1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 Subiectele raporturilor juridice civile pot fi persoanele fizice si persoanele juridice numai persoanele fizice numai persoanele juridice

In cadrul raporturilor juridice de drept civil partile se gasesc pe pozitii de subordonare pe pozitii de egalitate juridica atat pe pozitie de subordonare,cat si pe pozitie de egalitate juridica Dreptul civil prezinta importanta prin aceea ca joaca rolul de drept comun fata de alte ramuri de drept nu reprezinta drept comun pentru alte ramuri ale dreptului dreptului joaca rolul de drept comun fata de alte ramuri ale dreptului numai atunci cand partile unui act juridic prevad aceasta Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt idei de baza pentru intreaga legislatie civila care se aplica tuturor institutiilor dreptului civil se aplica tuturor institutiilor dreptului civil sunt idei de baza care se aplica numai pentru o institutie sau pentru mai multe institutii de drept civil sunt idei de baza pe care le regasim in intreaga legislatie a Romaniei legislatie a Romaniei Delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului prezinta importanta pentru determinarea ramurii de drept careia apartine raportul juridic din care s-a nascut un litigiu dedus judecatii drept careia apartine raportul juridic din care s-a nascut un litigiu dedus judecatii nascut un litigiu dedus judecatii nu prezinta importanta pentru determinarea ramurii de drept careia apartine raportul juridic din care s-a nascut un litigiu dedus judecatii litigiu dedus judecatii prezinta importanta numai din punct de vedere teoretic Pentru delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului trebuie folosit numai criteriul obiectului de reglementare trebuie folosit numai criteriul caracterului normelor juridice poate fi folosit atat criteriul obiectului de reglementare cat si criteriul caracterului normelor juridice Este cunoscut ca intre dreptul constitutional si dreptul civil exista civil exista deosebiri esentiale, acestea putand rezulta Dreptul civil reglementeaza numai raporturile patrimoniale numai raporturile personal nepatrimoniale raporturile patrimoniale si raporturile personal nepatrimoniale

2

3 7 1 2 3 8

1

din aceea ca normele dreptului constitutional sunt in majoritate norme imperative (obligatorii), pe cand normele dreptului civil sunt in majoritate norme dispozitive

2

din aceea ca dreptul constitutional are sanctiuni specifice, cum ar fi suspendarea sau revocarea din functie, pe cand sanctiunea specifica dreptului civil are in vedere restabilirea dreptului subiectiv civil incalcat sau repararea prejudiciului

3

din aceea ca normele dreptului constitutional sunt in majoritate norme imperative (obligatorii), pe cand normele dreptului civil sunt in majoritate dispozitive si intrucat dreptul constitutional are sanctiuni specific suspendarea sau revocarea din functie pe cand sanctiunea specifica dreptului civil unea specifica dreptului civil are in vedere restabilirea dreptului subiectiv civil incalcat sau repararea prejudiciului Distinctia dintre dreptul civil si dreptul familiei consta numai in aceea ca in dreptul civil majotitatea raporturilor juridice sunt patrimoniale, iar in dreptul familiei majoritatea sunt raporturile personale nepatrimoniale in aceea ca in dreptul civil majoritatea raporturilor juridice sunt patrimoniale, iar in dreptul familiei majoritatea sunt raporturi personale nepatrimoniale si prin aceea ca in dreptul familiei se cere o calitate speciala pentru subiectele intre care se nasc aceste raporturi juridice

9 1

2

3 10 1 2 3

numai in aceea ca in dreptul familiei se cere o calitate speciala pentru subiectele intre care se nasc acesteraporturi juridice Abrogarea legii civile se poate face numai in mod expres, atunci cand se indica prin nominalizare actul normativ sau anumite dispozitii dintr-un act normativ care se abroga numai atunci cand intr-o anumita materie este adoptat un nou act normativ, fara ca cel vechi sa fi fost abrogat expres in mod expres, atunci cand se indica prin nominalizare actul normativ sau anumite dispozitii dintr-un act normativ care se abroga sau in mod implicit, atunci cand intr-o anumita materie este adoptat un nou act normativ fara ca cel vechi sa fi fost abrogat expres

11 1 2

Principiul teritorialitatii legii civile permite ca legile adoptate de un stat sa se aplice nu mai pe teritoriul acelui stat permite ca legile adoptate de un stat sa se aplice pe teritoriul acelui stat, teritoriul statului cuprinzand spatial geografic cuprins intre frontierele legal stabilite, pe navele maritime, fluviale care navigheaza sub pavilionul acelui stat, precum si cu privire la cladirile ambasadelor statului respectiv situate in strainatate

3

nu permite aplicarea legii civile si pe navele maritime,fluviale care navigheaza sub pavilionul acelui stat si nici cu privire la cladirile ambasadelor statului respective situate in strainatate

12 1 2 3 13 1

Normele juridice de drept civil se adreseaza numai persoanelor fizice persoanelor fizice si persoanelor juridice numai persoanelor juridice Interpretarea legii civile reprezinta o operatiune logico-rationala de stabilire a continutului si sensului normelor de drept civil urmarind justa aplicare a acestora prin corecta incadrare a situatiilor concrete in ipotezele stabilite de normele juridice reprezinta elaborarea normelor juridice de drept civil reprzinta un proces de formare a constiintei juridice Interpretarea legii civile nu poate fi decat o interpretare oficiala poate fi o interpretare oficiala si o interpretare neoficiala nu poate fi decat o interpretare neoficiala Interpretarea literala (declarativa) a normei de drept civil conduce la concluzia ca intelesul literal al acesteia nu acopera unele raporturi sau situatii juridice pe care legiuitorul trebuie sa le acopere, iar textul de lege trebuie extins si la alte situatii presupune lamurirea intelesului unei norme juridice apeland la analiza gramaticala a textului din punct de vedere morfologic si sintetic este interpretarea care presupune ca intre continutul literal si continutul real al normei de drept civil exista o perfecta suprapunere Interpretarea gramaticala a normei juridice civile presupune lamurirea intelesului unei norme juridice apeland la analiza gramaticala a textului din punct de vedere morfologic si sintetic presupune o interpretare facuta de catre oamenii de stiinta in literatura de specialitate sau de catre avocati in fata instantei de judecata presupune numai o interpretare care provine de la un organ de jurisdictie

2 3 14 1 2 3 15 1

2 3 16 1 2 3

in sistemul principiilor dreptului civil si chiar in cadrul unei institutii de drept civil 3 acea interpretare care se face atunci cand se constata ca intelesul literal al normei juridice civile este mai larg fata de situatiile ce pot fi cuprinse in actul normativ Raportul juridic civil se caracterizeaza prin aceea ca nu reprezinta o relatie sociala reprezinta o relatie sociala nu reprezinta o relatie personal nepatrimoniala Raportul juridic civil situeaza partile sale intr-un raport de subordonare situeaza partile sale intr-un raport de egalitate juridica situeaza partile sale intr-un raport de subordonare numai atunci cand acestea sunt persoane juridice Structura raportului juridic civil cuprinde numai continutul raportului juridic si subiectele raportului juridic civil numai obiectul raportului juridic civil si continutul raportului juridic civil subiectele. persoanele fizice. pot fi numai persoane cu deplina capacitate de exercitiu persoane cu deplina capacitate de exercitiu. persoane cu capacitate de exercitiu restransa si persoane lipsite de capacitate de exercitiu numai persoane cu deplina capacitate de exercitiu deplina si persoane lipsite de capacitate de exercitiu Capacitatea de folosinta a persoanelor fizice este aptitudinea pesoanelor fizice de a exercita si dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii prin incheierea de acte juridice civile aptitudinea pesoanelor fizice de a avea drepturi si obligatii civile aptitudinea aplicarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta 18 1 2 3 19 1 2 3 20 1 2 3 21 1 2 3 22 1 2 3 .17 1 2 Interpretarea sistematica este interpretarea facuta de insusi organul de stat care a emis norma juridica de drept civil supusa interpretarii metoda de interpretare care consta in determinarea continutului normei de drept civil prin stabilirea locului pe care il ocupa aceasta in sistemul de drept. avand in vedere capacitatea de folosinta. continutul si obiectul raportului juridic civil Ce parti al raportului juridic civil.in sistemul dreptului civil.

drepturile subiective civile sunt principale si accesorii pure si simple si afectate de modalitati absolute si relative Dupa natura continutului acestora drepturile subiective civile pot fi . a face sau anu face 3 este o posibilitate recunoscuta de normele juridice civile subiectului activ in virtutea caruia acesta poate avea o anumita conduita si a pretinde de la subiectul pasiv o conduita corespunzatoare care consta numai in a face 28 1 2 3 29 Dupa opozabilitatea acestora.23 1 2 3 24 1 2 3 25 1 2 3 26 1 2 3 27 1 Principiul specialitatii capacitatii de folosinta este specific numai persoanelor juridice este specific numai persoanelor fizice este specific atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanelor fizice au numai caracter de notiune penala au numai caracter de masura de ocrotire a persoanei fizice au caracter de sanctiune penala si reprezinta o masura de ocrotire a persoanei fizice Sunt lipsiti de capacitate de exercitiu numai minorii care nu au implinit paisprezece ani minorii care nu au implinit paisprezece ani si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca numai persoanele puse sub interdictie judecatoreasca Continutul raportului juridic civil este format numai din totalitatea drepturilor subiective civile numai din totalitatea obligatiilor civile numai din totalitatea drepturilor subiective civile si a obligatiilor civle Dreptul subietiv civil este o posibilitate recunoscuta de normele juridice civile subiectului activ in virtutea caruia acesta poate avea o anumita conduita si sa pretinda de la subiectul pasiv o conduita corespunzatoare care consta numai in a da 2 este o posibilitate recunoscuta de normele juridice civile subiectului activ in virtutea caruia acesta poate avea o anumita conduita corespunzatoare care consta in a da.

1 2 3 30 principale si accesorii patrimoniale si personale nepatrimoniale absolute si relative Indatorirea generala negativa de a nu face nimica de natura sa aduca atingere dreptului subiectiv civil al titularului apartine subiectului pasiv nedeterminat in cadrul dreptului absolut dreptului relativ dreptului absolut si dreptului relativ Drepturile personale nepatrimoniale sunt drepturi absolute sunt drepturi relative nu sunt nici drepturi absolute si nici drepturi relative In cadrul dreptului real subiectul pasiv este determinat din momentul nasterii raportului juridic civil subiectul pasiv este nedeterminat din momentul nasterii raportului juridic civil nu este determinat nici in momentul nasterii raportului juridic civil si nici pe parcursul exercitarii acestuia. chiar daca este incalcat dreptul Drepturile reale sunt nelimitate ca numar sunt limitate ca numar sunt nelimitate numai atunci cand aceasta rezulta din vointa partilor In cadrul drepturilor de creanta subiectul pasiv este nedeterminat la momentul nasterii raportului juridic civil subiectul pasiv este nedeterminat pentru ca aceasta este vointa partilor subiectul pasiv este determinat chiar din momentul nasterii raportului juridic civil Dreptul subietiv civil accesoriu are o exizistenta de sine statatoare depinde de soarta unui alt drept numit principal pe care il insoteste sau il garanteaza are o exizistenta de sine statatoare numai atunci cand este un drept personal nepatrimonial Drepturile reale accesorii sunt 1 2 3 31 1 2 3 32 1 2 3 33 1 2 3 34 1 2 3 35 1 2 3 36 .

1 2 3 37 1 2 numai dreptul de gaj si dreptul de ipoteca dreptul de ipoteca. dreptul de gaj. precum termenul. con duita care consta in a da. in mod definitiv si iremediabil 3 sunt acele drepturi care confera o garantie reala imobiliara Exercitarea drepturilor subiective civile trebuie sa se faca 1 2 numai cu buna-credinta si potrivit scopului economic si social in vederea carora au fost recunoscute de lege cu buna-credinta. privilegiile si dreptul de retentie numai dreptul de gaj. potrivit scopului economic si social in vederea caruia au fost recunoscute de lege cu respectarea legii si perceptelor moralei si in limitele lor materiale sau juridice numai cu buna-credinta si in limitele lor materiale si juridice Ne aflam in prezenta abuzului de drept cand exercitarea unui drept subiectiv civil 1 2 3 se face numai cu rea-credinta se face numai cu rea-credinta si prin nesocotirea scopului economic si social pentru care acel drept subiectiv civil a fost recunoscut se face cu rea-credinta. exercitare sau stingere depinde de anumite evenimente viitoare. cu incalcarea legii si a moralei si cu depasirea limitelor sale externe Obligatia civila implica conduita subiectului pasiv. a face sau a nu face numai in a face sau a nu face numai in a da sau a face Obligatiile civile se pot clasifica dupa obiectul lor in obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte in obligatii determinate(de rezultat) si obligatii de mijloace (de diligenta si prudenta) 38 3 39 40 1 2 3 41 1 2 . conditia si sarcina sunt acele drepturi care confera titularului lor o maxima siguranta si isi produc efectele de indata. dreptul de ipoteca si privilegiile Drepturile reale afectate de modalitati sunt acele drepturi a caror nastere. prin nesocotirea scopului economic si social pentru care acel drept subiectiv civil a fost recunoscut.

dar nu se obliga la un rezultat concret in cadrul careia debitorul se obliga sa desfasoare o anumita activitate.nu pot fi executate pe cale silita Obligatiile imperfecte(naturale) sunt acelea care revin debitentului fata de care s-au nascut. obligatii de a face si obligatii de anu face Obligatiile civile se pot clasifica dupa rezultatul obtinut in obligatii determinate(de rezultat) si obligatii de mijloace (de diligenta si prudenta) in obligatii opozabile intre parti.in urma careia sa obtina un rezultat concret care in caz de neexecutare de buna voie.3 42 1 2 3 43 1 2 3 44 1 in obligatii de a da. obligatii opozabile si tertilor (scriptae in rem) si obligatii reale(iropter rem) in obligatii perfecte si obligatii imperfecte Obligatia civila de a da consta in remiterea materiala a unui lucru consta in a constitui sau a transmite un drept real consta in abtinerea de la savarsirea unei anumite actiuni Obligatiile determinate (de rezultat) sunt acele obligatii in cadrul careia debitorul are indatorirea de a depune toate diligentele necesare pentru obtinerea unui rezultat.sa aiba o valoare economica si sa fie susceptibil de apropiere sub forma unui drept patrimonial .potrivit legii.detinatorului unui bun Obiectul raportului juridic il reprezinta numai actiunea la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv numai inactiunea la care este inditruit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv actiunea sau inactiunea la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv Pentru ca un lucru sa devina bun din punct de vedere juridic este necesar 2 3 45 1 2 3 46 1 2 3 47 1 2 3 numai sa fie util omului numai sa fie susceptibil dede apropiere sub forma unui drept patrimonial sa fie util omulu.fiind opozabile partilor raportului juridic sunt acelea care nu pot fi executate pe cale silita.dar daca sunt executate de buna voie de catre debitor nu mai pot fi restituite sunt indatoririle ce revin.

bunuri mobile prin determi narea legii si bunuri mobile prin anticipatie Bunurile individual determinate(res certa)sunt . bunurile sunt bunuri fungibile si bunuri nefungibile bunuri corporale si bunuri incorporale bunuri principale si bunuri accesorii Bunurile mobile pot fi numai bunuri mobile prin natura lor si bunuri mobile prin determinarea legii numai bunuri mobile anticipatie si bunuri mobile prin determinarea legii bunuri mobile prin natura lor.bunurile se impart in bunuri fungibile bunuri nefungibile bunuri in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil bunuri corporale si bunuri incorporale Dupa modul in care sunt determinate.48 1 2 3 49 1 2 3 50 1 2 3 51 1 2 3 52 1 2 3 53 1 2 3 54 1 2 3 55 Dupa regimul circulatiei juridice.bunurile sunt bunuri frugifere si bunuri nefrugifere bunuri sesizabile si bunuri insesizabile bunuri individual determinate(res certa) si bunuri determinate generic(res genera) Dupa modul de percepere. bunurile sunt bunuri fungibile si bunuri nefungibile bunuri sesizabile si bunuri insesizabile bunuri principale si bunuri accesorii Dupa cum sunt sau nu supuse urmaririi si recutarii silite.bunurile se impart in bunuri divizibile si bunuri indivizibile bunuri principale si bunuri accesorii bunuri individual determinate(res certa) si bunuri determinate generic(res genera) Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe bunurilesunt bunuri frugifere si bunuri nefrugifere bunuri fungibile si bunuri nefungibile bunuri corporale si bunuri incorporale Dupa cum pot fi inlocuite unele cu altele in recutarea unei obligatii.

in recutareaunei obligatii. fie pentru ca sunt determinate prin caracterele lor generice fie pentru ca. in mod periodic la alte bunuri. conform destinatiri lor economice. prin actul juridic sa stabilit astfel 2 3 58 1 2 3 59 1 Bunurile nefrugifere sunt acele bunuri care nu au insusirea de a da nastere.1 acele bunuri care prin natura lor sau datorita vointei partilor.se individualizeaza prin caracterele specifice de natura sa le deosebeasca de alte bunuri asemanatoare acele bunuri care se determina prin caracterele comune ale unei anumite categorii de bunuri.sunt invalide la momentul incheierii unui act juridic cu privire la ele. exprimata in actul juridic. adica cu ajutorul unor elemente proprii genului sau speciei din care fac parte 2 3 acele bunuri care prin natura lor.fara ca prin aceasta sa-si consume substanta sau sa fie implicata instrainarea acestora acele bunuri care la prima intrebuintare se consuma sau sunt instrainate acele bunuri care in recutarea unei obligatii pot fi inlocuite cu altele in recutarea unei obligatii Bunurile fungibile sunt acelea care in cadreul unui raport juridicnu pot fi inlocuite cu altele deoarece sunt determinate prin anumite caractere specifice acelor bunuri caractere care au fost avute in vedere la inchrierea actului juridic respectiv acele bunuri care pot constitui obiectul unor intrebuintari repetate. fara a servi la utilizarea altor bunuri Bunurile accesorii sunt acele bunuri mobile care servvvesc la utilizarea sau sporirea valorii altor bunuri de care sunt strans legate .pot fi inlocuite cu altele.fara ca prin aceasta sa-si consume substanta sau sa fie implicata instrainarea lor acele bunuri care. care se numesc fructe acele bunuri care nu dau nastere la producte acele bunuri care sunt folosite in mod independent.adica la momentul recutarii obligatiilor care rezulta din acel act 56 1 2 3 57 1 Bunurile neconsuptibile sunt acele bunuri care pot constitui obiectul unor intrebuintari repetate. dar pecare partile le primesc ca mobile inconsiderarea a ceea ce vor deveni in viitor.

drepturile de proprietate industriala.conform destinatiri lor economice.fara ca prin acaasta sa-si schimbe natura sau destinatia lor economica care au o rezistenta materiala. fondul de comert.modifica sau sting raporturi juridice civile concrete . titlurile de valoare. fara a servi la utilizarea altor bunuri acele bunuri care la prima intrebuintare isi consuma substanta sau sunt instrainate Bunurile corporale sunt acele bunuri care pot fi impartite in mai multe bunuri sau parti distincte. adica pot fi percepute cu simturile omului care sunt valori economice care au o valoare abstracta si nu pot fi percepute cu simturile omului Drepturile patrimoniale. de care normele de drept civil leaga anumite consecinte juridice. in sensul ca acestea creaza. dreptul de autor sunt bunuri corporale sunt bunuri incorporale sunt bunuri insesizabile Bunurile sesizabile sunt acele bunuri care nu pot fi urmarite silit pentru a face plata unei datorii pot forma obiectul executarii silite asupra debitorului au fost dobandite de catre soti inaintea casatoriei sau in timpul casatoriei in conditiile stabilite de codul familiei Izvorul raportului juridic civil concret genereaza o situatie juridica concreta intre anumite subiecte de drept civil alcatuieste cadrul general in limitele caruia se naste raportul juridic concret constituie premisa generala si obligatorie a existentei raportului juridic civil abstract Actiunile omenesti reprezinta actiuni savarsite cu intentia de a produce efecte juridice actiuni savarsite fara intentia de a produce efecte juridice imprejurari care se produc independent de vointa oamenilor.2 3 60 1 2 3 61 1 2 3 62 1 2 3 63 1 2 3 64 1 2 3 acele bunuri care sunt folosite in mod independent.

se produc in temeiul legii Prin proba intelegem numai mijlocul de stabilire a existentei raportului juridic civil concret si rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba numai operatiunea de prezentare in fata instantelor judecatoresti a mijloacelor de proba si rezultatul si rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba mijlocul de stabilire a raportului juridic civil concret.efecte care.operatiunea de prezentare in instanta a mijloacelor de proba si rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba si rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba 3 67 1 2 3 68 1 2 3 69 1 2 3 70 1 2 3 Nu trebuie dovedite faptele cunoscute personal de catre judecator faptele notorii faptele pozitive Care dintre faptele de mai jos pot fi dovedite in mod indirect.1169 Cod civil. sarcina probei revine ambelor parti din litigiu numai creditorului aceluia care face o propunere in fata instantei judecatoresti .se produc in temeiul legii numai actiunile savarsite fara intentia de a produce efecte juridice.precum si evenimentele(faptele naturale) si actiunile evenimentele(faptele naturale) si actiunile savarsite fara intentia de a produce efecte juridice.insa.65 1 2 3 66 1 2 Faptele juridice in sens restrans cuprind actiunile omenesti savarsite cu sau fara intentia de a produce efecte juridice.prin stabilirea unui fapt pozitiv contrar faptele notorii faptele cunoscute personal de catre judecator faptele negative In cazul in care un judecator cunoaste cunoaste personal faptele care constituie obiectul litigiului aflat pe rol va putea respinge probele cerute de parti pe motiv ca el cunoaste situatia mai bine nu va putea respinge probele cerute de parti pe motiv ca el cunoaste sutuatia mai bine va putea respinge probele cerute de parti pe motiv ca ne aflam in fata unui fapt notoriu In conformitate cu prevederile art.efecte care insa.

acesta sa fie competent din punctul de vedere al atributiilor pe care le are.verosimila si concludenta Contractele cu privire la probe nu pot fi incheiate pot fi incheiatein mod valabil daca respecta prevederile generale privind validitatea conventiilor.acesta sa fie competent de a instrumenta pe teritoriul unde se incheie actul si actul sa respecte conditiile cerute se lege 3 sa fie intocmit de un functionar public.pertinenta si concludenta numai sa fie legala.cuprinse in art.capacitate.acesta sa fie competent din punctul de vedere al atributiilor pe care le are si actul sa respecte formalitatile cerute de lege Atunci cand un inscris nu respecta conditiile legale referitoare la autentificare si nu este semnat de partile in cauza 75 1 2 3 76 1 devine inscris sub semnatura privata devine inceput de dovada scrisa nu prezinta nici o valoare ca mijloc de proba Inscrisul sub semnatira privata poate fi scris de parti.tehnoredactat.dar semnat de mana autorului sau autorilor actului juridic . inscrisuri sub semnatura private si inceputul de dovada scrisa inscrisuri originare.verosimila si pertinenta sa fie legala.verosimila. obiect si cauza 3 73 1 2 3 74 1 pot fi incheiate numai cu privire la contractele sinalagmatice Dupa efectele pe care le produc.inscrisurile pot fi inscrisuri preconstitutive si inscrisuri nepreconstitutive inscrisuri autentice.de o terta persoana.poate fi scris de mana.inscrisuri recognitive si inscrisuri confirmative Pentru validitatea unui inscris autentic trebuie sa fie in deplinite urmatoarele conditii sa fie intocmit de un functionar public. 948 Cod civil cu privire la consimtamant.71 1 2 3 72 1 2 Pentru ca o proba sa fie admisa este necesar sa indeplineasca urmatoarele conditii numai sa fie legala.sa fie competent de a instrumenta pe teritoriul unde se incheie actul si actul sa respecte conditiile cerute de lege 2 numai sa fie intocmit de un functionar public.

1 Cod civil dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei.ci trebuie in intregime scris de mana In cadrul contractelor sinalagmatice este necesara formalitatea multiplului exemplar. se admite proba cu martori indiferent de valoarea actului incheiat. nu se poate face decat sau prin act autentic sau prin act sub semnatura privata iar pe cale de exceptie proba cu martori nu este admisibila chiar daca valoarea actului este mai mica de 250 lei 1 2 la actele juridice bilaterale(sinalagmatice) la actele juridice la care legea prevede in mod expres.prin pluralitatea de exemplare intelegandu-se 1 2 3 78 1 2 3 79 ca numarul total al acestora trebuie sa fie egal cu numarul partilor acelui act care au acelasi interes ca numarul total al acestora trebuie sa fie egal cu numarul persoanelor fizice sau juridice care incheie actul juridic ca numarul total al acestora trebuie sa fie in conformitate cu vointa partilor Mentiunea "bun si aprobat" reglementata la art. forma scrisa pentru a putea fi dovedite(ad probationem) cum ar fi tranzactia.precum si mentiunea despre numarul originalelor intocmite.1180 Cod civil este necesara in cazul tuturor actelor juridice in cazul inscrisurilor sub semnatura privata care provin in urma convertirii unui inscris autentic nul in cazul obligatiilor unilaterale care au ca obiect o suma de bani sau o cantitate de bunuri In conformitate cu prevederile art.1169 alin. chiar pentru depozit voluntar.asemenea cazuri fiind numai atunci cand obligatiile se nasc din cvasicontracte.civil 2 3 77 poate fi scris si semnat numai de catre autorul sau autoii actului juridic civil nu poate fi tehnoredactat. la toate actele juridice unilaterale Atunci cand intocmirea probei scrise este imposibila.delicte sau cvasidelicte sau in cazul obligatiilor contractuale in caz de accidente neprevazute 3 80 1 .depozitul voluntar etc.

actele juridice civile se clasifica in .cand nu se poate admite cu privire la drepturi la care partile nu pot renunta si care nu pot face obiectul unei tranzactii sau in situatia in care legea prevede ca un anumit fapt poate fi dovedit numai cu un alt mijloc de proba 81 1 2 3 82 1 2 3 numai cazurile in care aceasta este prohibita de lege sau atunci cand legea prevede ca un anumit fapt poate fi dovedit numai cu un alt mijloc de proba numai cazurile cand prin admiterea marturisirii s-ar eluda dispozitiile legale imperative sau cu privire la drepturi la care partile nu pot renunta si care nu pot face obiectul unei tranzactii Prezumtiile legale relative(juris tantum) sunt acele prezumtii care 83 1 2 3 84 1 2 3 85 pot fi rasturnate prin proba contrara nu pot fi rasturnate prin proba contrara pot fi rasturnate prin proba contrara numai atunci cand partile accepta aceasta proba Dupa scopul urmarit la incheierea lor.in cazul obligatiilor contractuale in caz de accidenta neprevazute.2 atunci cand obligatiile se nasc din din cvasicontracte.actele juridice se clasifica in acte juridice civile pure si simple si acte juridice afectate de modalitati acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit acte juridice strict personale si acte civile care pot fi incheiate si prin reprezentant In raport cu importanta lor.exceptie facand cazurile in care aceasta este prohibita de lege. delicte sau cvasidelicte.cand prin admiterea marturisirii s-ar eluda dispozitiile legale imperative.calificata sau complexa numai simpla sau complexa numai simpla sau calificata Marturisirea poate fi admisa.in cazul depozitului necesar sau cand creditorul a titlul care ii servea ca dovada scrisa din cauza de forta majora 3 numai in cazul depozitului necesar sau atunci cand creditorul a pierdut titlul care ii servea ca dovada scrisa din cauza de forta majora Marturisirea poate fi simpla.

din chiar momentul incheierii lor.acte juridice bilaterale si acte juridice multilaterale acte juridice constitutive. existenta si intinderea obligatiilor ce le revin actul juridic cu titlu oneros la a carui incheiere partile nu cunosc atat existenta cat si intinderea obligatiilor lor 2 3 actul juridic cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimonial procurat gratificatului . actele juridice se clasifica in acte juridice pure si simple si acte juridice afectate de modalitati acte juridice intre vii(inter vivos) si acte juridice pentru cauza de moarte acte juridice cauzale si acte juridice abstracte In functie de modul de formare.acte juridice translative si acte juridice declarative acte juridice consensuale.acte juridice solemne(formale) si acte juridice reale acte juridice numite si acte juridice nenumite In functie de momentul in care isi produc efectele.actele juridice civile se clasifica in acte juridice unilaterale .acte juridice solemne(formale) si acte juridice reale In raport de rolul vointei partilor in stabilirea continutului lor actele juridice civile se clasifica in acte juridice patrimoniale si acte juridice nepatrimoniale acte juridice subiective si acte juridice conditie acte juridicenumite(tipice) si acte juridice nenumite(atipice) Dupa modul lor de executare.actele juridice civile se clasifica in acte juridice strict personale si acte juridice care pot fi incheiate si prin reprezentant acte juridice cu executare dintr-o data(uno cuius) si acte juridice cu executare succesiva acte juridice cauzale si acte juridice abstracte Constituie act juridic comutativ actul juridic cu titlu oneros in care partile cunosc sau pot sa cunoasca.1 2 3 86 1 2 3 87 1 2 3 88 1 2 3 89 1 2 3 90 1 acte juridice de conservare.acte juridice de administrare si acte juridice de dispozitie acte juridice consensuale.

se atribuie o anumita semnificatie juridica tacerii cand tacerea rezulta din natura actului incheiat Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand manifestarea de vointa a fost facuta in gluma(jocandi causa).tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta cand prin vointa expresa a partilor.91 1 2 3 92 1 2 3 93 1 2 3 94 1 2 3 95 1 2 3 96 1 2 3 97 1 Capacitatea de a incheia actul juridic civil este necesara si suficienta pentru existenta discernamantului o stare de drept.deoarece izvoraste din lege este o stare de fapt constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice sa provina de la o persoana cu discernamant sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu Prin exceptie.care este o stare de fapt o conditie de fond esentiala.din prietenie. spre deosebire de discernamant.din curtoazie sau pura complezenta cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se oblige cand manifestarea de vointa este foarte vaga Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage sanctiunea nulitatii relative.in cazul in care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic natura actului juridic ce se incheie identitatea fizica a obiectului(error in corpore)acelui act juridic Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic civil atrage sanctiunea nulitatii absolute. in cazul in care priveste identitatea sau insusirile esentiale ale persoanei cocontractante sau beneficiare a actului juridic .de eficavitate si generala a actului juridic civil Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o stare de drept.

daca este cazul Dolul. putandu-se cere cel mult.ca viciu de consimtamant daca este dovedit.atrage nulitatea absoluta a actului juridic este aplicabil si actelor juridice unilaterale nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul cocontractantului Dolul incident (secundar) nu constituie viciu de consimtamant constituie viciu de consimtamant numai daca exista pentru fiecare parte a actului juridic bilateral(multilateral) vizeaza imprejurari nedeterminate pentru inchrierea actului juridic civil.atrage sanctiunea nulitatii absolute a actului astfel incheiat poate fi probat prin orice mijloc de proba 103 1 2 .ca viciu de consmtamant daca este dovedit.ca viciu de consimtamant nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant este aplicabil numai actelor jyridice bilaterale si multilaterale se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului civil Dolul .in conditiile legii Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care lipseste discernamantul manifestarea de vointa a fost facuta cu o rezerva mintala.neatragand anulabilitatea acestuia. o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia Dolul .2 3 98 1 2 3 99 1 2 3 100 1 2 3 101 1 2 3 102 1 2 3 calitatii substantiale ale obiectului acelui act juridic identitatea fizica a obiectului(error in corpore)acelui act juridic Eroarea asupra identitatii sau insusirilor esentiale ale persoanei cocontractante sau beneficiare atrage nulitatea absoluta a actului juridic respectiv atrage inopozabilitatea actului poate atrage anularea actului juridic respectiv.cunoscuta de destinatarul acesteia partea a avut.la incheierea actului juridic.o reducere a valorii prestatiei.

ca viciu de consimtamant sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta amenintarea sa provina de la cealalta parte contractanta temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala Violenta constituie viciu de consimtamant amenintarea sa fie injusta (nelegitima) provine numai de la persoana cu care s-a contractat este indiferenta Pot fi anulate penntru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele conditii sa fie incheiate de minorul intre 14 si 18 ani singur fara incuviintarea ocrotitorului legal sa fie acte juridice bilaterale.leziunea Obiectul actului juridic civil consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic poate sa priveasca si un bun viitor.cat si pentru o actiune in despagubire Violenta reprezinta viciu de consimtamant la intocmirea unui act juridic civil.esentiala si generala a actului juridic Obiectul actului juridic civil consta in drepturile si obligatiile partilor .de viciu de consimtamant si de fapta ilicita a autorului manoperelor dolosive.poate constitui temei atat pentru anularea actului juridic.3 avand o natura juridica dubla.cand este exercitata 104 1 2 3 105 1 2 3 106 1 2 3 107 1 2 3 108 1 2 3 109 1 2 3 110 1 asupra descendentilor sau ascendentilor celui ce sa obligat numai de partea in favoarea careia s-a incheiat actul juridic civil orice alta persoana de cel amenintat este legat de o temeinica afectiune In materia violentei.cu titlu oneros si comutative sa fie acte dispozitive Elementul obiectiv(material) face parte in mod obligatoriu din structura urmatoarelor vicii de consimtamant eroarea dolul violenta.afara de exceptiile expres prevazute de lege este o conditie de eficacitate.

de catre fiecare parte.a contraprestatiei in actele juridice reale prefigurarea unei imprejurari viitoare si incerte de care depinde sansa castigului sau riscul pierderii in contractele aleatorii 115 1 2 3 116 1 2 3 117 1 2 Cauza actului juridic este falsa in cazul lipsei discernamantului cand exista eroare asupra motivului determinat.2 3 111 1 2 3 112 1 2 3 113 1 2 3 114 1 2 3 consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic consta in actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile actului juridic Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil obiectul sa fie un act personal al celui ce se obliga cel ce se obliga sa fie titularul dreptului obiectul sa fie in circuitul civil Constituie cerinte speciale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil obiectul sa fie determinat sau determinabil cel ce se obliga sa fie titularul dreptului obiectul sa fie licit si moral Scopul imediat consta in prefigurarea sau reprezentarea mentala.este stabilit pentru fiecare tip de asemanea act .a contraprestatiei in contractele sinalagmatice prefigurarea unei imprejurari viitoare si certe de care depinde sansa castigului sau riscul pierderii in actele juridice comutative prefigurarea unei imprejurari viitoare si incerte de care depinde sansa unui castig sau sau riscul unei pierderi in actele juridice cu titlu gratuit Scopul imediat consta in prefigurarea remiterii bunului in contractile sinalagmatice prefigurarea mentala de fiecare parte.adica asupra scopului mediat cand este contrar bunelor moravuri si ordinii publice Sanctiunea care intervine pentru cauza ilicita este nulitatea absoluta nulitatea relativa rezolutiunea Scopul imediat se caracterizeaza prin aceea ca in cadrul unei anumite categorii de acte juridice civile este un element abstract si invariabil in cazul actelor juridice unilaterale.

nulitatea relativa a actului juridic nu afecteaza valabilitatea actului juridic.nulitatea absoluta a actului juridic Forma actului juridic civil ceruta ad probationem presupune intocmirea unui inscris autentic este ceruta printe altele.3 118 1 2 3 119 1 2 3 120 1 2 3 121 1 2 este concret si variabil de la o categorie la alta de acte juridice civile si chiar in cadrul aceleiasi categorii de acte juridice civile Nerespectarea formei actului juridic civil ceruta de ad validitatem atrage inopozabilitatea actului juridic atrage.inadmisibilitatea dovedirii actului juridic civil cu un mijloc de proba atrage nulitatea relativa a actului juridic Forma actului juridic civil ceruta ad validitatem atrage.nulitatea absoluta a actului juridic Forma actului juridic civil ceruta pentru opozabilitatea fata de terti 3 122 1 2 3 atrage.ci doar posibilitatea probarii acestuia atrage.printre altele.in cazul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor si contractul de reprezentare teatrala sau de execute muzicala atrage.inadmisibilitatea dovedirii actului juridic civil cu un mijloc de proba atrage nulitatea absoluta a actului juridic Nerespectarea formei actului juridic civil ceruta de ad probationem atrage nevalabilitatea actului juridic civil astfel incheiat atrage.in caz de nerespectare.in cazul inscrierii in cartea funciara a contractului de leasing care are ca obiect utilizarea unui bun imobil 123 Forma actului juridic civil este ceruta ad validitatem in cazul .nulitate relativa a actului juridic este ceruta printe altele.inprincipiu. in caz de nerespectare.in cazul contractului de sponsorizare este ceruta.inprincipiu.in caz de nerespectare.in caz de nerespectare.

cat si de vointa unei persoane determinate hazard.termenul suspensiv amana transferul acestor drepturi creditorul nu poate lua masuri conservatorii asupra patrimoniului debitorului sau prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data implinirii termenului Constituie conditie mixta.fiind independenta de vointa partilor 2 3 127 .indiferent ca acesta este situat in intravilan sau extravilan contractului de inchiriere a locuintelor contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor si contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala 124 1 2 3 125 1 2 3 Forma actului juridic civil este ceruta ad probationem in cazul publicitatii constituirii gajului si a oricarei garantii reale mobiliare prin inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare contractului de asigurare contractului de locatiune In cazul termenului suspensiv stipulat in favoarea debitorului starea de insolvabilitate a debitorului atrage decaderea din beneficiul termenului prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept daca debitorul executa obligatia sa.conditia a carei realizare depinde de 1 2 3 vointa unei parti.astfel incat este indreptatit sa ceara restituirea ei 126 1 In cazul termenului suspensiv stipulat in favoarea debitorului in actele juridice translative de drepturi reale cu privire la bunurile individual determinate.1 2 3 actului juridic intre vii de instrainare a unui teren.de intamplare.el face o plata nedatorata.cat si de un element exterior acesteia (fapt exterior sau vointa unei persoane nedeterminate) vointa unei parti.

128 1 2 3 129 In urma contractarii unei obligatii sub conditie suspensiva.daca conditia rezolutorie s-a realizat (implinit) partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate(dobanditorul trebuie sa restituie bunul iar cel care l-a instrainat trebuie sa restituie pretul) 2 3 133 1 2 3 riscurile produse pendente conditione sunt suportate de transmitatorul-proprietar sub conditie suspensiva fructele culese de dobanditorul sub conditie rezolutorie raman in proprietatea sa Principiul fortei obligatorii este un principiu fundamental al dreptului civil este un principiu ce guverneaza efectele nulitatii este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte nu si penteu actele juridice unilaterale .efectele se produc numai pentru trecut Sarcina(ca modalitate a actului juridic civil) nu afecteaza eficacitatea actului juridic in favoarea dispunatorului este nula sarcina obliga pe gratificat.putandu-se exercita actiunea in executarea sarcinii Eveniente conditione.cat si de vointa unei persoane nedeterminate este 1 2 3 130 1 2 potestativa simpla pur potestativa cauzala In cazul in care s-a realizat(implinit) conditia rezolutorie actele de administratie facute de dobanditor nu raman valabile partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate(dobanditorul trebuie sa restituie bunul iar cel care l-a instrainat trebuie sa restituie pretul) 3 131 1 2 3 132 1 in actele juridice cu executare succesiva.pendente conditione in actele juridice translative de drepturi reale nu se produce efectul translativ creditorul poate cere debitorului executarea obligatiei asumate creditorul nu este indreptatit sa instraineze dreptul sau Conditia(camodalitate a actului juridic)a carei realizare depinde atat de vointa unei parti.

a efectelor anumitor acte juridice prin efectul legii.care poate avea loc daca nu a expirat termenul pentru exercitarea dreptului de obtiune succesorala si daca intre timp.printre altele retractarea renuntarii la mostenire.peste termenul convenit de parti tacita relocatiune Constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda incetarea locatiunii datorita mortii locatorului incetarea imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului incetarea cotractului de societate civila datorita anumitor cauze prevazute de lege Fac parte din categoria exceptiilor de la principiul pacta sunt servanda incetarea contractului de locatiune din orice motive prelungirea(prorogarea)efectelor anumitor acte juridice prin efectul legii.134 1 2 3 135 1 2 3 136 1 2 3 Face parte din categoria exceptiilor de la principiul pacta sunt servanda incetarea contractului de mandat din cauza insolvabilitatii sau falimentului mandantului ori mandatarului prelungirea(pro rogarea)prin efectul legii.peste termenul convenit de parti prelungirea(prorogarea)efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita suspendarii temporare a executarii acestuia pe tot timpul cat dureaza cauza de suspendare 137 1 2 Teoria impreviziunii este o aplicatie a principiului retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil se refera la revizuirea efectelor actului juridic din cauza ruperii echilibrului contractual in urma schimbarii imprejurarilor avute in vedere de parti in momentul incheierii actului juridic 3 138 1 este o aplicatie a principiului relativitatii efectelor actului juridis civil Categoria exceptiilor de la irevocabilitatea actului juridic unilateral include.mostenirea nu a fost acceptata de alti succesori ai defunctului 2 denuntarea contractului de comanda a unei opere viitoare .

3 139 1 2 revocarea marturisirii pentru eroare de fapt Se include in categoria exceptiilor de la principiul irevocabilitatii actelor juridice civile unilaterale revocarea marturisirii pentru eroare de drept revenirea asupra consimtamantului exprimat de o persoana in sensul de a I se preleva tesuturi sau organe umane in scop terapeutic 3 140 1 denuntarea contractului de asigurare Se include in categoria exceptiilor de la principiul irevocabilitatii actelor juridice civile bilaterale denuntarea de catre chirias a contractului de inchiriere a locuintei inainte de implinirea termenului stabilit.incheiate cu alte persoane actele juridice incheiate de autorul sau si care nu au nici o legatura cu dreptul subiectiv pe care l-a transmis acesta 144 In categoria avanzilor cauza trebuie inclusi.printre altii .referitoare la acelasi drept sau bun. cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de cel putin 60 de zile 2 3 141 1 2 3 142 1 2 3 143 1 2 3 revocarea ofertei inainte de ajunge la destinatar revocarea conventiei prin consimtamantul mutual al partilor Categoria exceptiilor de la irevocabilitatea actului bilateral include.printre altele incetarea mandatului din cauza mortii mandatarului revocarea marturisirii pentru eroare de fapt denuntarea contractului de comanda a unei opere viitoare Se includ in categoria exceptiilor de la principiul irevocabilitatii actelor juridice bilaterale revocarea donatiei intre soti revocarea ofertei inainte de ajunge la destinatar denuntarea contractului de locatiune inainte de implinirea termenului stabilit Calitatea de avand-cauza a unui succesor cu titlu particular se apreciaza in raport de actele juridice prin care a dobandit un anume drept subiectiv actele juridice anterioare ale autorului.

nulitatile se clasifica in nulitati partiale si nulitati totale nulitati exprese si nulitati virtuale nulitati amiabile si nulitati judiciare Clasificarea nulitatilor in absolute si relative se face dupa modul de consacrare legislativa modul de valorificare natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic civil Nulitatea absoluta a unui act juridic civil poate fi invocata de orcine are interes. nulitatile se clasifica in 1 2 3 149 1 2 3 150 1 2 3 151 1 nulitati totale si nulitati partiale nulitati amiabile si nulitati judiciare nulitati absolute si nulitati relative In functie de modul de consacrare legislativa.1 2 3 145 1 2 3 146 1 2 3 147 1 2 3 148 toti cei care.de instanta din oficiu .ulterior incheierii actului juridic.precum si de alte organe prevazute de lege .printre altele contractul in folosul unei terte persoane promisiunea faptei altuia reprezentarea In functie de natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic civil.au contract cu partile acestuia reprezentantii conventionali ai partilor creditorii chirografi Stipulatia pentru altul este o exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic o exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor actului juridic un mijloc direct de schimbare adebitorului In categoria exceptiilor aparente de la principiul relativitatii efectelor actului juridic includem printre altele novatia prin schimbare de debitor novatia prin schimbare de creditor situatia avanzilor -cauza Categoria exceptiilor aparente de la principiul relativitatii efectelor actului juridic incude.de procuror.

pe cale de actiune sau exceptie trebuie invocata.pe cale de actiune sau exceptie Nulitatea absoluta a unui act juridic civil poate fi acoperita prin confirmare expresa poate fi invocata oricand.pe cale de actiune sau pe cale de exceptie.pe cale de actiune sau exceptie Nulitatea relativa a unui act juridic civil poate fi invocata.in termenul de prescriptie extinctiva Atrage sanctiunea nulitatii absolute nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la capacitatea de exercitiu eroarea asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului juridic nerespectarea formei actului juridic ceruta de ad validitatem Atrage sanctiunea nulitatii absolute nerespectarea formei actului juridic ceruta ad probationem eroarea asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului juridic nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice Intervine nulitatea relativa un cazul lipsei discernamantului la incheierea actului juridic civil neexecutarii culpabile a obligatiei asumate prin contract nerespectarii formei actului juridic civil ceruta ad validitatem .numai de persoana ocrotita prin norma juridica incalcata la incheierea actului juridic civil poate fi confirmata tacit de succesorii in drepturi ai partii interesate poate fi invocata oricand.in principiu.2 3 152 1 2 3 153 1 2 3 154 1 2 3 155 1 2 3 156 1 2 3 este nulitatea care desfiinteaza numai o parte din efectele actului juridic civil poate fi invocata oricand.

are ca efect validarea actului juridic lovit de nulitate relativa presupune refacerea actului juridic anulabil Actiunea prin care se solicita restituirea prestatiilor efectuate in baza unui contract nul trebuie intemeiata pe: actiuni personale. insa numai atunci cand actul juridic s-a incheiat pentru persoana juridica in lipsa ori cu depasirea puterilor conferite 159 1 Sunt sanctionate cu nulitate absoluta nevalabilitatea cauzei(scopului)actului juridic civil.ordinea publica si bunele moravuri) nerespectarea regulilor privind capacitatea civila a persoanei.157 1 2 Intervine nulitatea relativa un cazul lipsei totale a consimtamantaului nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la capacitatea civila a persoanei.dar numai atunci cand lipseste cauza datorita absentei scopului imediat 2 nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la capacitatea civila a persoanei.insa numai atunci cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitatea de exercitiu 3 158 1 2 3 lipsei autorizatiei administrative sau judiciare Sunt sanctionate cu nulitate relativa lipsa discernamantului la incheierea unui act juridic civil nesocotirea limitelor libertatii actelor juridice(normele imperative. derivand din contract gestiunea intereselor altei persoane imbogatirea fara justa cauza In caz de anulare a actului uzucapiunea nu poate fi opusa de catre posesorul de rea credinta 1 2 3 162 1 .insa numai atunci cand actul juridic este incheiat de persoana lipsita de capacitatea de exercitiu 3 160 1 2 3 161 lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil Actul juridic de confirmare este o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil indiferent ca este expres sau tacit.

indiferent de natura interesului ocrotit prin dispozitia legala ce stabileste cerinta de validitate nerespectata la momentul incheierii actului juridic se produc ulterior momentului incheierii actului juridic si se datoreaza neexecutarii culpabile a obligatiei de catre una din parti 3 164 1 2 3 165 1 2 3 166 1 2 167 1 2 3 168 1 2 In categoria principiilor ce guverneaza efectele nulitatii. caducitatea produce efecte pentru trecut nu si pentru viitor presupune un act juridic valabil incheiat este o sanctiune de drept civil ce se aplica numai in materia liberalitatilor Efectele nulitatii sunt inlaturate de principiul resoluto iure dantis. iar altele mentinute Cauza falsa reprezinta o eroare asupra motivului determinant. care poate fi invocata de orice persoana interesata sau de instanta din oficiu . resolvitur ius accipientis principiul restitutio in integrum 3 regula error comunis facit jus Conversiunea actului juridic presupune inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie. intre cele doua obligatii exitand un element de diferenta este posibila si in cazul nulitatii absolute inseamna ca unele clauze ale actului nul sunt desfiinta te. includem printre altele principiul neretroactivitatii irevocabilitatii restitutio in integrum Spre deosebire de nulitate.2 3 163 1 2 fructele culese de dobanditorul sub conditie rezolutorie de posesorul de buna-credinta nu se restituie partile sunt de drept(ope legis) repuse in situatia anterioara Efectele nulitatii nu difera dupa cum nulitatea este totala sau partiala sunt aceleasi. res pectiv asupra scopului mediat atrage nulitatea absoluta a actului juridic civil.

efecte care insa se produc in temeiul legii 3 o imprejurare care se produce independent de vointa subiectului de drept si de care legea civila leaga nasterea de raporturi juridice 170 1 2 3 171 1 2 3 172 1 Actele juridice bilaterale sunt actele care dau nastere la obligatii numai pentru una din parti actele pentru a caror incheiere valabila este necesar acordul de vointa a doua parti actele al caror continut este determinat prin vointa autorului sau autorilor lui Formalitatile de publicitate imobiliara trebuie indeplinite pentru actele constitutive de drepturi actele declarative actele translative de drepturi Actul juridic cu titlu oneros este acela in care. care poate fi invoca ta numai de vanzatorul de buna-credinta Actul juridic este o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice o manifestare de vointa facuta fara intentia de a produce efecte juridice.3 169 1 2 constituie motiv de nulitate relativa. chiar din momentul incheierii lor existenta si intinderea obligatiilor ce le revin este acela care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din patrimoniul unei persoane in patrimoniul 2 altei persoane este acela in care se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea unui folos patrimonial in schimb 3 . in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilate parti. se urmareste obtinerea altui folos patrimonial 2 3 173 1 este acela in care se procura un folos patrimonial in schimb este acela care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent Actul juridic cu titlu gratuit este acela in care partile cunosc sau pot sa cunoasca.

174 1 Actele aleatorii sunt acelea in care partile cunosc sau pot sa cunoasca. datorita unei imprejurari viitoare si incerte. de care depinde intinderea sau chiar existenta obligatiilor lor 3 175 1 2 sunt acelea care dau nastere unui drept subiectiv ce nu a existat anterior Actul juridic declarativ este o conventie prin care se instituie un drept de gaj sau o garantie reala imobiliara este acela care nu se poate forma valabil decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului 3 176 1 este acela care are ca efect consolidarea sau definitiva rea unui drept subiectiv civil preexistent Actul juridic translativ este acela care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din patrimoniul unei persoane in patrimonial altei persoane 2 3 177 1 2 este acela care da nastere unui drept subiectiv civil ce nu a existat anterior este o conventie prin care se instituie un drept pt de gaj sau o garantie reala imobiliara Actele dezinteresate sunt acelea prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimonial procurat gratificatului sunt acelea prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial unei persoane fara sa isi micsoreze patrimoniul 3 178 1 2 3 sunt acelea care isi produc efectele neconditionat de moartea autorului sau autorilor lui Actul juridic de dispozitie este acela care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun este acela prin care se urmareste sa se realizeze o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu este acela prin care se urmareste sa se realizeze o preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil . din chiar momentul incheierii lor. existenta si intinderea obligatiilor ce le revin 2 sunt acelea in care partile au in vedere posibilitatea unui castig si riscul unei pierderi.

ci aceasta trebuie sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege 3 este acel act juridic care nu se poate forma valabil decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului 180 1 2 3 Actul juridic conditie este acel act al carui continut este determinat prin vointa autorului sau autorilor lui este acel act prin care o persoana renunta la dreptul de a invoca nulitatea relativa a unui act juridic este acel act la a carui incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta nasterii actului. neinsotita de nici un fel de forma 2 este acel act juridic pentru formarea caruia simpla manifestare de vointa nu este suficienta. continutul acestuia fiind predeterminat de norme de la care nu se poate deroga 181 1 2 3 182 1 2 3 183 Prin actele administrative se urmareste grevarea cu sarcini reale a unui bun sa se realizeze o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil Pentru incheierea valabila a unui act juridic consensual este necesar ca actul trebuie sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege manifestarea sa fie insotita de remiterea (predarea) bunului sa fie realizat acordul de vointa al partilor fara nici o alta formalitate Vointa juridica este formata din urmatoarele elemente .179 1 Actul juridic solemn este acel act juridic care ia nastere in mod valabil prin simpla manifestare de vointa a partii sau partilor.

ca element al vointei juridice. ca element al vointei juridice.1 2 3 184 1 2 3 185 1 2 3 186 1 2 3 187 consimtamant si cauza obiect si cauza consimtamant si obiect Consimtamantul reprezinta actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile hotararea de a incheia un act juridic civil. consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice sa fie exprimat cu buna credinta Consimtamantul la incheierea unui contract de vanzare cumparare avand ca obiect un teren situat in intravilan. manifestata in exterior obiectivul urmarit lq incheierea actului juridic civil Pentru a fi valabil. pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic civil . consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu restransa sa nu fie exteriorizat sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice Pentru a fi valabil.poate fi exprimat 1 2 3 188 1 2 3 189 1 2 in forma scrisa in forma autentica prin simpla tacere Consimtamantul la incheierea unui contract de vanzare publica poate fi exprimat prin simpla tacere in forma scrisa in forma autentica Eroarea reprezinta falsa reprezentare a unor imprejurari la incheierea unui act juridic civil inducerea in eroare a unei persoane. prin mijloace viclene.

de natura psihologica. neafectand insasi valabilitatea acestuia 190 1 2 3 191 1 2 3 falsa reprezentare a unor imprejurari la incheierea actului juridic a existentei sau continutului unei norme juridice Eroarea indiferenta este sanctionata cu nulitatea absoluta a actului juridic civil nulitatea relativa a actului juridic civil poate atrage cel mult o diminuare valorica a prestatiei insa poate sa ramana chiar si fara vreo consecinta juridica 192 1 2 3 In alcatuirea erorii-viciu de consimtamant intra un element obiectiv (material). material. constand in falsa reprezentare a realitatii un element subiectiv(intentional). ce consta in intentia de a induce in eroare o persoana. ce consta in falsa reprezentare a realitatii un element obiectiv. pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic civil Leziunea poate fi invocata de persoana lipsita de capacitate de exercitiu minorul cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani 193 1 2 3 194 1 2 . ce consta in utilizarea de mijloace viclene pentru a induce in eroare un singur element subiectiv. ce consta in intentia de a induce in eroare o persoana.3 amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa ii produca o temere ce o determina sa incheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi incheiat Constituie eroare indiferenta falsa reprezentare ce cade asupra naturii actului juridic civil ce se incheie (error in negotium) falsa reprezentare a unor imprejurari mai putin importante la incheierea actului juridic. pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic Dolul are in structura un element subiectiv. ce consta in utilizarea de mijloace viclene pentru a induce in eroare un element subiectiv. intentional.

le modifica sau le sting obiectivul urmarit la incheierea unui act juridic civil Spre deosebire de nulitate. actelor cu titlu gratuit-liberalitati Spre deosebire de nulitate. rezolutiunea apare ulterior momentului incheierii actului si se datoreaza neexecutarii culpabile a obligatiei de catre una din parti . in principiu. le modifica sau le stinge conduita partilor stabilita prin acel act juridic Se afla in circuitul civil terenurile situate in intravilan si extravilan autoturismele drumurile publice judetene Constituie cerinte speciale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil existenta autorizatiei administrative sau judiciare ori a altei cerinte prevazute de lege obiectul sa fie determinat sau determinabil obiectul sa constea intr-un fapt personal al celui ce se obliga in actele intuitu personae Efectele actului juridic constau in actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile drepturile subiective civile si obligatiile civile carora actul juridic le da nastere. revocarea prezinta interes in cazul actelor juridice pentru care legea impune respectarea formalitatilor de publicitate imprejurarea pe care o determina este straina de vointa autorului/autorilor actului se aplica.3 195 1 2 3 196 1 2 3 197 1 2 3 198 1 2 3 199 1 2 3 200 1 orice persoana interesata Obiectul actului juridic civil reprezinta obiectivul urmarit lq incheierea actului juridic civil drepturile subiective civile si obligatiile civile carora actul juridic le da nastere.

intre altele. in cazul nerespectarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice Conversiunea actului juridic este o conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei persoane este o conditie necesara exercitarii actiunii in simulatie prin deghizare totala este posibila si in cazul nulitatii absolute Pentru aprecierea caracterului licit si moral al cauzei intereseaza in primul rand scopul mediat (causa remota) scopul imediat (causa proxima) clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor .2 3 201 1 2 3 202 1 2 3 203 1 2 3 cauza este anterioara sau concomitenta momentului incheierii actului juridic civil se aplica tuturor categoriilor de acte juridice Nulitatea absoluta nu poate fi invocata de partea careia ii este imputabil motivul de nulitate presupune cauze ulterioare incheierii actului intervine.