Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME EXAMEN MATEMATICI APLICATE IN ECONOMIE

1. Folosind metoda eliminarii complete, sa se rezolve urmatoarele sisteme de ecuatii liniare : a) {

b) {

2. Sa se determine o solutie admisibila de baza pentru urmatoarele sisteme de ecuatii liniare :

a) {

b) {

PROBLEME EXAMEN MATEMATICI APLICATE IN ECONOMIE

3. Sa se rezolve o urmatoarea problema de programare liniara :

astfle incat functia

sa fie maxima .

4. Sa se determine punctele de extrem legat pentru functiile definite prin : a) cu legatura ( ) ,

b) cu legatura