vãzutã. Preþ 3200 euro CD JVC, km reali, carte (77866)
zi, volan reglabil, oglinzi omologate. Preþ 7500 î n c h i d e r e , electrice + oglinzi
centralizatã, geamuri electrice, CD Player, neg. Tel. 0728-283099. service, climatronic.
încãlzite. Preþ 9200 euro euro neg. Tel. 0762- proiectoare, com- (81601) VÂND SCUTERE
neg. Tel. 0721-342848
+ oglinzi electrice, 6 airbag-uri, ABS, ESP, Preþ neg. Tel. 0744-
124359,0756-948211. airbaguri, carte ser- puter bord, servo to- jante Al 16, culoare 581826 (81741) APRILIA,
(78828) @ Vând VW
(81584) vice, ESP, senzori tal, ABS, 2 airbag-uri. originalã, proprietar. YAMAHA,
Golf III Syncro, 4X4, PEUGEOT,
@ Vând Renault ploaie, radio CD, euro Preþ neg/var. Tel. Preþ 7500 euro neg. 1,6 i, an 1996, 4 uºi,
Laguna II, an 2003, 1,9 @ V â n d 4, ASR, proiectoare. Tel. 0745-807235 PIAGGIO, ETC
0745-454802 (81702) geamuri ºi oglinzi
DCI, 110 cp, 6 + 1 viteze, (80760) CUMPÃRÃRI CU PIESE DE
Renault Megane 1,9 Preþ 8400 euro. Tel. electrice, AC. Preþ
AC, ABS, ESP, 8 airbag- REZERVÃ.
0740-151167 (81735) @ Vând Seat 2700 euro neg. Tel.
uri, computer bord, TD, an 1996, 150000 @ Vând VW 0744-523506, 0768-
@ Cumpãr
pornire card, geamuri Cordoba 1,4 i, an 1996, PREÞ NEG. TEL.
km, jante AL, Bora benzinã, an 786282 (81658) orice maºinã,
electrice faþã, oglinzi benzinar sau diesel, 0744-494772
î n c h i d e r e geamuri electrice, 2002, 48000 km, motor
electrice, faruri reglabile defecte sau avariate, (80766)
servo direcþie, linie 1,6. Preþ neg. Tel. @ Vând VW
electrice, radio CD, centralizatã, volan SEAT Golf 3 benzinã, an ne/ înmatriculate,
comenzi volan. Preþ 7700 audio cass, închidere 0744-690588 (80767) @ V â n d
reglabil, turelã, full 1993, 4 uºi, închidere dupã anul 1990
euro. Tel. 0724-267696, @ Vând Seat centralizatã, airbag- centralizatã, servo motocicletã Suzuki,
electric, radio CD- @ Cedez con- pentru, piese. Tel.
0770-835162. (80593) Toledo, an 1997, seria uri, recent adusã din direcþie, geamuri 600 cmc. Preþ 2000
MP3, Franþa, euro 2. tract leasing VW 0723-667872. (81688)
@ Vând Renault 2, motor 1,6, consum Germania. Preþ neg. Polo, an 2008, electrice, euro 2. Preþ euro neg. Tel. 0765-
Preþ 3100 euro neg. climatronic, ABS, neg. Tel. 0720-012566 195803, 0352-808691
19 1.8i, an 1993, servo, 5%, climã, închidere Tel. 0728-322549
geamuri ºi oglinzi Tel. 0741-016019. î n c h i d e r e (81699) (81478)
centralizatã, 4 (81715)
electrice, centralizat, (81586) centralizatã, geamuri
jante Al, magazie+ radio geamuri electrice, 2 @ Vând VW @ Vând scuter
ºi oglinzi electrice, Golf 3 TDI, an 1995,
caset. Sony. Preþ 1690 @ V â n d airbag, oglinzi @ Vând Seat. volan reglabil, 4 nou, 0 km. Preþ
Toledo, 1,6 i, an 2003, volan reglabil, euro 2,
euro. Tel. 0724-381193 electrice, servo total, airbag-uri, motor 1,2 atractiv. Tel. 0755-
Renault 19, motor 1,8 2 uºi. Preþ neg. Tel.
(81339)
benzinã, an 1993, acte valabile, climatronic, 105 CP, benzinã. Tel. 0740- 0720-012566 (81701) 253925. (81535)
proprietar. Preþ 1700 servototal, ABS, 242464 (80775)
@ Vând Renault consum 6%, geamuri @ Vând VW @ V â n d
Clio 1,5 DCI, consum euro neg. Tel. 0751- î n c h i d e r e @ Vând VW Passat, 1,8 i, an 1997, VÂNZÃRI motocicletã Royal 200
4,5%, proprietar, an electrice faþã, trapã centralizatã, geamuri
911249 (80768) Golf 3, an 1996, model climatronic, închidere
2004, ITP2010, dotãri, electricã, închidere centralizatã, pilot @ Vând trapã cmc, Chopper, 3000
+ oglinzi electrice, 4 sport, electric+ trapã,
proiectoare ceaþã, sero centralizatã, stare automat, geamuri + electricã Renault ºi km, þinuta în garaj, 5
direcþie, hidraulicã, @ Vând Seat airbaguri, carte ser- Mp3, servo, 1781 cmc
viteze, indicator
oglinzi electrice, ABS, trapã electricã VW
geamuri + oglinzi foarte bunã de Toledo, Euro 4,1.6i, an vice, euro 4, EPC, benzinã, import airbag-uri, jante AL,
Germania. Preþ 1900 Golf 3, defectã. Preþ 50 treaptã vitezã. Preþ
electrice, AC, ABS, funcþionare, culoare 2003, climatronic. E- faruri reglabile elec- alarmã, acte în regulã,
airbag-uri, închidere euro. E-mail euro. E-mail 6000 ron. E-mail
viºiniu. Preþ 1950 mail panes @acasa.ro. tric. Preþ 7850 euro. recent adus, vopsea
centralizatã. Preþ 6300 draghici_mariusc originalã. Preþ neg. draghici_mariusc o n y a y 9 6
neg. Tel. 0745-316480, euro neg. Tel. 0742- Tel. 0743-116705 Tel. 0743-116705 @yahoo.com. Tel. Tel. 0745-805346. @yahoo.com. Tel. @yahoo.com. Tel.
0724-344773. (81530) 872387 (81719) (81347) (81737) 0763-627365 (81340) (81705) 0763-627365 (81343) 0745-162172 (81678)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 21

MERSUL TRENURILOR
PLECÃRI DIN DROBETA TR.-SEVERIN

Valabil în perioada 10.12.2007-13.12.2008. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare
A1692 Bucureºti 00:05
R361 Bucureºti 00:50
@ Vând aparat @ Vând cuptor P9193 Orºova 01:54
@ Vând Nokia
foto digital Praktica, 5/ pizza profesional cu R360 Belgrad 02:20
N73, folosit, camerã 8 megapixels, zoom dublã conveþie, R696 Bucureºti 02:47
3.2 Mpx, video, Mp3, Cumpãrãri 3x4 + card 1 GB/ Whirlpool AGS 646 R695 Timiºoara 03:07
radio. Preþ 500 RON wp. Preþ 1000 euro. E-
@ Cumpãr filmare video pe 1 GB P9194 Craiova 04:11
neg. E-mail mail ccavram
telefoane mobile, noi 25 minute / 2 @yahoo.com. Tel.
A1691 Timiºoara 04.40
dyablo_madalin ºi second - hand, acumulatori, cablu 0770-572613(81364) P9501 Orºova 06:31
@yahoo.com. Tel. chiar ºi defecte. Preþ USB. Preþ 100 euro P9502 Filiaºi 06:45
LG @ V â n d P9520 Strehaia 08:10
0730-556056(81358) neg. Tel. 0723-856454 neg. Tel. 0748-482415
(81615) calorifer electric cu 10 IC592 Bucureºti 09:25
@ Vând LG (81619)
@ Vând Nokia elemenþi, în stare IC596 Bucureºti 10:15
KU 990, image stabi- bunã. Preþ 200 lei. Tel. IC591 Timiºoara 10:17
N95, 8 Gb, 5 Mpx, nou 0720-684549(81607)
lizer, DIVX, camerã 5 P9503 Orºova 11:20
mega pixel. Preþ 200 cu folie. Preþ neg. Tel. R792 Bucureºti 14:20
euro neg. Tel. 0745- 0731-781095(81359) @ Vând aragaz IC595 Timiºoara 15:38
electric nou cu
901185 (81629) P9191 Orºova 15:41
cuptor. Preþ 200. Tel.
P9504 Craiova 16:58
0752-304554(81616)
R694 Bucureºti 17:20
ALTEMODELE
@ Vând ladã R693 Timiºoara 17:34
NOKIA @ Vând Mp4 P9195 Timiºoara 18:15
@ Vând telefon frigorificã orizontalã
ecran color, microfon @ V â n d
@ Vând Nokia Vodafone 225 de 280 litri. Preþ 500 lei. IC594 Bucureºti 19:24
ºi difuzor încorporat, congelator Arctic cu Tel. 0352-420169, P9192 Craiova 19:36
2610, puþin folosit, nefolosit, plat, a c u m u l a t o r
ecran color 65536 culoare negru, ecran încorporat, memorie 1 5 sertare aproape 0721-738784(81627) IC593 Timiºoara 20:03

culori, MMS, jocuri, 65536 culori, jocuri, Gb ºi slot de card, nou. Preþ 350 ron. E- @
cablu de date, V â n d
acumulator Li-Ion 8 acumulator Li-Ion 7 -
încãrcãtor, CD de mail ccavram frigider Arctic de 220 M E R S U L MICR OB
MICROB UZEL
OBUZEL OR
UZELOR
zile stand-by, etc. Preþ 8 zile stand-by, etc. instalare, cãºti, nou, la litri. Preþ 300 lei. Tel.
neg. Tel. 0755- Preþ neg. Tel. 0755- cutie. Preþ neg. Tel.
@yahoo.com. Tel. 0352-420169, 0721- S .C
.C.. AXI TOURS IZI S .R.L.
S.R.L.
630076. (80818) 630076. (80816) 0731-781095(81366) 0770-572613(81363) 738784(81628)
de la la ora
Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.00
Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.45
Tr. Severin(Autogara) Craiova 09.30
Tr. Severin(Autogara) Craiova 11.20
Craiova (Autogara) Tr. Severin 10.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 14.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 15.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 17.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 07.30
Tr. Severin(Autogara) Resita 10.15
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 13.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 15.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 06.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 08.30
Resita(Autogara) Tr. Severin 14.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 16.30

TELEFON PENTRU REZERVAREA LOCURILOR:

0729-990470,
0729-990480
22 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

@ Vând PC @ Vând P4 1.8


AMD Atlhon 64 Mhz, 512RAM, 160
3500+, RAM 2Gb,
Gb, sistem boxe,
DDR2, Hdd 60Gb,
monitor, DVD-RW,
DVD-RW, placã video
CD-RW, webcam,
încorporatã GForce
6100, sunet 7.1, moni- microfon, placã
@ Vând laptop tor Dell CRT 17", video, placã reþea.
Fujitsu Siemens 2Gb Preþ 500 lei. Tel. 0740-
tastaturã+ mouse.
RAM, 160 Gb HDD,
VÂNZÃRI Preþ 750 lei neg. E-mail 105929(81626)
nou la cutie cu
garanþie, toate CD- dremiky2005
@ Vând com- @yahoo.com. Tel.
urile de instalare +CD
puter performant 0720-028765(81373)
cu Windows Vista.
AMD Sempron Pro- CUMPÃRÃRI
Preþ neg. Tel. 0731-
cessor 2800+, cu @ V â n d
781095(81360)
placã de bazã ASUS, inflaroºu USB pentru @ Cumpãr
DDRAM II 512 MB, @ Vând Amd PC, nefolosit. Preþ componente calcula-
placã video ASUS Athlon 2200+, 512 neg.Tel. 0755-630076. tor, plãci video, HDD,
128 MB, DVD+/-RW RAM, Hdd 40 Gb, (80820) memorii, etc. Tel.
ASUS, unitate de video 128, DVD-RW. 0252-333413, 0723-
dischetã Sony, HDD Preþ 550 RON neg. E- @ V â n d 663086(81467)
SATA2, 80 GB, moni- mail bustamante85 Pentium III 500 Mhz,
tor plat 17" Samsung @yahoo.com. Tel. 128 RAM, 8,4 Gb
SyncMaster, sistem 0745-450361(81369) HDD, monitor, jocuri,
audioA4TECH - Full REPARAÞII -
Theater Sound-Sur- @ V â n d muzicã. Preþ 3,9 mil. DIVERSE
rounding 5.1 chan- Pentium III 650 Mhz, lei. Tel. 0252-333413,
nel, putere 45 W, 192 RAM, Hdd 10 Gb, 0723-663086(81466) @ Rezolv orice
tastaturã ºi mouse video 8 Mb, CD-RW problemã în domeniul
optic, Windows Vista cu sau fãrã monitor. @ V â n d
calculatoarelor la
Ultimate Genuine Preþ 250 RON. E-mail imprimantã HP, nouã,
în garanþie. Preþ 300 lei domiciliul clientului.
(original) în limba bustamante85
românã. Preþ neg. Tel. @yahoo.com. Tel. neg. Tel. 0724-199527 Tel. 0252-333413,
0755-630076. (80822) 0745-450361(81370) (81484) 0723-663086(81465)
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 23
@ Tânãr 20 de
ani, posed atestat de
calificare profesional
OFERTE operator calculator ºi
permis de conducere
Angajez 2 categoria B, solicit
facturiste în angajare. E-mail
b u s t a m a n t e 8 5
domeniul de
@yahoo.com. Tel.
activitate,
0745-450361 (81372)
vânzãri accesorii
pentru tâmplãrie @ Caut loc de
PVC ºi aluminiu muncã, vânzãtoare
ºi producþie m a g a z i n
geam termopan.
îmbrãcãminte, baby
Se cere
sitter copii peste 5 ani,
cunoºtinþe
operare PC ºi agent pazã, sau loc de
experienþã practicã pentru
minim 1 an. Tel. Farmacie 2 - 3 ore pe
0722-824075 zi. Tel. 0749-974501
(81608)
@ Societate
comercialã angajeazã @ Tânãr 34 ani,
barman - ospãtar, op- permis de conducere,
erator salã jocuri ºi cat. B, E, - C, E, iniþiat
m u n c i t o r i în domeniul
necalificaþi. Tel. 0742-
construcþiilor,
181335, 0788-393160
zugrãveli, tencuieli,
(79030)
fier, beton, solicit
@ Societate angajare. Tel. 0770-
comercialã angajeazã 701101(81609)
muncitori calificaþi ºi
necalificaþi. Tel. 0721- @ Tânãr 27 ani
283947(80320) caut loc de muncã,
cunoºtinþe operare
@ Angajez ur-
PC, permis cat. B,
gent ºofer taxi cu
experienþã ºi atestat. cunoscãtor limba
Salariu atractiv. Ofer Englezã, diverse
ºi rog seriozitate domenii de activitate,
maximã. Relaþii la rog seriozitate. Tel.
telefon 0728-159059. 0742-262788(81610)
(80440)
@ Tânãrã 30
ani, Contabilã -
Economistã, solicit
CERERI angajare, chiar ºi
vânzãtoare, rog ºi
@ Economistã, ofer seriozitate0732-
doresc sã þin 294945(81612)
contabilitate primarã,
@ ªofer cat. B,
inclusiv declaraþii lu-
cu atestat transport
nare. Rog seriozitate.
persoane, solicit
E - m a i l angajare, pentru
mazilu_angelica curse transport intern
@yahoo.com. Tel. ºi internaþional0745-
0744-783023(81368) 834263(81621)
24 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

Mehedinþi: Minerii au intrat in greva de


avertisment
Drobeta-Turnu Severin, 10 oct /Agerpres/ - Cei peste 1.300 de mineri
ai bazinului carbonifer din Mehedinti s-au alaturat ortacilor din exploatarile
miniere ale Olteniei si au oprit lucrul, vineri, intre orele 7,00 si 9,00. Presedintele
filialei Mehedinti a Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia, Rafael Norocel
Ciorascu, a declarat ca minerii au declansat greva de avertisment in speranta
ca astfel Ministerul Economiei si Finantelor se va lasa sensibilizat de cererile
acestora, care nu sunt deloc aberante, ci reale si intemeiate. “Dorim sa se
respecte obligatiile contractuale in ceea ce priveste livrarile de carbune catre
Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, achitarea de catre aceasta a
datoriilor restante de peste 130 milioane lei, reprezentând contravaloarea
carbunelui livrat, pentru a avea posibilitatea sa ne realizam programele de
retehnologizare in subteranul minelor Gârdoaia si Zegujani si in Cariera
Husnicioara II”, a precizat Ciorascu. Potrivit acestuia, in cazul in care
revendicarile minerilor nu vor fi luate in seama de guvernanti, ei vor apela, in
perioada care urmeaza, si la alte forme de protest Uniunea Sindicatelor Miniere
Oltenia (USMO) a anuntat organizarea unei greve de avertisment in toate
exploatarile miniere si serviciile conexe ale Societatii Nationale a Lignitului
Oltenia (SNLO) Târgu-Jiu, in ziua de vineri, intre orele 7,00-9,00.
AGERPRES
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

O meserie care apare în ofertele de muncã

În numãrul de azi, dragã cititorule îþi prezentãm o meserie cu cerere atât în judeþul nostru,
dar ºi în þarã ºi peste hotare,aceea de Bucãtar.
Se încadreazã în domeniul alimentaþiei publice, iar legislaþia româneascã o recunoaºte în
Codul Ocupaþional prin 5122.2.1. Cifra din mijloc, respectiv 2 îþi aratã nivelul de calificare
pe care trebuie sã-l ai ca sã poþi practica aceastã meserie, adicã nivelul doi, 720 ore, din
care 240 ore pregãtire teoreticã ºi 480 ore pregãtire practicã.
Munca de bucãtar este aceea de a prepara mâncarea.
Obligaþiile bucãtarului se referã la: cooperarea pentru gãsirea preþurilor convenabile
pentru procurarea alimentelor; calcularea ºi fixarea preþului pentru mâncarea gãtitã;
pregãtirea meniului; recepþia, testarea ºi depozitarea ingredientelor alimentare; pregãtirea
mâncãrii în conformitate cu reþetele date; aranjarea mâncãrii înainte de a fi servitã,
întreþinerea ustensilelor de bucãtãrie ºi a echipamentelor.
De obicei munca se desfãºoarã în bucãtãriile din cadrul hotelurilor, restaurantelor,
pensiunilor, cafenelelor, barurilor, snack barurilor, cantinelor ºcolare ºi de fabricã,
spitalelor, reºedinþelor particulare. Lucreazã în schimburi.
Cel mai des folosite ustensile în meseria de bucãtar sunt : aragaz, grill, cuptor, inclusiv
echipament de coacere cu program, cântare, vase de mãsurat cantitãþile, cuþite, linguri
pentru gãtit, spumiere, oale, maºini de frãmântat aluatul, teluri, etc.
Pentru a reuºi în acest domeniu mai trebui cititorule, sã termini o calificare în domeniu,
sã îþi placã curãþenia, sã te preocupe esteticul, sã ai talent de organizare la locul de
muncã, sã poþi distinge gusturile ºi mirosurile.

Ce vã oferim noi la cursul de Bucãtar?


Materia este structuratã pe urmãtoarele capitole:
Organizarea unei unitãþi de alimentaþie publicã;
Calcularea raþiei alimentare pe grupe de vârstã ºi stabilirea valorii nutritive a alimentelor
;
Tratamente termice folosite în tehnologia culinarã;
Materii prime ºi auxiliare folosite în tehnologia culinarã;
Alcãtuirea meniurilor;
Tehnologia preparatelor culinare
Tehnici pentru cãutarea unui loc de muncã (CV, scrisoare intenþie, interviul de angajare)
Practicã în restaurante.

SC Training & Consulting SRL


Str. Adrian nr. 96
Telefon: 0252. 332.993
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 27

Sistemul informatic de administrare a creanþelor


genereazã automat somaþii pentru plata datoriilor
Bucuresti, 10 oct /Agerpres/ - Sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale genereaza
automat somatii pentru toate obligatiile fiscale restante, indiferent de cuantumul acestora, se arata
intr-un comunicat alAgentiei Nationale deAdministrare Fiscala (ANAF). ‘În situatia nerespectarii
de catre contribuabili a obligatiei de a plati la termenele legale impozitele, taxele si celelalte sume
datorate bugetului general consolidat,ANAF incepe, dupa expirarea termenului de plata, executarea
silitaprincomunicareauneisomatiipentruobligatiilefiscalerestante.Pentruasigurareaunuitratament
egal tuturor contribuabililor, incepând cu 1 ianuarie 2006, la nivelul organelor fiscale teritoriale, s-a
implementat si se utilizeaza un sistem informatic de administrare a creantelor fiscale care permite
urmarirea operativa a obligatiilor fiscale neachitate in termenul prevazut de lege, existente in evidenta
pe platitor, precum si emiterea automata a somatiei’, se precizeaza in comunicat. Potrivit sursei
citate,utilizareaacestuisisteminfomaticfaciliteazareactiarapidaaadministratieifiscaleinfataacumularii
de arierate prin optimizarea activitatii de colectare si permite evitarea arbitrariului in selectia
contribuabililor care inregistreaza obligatii fiscale restante. ‘Mai mult decât atât, este imposibil ca,
prininterventiauneipersoane,selectiaautomatasafieinfluentatainvreunfel.Urmareaimplementarii
acestui sistem, gradul de colectare a creantelor fiscale a permis realizarea de catre ANAF a celor
mai mari incasari bugetare in ultimii doi ani’, se mentioneaza in comunicat. Pe de alta parte, pentru
evitarea efectuarii de controale neprogramate, in mod arbitrar, de catre structurile de control ale
ANAF, prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 678 / 18.04.2008 privind raportarea actiunilor de
control efectuate de catre organele cu atributii de control, aflate in subordineaANAF, au fost stabilite
competente pentru programarea si raportarea actiunilor de control atât pentru Garda Financiara si
Autoritatea Nationala a Vamilor cât si pentru structurile centrale si teritoriale de inspectie fiscala
aflate in subordineaANAF. ‘Prin urmare, potrivit atributiilor stabilite de actele normative in vigoare,
presedinteleANAF nu poate dispune unei persoane sau echipe de control efectuarea de controale
la comanda, aceste atributii fiind clar stabilite prin regulamente si precizari aprobate prin ordin al
presedinteluiANAF sau al ministrului de Finante’, se precizeaza in comunicatulANAF. Precizarile
ANAF survin unor informatii vehiculate la un post privat de televiziune cu privire la presupuse actiuni
de intimidare si presiuni exercitate deANAF asupra postului respectiv si a unuia dintre realizatori.
AGERPRES
28 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008
@ Vând staþie
Dinacord PowerMate
1000W, nouã, boxe
MOBILIER ALTE DOMENII
RCF ºi Makie cu
stative ºi cabluri, . @ Vând mobilã VÂND CASÃ DE
Preþ 4000 euro neg. veche lãcuitã în stare
BANI, GREUTATE
Tel. 0755-498471 1,5 TONE,
perfectã formatã din: DIMENSIUNI
(81613) dulap cu 3 uºi, recamier, ÎNÃLÞIME 1,5 M,
bibliotecã. Preþ neg. Tel. LÃÞIME 0,70 M.
@ Vând linie 0747-605673 (81625) PREÞ NEG. TEL.
audio 5 etaje, 0743-235399 @ T â n ã r
@ Vând centralã amplificator 2 x 90, @ V â n d (81428)
Matrimoniale sportiv, pasionat de
pe lemn cu gazeificare, dublu deck, EQ dormitor Izabela,
VÂND BUTOIAªI
tip Vigas, 40 kw. Preþ grafic, CD player, vechime 1 an, pat 1,80 TRANDAFIRI,
munte, calculatoare
6500 ron E-mail m. Preþ 2000 lei. Tel. @ Cetãþean
piciorus_valentin tuner, digital, DIVERSE ºi domniºoare te
@yahoo.com. Tel. telecomandã, acte, cu 0352-802993 (81666) CULORI. PREÞ german 58/178 cautã
0722-510886 (81376) NEG. TEL. 0741- caut pe tine. Lasã-
sau fãrã boxe 2 x 110 partenerã plãcutã,
209148 mi mesaj la
W, culoare negru. (81696) subþiricã, maxim 40
@ Vând cazan
de þuicã, 80 l, în perfectã Preþ 250 euro neg. Tel. ani, peste 1,60 m, redacþie. Cod Dany
stare, cupru + oalã 50 l 0720-499560 (81620) SPORT-TURISM @ Vând centralã
din aluminiu. Preþ neg. termicã în stare de pentru prietenie/ (80287)
Tel. 0726-185767 @ V Â N D
funcþionare, capacitate eventual cãsãtorie.
ANIMALE DE FUNERARE 35 KW, consum redus de
(81647)
MASÃ DE BILIARD Mã descurc în limba @ Am 24 ani
COMPANIE lemne, meritã vãzutã.
@ Vând loc de @ V â n d BUFFALO NR. 7. Preþ neg. Tel. 0722- românã. Tel 0252- ºi sunt foarte plin
@ DRESAJ veci în Cimitirul calorifer din fontã, 10 MATERIALEDE 341871 (80778)
Ortodox. Preþ 5000 lei. CONSTRUCÞII, TEL. 0722-640204 338667(80412) de viaþã, vreau sã
CANIN. PREÞ NEG. elemenþi. Preþ 15 lei /
Tel. 0723-364404 element. Tel. 0722- INSTALAÞII (79856)
TEL. 0746-128716
@ Vând ladã
@ T â n ã r
îmi gãsesc
(77925) 571932 (81685) scule lãcãtuºerie. Preþ
(81698) @ Vând þiglã @ Vând ºalupã 100 lei. Tel. 0752- senzual, brunet 25 jumãtatea, poate
@ Vând loc de Jimbolia, Cap de Leu. dotatã cu paturi, 304554 (81614)
eºti chiar tu. Cod
@ V Â N D veci în cimitirul vechi,
ani, 1,75 nu beau, nu
Preþ neg. Tel. 0731- bucãtãrie, toaletã,
C Ã Þ E I poziþie bunã. Preþ neg. @ Vând ºmirghel fumez, sunt dornic de 4you. (80288)
901835 (81488) dimensiune 8/3 m, mo- ºi dãlþi de tâmplãrie sau
CIOBÃNESC GER- Tel. 0745-200979 INSTRUMENTE tor Peugeot, motorinã o relaþie serioasã cu
sculpturã. Preþ neg. Tel.
(81611) MUZICALE @ ªaten, 23
MAN DIN PÃRINÞI 4T ºi motor 2 T 18 CP. 0770-659576 (81617) o doamnã sau
EXCELENÞI, CU @ Vând cavou Preþ neg sau la schimb domniºoarã între 19 - ani, atrãgãtor, cu
VÂND CHITARÃ @ Vând 2
P E D I G R E E , nou, 2 locuri, lângã cu maºinã. Tel. 0744- 26 ani, pentru
capelã, cimitirul vechi
BASS IBANEZ MAªINI ªI cântare alimentare unu servici stabil,
PAªAPOARTE ªI ERGODYNE 178540, 0252-313762 electronic (0 - 15 kg) iar
Sf. Gheorghe. Preþ neg. UTILAJE
altul cu riglã (0 - 10 kg).
prietenie cãsãtorie. doresc cunoºtinþã
MICROCIP. PREÞ (EDG 605), 5 (81606)
Tel. 0727-341169 Preþ neg. Tel. 0751- Cod. Petre. Tel. 0752-
NEG. TEL. 0746-
(81622)
CORZI + TOC VÂND MOARÃ 215281 (81618)
cu o domniºoarã
128716 (81697) COMPACT DE GRÂU 2 @ Vând aparat 024911, 0756-486014
BASS PEAVEY multifuncþional fitness,
frumoasã de vârstã
VALÞURI, RE- @ V â n d (81686)
@ Vând pui TNT 150 W, CU
CENT complex, nou, greutãþi betonierã. Preþ neg. Tel. apropiatã. Cod
Ciobãnesc Românesc DIFUZOR DW. 50 kg. Preþ 500 lei. Tel. 0252-388059 (81669) @ T â n ã r
PREÞ NEG. TEL. ACHIZIÞIONATÃ Finu. (80289)
Mioritic cu pedigree ºi GOSPODÃREªTI IMPORT. PREÞ 0728-188633 (81630) senzual, brunet, 25
0766-498112,
carnet de sãnãtate, 0720-020858 NEG. TEL. 0745- ani, 1,75, nu beau, nu @ Brunet 25
www.canisa. @ Vând centralã
pe lemn cu gazeificare, (79566) 305861, 0743- fumez, sunt dornic de ani, sincer ºi ro-
pietrelealbe.ro. Tel. 318970. CUMPÃRÃRI
tip Vigas, 40 kw. Preþ o relaþie serioasã cu
0788-202825, 0747- 6500 lei. E-mail
@ V â n d (78489) mantic îmi caut
subwoofer Blaupunkt TONETE- @ Cumpãr ur- o doamnã sau
305419 (81650) piciorus_valentin jumãtatea. Daca
1500W RMX500 ºi CHIOªCURI gent 2 sobe de teracotã
@yahoo.com. Tel. @ V Â N D din demolãri. Tel. 0252- domniºoarã între 25 -
@ Vând cãþel 0722-510886 (81375) staþie cu toate cablurile
M A C A R A 321122, 0740-638793 29 ani pentru
eºti interesatã lasã-
groase ºi un CD Player @ Vând chioºc
Ciobãnesc Caucazian, PIVOTANTA 2 (81623) mi mesaj la
@ V â n d Mp3 LG cu de termopan, suprafaþa prietenie cãsãtorie.
3,5 luni, foarte bun TONE. PREÞ NEG. 8 m. Preþ 3000 lei neg.
calorifer fontã. Preþ neg. telecomandã ºi ecran Cumpãr cadã de fontã Cod Petre. Tel. 0752- redacþie. Cod M.
pentru pazã. Tel. 0745- Tel. 0745-162108 color. Preþ neg. Tel. TEL. 0726-745592 Tel. 0752-314366, pentru baie. Tel. 0252-
016376 (81668) (81389) 0742-948928 (80777) 388059 (81670) 024911. (80675) (80292)
(81624) 0731-781095 (81362)

Trafic fluvial dificil pe Dunãre


Drobeta-Turnu Severin, 10 oct /Agerpres/ - Circulatia navelor
pe Dunare se desfasoara cu probleme din cauza scaderii cotelor,
in unele zone cu 20 si 50 centimetri, care a favorizat diminuarea
latimei senalului navigabil cu valori cuprinse intre 60 si 80 metri in
unele zone. Capitanul cu siguranta navigatiei in cadrul Capitaniei
Zonale Drobeta-Turnu Severin, Marinica Genovu, a declarat
vineri, pentru AGERPRES, ca in punctele critice Mârleanu (km
326), Fermecatu-amonte (km 322), Fermecatu-aval (km 318),
Cernavoda-aval (km 297) si Seimeni (km 292), adâncimile Dunarii
sunt mai mici de patru metri, afectând astfel deplasarea normala a
navelor, pilotii acestora fiind pusi in situatia de a circula cu viteza
redusa si mereu in alerta. «Conform prognozei hidrologilor, debitul
Dunarii, care oscileaza in jurul cifrei de 2.750 mc/sec, cu aproape
1.000 mc/sec. sub media multianuala a lunii octombrie, vor scade
in continuare pe sectorul Bechet-Giurgiu, fapt care ii va obliga pe
transportatori si armatori sa reduca volumul de marfa transportat
pentru evitarea esuarii navelor pe uscat», a precizat Genovu.
Potrivit sursei citate, in aval de Hidrocentrala Portile de Fier II
sunt identificate puncte critice la Bogdanu (km 785), Pietrisu (km
759), Linovo (km 738), Turcescu (km 345), Caragheorghe (km 344)
si Lebada (km 337).
AGERPRES
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 29
30 Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
com
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________
Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 14.10.2008 - 31.10.2008


Chioºcuri unde se pot depune
O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri 2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
1. Piaþa MEVA 19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) A. Saligny, Chioºc ASIDOR Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
6. Complex “Central” Decembrie 1918 (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
22. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.549
Nr.549
9. Chioºc RODIPET Stomatologie STREHAIA
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
Taloanele pentru anunþuri gratuite se
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


depun la chioºcul RODIPET din centrul
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea oraºului
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC)
___________________________________________________________________________________________
ORªOVA
14. Chioºc Piaþa Centralã Taloanele se depun la chioºcul ___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi Asidor, lângã Piaþa 1800. Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu ALTE LOCALITÃÞI
Independenþei Taloanele pentru anunþuri gratuite
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan - Liceul Decebal se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008 31
Piaþa severineanã 14.10-16.10.2008