Sunteți pe pagina 1din 9

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.

Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

MEMORIU DE PREZENTARE Rev 1

1. DATE PRIVIND PROIECTUL 1.1. Obiectul proiectului : ,,CONSTRUIRE LOCUINTA , ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN Municipiul Tirgu Jiu str.Tudor Vladimirescu nr.fn , Jud. Gorj. 1.2. Proprietar / Beneficiar: Domnul Raut Atanasie Dumitru. 1.3. Proiectant: S.C WALTER IMPEX S.R.L.. Arhitectura B.I.A. OLARU VIOREL 1.4. Proiect Arhitectura B.I.A.OLARU VIOREL nr. 117/2011 Proiect SC WALTER IMPEX SRL nr. 36/2011 rev1 1.5. Data elaborrii: Octombrie 2011. 2. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL 2.1. Adresa : Municipiul Tirgu Jiu Str.Tudor Vladimrescu , nr.fn,Jud.Gorj. Constructia propusa este amplasata fata de limita de proprietate est spre C.L. Tirgu Jiu la o distanta de 10,25 m conform planului de situatie. Urmare a notificarii nr. 665/2-11-2011, asupra prezentului proiect sau facut urmatoarele modificari, respectindu-se astfel recomandarile din notificarea sus mentionata emisa de catre DSP GORJ, astfel: - la punctul A.1 s-a modificat planul de situatie prin mutarea amplasamentului cu 5 metri fata de limita de proprietate dinspre vest, si cu 1 metru fata de limita de proprietate dinspre nord respectand astfel si recomandarea la punctul B din notificarea sus mentionata. - la punctul A.2 s-a modificat regimul de inaltime cu 1 metru De asemenea s-a modificat si dimensiunile in plan ale cladirii ajungindu-se astfel la 7,5 metri latime si 11,5 metri lungime, precum si, s-

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

a modificat regimul de inaltime ale enexei ajungindu-se la o inaltime maxima de2,8 metri precum si dimensiunile in plan la 2,5 metri lungime. 2.2. Situatia juridic a terenului: Terenul in suprafata de 282,00mp cu numar cadastral 8008/5 si inscris in CF nr.19084/27/04/2011 a localitatii Tirgu Jiu, Jud.Gorj, se afla in proprietatea,doamnei Raut Mihaela Violeta si domnului Raut Atanasie Dumitru cu drept de proprietate conform act de vinzare cumparare autentificat de catre Notar Public Volintiru Daniela Claudia cu nr. 398/08/04/2011. 2.3. Informatii urbanistice. Terenul care face obiectul cererii pentru Autorizatie de Constructie este situat n intravilanul localitatii Tirgu Jiu conform PUZ aprobat prin HCL nr 279/26/11/1995. Se propune construire locuinta ,anexa si imprejmuire teren . 2.4. Configuratia i vecinatatile terenului 2.4.1. Dimensiuni. Terenul in suprafata totala de 282,00mp este compus dintr-un singur lot si are o form aproximatix dreptunghiulara si are urmatoarele dimensiuni ale laturilor: lot 1A - 282,00mp(1A) - latura nord 28,00 mp; - latura sud - 28,00 mp ; - latura est 10,00 mp ; - latura vest 10,24 mp. 2.4.2. Vecinti. Pe latura de nord proprietate doamna Stefan Floarea nr.cad.8008/3 Pe latura de sud proprietate doamna Stefan Floarea nr.cad.8008/4. Pe latura de est C.L.Tirgu Jiiu. Pe latura de vest proprietate doamna Stefan Floarea nr.cad.8008/4.

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

2.4.3. Topografia. Terenurile au o panta de 1% i au nivelul de referinta la nivelul drumului de acces (strada Tudor Vladimirescu). 2.4.4.Trasarea lucrrilor. Trasarea lucrarilor se va face respectand prevederile CERTIFICAT DE URBANISM nr. 532 din 16.05.2011 si planului de situaie. Constructia propusa este amplasata pe centrul proprietatii, retrasa cu 1,00 m de la limita de Nord si cu 10,25 m de la limita de est (terenul nu este perfect dreptunghiular). 2.5. Clima i fenomenele naturale specifice Amplasamentul se situeaz n zona climatic , caracteristic unui climat temperat continental, cu o temperatur medie anual de 10 11 grade Celsius, vnturi dominante dinspre N i N-E i o cantitate medie anual de precipitaii de 500-600 mm. 2.6. Geologia i seismicitatea Pentru dimensionarea fundatiilor s-au obtinut informatii din studiul geotehnic efectuate in zona. Din punct de vedere macroseismic, conform normativului P1001/2006, apartine zonei de calcul caracterizata prin ag=0,24 pentru IMR=100ani si Tc=0,7 sec. 2.7. Categoria de importan a obiectivului Categoria de important a cldirii este D - punctaj obtinut 11pct. Clasa de important a cldirii este IV Cldirea are gradul III de rezistent la foc 3. SITUATIA EXISTENTA 3.1.Constructii existente.Pe terenul mai sus mentionat, nu se afla nici o constructie . 3.2. Expertize tehnice efectuate A1,A2. 4. LUCRARI PROIECTATE, PROPUSE 4.1. Situatia urbanistic propus 3 Verificarea proiectului la exigenta

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

4.1.1. Obiectiv construit. Pe terenul mai sus mentionat din municipiul Tirgu Jiu Str.Tudor Vladimirescu nr fn, Jud. Gorj, se va realiza noua constructie si imprejmuire prin solutiile descrise mai jos. 4.1.2. Aliniamente. Aliniamentele se vor ncadra n prevederile CERTIFICAT DE URBANISM nr.532 din 16.05.2011 si planului de situaie. 4.1.3. Regim de nltime. Constructia va avea , parter si mansarda . Inlimea maxim a construciei Hmax= max 7,85 m, la cornisa Hatic = max 4,85 m. 4.1.4. Indicatori urbanistici obtinuti. Construcia are urmtoarele suprafee construite: Parter Mansarda = 82,60 mp A.D. = 82,60 mp A.D.

Total Arie Desfasurata Constructie = 165,20 mp A.D. Aria constructiei propuse la sol Rezulta : 29,30% CUT existent= 0,00 0,586 4.2 Descrierea cldirii 4.2.1. Functiuni : Construcia va avea destinatia de locuinta, cu regim de nlime de P+M avnd in componenta : - la parter : anexa 1(spatiu platforma accces, hol, baie , living, bucatarie, debara, centrala termica),anexa 2(spatiu depozitare),terasa CUT propus= = 82,60 mp A.D. POT propus= Suprafata teren = 282,00 mp din masuratori POT existent= 0,00%

acoperita, platforma acces,casa scarii; - la mansarda : doua dormitoare,birou ,dresing si baie, casa scarii ; 4.2.2. Sistemul constructiv. Constructia din punct de vedere structural se incadreaza in categoria structurilor in cadre lamelare si

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

plansee de beton armat monolit. Infrastructura este conceputa sub forma unei retele rectangulare cu si fundatii si elevatii continui sub ziduri din beton monolite armate. Plansee monolite cu grosimea de 13cm. Inchiderile la parter structurale spre exteriorul cladirii sunt din perete de caramida cu POROTHERM avand grosimi de 30 cm si placati cu polistiren expandat de 10 cm. La interior peretii de compartimentare sint tot de caramida eficienta cu grosimea de 24 cm. Acoperisul este sub forma de sarpanta de lemn izolata termic si invelitoare de tigla tip Elpreco in doua ape, din placa monolita cu centuri si stilpisori, marginita de un atic din stalpi de beton legati cu o centura de beton. Scurgerile pluviale vor fi colectate de jgheaburi si conduse prin intermediul burlanelor la suprafata terenului. La nivelul curtii pe toate laturile se va realiza un trotuar minima de 0,80 m. 4.2.3. Finisaje interioare. Zugraveli n culori de apa i vopsitorii cu vopsele lavabile la perei i tavane, pardoseli din gresie ceramica si parchet, si pardoseli de gresie in bucatarie, la etaj in camerele de locuit parchet si gresie in celalalte incaperi de locuit zugraveli lavabile si din gresie pe casa scarii, placaje din faianta la peretii bucatariei si bailor. Tmplriile interioare vor fi din ui celulare furniruite pe ambele fee, pe tocuri i captuseli din lemn de stejar iar cele exterioare din timplarie de PVC cu geam termopan. 4.2.4. Finisaje exterioare. Soclul va fi placat cu imitatie piatra naturala, iar peretii fatadelor se vor finisa cu ornamente din polistiren conform tencuieli tip BAUMIT si placati cu detaliilor de fatada. Tamplaria de protectie din beton monolit pozat pe un strat de nisip avand o latime

exterioara va fi din PVC cu geamuri tip TERMOPAN. Invelitoarea din tigla tip Elpreco culoare inchisa. 4.2.5. Instalaii interioare. Construcia propusa este dotata cu o centrala instalatie interioara de ncalzire centrala, fiind prevazuta cu

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525 termica electrica cu boiler de apa calda,

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

amplasata in spatiul special

destinat si anume in Anexa 1 al cladirii in locul special rezervat. Aceasta centrala va asigura si necesarul de agent termic pentru cladirea propusa. Ca instalatie auxiliare de apa calda menajera si agent termic, se va folosi o retea de panouri solare ce va fi racordata la circuitul centralei termice. Apa necesara grupurilor sanitare,centralei, se va prelua din reteaua stradala. Instalatia interioara de energie electrica va fi bransata la reteaua de alimentare publica. 4.2.6. Constructia prezint urmtoarele destinaii pentru ncperile realizate cu urmatoarele caracteristici: -dimensiuni in plan: maximale 15,45 x 8,00 m in care: Parter : - Platforma accces - Hol - Living -Bucatarie - Debara - Grup sanitar - Anexa 1 - Terasa acoperita - Platforma accces - Casa scarii S= 3,10 mp S= 3,40 mp S= 32,50 mp S= 11,40 mp S= 2,40 mp S= 5,60 mp S= 6,00 mp S=10,30 mp S= 5,00 mp S= 5,50 mp

Total Mansarda :

S= 74,70 mp Su= 59,40 mp

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525 - Dormitor 1 - Dormitor 2 - Birou - Grup sanitar - Terasa acoperita - Casa scarii - Hol Total

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

S= 17,00 mp S= 12,30 mp S= 10,10 mp S= 6,60 mp S= 10,80 mp S= 5,50 mp S= 7,70 mp S= 70,00 mp Su= 59,20 mp

TOTAL: - Aria construit desfurat= 165,20 mp. - Aria utila totala = 118,60 mp nlimea la streain a construciei este 4,45 m de la cota + 0,00. nlimea maxim este de + 7,25 m. Numrul nivelelor propuse este P+M. 4.3. Amenajri exterioare 4.3.1. Racorduri i bransamente. Cladirea va fi branata la reteaua de energie electrica. Pentru evacuarea apelor uzate se va folosi canalizarea orasului. 4.3.2. Imprejmuiri. Pe teren se va realiza o imprejmuire din piatra cu fundatie de beton monolit si teava rectangulara tip lacre la partea superioara la pe toate laturile terenului . 4.3.3. Sistematizare verticala : Prin sistematizarea verticala, apele pluviale vor fi preluate, dirijate si dispersate catre spatiile verzi. 4.3.4. Spatii verzi i alei : Se va realiza o alee pietonala din dale prefabricate din beton pana la intrarea in cladire, iar spatiile ramase libere se vor amenaja spatii verzi.

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

4.3.5. Iluminat exterior. Faada cldirii si curtea va fi iluminata. 5.INDICI CARE CARACTERIZEAZ INVESTIIA 5.1. Suprafee Construcia are urmtoarele suprafee construite: Parter Mansarda = 82,60 mp A.D. = 82,60 mp A.D.

Total Arie Desfasurata Constructie = 165,20 mp A.D. Aria constructiei propuse la sol Rezulta : 29,30% CUT existent= 0,00 0,586 5.2. Ali indicatori Inlimea cladirii: la atic maxim 7,95 m fa de nivelul terenului Numrul de niveluri P+ M Aria util total = 118,60 mp din care: Parter Mansarda = 59,40 mp A.U. = 59,20 mp A.U. CUT propus= = 82,60 mp A.D. POT propus= Suprafata teren = 282,00 mp din masuratori POT existent= 0,00%

Volumul constructiei =616,50 mc. 6. PREVEDERI P.S.I.

BIA OLARU VIOREL. Str.Tudor Vladimirescu nr.1-17 Tg-Jiu,jud.Gorj CIF21662337 Tel/Fax:0353/417525

Construire locuinta,anexa imprejmuire teren Str.Tudor Vladimirescu nr.FN Jud.Gorj Octombrie 2011

Cldirea are gradul III de rezistent la foc. Cladirea prezint risc mic de incendiu. (conf. P118/1999 cap. 2 pct.2.1.2.) Centrala termica electrica este amplasata in spatiu rezervat din anexa 1 alaturata cladirii si nu necesita admisia aerului proaspat si evacuarea gazelor printr-un tub de evacuare spre exterior. Pentru evacuarea nocselor din anexele cladirii s-a prevazut o ghena de ventilatie cu fereastra de admisie sub nivelul pardoselii de la parter. Inlimea maxim a cladirii la atic este de 7,95 m fa de nivelul terenului. . In cldire se vor afla maxim 3 persoane. Total maxim prevzut pentru exploatare pe cldire: 5 persoane.

Intocmit, CArh. Olaru Viorel Cosmin