Sunteți pe pagina 1din 6

EXAMENUL DE BACALAUREAT-2009

Proba scrisa la MATEMATICA - Proba D
SUBIECTUL 1

1. Sa se determine z C e stiind ca
7
6
z i
z
+
= .
2. Fie functia : f R R ,
( ) 2 1 f x x = + . Sa se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
3. Se considera functia : f N N ,
( ) 3 1 f x x = + . Sa se demonstreze ca functia f este
neinversibila.
4. Sa se calculeze probabilitatea ca, alegand o cifra din multimea
{ } 0,1, 2,3,...,9 , aceasta sa
verifice inegalitatea
( ) 1 ! ! 100 x x + s .
5. Sa se arate ca dreptele de ecuatii
1
: 2 1 0 d x y + = si
2
: 2 1 0 d x y + = sunt simetrice fata de
axa 0y .
6. Sa se calculeze
7
cos
12
t
.

SUBIECTUL 2

1. Fie matricea ( )
3
1 1 0
0 0 1
0 1 0
A M R
| |
|
= e
|
|
\ .
.
a)Sa se verifice relatia
3 2
3
A A A I = .
b)Sa se arate ca
2 2
3
, , 3
n n
A A A I n N n

= e > .
c)Sa se arate ca pentru orice
*
n N e , suma elementelor matricei
n
A este 3 n+ .

2. Pentru fiecare
*
n N e se defineste polinomul
| | 1
n
n
P X C X = e .
a)Sa se determine radacinele complexe ale polinomului
4
P .
b)Sa se descompuna polinomul
3
P in factori inreductibili in
| |
C X .
c)Sa se descompuna polinomul
6
P in factori inreductibili in
| | R X .

SUBIECTUL 3

1. Se considera functia
( )
3 2
3
: ,
2
f R R f x x = .
a)Sa se studieze derivabilitatea functiei f in origine.
b)Sa se arate ca, pentru orice
( ) 0, k e , exista
( ) , 1 c k k e + astfel incat ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ = .
c)Sa se demonstreze ca sirul ( ) ( )
1 3 3 3
1 1 1
, ...
1 2
n n
n
a a f n
n
>
= + + + , este strict descrescator.


2. Fie functia ( ) ( ) ( )
2 3
: 1, , ln 1
2 3
x x
f R f x x x = + + .
a)Sa se calculeze ( )
1
0
f x dx
}
.
b)Sa se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde functia | ) ( ) ( ) | )
0
: 0; , , 0,
x
F R F x f t dt x = e
}
.
c)Sa se arate, folosind eventual functia f , ca ( )
1
0
5
ln 1
12
x dx + s
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT-2009
Proba scrisa la MATEMATICA - Proba D


SUBIECTUL 1

1. Sa se calculeze
( )
20
1 i + .
2. Se considera functia
*
: f R R , ( )
1
f x
x
= . Sa se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = + + + + + + + .
3. Sa se arate functia : f R R ,
( ) ( )
2
log 3 1
x
f x = + este injective.
4. Sa se calculeze
3 3
5 5
6 A C .
5. Sa se determine m R e , stiind ca distant de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta
: 3 4 1 0 d x y = este 1.
6. Sa se calculeze cos75 cos15 .

SUBIECTUL 2

1. Pentru orice doua matrice
( )
2
, A B M R e , se defineste matricea
| | , A B AB BA = .
a)Pentru
( )
2
A M R e , sa se calculeze
2
, A A (

.
b)Sa se arate ca, pentru orice
( )
*
2 2
, , A M R A A O ( e =

, unde
*
A este adjuncta matricei A.
c) S se arate c, pentru orice
( ) | | | | | |
2 2
, , , , , , , , , A B C M R A B C B C A C A B O ( ( ( e + + =

.
2. Se consider intervalul
( ) 0,1 H = .
a) S se arate c relaia
( ) ( ) 1 1
ab
a b
ab a b
=
+
definete o lege de compoziie pe H.
b) S se arate c funcia
( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
=
+
are proprietatea
( ) ( ) ( ), , 0 f xy f x f y x y = > , unde legea " " este definit la punctul a).
c) tiind c legea " " definit la punctul a) este asociativ, s se rezolve n mulimea
( ) , H ecuatia
1
2
x x x = .SUBIECTUL 3

1. Se definete funcia
( )
2
0 0
: ,
x
f R R f x e = i, pentru fiecare
*
n N e , se definete funcia
:
n
f R R prin
( ) ( )
*
1 n n
f x f x

= .
a) S se arate c
( )
2
3
8 ,
x
f x e x R = e .
b) S determine asimptotele graficului funciei
n
f .
c) S se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

+ + +
, unde a este un numr real.
2. Fie funcia | ) ( )
2
ln , 0
: 0, ,
0 , 0
x x x
f R f x
x
=
=

=

.
a) S se arate c funcia f este integrabil pe intervalul
| |
0,1 .
b) S se calculeze ( )
1
0
f x dx
}
.
c) S se calculeze
0
1
e
f dx
x
| |
|
\ .
}
.


EXAMENUL DE BACALAUREAT-2009
Proba scrisa la MATEMATICA - Proba D


SUBIECTUL 1

1. Sa se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 .
2. Se considera functia
*
: f R R , ( )
2
2
1
f x x
x
= . Sa se arate ca functia f este para.
3. Sa se arate ca valoare maxima a functiei : f R R ,
( )
4
3 f x x = este
( ) 0 f .
4. Sa se determine n N e , 2 n > , astfel incat
1 2
3 2 8
n n
C C + + = .
5. Sa se considere triunghiul ABC si punctele ', ', ' A B C astfel incat ' 2 ' A C BA = ,
2
'
5
B C AC = , ' 3 ' C A BC = .Sa se arate ca dreptele ', ' AA BB si ' CC sunt concurente.
6. Sa se determine ecuatia medianei corespunzatoare laturii BC a triunghiului ABC , stiind ca
( ) 2, 2 A si ecuatiile medianelor duse din B si C sunt 2 2 0 x y + = , respectiv
2 0 x y + = .

SUBIECTUL 2


1. Se consider determinantul de ordin 2 n > ,
2 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
0 1 2 1 0 0
0 0 1 0
0 0 2 1
0 0 1 2
n
D = .
a) S se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
b) S se verifice c
1 2
2 , 4
n n n
D D D n

= > .
c) S se arate c 1, 2
n
D n n = + > .

2. Un grup
( ) , G , cu elementul neutru e, are proprietatea ( p) dac
2
, x e x G = e .
a) S se verifice c mulimea
2 2
Z Z , mpreun cu legea de compoziie dat de
( ) ( ) ( )
2
, , , , , , , a b c d a c b d a b c d Z = + + e este un grup care are proprietatea ( p).
b) S se arate c dac un grup G are proprietatea ( p) , atunci
( )
2
2 2
, , . xy x y x y G = e
c) S se arate c orice grup care are proprietatea ( p) este comutativ.


SUBIECTUL 3

1. Se consider funcia
( ) ( ) ( ) : 0, , ln 1 f R f x x x = + .
a) S se calculeze
( ) ( ) ' , 0, f x xe .
b) S arate c
( ) ( ) 0, 0, f x x > e .
c) S se calculeze ( ) lim
x
f x

.

2. Se consider funcia ( )
2
1
: ,
x
F R R F x t dt =
}
.
a) S se verifice c
( ) ( )
1
1 1 2 ,
x
x F x x R
+
+ + = e .
b) S se calculeze ( )
1
lim
x
F x

.
c) S se arate c exist o funcie continu
( ) : 1, f R , astfel incat
( ) ( ) ( )
0
1 , 1,
x
F x f y dy x = + e
}
.EXAMENUL DE BACALAUREAT-2009
Proba scrisa la MATEMATICA - Proba D


SUBIECTUL 1

1. Sa se arate ca numarul
100
cos sin
4 4
i
t t | |
+
|
\ .
este real.
2. Se considera functia
*
: f R R , ( )
3
1
f x x
x
= . Sa se arate ca functia f este impara.
3. Sa se determine imaginea functiei
| | : 1, 4 f R , ( )
2
f x x x = .
4. Sa se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C + .
5. Se considera punctul
( ) 1, 2 A si dreapta de ecuatie : 4 2 5 0 d x y + = . Sa se determine
ecuatia perpendicularei duse di punctual A de dreapta d.
6. Sa se calculeze sin75 cos15 .

SUBIECTUL 2

1. Se consider matricea ( )
3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A M R
| |
|
= e
|
|
\ .
.
a) S se rezolve ecuaia
( )
2
3
det 0, I xA x R + = e .
b) S se determine o matrice
( )
3
B M R e cu proprietatea
2
B A = .
c) S se arate c
( ) ( ) ( ) ( )
2
3
, , det det det C M R x R C xA C xA C e e + s .

2. Se consider polinomul
3
p X X m = + cu m R e si cu radacinile
1 2 3
, , x x x C e .
a) tiind c 6 m= , sa se determine
1 2 3
, , x x x .
b) S se calculeze
4 4 4
1 2 3
, , x x x .
c) S se determine m R e pentru care polinomul p are toate rdcinile ntregi.

SUBIECTUL 3

1. Se consider funcia { } ( )
2
1
: \ 1 ,
1
x x
f R R f x
x
+ +
=
+
.
a) S se determine ecuaia asimptotei spre + la graficul funciei f.
b) S se calculeze
( ) { } ' , \ 1 f x x R e .
c) S se demonstreze c funcia f este concav pe intervalul
( ) , 1 .

2. Pentru orice
*
n N e se consider funcia
( ) : , sin
n n
f R R f x nx = si numarul
( )
2
n
n
f x
I dx
x
t
t
=
}
.
a) S se calculeze ( )
2
0
f x dx
t
}
.
b) S se arate c ln 2
n
I s .
c) S se arate c
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n t
| |
s + + +
|
+ +
\ .
.

S-ar putea să vă placă și