Sunteți pe pagina 1din 4

NEW LINE WEB

www.iluminare-led.ro

Email:contact@iluminare-led

LISTA PRET BENZI CU LEDURI


Seria 1: LED Panglici cu LED nerezistente la apa Model IL-m1R90.50N IL-m1B90.50N IL-m1G90.50N IL-m1Y90.50N IL-m1W90.50N IL-m1WW90.50N IL-m1R600N IL-m1B600N IL-m1G600N IL-m1Y600N IL-m1W600N IL-m1WW600N Descrierea produsului
m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Rosu, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Albastru, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Verde, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Galben, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Alb Pur, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Alb Cald, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Rosu, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Albastru, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Verde, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Galben, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Alb Pur, nerez la apa m1 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 600de leduri, Alb Cald, nerez la apa

Pret per rola USD


44.50 44.50. 44.50 44.50 44.50 44.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50

MOQ
10rola 10rola 10rola 10rola 10rola 10rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola

Note: 1. Flexibil total, dimensiuni 5000 x 8 x 0.2mm 2. Taiabila la fiecare 3 leduri, ope pcb cu spate adeziv 3. Amperaj: 1.7A-2A/rola monoculoare, Tensiune 12V DC, IL-m2R150N IL-m2B150N IL-m2G150N IL-m2Y150N IL-m2W150N IL-m2WW150N IL-m2RGB150N
m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Rosu, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Albastru, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Verde, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Galben, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Alb Pur, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), Alb Cald, nerez la apa m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola, 150de leduri(3chips), RGB tri-color, nerez la apa 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola

m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Rosu, nerez la apa IL-m2R90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Albastru, nerez la apa IL-m2B90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Verde, nerez la apa IL-m2G90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Galben, nerez la apa IL-m2Y90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Alb Pur, nerez la apa IL-m2W90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), Alb Cald, nerez la apa IL-m2WW90.50N m2 SMD panglica flexibila, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri(3chips), RGB tri-color, nerez la apa IL-m2RGB90.50N Note: : 1. Flexibil total, dimensiuni 5000 x 10 x 0.2mm 2. Taiabila la fiecare 3 leduri, ope pcb cu spate adeziv 3. Amperaj 3A/rola pt RGB tril-color,Tensiune: 12V DC,

NEW LINE WEB

www.iluminare-led.ro

Email:contact@iluminare-led

LISTA PRET BENZI CU LEDURI


Seria 1: LED Panglici cu LED nerezistente la apa Model IL-m3R90.50N IL-m3B90.50N IL-m3G90.50N IL-m3Y90.50N IL-m3W90.50N IL-m3WW90.50N Descrierea produsului
m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Rosu, nerez la apa m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Albastru, nerez la apa m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Verde, nerez la apa m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Galben, nerez la apa m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Alb Pur, nerez la apa m3(4008)panglica flexibila ved laterala, DC 12V, 5m/rola,300 de leduri, Alb Cald, nerez la apa

Pret per rola USD


90.50 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50

MOQ
10rola 10rola 10rola 10rola 10rola 10rola

Note: 1. Fully flexible, size 5000 x 5 x 0.2mm 2. Cuttable every 3 de leduri, on printed circuit board with self-adhesive back 3. Current: 1.7A-2A/rola, Tensiune: 12V DC

NEW LINE WEB

www.iluminare-led.ro

Email:contact@iluminare-led

LISTA PRET BENZI CU LEDURI


Panglici cu leduri rezistente la apa Seria 1: LED Panglici cu LED nerezistente la apa Model
IL-m4R96W IL-m4B96W IL-m4G96W IL-m4Y96W IL-m4W96W IL-m4WW96W

Descrierea produsului
Panglica usoara rez la apa :Dip led, (2 m/rola),1m/pcs, 96 de leduri, Rosu Panglica usoara rez la apa : Dip led, (2 m/rola), 1m/pcs, 96 de leduri, Albastru Panglica usoara rez la apa : Dip led, (2 m/rola), 1m/pcs, 96 de leduri, Verde Panglica usoara rez la apa : Dip led, (2 m/rola), 1m/pcs, 96 de leduri, Galben Panglica usoara rez la apa : Dip led, (2 m/rola), 1m/pcs, 96 de leduri,Alb Pur Panglica usoara rez la apa : Dip led, (2 m/rola), 1m/pcs, 96 de leduri,Alb Cald

Pret per rola USD


41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50

MOQ
10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas

IL-m2R150WA IL-m2G150WA IL-m2B150WA IL-m2Y150WA IL-m2W150WA IL-m2WW150WA IL-m2RGB150WA IL-m2R90.50WA IL-m2G90.50WA IL-m2B90.50WA IL-m2Y90.50WA IL-m2W90.50WA IL-m2WW90.50WA IL-m2RGB90.50WA

m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, RGB tri-color, 150de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald,300 de leduri m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, RGB tri-color,300 de leduri

99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 131.50 131.50 131.50 131.50 131.50 131.50 131.50

10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas

Note: 1.Dimensiuni 5200 x 15 x 5mm 2.Cu banda adeziva pe spate pt fixare 3. Current: 3A/rola, Tensiune: 12V DC

IL-m2R150WD IL-m2B150WD IL-m2G150WD IL-m2Y150WD IL-m2W150WD IL-m2WW150WD IL-m2RGB150WD IL-m2R90.50WD IL-m2B90.50WD IL-m2G90.50WD IL-m2Y90.50WD IL-m2W90.50WD IL-m2WW90.50WD IL-m2RGB90.50WD

m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu, 150de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru, 150de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde, 150de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben, 150de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur, 150de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald, 150de leduri,with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, RGB tri-color, 150de leduri,with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu,300 de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru,300 de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde,300 de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben,300 de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur,300 de leduri, with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald,300 de leduri,with moulded-silicone m2 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, RGB tri-color,300 de leduri,with moulded-silicone

96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50

10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas

Note: 1. Dim 5200 x 41.5 x 4.5mm 2. Cu clipsuri de montare pt fixare 3. Current: 3A/rola, Tensiune: 12V DC
IL-m1R90.50WA IL-m1B90.50WA IL-m1G90.50WA IL-m1Y90.50WA IL-m1W90.50WA IL-m1WW90.50WA IL-m1R600WA IL-m1B600WA IL-m1G600WA IL-m1Y600WA IL-m1W600WA IL-m1WW600WA m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald,300 de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu, 600de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru, 600de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde, 600de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben, 600de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur, 600de leduri m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald, 600de leduri 71,75 71,75 71,75 71,75 71,75 71,75 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas

Note: 1. Dim 5200 x 10 x 3.8mm 2.Cu banda adeziva pe spate pt fixare 3. Current: 1.7A-2A/rola, Tensiune: 12V DC

NEW LINE WEB

www.iluminare-led.ro

Email:contact@iluminare-led

LISTA PRET BENZI CU LEDURI


IL-m1R90.50WD IL-m1B90.50WD IL-m1G90.50WD IL-m1Y90.50WD IL-m1W90.50WD IL-m1WW90.50WD IL-m1R600WD IL-m1B600WD IL-m1G600WD IL-m1Y600WD IL-m1W600WD IL-m1WW600WD m1 Banda rez la apa1:DC 12V, 5m long, Rosu,300 de leduri, with moulded-silicone Seria , LED Panglici cu LED nerezistente la apa m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru,300 de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde,300 de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben,300 de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur,300 de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald,300 de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Rosu, 600de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Albastru, 600de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Verde, 600de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Galben, 600de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Pur, 600de leduri, with moulded-silicone m1 Banda rez la apa , DC 12V, 5m long, Alb Cald, 600de leduri, with moulded-silicone 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas 10rolas

Note: 1. Dim 5200 x 12.5 x 4.5mm 2. 2. Cu clipsuri de montare pt fixare 3. Current: 1.7A-2A/rola, Tensiune: 12V DC SC New Line Web SRL | CUI: 265041.504 | Nr Reg Com :J40/1359/2010 |