Sunteți pe pagina 1din 2

C U R S

A D M

I N I S T

R A T

I M

I L

I A R -

U C U R

S T

Apartenenta si delimitarea instalatiilor de utilitati (gaze, apa rece potabila, apa calda menajera, agent termic) la furnizori si la consumatori. Delimitarea instalatiilor de utilitati ,din punct de vedere al responsabilitatilor tehnice ale furnizorilor si consumatorilor, se face in raport cu punctul de delimitare: in amonte de acesta responsabilitatea revine furnizorulu care asigura intretinerea si exploatarea, iar in aval responsabilitatea este a consumatorului . Notiunile de amonte si aval corespund sensului de curgere (parcurgere ) a utilitatilor dinspre furnizor spre consumator. Punctul de delimitare se stabileste la un element fizic care permite realizarea efectiva a separarii responsabilitatilor tehnice. Punctul de delimitare este constituit din: la Gaze naturale: statia de reglare-masurare, adica ansamblul de aparate, armaturi si accesorii de reglare a presiunii si masurare a debitului, prin care trec gazele naturale din sistemul de distributie in instalatiile consumatorului, situate in incinta consumatorului (nise, spatiu special amenajat, cabina), dupa robinetul de bransament. Echipamentul de masurare pentru decontare se monteaza si se inlocuieste de catre furnizor , fiind in responsabilitatea acestuia. La instalatiile de distributie si de alimentare proprietate a furnizorului acesta are obligatia sa ia imediat masurile necesare remedierii defectiunilor si a deranjamentelor. la apa rece potabila + canalizare: Bransamentul de apa rece este in administratia APA NOVA, fiind compus din priza la conducta de serviciu, conducta de bransament, robinetul de concesie, apometrul si caminul de contor. Toate instalatiile ce urmeaza dupa contor sunt in administrarea detinatorului imobilului. Racordul de canal este in administrarea APA NOVA si se compune din legatura la canalul de serviciu, canalul de racord, caminul de racord. Conductele de canalizare (ape uzate menajere si apa pluviala) care urmeaza dupa caminul de racord (camin de limita de propietate) fac parte din instalatia interioara a imobilului. la apa calda menajera si agentul termic: locul in care instalatiile proprietate a consumatorului se racordeaza la instalatiile furnizorului, in subsolul tehnic sau in/din canalul termic. Punctul de delimitare este reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conducta de transport sau de distributie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita de incinta. Cand reteaua de transport si distributie, proprietate a RADET, este amplasata (trece) prin subsolul tehnic al imobilul consumatorului, proprietarul imobilului este obligat sa pastreze integritatea acestora, sa anunte telefonic si in scris orice avarie a acestora si sa permita furnizorului executarea de lucrari de intretinere, reparatii, inlocuiri si modernizari a conductelor si armaturilor respective. Proprietarul subsolului tehnic prin care trece reteaua RADET are dreptul la despagubiri in cazul provocarii unor pagube datorate neinterventiei in timp util pentru limitarea avariei si indepartarea ei, si neintretinerii corespunzatoare a retelei de catre RADET. Armaturile de separare din punctele de delimitare inclusiv elementele de imbinare cu conductele aferente si echipamentele de masurare-reglare a parametrilor utilitatilor sunt exploatate si intretinute / inlocuite de furnizor, delimitarea facindu-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare (vane , robineti). Furnizorul este obligat prin lege sa ia masuri neintirziate pentru remedierea unor defectiuni aparute in instalatiile sale de alimentare cu utilitati a consumatorului. Instalatiile de utilitati parti-comune aflate in propietatea comuna indiviza si in administrarea proprietarilor imobilului sunt cele aflate intre punctele de delimitare din interiorul apartamentului (robinetul de trecere de la care proprietarul individual poate fi debransat) si punctele de delimitare ale furnizorilor. Instalatiile proprii apartamentului (in aval de robinetul de trecere) racorduri, tevi, baterii, calorifere sunt in administrarea proprietarului care are obligatia intretinerii, repararii, curatirii acestora. Proprietarul are obligatia de a inlatura pierderile de utilitati la bateriile chiuvetelor si cazii de baie, la vasul WC si de a asigura
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa domnului Mihai MEREUTA Director al Centrului de resurse pentru asociatii de proprietari; tel: / fax: 335 50 25; 094 75 14 16;

C U R S

A D M

I N I S T

R A T

I M

I L

I A R -

U C U R

S T

pe cont propriu spalarea caloriferelor din apartament si inlocuirea elementilor fisurati . BRANSAMENT: conducta de legatura dintre o ramura a instalatiei exterioare si cea a instalatiei interioare din cladire. Robinet de bransament: robinet montat la capatul bransamentului (conductei de legatura) de la care se poate opri in intregime alimentarea cu utilitati a consumatorului. Echipamente de reglare-masurare: Ansamblul aparatelor, armaturilor si accesoriilor de reducere, reglare si masurare a utilitatilor ce trec din reteaua de distributie in instalatiile consumatorului dupa robinetul de bransament.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa domnului Mihai MEREUTA Director al Centrului de resurse pentru asociatii de proprietari; tel: / fax: 335 50 25; 094 75 14 16;