Sunteți pe pagina 1din 1

Bazin biologic - 2 buc Plan fundatii

1:50

Plan armare radier si pereti

0m .4 2 78
20.6

60

14

783.30m

260

13 0

14

8.1 5
8.4

2 78

m 40

14 188 8 /30 783.30m


411

8 2x 38 14 /15

8.50 0
8.700

705

50

12 6 /40

4 1

4 30 1

9.000
411 270

3.200

0 32

705

3.7 0

50 3.4 00 3.5

8 2x 19 14 /15
0

7 100 12

6 370 10
270 705

3.950

25

5 5 2 20

705

5 370 12
13
82 8

/30

11 370 12 /15 10 370 10 /15

42

30

0 5 3 0 2

9 130 10

15 4 6

20

786.450 0.000

786.650 +0.200

10 370 10 L=281cm PC52 6 370 10 L=131cm PC52


77
51 50

hidroizolatie+protectie hidroizolatie

250

850 500 30 20 5 475 20 5 350 345 20

135

185

25 25 25

420

30 25 30

8 14 /15

9 10 /15 1 6 15

9 12 10

9 10 /15

10 10 9

783.950
20 10 10 25

-2.500
10 25 30 25 10

266

21

100 150, 200, 255

90

67

2055
411

2055
45 206 45 45 467

20

8 19 14 /15 L=411cm PC52


411

4 130 14 L=251cm PC52


260

2 260 14 L=557cm PC52


575

5 370 12 L=248cm PC52


22 22

8 19 14 /15 L=411cm PC52

3 130 14 L=260cm PC52

Extras armatura bazin biologic - 2 buc.


Poz. Buc. [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 260 260 130 130 370 370 100 76 1 370 370 572 82 188 1 350 14 14 14 14 12 10 12 14 10 10 12 6 8 8 6 8 Unit. Lung. [m] 5.75 5.57 2.60 2.51 2.48 1.31 1.89 4.11 4827.50 2.81 2.81 0.31 0.82 0.82 187.30 PC52 PC52 PC52 PC52 PC52 PC52 PC52
67 575

1 260 14 L=575cm PC52

Cal. Otel

Bare cotate (fara scara)

Total Lung. [m] 1495.00 1448.20 338.00 326.30

Greut [kg] 1805.96 1749.43 408.30 394.17 814.83 299.06 167.83 377.33 3723.00(*) 641.49 923.25 39.37 26.56 60.89 51.95(*) 264.27
Beton armat in pereti si radier clasa C20/25 cu urmatoarele caracteristici: - grad de impermeabilitate P8/10 - grad gelivitate G150 - raport apa/ciment 0,50 - agregate cu granulatia maxima 17mm - ciment SR II A-S-32,5 Pentru sape si egalizari se va utiliza beton clasa C6/7,5; Acoperirea cu beton a armaturilor va fi de 4cm; Toate fetele interioare ale peretilor (in contact cu apa) si fundul cuvei, se vor finisa cu o pelicula elastica, aplicata in doua straturi cu trafaletul sau pistolul; Pentru executia lucrarilor de cofrare,armare, betonare si protectia betoanelor, se vor respecta prevederile din codul NE 012/2/2010; Inaintea turnarii betoanelor in radier si pereti, se vor studia obligatoriu planurile de instalatii apa-canal, gaze, electrice,etc. in vederea pozitionarii golurilor de trecere pt. acestea; Amplasarea si orientarea statiei se va face conform planului de situatie ; Cota terenului natural este aprox. orizontala cu valoarea de 784,00; Cota terenului amenajat CTA este considerata cota 0,00m si are valoarea 786,45; Daca executia se va face pe timp friguros, se vor respecta normele in vigoare pentru asfel de lucrari (C16/1984); Desen: CADIAN 2006 Licenta: UZVQGWRANGHKI

50

16 Scaune 2 8 /mp L=194cm OB37

467 260

45

77

206 126

45

917.60 484.70 189.00 312.36 6034.00 1039.70 1039.70 177.32 67.24 154.16 234.00 679.00
15

45 111 20

NOTE AFERENTE LUCRARILOR DE ARMARE-BETONARE

15
46

PROIECT FINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANADE

GUVERNUL ROMANIAI MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

PC52 PC52 PC52 PC52 OB37 OB37 OB37 OB37


9. 15

411

REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL BRASOV, ROMANIA

var

266 266 21 24 40

S.C. MORANI IMPEX S.R.L.

BENEFICIAR S.C. COMPANIA APA S.A. BRASOV

S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.

126

50

35

782.400 781.900 781.400 780.850 420

-4.050 -4.550 -5.050 -5.600

45

30

320

320

30

45

420

35

50

111

7 100 12 L=189cm PC52

13 82 8 /30 L=82cm OB37

24

14 188 8 /30 L=82cm OB37

24

783.300

-3.050

12 Agrafe 6/40 15 3 6 L=31cm OB37


15
40 40

55

10

266

mastic pe baza de SIKA

9 10 /20

mastic pe baza de SIKA beton Bc25 cu agregate 7mm pentru protectie aparate reazem

11 370 12 L=281cm PC52

beton armat radier C20/25 - 30cm beton simplu umplutura C6/7.5 - 25cm hidroizolatie bituminoasa beton egalizare C6/7.5 - 10cm umplutura compactata balast+pietris - 90cm

Sectiune 5 - 5

15

15

46

S.C. ENVIRO QUALITY S.R.L.

S.C. IGUT S.R.L.

9.

24

9.

40

va

1.94 OB37

22

51
22

50 50

INOCSA SOGREAH TECNIC PEXACO CONSTRUCT BUC.


NUME ing.Pavelescu Mircea Stan Rodica

M5 M4 M3 M2 M1
Data Proiectat Verificat Sef proiect

9.

CONSULTANT Modif. PROIECTANT DE SPECIALITATE SEMNATURA

DENUMIREA CONTRACTULUI

EXTINDERE STATIE DE EPURARE LUNCA CALNICULUI (LINIA A-2-A) SI STATIE NOUA DE EPURARE IN MOIECIU Ob.2 Statie noua de epurare in Moieciu
LUCRARI DE CONSTRUCTII STATII DE EPURARE

Greutate totala OB37 (kg): Greutate totala PC52 (kg): Greutate totala OB37 + PC52 (kg): Greutate totala 2 buc. OB37 + PC52 (kg):
(*)

443.04 11304.61 11747.65 23495.00

kg kg kg kg

PROIECTAT DESENAT

TIP LUCRARI PROIECTANT GENERAL TITLU PLANSA SCARA

Marcilea 9 si 15 au fost calculate avand in vedere urmatoarele: - in extras a fost data lungimea totala a marcii - se vor executa maximum 4 petreceri pe fiecare circumferinta, decalate in plan, astfel incat intr-o sectiune sa avem petrecute 25% din bare - petrecerile vor avea lungimea de 50cm - lungimea totala a fost sporita cu 25% avand in vedere cele de mai sus

Bc25 (C20/25) - in radier, pereti din beton armat si suprabetonari Bc7.5(C6/7.5) - in sape, blocuri simple din beton, beton umplutura Armatura OB37 PC52

Beton

Dipl. ing. Lanivschi L. Dr. ing. SEF PROIECT Dascalescu N. CONTRACT NR. VERIFICAT

S.C. IGUT S.R.L. BRASOV

FAZA: D.T.A.C.

Plan cofraje, sectiuni, armare


Subobiect 4 - Reactor biologic (RB)

BV-CL-5

PLANSA NR.

REV.

DATA: NOIEMBRIE 2011

1:50

2.4. R-02