Sunteți pe pagina 1din 20

1

GRUP $COLAR DE C-TII MONTA1 ELIE RADU


Profesor: Motohon Teodor Dorin
Disciplina ISTORIE
Clasa a XI-a C, o or/sptmn

PLANIFICARE CALENDARISTIC
ANUL $COLAR 2011-2012

SEMESTRUL I

Nr.
Crt.
Unit(i de
nv(are
Competen(e specifice Con(inuturi
Numr
de ore
Spt
mna
Observa(ii


1.


RECAPITULAR
E
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3.
O Popoare si spatii in
antichitate
O ormarea popoarelor
medievale
O Etnogeneza romaneasca
O Umanismul. Renasterea
artistica
O ari religii : iudaismul,
islamismul, crestinismul,
budismul
O ReIorma religioasa si
urmarile sale
O orme de organizare
politica in antichitate
O $tatul medieval
O $tate medievale in spatiul
romanesc
O Islamul si Europa
Tarile Romane si statele
vecine in Evul mediu
1
1
$
1
$
2


2


2.EVALUARE
O Test initial. 1 $
33.

POPOARE SI
$PATII
I$TORICE
EUROPA SI
LUEA N
$ECOLUL XX

1.1. O Europa contemporan
(unitate, diversitate,
integrare).
1 $
4

$
5 - PRACTIC

1.1..

O Cultura romn cultur
european.

1 $
6

1.1.

O Romnia si Europa n
secolul al XX-lea.

1 $
7

4. EVALUARE O Test de evaluare 1 $
85.
OAENII,
$OCIETATEA
SI LUEA
IDEILOR
ECONOIE SI
$OCIETATE N
LUEA
PO$TBELIC

1.3. O Ocupatii si statute
proIesionale.

1 $


1.3.

O igratii n lumea
contemporan.
1 $
10

1.3.
2.1.
O Viata privat si viata
public.
1 $
11

6.
STIINTA SI
$OCIETATEA

1.3.
2.1.
3.1.
O Impactul tehnologiei
asupra vietii cotidiene si a
mediului


1


$
12

1.3.
2.1.
3.1.
O Noile tehnologii si timpul
liber.1


$
13

1.3.
2.1.
3.1.O Contributii romnesti la
dezvoltarea stiintei si
tehnicii:

1 $
14

37.Recapitulare si
evaluare

1.3.
2.1.
3.1.

O Recapitulare semestrial:
Economia, stiinta,
societatea n lumea
postbelic.


1


$
15


SEMESTRUL II


8.


$TATUL SI
POLITICA

$TATELE N
PERIOADA
CONTEPORA
N

1.3.
2.2.
O orme de organizare
statal.

1

$
16


1.3.
2.2.

O orme de organizare
statal.
1 $
17

1.3.
3.3.

O Idei si regimuri politice.


1

$
18

1.3.
3.3.

O Idei si regimuri politice.


1

$
1

1.3.
2.3.

O Romnia de la statul
totalitar la statul de drept.

1

$
20

. EVALUAREO Test de evaluare 1
$
21
$
22-
$
23 practic

3.3.
4.2.
O Institutii, mecanisme si
politici de rezolvare a

2

$
24-
$
25

4


10.
RELATIILE
INTERNATION
ALE
COOPERARE SI
CONLICT

conIlictelor n lumea
contemporan.
3.3.
4.2.
O Institutii, mecanisme si
politici de rezolvare a
conIlictelor n lumea
contemporan.


2


$
26
-$
28

3.3.
4.2.

Romnia si conIlictele regionale n
secolul XX.


1


$
2

11. Sptmna
~coala altfel


$
27

12. EVALUARE O Test de evaluare 1 $
30


13.RELIGIA SI
VIATA
RELIGIOA$
RELIGIA N
LUEA
CONTEPORA
N

3.4.
O Religia n lumea
contemporan.

1

$
31

3.4.
O undamentalismul.

1

$
32

3.4.
O Arhitectura religioas.

1

$
33

3.4.
O Diversitatea religioas n
Romnia.
(studiu de caz).


1

$
34


14.
EVALUARE
O Test de evaluare

1

$
35


15.
Recapitulare
anual
1.3.
2.3.
3.3.
4.2.O Recapitulare anual:
Evolutia statelor n lumea
contemporan n contextul
relatiilor internationale.

1

$
365

PLANIICAREA UNITTILOR DE NVTARE
I$TORIE, ANUL SCOLAR 2011-2012
Competen(e specifice:

1.1. ormularea , n scris si oral, a unor opinii reIeritoare la o tem de istorie
1.3. Compararea unor opinii si argumente diIerite reIeritoare la o tem de istorie
2.1. Cunoasterea si asumarea valorilor cetteniei democratice
2.2. Analizarea institutiilor, normelor si procedurilor de guvernare
2.3. olosirea strategiilor de negociere si cooperare civic
3.1. $electarea si comentarea surselor istorice pentru a sustine/combate un punct de vedere
3.3. Descoperirea n sursele de inIormare a perspectivelor diIerite asupra evenimentelor si proceselor istorice
3.4. Analiza diversittii sociale, culturale si de civilizatie n istorie pornind de la sursele istorice
4.2. olosirea mijloacelor si a tehnologiilor de inIormare si comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui
proces istoric


6

Unitatea de nv(are: EUROPA SI LUEA N $ECOLUL XX
Numr de ore: 4 ore (3+1)

Detalieri de conjinut Competenje
specifice
Activitji de nvjare Ar.
ore
Spt. Resurse Evaluare Obs.
1.Europa
contemporan:unitate,
diversitate,integrare
-unitatea european
-diversitatea
european
-integrarea european2.Cultura romna-
cultur european:
-cele patru momente
ale sincronizrii
culturale
-specificul cultural
romnesc
-impactul
comunismului


1.1.1.1.
-$ compare Iormele de organizare statal
de la nceputul secolului al XX-lea cu cele
de astzi si s stabileasc asemnrile si
deosebirile;
-$ indice trei elemente comune planurilor
de uniIicare european elaborate n perioada
interbelic;
-$ realizeze un dosar tematic cu titlul
'Personalitti europene interbelice care au
Iondat Uniunea European;
-$ prezinte n cadrul unui reIerat, Iolosind
inIormatii suplimentare din lucrri istorice
si din reteaua Internet, principalele etape ale
constructiei europene;
-$ caute inIormatii suplimentare(inclusiv
pe Internet ) si s realizeze o list cu
reprezentanti ai culturii romne de astzi
prezenti n expozitii, conIerinte sau
Iestivaluri europene;
-$ prezinte n aproximativ 150 de cuvinte
principalele contributii romnesti la
dezvoltarea culturii europene interbelice;
-$ realizeze o Iis biograIic a autorului
picturii reproduse la pag. 15 , n care s
mentioneze si importanta lui n istoria
culturii europene;
-Stiind c protocronismul este un curent de
idei preocupat s pun n valoare
elementele de prioritate n aIirmarea unei
probleme, a unei teme etc. n istoria culturii
(la nivel universal), s realizeze un eseu cu

1
11

4
67
-anuale
-Atlas istoric
-Atlas
geograIic
-Diapozitive
-Culegeri de
texte
-Lucrri de
specialitate
-Dictionar
istoric
-Dictionar
politic
-Reteaua
Internet
-ise de
lucru
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grup

Probe
practice

Probe orale

Observarea
sistematic
a elevului
n timpul
activittii

ntrebri de
controvers

Prezentarea
dosarului
tematic

Prezentarea
reIeratului

VeriIicarea
Iisei
biograIice


Prezentarea
eseului

VeriIicarea
Iiselor de

7


3.Romnia yi Europa
n secolul al XX-lea:
-~intrarea n Europa
-a doua intrare n
Europa
-Are Romnia nevoie
de UE?Dar UE are
nevoie de Romnia?
1.1.
tema: 'A Iost cultura romna si
protocron?, justiIicnd aIirmatiile Icute.
-Pornind de la aIirmatiile Elenei Vcrescu
despre valorile nationale, s realizeze un
eseu de aproximativ 200 de cuvinte, cu titlul
'Romnia si Europa, astzi
-$ enumere domeniile n care cred c ar Ii
nevoie de msuri de mbunttire a
activittii Romniei n cadrul UE si s
propun cte o msur concret pentru
Iiecare domeniu enumerat;
-Organizarea unei dezbateri privind
avantajele integrrii europene a Romniei
pentru viitorul tinerilor;
-$ consulte un dictionar politic retinnd
sensul unor termeni (popor, natiune ,
stat,integrare,uniune,traditie,modernitate,
sincronism) cu care s realizeze un text
istoric.lecturEvaluare Test de evaluare 1 8Unitatea de nv(are : ECONOMIE $I SOCIETATE N LUMEA POSTBELIC
Numr de ore: 3 ore

Detalieri de conjinut Competenje
specifice
Activitji de nvjare Ar.
ore
Spt. Resurse Evaluare Obs.
1.Ocupa(ii yi statute
profesionale:
-investi(ia n tineret
-profesiile cele mai
cutate n lume
-situa(ia din Romnia

1.3.,2,1, 3.1.


-$ analizeze , n grupuri de 4-5 elevi,
eIectele crizei resurselor traditionale asupra
pietei muncii;
-$ caracterizeze eIectele societtii
inIormationale asupra proIesiilor
contemporane;
-$ comenteze aspectele pozitive si negative

1
-anuale
-Atlas
istoric
-Atlas
geograIic
-Culegeri de
texte
Observarea
sistematic
a elevului n
timpul
activittii

VeriIicarea

8


2.Migra(iile n lumea
contemporan:
-migra(iile
contemporane
-problema migra(iei
astzi
-precizri tipologice1.3.,2,1, 3.1.

ale aparitiei internetului asupra activittii
oamenilor;
-$ analizeze statutele proIesionale clasice
si cele ultramoderne n lumea contemporan
-$ comenteze mpreuna cu colegii de clas,
impactul pe care descoperirile stiintiIice l
au asupra ocupatiilor oamenilor si implicit,
asupra modului cum si asigur existenta;
-$ compare situatia slujbelor din Romnia
cu cea din strintate;
-$ Iac un exercitiu de imaginatie si s
realizeze, n scris, pasii pentru angajare
ntocmind o list cu posibile ntrebri puse
de angajator.-Pe baza documentelor, s identiIice cauzele
migratiilor umane n lumea contemporan;
-Lucrnd n grupuri de cte 4-5 elevi, s
realizeze portretul celui dispus s emigreze,
identiIicnd calitti si deIecte ale acestuia;
-$ vizualizeze harta migratiilor
contemporane;
-$ realizeze un vocabular al migratiilor,
selectnd concepte-cheie pentru ntelegerea
naturii,variettii si rezultatelor migratiilor;
-Considernd c este emigrant/imigrant s
realizeze un portoIoliu pe tema 'Emigratie/
imigratie;
-$ explice ntr-un eseu motivele emigratiei,
pasii Icuti si tipul de migratie care l
deIineste.
-$tudiind documentele , s realizeze un eseu
privind eIectele emigratiei n Europa
contemporan si s-l prezinte colegilor;1
10


-Lucrari de
specialitate
-Dictionar
istoric
-Dictionar
politic
-Reteaua
Internet
-ise de
lucru
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grupsarcinilor de
lucru

Prezentarea
portretului
emigrantului

Prezentarea
eseului
privind
cauzele si
consecintele
emigratiei

VeriIicarea
portoIoliului
cu tema
'Emigratie/
imigratie3.Viata privat yi
via(a public:
-~americanizarea
vie(ii cotidiene dup
1918
-modelul suedez
-modelul comunist
-societatea
romneasc dup
1989
1.3.,2,1, 3.1.


.
-$ alctuiasc un chestionar pe acest
subiect;
-olosind inIormatiile de istorie oral si
chestionarul realizat , s alctuiasc un eseu
argumentativ cu tema 'Vrstele
locuintelor;
-Analiznd si comparnd documentele s-si
Iormuleze opiniile ntr-un eseu cu tema
'amilia, o institutie n destrmare;
-$-si conIrunte opiniile ntr-un grup de 4-5
colegi n ceea ce priveste distractia,
imaginea,muzica , stabilind propriile ierarhii
literare, muzicale, sportive;
-Analiznd graIicul de la pag.47 s
stabileasc legtura dintre srcie si
problemele lumii actuale.
-Analiznd documentele s stabileasc
curba cresctoare si descresctoare a
productiei agricole de-a lungul a 50 de ani si
s-si Iormuleze o opinie;


1

11

Prezentarea
eseului
bazat pe
chestionarul
realizat
('Vrstele
locuintelor


Prezentarea
eseului
'amilia, o
institutie n
destrmare
-ntrebri de
controvers

-Prezentarea
eseului
despre
starea
agriculturii
nainte de
intrarea n
UE

-VeriIicarea
Iiselor de
lucru
10
Unitatea de nv(are: $TIINTA $I SOCIETATEA
Numr de ore: 3ore

Detalieri de conjinut Competenje
specifice
Activitji de nvjare Ar.
ore
Spt. Resurse Evaluare Obs.
1.Impactul
tehnologiei asupra
vie(ii cotidiene yi a
mediului:
-dezvoltarea
tehnologic yi
dezastrul ecologic
-poluarea genetic
-impactul noilor
tehnologii yi
segregarea digital


2.Noile tehnologii yi
timpul liber:
-timpul liber
-vacan(e la captul
lumii
-n fa(a televizorului
-jocuri,internet,
jocuri pe internet1.3.,2.1.,3.1.
1.3.,2.1.,3.1.


-$ urmreasc principalele posturi de
televiziune din Romnia pe parcursul unei
zile si s alctuiasc o revist a presei TV
pentru ziua respectiv, n care s prezinte
care au Iost programele dominante,
inIormatiile cele mai importante si
domeniile de interes ale publicului relieIate
de programele respective;
-Redactarea unui scurt eseu privind
'revolutia tehnologic adus de calculator
n ultimele decenii;
-$ enumere mijloacele prin care o persoan
poate comite o inIractiune inIormatic;
-$ analizeze care pot Ii consecintele unui
atac inIormatic n baza de date a liceului;
-$ acceseze adresa
http://laptop.media.mit.edu/ pentru a aIla
date suplimentare despre perIormantele
tehnice ale laptopului ,dar si amanunte
despre ambitiile acestui proiect.

-Pornind de la documente s comenteze
cteva evenimente recente care au ajuns n
casele lor datorit transmisiunilor n direct
ale posturilor de televiziune;
-$-si exprime si s argumenteze Iaptul c
serialele de televiziune, jocurile video si
multe alte 'obisnuinte aduse n viata lor
cotidian de tehnologiile moderne sunt doar
o mod trectoare sau vor avea o viat mult
mai lung;
-$ analizeze graIicele de la pag.61 si s

111213


-anuale
-Atlas
istoric
-Diapozitive
-Culegeri de
texte
-Lucrri de
specialitate
-Albume
-Dictionar
istoric
-Dictionar
enciclopedic
-ise de
lucru
-Reteaua
Internet
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grup

Probe
practice

Probe orale

Observarea
sistematic
a elevului n
timpul
activittii

Discutii
pornind de
la 'revista
presei
realizat

Prezentarea
eseului
privind
importanta
calculatoru-
luintrebri de
controvers
pe marginea
impactului
pe care l au
jocurile pe

11
3.Contribu(ii
romneyti la
dezvoltarea ytiin(ei yi
tehnicii:
-contribu(ii n idei
-contribu(ii n
oameni de ytiin(
-locul ytiin(ei
romneyti astzi
1.3.,2.1.,3.1.


stabileasc cum se modiIic consumul de
televiziune, la sIrsit de sptmn, cnd
adolescentii dispun de mai mult timp liber;
-$ precizeze care sunt valorile pe care le
transmite televiziunea:
-$ alctuiasc un tablel cu jocuri de actiune
si cu jocuri de strategie scriind n dreptul
Iiecruia abilittile pe care cred c le
dezvolt, comparnd apoi, din perspectiva
acestor abilitti , cele dou categorii de
jocuri;
-$ scrie un text, sub Iorma unei contributii
la un blog pentru gameri, n care s
povesteasc cum au intrat jocurile pe
calculator n viata sa.

-Consultndu-se cu colegii s stabileasc
motivele pentru care oamenii de stiint
romni au reusit s se aIirme mai mult n
strintate dect n tar;
-$ caute inIormatii si s stabileasc cauze
asupra Iaptului c oamenii de stiint romni
nu au Iost cunoscuti si recunoscuti peste
hotare asa cum ar Ii meritat;
-Lucrnd mpreun cu colegii, s ncerce s
gseasc (n pres, pe internet
etc.),inIormatii despre distinctiile obtinute
de inventatorii romni, n ultimii ani, la
maniIestri internationale de proIil;
-$ stabileasc,avnd n vedere mobilitatea
oamenilor si a ideilor n lumea
contemporan,cum se poate repatria un om
de stiint de origine romn;
-ormnd 4 grupe si Iolosind pentru
documentare internetul, s ntocmeasc o
list a oamenilor de stiint romni ,
urmrind 4 criterii: a)disciplina stiintiIic

1

14


calculatorVeriIicarea
Iiselor de
lucru


Dezbatere
pe tema
'Contributii
romnesti la
dezvoltarea
stiintei si
tehnicii

12
sau tehnic; b)anul publicrii unor lucrri
stiintiIice care au inaugurat o ramur
stiintiIic nou sau anul unei descoperiri
stiintiIice importante, sau anul brevetrii
unei inventii; c)epocile istorice n care au
activat savantii romni celebri;d) locurile
geograIice n care au activat respectivii
savanti.iecare grup va rezolva un
criteriu.Activitatea va Ii urmat de
dezbatere.

Unitatea de nv(are:STATELE N PERIOADA CONTEMPORAN
Numr de ore: 6 ore (5+1)

Detalieri de
conjinut
Competenj
e specifice
Activitji de nvjare Ar
.
ore
Spt
.
Resurse Evaluare Obs
.
1. Forme de
organizare
politic:
-forme de
guvernmnt
-sistemul
parlamentar
-sistemul
preziden(ial
-sistemul
semipreziden(ial1.3., 2.2.,
2.3., 3.3,
-$tudiind documente s descopere trei deosebiri
ntre statul Iederal si cel national, plasndu-le pe
dou coloane, n asa Iel nct s explice situatii
contrare ( de exemplu: legi unice- legi
stataleIederale);
-$ aleag cte un exemplu de stat si s enumere
situatii concrete cum ar Ii entitti componente,
componenta si denumirea institutiilor etc.;
-$tudiind harta politic a lumii s noteze numele a
zece state extraeuropene si Iorma lor de organizare
(national,Iederal,multinational,monarhie,republic)
;
-$ realizeze tabele sinoptice paralele cu
conductorii principalelor state ale lumii


2

16
17


-anuale
-Atlas
istoric
-Diapozitive
-Culegeri de
texte
-Lucrri de
specialitate
-Albume
-Dictionar
istoric
-Dictionar
enciclopedi
c
Observarea
sistematic a
elevului n
timpul
activittii

VeriIicarea
temei pentru
acas

VeriIicarea
Iiselor de
lucru


13


2.Idei yi regimuri
politice:
-democra(ia
-dictatura :
comunismul,
fascismul,teocra(i
a
3.Romnia de la
statul totalitar la
statul de drept:
-Romnia
comunist;
-Romnia dup
1989;obiective
politice interne
-integrarea n UE
yi NATO
-tranzi(ia
economic spre


1.3., 2.2.,
2.3., 3.3,

1.3., 2.2.,
2.3., 3.3,
($UA,ranta,Germania,area Britanie) de dup
145 si pn n prezent;
-$ realizeze o schem asemanatoare celor de la
pag. 75 pentru institutiile politice romnesti;
-Pornind de la documente s analizeze Iunctionarea
institutiilor britanice,americane si Iranceze.

-$ ncerce s rspund, n grup,in cadrul unei
dezbateri, la urmtoarele ntrebri:Ct de Iragil
este democratia n Iata unor amenintri din aIar?
$e poate ripost terorismului altIel dect cu
mijloace autoritare? $ervesc aceste mijloace n
ultim instant interesului general sau doar poItei
nestpnite de putere si avere a unor lideri?
-$ analizeze harta de la pag.72 si s comenteze
legenda acesteia;s se inIormeze asupra dictaturilor
lumii de astzi si s scrie cteva rnduri n caiete;
-$ selecteze, pe baza dictionarului istoric si a
celui politic, termeni si concepte speciIice
Iascismului si comunismului , realiznd o
comparatie ntre cele dou categorii;
-Analiznd documente , s realizeze un portoIoliu
cu tema 'Ce a Iost Holocaustul si cum a Iost
justiIicat de ctre autorii lui?

-$ caracterizeze , cu ajutorul documentelor,
societatea nchis din vremea lui Ceausescu;
-$ dezvolte Iormularea din text care deIineste
sistemul politic drept unul ierarhic, rigid si
autoritar;
-$ stabileasc pe baza articolelor din Constitutie,
cum Iunctioneaz guvernul Romniei , cum se
deIineste relatia sa cu Parlamentul si cu
administratia public;
-$ realizeze ntr-o dezbatere pe grupe de elevi, o
comparatie ntre regimul democratic si cel totalitar
comunist, avnd n vedere urmtoarele:tipul de1


18
1


20-ise de
lucru
-Reteaua
Internet
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grup


Dezbatere pe
tema 'Idei si
regimuri
politice

ntrebri de
controvers

Prezentarea
portoIoliului
cu tema Ce
a Iost
Holocaustul
si cum a Iost
justiIicat de
ctre autorii
lui?Dezbatere
avnd ca
tem regimul
democratic-
regimul
totalitar
comunist
(comparatiei
)

Prezentarea
eseului
'Evolutia
14
capitalism proprietate, sistemul politic si Iormele de
guvernmnt, drepturi si libertti cettenesti,
raportul stat-individ;
-$ realizeze un eseu cu titlul 'Evolutia sistemului
politic romnesc de la democratia mimat
(interbelic) la democratia simulat (comunist) si
apoi la democratia original (de dup 18);
-n cadrul unei dezbateri s rspund la
ntrebrile:A Iost democratia o plant rar n istoria
noastr? De cnd s-a mpmntenit democratia de
extractie occidental?Care au Iost adversarii
democratiei romnesti? Care au Iost tarele
democratiei noastre interbelice? Dar ale celei
comuniste? Care sunt tarele democratiei noastre
actuale?


sistemului
politic
romnescDezbatere cu
tema
'Democratia
romneasc


Evaluare Test de evaluare 1 21Unitatea de nv(are: COOPERARE $I CONFLICT
Numr de ore: 6ore ( 5+1)

Detalieri de conjinut Competenje
specifice
Activitji de nvjare Ar.
ore
Spt. Resurse Evaluare Obs.
1.Cooperare yi
conflict:
-sec. al XX- lea;
rzboaie calde yi
~rzboiul rece
-conflictele dup
~rzboiul rece ;
terorismul
3.3., 4.2.-$ compare si s stabileasc legatura ntre
valorile promovate de Liga Natiunilor si cele
ale ONU;
-$ redacteze un scurt eseu n care s descrie
atmosIera international n timpul 'Rzboiului
Rece;
-$ identiIice, n documente, valorile pe care
s-a construit proiectul unittii europene;


24
25
anuale
-Atlas
istoric
-Culegeri de
texte
-Lucrri de
specialitate

Probe
practice

Probe orale

Observarea
sistematic
a elevului n

15

2.Institu(ii,mecanisme
yi politici de rezolvare
a conflictelor n
lumea contemporan:
-ONU astzi
-o nou ordine
mondial?
-NATO yi ~Pax
Americana
3.Romnia yi
conflictele regionale
n secolul XX:
-Romnia yi vecinii ei
-conflictul cu
Bulgaria
-alian(e regionale
interbelice;eyecul
diploma(iei
interbelice
-rela(iile cu URSS
-sfrsitul Romniei
Mari
-politica extern dup
1945

3.3., 4.2.
3.3., 4.2.
-$ analizeze cu atentie harta si s numeasc
zonele de conIlict actuale precum si natura
acestora;
-$tudiind documentele s prezinte diIerentele
dintre teroristii de ieri si cei de astzi;
-$ realizeze un eseu cu tema 'Grupri teroriste
celebre analiznd crimele comise de aceste
organizatii.

-$ realizeze un portoIoliu cu doua teme
principale:a) Cmpuri de lupt ntre cele dou
blocuri NATO si Pactul de la Varsovia;
b) Principalele conIlicte n lumea a treia;
-$ realizeze un eseu structurat urmrind:
a)Avantajele aderrii Romniei la NATO;
b)Implicatiile aderrii la NATO pentru
Romnia;
-$ descopere singuri inIormatia, lucrnd pe
grupe, si s elaboreze concluziile cercetrii
ntr-un eseu cu tema :De la Liga Natiunilor la
Organizatia Natiunilor Unite;

-Pornind da la cunostintele acumulate, s dea
posibile deIinitii unor notiuni precum:statu-
quo,integritate teritorial , independent,
suveranitate, agresiune, securitate;
-$ argumenteze dup prerea proprie ,
orientrile de politic extern ale Romniei n
perioada interbelic;
-$-si imagineze drama romnilor din 140 si
s-o exprime n cinci substantive;s precizeze ce
decizie ar lua asupra optiunilor de atunci dac
ar Ii Iost s hotrasc soarta trii;
-$ realizeze un eseu structurat cu tema:
'etode si mijloace Iolosite de cercurile
guvernamentale n politica extern n perioada
138-140


2
1

2628
2


-Dictionar
istoric
-Dictionar
enciclopedic
-ise de
lucru
-Reteaua
Internet
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grup

timpul
activittii

VeriIicarea
Iiselor de
lucru

Prezentarea
eseului cu
tema
'Rzboiul
Rece

Prezentarea
eseului cu
tema
' Grupri
teroriste
celebre

Prezentarea
portoIoliului

Prezentarea
eseului
structurat

Activitatea
n cadrul
dezbaterii16
-muta(ii geopolitice
dup 1989
-mprtiti n dou grupe s culeag inIormatii
despre NATO si Pactul de la Varsovia,
realiznd o dezbatere ,urmrind planul de mai
jos:
-data Iormrii,membrii, etapele extinderii;
-motivele Iormrii (enumerarea si
comentarea a trei dintre cauzele 'rzboiului
rece);
-crize ale 'rzboiului rece n care au Iost
implicate cele dou blocuri militare;
-pozitia Romniei n momentele de criz;

Evaluare

Test de evaluare
1

30


Sptmna $COALA ALTFEL

27
17
Unitatea de nv(are: RELIGIA N LUMEA CONTEMPORAN
Numar de ore : 4ore

Detalieri de conjinut Competenje
specifice
Activitaji de nvjare Ar.
ore
Spt. Resurse Evaluare Obs.
1.Religia n lumea
contemporan:
-secularizare yi
laicizare
-o putere
mobilizatoare
-conflicte religioase
actuale
3.4.-$ identiIice si s comenteze un eveniment
care a bulversat nu cu mult timp n urm
lumea crestin;
-$ identiIice Ienomene asemntoare n
lumea musulman si hindus;
-$tudiind documentele s realizeze o
dezbatere dup urmtorul plan:
-sectele sinucigase;131
-anuale
-Atlas
istoric
-Diapozitive
-Culegeri de
texte
-Lucrri de
specialitate
Observarea
sistematic
a elevului n
timpul
activittii

VeriIicarea
temei pentru

18


2.Fundamentalismul
islamic:
-apari(ia
fundamentalismului
islamic
-Solu(ia statului laic?
-Islamismul este
incompatibil cu
democra(ia?
3.Arhitectura
religioas:


3.4.
3.4.

-sectele sataniste;
-existenta unor Ioruri care s emit
verdite legale sau mcar morale
mpotriva acestor maniIestri;
-cum se pot pune n practic deciziile de
a opri astIel de maniIestri Ir a leza
libertatea religioas a cuiva.
-Urmrind harta religiilor de la pag.105 s
stabileasc cum sunt mprtite continentele
dup criteriul religiozittii;
-Pornind de la documente s realizeze o
situatie statistic viznd urmtoarele idei:
-care este religia preponderent n lume;
-ct pondere are ea;
-care sunt religiile care se claseaz , ca
pondere, pe locurile urmtoare;
-$ arate ce exprim legea talionului 'ochi
pentru ochi , dinte pentru dinte si s dea
exemple istorice de aplicare a legii
talionului, dar si expresii religioase ale
tolerantei;

-Analiznd documente, s precizeze dac
exista un conIlict ntre crestinism si
islamism si dac crestinismul este sinonim
cu modernitatea iar islamismul cu
Iundamentalismul religios;
-$ realizeze un eseu structurat cu
tema:Este libertatea de expresie mai
important dect libertatea religioas?
-$ realizeze o comparatie ntre uhammad
Ahmad si Khomeini, preciznd dac mai
exist astzi o amenintare Iundamentalist
pentru Occident si de ce?

-Pe baza documentelor s comenteze
trasturile caracteristice ale marilor


1
132
33

-Albume
-Dictionar
istoric
-Dictionar
enciclopedic
-ise de
lucru
-Reteaua
Internet
-Activitate
Irontal
-Activitate
individual
-Activitate
de grup


acas

VeriIicarea
Iiselor de
lucru

Activitatea
n cadrul
dezbaterii

Prezentarea
eseului
'Este
libertatea de
expresie mai
important
dect
libertatea
religioas?

Prezentarea
eseului
despre
stilurile Art
Nouveau si
International

VeriIicarea
tabelului
sinoptic

Prezentarea
eseului
'Religia si
codurile


1
-Sagrada Familia
-Capela din
Ronchamp
4.Diversitate
religioas n
Romnia
-cultele existente n
Romnia
-religiozitatea la
romni
-ortodoxia
romneasc yi
Europa
3.4.
monumente naltate n secolul XX;
-Organizarea unei dezbateri dup urmtorul
plan: care au Iost marile stiluri arhitecturale
din istorie;n ce perioad a predominat
arhitectura religioas;ce realizri importante
a avut ea;care sunt caracteristicile stilurilor
analizate;
-$ realizeze un text istoric n care s
prezinte $agrada amilia un rspuns la
orasul industrializat si dezumanizat sau mai
curnd o realizare a stilului organic;
-$ realizeze un eseu cu titlul:$tilurile Art
Nouveau si International, replici artistice ale
aceleasi cerinte social-economice;
-$ comenteze , cu colegul de banc,
raportul dintre traditie si inovatie n
arhitectura religioas romneasc din
perioada interbelic;

-$ descrie traditiile de srbtori din cadrul
Iiecrei religii;
-$ viziteze mpreun cu colegii lcasurile
de cult ale altor religii (biserica, sinagoga,
moscheea,catedrala);
-$ realizeze un tabel sinoptic privitor la
religiile din Romnia cu urmtoarea
rubricatie:aparitia,crti sIinte, Dumnezeu,
$Intul Duh,ntuirea suIletului,Viata de
dup moarte, Cine a Iost Iisus,Lcasuri de
cult,$rbtori,$imboluri;
-$ realizeze un eseu cu tema:Religia si
codurile

1
34

20Evaluare Test de evaluare sumativ 1 35
Recapitulare final 1.3., 2.1.,
2.2., 3.3.
Romnia n Europa 1 36 PortoIoliu