Sunteți pe pagina 1din 54

PKF Finconta

Insert client logo here (or delete box)

Octombrie, 2010

www.finconta.ro

Tratamentul fiscal al reevaluarii imobilizarilor corporale


Maria Popa Tax manager Cristina Saulescu Tax consultant

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Legislatie aplicabila

Legea 571/2003 privind Codul fiscal

HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 1

Legislatie aplicabila

1 ianuarie 2004

Art. 24 alin. (15) din Codul fiscal prevede ca pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora.

Prin urmare, au fost considerate cheltuieli nedeductibile numai acele cheltuieli cu amortizarea plusului din reevaluare care au fost aferente unor reevaluari efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004.
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 2

Legislatie aplicabila

1 ianuarie 2007

Din prevederile art. 24 alin. (15) este exclusa sintagma orice reevaluare contabila a acestora

Incepand cu 1 ianuarie 2007, cheltuielile cu amortizarea aferenta rezervelor din reevaluare redevin astfel cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 3

Legislatie aplicabila

1 ianuarie 2007

Normele metodologice de aplicare a art. 24 alin. (15) din Codul fiscal aduc clarificari in privinta valorii fiscale a mijloacelor fixe si a reevaluarilor astfel:

Reevaluarile efectuate pana la 31.12.2003 Reevaluarile efectuate dupa 01.01.2007 Partea ramasa neamortizata, evidentiata

in sold la 31.12.2006, pentru reevaluarile efectuate in perioada 01.01.2004 31.12.2006

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 4

Legislatie aplicabila

1 ianuarie 2008 Modificarea valorii fiscale a mijloacelor fixe

Valoare fiscala = cost de achizitie, de productie, sau valoare de piata, inclusiv reevaluarile contabile efectuate potrivit legii.
In cazul descresterii, urmare a reevaluarii:

Mijloace fixe amortizabile valoarea fiscala ramasa neamortizata se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, productie sau a valorii de piata, in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport;

Terenuri valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata, in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. (art. 7 alin. (1) pct. 33 Cod fiscal)
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 5

Legislatie aplicabila 1 mai 2009 OUG 34/2009 schimba regimul fiscal al reevaluarilor efectuate in perioada 01.01.2004 30.04.2009 Este permisa in continuare deducerea rezervelor din reevaluare prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate, insa aceste rezerve din reevaluare constituite dupa 01.01.2004 (art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal) se impoziteaza. Impozitarea se face concomitent cu deducerea amortizarii fiscale sau la momentul scaderii din gestiune a respectivelor active. Pe masura inregistrarii acestor cheltuieli, se impoziteaza cota parte a cheltuielilor cu amortizarea aferenta reevaluarilor. Atentie! Amortizarea aferenta rezervelor din reevaluare constituite inainte de 01.01.2004 si inregistrate dupa data de 01.05.2009 nu se impoziteaza!
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 6

Cresterea valorii ca urmare a reevaluarii Inregistrari contabile


Rezultatul reevaluarii reprezinta o crestere fata de valoarea contabila neta :

In cazul in care nu a existat o descrestere anterioara, surplusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se inregistreaza in creditul contului 105 Rezerve din reevaluare, astfel: 21...= 105

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

In cazul in care a existat o descrestere anterioara, surplusul din reevaluare se inregistreaza astfel: 21... =% 7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 105 Rezerve din reevaluare In ct. 7813 se inregistreaza valoarea inregistrata anterior in 6813, iar in 105 diferenta, daca este cazul.
7

Cresterea valorii ca urmare a reevaluarii Inregistrari contabile


Contabil, rezerva reprezentand surplusul din reevaluare, se inregistreaza, pe masura utilizarii imobilizarilor corporale (ca amortizare), sau se capitalizeaza in momentul in care activul este scos din evidenta, astfel: 105 = 1065 Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare Soldul creditor al ct. 105 reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta societatii. Din punct de vedere contabil rezerva din reevaluare trebuie sa reflecte cresterea de valoare a imobilizarilor existente, crestere care se recupereaza prin amortizare. Aceasta crestere nu poate avea o alta destinatie!
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 8

Cresterea valorii ca urmare a reevaluarii Regim fiscal


Din punct de vedere fiscal, surplusul din reevaluare care a fost anterior dedus se include in elemente similare veniturilor, atunci cand rezerva constituita:

- Se reduce ca urmare a schimbarii destinatiei, - Se reduce ca urmare a distribuirii catre participanti sub orice forma, - Se reduce ca urmare a operatiunilor de reorganizare (lichidare, divizare, fuziune) a societatii, fara preluarea acestora la beneficiar, - Se reduce prin acoperirea pierderilor contabile, - Se reduce din orice alt motiv (art. 22 alin. (5^1) Cod fiscal) Prevederea de mai sus nu se aplica daca in cadrul unei operatiuni de divizare sau fuziune o alta entitate preia aceasta rezerva ca atare
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 9

EXEMPLUL nr. 1 In decembrie 2002, a fost achizitionat un imobil in valoare de 40.000 lei, a carui durata de viata este de 20 de ani. Metoda de amortizare: liniara Amortizarea fiscala anuala este de 2.000 lei (40.000lei/20 ani) In decursul anului 2003 a fost inregistrata amortizarea:

6811 = 2812

cu suma de 2.000lei

I.

In cazul in care nu a existat o descrestere anterioara

La 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 47.500 lei.
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 10

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Ulterior reevaluarii din 31.12.2003:


2812 = 212 cu suma de 2.000lei 212 = 105 cu suma de 9.500 lei (47.500 (40.000 2.000) = 9.500) Amortizarea fiscala anuala dupa reevaluare este: 47.500lei/19 ani = 2.500 lei/an

Capitalizarea surplusului din reevaluarea se efectueaza astfel:

105 = 1065 cu suma de 500lei/an (9.500/19ani)


In perioada 2004 2006: 6811 = 2812 cu suma de 2.500lei/an (7.500lei in total) In acest caz, cheltuielile cu amortizarea au fost deductibile integral, in perioada 2004 2006 (ultima reevaluare fiind anterioara datei de 01.01.2004).
11

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

La 31.12.2006 imobilul este din nou reevaluat. Valoarea rezultata in urma reevaluarii este de 44.800 lei. Ulterior acestei reevaluari se fac inregistrarile: 2812 = 212 cu suma de 7.500 lei 212 = 105 cu suma de 4.800 lei (44.800 (47.500 7.500) =4.800)

Amortizarea fiscala anuala devine:


44.800lei/16 ani = 2.800 lei/an

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 12

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Incepand cu 01.01.2007, structura cheltuielii cu amortizarea imobilului, in suma de 2.800 lei/an, este:

2.000lei 500 300

aferenti valorii de intrare la cost istoric (40.000/20ani) lei aferenti surplusului din reevaluarea efectuata la 31.12.2003 ( 9.500/19 ani) lei - aferenti surplusului din reevaluarea efectuata la 31.12.2006 ( 4.800/16 ani)

Capitalizarea surplusului din reevaluare se inregistreaza pe masura utilizarii (lunar) sau prin capitalizare in momentul scoaterii activului din evidenta. Inregistrarea lunara este: 105 = 1065 cu suma de 25lei ((2800 2500)/12luni), cu un total de 300lei/an
13

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Incepand cu 01.05.2009, cota parte din cheltuiala cu amortizarea imobilului aferenta reevaluarii din 31.12.2006, in suma de 300 lei/an se impoziteaza pe masura inregistrarii amortizarii fiscale. Din punct de vedere contabil, nu se inregistreaza ca venit, fiind recunoscuta ca un element similar veniturilor numai in registrul fiscal de calcul al impozitului pe profit. Astfel, la 31.12.2009, amortizarea contabila aferenta anului 2009 pentru acest imobil este de 2.800 lei. Cheltuiala cu amortizarea fiscala este de 2.800 lei. Venitul impozabil este de 200lei (300lei/12luni*8luni ) (maidec.) La 31.12.2010, vom avea:

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

-Cheltuiala cu amortizarea fiscala: 2.800 lei -Element similar veniturilor impozabile: 300 lei
14

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare existente in soldul contului 1065 la data de 30.04.2009 inclusiv, respectiv suma de 700 lei (25lei/luna*28 luni), care au fost deduse la calculul profitului impozabil se vor impozita in momentul modificarii destinatiei acestora.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 15

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

II. In cazul in care a existat o descrestere anterioara La 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 37.050 lei. Ulterior reevaluarii din 31.12.2003: 2812 = 212 cu suma de 2.000lei 6813 = 212 cu suma de 950 lei (40.000 2.000 37.050)

Amortizarea fiscala anuala dupa reevaluare este: 37.050lei/19 ani = 1.950 lei/an

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 16

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

In perioada 2004 2006: 6811 = 2812 cu suma de 1.950lei/an (5.850lei in total) In perioada 2004 2006 cheltuielile cu amortizarea erau deductibile integral. La 31.12.2006 imobilul este din nou reevaluat. Valoarea rezultata in urma reevaluarii este de 44.800 lei. Ulterior acestei reevaluari se fac inregistrarile: 2812 = 212 cu suma de 5.850 lei 212 = % 7813 cu suma de 950 lei 105 cu suma de 12.650lei unde 12.650 = 44.800(37.050 5.850) - 950 Amortizarea fiscala anuala devine: 44.800lei/16 ani = 2.800 lei/an
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 17

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Incepand cu 01.01.2007, structura cheltuielii cu amortizarea imobilului, in suma de 2.800 lei/an, este:

790,63lei

(12.650/16ani)

aferenti

reevaluarii

din

31.12.2006

2.009,37lei aferenti valorii istorice a imobilului


Capitalizarea surplusului din reevaluare se inregistreaza pe masura utilizarii (lunar) sau prin capitalizare in momentul scoaterii activului din evidenta.
Inregistrarea lunara este:

105 = 1065 cu suma de 65,89lei (790,63 lei/12luni)


15 octombrie 2010 www.finconta.ro 18

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

La 31.12.2009, amortizarea contabila aferenta anului 2009 pentru acest imobil este de 2.800 lei. Cheltuiala cu amortizarea fiscala este de 2.800 lei. Venitul impozabil este de 527lei (790,63lei/12luni*8luni ) (mai-dec.) La 31.12.2010, vom avea:

-Cheltuiala cu amortizarea fiscala: 2.800 lei -Element similar veniturilor impozabile: 790,63 lei

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 19

EXEMPLUL nr.1
(continuare)

Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare existente in soldul contului 1065 la data de 30.04.2009 inclusiv, respectiv suma de 1.844,92 lei (65,89lei/luna*28 luni), care au fost deduse la calculul profitului impozabil se vor impozita in momentul modificarii destinatiei acestora.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 20

Reducerea valorii ca urmare a reevaluarii Inregistrari contabile


Rezultatul reevaluarii reprezinta o descrestere fata de valoarea contabila neta :

In cazul in care nu a existat o crestere anterioara, minusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se inregistreaza in contul 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor, astfel:
6813 = 21...

In cazul in care a existat o crestere anterioara, minusul din reevaluare se inregistreaza astfel:
% = 21... 105 Rezerve din reevaluare 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor In debitul ct. 105 se inregistreaza valoarea inregistrata anterior in creditul acestui cont (sau soldul creditor), iar in 6813 diferenta, daca este cazul.
21

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

EXEMPLUL nr. 2 In decembrie 2002, a fost achizitionat un imobil in valoare de 40.000 lei, a carui durata de viata este de 20 de ani. Metoda de amortizare: liniara Amortizarea fiscala anuala este de 2.000 lei (40.000lei/20 ani) In decursul anului 2003 a fost inregistrata amortizarea:

6811 = 2812

cu suma de 2.000lei

I.

In cazul in care nu a existat o crestere anterioara

La 31.12.2006 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 30.000 lei.
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 22

EXEMPLUL nr. 2 (continuare)


Ca urmare a reevaluarii din 31.12.2006, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile: 2812 = 212 cu suma de 2.000 lei 6813 = 212 cu suma de 8.000 lei

II. In cazul in care a existat o crestere anterioara La 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 47.500 lei. Pana la reevaluarea din 31.12.2006 se procedeaza ca in exemplul precedent (de la cazul cresterii valorii ca urmare a reevaluarii)
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 23

EXEMPLUL nr. 2 (continuare)


La 31.12.2006 se efectueaza o reevaluare in urma careia se stabileste ca valoarea imobilului este de 31.500 lei. In contul 105 aveam deja urmatoarele inregistrari:

- In credit 9.500 lei (aferenti reevaluarii din 31.12.2003)

- In debit

1.500 lei (500lei/an*3ani) contabile aferente reducerii valorii ca urmare a

Inregistrarile reevaluarii:

2812 = 212 cu suma de 7.500 lei


% = 212 cu suma de 8.500 lei (47.500-7.500-31.500) 105 cu suma de 8.000lei(9.500-1.500) 6813 cu suma de 500lei

Cheltuiala inregistrata in 6813 nu este deductibila la calculul profitului impozabil (art. 21 alin. (4) din Codul fiscal).
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 24

EXEMPLUL nr. 2 (continuare)


SAU La 31.12.2006 se efectueaza o reevaluare in urma careia se stabileste ca valoarea imobilului este de 38.000 lei.

In contul 105 aveam deja urmatoarele inregistrari:


- In credit 9.500 lei (aferenti reevaluarii din 31.12.2003)

- In debit

1.500 lei (500lei/an*3ani)

Inregistrarile reevaluarii:

contabile

aferente

reducerii

valorii

ca

urmare

2812 = 212 cu suma de 7.500 lei 105 = 212 cu suma de 2.000 lei (47.500-7.500-38.000) In acest caz in creditul contului 105 va ramane o suma de 6.000lei, din care se va capitaliza o suma de 375lei/an astfel: 105 = 1065 cu 31,25 lei/luna
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 25

EXEMPLUL nr. 2 (continuare) La 31.12.2009, amortizarea contabila aferenta anului 2009 pentru acest imobil este de 2.375 lei (38.000lei/16 ani) Cheltuiala cu amortizarea fiscala este de 2.375 lei. Venitul impozabil este de 250lei (375lei/12luni*8luni ) (maidec.)

La 31.12.2010, vom avea:

-Cheltuiala cu amortizarea fiscala: 2.375lei -Element similar veniturilor impozabile: 375 lei

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 26

EXEMPLUL nr. 2 (continuare)

Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare existente in soldul contului 1065 la data de 30.04.2009 inclusiv, respectiv suma de 875 lei (31,25lei/luna*28 luni), care au fost deduse la calculul profitului impozabil se vor impozita in momentul modificarii destinatiei acestora.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 27

Regimul fiscal al cheltuielilor cu cedarea/casarea mijloacelor fixe reevaluate

Incepand cu anul 2004, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii societatii sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.

Aceste sume sunt considerate elemente similare veniturilor.

Cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii/cedarii uni mijloc fix amortizabil sau a terenurilor, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, prin urmare cheltuielile sunt deductibile. (Decizia 2/2004)
28

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Regimul fiscal al cheltuielilor cu cedarea/casarea mijloacelor fixe reevaluate


Incepand cu 01.05.2009, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe cedate/casate se impoziteaza la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, daca rezervele sunt aferente unor reevaluari efectuate dupa data de 01.01.2004. !Totusi Nu se impoziteaza partea din rezervele din reevaluare inregistrate dupa 01.01.2004 aferente activelor cedate dupa 01.05.2009 care sunt amortizate, respectiv care reprezinta castig realizat conform normelor contabile. (normele metodologice ale alin. (5^1) al art. 22 Cod fiscal)

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 29

Regimul fiscal al cheltuielilor cu cedarea/casarea mijloacelor fixe reevaluate


Surplusul din reevaluare se trece in alte rezerve atunci cand el reprezinta un castig realizat, respectiv la data scoaterii din gestiune a mijlocului fix.

Castigul se considera, de asemenea, realizat pe masura amortizarii mijlocului fix, respectiv diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza valorii de achizitie se trece pe alte rezerve pe masura utilizarii mijlocului fix (amortizare).
(Ordinul 3055/2009)

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 30

EXEMPLUL nr. 3 In decembrie 2002, a fost achizitionat un imobil in valoare de 40.000 lei, a carui durata de viata este de 20 de ani. Metoda de amortizare: liniara Amortizarea fiscala anuala este de 2.000 lei (40.000lei/20 ani) In decursul anului 2003 a fost inregistrata amortizarea:

6811 = 2812

cu suma de 2.000lei

La 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, rezultand o valoare in urma reevaluarii de 43.700lei

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 31

EXEMPLUL nr. 3 (continuare)


Inregistrari contabile dupa reevaluare: 2812 = 212 cu suma de 2.000lei

212 = 105 cu suma de 5.700 lei


Amortizare fiscala anuala dupa reevaluare 45.000lei/19ani = 2.300 lei/an In perioada 2004 2005: 6811 = 2812 cu suma de 4.600lei 105 = 1065 cu suma de 600 lei ((2.300-2.000)*2ani)

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 32

EXEMPLUL nr. 3 (continuare)


La 31.12.2005 imobilul a fost reevaluat din nou, rezultand o valoare de 51.000 lei Inregistrari contabile dupa reevaluare: 2812 = 212 cu suma de 4.600lei 212 = 105 cu suma de 10.600 lei Amortizare fiscala anuala dupa reevaluare 51.000lei/17ani = 3.000 lei/an In anul 2006, amortizarea anuala era de 3.000 lei/an:

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

2.300lei deductibili (aferenti reevaluarii din 31.12.2003)

700 lei nedeductibili (aferenti reevaluarii din 31.12.2005)


Se inregistreaza 105 = 1065 cu suma de 1.000 lei (3.000 2.000)
33

EXEMPLUL nr. 3 (continuare)

In perioada 2006 2009: 6811 = 2812 cu suma de 12.000lei (3.000lei/an*4ani) In perioada 2007 2008: 105 = 1065 cu suma de 2.000 lei ((3.000-2.000)*2ani) La data de 30.04.2009: Contul 1065 prezinta un sold creditor in valoare de 3.933,33 lei, compus din:

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

600 lei aferent anilor 2004 si 2005


3.000 lei aferenti anilor 2006 2008 333 lei aferenti perioadei ianuarie aprilie 2009
34

EXEMPLUL nr. 3 (continuare)

La 31.12.2009, imobilul se vinde.

Impunerea rezervei din reevaluare:


Prevedere legala: Reducerea/anularea oricarei rezerve care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, la momentul modificarii destinatiei, sau a distribuirii rezervei. Prin exceptie, rezervele din reevaluarea efectuata dupa 01.01.2004 care sunt deduse prin amortizare sau prin cheltuieli privind activele cedate/casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii, respectiv la scaderea din gestiune, dupa caz.
15 octombrie 2010 www.finconta.ro 35

EXEMPLUL nr. 3 (continuare) Impunerea rezervei din reevaluare:

1) Rezerva din reevaluarea efectuata la 31.12.2003


Regula generala: se impune la momentul schimbarii destinatiei nu se impune la casare/cedare. In ex. la 31.12.2009 in soldul creditor al ct. 105 mai este suma de 3.900 lei aferenta reevaluarii efectuate la 31.12.2003

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 36

EXEMPLUL nr. 3 (continuare) Impunerea rezervei din reevaluare (continuare):

2) Rezerva din reevaluarea efectuata la 31.12.2005


Partea din rezerva amortizata in 2006, dar care nu a fost dedusa la acel moment (700 lei), nu se impune; (ct. 1065)
Partea din rezerva dedusa in perioada 01.01.2007 30.04.2009 (1.633,33lei) se impoziteaza la schimbarea destinatiei sau la distribuirea acestei rezerve, prin urmare, nu se impoziteaza la cedare; (ct. 1065) Partea din rezerva dedusa in perioada 01.05.2009 31.12.2009 (466,66lei) a fost considerata element de natura veniturilor, deci a fost deja impozitata pe masura inregistrarii amortizarii, prin urmare nu se mai impoziteaza la cedare; (ct. 1065) Partea din rezerva aflata in soldul creditor al contului 105, care nu a fost amortizata, (7.800lei) se impoziteaza la momentul cedarii/casarii.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 37

REEVALUAREA TERENURILOR

Ca urmare a reevaluarii terenurilor, se retin doua situatii:

Cresterea valorii: 211 = 105 cu diferenta

Descrestera valorii:
105 = 211, daca a existat o crestere anterioara si 6813 = 211 cu suma care depaseste valoarea inregistrata anterior in 105, sau 6813 = 211, daca nu a existat o crestere anterioara

La vanzarea terenului , la scoaterea din gestiune se fac urmatoarele inregistrari contabile: 681 = 211 105 = 1065


15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Intrucat cheltuiala din 681 este considerata deductibila la momentul cedarii, si rezerva din reevaluare, inregistrata in contul 1065 este considerata element similar veniturilor la acelasi moment. La o eventuala schimbare de destinatie a rezervelor nu se vor mai impozita.
38

CALCULE MULTE SI COMPLICATE??? EVIDENTA GREU DE TINUT??? SOLUTIA: ANALITICE DISTINCTE ATAT LA 105 CAT SI LA 1065

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 39

NEEFECTUAREA REEVALUARII

CONSECINTE

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 40

Legislatie aplicabila
Legea 82/1991 Legea Contabilitatii OMFP 3055/2009 pentru OMFP OMFP
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Legea 571/2003 privind Codul fiscal


41

Legislatie aplicabila

La data bilantului, pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, se realizeaza evaluarea imobilizarilor corporale la valoarea justa la aceasta data. Evaluarea imobilizarilor corporale se reglementarilor contabile aplicabile, in speta: face conform

- Ordinul 306/2002, pentru perioada 01.03.2003 31.12.2005

- Ordinul 1752/2005, pentru perioada 01.01.2006 31.12.2009


- Ordinul 3055/2009, in vigoare incepand cu data de 01.01.2010

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 42

Legislatie aplicabila

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare (amortizarea). Societatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar. Reevaluarea se face la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membrii ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 43

Legislatie aplicabila

Tratamentul amortizarii corporale:

la reevaluarea unei imobilizari

a) se recalculeaza proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea sa reevaluata;
b) se elimina din valoarea contabila bruta a activului iar valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 44

Legislatie aplicabila

Reevaluarea elementelor dintr-o grupa de imobilizari corporale se efectueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva. Din acest motiv, daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte activul respectiv trebuie reevaluate.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 45

Consecinte ale nereevaluarii Patrimonial


Desi la momentul actual reevaluarea nu mai are caracter obligatoriu, este recomandata efectuarea reevaluarii, pentru a prezenta in situatiile financiare anuale valoarea justa a imobilizarilor unei societati. Principala consecinta patrimoniala a neefectuarii reevaluarii o constituie prezentarea unei imagini deteriorate a societatii. Imaginea fidela a unei societati este data de prezentarea activului la valoarea justa. Neefectuand reevaluarea, societatea poate contabilitate active supra/sub evaluate, dupa caz. prezenta in

Posibilele consecinte negative pot aparea in relatia cu:

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

bancile grupul posibili parteneri de afaceri


46

Consecinte ale nereevaluarii Fiscal


Din punct de vedere fiscal, ne confruntam cu doua situatii:

Reevaluarea terenurilor neefectuarea reevaluarii nu prezinta consecinte fiscale in acest caz; impozitul pe teren se stabileste luand in calcul urmatoarele elemente: suprafata terenului, rangul localitatii, zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 47

Consecinte ale nereevaluarii Fiscal (continuare)

Reevaluarea imobilelor impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare (cuprinsa intre 0,25% si 1,5% ) asupra valorii de inventar a cladirii.

In cazul in care cladirea a fost reevaluata, valoarea impozabila din punct de vedere al impozitului pe cladiri este valoarea contabila stabilita in urma reevaluarii, inregistrata in contabilitate. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10%. Aceasta cota se aplica la valoarea de inventar a cladirii pana la sfarsitul lunii in care se efectueaza prima reevaluare. Exceptie de la aceasta prevedere fac cladirile care au fost amortizate integral.
15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Consecinta imediata a neefectuarii reevaluarii este, in acest caz, cresterea impozitului pe cladiri.
48

CONCLUZII Aspecte de retinut


Perioadele in care au intervenit modificari ale tratamentului fiscal, aplicabil rezervelor din reevaluare respectiv:

< 31.12.2003
01.01. 2004-31.12.2006 01.01.2007-30.04.2009

deductibile
nedeductibile deductibile

01.05.2009-prezent

nedeductibile

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 49

CONCLUZII Aspecte de retinut

Tratamentul rezervelor din reevaluare la momentul: deducerii rezervei prin intermediul amortizarii fiscale, instrainarii/casarii mijloacelor fixe reevaluate si la momentul schimbarii destinatiei acestora

Neefectuarea reevaluarii mijloaceleor fixe de natura cladirilor, pe o perioada de 3 ani, conduce la cresterea impozitului pe cladiri.

15 octombrie 2010 www.finconta.ro

Asigurarea prezentarii in situatiile financiare a elementelor patrimoniale, la valoarea justa a acestora


50

VA MULTUMIM !!!

15 octombrie 2010 www.finconta.ro 51

PKF FINCONTA Str. Albesti, nr.8, sector 2, Bucuresti Tel./fax: (+40)21 317 31 90 (+40) 21 317 31 96 (+40) 372 168 300 E-mail: office@finconta.ro www.finconta.ro

15 octombrie 2010 www.finconta.ro