Sunteți pe pagina 1din 4

Autor: prof.

Popeanga Elena-Octavia Liceul Particular Octav Onicescu

Semestrul al II-lea Clase: a XII-a si a XIII-a


Teme : 1. Electroliza si legile ei

2.Exercitiu rezolvat 3.Exercitiu propus 1. 1. Ce este electroliza?


Inainte de anul 1880, energia electrica avea o utilizare foarte limitata in industria chimica, cu toate ca primele cercetari de laborator in domeniul electrochimiei dateaza inca de la inceputul secolului al XIX-lea. Dezvoltarea larga a electrochimiei industriale a inceput abia dupa inventarea si perfectionarea dinamului. Un rol important in dezvoltarea electrochimiei ii revine lui M. Faraday care a formulat legile fundamentale ale electrolizei. Daca e sa vorbim de cuvintul electroliza- acesta ar insemna: lisisdescompunere, electro- curent, si, prin urmare: Procesul de oxido-reducere care are loc la electrozi la trecerea curentului electric continuu prin solutia sau topitura unui electrolit se numeste electroliza. Electrolit--substanta chimica care se poate descompune sub influenta unui curent electric. Cu acest scop se folosesc asa-numitele bai de electroliza. In procesul electrolizei energia electrica se transforma in energie chimica, adica in energia substantelor formate. Fomenul dat este complex si consta in urmatoarele: daca introducem 2 electrozi in solutia sau topitura unui electrolit si-i vom uni catodul (-) si anodul (+) unei surse de curent electric continuu, atunci, sub actiunea cimpului electric are loc cit migratia ionilor cu sarcina pozitiva (cationi) catre catod si a ionilor cu sarcina negativa (anioni) spre anod, cit si neutralizarea acestora. La catod cationii

aditioneaza electroni si se reduc. Anionii, apropiindu-se de anod, cedeaza electronii si se oxideaza. Catodul este un reducator puternic, iar anodul oxidant.Atomii transformati in procesul de electroliza se pot depune ca atare pe electrod sau pot reactiona: cu moleculele dizolvantului, cu electrodul, sau intre ei. Se formeaza astfel produsi secundari ai electrolizei. Produsele electrolizei depind de natura si concentratia electrolitului, de natura anodului si de densitatea curentului electric. In continuare se vor analiza, in majoritate, fenomenele ce au loc la electroliza sarurilor. Electrozii pot fi insolubili (C-carbune, Pt) si solubili (toate celelalte). Astfel, deosebim doua tipuri de electroliza: a topiturilor si a solutiilor.

1.2. Legile electrolizei


Legile cantitative ale electrolizei au fost descoperite de catre M. Faraday (1827). 1.2.1 Legea I a lui Faraday. Masa substantei depuse sau dizolvate la electrozi este direct proportionala cu cantitatea de electricitate care trece prin electrolit: m = k * Q, unde k este echivalentul electrochimic, care a legat de masa molara a echivalentului prin expresia: k = Me/F; Me (X)= M (X)* 1/Z. Q este cantitatea de electricitate (in C): Q = It, unde I este intensitatea curentului (A), t -- timpul (s). Astfel, m = Me/F * It.

Deoarece: Me = A/Z, m + AIt/ ZF, unde A reprezinta masa atomica a elementului, Znumarul de electroni care participa in procesul de oxidare sau reducere.

1.2.2 A II-a lege a lui Faraday In electrolizoarele unite in serie masele substantelor obtinute la electrozi sunt direct proportionala cu masele molare ale echivalentilor chimici. Echivalentii electrochimici sunt proportionali cu masele molare ale echivalentilor chimici: k1 : k2 = Me1 : Me2 sau Me1/k1 = Me2/k2 = F. Pe aceasta baza se poate determina constanta lui Faraday, adica cantitatea de electricitate necesara pentru descompunerea unei mase molare a echivalentului substantei. Este posibil de examinat electroliza in dependenta de natura chimica a electrolitului (anionul electrolitului poate fi radicalul unui acid oxigenat sau neoxigenat) 2.Exercitiu rezolvat O anumita cantitate de electricitate este trecuta prin doua celule de electroliza legate in serie , ce contin solutii de AgNO3 , respectiv SnCl2 . Daca se depun doua grame de argint in celula solutiei de AgNO3 , calculeaza masa de staniu depusa in celula . Rezolvare: Din legea a doua a electrolizei deducem ca : mAg/E(g)Ag=mSn/E(g)Sn (*) E(g)Ag=108g/1=108g E(g)Sn=119g/2=59,5g E(g)=A(g)/n AAg=108 n=1 ASn=119 n=2

Inlocuind in relatia (*) obtinem : 2g/108g=mSn/59,5g de unde rezulta ca mSn=2*59,5/108=1,10 grame Sn .

3.Exercitiu propus 1) Cate grame de aluminiu si de cadmiu se vor depune la trecerea unui curent de 26,8 A printr-o celula de electroliza . Se dau A Al= 27 si A Cd=112 . 2) Sa se enunte legea I a electrolizei ( legea lui Faraday)