P. 1
1.Lacatus Constructii Metalice Si Utilaj Tehnologic

1.Lacatus Constructii Metalice Si Utilaj Tehnologic

|Views: 712|Likes:
Published by Cristi Cris

More info:

Published by: Cristi Cris on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET RO 0108 . 01 ŞI PHARE TVET RO 0108 . 03

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NIVELUL 2 - CLASA a XI-a Domeniul: MECANICĂ Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

Aria curriculară TEHNOLOGII – Cultură de specialitate şi instruire practică

2005

Autori: Călinescu Carmen -profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic Mecanic Griviţa, Bucureşti Hancea Gheorghe -profesor grad didactic I, Grupul Şcolar ,,Gheorghe Asachi” – Botoşani Marin Ştefan -profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Industrial “Anghel Saligny”, Brăila Simionescu Petruţa -profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Industrial “Anghel Saligny”, Brăila Ştefan Adrian -profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Industrial “Anghel Saligny”, Brăila Dobre Marinela -profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic Miron Nicolescu, Bucureşti

Asistenţă U I P Phare TVET Dr. ing. Roşu Dorin

RO 0108.03

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de completare clasa a XI-a Aria curriculară Tehnologii Domeniul: Mecanică Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I: Total ore/an Interpretarea documentaţiei tehnice Modulul II: Dispozitive si instalaţii de ridicat si transportat din care: Total ore/an din care : 377 ore 58 laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 29 58 29 58 29 145 87 58 29

Modulul III: Protecţia anticoroziva a suprafeţelor

Total ore/an din care:

laborator tehnologic instruire practică

Modulul IV: Construcţia utilajului tehnologic din industria chimica Modulul V: Constructia utilajului tehnologic pentru materiale de constructii

Total ore/an din care:

laborator tehnologic instruire practică

Total ore/an din care:

laborator tehnologic instruire practică

Total ore/an:13 ore/săptămână x 29 săptămâni = 377 ore Stagii de pregătire practică Modulul VI: Executarea construcţiilor metalice Modulul VII: Utilizarea maşinilor si dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice si utilajului tehnologic Total ore/an din care: Total ore/an din care:

240 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 120 30 90 120 30 90

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 8 săptămâni/an= 240 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul VIII: Materiale utilizate in construcţia utilajului tehnologic Modulul IX: Revizia si intretinerea construcţiilor metalice 116 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 58 29 58 29 -

Total ore/an: 4 ore/săptămână x 29 săptămâni =116 ore TOTAL 733 ore/an

3

NOTĂ DE PREZENTARE Noul sistem al calificărilor profesionale (SNCP) este elaborat de MECT în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi, pentru a oferi un anumit tip de absolvenţi, cerut de sectoarele economice şi de servicii. Ocupaţia « Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic» a fost concepută şi realizată în concordanţă cu strategia SNCP, fiind un ansamblu de elemente de instruire şi educaţie relevate prin competenţe, criterii de performanţă şi condiţii de aplicabilitate, având ca scop conştientizarea în practica calificării. Realizarea conţinuturilor şi corelarea modulelor încearcă valorificarea experienţei didactice cu implicaţii în realizarea predării şi învăţării. Curriculumul realizat oferă profesorilor un instrument suplu, uşor adaptabil şi cu o largă deschidere interdisciplinară. Modulele de pregătire sunt prezentate cu competenţe cheie, competenţe tehnice generale şi competenţe tehnice specializate în conformitate cu cele stabilite în Standardele de Pregătire Profesională. Pe baza criteriilor de performanţă corelate s-a dezvoltat un conţinut tematic în care au fost incluse şi condiţiile de aplicabilitate. Conţinutul tematic prezentat asigură posibilitatea ca fiecare absolvent de nivel II, în funcţie de cerere şi ofertă să poată aplica practica activităţii precum: executarea operaţiilor de pregătire a materialelor în scopul obţinerii construcţiilor metalice, executarea reparaţiilor curente ale construcţiilor metalice, executarea unor operaţii in cadrul tehnologiei de fabricare a părţilor componente ale utilajelor tehnologice, executarea unor operaţii in cadrul tehnologiei asamblare a construcţiilor metalice.

Interpretează desene speciale 3. 1. 1. Îşi asumă rolurile care ii revin in echipa echipa 3.Agregarea unităţilor de competenţă în module LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC Nivelul 2 – clasa a XI-a Unitatea de competenţă Competenţa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 3. Igiena şi securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor 8. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. Aplică normele de calitate în domeniul de 4. Comunicare limbaj de specialitate. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. şi numeraţie 4. Lucrul in 2. calităţii 2.Interpretarea 1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. muncii 2. Interpretează informaţii înscrise în documentaţiei desenele de ansamblu tehnice 2. Aplică informaţiile din documentaţia tehnică în activitatea practică              5 . Citeşte şi utilizează documente scrise în 1. 1. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. 7. Asigurarea activitate. Aplică legislaţia şi reglementările privind 6. securitatea prevenirea şi stingerea incendiilor.

Efectuează operaţii de limitare a coroziunii 1. Descrie constructiile metalice 2. Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi dispozitivelor transportat şi instalaţiilor 2. Precizeaza atributiile echipei de intretinere 2. Descrie metodele de executare a . Indică tipurile de coroziune 2. Descrie dispozitivele utilizate la realizarea constructiilor metalice si utilajului tehnologic 1. Prezinta diferite tipuri de grinzi 3.Descrie tehnologia de fabricatie asamblare a constructiilor metalice                 6 si 1. Unitatea de competenţă Competenţa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 1. Precizează metodele de protecţie anticorozivă 3. Executarea construcţiilor metalice 12. Stabileşte necesarul de maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului tehnologic 2. Descrie stalpii. Utilizarea masinilor si dispozitivelor specifice executarii constructiilor metalice si utilajului tehnologic 13. Identifică caracteristicile funcţionale ale 9. Descrie obiectivele urmărite in timpul reviziilor 3. Utilizează dispozitive şi instalaţii de transportat 10 Protecţia anticorozivă a suprafeţelor 11. Descrie masinile utilizate la realizarea constructiilor metalice si utilajului tehnologic 3. turnurile si pilonii 4. Utilizează dispozitive şi instalaţii de de ridicat şi ridicat transportat 3. Revizia si intretinerea constructiilor metalice 1.

Materiale rezistentei mecanice a utilajului utilizate în 2. Descrie utilajele folosite la transportul materiale de materialelor solide constructii             7 . Descrie utilajele folosite la separarea sistemelor eterogene 16.reparatiilor curente Unitatea de competenţă Competenţa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 1. Descrie materialele pentru izolare termica 1. Analizeaza constructia aparatelor de tip chimică coloana 5. Descrie materialele pentru asigurarea 14. Descrie masinile si utilajele folosite la tehnologic maruntirea si separarea materialelor solide pentru 3. Descrie materialele de etansare tehnologic 4. Constructia 1. Descrie utilajele pentru transfer termic industria 4. Constructia 2. Analizeaza constructia recipientelor sub utilajului presiune tehnologic din 3. Descrie materialele pentru protectie construcţia anticoroziva utilajului 3. Descrie utilajul tehnologic si instalatiile de proces 15. Descrie agregatele cu tambur rotativ utilajului 2.

folosind un limbaj grafic specializat.reprezentarea şi simbolizarea asamblărilor de tip construcţii metalice • Citirea şi interpretarea schemelor funcţionale . a dezvoltării capacităţilor de comunicare şi execuţie.armături • Interpretează informaţiile înscrise în desenele de ansamblu . a desenelor speciale şi a unor documente tehnologice şi folosirea acestora în scopul definitivării calificării profesionale.flanşe .reprezentarea schemelor electrice şi de automatizare .organe de maşini .Interpretează desene speciale 8 .organe pentru conducerea şi circulaţia fluidelor .citirea cotelor de gabarit şi funcţionale .reprezentarea schemelor cinematice .reprezentarea şi simbolizarea profilelor laminate . specific calificărilor din domeniul Mecanică.interpretarea datelor privitoare la precizia de prelucrare .piese şi semifabricate asamblate .MODULUL I INTERPRETAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE Parcurgerea modulului «Interpretarea documentaţiei tehnice» de către elevii din clasa a XI-a – anul de completare a Şcolii de arte şi meserii va asigura dobândirea de către aceştia a unor competenţe de citire şi interpretare a desenelor de ansamblu.organe de asamblare . Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul): Interpretarea documentaţiei tehnice Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Interpretarea documentaţiei tehnice Competenţe Interpretează informaţii înscrise în desenele de ansamblu • Conţinuturi tematice Recunoaşte reprezentări specifice ale unor repere şi produse din domeniul calificării : .citirea şi interpretarea datelor înscrise în tabelul de componenţă şi în indicator • Citirea şi interpretarea desenelor de construcţii metalice .reprezentarea instalaţiilor pentru transportul fluidelor 2.

se parcurge cu un număr de ore constant pe întreaga durata a anului şcolar (cu excepţia săptămânilor de instruire practică comasată). în funcţie de abilităţi. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. formativ. parametrii funcţionali precizaţi în documentaţie Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul «Interpretarea documentaţiei tehnice» are. ⇒ formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. abilităţile necesare practicării în bune condiţii a meseriei. verificării prin îndrumător. tehnice generale şi tehnice specifice aferente nivelului II de calificare şi asigură absolvenţilor Şcolii de arte şi meserii. poziţie. 9 . o poziţie distinctă.învăţare trebuie organizat şi desfăşurat în cabinete tehnice dotate corespunzător. Strategiile didactice vor fi alese cu grijă şi pricepere . În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. aspect. nefiind condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. utilizând în acest sens fişe de lucru. participativ. Parcurgerea conţinuturilor modulului “Interpretarea documentaţiei tehnice” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate în acest scop are drept scop formarea competenţelor cheie. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. interpretarea şi corelarea informaţiilor din desenele de ansamblu cu documentaţia tehnologică fişe tehnologice fişe de asamblare planuri de operaţii Citirea şi interpretarea cotelor funcţionale şi a prescripţiilor privitoare la precizia prelucrării cote tolerate ajustaje abateri de formă abateri de la poziţia reciprocă a suprafeţelor materialului reperelor Citirea şi interpretarea parametrilor de calitate: dimensiuni. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. practic sau prin contact direct).anul de completare. vizual. formă.Unităţi de competenţă Interpretarea documentaţiei tehnice Competenţe Aplică informaţiile • din documentaţia tehnică în activitatea practică • • Conţinuturi tematice Citirea. Abordarea modulară a conţinuturilor şi aplicarea unor strategii de predare – învăţare corespunzătoare va oferi avantaje şi va asigura dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi abilităţilor vizate. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. a dezvoltării în continuare a capacităţilor prin activităţi de formare continuă sau urmarea cursurilor liceului în vederea dobândirii calificării de tehnician. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. grupurilor de studiu. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. pentru acele calificări de nivel II din domeniul Mecanică la care se studiază.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. Procesul de predare . fiind preferate cele de tip activ. în cadrul curriculum-ului clasei a XI-a –SAM .

Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 58 de ore/an. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. realizate de profesor sau de către elevi. astfel: -teorie =29 ore -laborator tehnologic= 29 ore Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. integrator. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica ritmul şi programul propriu de învăţare. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. a materialelor şi a instrumentelor. • Metoda exerciţiilor practice. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. • Lucrul cu modele. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. Plecând de la principiul integrării. Tehnicile de evaluare pot fi frontale. demonstrative. complex. capacităţilor. ⇒ oferirea informaţiilor în mod gradat şi în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect.  Adaptarea informaţiilor şi conţinuturilor la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor: ⇒ selectarea cu grijă a informaţiilor . atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. acurateţea reprezentărilor tehnice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionare. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor.⇒ utilizarea autoevaluării ⇒ stimularea elevilor în a-şi impune singuri termene şi obiective. individuale sau de grup. • Portofoliul. în grup sau individual • Miniproiecte . acceptând faptul că fiecare copil este diferit. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP–uri.prin care se evaluează metodele de lucru. • Investigaţia. teste • Fişe de autoevaluare • Experimente frontale. activitate care permite evaluarea conceptelor. ca instrument de evaluare flexibil. în funcţie de: • cerinţele specifice ale calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat 10 . • Autoevaluarea. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare.

observarea independentă).exemple de înscriere pe desene 2. recomandăm ca în procesul de învăţare . metode expozitive (explicaţia.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. nu în ultimul rând. implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare şi proiectare sunt alte exemple de activităţi de învăţare – predare care pot fi utilizate.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.simboluri specifice . 1. ajustaje.dimensiuni nominale şi efective. cu precizarea că. a reprezentărilor schematice • recunoaşterea unor repere care compun desene de ansamblu şi realizarea desenelor de execuţie ale acestora • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării.simbolizarea câmpurilor de toleranţă .ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. cum ar fi: • efectuarea unui număr mare de aplicaţii şi lucrări practice • citirea şi interpretarea desenelor de ansamblu • recunoaşterea simbolurilor utilizate la reprezentarea schemelor funcţionale • citirea şi interpretarea desenelor speciale. Profesorii vor pune accent atât pe cunoaştere şi înţelegere. Înscrierea pe desenele tehnice a datelor referitoare la precizia prelucrării: • elementele preciziei dimensionale . simboluri. competenţele determină conţinuturile tematice.clasificarea. a cerinţelor angajatorilor. activităţile de învăţare . toleranţe. abateri.abateri de formă . cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. în funcţie de cerinţele specifice diferitelor calificări. descrierea. Desenul de ansamblu • Reguli de întocmire a desenelor de ansamblu . dar şi pe analiză şi sinteză. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea pe Internet. exemple de utilizare . pe aplicare şi evaluare.abateri de poziţie . Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. Recomandăm în continuare conţinuturile detaliate ce urmează a fi parcurse. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. simbolizarea şi notarea pe desene a ajustajelor • elementele preciziei de formă .simboluri specifice .stabilirea numărului de proiecţii şi a poziţiei de reprezentare 11 • . interactiv şi centrat pe elev.exemple de înscriere pe desene • elementele preciziei poziţiei reciproce a suprafeţelor . exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării. terminologie. Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. a conţinutului activităţilor practice şi. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. numărul de ore alocat fiecărei teme şi ordinea parcurgerii temelor rămân la latitudinea profesorului.

extragerea reperelor din desenele de ansamblu .notarea reperelor componente . reguli privind haşurarea .identificarea ansamblului model şi a subansamblurilor . citirea şi interpretarea schemelor funcţionale reprezentarea schemelor cinematice ♦ semne convenţionale folosite la reprezentarea schemelor cinematice ♦ reprezentarea unor scheme cinematice specifice calificării ♦ citirea şi interpretarea schemelor cinematice reprezentarea desenelor de instalaţii industriale ♦ simboluri folosite la reprezentarea schemelor electrice şi de automatizare ♦ reprezentarea unor scheme specifice calificării ♦ citirea şi interpretarea unor scheme electrice şi de automatizare specifice calificării 12 .stabilirea poziţiei de reprezentare şi a numărului de proiecţii ( vederi şi secţiuni ) .. Desene speciale • Desene de construcţii metalice reprezentarea şi simbolizarea profilelor laminate executarea desenelor de construcţii metalice specifice calificării realizarea desenelor de fundaţii pentru maşini • Reprezentarea. 3.realizarea desenelor de execuţie (vederi.realizarea secţiunilor. reglare.reprezentarea ansamblului .înscrierea unor cote funcţionale şi de gabarit . cote.completarea tabelului de componenţă • Întocmirea desenului de ansamblu după model ( releveu ) .completarea datelor indicatorului • Citirea şi interpretarea desenelor de ansamblu şi de montaj identificarea elementelor definitorii din indicatorul desenului identificarea reperelor din tabelul de componenţă stabilirea legăturilor funcţionale între subansambluri şi repere şi stabilirea modului de funcţionare a ansamblului identificarea prescripţiilor privitoare la operaţiile de asamblare şi montaj stabilirea succesiunii operaţiilor de montaj interpretarea vederilor şi secţiunilor citirea şi interpretarea cotelor şi prescripţiilor privind precizia prelucrării identificarea prescripţiilor referitoare la operaţiile finale de probă. abateri) .cotarea desenelor de ansamblu . secţiuni. rodaj etc. rugozitate.completarea indicatorului şi a tabelului de componenţă • Întocmirea desenelor de execuţie pentru diferite repere din componenţa desenelor de ansamblu şi de montaj .poziţionarea reperelor componente .

fundaţii ) şi a unor scheme funcţionale. 6. Exerciţii de întocmire. a tuburilor şi a elementelor de legătură reprezentarea obişnuită şi schematică a traseelor de conducte Desene de operaţii . 5. 4.fişe de asamblare Recomandări pentru aplicaţii practice în cadrul laboratorului tehnologic: 1. 13 .desene de semifabricat . fişe tehnologice. 3. Aplicaţii de citire şi interpretare a unor prescripţii referitoare la precizia de prelucrare.• • Reprezentarea instalaţiilor pentru transportul fluidelor reprezentarea ţevilor.planuri de operaţii . fişe de montaj ). Citirea şi interpretarea unor documente tehnologice specifice calificării ( desene de operaţii.fişe tehnologice . Întocmirea unui miniproiect. 2. 7. citire şi interpretare a unor desene speciale ( de construcţii metalice. Exerciţii practice de extragere şi reprezentare a unor repere din desenele de ansamblu şi de montaj. Exerciţii practice de citire şi interpretare a reprezentărilor unor ansambluri din domeniul calificării. Exerciţii practice de întocmire a unor desene de ansamblu din specificul calificării.

macarale. scripeti. transportoare cu bandă. trolii. Utilizarea dispozitivelor si instalaţiilor de transportat specifice calificării (stivuitoare. macarale poduri rulante. poduri rulante. asigurarea sarcinii). scripeţi. electropalane. Utilizează dispozitive şi instalaţii de ridicat Utilizează dispozitive şi instalaţii de transportat Utilizarea dispozitivelor si instalatiilor de ridicat specifice calificării (vinciuri/cricuri. interactiv şi centrat pe elev al metodelor de învătare-predare care vor fi folosite Modulul “Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat” poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. cursa. palane. elevatoare).MODULUL II DISPOZITIVE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul) • Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat Competenţe Identifică caracteristicile funcţionale ale dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat Conţinuturi tematice Dispozitive si instalatii de ridicat si transportat: parametri funcţionali (sarcina utilă. parti componente. traseul sarcinii. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare  Caracterul activ. palane. Abordarea modulară a conţinuturilor oferă următoarele avantaje: 14 . tipuri constructive (vinciuri/cricuri. principiul de functionare. conveiere. domeniul de utilizare. elevatoare). trolii. suspendarea şi prinderea sarcinilor. sistemul de acţionare. funiculare).

În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ. • fiind o structură elastică. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. • formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor şi asigură orice susţinere necesară. Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. vizual. • Elevii au stiluri unice de învăţare. ca fiind un drept. • Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. prin: • gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. practic sau prin contact direct). respectiv asupra disponibilităţilor sale. În elaborarea strategiei didactice. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate.modulul este orientat asupra celui care învaţă.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. verificării prin îndrumător.  Corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu indicatorii de performanţă şi cu probele de evaluare din unităţile de competenta (relevante pentru modul) 15 • . Procesul de predare . în funcţie de abilităţi. • prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic). profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. • Elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acorda timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. Ei învaţă in moduri diferite. faţă de alte module parcurse (respectiv in prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaţiei permanente). iar pe altă parte în plan vertical. • fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. prin: • abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. • utilizarea verificării de către un coleg. noi mijloace sau resurse didactice. • Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. Diferenţierea răspunsului. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. Plecând de la principiul incluziunii. cu viteză diferită şi din experienţe diferite. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. • modulul oferă maximul de deschidere pe de o parte în plan orizontal. • fixarea unor sarcini deschise. prin: • utilizarea autoevaluarii şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. utilizând în acest sens fişe de lucru. aducerea de laude chiar si pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). urmând sa le pună mai bine in valoare. grupurilor de studiu.

Caracteristici C. să identifice lacunele şi cauzele. este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la metode şi instrumente complementare de evaluare. să facă remedieri care se impun în vederea reglării (ajustării) procesului de predare / învăţare. Tambure pentru înfăşurarea lanţurilor 4.Organe pentru ghidarea şi înfăşurarea cablurilor şi lanţurilor A. Dispozitive pentru fixarea capetelor cablurilor şi lanţurilor A. Se recomandă parcurgerea conţinutului în următoarea ordine cronologică: 1. ci şi a proceselor de învăţare. atât profesorului cât şi elevului. Noţiuni generale şi criterii de clasificare B. Dezvoltarea mijloacelor de ridicat şi transportat 2. mai ales în evaluarea formativă continuă. instrumente) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toata această paletă de rezultate şcolare care trebuie evaluate. Cabluri de oţel 1. a atitudinilor dezvoltate. pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învăţarea. Organe de ghidare C. Frânghii şi parâme E. B. Organe de înfăşurare 1. evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor. precum şi a progresului elevilor. Sugestii metodologice Din standardul de pregătire profesională a fost selectata unitatea de competenta tehnica generala ”Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat”. Organe flexibile A. Noţiuni introductive A. Lanţuri cu zale 2. Definirea şi rolul maşinilor de ridicat şi transportat în economie. continua si regulata este implicita demersului pedagogic curent în orele de tehnologii. permiţând.Evaluarea formativa. să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi cunoştinţelor. Lanţuri 1. proprii grupului instruit. Lanţuri cu eclise D. Clasificare 2. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a evaluării. În aceste condiţii. Benzi de cauciuc 3. şi a competenţelor achiziţionate. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. este necesar să se aibă în vedere. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. în funcţie de dificultatea acesteia. Noţiuni generale 16 . Noţiuni generale şi criterii de clasificare B. Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru : Total ore/ an : 58 ore din care : teorie: 29 ore instruire practica: 29 ore Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Este evident că modalităţile (metode. a cărei competenţe urmează a fi dobândite prin parcurgerea modulului « Dispozitive de ridicat şi transportat ». Tambure pentru înfăşurarea cablurilor de oţel 2.

B. poduri rulante. competenţele tehnice generale şi specializate din standardul de pregătire profesională. Scripeţi. Ochiuri E. Trolii cu acţionare electrică F. elevatoare. Organe şi dispozitive de prindere a sarcinilor C. Masini şi instalatii de ridicat şi transportat A.vinciuri (cricuri). Scripeţi B. Organe auxiliare pentru montarea cârligelor şi ochiurilor 6. Organe şi dispozitive pentru prinderea şi suspendarea sarcinilor A. Cricul cu şurub 2. Cabestane 7. Palanul dublu 3. Elemente componente şi modul de funcţionare 8. Trolii cu acţionare manuală 2. Noţiuni generale şi criterii de clasificare B. Dispozitive pentru fixare şi legături uzuale la cabluri C. a competenţelor prevăzute de prezenta programa 17 . Cricuri 1. Caracteristici constructive şi funcţionale C.Utilizarea instalaţiilor de ridicat specifice calificării . Trolii 1. Vinciuri 1. palane.  Sugestii privind procesul. trolii 9. Palanul diferenţial C. electropalane. metodele şi activităţile de învăţare-predare Se recomandă promovarea metodelor de învăţare centrată pe elev: • teme / proiecte integrate • dezbatere / masă rotundă /video / multimedia • lecţii vizită • atelier de lucru / simulare / joc de rol / studiu de caz / expunere orală / demonstraţia  Sugestii privind utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. Cricul cu cremalieră 3. Cricul hidraulic D. Palane 1. Noţiuni generale şi criterii de clasificare B. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor. Vinciuri acţionate manual 2. Organe de suspendare 1. vinciuri. Utilizarea dispozitivelor de ridicat specifice calificării . scripeţi. palane. Cârlige 2. trolii şi cabestane A. Electromagneţi de sarcini D. Legături uzuale la capetele lanţurilor 5. Palanul simplu 2.macarale. Vinciuri acţionate mecanic sau electric E.

condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. Condiţiile pe care trebuie să la îndeplinească instrumentele de evaluare: • fidelitate • coerenţă • instrumente motivante • instrumente realiste • eficienţă Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.şcolara. îşi susţin şi motivează propunerile). la orele afectate acestui modul se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: • observarea sistematica (pe baza unei fişe de observare) • tema de lucru (în clasă. acasă ) concepută în vederea evaluării • proba practică • investigaţia • proiectul • portofoliul • autoevaluarea (este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performantă. în funcţie de: dificultatea acesteia nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit dotarea atelierelor şcolare şi a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri ritmul de asimilare a cunoştinţelor 18 .

compoziţia chimică a mediului. emailuri. placare. imersie la cald Vopsire: utilizând mijloacele din dotarea atelierului Precizează metodele protecţie anticorozivă Efectuează operaţii de limitare Factori de risc: mediul extern. difuziune. starea suprafeţei Alegerea metodei: în funcţie de natura 19 . vopsele.MODULUL III PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A SUPRAFEŢELOR Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Protecţia anticorozivă a suprafeţelor Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe Conţinuturi tematice Protecţia anticorozivă a suprafeţelor Indică tipurile de coroziune Factori generatori: variaţia temperaturii. turbulenţa mediului coroziv Forme de manifestare: uniform sau neuniform repartizate pe suprafaţă Tipuri de coroziune: chimică. mediul a coroziunii intern. electrochimică de Tipuri de acoperiri: metalice. nemetalice Acoperiri nemetalice: cu lacuri. răşini Procedee de metalizare: depunere electrochimică.

îşi susţin şi motivează propunerile. în care activitatea didactică este centrată pe elev. Tubulator naval.învăţare trebuie să fie direcţionat pe formarea competenţelor cheie. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. Confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice. Tinichigiu vopsitor auto şi se va realiza numai prin folosirea celor mai adecvate metode. Există numeroase metode şi procedee didactice care pot fi folosite. Metodele de evaluare utilizează o serie de instrumente care trebuie elaborate în conformitate cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare prevăzute de Standardul de Pregătire Profesională . ele alegându-se în funcţie de fiecare unitate de conţinut. brainstormingul. Abilităţile cheie sunt abilităţi de atitudine şi se dezvoltă mai bine prin joc de roluri şi metode active de învăţare decât prin metoda tradiţională. portofoliul elevului. investigarea. proiectul. ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor. Lăcătuş construcţii navale. problematizarea. ale cărei competenţe urmează a fi dobândite prin parcurgerea modulului « Protecţia anticorozivă a suprafeţelor ». Constructor montator de structuri metalice. Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. s-a făcut după un model nou centrat pe competenţe cheie. cauzală. clasa a XI-a. Metode ca studiul de caz. permit agregarea competenţelor cheie cu cele tehnice generale şi cele tehnice specializate. itemi de completare. itemi tip întrebări structurate. analitică. de tip pereche. elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe specifice calificării. procesul de predare . jocul de rol. stimulează gândirea logică. mozaicul etc. Lăcătuş mecanic prestări servicii. au eficienţă maximă în procesul de învăţare. în aşa fel încât să contribuie la formarea competenţelor specifice. sau să se integreze pe piaţa muncii. Sugestii metodologice Din Standardul de Pregătire Profesională a fost selectată unitatea de competenţă tehnică generală :Protecţia anticorozivă a suprafeţelor. care să le permită să continue pregătirea la nivelul 3. teste de verificare a cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă. competenţelor tehnice generale şi competenţelor tehnice specializate.materialului şi condiţiilor de funcţionare Vopsire: conform documentaţiei tehnologice şi dotării atelierului Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Proiectarea curriculumului şcolar pentru nivelul 2. competenţe tehnice generale şi competenţe tehnice specializate. Pentru aplicarea curriculumului. competenţele tehnice generale şi specializate din Standardul de Pregătire Profesională. folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca: observarea sistematică a elevului. cerute de nivelul de formare şi de calificarile Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic. Prin calificările de la nivelul 2. itemi de rezolvare a problemelor. Lăcătuş construcţii structuri aeronave. Se pot utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării. descoperirea. duală. Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru : 58 de ore/an din care: -teorie: -instruire practică: 29 ore 29 ore 20 .

Coroziunea chimica a materialelor metalice si combaterea ei   Peliculele de coroziune Influenta diferitilor factori asupra vitezei de coroziune in gaze -influenta caracteristicilor metalului -influenta caracteristicilor mediului gazos -influenta temperaturii mediului corosiv asupra vitezei coroziunii chimice Coroziunea si protectia materialelor metalice in gaze industriale la temperatura inalta -actiunea gazelor industriale asupra metalelor -protectia metalelor impotriva coroziunii in gaze Coroziune si protectia metalelor in medii lichide neapoase -rezistenta la coroziune a metalelor uzuale in lichide neapoase -coroziunea in combustibili lichizi si in uleiuri de ungere -inhibitori de coroziune in lichide neapoase Importanta economica a coroziunii materialelor metalice si a organizarii protectiei anticorozive Definitia si clasificarea coroziunii materialelor   3. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Coroziunea metalelor in conditii specifice  Coroziunea atmosferica -coroziunea atmosferica umeda. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. generata de vaporii de apa din atmosfera -coroziunea atmosferica umeda. Coroziunea electrochimica Teoria coroziunii electrochimice Influenta diversilor factori asupra coroziunii electrochimice -natura metalului -structura si starea suprafetei metalului -compozitia solutiei -temperatura -presiunea -viteza de curgere a solutiei -timpul Pasivitatea metalelor    4. Noţiuni generale despre coroziunea materialelor metalice   metalice 2. proprii grupului instruit. în funcţie de dificultatea acesteia. Conţinutul tematic se va parcurge în ordine cronologică. generata de apa de ploaie -protectia impotrtiva coroziunii atmosferice  Coroziunea in sol 21 . astfel : 1.

activitate care permite evaluarea conceptelor. depuneri prin scufundare la cald. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progres şi stabilirea împreună a paşilor următori). adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate.uri. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. cromatarea) -pelicule de natura organica -emailuri Prelucrarea mediului corosiv -indepartarea agentului oxidant -utilizarea inhibatorilor de coroziune Alegerea metodei de protectie anticorosiva Sugestii privind instrumentele de evaluare Plecând de la principiul integrării. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. • Autoevaluarea. capacităţilor. integrator. • Investigaţia. • Portofoliul. fosfatarea fontei si a otelului. complex. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . a materialelor şi a instrumentelor.prin care se evaluează metodele de lucru. atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. straturi aplicate prin pulverizare. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. ca instrument de evaluare flexibil. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. Coroziunea in apa de mare  Coroziunea metalelor sub tensiune mecanica 5.   22 . acurateţea reprezentărilor tehnice. placarea) -pelicule de natura anorganica (oxidarea metalelor. Metode de protectie a materialelor impotriva coroziunii electrochimice    Clasificarea metodelor de protectie Alegerea rationala a materialului anticorosiv Aplicarea depunerilor si a peliculelor protectoare -depuneri metalice (depuneri galvanice.

iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. cedari ale sistemului de rezemare. toroidale Clasificare: invelisuri si corpuri cu perete gros Solicitari: forte determinate de: parametrii de regim. sarcini climatice. elipsoidale. sferice. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. competenţele determină conţinuturile tematice. descrierea.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. metode expozitive (explicaţia. Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. interactiv şi centrat pe elev. implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. sunt alte exemple de activităţi de învăţare – predare care pot fi utilizate. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării. observarea independentă). tronconice. incarcari accidentale 23 . MODULUL IV CONSTRUCTIA UTILAJULUI TEHNOLOGIC DIN INDUSTRIA CHIMICĂ Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Constructia utilajului tehnologic din industria chimică Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Constructia utilajului tehnologic din industria chimică Instalatia de proces: ansamblu de Descrie utilajul tehnologic si constructii si utilaje destinat obtinerii unui produs instalatiile de proces Forme geometrice: cilindrice. ale fundatiei sau ale terenului.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea pe Internet. greutatea proprie. activităţile de învăţare . cum ar fi: • • • efectuarea unor lucrări practice şi de laborator realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării citirea şi interpretarea desenelor simple. a unor schiţe şi desene la scară. recomandăm ca în procesul de învăţare .Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.

reazeme. racorduri Talere: cu clopote. racorduri Descrie utilajele folosite la Sisteme eterogene: lichide. fund si recipientelor sub presiuni capac. sita Fabricare parti componente: corp. materialul de executie Executie si asamblare: placi tubulare. dispozitive pentru redistribuirea lichidului. gazoase pentru decantarea separarea sistemelor Utilaje 24 . debitare. polizare Probe de verificare: incercari hidraulice si pneumatice Reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor Comunicare numeraţie şi Prelucrează şi interpretează • grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată • Descrie utilajele transfer termic Construcţia utilajului tehnologic din industria chimică pentru Utilaje pentru transfer termic: schimbatoare de caldura. gura de vizitare. Analizeaza constructia executat din laminate de otel carbon Parti componente: corp. talere cu supape. condensatoare Criterii: directia de deplasare a agentilor termici. suporturi pentru umplutura. • Selectarea documentelor din surse specializate Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale Construcţia utilajului tehnologic din industria chimică Recipient sub presiune: cilindric. cu supape. introducere tevi Analizează construcţia Criteriu de clasificare: amenajări interioare aparatelor de tip coloana Coloane: cu umplutura. dispozitive de stropire. debitare. in forma de S. fascicul tubular Operatii: trasare. cutii de etansare Desfasurate: virole cilindrice drepte Fabricare parti componente: corp cilindric. talere sita.Comunicare numeraţie şi Citeşte şi utilizează • documente scrise în limbaj de specialitate. curatare. manta de incalzire. cu talere Parti componente: corpuri de umplere. flanse Operatii: indreptare. talere in forma de S. racorduri. dispozitive de amestecare. evaporatoare. funduri si capace. trasare.

Diferenţierea răspunsurilor. prin • Gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. vizual. respectiv asupra disponibilităţilor sale. • Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în procesul de învăţare. noi mijloace sau resurse didactice. în plan vertical. implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare şi proiectare sunt alte exemple de activităţi de învăţare – predare care pot fi utilizate. grupurilor de studiu. peste/lângă alte module parcurse (respectiv în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaţiei permanente) În elaborarea strategiei didactice. modulul poate încorpora. • Elevii au stiluri unice de învăţare. • Modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. • Formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. • Prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic). iar pe de altă parte. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor . prin: • Abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. decantor vertical Utilaje pentru desprăfuirea gazelor: separatoare de praf bazate pe inertie si prin centrifugare. • Modulul oferă maximul de deschidere. în orice moment al procesului educativ. Abordarea modulară a conţinuturilor oferă următoarele avantaje: • Modulul este orientat asupra celui care învaţă. • Fiind o structură elastică. practic sau prin contact direct). • Utilizarea verificării de către un coleg. • Fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. Ei învaţă în moduri diferite. cu viteză diferită şi din experienţe deferite • Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare • Elevii învaţă cel mai bine atunci când li se oferă timp pentru a ordona informaţiile noi şi a le asocia cu cunoştinţele vechi Procesul de predare –învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: Diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat. • Fixarea unor sarcini deschise. urmând să le pună mai bine în valoare. Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea pe Internet. verificării prin îndrumător. în funcţie de abilităţi. separatorul cu spuma cu un singur raft si separatorul Venturi cu injector axial Condiţii de aplicare didactica si de evaluare Modulul “Constructia utilajului tehnologic pentru industria chimica“ poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. prin: • Utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. pe de o parte în plan orizontal. utilizând în acest sens fişe de lucru . 25 .eterogene suspensiilor: decantor simplu cu functionare intermitenta.

-stabilirea grosimii peretelui. să identifice lacunele şi cauzele. -forme geometrice utilizate pentru constructia utilajului tehnologic. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Utilajul tehnologic si instalatiile chimice -rolul utilajului tehnologic. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. să facă remedieri care se impun în vederea reglării (ajustării) procesului de predare / învăţare. să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi cunoştinţelor. profesorii să facă apel la metode şi instrumente complementare de evaluare. a atitudinilor dezvoltate. Corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu indicatorii de performanţă şi cu probele de evaluare din unităţile de competenta (relevante pentru modul) Evaluarea formativa. permiţând. ci şi a proceselor de învăţare. 2. ca fiind un drept. pregătirea de fişe pentru elevii care au ritm lent de învăţare. şi a competenţelor achiziţionate. instrumente) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toata această paleta de rezultate şcolare care trebuie evaluate. evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor. mai ales în evaluarea formativă continuă. atât profesorului cât şi elevului. în funcţie de dificultatea acesteia. În aceste condiţii. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor şi asigură orice susţinere necesară. precum şi a progresului elevilor. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 145 de ore şi vor fi parcurse în 29 săptămâni astfel: teorie = 58 ore instruire practică = 87 ore Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. este necesar să se aibă în vedere. -proiectia si desfasurarea suprafetelor cilindrice. este necesar ca pentru evaluare. iar cele de instruire practică în atelierul şcoală sau la agentul economic. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Este evident că modalităţile (metode. Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1. continua si regulata este implicita demersului pedagogic curent în orele de tehnologii. -invelisuri si corpuri cu perete gros. Se recomandă ca orele de instruire teoretică să se desfăşoare în cabinete specializate.Plecând de la principiul incluziunii. Desfasurate si intersectii -consideratii teoretice privind calculul si constructia desfasuratelor. -solicitarea utilajului tehnologic. -proiectia si desfasurarea suprafetelor conice. pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învăţarea. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a evaluării. 26 .

mantale si serpentine de racire. -rezemarea coloanei. cutii de etansare). camere de sedimentare cu polite. separatoare de praf bazate pe inertie. Utilaje pentru separarea sistemelor gazoase eterogene -sisteme gazoase eterogene. fixarea talerelor in coloana. talere cu elemente in forma de S. -constructia coloanelor cu umplutura. -utilaje pentru sedimentarea si decantarea suspensiilor -utilaje pentru filtrarea suspensiilor (materiale filtrante.-intersectii de corpuri geometrice (intersectia a doi cilindri. 8. dispozitive de stropire. suporturi. camere de distributie. -recipiente cu perete gros. -coloane cu talere (circulatia lichidului si a vaporilor sau gazelor in coloana. 6. tipuri constructive de filtre). -subansamburile reactoarelor (agitatoare si amestecatoare. funduri si capace. -purificarea umeda a gazelor (separatorul cu spuma. Aparate pentru transfer termic -schimbatoare de caldura (destinatie. racorduri. -corpul coloanei. supracentrifuge). descriere). -constructia recipientelor cu perete subtire (corpul cilindric. -evaporatoare (rol functional. flanse. decantarea. -tehnologia de asamblare a reactoarelor. precizia executiei si montarii talerelor). racorduri pentru intrarea. elemente de distantare). incarcarea si descarcarea umpluturii. armaturi) -controlul recipientelor sub presiune -constructia recipientelor cu perete gros (executia corpurilor cu perete gros. -piesele componente ale aparatelor de transfer (placi tubulare. guri de vizitare. fascicule tubulare). Aparate de tip coloana -rolul aparatelor de tip coloana. tipuri constructive. talere sita. -centrifuge (clasificare. tipuri constructive. 7. -subansamblurile aparatelor tubulare (capace de distributie. separatorul de praf Venturi). parti componente). 27 . filtrare si centrifugare -sisteme lichide eterogene. 4. 5. lagare de capat. separatoare de praf prin centrifugare. -coloane cu umplutura (tipuri de corpuri de umplere. bosaje. metode de trasare a curbelor de intersectie) 3. Recipiente cu dispozitiv de amestecare -generalitati. -desprafuirea uscata a gazelor (camere de sedimentare. etansari si inchideri de inalta presiune). suporturi pentru umplutura. grupul de actionare. centrifuge filtrante. talere cu supape. -sedimentarea. centrifugarea. talere cu clopote. descriere. -natura substantelor prelucrate in recipiente. filtrarea. Recipiente sub presiune -recipiente cu perete subtire. redistribuirea si iesirea vaporilor / gazelor si pentru iesirea lichidului). Utilaje pentru decantare. dispozitive pentru redistribuirea lichidului. -amenajari exterioare. centrifuge de sedimentare.

a competenţelor prevăzute de programele şcolare. competenţele tehnice generale şi specializate din standardul de pregătire profesională Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi. Condiţiile pe care trebuie să la îndeplinească instrumentele de evaluare: • fidelitate • coerenţă • instrumente motivante • instrumente realiste • eficienţă • • • • • • • • • • • 28 . îşi susţin şi motivează propunerile). condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. acasă ) concepută în vederea evaluării proba practică investigaţia proiectul portofoliul autoevaluarea (este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii.-filtrarea gazelor (filtre cu tesaturi. afectivi şi performativi) elevilor. la orele de tehnologii se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: observarea sistematica (pe baza unei fişe de observare) tema de lucru (în clasă. metodele şi activităţile de învăţare-predare Se recomandă promovarea metodelor de învăţare centrată pe elev: teme / proiecte integrate dezbatere / masă rotundă /video / multimedia lecţii vizită atelier de lucru / simulare / joc de rol / studiu de caz / expunere orală / demonstraţia Sugestii privind utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performantă. filtre cu strat varsat). Sugestii privind procesul.

gravitationala 29 . colerganguri Metode de clasare: volumetrica.MODULUL V CONSTRUCŢIA UTILAJULUI TEHNOLOGIC PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCŢII Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Construcţia utilajului tehnologic pentru materiale de construcţii Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Constructia utilajului tehnologic pentru materiale de construcţii Descrie agregatele cu tambur Rol: uscator. grupuri de actionare. cu cilindri Mori: vibratoare cu bile. cristalizator rotativ Subansambluri: tambure rotative. conice. racitor. grupuri de sprijin. camene de capat gradul Descrie masinile si utilajele Criteriu de clasificare: de maruntire folosite la maruntirea si separarea materialelor solide Concasoare: cu falci.

Se pot utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării. competenţele tehnice generale din standardul de pregătire profesională. rolul lor funcţional şi tipurile de solicitări simple. precum şi o diversificare a scenariilor didactice. Competenţele obţinute în cadrul orelor de pregătire teoretică vor fi evaluate prin teste. să manifeste spirit de întrajutorare • să recunoască elementele maşinilor. modul de actionare solide Transportoare cu organ flexibil de tractiune: cu banda. dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut acelea care conduc la formarea competenţei specifice conţinutului şi la atingerea indicatorilor de performanţă. Metodele de evaluare utilizate. indiferent de gradul de adaptabilitate pe care îl poate avea. • să-şi armonizeze ritmul de lucru şi să-şi coreleze rezolvarea sarcinii primite cu a celorlalţi membri ai echipei. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie.Descrie utilajele folosite la Criterii de clasificare: organ transportul materialelor flexibil de tractiune. trebuie să atingă indicatorii de performanţă impuşi de competenţele dobândite: • să dovedească în discuţii că şi-a însuşit terminologia de specialitate. oscilant Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: În procesul de predare/învăţare se vor utiliza metodele moderne la care accentul s-a deplasat pe învăţarea activă. fişe de observaţie. orice elev. După parcurgerea acestui modul. stimulează gândirea logică. îşi susţin şi motivează propunerile. elevator Transportoare fara organ flexibil de tractiune: elicoidal. preponderent expozitive vor fi adaptate şi combinate cu cele de investigare directă şi explorare indirectă . analitică precum şi imaginaţia şi creativitatea elevilor. să poată completa corect documente şi fişe de lucru simple. problematizarea. brainstorming. au eficienţă maximă în procesul de învăţare. proiecte integrate. pentru orele de laborator şi instruire practică. Competenţele dobândite la orele de instruire practică se vor evalua prin: • probe practice • simularea unor situaţii – problemă • completarea documentelor de lucru specifice • portofoliu • fişe de lucru 30 . ceea ce permite o repartizare mai bună a responsabilităţilor şi a sarcinilor de lucru. Astfel. jocul de rol. permit agregarea competenţelor cheie cu cele tehnice generale şi cele tehnice specializate. experimentul. Metodele tradiţionale. adaptându-şi limbajul la un context dat. directia deplasarii. folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca: • observarea sistematică a elevului • investigarea • proiectul • portofoliul elevului Autoevaluarea este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. lucrarea practică etc. beneficiază de o serie de instrumente care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. Metode ca studiul de caz. recomandăm împărţirea în grupe de trei – patru elevi. centrată pe elev. dezbateri. cauzală. Există numeroase metode şi procedee didactice care pot fi folosite. descoperirea.

-concasorul cu falci (generalitati. aspecte constructive). -concasoare cu cilindri (generalitati. -subansamblurile agregatelor cu tambur rotativ (tambure rotative. aspecte constructive). de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. camere de capat.Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 58 de ore şi vor fi parcurse în 29 săptămâni astfel: 29 ore – teorie 29 ore – instruire practică Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. -tehnologia de asamblare a agregatelor cu tambur rotativ. Masini si utilaje pentru maruntire si separare -generalitati. Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1. mori vibratoare). Utilaje pentru transportul si dozarea materialelor solide -instalatii mecanice pentru transportul continuu al materialelor solide -transportorul cu banda (generalitati. aspecte constructive). aspecte constructive). grupul de sprijin. -elevatorul (generalitati. -separarea materialului maruntit (clasarea volumetrica. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. 2. dozator cu disc. -dozatoare (dozator cu banda. având permanent în vedere faptul că o învăţare activă reuşită necesită: • o bună pregătire şi planificare • instrucţiuni oferite cu un limbaj simplu şi clar • o bună administrare a clasei În vederea învăţării centrate pe elev se recomandă: 31 . dozator oscilant cu carucior. dozator compartimentat). descriere. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. ciururi cu site si rame vibratoare. -mori cu tambur rotativ (mori cu bile cu functionare periodica. mori pendulare). iar cele de instruire practică în atelierul şcoală sau la agentul economic. clasarea gravitationala). -transportorul elicoidal cu melc (generalitati. -mori cu corpuri rostogolitoare (colerganguri. tipuri constructive. în funcţie de dificultatea acesteia. grupul de actionare. dozator cu lanturi. Agregate cu tambur rotativ -rol functional. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă. aspecte constructive). -transportorul oscilant (generalitati. amenajari interioare). 3. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. aspecte constructive). Se recomandă ca orele de instruire teoretică să se desfăşoare în cabinete specializate. aspecte constructive). -concasoare conice (generalitati.

evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor. În aceste condiţii. • proiectul. • investigaţia. proiectul. explorarea indirectă. a competenţelor prevăzute de programele şcolare. atât profesorului cat şi elevului. jocul de rol) realizarea de proiecte sau / şi portofolii În funcţie de locul de desfăşurare a orelor (cabinet. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/învăţare.• • • • pot fi: • • • • • • • • • alegerea metodei de predare / învăţare pentru a promova un proces de instruire care să facă plăcere elevilor activităţile alese pentru demersul didactic să fie atractive pentru toate tipurile de elevi utilizarea unor metode active / interactive (învăţarea prin descoperire. laborator. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării. simularea. afectivi şi de performanţă). 32 . a atitudinilor dezvoltate. exerciţiul. studiul de caz. jocurile de simulare. lucrare practică de laborator/atelier. mai ales în evaluarea formativă continuă. metoda problematizării. să identifice lacunele şi cauzele lor. atelier) metodele folosite metoda discuţiilor şi dezbaterilor. să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi cunoştinţelor. • proba practică. este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la metode şi instrumente cât mai diferite. ci şi a proceselor de învăţare şi a competenţelor achiziţionate. concepută în vederea evaluării. investigarea directă. precum şi a progresului elevilor. învăţarea prin cooperare. pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învăţarea. se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: • observarea sistematică (pe baza unei fişe de evaluare) • tema de lucru (în clasă. • portofoliul. continuă şi regulată este implicită demersului pedagogic curent în orele de tehnologii. permiţând. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea formativă. este necesar să se aibă în vedere. • autoevaluarea. învăţarea problematizată. acasă).

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ MODULUL VI EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Executarea constructiilor metalice Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Executarea construcţiilor metalice Descrie metalice constructiile Criterii de clasificare a constructiilor metalice: destinatie. simulare computerizată. ramificatii. axate în principal 33 . experiment. turnurile si Stalpi: cu piese de rezemare. prin rezolvarea unor sarcini simple de lucru (pe baza unor fişe operaţionale). prin suruburi Operatii pregatitoare: curatare. sudate. elevii trebuiesc puşi în situaţia de învăţare autonomă. durata constructiei Elemente componente: table. colturi. Se recomandă desfăşurarea orelor în laboratoare specializate şi ateliere. grinzi cheson. expandate. foarte inalti Descrie tehnologia de Etape: fazele de executie a fabricatie si asamblare a constructiilor metalice constructiilor metalice Operatii: trasare. tevi Solutii constructive: prinderi. grunduire Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Metodele de predare-învăţare active. indreptare. profile. debitare Asamblari: nituite. pilonii pentru sustinerea conductelor Tehnologii de executie: tronsoane asamblate in atelier sau pe santier Montarea stalpilor: de inaltime mica. platbande. studiu de caz. innadiri Prezinta diferite tipuri de Grinzi: cu inima plina. sunt preferenţiale. cu zabrele Elemente componente: noduri. articulatii Descrie stalpii. modul de asamblare a partilor componente. modul de alcatuire a elementelor de constructie. centrate pe elev. natura elementului de constructie. incrucisari.

Stalpi. aplicative. Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Reazeme -tipuri de grinzi cu inima plina -grinzi cheson si grinzi expandate -innadirea grinzilor cu inima plina -tehnologia de fabricatie a grinzilor cu inima plina -scopul si clasificarea aparatelor de reazem -alcatuirea reazemelor (rezemarea directa. respectând condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă. ramificatii. din care: 30 ore – laborator tehnologic 90 ore – instruire practică Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. turnurilor si pilonilor -tipuri de stalpi -tolerante la montajul stalpilor 34 . dispozitive de reazem) 4. Elemente componente ale constructiilor metalice -clasificarea incarcarilor care actioneaza asupra constructiilor metalice -prinderi (prescriptii generale si solutii constructive) -innadiri (innadirea platbandelor. iar cele de instruire practică în atelierul şcoală sau la agentul economic. nu se recomandă practicarea itemilor subiectivi sau semiobiectivi. pentru a realiza corespondenţa între evaluarea şcolară şi evaluarea la angajare. Probele de evaluare trebuie să coincidă cu cele prevăzute în Standardele de pregătire profesională corespunzătoare calificării. inccrucisari. turnuri.pe activităţi concrete. piloni -elemente componente -tehnologia constructiei stalpilor. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. Grinzi cu inima plina. Grinzi cu zabrele -tipuri de grinzi cu zabrele -elementele componente ale grinzilor cu zabrele (noduri. innadirea cornierelor) 3. Se recomandă ca orele de laborator tehnologic să se desfăşoare în cabinete specializate. colturi. Toate evaluările trebuiesc anunţate în prealabil. Probe orale: pe baza fişelor operaţionale cu itemi şi a materialelor didactice. exclusiv pe baza materialelor didactice. aşa cum au fost descrise. Probe practice: preponderente. articulatii -contravantuiri -tehnologia de executie a grinzilor cu zabrele 5. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 120 de ore. Noţiuni generale despre construcţiile metalice -caracteristicile constructiilor metalice -conditiile de utilizare a constructiilor metalice -clasificarea constructiilor metalice 2. în funcţie de dificultatea acesteia. Probe scrise: de preferinţă teste cu itemi obiectivi.

continuă şi regulată este implicită demersului pedagogic curent în orele de tehnologii. cum ar fi :       Fişe de observare Fişă de lucru Portofoliu Proiect Proba practică Autoevaluare 35 . Montarea constructiilor metalice -organizarea santierului de montare -montarea stalpilor -montarea halelor industriale -montarea rezervoarelor -montarea cosurilor de fum -montarea gazometrelor -NSSM la montajul constructiilor metalice Sugestii privind utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea formativă. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării. să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. În aceste condiţii se recomandă profesorilor să facă apel la metode şi instrumente complementare de evaluare. precum şi a progresului elevilor .Controlul. atât profesorului cât şi elevului. evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor. Constructii metalice din tabla -rezervoare metalice -gazometre umede si uscate -conducte metalice -buncare -imbinarea virolelor 7. Tehnologia de fabricatie si asamblare a constructiilor metalice -fazele de executie a constructiilor metalice -executia diferitelor tipuri de asamblari (nituite. permiţând. prin suruburi de inalta rezistenta) -unelte si dispozitive folosite la montarea si demontarea pieselor -vopsirea si expedierea constructiilor metalice -NSSM la fabricatia si montajul constructiilor metalice 8. să facă remedierile care se impun în vederea reglării (ajustării) procesului de predare / învăţare . sudate.6. incercarea si receptia constructiilor metalice -receptia materialelor -controlul constructiilor metalice nituite -controlul constructiilor metalice sudate -probe si receptia finala 9. a atitudinilor dezvoltate. Este evident faptul că modalităţile ( metode. este necesar să se aibă în vedere. instrumente ) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toată această paletă de rezultate şcolare care trebuie evaluate . şi a competenţelor achiziţionate. să identifice lacunele şi cauzele lor. mai ales în evaluarea formativă continuă. ci şi a proceselor de învăţare.

de indreptat si indoit table. echipament de protecţie Responsabilităţi: însuşirea. integritatea mijloacelor de protecţie Utilizarea masinilor si dispozitivelor specifice executarii constructiilor metalice si utilajului tehnologic Lucrul in echipa Stabileşte necesarul de maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului tehnologic Descrie masinile utilizate la realizarea constructiilor metalice si utilajului tehnologic Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. sociale Resurse :informaţii. Drepturi : instructaj periodic. materiale.MODULUL VII MASINI SI DISPOZITIVE SPECIFICE EXECUTARII CONSTRUCTIILOR METALICE SI UTILAJULUI TEHNOLOGIC Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Utilizarea maşinilor si dispozitivelor specifice executarii constructiilor metalice si utilajului tehnologic  Igiena şi securitatea muncii  Lucrul in echipa Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Igiena şi securitatea muncii Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. profile si tevi Masini de curbat: cu trei cilindri. mască de gaz. cască. şorţ. aplicarea normelor Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie. umane 36 . pentru debitare mecanica si termica. Clasificarea dispozitivelor si a maşinilor Masini: de rabotat marginea tablei. prevenirea şi stingerea incendiilor. cu patru cilindri Sarcini : profesionale. mănuşi) Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie. respectarea.

Aceasta implică practicarea noilor competenţe de către elevi şi aplicarea noilor cunoştinţe şi atitudini în timpul activităţilor de învăţare. revin in echipa subordonat. asigurarea echilibrului de sarcini în echipă. iniţiator. Învăţarea activă este o metodă de educaţie care presupune participarea directă şi creează un mediu pentru împărtăşirea experienţelor. recunoaşterea meritelor Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Teoriile moderne înţeleg procesul de învăţare ca pe un produs al experienţelor personale şi al interacţiunilor sociale. radiaţii Raportare: orală sau scrisă Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie. motivare. implicare. poziţia faţă de grup.Utilizarea masinilor si dispozitivelor specifice executarii Descrie dispozitivele constructiilor metalice utilizate la realizarea si utilajului tehnologic construcţiilor metalice si utilajului tehnologic Parti componente: elemente de asezare. raportarea rezultatelor Ia măsuri pentru reducerea Factori de risc : substanţe factorilor de risc de la locul periculoase. corecţii şi adaptări ale planului comun. grad de motivare. raportor Atitudini: sprijin. umiditate. respectarea unui plan comun. zgomote. exclus. curenţi de muncă de aer. bacterii. pentru indoit tevi Lucrul in echipa Igiena şi securitatea muncii Lucrul in echipa Îşi asumă rolurile care ii Poziţia individuală: Inclus. interese Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini. solidarizare Acţiuni: finalizare de sarcini proprii. vibraţii. distribuire de sarcini în echipă. încadrare în timp. coordonator. 37 . corp. mecanisme de centrare si fixare Dispozitive: pentru curbarea tevilor la presa. supravegherea finalizării unor operaţiuni. temperatură. sarcinilor atitudini. ventilaţie. respectarea normelor de protecţie Colaborează cu membrii Competenţa: pregătire echipei pentru îndeplinirea profesională. elemente de strangere. încurajare. interes. negocierea sarcinilor Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor. Metodele de predare-învăţare se vor stabili având în vedere: • Semnificaţia abilităţilor care sunt dobândite prin învăţare. Elementul principal în asigurarea unei învăţări temeinice şi pe termen lung este învăţarea activă. viruşi.

nimic mai puţin. oferind fiecărui elev şansa de a reuşi. Probele de evaluare stabilesc dovezile care se cer elevului pentru a-şi demonstra competenţa în atingerea unui rezultat de învăţare. Profesorul este liber să aleagă modalitatea şi momentul evaluării rezultatelor unei unităţi. De exemplu. Evaluarea vizează doar probele de evaluare cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională – nimic mai mult . Timpul de măsurare a rezultatelor învăţării se va reduce prin evaluarea simultană a mai multor criterii de performanţă şi a mai multor competenţe. 38 . utilizând acelaşi instrument. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. se recomandă: • Lucrări scrise • Joc de roluri • Prezentări • Lucrări practice • Studiu de caz • Proiect O competenţă ar putea fi evaluată pe baza unei singure activităţi (de ex. Abilităţile. Astfel.: realizarea unui singur obiect) sau a mai multor activităţi (de ex. Stilurile de învăţare diferite ale elevilor. unde este cazul:  Practică: atelier/ simulare /joc de roluri  Discuţie: dezbatere/ masă rotundă/ video/ multi media  Studiu de caz  “Furtuna de idei” – brainstorming  Demonstraţie. sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi o anumită lucrare de realizat). se însuşesc prin practică repetată pe parcursul unui curs şi ar trebui astfel să fie evaluate la sfârşitul cursului chiar dacă au fost predate destul de devreme.• • • Un proces de învăţare care să facă plăcere elevilor. dacă elevul are abilităţi de scriere slabe este indicată evaluarea orală sau practică.: lucrări în clasă. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în standardul de pregătire profesională. Promovarea unor metode de învăţare centrată pe elev. Se recomandă ca orele de laborator tehnologic să se desfăşoare în cabinete specializate. iar cele de instruire practică în atelierul şcoală sau la agentul economic. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Practicile de evaluare trebuie să ţină cont de nevoile diferite ale elevilor. Acestea se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. un instrument de evaluare adecvat poate contribui la măsurarea rezultatului învăţării pentru mai multe competenţe. Metodele de evaluare utilizate trebuie să permită cadrelor didactice să înregistreze dacă fiecare rezultat al învăţării a fost atins. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 120 de ore din care: 30 ore – laborator tehnologic 90 ore – instruire practică Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. ca cele de studiu sau sociale. în funcţie de dificultatea acesteia. Ca metode de evaluare .

masini de debitat prin frecare) -masini de indoit tabla (valturi) -masina cu role pentru precurbarea tablei -presa de indoit (abkant) -masini pentru curbat profile . Dispozitive de asamblare si control -clasificarea dispozitivelor -partile componente ale dispozitivelor -dispozitive pentru curbarea tevilor 3.Norme de securitatea şi sănătatea muncii pentru maşini de debitat.Norme de securitatea şi sănătatea muncii la prelucrarea prin deformare plastică a materialelor Sugestii privind procesul. condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. cu brate articulate. cu pantograf. Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performantă. la orele de tehnologii se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: observarea sistematica (pe baza unei fişe de observare) tema de lucru (în clasă. 2. îndoit şi rabotat marginea tablei. metodele şi activităţile de învăţare-predare Se recomandă promovarea metodelor de învăţare centrată pe elev: teme / proiecte integrate dezbatere / masă rotundă /video / multimedia lecţii vizită atelier de lucru / simulare / studiu de caz / expunere orală / demonstraţia Sugestii privind utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie.• • • • • • • • • • • Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1. foarfece-ghilotina. foarfece disc) si la debitarea termica a semifabricatelor (masini de taiat stationare in coordonate. Condiţiile pe care trebuie să la îndeplinească instrumentele de evaluare: • fidelitate • coerenţă • instrumente motivante • instrumente realiste 39 . competenţele tehnice generale şi specializate din standardul de pregătire profesională Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor. a competenţelor prevăzute de programele şcolare. foarfece circulare. Procedee de prelucrare prin deformare plastica -ambutisarea in matrite de cauciuc -ambutisarea hidraulica -ambutisarea prin explozie . îşi susţin şi motivează propunerile). îndreptat. Masini utilizate la realizarea componentelor constructiilor metalice si utilajelor tehnologice -masini de rabotat marginea tablei -masini folosite la debitarea mecanica (ferastraie circulare. acasă ) concepută în vederea evaluării proba practică investigaţia proiectul portofoliul autoevaluarea (este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii.

vata de sticla. nemetalice protectie anticorosiva Materiale: otel anticorosiv. nemetalice mecanice a utilajului Materiale metalice feroase: oteluri.• eficienţă CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALĂ MODULUL VII MATERIALE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA UTILAJULUI TEHNOLOGIC Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Materiale utilizate in constructia utilajului tehnologic Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Materiale utilizate in constructia utilajului tehnologic Descrie materialele pentru Grupe de materiale: feroase. nichel. rezistenta fata de mediile corosive Metale neferoase: cupru. aluminiu. ciment poros. zinc. cauciuc. materiale plastice Descrie materialele de Factori: temperatura. cu materiale izolante Materiale izolante: pluta expandata. natura fluidului etansat etansare Materiale de etanşare: carton. cauciuc. tantal Descrie materialele pentru Grupe de materiale: metalice. titan. fonte Caracteristici: proprietati tehnologice si mecanice. cupru termica: acoperirea Descrie materialele pentru Izolare suprafetelor. materiale plastice expandate. cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: 40 . fier tehnic pur. În acest sens. vata minerala. plumb. folii de aluminiu Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. aluminiu. presiune. azbest. tantal. nichel. plumb. prin care se pierde sau izolare termica se primeste caldura din exterior. asigurarea rezistentei neferoase. titan. teflon. caramizi antiacide.

de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. o fixarea unor sarcini deschise. Generalitati -principalele categorii de materiale utilizate pentru constructia utilajului tehnologic (materiale pentru asigurarea rezistentei mecanice. problematizarea. Metodele de evaluare utilizate. ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor. Există numeroase metode şi procedee didactice care pot fi folosite. descoperirea. în funcţie de dificultatea acesteia. prin: o utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. îşi susţin şi motivează propunerile. investigarea. permit agregarea competenţelor cheie cu cele tehnice generale şi cele tehnice specializate. verificării prin îndrumător. Este necesar utilizarea metodelor care se adresează tuturor stilurilor de învăţare. practic sau prin contact direct). Se vot utiliza metode ca: studiul de caz. competenţele tehnice din Standardul de Pregătire Profesională. jocul de rol. lucru pe ateliere. Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1. dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut. acelea care conduc la formarea competenţei asociate conţinutului. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 58 de ore şi vor fi parcurse în 29 de săptămâni astfel: 29 ore – teorie 29 ore – laborator tehnologic Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. brainstormingul. o prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic). folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca: observarea sistematică a elevului. prin: o gradarea sarcinilor de la uşor la dificil pe fişele de lucru. Diferenţierea răspunsului. Autoevaluarea este una din metode care trebuie să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. trebuie să beneficieze de o serie de instrumente elaborate în corelare cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională. grupurilor de studiu. o formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. cauzală. Alegerea strategiei didactice va avea în vedere stilurile de învăţare ale elevilor. materiale de etansare. stimulează gândirea logică. o utilizarea verificării de către un coleg. în funcţie de abilităţi. care au eficienţă maximă în procesul de învăţare. vizual. o fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. analitică. Se vor utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării. portofoliul elevului. proiectul. dezbaterea etc. materiale pentru protectie anticoroziva. materiale pentru izolare termica) 41 .   Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. prin: o abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant.

• investigarea directă. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. • exerciţiul. Materiale nemetalice si materiale compozite -materiale anorganice (azbest. Materiale metalice neferoase -cuprul si aliajele sale -aluminiul si aliajele sale.-alegerea materialelor de constructie (consideratii tehnice. să cunoască nivelul de 42 . simularea. continuă şi regulată este implicită demersului pedagogic curent în orele de tehnologii. cauciul. • metoda problematizării. • proiectul. materiale de topire) -materiale organice (lemn. fonte maleabile. • jocurile de simulare. atât profesorului cat şi elevului. fonte aliate) 3. Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune activităţi de învăţare în măsură să asigure formarea competenţelor specifice prevăzute de programă. metodele folosite pot fi: • metoda discuţiilor şi dezbaterilor. jocul de rol) • realizarea de proiecte sau / şi portofolii În funcţie de locul de desfăşurare a orelor. materiale plastice) -materiale compozite Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. fonte cu grafit nodular. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea formativă. oteluri pentru tevi. învăţarea problematizată. • explorarea indirectă. având permanent în vedere faptul că o învăţare activă reuşită necesită: • o bună pregătire şi planificare • instrucţiuni oferite cu un limbaj simplu şi clar • o bună administrare a clasei În vederea învăţării centrate pe elev se recomandă: • activităţile alese pentru demersul didactic să fie atractive pentru toate tipurile de elevi • utilizarea unor metode active / interactive (învăţarea prin descoperire. roci. -nichelul si aliajele sale -plumbul si aliajele sale -staniul -zincul si aliajele sale 4. carbune si materiale pe baza de carbune. viteza de coroziune. Materiale metalice feroase -oteluri (oteluri carbon si aliate. oteluri cu desstinatie precizata) -fonte (fonte cenusii. permiţând. consideratii economice) 2. • lucrare practică de laborator. • studiul de caz. oteluri turnate. învăţarea prin cooperare.

afectivi şi de performanţă). acasă). se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: • observarea sistematică (pe baza unei fişe de evaluare) • tema de lucru (în clasă. a competenţelor prevăzute de programele şcolare. • investigaţia. pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învăţarea. • portofoliul. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării. este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la metode şi instrumente cât mai diferite. • autoevaluarea.achiziţionare a competenţelor şi cunoştinţelor. 43 . În aceste condiţii. • proba practică. • proiectul. evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor. concepută în vederea evaluării. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. este necesar să se aibă în vedere. mai ales în evaluarea formativă continuă. să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/învăţare. a atitudinilor dezvoltate. ci şi a proceselor de învăţare şi a competenţelor achiziţionate. precum şi a progresului elevilor. să identifice lacunele şi cauzele lor.

refacerea stratului de vopsea Descrie obiectivele urmarite Revizii: curente. speciale in timpul reviziilor Lucrari: specifice fiecarui tip de revizie Revizia si intretinerea constructiilor metalice Asigurarea calităţii Revizia si intretinerea constructiilor metalice Utilizează metode Metode standardizate: standardizate de asigurare a definite în funcţie de modelul calităţii de management al calităţii adoptat de organizaţie Defecte: datorate conceptiei. caiet de sarcini. inlocuirea pieselor mici degradate  Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. criterii şi indicatori naţionale.MODULUL IX REVIZIA SI INTRETINEREA CONSTRUCTIILOR METALICE Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul): Revizia si intretinerea construcţiilor metalice  Asigurarea calităţii  Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţă Competenţe individuale Conţinuturi tematice Asigurarea calităţii Aplică normele de calitate în Norme şi cerinte de calitate: domeniul de activitate instrucţiuni de lucru. norme interne. supravegherea imbinarilor si a elementelor supuse la incercari dinamice. prin: o gradarea sarcinilor de la uşor la dificil pe fişele de lucru. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. europene şi internaţionale Precizeaza atributiile echipei Intretinere curenta: supraveghere de intretinere tehnica continua Lucrari: examinarea. intarirea imbinarilor slabite. 44 . Descrie metodele de executiei sau montajului si aparute executare a reparaţiilor in timpul exploatarii curente Reparatii curente: indreptarea deformatiilor locale ale pieselor. periodice.

o prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic). care au eficienţă maximă în procesul de învăţare. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. Este necesar utilizarea metodelor care se adresează tuturor stilurilor de învăţare. Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor proprii grupului instruit. acelea care conduc la formarea competenţei asociate conţinutului. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. lucru pe ateliere. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Sugestii metodologice Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 58 de ore şi vor fi parcurse în 29 săptămâni astfel: 29 ore – teorie 29 ore – laborator tehnologic Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. stimulează gândirea logică. în funcţie de dificultatea acesteia. problematizarea. Autoevaluarea este una din metodele care trebuie să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant. 45 . folosind pe lângă metodele clasice şi metodele alternative ca: observarea sistematică a elevului. proiectul. o utilizarea verificării de către un coleg. în funcţie de abilităţi. brainstormingul. Diferenţierea răspunsului. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). îşi susţin şi motivează propunerile. jocul de rol. prin: o utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. Plecând de la principiul integrării.  o fixarea unor sarcini deschise. Există numeroase metode şi procedee didactice care pot fi folosite. Alegerea strategiei didactice va avea în vedere stilurile de învăţare ale elevilor. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. o formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. prin: o abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. grupurilor de studiu. Se vor utiliza metode ca: studiul de caz. Se vor utiliza diferite metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării. investigarea. descoperirea. o fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. verificării prin îndrumător. practic sau prin contact direct). cauzală. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. portofoliul elevului. vizual. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut. dezbaterea etc. trebuie să beneficieze de o serie de instrumente elaborate în corelare cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare din standardul de pregătire profesională. Metodele de evaluare utilizate. analitică. ca şi imaginaţia şi creativitatea elevilor.

capacităţilor. defecte produse din cauza exploatarii) 3. o Fişe de lucru (cu diferite tipuri de itemi) 46 .Asigurarea calităţii construcţiilor metalice • Norme şi criterii de calitate specifice construcţiilor metalice • Metode standardizate de asigurare a calităţii Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: o Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. folii şi diapozitive. o Vizionări de materiale video (casete video.Revizia construcţiilor metalice • revizii curente • revizii periodice • revizii speciale • constatarea defectelor (defecte produse in timpul exploatarii. Intretinerea constructiilor metalice operatii curente de intretinere perioadele de intretinere a protectiilor anticorozive 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: o Fişe de observaţie. o Proiectul – prin care se evaluează metodele de lucru. activităţile extraşcolare etc. o Investigare pe machetă. comunicării. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. o Fişe de lucru. o Demonstraţia ilustrativă. pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: o Exerciţii de documentare. o A învăţa pe/de la celălalt. o Vizite de documentare la agenţii economici o Explicaţii oferite elevului. materialelor şi echipamentelor. o Investigaţia. modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. atitudinilor faţă de o sarcină dată. CD-uri). acurateţea tehnică. o Portofoliul – care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor. o Autoevaluarea – prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune un program propriu de învăţare. o Fişe test.• • Conţinutul se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine cronologică: 1.Reparatii curente • inlocuirea buloanelor si a niturilor slabe si completarea celor lipsa • inlocuirea pieselor deteriorate • reparatiile curente ale barelor • reparatiile pieselor solicitate puternic • repararea prin sudare 4.

o Miniproiectul. 47 .o Fişe de autoevaluare.

dirigintele clasei şi cadrele didactice de la clasă • Întocmirea programelor de intervenţie la fiecare disciplină (modul de specialitate) • Urmărirea în procesul de învăţământ a realizării principiului integrării socioprofesionale în comunitate a elevilor cu nevoi speciale • Evaluarea periodică a nivelului de pregătire a elevilor cu nevoi speciale. atât in cadrul activităţilor la clasă şi ateliere. cât şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor de înţelegere a relaţiei profesor-elev.RECOMANDĂRI PENTRU ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ELEVII CU NEVOI SPECIALE CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ Şcolarizarea elevilor cu nevoi speciale care sunt pregătiţi prin învăţământul de masă şi integraţi individual (nu în clase speciale) se poate face cu eficienţă dacă se au în vedere următoarele condiţii: • Principiul normalizării privind integrarea acestor elevi în clasele din învăţământul de masă • Pregătirea profesională se va face conform planurilor de învăţământ de la învăţământul de masă • Cadrele didactice vor acorda o atenţie continuă învăţării individualizate şi diferenţiate. pentru ca la finalizarea profesionalizării să se integreze social şi profesional Pentru reuşita şcolarizării elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă sunt necesare următoarele acţiuni: • consilierea profesorilor din învăţământul de masă de către profesori itineranţi care au experienţă în pregătirea acestor elevi • prevederea unei perioade suplimentare de instruire (un semestru) pentru atingerea competenţelor descrise în standarde • înfiinţarea în atelierele de instruire practică. laboratoarele tehnologice a condiţiilor suplimentare privind mobilierul adecvat. în vederea dobândirii competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională • Pentru elevii deficienţi vizuali. angajator-angajat. surdo-muţi şi motori se pot utiliza planurile de învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii cu adaptările necesare • În perioada şcolarizării. comparativ cu nivelul elevilor fără deficienţe • Interrelaţionarea pregătirii de cultură generală cu pregătirea de specialitate şi cu instruirea practică. echipamente şi aparatură specială fiecărui tip de deficienţă • folosirea în procesul de instruire a limbajelor specifice pentru transmiterea cunoştinţelor pentru elevii cu deficienţe vizuale sau auditive • întocmirea de programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării. mese de lucru dotate cu dispozitive. aplicând metodologiile didactice şi psihopedagogice cerute • Întocmirea fişelor medicale şi psihopedagogice ale fiecărui elev cu nevoi speciale de către profesorul consilier al şcolii (psihologul). • evitarea marginalizării elevilor cu deficienţe în colectivul clasei şi a disconfortului psihic al elevilor Formarea competenţelor profesionale şi integrarea şcolară şi profesională pot fi diferenţiate potrivit principiului „resursa urmează nevoile elevului cu cerinţe educative speciale” prin: • programe individualizate (centrate pe elev) • programe pe grupe de nivel • programe interactive 48 . etc. elevii cu nevoi speciale trebuie să beneficieze de metodele specifice de predare-învăţare.

orientare şcolară şi profesională. orientare şi profesionalizare.• programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării în activităţile de la clasă şi la instruirea practică Se consideră că o asemenea abordare este benefică pentru elevii cu nevoi speciale dacă: • se realizează profesionalizarea adecvată potenţialului restant şi capacităţilor psihointelectuale ale elevilor • se oferă şanse egale de şcolarizare prin şcoala de arte şi meserii tuturor elevilor cu deficienţe uşoare şi medii • calificările profesionale pentru elevii cu nevoi speciale se vor alege de către elevul deficient cu avizul comisiei de expertiză medicală. Acest aviz va fi dat de medicii experţi în medicina muncii. 49 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->